Län
AB Stockholms
BD Norrbottens
C Uppsala
D Södermanlands
E Östergötlands
F Jönköpings
G Kronobergs
H Kalmar
I Gotlands
K Blekinge
L Kristianstads
M Malmöhus
N Hallands
O Göteborgs och Bohus
P Älvsborgs
R Skaraborgs
S Värmlands
T Örebro
U Västmanlands
W Kopparbergs
X Gävleborgs
Y Västernorrlands
Z Jämtlands
Alla övriga = AC Västerbotten