Personregister

Nummeranvisning avser tabellnummer.

Abborre-Eliasson, Efraim 1790-1851 ............................ 263 350

Abrahamsdotter, Anna 1816-1816 .................................... 842

Abrahamsdotter, Anna Christina 1820- .............................. 842

Abrahamsdotter, Anna Johanna 1827-1827 ............................ 268

Abrahamsdotter, Brita Catharina 1833-1849 ......................... 268

Abrahamsdotter, Charlotta Sofia 1841- ..................... 268 275 321

Abrahamsdotter, Cherstin 1747-1812 ............................ 842 894

Abrahamsdotter, Christina Catharina 1814-1817 ..................... 842

Abrahamsdotter, Christina Catharina 1818-1819 ..................... 842

Abrahamsdotter, Christina Magdalena 1820-1906 .................... 1461

Abrahamsdotter, Maria Christina 1835-1890 ..................... 268 274

Abrahamsson, Abraham Anton 1838- .................................. 268

Abrahamsson, Anders 1797-1859 ................................. 294 941

Abrahamsson, Hans 1792-1867 ....................................... 272

Abrahamsson, Johan August 1845-1869 ............................... 268

Abrahamsson, Johan Helmer 1898-1972 ............................... 267

Abrahamsson, Jonas Gustaf 1823-1823 ............................... 842

Abrahamsson, Karl 1804-1879 .................................. 223 1704

Abrahamsson, Karl Emil Mauritz 1882- .............................. 267

Abrahamsson, Karl Gustaf 1781-1863 ............................... 1157

Abrahamsson, Karl Wilhelm 1842-1902 ............................... 268

Abrahamsson, Lars 1828-1908 ................................... 268 272

Abrahamsson, Nils Petter 1826-1897 ............................ 268 269

Abrahamsson, Nils Samuel 1797-1850 .......................... 1387 1688

Abrahamsson, Olof 1821-1885 .................................. 394 1494

Abrahamsson, Per August 1855- ..................................... 267

Abrahamsson, Per Viktor 1891-1960 ................................. 267

Abrahamsson, Selma Karolina 1885-1965 ............................. 267

Adamsdotter, Magdalena Christina 1848-1932 ....................... 1055

Adamsson, Anders Aster 1898- ..................................... 1399

Adamsson, Anna Elisabet 1917- .................................... 1400

Adamsson, Edla Johanna 1892-1982 ........................ 958 1399 1404

Adamsson, Erik Artur 1887-1985 .............................. 1399 1402

Adamsson, Gördis Ingeborg 1929- .................................. 1402

Adamsson, Göta Emilia 1920-1997 .................................. 1400

Adamsson, Hans Georg 1927- ....................................... 1402

Adamsson, Jonas Ulrik 1855- ....................................... 702

Adamsson, Karl 1858-1909 ..................................... 333 1234

Adamsson, Lydia Kristina 1885-1973 .......................... 1399 1401

Adamsson, Måns Alvar 1903-1921 ................................... 1399

Adamsson, Per Adrian 1883-1971 .............................. 1399 1400

Adamsson, Sven Herman 1927-1957 .................................. 1402

Adamsson, Vendla Amanda 1896- .................................... 1399

Adolfsdotter, Johanna 1864-1864 ................................... 152

Adolfsdotter, Katarina Margareta 1872-1875 ........................ 152

Adolfsson, Anna Charlotta 1862- ................................... 152

Adolfsson, Anton 1880- ............................................ 152

Adolfsson, Bror Oskar 1899- ....................................... 153

Adolfsson, Erik 1870-1872 ......................................... 152

Adolfsson, Gustaf Adolf 1914-1914 ................................. 153

Adolfsson, Helge Olaus 1904- ...................................... 153

Adolfsson, Johan Adolf 1874-1956 .............................. 152 153

Adolfsson, Johanna Bernhardina 1877- .......................... 152 154

Adolfsson, John Bernhard 1898- .................................... 153

Adolfsson, Karl Fredrik 1866- ..................................... 152

Adolfsson, Karl Hilding 1901- ..................................... 153

Adolfsson, Markus Anton 1868-1868 ................................. 152

Adolfsson, Nils Martin 1916- ...................................... 153

Adolfsson, Olof Anton 1907- ....................................... 153

Adolfsson, Rut Charlotta 1903- .................................... 153

Adolfsson, Sven Artur 1906-1918 ................................... 153

Adolfsson, Ture Alexander 1909- ................................... 153

Ahlqvist, Jonas Albin 1871-1948 .................................. 1520

Ahlqvist, Karl Adelinus 1902-1948 ................................ 1520

Ahlqvist, Karl Sture Kristian 1930- .............................. 1520

von Ahn, Abraham Ferdinand 1777-1859 .......................... 184 239

von Ahn, Anders 1800-1887 ................................ 184 245 1206

von Ahn, Anders Edvard 1842-1846 .................................. 184

von Ahn, Anders Leonard 1882-1967 ................................ 1521

von Ahn, Anders Linus 1873-1894 ................................... 190

von Ahn, Asta Maria 1887- ......................................... 240

von Ahn, Axel Ferdinand 1859-1880 ............................ 185 1206

von Ahn, Axel Hilding 1888- ....................................... 240

von Ahn, Beata Christina Eleonora 1823-1889 .................. 122 1595

von Ahn, Carolina Josefina 1849- .............................. 184 190

von Ahn, Carolina Sofia 1845-1846 ................................. 184

von Ahn, Edvin Harald 1894-1894 ................................... 240

von Ahn, Erik Magnus 1900-1904 ........................... 186 439 1207

von Ahn, Erika Christina 1845-1924 ........................ 184 187 245

von Ahn, Ernst Hugo 1891-1892 ..................................... 240

von Ahn, Fredrik Anton 1836-1917 .............................. 239 240

von Ahn, Fredrik Anton 1838-1838 .................................. 184

von Ahn, Fredrik Johan Leonard 1839-1866 .......................... 184

von Ahn, Fredrik Leonard 1893- ........................... 186 439 1207

von Ahn, Fredrika Amalia 1834-1919 ................................ 239

von Ahn, Gustaf Fritjof 1886-1886 ................................. 240

von Ahn, Gustaf Leonard 1865-1868 ............................ 185 1206

von Ahn, Hilda 1885-1888 .......................................... 240

von Ahn, Hilda Charlotta Fredrika 1897- ........................... 240

von Ahn, Ida Catharina 1845-1895 .................................. 239

von Ahn, Johan Ferdinand 1833-1837 ................................ 239

von Ahn, Johan Fredrik 1803-1884 .................................. 239

von Ahn, Johan Gottfrid 1891- ............................ 186 439 1207

von Ahn, Johan Gustaf 1841-1877 ................................... 239

von Ahn, Johan Robert 1863-1878 .............................. 185 1206

von Ahn, Josefina Christina 1835-1838 ............................. 184

von Ahn, Karl Alfons 1910-1970 ............................... 440 1208

von Ahn, Karl Emil 1909-1909 ................................. 440 1208

von Ahn, Karl Emil Mauritz 1886- ................ 186 439 440 1207 1208

von Ahn, Karl Ferdinand 1831-1882 .................... 184 185 439 1206

von Ahn, Karl Fredrik 1860-1907 ................. 185 186 439 1206 1207

von Ahn, Knut Axel 1888-1895 ............................. 186 439 1207

von Ahn, Knut Oskar 1896- ................................ 186 439 1207

von Ahn, Linda Gustava 1907-1989 ................................. 1521

von Ahn, Margareta Catharina 1833- ................................ 184

von Ahn, Margareta Charlotta 1829- ................................ 239

von Ahn, Maria Matilda 1839- .................................. 239 241

von Ahn, Per Alfred 1889-1975 ................... 186 439 441 1207 1209

von Ahn, Rudolf Fredrik 1875- ..................................... 240

von Ahn, Selma 1877- .............................................. 240

von Ahn, Sofia Matilda 1831-1835 .................................. 239

Almqvist, Göta Emilia 1914-1996 ........................... 815 923 969

Almqvist, Johan Viktor 1906-1986 .......................... 815 923 969

Almqvist, Karl Linus 1898-1983 ............................ 815 923 969

Almqvist, Lars Engelbert 1899-1981 .................... 815 923 969 970

Almqvist, Lars Jonas 1872- ........................ 814 815 922 923 969

Almqvist, Lars Stenly 1928- ....................................... 970

Almqvist, Olof Artur 1902-1975 ........................ 815 923 969 971

Almqvist, Tore Enfrid 1916-1994 ........................... 815 923 969

Almqvist, Tore Hjalmar 1910- .............................. 815 923 969

Andersdotter, Alma Viktoria 1880-1954 ......................... 591 751

Andersdotter, Amalia 1857-1858 ................................... 1464

Andersdotter, Anna 1781-1871 ..................................... 1460

Andersdotter, Anna 1786-1825 ................................ 1385 1686

Andersdotter, Anna 1791-1865 ................................. 885 1033

Andersdotter, Anna 1791-1879 ..................................... 1252

Andersdotter, Anna Antonia 1794-1861 ............................. 1064

Andersdotter, Anna Antonia 1808-1879 .................... 135 1229 1608

Andersdotter, Anna Barbro 1792-1867 ............................ 95 807

Andersdotter, Anna Brita 1768-1809 ............................... 1363

Andersdotter, Anna Brita 1777-1858 ........................... 782 1565

Andersdotter, Anna Brita 1829-1909 .............. 186 420 430 1207 1240

Andersdotter, Anna Catharina 1782-1855 ............................ 912

Andersdotter, Anna Catharina 1803-1874 .............. 995 996 1006 1034

Andersdotter, Anna Catharina 1811-1853 ............................ 284

Andersdotter, Anna Catharina 1813-1891 ....................... 220 1275

Andersdotter, Anna Catharina 1816-1901 ........................... 1722

Andersdotter, Anna Catharina 1827-1861 ...................... 1057 1058

Andersdotter, Anna Catharina 1834-1921 ............................. 96

Andersdotter, Anna Catharina 1851- ............................... 1464

Andersdotter, Anna Christina 1843-1929 ........................ 659 801

Andersdotter, Anna Elisabet 1759-1808 .............................. 83

Andersdotter, Anna Erika 1840-1915 ........................ 589 590 750

Andersdotter, Anna Eufrosyna 1861-1915 ...................... 1505 1508

Andersdotter, Anna Fredrika 1811-1864 ............................. 233

Andersdotter, Anna Fredrika 1818-1874 ............................. 488

Andersdotter, Anna Johanna 1843-1882 .......................... 595 748

Andersdotter, Anna Johanna 1845-1845 ............................. 1631

Andersdotter, Anna Johanna 1855- .............................. 369 607

Andersdotter, Anna Karolina 1861- ........................... 1112 1128

Andersdotter, Anna Kristina 1853-1930 .............. 569 1618 1624 1660

Andersdotter, Anna Magdalena 1795-1869 ........................ 244 291

Andersdotter, Anna Magdalena 1820- ............................... 1504

Andersdotter, Anna Magdalena 1844-1847 ............................ 704

Andersdotter, Anna Magdalena 1851-1879 ........................ 704 723

Andersdotter, Anna Magdalena 1857-1928 ............................ 733

Andersdotter, Anna Margareta 1796-1870 ...................... 1452 1463

Andersdotter, Anna Margareta 1828-1905 ............................ 672

Andersdotter, Anna Maria 1843-1908 ................................ 706

Andersdotter, Anna Ulrika 1838-1907 .............................. 1211

Andersdotter, Arabia 1840-1912 ................................... 1360

Andersdotter, Augusta Karolina 1868-1922 ......................... 1213

Andersdotter, Augusta Vilhelmina 1862-1863 ....................... 1505

Andersdotter, Barbro Christina 1787-1873 ........................... 58

Andersdotter, Beata 1755-1796 .................................... 1298

Andersdotter, Beata Magdalena 1832-1888 .................. 381 382 1469

Andersdotter, Brita 1730-1811 ................................ 380 1452

Andersdotter, Brita 1777-1836 .................................... 1290

Andersdotter, Brita Christina 1791-1847 ........................... 904

Andersdotter, Brita Christina 1813-1875 .................. 862 995 1038

Andersdotter, Brita Christina 1820- .............................. 1287

Andersdotter, Brita Fredrika 1840- ............................ 381 387

Andersdotter, Brita Johanna 1836-1907 ..................... 294 301 502

Andersdotter, Brita Johanna 1852- ................................ 1464

Andersdotter, Brita Kristina 1860-1886 ........................... 1313

Andersdotter, Brita Magdalena 1790-1832 ..................... 1063 1658

Andersdotter, Brita Magdalena 1870-1949 ...................... 112 1549

Andersdotter, Brita Margareta 1781-1861 ........................... 860

Andersdotter, Brita Margareta 1785-1809 ........................... 318

Andersdotter, Brita Margareta 1804-1877 ..................... 1407 1674

Andersdotter, Catharina 1722-1809 ................................ 1552

Andersdotter, Catharina 1765-1842 ................................ 1067

Andersdotter, Catharina 1771-1814 ........................... 1005 1020

Andersdotter, Catharina 1827-1911 ........................... 1473 1514

Andersdotter, Catharina Charlotta 1831-1912 ...................... 1372

Andersdotter, Catharina Charlotta 1846- .......................... 1328

Andersdotter, Catharina Christina 1813-1843 ....................... 452

Andersdotter, Catharina Christina 1816-1888 ...................... 1112

Andersdotter, Catharina Elisabet 1820-1896 ........................ 497

Andersdotter, Catharina Johanna 1830-1887 .......... 909 1079 1094 1095

Andersdotter, Catharina Johanna 1834- ......................... 381 385

Andersdotter, Catharina Johanna 1837- ............................ 1523

Andersdotter, Catharina Johanna 1846-1898 ........................ 1294

Andersdotter, Catharina Lovisa 1832-1897 ......... 199 294 295 510 1145

Andersdotter, Catharina Lovisa 1852-1918 .......................... 632

Andersdotter, Catharina Magdalena 1823-1867 ....................... 413

Andersdotter, Catharina Margareta 1828-1879 .................. 374 1202

Andersdotter, Catharina Sofia 1827- .............................. 1221

Andersdotter, Catharina Sofia 1832-1893 .......................... 1309

Andersdotter, Catharina Sofia 1848-1927 ....................... 704 710

Andersdotter, Catharina Sofia 1850-1896 .......................... 1430

Andersdotter, Catharina Ulrika 1846-1931 ...................... 682 763

Andersdotter, Charlotta Albertina 1851-1907 ....................... 432

Andersdotter, Charlotta Lovisa 1837-1878 ........................... 39

Andersdotter, Charlotta Sofia 1841-1905 ........................... 153

Andersdotter, Christina 1767-1854 ................................. 670

Andersdotter, Christina 1797-1808 .................................. 30

Andersdotter, Christina 1848-1879 ................................ 1038

Andersdotter, Christina 1854- .................................... 1464

Andersdotter, Christina Catharina 1794-1795 ...................... 1452

Andersdotter, Christina Catharina 1797-1869 .................. 875 1140

Andersdotter, Christina Catharina 1839-1909 ................... 670 671

Andersdotter, Christina Lovisa 1840-1841 ......................... 1038

Andersdotter, Christina Lovisa 1847-1920 ......................... 1619

Andersdotter, Christina Magdalena 1810-1859 ...................... 1302

Andersdotter, Christina Magdalena 1839-1912 ...................... 1277

Andersdotter, Christina Margareta 1786-1871 ....................... 218

Andersdotter, Christina Margareta 1830-1922 ....................... 288

Andersdotter, Christina Margareta 1847-1928 ....................... 636

Andersdotter, Edla Sofia 1852-1891 ............................... 1044

Andersdotter, Elisabet Catharina 1798-1798 ....................... 1452

Andersdotter, Elisabet Catharina 1800- ...................... 1452 1466

Andersdotter, Elisabet Catharina 1827-1901 ....................... 1083

Andersdotter, Elisabet Magdalena 1811-1888 ........................ 915

Andersdotter, Elsa 1816- ......................................... 1287

Andersdotter, Emma Carolina 1857-1875 ............................. 193

Andersdotter, Erika Charlotta 1863-1888 ........................... 193

Andersdotter, Eva 1835-1907 ................................. 1134 1140

Andersdotter, Eva Catharina 1846-1847 ............................ 1112

Andersdotter, Eva Catharina 1848- ........................... 1112 1113

Andersdotter, Eva Christina 1802-1803 ............................ 1452

Andersdotter, Eva Christina 1802-1872 ............................. 858

Andersdotter, Eva Christina 1804-1860 ....................... 1452 1503

Andersdotter, Eva Christina 1818-1881 ............................ 1628

Andersdotter, Eva Christina 1837-1868 ............................. 257

Andersdotter, Eva Fredrika 1837-1921 .......................... 816 924

Andersdotter, Eva Karolina 1871- ............................. 395 1495

Andersdotter, Eva Margareta 1810-1899 ............................. 622

Andersdotter, Eva Margareta 1832-1880 ............... 393 395 1492 1495

Andersdotter, Evelina Vilhelmina 1869- ........................... 1505

Andersdotter, Fredrika 1846-1934 ................................. 1400

Andersdotter, Fredrika Albertina 1856-1924 ............... 704 724 1263

Andersdotter, Fredrika Evelina 1867-1954 ....................... 12 731

Andersdotter, Gustava Amanda 1875-1904 ........................... 1505

Andersdotter, Helena Juliana 1862-1862 ............................ 183

Andersdotter, Hilma Charlotta 1881-1882 ........................... 231

Andersdotter, Hulda Augusta 1877- ................................ 1456

Andersdotter, Hulda Kristina 1858-1930 ........................... 1162

Andersdotter, Hulda Margareta 1859- .............................. 1031

Andersdotter, Ingeborg 1740-1828 .................................. 566

Andersdotter, Johanna Josefina 1846-1885 ..................... 176 1242

Andersdotter, Karolina Josefina 1869-1954 ........................ 1197

Andersdotter, Katarina Agata 1861-1891 ............................ 535

Andersdotter, Katarina Augusta 1868-1905 .................... 1313 1316

Andersdotter, Katarina Fredrika 1864- ........................ 663 1121

Andersdotter, Katarina Johanna 1872- ............................. 1456

Andersdotter, Katarina Kristina 1850-1936 ................... 1112 1117

Andersdotter, Katarina Magdalena 1866- ............................ 193

Andersdotter, Katarina Olivia 1882-1952 ....................... 455 458

Andersdotter, Kerstin 1718-1780 .................................. 1532

Andersdotter, Kristina Helena 1863-1863 ........................... 704

Andersdotter, Kristina Margareta 1858-1901 .................. 1505 1506

Andersdotter, Lovisa 1810-1892 ......................... 1452 1524 1573

Andersdotter, Lydia Sofia 1863-1920 .............................. 1082

Andersdotter, Magdalena 1752-1821 ................................ 1286

Andersdotter, Magdalena 1790-1847 ........................... 1180 1354

Andersdotter, Magdalena 1791-1869 ................................. 382

Andersdotter, Magdalena 1792-1839 ........................... 1452 1462

Andersdotter, Magdalena 1793- ...................................... 30

Andersdotter, Magdalena 1793-1839 ................................. 857

Andersdotter, Magdalena 1805-1850 ................................. 490

Andersdotter, Magdalena 1812- .................................... 1287

Andersdotter, Magdalena 1816-1887 .................................. 58

Andersdotter, Magdalena Catharina 1801-1871 ...................... 1537

Andersdotter, Magdalena Charlotta 1829-1892 ............. 861 1530 1579

Andersdotter, Magdalena Charlotta 1831-1834 ...................... 1057

Andersdotter, Magdalena Charlotta 1842-1918 ...................... 1214

Andersdotter, Magdalena Charlotta 1845-1846 ....................... 589

Andersdotter, Magdalena Charlotta 1850-1932 ................... 589 598

Andersdotter, Magdalena Josefina 1857-1892 ....................... 1313

Andersdotter, Magdalena Lovisa 1838- ................... 1012 1038 1045

Andersdotter, Magdalena Sofia 1810-1884 ...................... 995 1020

Andersdotter, Magdalena Sofia 1830-1898 ....... 161 1134 1135 1150 1172

Andersdotter, Magdalena Sofia 1846-1912 ....................... 670 678

Andersdotter, Magdalena Sofia 1848-1888 ........................... 666

Andersdotter, Magdalena Sofia 1856- .............................. 1194

Andersdotter, Malin 1746-1801 .................................... 1553

Andersdotter, Margareta 1722-1802 ................................ 1531

Andersdotter, Margareta 1791-1884 ............................... 30 31

Andersdotter, Margareta 1813-1873 ................................. 544

Andersdotter, Margareta Carolina 1841-1908 ............... 443 986 1586

Andersdotter, Margareta Carolina 1846-1890 .................. 1631 1636

Andersdotter, Margareta Catharina 1798-1881 ................... 500 956

Andersdotter, Margareta Catharina 1805-1848 ................. 1202 1210

Andersdotter, Margareta Gustava 1812- ............................ 1551

Andersdotter, Margareta Helena 1856-1924 ..................... 943 1279

Andersdotter, Margareta Lovisa 1836-1837 .......................... 381

Andersdotter, Margareta Sofia 1837-1879 ...... 1038 1039 1236 1329 1405

Andersdotter, Margareta Sofia 1837-1916 ........................... 657

Andersdotter, Margareta Sofia 1854-1854 .......................... 1112

Andersdotter, Margareta Sofia 1855- ......................... 1112 1124

Andersdotter, Margeta 1708-1757 ..................................... 3

Andersdotter, Margeta 1749-1809 ................................... 994

Andersdotter, Maria 1768-1862 ....................................... 5

Andersdotter, Maria 1771-1848 ..................................... 737

Andersdotter, Maria 1784-1850 ............................... 1067 1651

Andersdotter, Maria 1791-1866 ............................... 1452 1453

Andersdotter, Maria 1791-1867 ...................................... 15

Andersdotter, Maria 1801-1801 ...................................... 30

Andersdotter, Maria 1851-1852 .................................... 1038

Andersdotter, Maria Albertina 1856-1932 ........................... 729

Andersdotter, Maria Amalia 1836-1897 .................... 297 1134 1143

Andersdotter, Maria Amanda 1875- ................................. 1456

Andersdotter, Maria Brita 1806-1875 ............................... 674

Andersdotter, Maria Brita 1820-1888 .......................... 905 1167

Andersdotter, Maria Catharina 1787-1841 ........................... 142

Andersdotter, Maria Catharina Elisabet 1857-1904 ............ 1080 1081

Andersdotter, Maria Charlotta 1847-1924 ........................... 582

Andersdotter, Maria Charlotta 1850-1905 ........................... 689

Andersdotter, Maria Charlotta 1854- .............................. 1313

Andersdotter, Maria Charlotta 1858-1926 ................... 605 677 757

Andersdotter, Maria Christina 1814-1900 ........................... 671

Andersdotter, Maria Christina 1837-1897 .......................... 1219

Andersdotter, Maria Christina 1849-1913 .......................... 1281

Andersdotter, Maria Gustava 1854-1909 ......................... 712 714

Andersdotter, Maria Johanna 1827-1894 ............................. 536

Andersdotter, Maria Johanna 1873-1904 ....................... 1505 1522

Andersdotter, Maria Karolina 1860-1869 ............................ 704

Andersdotter, Maria Karolina 1875-1909 ........................ 455 457

Andersdotter, Maria Kristina 1864- .............................. 84 85

Andersdotter, Maria Lisa 1787-1841 ................................ 423

Andersdotter, Maria Lovisa 1831-1874 .......................... 604 756

Andersdotter, Maria Magdalena 1841-1841 .......................... 1057

Andersdotter, Maria Magdalena 1844-1903 .......................... 1112

Andersdotter, Maria Margareta 1796-1850 .......................... 1448

Andersdotter, Maria Margareta 1802-1856 ........................... 995

Andersdotter, Maria Margareta 1823- .............................. 1287

Andersdotter, Maria Matilda 1849-1857 ............................. 670

Andersdotter, Maria Matilda 1853-1856 ............................. 704

Andersdotter, Maria Sofia 1851-1880 ....................... 589 602 754

Andersdotter, Matilda Amalia 1844-1886 ............. 207 1226 1388 1689

Andersdotter, Sara 1775- .......................................... 391

Andersdotter, Sara 1775-1838 ...................................... 230

Andersdotter, Sara 1795-1875 ................................... 7 1365

Andersdotter, Sara Catharina 1817-1895 ........................ 673 759

Andersdotter, Sara Christina 1794-1873 ............................ 738

Andersdotter, Sara Maria 1822-1904 ........................... 130 1603

Andersdotter, Selma 1868-1952 ............................. 339 341 355

Andersdotter, Sofia 1828- ........................................ 1551

Andersdotter, Sofia Christina 1829-1854 .......................... 1057

Andersdotter, Sofia Magdalena 1803-1886 ....................... 163 449

Andersdotter, Ulrika 1781-1819 ..................................... 14

Andersdotter, Ulrika 1806-1806 ................................... 1452

Andersdotter, Ulrika 1806-1807 .................................... 995

Andersdotter, Ulrika 1808- ........................................ 995

Andersdotter, Ulrika 1808-1809 ................................... 1452

Andersdotter, Ulrika 1816-1817 .................................... 995

Andersdotter, Ulrika 1821- ................................... 459 1113

Andersdotter, Ulrika Christina 1819-1888 ...................... 980 998

Andersdotter, Ulrika Christina 1834-1890 .......................... 271

Andersdotter, Ulrika Christina 1834-1923 .......................... 424

Andersdotter, Ulrika Lovisa 1807-1807 ............................ 1452

Andersdotter, Ulrika Lovisa 1813-1814 ............................. 995

Andersdotter, Ulrika Lovisa 1821-1868 ............................. 632

Andersdotter, Ulrika Magdalena 1817- ............................. 1551

Andersdotter, Ulrika Margareta 1836-1869 ......................... 1057

Andersdotter, Ulrika Margareta 1854-1924 .......................... 345

Andersdotter, Ulrika Maria 1831-1891 ........................ 1486 1705

Andersdotter, Ulrika Maria 1849- .................................. 998

Andersson-Lind, Lars Johan 1835-1899 ............................. 1028

Andersson, Abraham 1801-1826 ...................................... 255

Andersson, Abraham Anton 1835-1875 ........................ 294 300 941

Andersson, Adam 1852-1926 .................................... 958 1399

Andersson, Adolf Johan 1815-1820 ................................. 1551

Andersson, Adrian 1880-1886 ....................................... 705

Andersson, Agda Elisabet 1910-1977 ............................... 1457

Andersson, Agda Ottilia 1911- .................................... 1293

Andersson, Aina Sofia 1919- ...................................... 1028

Andersson, Albert 1870- .......................................... 1456

Andersson, Albert 1882-1897 ....................................... 705

Andersson, Albert Amandus 1929-1979 .............................. 1267

Andersson, Alex 1886- ........................................... 68 73

Andersson, Alfhild Maria 1916- ................................... 1472

Andersson, Alfred 1900- .......................................... 1514

Andersson, Alfrida Elisabet 1901-1903 ............................ 1028

Andersson, Allan Albert 1917-1918 ............................ 863 1049

Andersson, Allan Olaus 1916-1990 .................................. 436

Andersson, Ally Augusta 1917- ................................ 863 1049

Andersson, Alma Lovisa 1894-1972 ....................... 1088 1262 1266

Andersson, Alma Maria 1884- ................................... 607 608

Andersson, Anders 1737-1809 ...................................... 1056

Andersson, Anders 1780-1836 ...................... 121 430 575 980 1594

Andersson, Anders 1781-1850 ...................................... 1064

Andersson, Anders 1785-1833 ........................................ 58

Andersson, Anders 1799-1851 ...................................... 1372

Andersson, Anders 1806-1872 ....................................... 632

Andersson, Anders 1807-1868 ....................................... 207

Andersson, Anders 1808-1864 ...................................... 1631

Andersson, Anders 1808-1880 ........................... 589 746 754 792

Andersson, Anders 1813-1864 ............................. 231 1281 1399

Andersson, Anders 1819-1893 ....................................... 704

Andersson, Anders 1835-1873 ....................................... 535

Andersson, Anders 1839- ........................................... 183

Andersson, Anders 1839-1866 ....................................... 663

Andersson, Anders 1842-1893 ...................................... 1033

Andersson, Anders 1842-1914 ................................... 670 673

Andersson, Anders 1843-1906 .................................. 576 1332

Andersson, Anders 1844-1925 ....................................... 231

Andersson, Anders 1851-1902 ................................. 1112 1119

Andersson, Anders 1871- .......................................... 1505

Andersson, Anders Alexius 1891-1963 ......................... 1514 1515

Andersson, Anders Alfred 1874-1953 ............................ 705 706

Andersson, Anders Allan 1918- ............................... 1480 1493

Andersson, Anders August 1881- .......................... 890 1051 1052

Andersson, Anders David 1873- ................................ 862 1048

Andersson, Anders Edvard 1881- ................................ 594 746

Andersson, Anders Ernfrid 1895-1986 .......................... 112 1549

Andersson, Anders Ferdinand 1871- ............................. 365 576

Andersson, Anders Folke 1919- .................................... 1515

Andersson, Anders Fridolf 1907- ............................... 593 753

Andersson, Anders Gustaf 1833-1875 ................................. 84

Andersson, Anders Gustaf 1842-1843 ................................ 589

Andersson, Anders Gustaf 1843-1899 ........................ 589 594 746

Andersson, Anders Gustaf 1859-1930 ............................... 1163

Andersson, Anders Hilmar 1902-1997 ........................... 194 1024

Andersson, Anders Leonard 1859- ............................... 812 920

Andersson, Anders Leonard 1863- .................................. 1148

Andersson, Anders Leonard 1886-1898 .............................. 1119

Andersson, Anders Ludvig 1893-1930 .......................... 1088 1262

Andersson, Anders Oskar 1877- ..................................... 455

Andersson, Anders Pascha 1897-1973 ................. 393 1480 1492 1493

Andersson, Anders Petter 1866-1866 ............................ 594 746

Andersson, Anders Petter 1868-1868 ............................ 594 746

Andersson, Anders Petter 1874-1874 ............................ 594 746

Andersson, Anders Robert 1860-1928 ........................... 992 1516

Andersson, Anders Salomon 1858- .................................. 1227

Andersson, Anders Valfrid 1863-1948 .......................... 112 1549

Andersson, Anders Vigor 1891- .................................... 1513

Andersson, Anders Wilhelm 1840-1930 ............... 1134 1138 1148 1177

Andersson, Anna Albertina 1872-1874 ............................... 705

Andersson, Anna Amalia 1864-1955 .............................. 746 747

Andersson, Anna Augusta 1872-1922 ................................ 1403

Andersson, Anna Charlotta 1888-1918 ................ 725 1088 1262 1263

Andersson, Anna Gustava 1866- .................................... 1064

Andersson, Anna Johanna 1888- ................................ 862 1048

Andersson, Anna Johanna 1897-1960 ............. 229 1389 1391 1690 1692

Andersson, Anna Kristina 1860-1935 ..................... 1069 1070 1075

Andersson, Anna Laurentia 1880- .................... 397 1497 1499 1500

Andersson, Anna Lena 1923- ................................... 112 1549

Andersson, Anna Lovisa 1881-1958 ................................. 1639

Andersson, Anna Margareta 1870-1944 ....................... 492 493 985

Andersson, Anna Maria 1920-1997 .................................... 71

Andersson, Anna Maria Amalia 1859-1933 ...................... 1556 1715

Andersson, Anna Maria Evelina 1869-1953 .......................... 1520

Andersson, Anna Sofia 1870- ...................................... 1632

Andersson, Anny Nikolina Kristina 1912- ...................... 890 1052

Andersson, Artur Alavus 1915-1916 ............................ 863 1049

Andersson, Astrid Johanna 1933- .................................. 1269

Andersson, Astrid Sofia 1927-1996 ................................ 1163

Andersson, August Alfred 1887-1979 ............................... 1499

Andersson, August Hjalmar 1905-1991 ......................... 1088 1262

Andersson, Axel 1869-1870 ......................................... 193

Andersson, Axel 1878-1926 ....................................... 68 71

Andersson, Axel Artur 1907-1907 .................................. 1073

Andersson, Axel Helmer 1885-1932 .................................. 437

Andersson, Axel Hugo 1883-1970 ................................ 231 232

Andersson, Axel Ivar 1908-1989 ................................... 1073

Andersson, Axel Johannes 1921- .................................... 706

Andersson, Axel Teodor 1906-1985 ....................... 1088 1262 1270

Andersson, Axel Torvald 1910-1993 ................................. 195

Andersson, Axel Valdemar 1895- .............................. 1119 1123

Andersson, Axel Yngve 1922- ...................................... 1293

Andersson, Barbro Ingegerd 1929- ................................. 1441

Andersson, Barbro Viola 1931- .................................... 1268

Andersson, Beda Karolina 1890-1976 ............................ 812 920

Andersson, Beda Vilhelmina 1896-1977 ........................ 1514 1518

Andersson, Bengt Göran 1934- ..................................... 1270

Andersson, Berit Elisabet 1943- .................................. 1268

Andersson, Bertil 1922-1991 ...................................... 1120

Andersson, Bertil Rubin 1920-1989 ................................ 1265

Andersson, Bo-Egon Eugén 1940- ................................... 1270

Andersson, Britt Ingrid 1924- .................................... 1441

Andersson, Britta Kristina 1927- .............................. 369 610

Andersson, Bror Alexander 1903- ............................. 1514 1521

Andersson, Bror Bertil 1916-1998 .................................. 436

Andersson, Bror Enar 1912- .................................... 593 753

Andersson, Bror Harald 1918-1997 .................................. 195

Andersson, Bror Hilding 1914-1980 ................................. 456

Andersson, Brynolf Holsten 1922-1928 ............................. 1265

Andersson, Charlotta Elisabet 1874- .............................. 1632

Andersson, Christian 1766-1823 ................................... 1321

Andersson, Dagny Mariana 1901- ............................... 393 1492

Andersson, Daniel 1790-1790 ...................................... 1452

Andersson, Daniel 1847- .......................................... 1112

Andersson, David Hilmar 1909- ..................................... 456

Andersson, Debora Maria 1921- ..................................... 456

Andersson, Doris Ingegerd 1926- .................................. 1121

Andersson, Ebba Lovisa 1914- .................................. 593 753

Andersson, Edit Hilma Elisabet 1908-1974 ...................... 365 576

Andersson, Edla Charlotta 1875- ....................... 594 595 746 748

Andersson, Edla Erika 1872-1926 ................... 1138 1148 1150 1177

Andersson, Edla Johanna 1877-1938 ................................ 1026

Andersson, Edla Kristina 1869- ................................... 1041

Andersson, Edla Maria 1871-1927 ............................... 604 756

Andersson, Edla Maria Josefina 1891-1947 ...................... 715 721

Andersson, Elias Fritiof 1903- ............................... 393 1492

Andersson, Elin Johanna 1888-1977 ............................. 607 609

Andersson, Elin Margareta 1870- .................................. 1066

Andersson, Elin Ulrika 1882-1882 .................................. 992

Andersson, Ellen Amanda 1880- ..................................... 531

Andersson, Elna Sofia 1910- ................................... 593 753

Andersson, Elof Bertil 1912- .................................. 593 753

Andersson, Elsa Ingegerd 1922-1925 ............................... 1441

Andersson, Elsa Johanna 1916- ..................................... 232

Andersson, Elsa Maria Ingeborg 1920- ......................... 863 1049

Andersson, Elsie Anette 1923- .................................... 1121

Andersson, Emili Kristina 1883- ............................... 594 746

Andersson, Emma Lovisa 1863- ................................ 1313 1315

Andersson, Erik Albert 1872-1873 ................................. 1064

Andersson, Erik Anton 1835-1915 .................................. 1115

Andersson, Erik Gustaf 1860-1927 ................................. 1349

Andersson, Erik Gustaf 1884-1958 .................................. 615

Andersson, Erik Leander 1891-1899 ................................. 598

Andersson, Ernst Ingvar Ernfrid 1920-1972 .................... 112 1549

Andersson, Ester Fredrika 1899-1918 ........................... 593 753

Andersson, Ester Johanna 1910-1986 ............................... 1073

Andersson, Ester Katarina 1896-1931 .......................... 194 1024

Andersson, Evert Inge 1901- ....................................... 576

Andersson, Ferdinand Olof Edgard 1899- ............................ 576

Andersson, Frans Albin 1881-1882 ................................. 1505

Andersson, Frans Holger 1921-1981 ................................ 1121

Andersson, Frans Ivar 1904-1929 ............................... 593 753

Andersson, Fred .................................................. 1123

Andersson, Frida Emelia 1916- .................................... 1293

Andersson, Fritz Mandor 1931- ..................................... 436

Andersson, Fritz Olof Gösta 1921-1979 ............................. 732

Andersson, Gabriel 1864- .................................... 1505 1513

Andersson, Gerda Helmy Emelia 1915- .............................. 1053

Andersson, Gerda Viola 1923-1924 ................................. 1268

Andersson, Gertrud Linnéa 1919-1922 .............................. 1121

Andersson, Gertrud Sofia Margareta 1921- .......................... 436

Andersson, Gudrun Karina Charlotta 1930- .......................... 686

Andersson, Gun 1921- ............................................. 1517

Andersson, Gunborg Eugenia 1918-1980 ............................. 1121

Andersson, Gunhild Augusta 1917-1918 ......................... 890 1052

Andersson, Gunhild Elvira 1914- .................................. 1472

Andersson, Gunnar Nimrod 1900-1985 ................................ 456

Andersson, Gustaf 1856-1932 ....................................... 771

Andersson, Gustaf Albin 1901-1958 ................................ 1073

Andersson, Gustaf Algot 1901-1976 ...................... 1088 1262 1268

Andersson, Gustaf Amandus 1923-1923 .............................. 1267

Andersson, Gustaf André 1896-1967 ................................ 1163

Andersson, Gustaf Erling 1922- ................................... 1332

Andersson, Gustaf Fredrik 1853- ................................... 335

Andersson, Gustaf Harry 1934- .................................... 1268

Andersson, Gustaf Holger 1920- ................................... 1472

Andersson, Gustaf Konrad 1872- ................................... 1066

Andersson, Gustaf Konrad 1890-1961 ............................... 1472

Andersson, Gustaf Linus 1895-1963 ................................ 1332

Andersson, Gustaf Wilhelm 1866-1923 ......................... 1069 1073

Andersson, Göran Johan 1850- ......................... 331 646 987 1615

Andersson, Göta Augusta 1921- ..................................... 195

Andersson, Göta Erika 1929- ....................................... 615

Andersson, Haldis Irene 1932- ............................... 1480 1493

Andersson, Hanna 1883-1883 ......................................... 54

Andersson, Hans 1771-1838 ........................................ 1056

Andersson, Hans Erik 1927- ........................................ 436

Andersson, Hans Erling 1923-1998 ................................. 1121

Andersson, Hans Oskar 1877- ...................................... 1505

Andersson, Hedvig Maria 1896-1901 ................................ 1073

Andersson, Hedvig Maria 1905-1974 ................................ 1073

Andersson, Helena Charlotta 1863- ................................. 183

Andersson, Helga Alfrida 1908- ................................... 1028

Andersson, Helga Ingegerd 1922- .................................. 1055

Andersson, Henny Emilia 1908- ...................................... 71

Andersson, Henny Katarina 1894-1983 .............................. 1516

Andersson, Henny Maria 1875-1952 ....................... 1191 1490 1708

Andersson, Henrik Anton 1819- .................................... 1551

Andersson, Hilda Amanda 1899-1901 ........................... 1088 1262

Andersson, Hilda Amanda 1902-1918 ........................... 1088 1262

Andersson, Hilda Iréne 1918- ...................................... 456

Andersson, Hilda Maria 1871- .................................. 594 746

Andersson, Hilda Maria 1884- ..................................... 1502

Andersson, Hilding Valfrid Laurentius 1919- ....................... 436

Andersson, Hildur Maria 1890-1949 ............................. 729 732

Andersson, Hildur Vilhelmina 1898-1987 ........................... 1073

Andersson, Hilma Albertina 1899-1973 .......................... 729 735

Andersson, Hilma Karolina 1889-1968 ............................... 335

Andersson, Hilma Kristina 1887- ......................... 877 1051 1054

Andersson, Hilma Maria 1864-1926 ................................. 1185

Andersson, Hilma Maria 1890-1972 ....................... 1088 1262 1264

Andersson, Hugo Verner 1925- ..................................... 1267

Andersson, Hulda Sofia 1889-1958 .............................. 729 731

Andersson, Ida Karolina 1883- ..................................... 629

Andersson, Ida Maria 1882- ................................... 646 1615

Andersson, Inga Eleonora 1926- .................................... 436

Andersson, Ingrid Elisabet 1920-1921 ............................. 1120

Andersson, Ingrid Elisabet 1923- ................................. 1120

Andersson, Ingrid Kristina 1931- ................................. 1163

Andersson, Iris Lilian 1925- ..................................... 1123

Andersson, Isak 1804-1831 ......................................... 738

Andersson, Isak 1848- ......................................... 589 597

Andersson, Isak 1860- ......................................... 670 685

Andersson, Isak Petter 1849-1919 .............. 572 573 642 643 704 715

Andersson, Jakob 1793-1874 ................................ 193 196 266

Andersson, Jakob 1825-1890 ....................................... 1061

Andersson, Jakob 1830-1905 ........................ 675 744 761 762 839

Andersson, Jenny Katarina 1901-1985 ......................... 1514 1520

Andersson, Johan 1794-1851 ............................ 256 300 808 914

Andersson, Johan 1833-1870 ....................................... 1380

Andersson, Johan 1847-1849 ........................................ 670

Andersson, Johan 1852- ............................................ 670

Andersson, Johan 1865-1926 .................................. 1456 1457

Andersson, Johan 1891-1977 ....................................... 1441

Andersson, Johan Abel 1911- ....................................... 456

Andersson, Johan Adolf 1905-1969 ................................. 1457

Andersson, Johan Albert 1841-1868 ................................ 1038

Andersson, Johan Albin 1875- ..................................... 1028

Andersson, Johan Anton 1829-1913 ................................... 52

Andersson, Johan Anton 1846-1934 .............. 704 705 817 818 925 926

Andersson, Johan Anton 1864-1864 .............................. 300 941

Andersson, Johan Artur 1900- ..................................... 1028

Andersson, Johan August 1865- ..................................... 183

Andersson, Johan Edvard 1877- ................................. 595 748

Andersson, Johan Efraim 1866- ............................... 1505 1514

Andersson, Johan Elof 1901- ....................................... 706

Andersson, Johan Fredrik 1799-1888 ............................... 1045

Andersson, Johan Fredrik 1822- ................................... 1551

Andersson, Johan Fredrik 1849-1911 ............................... 1518

Andersson, Johan Gustaf 1859-1865 ................................ 1112

Andersson, Johan Gustaf 1888-1937 ................................ 1119

Andersson, Johan Oskar Sixten 1914-1974 .......................... 1120

Andersson, Johan Severin 1898-1898 ................................ 685

Andersson, Johan Sigvard 1906-1906 .......................... 1088 1262

Andersson, Johan Wilhelm 1842-1856 ............................... 1631

Andersson, Johanna Adelina 1877- ................................. 1632

Andersson, Johanna Amalia 1868- ................................... 183

Andersson, Johannes 1838-1838 ..................................... 670

Andersson, Johannes 1844- .......................................... 66

Andersson, Johannes 1881-1882 ................................ 862 1048

Andersson, John Bernhard 1898- .............................. 1036 1230

Andersson, John Erik 1935- ....................................... 1267

Andersson, John Gustaf 1916- ...................................... 615

Andersson, John Olof 1928-1928 ................................... 1521

Andersson, John Oskar 1906- ...................................... 1514

Andersson, Jon 1771-1832 .......................................... 587

Andersson, Jon 1791-1856 .......................................... 455

Andersson, Jonas 1806-1867 ................................ 652 760 765

Andersson, Jonas 1839-1884 ........................ 1375 1457 1459 1582

Andersson, Jonas Albert 1863- .................................... 1483

Andersson, Jonas Albin 1904- ..................................... 1028

Andersson, Jonas Algot 1901-1989 .............................. 729 736

Andersson, Jonas Anton 1857-1934 ........................ 229 1389 1690

Andersson, Jonas Gustaf 1807-1876 ............................. 597 607

Andersson, Jonas Gustaf 1854-1927 ................................. 615

Andersson, Jonas Petter 1855-1893 .................................. 54

Andersson, Jonas Petter 1857- ............................... 1112 1127

Andersson, Jonas Petter 1871- .................................... 1635

Andersson, Jonas Valfrid 1880-1976 ................................ 455

Andersson, Jöns 1705-1758 ........................................... 3

Andersson, Karin Birgit Elisabet 1924- ....................... 112 1549

Andersson, Karin Elisabet 1932- .................................. 1441

Andersson, Karin Regina 1924- .................................... 1055

Andersson, Karl 1833-1908 ......................................... 657

Andersson, Karl Anton 1861-1862 .................................... 84

Andersson, Karl Anton 1867-1867 .................................... 84

Andersson, Karl Anton 1869-1874 .................................. 1064

Andersson, Karl Anton 1885-1885 ................................... 705

Andersson, Karl Bertram 1933- .................................... 1121

Andersson, Karl Edvin 1904-1944 ........................ 1088 1262 1269

Andersson, Karl Erik 1828-1906 ................................... 1064

Andersson, Karl Evert 1902- ...................................... 1073

Andersson, Karl Ferdinand 1871- ................................... 183

Andersson, Karl Gunnar 1898-1995 .......................... 369 607 610

Andersson, Karl Gunnar 1912- ..................................... 1053

Andersson, Karl Gunnar 1929- ..................................... 1055

Andersson, Karl Gustaf 1925-1925 ................................. 1265

Andersson, Karl Ingvar 1902-1997 .................................. 456

Andersson, Karl Jakob 1845-1911 ....................... 201 294 306 506

Andersson, Karl Johan 1809-1868 ........................... 568 809 917

Andersson, Karl Johan 1866- ...................................... 1139

Andersson, Karl Jonas 1882-1882 .................................... 54

Andersson, Karl Linus 1853- .............................. 138 437 1611

Andersson, Karl Ludvig 1867-1874 ................................. 1148

Andersson, Karl Magnus 1891-1952 ............................ 1119 1121

Andersson, Karl Olof 1823- ....................................... 1551

Andersson, Karl Olof 1872-1900 .................................... 193

Andersson, Karl Ossian 1904- ....................................... 71

Andersson, Karl Rune 1920- ....................................... 1441

Andersson, Karl Severin 1894-1968 ........................... 1514 1517

Andersson, Karl Sigurd 1931- ..................................... 1269

Andersson, Katarina Amanda 1877-1907 .......................... 188 246

Andersson, Kerstin Mari 1921- .................................... 1518

Andersson, Kerstin Maria 1919-1919 ........................... 112 1549

Andersson, Kerstin Maria Elisabet 1917- ........................... 436

Andersson, Knut Daniel 1916-1985 ................................. 1120

Andersson, Knut Edvin 1909- ...................................... 1514

Andersson, Knut Olaus 1927- ...................................... 1055

Andersson, Knut Sigurd 1908-1908 .................................. 706

Andersson, Kristina Adelia 1897-1989 ......................... 194 1024

Andersson, Kristina Alfrida 1893-1953 ......................... 729 733

Andersson, Kristina Amalia 1878-1893 ......................... 862 1048

Andersson, Kristina Charlotta 1896-1969 .......................... 1702

Andersson, Kristina Eufrosyne 1874-1874 .......................... 1064

Andersson, Kristina Evelina 1867-1911 ............................ 1459

Andersson, Kristina Konkordia 1897- ......................... 1514 1519

Andersson, Lars 1686-1734 ........................................... 2

Andersson, Lars 1713-1743 ........................................... 2

Andersson, Lars 1744-1835 ......................................... 974

Andersson, Lars 1780-1851 ......................................... 389

Andersson, Lars 1788-1868 ......................................... 700

Andersson, Lars 1790-1862 ........................................ 1463

Andersson, Lars 1796-1854 ...................................... 95 807

Andersson, Lars 1799-1800 ........................................ 1452

Andersson, Lars 1801- ............................................. 388

Andersson, Lars 1807-1852 ......................................... 243

Andersson, Lars 1863- ................................... 393 1480 1492

Andersson, Lars Anton 1838- ...................................... 1057

Andersson, Lars Anton 1862-1880 .................................. 1456

Andersson, Lars Fredrik 1833-1908 ............................. 278 313

Andersson, Lars Gustaf 1843-1919 ............................ 1631 1632

Andersson, Lars Johan 1842-1910 ............................. 1387 1688

Andersson, Lars Johan 1850- ...................................... 1464

Andersson, Lars Jonas 1858-1923 ............................... 704 729

Andersson, Lars Ludvig 1877- ................................. 862 1048

Andersson, Lars Petter 1841-1872 .......................... 200 294 304

Andersson, Lars Petter 1849- ............................ 397 1497 1499

Andersson, Linus Holger 1926- .................................... 1332

Andersson, Magda Karolina 1898-1990 .............................. 1349

Andersson, Maj-Britt Viola 1936- ................................. 1267

Andersson, Margareta Erika 1928- .............................. 369 610

Andersson, Margareta Sofia 1884-1885 ............................. 1119

Andersson, Margit Emilia 1915-1956 ............................... 1121

Andersson, Maria Adelia 1904-1987 ................................ 1457

Andersson, Maria Alida Kristina 1915- ............................. 706

Andersson, Maria Augusta 1869-1931 ............................... 1457

Andersson, Maria Augusta 1886- ............................... 862 1048

Andersson, Maria Charlotta 1880-1880 ......................... 862 1048

Andersson, Maria Johanna 1864- ................................... 1139

Andersson, Maria Karolina 1862-1933 ..................... 481 1069 1071

Andersson, Maria Kristina 1876-1952 ........................... 492 495

Andersson, Maria Lovisa 1879-1947 ................................ 1271

Andersson, Maria Matilda 1883-1921 ............................ 674 675

Andersson, Maria Vilhelmina 1865- ........................... 1148 1149

Andersson, Markus 1826- .......................................... 1551

Andersson, Marta 1928- ........................................... 1515

Andersson, Mildred 1937- ......................................... 1123

Andersson, Mildrid Alice Ingegerd 1921- ...................... 864 1050

Andersson, Mårten 1732-1800 ....................................... 737

Andersson, Mårten 1785-1866 .................................. 885 1033

Andersson, Märta Alice 1934- ..................................... 1163

Andersson, Märta Elise 1928- ..................................... 1265

Andersson, Märta Eugenia 1913-1970 .......................... 1120 1270

Andersson, Märta Margareta 1904-1994 .............................. 706

Andersson, Märta Marianne 1945- .................................. 1270

Andersson, Nanny Maria 1902- ................................ 1036 1230

Andersson, Nestor Albert 1913- .................................... 706

Andersson, Nils 1765-1824 ......................................... 670

Andersson, Nils 1778-1809 ........................................ 1467

Andersson, Nils 1803-1871 .................................... 30 79 89

Andersson, Nils 1814-1891 ......................................... 674

Andersson, Nils 1836-1836 ......................................... 670

Andersson, Nils 1844-1917 ..................................... 670 674

Andersson, Nils 1858- ................................. 369 589 607 792

Andersson, Nils Albert 1886- ...................................... 607

Andersson, Nils Alfred 1910- ...................................... 706

Andersson, Nils Alvar 1908-1990 ............................. 1457 1458

Andersson, Nils Anton 1847-1910 ............................... 593 753

Andersson, Nils Anton 1860-1903 ...................... 193 194 422 1024

Andersson, Nils Arvid 1890-1891 ............................... 194 422

Andersson, Nils August 1833-1912 ................................. 1041

Andersson, Nils August 1842-1913 ................................. 1702

Andersson, Nils Einar 1901-1990 .............................. 194 1024

Andersson, Nils Emil 1899-1900 ............................... 194 1024

Andersson, Nils Herman 1877-1958 .............................. 593 753

Andersson, Nils Mauritz 1900-1981 ............................. 593 753

Andersson, Nils Olof 1838-1912 .............................. 1069 1075

Andersson, Nils Petter 1837-1893 ................................. 1081

Andersson, Nils Primus 1894- ..................................... 1518

Andersson, Olga Johanna 1919-1979 ................................. 706

Andersson, Olga Margareta 1891-1970 ................... 705 709 818 926

Andersson, Olga Valborg 1917-1923 ................................ 1120

Andersson, Olof 1795-1795 ........................................ 1452

Andersson, Olof 1811-1892 ..................... 995 1004 1033 1181 1230

Andersson, Olof 1814- ............................................ 1287

Andersson, Olof 1822-1881 ................................... 1473 1514

Andersson, Olof 1823-1908 ......................................... 385

Andersson, Olof 1828-1915 ........................................ 1639

Andersson, Olof 1830-1830 ......................................... 381

Andersson, Olof 1838-1917 .................................... 194 1021

Andersson, Olof 1839- ......................................... 381 386

Andersson, Olof 1852-1934 ......................................... 797

Andersson, Olof 1853- ............................................ 1112

Andersson, Olof Albert 1874- ........................ 862 863 1048 1049

Andersson, Olof Albin 1892-1980 ........................ 1088 1262 1265

Andersson, Olof Alfred 1869-1870 .............................. 594 746

Andersson, Olof Almar 1912- ...................................... 1293

Andersson, Olof Anders Sigurd 1911-1977 .......................... 1120

Andersson, Olof Anton 1845-1897 ......................... 862 1038 1048

Andersson, Olof Anton 1846-1928 .................................. 1055

Andersson, Olof Anton 1852- ................................. 1313 1314

Andersson, Olof August 1870-1933 ................................. 1401

Andersson, Olof Edmund 1902-1960 .............................. 593 753

Andersson, Olof Efraim 1892- ................................ 1514 1516

Andersson, Olof Ferdinand 1888-1956 ............................... 732

Andersson, Olof Gustaf 1864-1933 ................... 725 1087 1088 1262

Andersson, Olof Helmer 1885-1924 ............................ 1051 1053

Andersson, Olof Holger 1918- ..................................... 1265

Andersson, Olof Leander 1883-1883 ................................ 1051

Andersson, Olof Nimrod 1872- .................................. 455 456

Andersson, Olof Oskar 1885-1938 ........................ 1119 1120 1270

Andersson, Olof Oskar 1887-1973 .................................. 1055

Andersson, Olof Petter 1840-1894 ............................. 492 1341

Andersson, Olof Petter 1870-1928 ................................. 1293

Andersson, Olof Sigfrid 1889- .................................... 1314

Andersson, Olof Valfrid 1887- ..................................... 436

Andersson, Olof Åke 1924-1995 .................................... 1515

Andersson, Oskar Amandus 1897-1988 ..................... 1088 1262 1267

Andersson, Oskar Evald 1904- ...................................... 576

Andersson, Otto Martin 1924- ..................................... 1267

Andersson, Per 1767-1848 .......................................... 169

Andersson, Per 1778-1848 .......................................... 411

Andersson, Per 1782-1864 .......................................... 745

Andersson, Per 1801-1880 ................................ 392 1452 1467

Andersson, Per 1803-1878 ............................... 1143 1148 1408

Andersson, Per 1805-1886 ................................ 995 1000 1005

Andersson, Per 1811-1893 .......................................... 876

Andersson, Per 1812-1869 .......................................... 320

Andersson, Per 1842- .......................................... 381 388

Andersson, Per 1853- .............................................. 589

Andersson, Per 1857- .............................. 670 679 764 778 780

Andersson, Per 1859-1919 ............................... 1033 1036 1230

Andersson, Per Albert 1880- ...................................... 1456

Andersson, Per Anton 1828-1908 ................................... 1703

Andersson, Per Anton 1842- .................................. 1063 1066

Andersson, Per Anton 1860-1861 ................................... 1464

Andersson, Per Edvin 1884-1891 ................................... 1499

Andersson, Per Gunnar Axel 1875-1952 .......................... 193 195

Andersson, Per Hjalmar 1908- ..................................... 1053

Andersson, Per Johan 1832-1903 .............................. 1134 1139

Andersson, Per Robert 1893-1895 .................................. 1051

Andersson, Per Sigfrid 1890-1890 .................................. 607

Andersson, Peter Albin 1880- ..................................... 1066

Andersson, Petrus 1850-1921 ......................... 877 890 1038 1051

Andersson, Rut Elsy Gunilla 1924- ................................. 436

Andersson, Rut Ingegerd 1918-1992 ................................ 1120

Andersson, Rut Maj-Lis 1937- ..................................... 1270

Andersson, Samuel 1855-1855 ...................................... 1464

Andersson, Samuel 1858- .......................................... 1464

Andersson, Sanna Paulina Johanna 1912-1988 ........................ 685

Andersson, Sanny Selina Ulrika 1911- .............................. 685

Andersson, Sara 1922- ............................................ 1515

Andersson, Sara Cecilia 1923- ..................................... 456

Andersson, Selma Elisabet 1884-1945 .............................. 1582

Andersson, Selma Erika 1908-1973 ................................. 1120

Andersson, Selma Ingeborg Linnéa 1919- ........................... 1053

Andersson, Selma Karolina 1876- ............................. 1148 1151

Andersson, Selma Kristina 1875- .................................. 1064

Andersson, Selma Kristina 1875- .................................. 1066

Andersson, Selma Kristina 1882-1886 .............................. 1499

Andersson, Selma Lovisa 1883-1964 ................................ 1721

Andersson, Selma Maria 1893-1958 ............................ 1119 1122

Andersson, Selma Sofia Kristina 1910- ............................. 685

Andersson, Sem Adalbert 1904-1975 ................................. 456

Andersson, Set Johannes 1882-1892 ............................ 862 1048

Andersson, Set Olof Isak 1901- .................................... 685

Andersson, Signe 1911- ........................................... 1073

Andersson, Signe Johanna 1906-1986 ............................... 1120

Andersson, Signe Karin Alfrida 1922-1922 ......................... 1053

Andersson, Signe Katarina 1890- ............................. 1051 1055

Andersson, Signe Magdalena Davida 1905-1923 ....................... 685

Andersson, Signe Maria 1888-1948 ............................. 138 1611

Andersson, Signe Maria 1918- ...................................... 615

Andersson, Signe Matilda 1900-1927 ................ 1036 1037 1230 1231

Andersson, Signhild Emilia Charlotta 1907-1980 .................... 685

Andersson, Signhild Kristina 1919- ............................... 1055

Andersson, Signild Gunborg Emilia 1916- ...................... 864 1050

Andersson, Signild Viola 1928- ................................... 1121

Andersson, Sigrid Karolina Ingegerd 1923- .................... 863 1049

Andersson, Sigrid Kristina Albertina 1903-1975 ................ 685 687

Andersson, Sigrid Margareta 1934- ................................ 1163

Andersson, Sigurd Johannes 1918- ................................. 1293

Andersson, Simon Petrus 1884- ....................... 862 864 1048 1050

Andersson, Siri Nanny Paulina 1920- .............................. 1472

Andersson, Sixten Ingemar 1919- .............................. 864 1050

Andersson, Sofia Albertina 1865- ............................ 1021 1023

Andersson, Sofia Amalia 1872-1874 ................................. 705

Andersson, Sofia Antonia 1878- ........................ 594 596 746 749

Andersson, Sofia Evelina 1878-1886 ............................... 1499

Andersson, Sonja Linnea Amalia 1915- .............................. 436

Andersson, Sonja Vivianne 1936-1941 .............................. 1270

Andersson, Sosie Valborg Alexandra 1925- ......................... 1521

Andersson, Sten Sture 1927- ...................................... 1120

Andersson, Stephanus 1793-1800 ................................... 1452

Andersson, Stig Harry 1932- ....................................... 436

Andersson, Stig Olof Gunnar 1933-2002 ............................ 1270

Andersson, Svea Adelia 1904-1905 ............................ 1036 1230

Andersson, Svea Elvira Matilda 1923- .............................. 436

Andersson, Svea Maria 1917-1956 .................................. 1121

Andersson, Sven 1914-1975 ........................................ 1073

Andersson, Sven Alvar 1906- ....................................... 706

Andersson, Sven Andreas 1898-1977 ............................. 685 686

Andersson, Sven Erik 1925- ........................................ 615

Andersson, Sven Gösta 1924- ...................................... 1268

Andersson, Sven Torsten Johannes 1929- ............................ 436

Andersson, Sven Östen 1943- ...................................... 1270

Andersson, Syster Charlotta 1912-1986 ............................ 1514

Andersson, Syster Martina Katarina 1914-1914 ...................... 685

Andersson, Tekla Fredrika 1877-1882 .............................. 1066

Andersson, Tekla Johanna 1896-1972 ............................ 729 734

Andersson, Tekla Maria 1879- ................................ 1064 1065

Andersson, Tora Adina 1906- ....................................... 456

Andersson, Tuttan Ulrika 1933- ................................... 1458

Andersson, Ulrika Vilhelmina 1863- ............................... 1627

Andersson, Valborg Alexandra 1924- ........................... 890 1052

Andersson, Valfrid 1863- .......................................... 436

Andersson, Vanja Maria 1894-1984 ................................. 1227

Andersson, Viktor Amandus 1920- .................................. 1293

Andersson, Vilma Kristina 1896-1902 ............................... 607

Andersson, Zakris 1771-1830 ....................................... 142

Andersson, Åke Harald 1916- ....................................... 456

Andersson, gossebarn 1891-1891 ................................... 1127

Antonsdotter, Anna Johanna 1865-1881 ......................... 392 1491

Antonsdotter, Anna Johanna 1885- ............................. 392 1491

Antonsdotter, Anna Matilda 1854-1910 ............................. 1362

Antonsdotter, Kristina Antonia 1870- ................ 392 394 1491 1494

Antonsson, Anette Frideborg Johanna 1906- ............... 397 1497 1500

Antonsson, Anton Manfred 1899- ............................... 395 1495

Antonsson, August 1882- ........................ 392 397 1491 1497 1500

Antonsson, Daniel 1876- ...................................... 392 1491

Antonsson, Elsna Hildi Johanna 1897- ......................... 395 1495

Antonsson, Helga Margre Elina 1902- .......................... 395 1495

Antonsson, Karl Signar 1911- ................................. 395 1495

Antonsson, Knut Petrus 1906- ................................. 395 1495

Antonsson, Per Anton 1872- .......................... 392 395 1491 1495

Antonsson, Rakel Laura 1909- ............................ 397 1497 1500

Arctaedius, Jonas Emfrid 1894- .................................... 560

Arctaedius, Karl Axel Rune 1918- .................................. 560

Arctaedius, Margit Ingegerd 1920-1921 ............................. 560

Arnberg, Margareta Katarina 1852-1931 .......................... 72 473

Arnqvist-Andersson, Johan 1803-1867 ............................... 435

Arnqvist, Maria Gustava 1841-1884 ................................. 639

Arnqvist, Maria Matilda 1860-1933 ............................ 435 1282

Arvidsdotter, Anna Christina 1787-1871 ............................ 412

Arvidsdotter, Brita 1782-1868 ..................................... 631

Arvidsson, Anders 1801-1873 ...................................... 1162

Arvidsson, Göran 1788-1821 ........................................ 688

Arvidsson, Nils 1789-1871 ......................................... 218

Asplund, Agnes Maria 1899-1982 ................................ 831 939

Axelsson, Hugo Sixten 1914-1999 ................................... 232

Backlund, Anna Nikolina 1874-1953 ................................. 106

Backlund, Brita Johanna 1869-1911 ................................. 669

Backlund, Nils Gustaf 1835-1914 ................................... 669

Bengtsson, Bengta 1880-1917 ................................... 189 247

Berg-Nilsson, Nils 1788-1825 ................................ 1129 1630

Berg, Anders 1845-1914 ............................................ 693

Berg, Anders Fredrik 1816-1817 ................................... 1630

Berg, Anna Maria 1809-1885 .................................. 1630 1631

Berg, Betty Sofia 1910-1967 ....................................... 693

Berg, Carolina Margareta 1825-1826 ............................... 1630

Berg, Catharina Johanna 1858- .................................... 1641

Berg, Christina Catharina 1823-1897 .................... 1129 1630 1651

Berg, Elin Maria 1898- ........................................... 1277

Berg, Emma Kristina 1863-1951 .................................... 1641

Berg, Erik Edvin 1904- ........................................... 1277

Berg, Göta Katarina 1901-1904 ..................................... 693

Berg, Johan Albert 1900- ......................................... 1277

Berg, Johan Gustaf Adolf 1834-1907 ............................... 1277

Berg, Johan Petter 1849-1854 ..................................... 1641

Berg, Johanna Magdalena 1819-1905 ...................... 1084 1630 1642

Berg, Jonas Anton 1874-1948 ....................................... 693

Berg, Karl Edvard 1896- .......................................... 1277

Berg, Karl Johan Leonard 1866- ................................... 1277

Berg, Lars Teodor 1902- .......................................... 1277

Berg, Magdalena Johanna 1852-1856 ................................ 1641

Berg, Margareta Catharina 1846-1853 .............................. 1641

Berg, Margareta Sofia 1855- ...................................... 1641

Berg, Nils Johan 1814-1819 ....................................... 1630

Berg, Olof Petter 1862-1862 ...................................... 1641

Berg, Per Wilhelm 1818-1863 ................................. 1630 1641

Berg, Signe Kristina 1905-1973 .................................... 693

Bergendahl, Maria 1798-1859 ....................................... 455

Berglin, Bengt Åke 1939- ......................................... 1442

Berglin, Elsy Ingegärd 1929- ..................................... 1442

Berglin, Erik Sören 1928-1989 .................................... 1442

Berglin, Gun Kerstin 1936- ....................................... 1442

Berglin, Sven Östen 1931- ........................................ 1442

Berglin, Ulf Sixten 1933- ........................................ 1442

Berglin, Valter 1904-1969 ........................................ 1442

Berglin, Åsa Agneta 1949- ........................................ 1442

Berglund-Jonsson, Lars 1821-1892 ............................. 122 1595

Berglund, Anna Magdalena 1824-1849 .......................... 1654 1658

Berglund, Anna Serafia 1878- ..................................... 1666

Berglund, Britt Margit 1928- .................................. 832 940

Berglund, Catharina Margareta 1822- ......................... 1654 1655

Berglund, Edit Ingegerd 1930-1972 ................................ 1648

Berglund, Elsa Elise 1931- ....................................... 1648

Berglund, Erik Alfred 1900-1982 ............................... 832 940

Berglund, Eva Karolina 1875- ................................ 1666 1669

Berglund, Gudrun Linnéa 1927- .................................... 1664

Berglund, Gördis Elisabet 1924- .................................. 1648

Berglund, Göta Paulina 1925- ..................................... 1648

Berglund, Hans Göran 1930- ....................................... 1664

Berglund, Hans Olof 1859-1930 ................. 569 1618 1624 1659 1660

Berglund, Ida Maria 1884-1955 ........................... 569 1660 1661

Berglund, Johan 1800-1863 ........................................ 1654

Berglund, Johan Albert 1894-1983 ....................... 1624 1660 1665

Berglund, Johan Petter 1858- ..................................... 1659

Berglund, Johanna 1830-1830 ...................................... 1654

Berglund, Johannes 1826-1831 ..................................... 1654

Berglund, Judit Eugénia 1926- .................................... 1648

Berglund, Karl Alfred 1871- .............................. 832 940 1648

Berglund, Karl Gunnar 1928-1993 .................................. 1648

Berglund, Karl Henry 1925- ........................................ 533

Berglund, Karl Hugo 1898-1984 ..................................... 533

Berglund, Karl Johan 1898-1977 ................................... 1648

Berglund, Karl Magnus 1897-1897 .................................. 1660

Berglund, Karl Olof 1869-1903 ..................................... 533

Berglund, Katarina Eufrosyna 1868-1870 ........................... 1666

Berglund, Katarina Kristina 1861- ................................ 1633

Berglund, Konrad 1881- ........................................... 1151

Berglund, Lisa-Maria 1924- .................................. 1618 1663

Berglund, Magdalena Sofia 1862-1905 ......................... 1666 1667

Berglund, Maria Aqvilina 1865- ............................... 122 1595

Berglund, Maria Augusta 1874- .................................... 1368

Berglund, Maria Christina 1821- .................................. 1654

Berglund, Maria Kristina 1883-1883 ............................... 1660

Berglund, Maria Magdalena 1848-1873 ......................... 1655 1656

Berglund, Matilda 1886-1958 ................................. 1660 1662

Berglund, Märta Kristina 1922- .................................... 533

Berglund, Märta Kristina Charlotta 1923- ......................... 1664

Berglund, Olof 1831-1883 .................................... 1654 1666

Berglund, Olof 1864-1870 ......................................... 1666

Berglund, Olof Adrian 1890-1968 ........................ 1618 1660 1663

Berglund, Olof David 1918-1990 .............................. 1618 1663

Berglund, Olof Evald 1871- ....................................... 1666

Berglund, Olof Petter 1838-1897 .................................. 1368

Berglund, Per 1828-1904 ..................................... 1654 1659

Berglund, Per 1845- .............................................. 1151

Berglund, Per Ferdinand 1888-1889 ................................ 1660

Berglund, Per Gustaf 1873- ....................................... 1666

Berglund, Per Hjalmar 1892-1971 ............................. 1660 1664

Berglund, Rode 1917-1998 ......................................... 1151

Berglund, Rut 1904- .............................................. 1151

Bergsten, Christina Matilda 1857-1892 ............................. 324

Bergsten, Fredrika 1825- .......................................... 747

Bergsten, Maria Matilda 1833-1895 ................................. 324

Bergström, Abraham 1829- ................................. 842 843 1199

Bergström, Alma Johanna 1878- ..................................... 856

Bergström, Anders Gustaf 1822- .................................... 855

Bergström, Edla Karolina 1888- ................................... 1376

Bergström, Erik Edvard 1902-1915 .................................. 562

Bergström, Jenny Lovisa Augusta 1877- ............................. 856

Bergström, Johan 1833-1882 ........................................ 685

Bergström, Johan 1837- ........................................... 1376

Bergström, Johan Gustaf 1848-1896 ............................. 855 856

Bergström, Jonas Anton 1866- ...................................... 843

Bergström, Jonas Emanuel 1921- ................................... 1621

Bergström, Karl Gustaf 1864- ...................................... 843

Bergström, Klara Albertina 1877-1914 .............................. 685

Bergström, Kristina Albertina 1860- ............................... 843

Bergström, Lars Olof 1871- .................................... 562 564

Bergström, Maria Augusta 1893-1971 ............................... 1403

Bergström, Maria Charlotta 1862-1951 .......................... 843 846

Bergström, Nils 1841-1880 ..................................... 562 564

Bergström, Nils Ferdinand 1868-1954 .............................. 1403

Bergström, Nils Otto 1867-1868 .................................... 843

Bergström, Olof Laurentius 1893-1983 ............................. 1621

Bergström, Oskar Gustaf Adolf 1900-1909 ........................... 562

Bergström, Signe Linnéa 1910-1979 ................................. 562

Bergström, Sofia Matilda 1859- ........................... 843 844 1199

Bjurberg, Catharina Johanna 1856-1905 ................. 679 764 778 780

Bjurman, Anders 1736-1803 ......................................... 238

Bjurman, Anders 1777-1832 ......................................... 238

Bjurman, Anders Leonard 1845- ..................................... 248

Bjurman, Anna Sofia 1817-1868 ................................. 238 250

Bjurman, Catharina Charlotta 1806-1881 ........................ 238 239

Bjurman, Charlotta Matilda 1841- .................................. 248

Bjurman, Fredrika Vilhelmina 1820-1867 ........................ 238 251

Bjurman, Johan Erik 1810-1845 ................................. 238 248

Bjurman, Karl Petter 1815-1817 .................................... 238

Bjurman, Lars Johan 1840- ......................................... 248

Bjurman, Margareta Carolina 1843-1892 ......................... 248 249

Bjurman, Ulrika Magdalena 1807-1868 ....................... 187 238 243

Björk, Anna Elisabet 1896-1976 ................................... 1160

Björk, Karl Erik 1857-1910 ....................................... 1160

Björk, Olof 1829-1899 ............................................ 1160

Björklund, Nanny Maria 1890-1959 ................................. 1471

Björkman, Johan 1817-1884 ................................... 1392 1693

Björkman, Johan Daniel 1850-1879 ............................ 1392 1693

Björkman, Johanna Kristina 1865- ............................ 1392 1693

Björkman, Karl 1858- ........................................ 1392 1693

Björkman, Maria Charlotta 1870-1931 ............... 1392 1393 1693 1694

Björkman, Per Gustaf 1861-1862 .............................. 1392 1693

Blom-Olofsson, Per Albin 1878-1951 ............................ 764 841

Blom, Hilma Teolinda 1905-1986 .................................... 841

Blom, Hulda Sofia 1904-1977 ....................................... 764

Blomqvist, Anders 1836- ........................................... 483

Blomqvist, Bert Gunnar 1929- ..................................... 1439

Blomqvist, Elis Leontin 1894-1981 ................................ 1439

Blomqvist, Karin Ingalill 1930- .................................. 1439

Blomqvist, Margareta Amalia 1867- ................................. 483

Blomqvist, Siv Gunhild 1926- ..................................... 1439

Boberg, Alma Kristina 1889-1968 .................................. 1092

Boberg, Anna Augustina 1849-1930 ........................ 517 1488 1706

Boberg, Anna Christina 1820-1900 .................................. 901

Boberg, Karl Gunnar 1886-1947 .................................... 1092

Boberg, Lars Wilhelm 1845-1888 ................................... 1092

Boberg, Margareta Charlotta 1882-1974 ............................ 1092

Boberg, Maria Margareta 1842-1900 ................................ 1560

Boberg, Per 1814-1894 ............................................ 1092

Boberg, Per Wilhelm 1878- ........................................ 1092

Boberg, Tekla Maria Teresia 1880- ................................ 1092

Bodén-Andersdotter, Christina 1795-1870 .......................... 1675

Bodén, Anders 1823-1868 ........................................... 747

Bodén, Edla Christina 1856- ....................................... 878

Bodén, Johan Gustaf 1819-1875 ..................................... 878

Bodström-Johansson, Olof 1758-1827 ............................... 1462

Bom-Danielsson, Per 1812-1866 ............................... 1067 1105

Bom, Christina Lovisa 1838-1925 ................... 1076 1079 1105 1106

Boman-Johansson, Nils 1807-1852 ......................... 135 1229 1608

Boman-Johansson, Olof 1817- ....................................... 834

Boman-Nilsson, Johan 1776-1865 ................................... 1038

Boman, Agnes Maria Lovisa 1909-1989 ....................... 851 881 887

Boman, Anna Catharina 1827-1880 ................................... 550

Boman, Anna Matilda 1859- ..................................... 781 834

Boman, Axel Hugo 1880- .................................... 851 881 887

Boman, Christina Charlotta Albertina 1839-1919 .................... 322

Boman, Karl Olof 1845-1928 ................................ 851 881 887

Boman, Kristina Albertina Helena 1907-1981 ................ 851 881 887

Boman, Magdalena Sofia 1843-1905 ................................. 1015

Boman, Margareta Christina 1840-1908 .............. 1375 1457 1459 1582

Boman, Per Olof Ragnar 1906- .............................. 851 881 887

Borg-Johansson, Elias 1818-1899 ................................... 662

Borg, Maria Sofia 1839-1908 ................................... 662 690

Boström-Andersson, Lars 1773-1836 .............................. 83 468

Boström-Jonsson, Olof 1806-1868 .................................. 1558

Boström-Nilsson, Nils Jakob 1824-1884 ............................ 1713

Boström-Olofsson, Nils 1791-1868 .................................. 888

Boström-Persson, Isak 1842- ....................................... 743

Boström, Agda Sofia 1918- ........................................ 1371

Boström, Aina Sofia 1909- ........................................ 1680

Boström, Alice Albertina Katarina 1910- ........................... 475

Boström, Alma Johanna 1902-1989 .................................. 1323

Boström, Amanda 1865- ......................................... 468 478

Boström, Amanda Charlotta 1898-1972 .............................. 1089

Boström, Anders 1806-1872 .......................................... 83

Boström, Anders 1859- ............................................. 733

Boström, Anders Almar 1920-1971 ................................... 733

Boström, Anders Emil 1894-1981 .................................... 733

Boström, Anders Evald 1855- ................................... 468 474

Boström, Anna Elisabet 1895- ...................................... 474

Boström, Anna Elisabet 1905-1987 ................................. 1323

Boström, Anna Laurentia 1892-1892 ................................ 1092

Boström, Anna Laurentia 1893-1974 ................................ 1092

Boström, Anna Lovisa 1858- ........................................ 468

Boström, Anna Sofia 1833-1900 ................................... 70 76

Boström, Annie Augusta 1907-1987 ............................ 1680 1682

Boström, Anton Wilhelm 1828-1871 ............................ 1674 1677

Boström, August 1873- ............................................ 1562

Boström, August 1886-1963 ......................................... 474

Boström, August Einar 1905- ...................................... 1562

Boström, Bengt Gunnar 1917-1927 .................................. 1680

Boström, Catharina Johanna 1847- .......................... 148 468 471

Boström, Christina Catharina 1820-1864 ............................ 888

Boström, Christina Margareta 1852- ............................... 1675

Boström, Edit Charlotta 1906- .................................... 1323

Boström, Emma Adelina 1910-1977 .................................. 1323

Boström, Emma Kristina 1861-1889 .............................. 468 477

Boström, Emma Margareta 1906- .................................... 1089

Boström, Emma Maria 1912-1921 .................................... 1680

Boström, Erik Gustaf 1914-1994 .............................. 1680 1683

Boström, Eva Magdalena 1827- ...................................... 470

Boström, Fredrik 1841-1924 ....................................... 1323

Boström, Fredrik Viktor 1903-1973 ................................ 1323

Boström, Fredrika Eleonora 1829-1904 ......................... 128 1601

Boström, Gunhild Albina 1922- ..................................... 446

Boström, Gustaf Rickard 1901-1996 ................................ 1089

Boström, Gärda Elise 1911- ....................................... 1562

Boström, Hans 1794-1849 ................................ 1407 1673 1674

Boström, Helge Alexander 1917-1986 ............................... 1562

Boström, Henny Charlotta 1909-1991 ............................... 1679

Boström, Henny Kristina 1910- .................................... 1680

Boström, Henrik Johan 1825-1904 ......................... 170 1674 1675

Boström, Henrika Sofia 1850-1921 ................................. 1675

Boström, Hilma Katarina 1889- ..................................... 474

Boström, Ida Sofia 1879-1956 ..................................... 1367

Boström, Ingrid Erika 1914- ...................................... 1371

Boström, Jenny Augusta 1908-1991 ................................. 1323

Boström, Jenny Maria 1891-1927 ................................ 474 476

Boström, Johan Alfred 1862- ................................. 1407 1678

Boström, Johan Edvard 1884-1959 ............................... 474 475

Boström, Johan Hilmar 1899-1901 .................................. 1092

Boström, Johan Hilmar 1902-1975 .................................. 1092

Boström, Johan Petter 1840-1840 .................................... 83

Boström, Johan Robert 1858- ...................................... 1675

Boström, Johanna Augusta 1856-1863 ............................... 1675

Boström, Johanna Sofia 1903-1920 ................................. 1679

Boström, John Alexis 1918-2003 ................................... 1680

Boström, John Alvar 1908- ......................................... 475

Boström, John Ragnar 1907-1964 ................................... 1562

Boström, Jonas 1837- ............................................. 1558

Boström, Jonas Anton 1859- .................................. 1407 1678

Boström, Jonas Petter 1830-1903 ........................ 1407 1674 1678

Boström, Karl Adrian 1895-1976 ................................... 1089

Boström, Karl Albin 1901-1977 ..................................... 446

Boström, Karl Anton 1870- ......................................... 446

Boström, Karl Fredrik 1870- ................................. 1678 1679

Boström, Karl Göte 1930- .......................................... 446

Boström, Karl Henrik 1906-1993 ................................... 1680

Boström, Karl Jakob 1838-1847 .................................... 1674

Boström, Karl Johan 1860-1861 ............................... 1407 1678

Boström, Karl Jonas 1865-1933 ............................... 1089 1269

Boström, Karl Olof 1880- ......................................... 1371

Boström, Karl Olof 1904-1904 ..................................... 1680

Boström, Karl Otto 1901- ......................................... 1323

Boström, Karl Petter 1814-1888 ................................... 1155

Boström, Karl Uno 1907-1991 ...................................... 1679

Boström, Karl Verner 1920- ....................................... 1371

Boström, Karl Viktor 1896-1897 ................................... 1323

Boström, Kristina Elisabet 1887- .................................. 477

Boström, Kristina Matilda 1875-1925 ............................... 577

Boström, Lars Hjalmar 1897-1908 .................................. 1092

Boström, Lars Johan 1849- ......................................... 468

Boström, Lars Olof 1863-1930 ..................................... 1092

Boström, Lars Petter 1809-1867 ................................ 148 468

Boström, Lovisa 1838-1874 ........................................ 1561

Boström, Magdalena Amalia 1854- .................................. 1713

Boström, Margareta Vilhelmina 1862-1863 .......................... 1677

Boström, Maria Johanna 1902-1951 ............................ 1089 1269

Boström, Maria Lovisa 1905- ...................................... 1679

Boström, Maria Sofia 1827-1905 ..................................... 49

Boström, Maria Sofia 1875-1940 .............................. 1678 1684

Boström, Maria Ulrika 1841- ................................... 468 469

Boström, Matthias Johan Jakob 1847- .......................... 577 1107

Boström, Nils Gustaf 1839-1869 .................................... 468

Boström, Nils Johan 1812-1881 .................................... 1107

Boström, Olga Sofia 1899- ........................................ 1323

Boström, Olivia Kristina 1893- ................................... 1323

Boström, Olof 1836-1899 ...................................... 457 1562

Boström, Olof 1848-1895 ..................................... 1367 1371

Boström, Olof Albin 1893-1981 .................................... 1089

Boström, Olof Alfred 1852-1857 .................................... 468

Boström, Olof Allan 1922- ........................................ 1371

Boström, Olof Artur 1913- ......................................... 475

Boström, Olof Daniel 1836-1917 ................................... 1674

Boström, Olof Edvin 1897- ........................................ 1323

Boström, Olof Henrik 1898-1971 ............................... 170 1676

Boström, Olof Konrad 1895-1962 ................................... 1092

Boström, Olof Ludvig 1867-1935 ................................... 1323

Boström, Olof Wilhelm 1827-1897 .................................. 1092

Boström, Otto Alexander 1904-1922 ................................ 1680

Boström, Per Anton 1844-1855 ...................................... 468

Boström, Per Anton 1854- ................................ 170 1675 1676

Boström, Per Enus 1903-1988 ...................................... 1680

Boström, Per Erik 1899-1933 .................................. 170 1676

Boström, Per Otto 1871- ..................................... 1678 1680

Boström, Rut Helena 1911-1912 .................................... 1679

Boström, Signe Eugenia 1901- ..................................... 1562

Boström, Signe Magdalena 1906-1985 .......................... 1680 1681

Boström, Sigrid Teolinda 1913-1991 ............................... 1562

Boström, Siri Maria 1916- ........................................ 1371

Boström, Vivan Elisabet 1926- ..................................... 446

Brakander, Karl Henrik 1856-1933 ................................ 81 91

Brakander, Lina Lovisa 1895-1978 ................................ 81 91

Brakander, Tyko Henrik 1893-1963 ................................ 81 91

Brandt-Karlsson, Karl Johan 1802-1884 ............................. 661

Brandt, Anna Ulrika 1828-1893 ............................... 1617 1622

Brandt, Lovisa Amalia 1872-1918 ............................... 350 351

Brandt, Nils Olof 1851-1908 ................................... 349 350

Bredbäck, Catharina Margareta 1815-1881 ............................ 93

Bredbäck, Sara Christina 1818-1846 ................................. 95

Brunberg-Nilsdotter, Elisabet 1772-1857 ....................... 574 996

Brändström, Alfred Birger 1907- ................................... 265

Brändström, Amanda Vilhelmina 1901-1988 .......................... 1257

Brändström, Anny Maria 1909-1992 .................................. 265

Brändström, Axel Teodor 1896-1934 ...................... 1255 1257 1259

Brändström, Axelia Margareta 1898-1971 ............................ 265

Brändström, Bengt Anders Arnold 1921-1922 ........................ 1260

Brändström, Berndt Göran 1931- ................................... 1260

Brändström, Birger 1907-1981 ...................................... 557

Brändström, Elinda Maria 1917-1990 ................................ 476

Brändström, Ingrid Alma Aurora 1923- ........................ 1255 1259

Brändström, Johan Alfred 1858-1938 ............................ 263 265

Brändström, Johan Amandus 1895-1969 ............................... 265

Brändström, Johan Edvard 1854-1913 ................................ 476

Brändström, John-Erik 1930-1985 .................................. 1260

Brändström, Jonas Emil 1893-1954 .................................. 476

Brändström, Jonas Helmer 1891-1966 ................................ 638

Brändström, Karl Axel Amandus 1919-1987 ..................... 1255 1259

Brändström, Karl Einar 1912-1991 .................................. 265

Brändström, Karl Ivar 1910-1977 ................................... 519

Brändström, Karl Oskar Alex 1905-1919 ............................ 1257

Brändström, Karl Otto Alexander 1920- ............................ 1260

Brändström, Kerstin Elisabet 1927-1998 ........................... 1260

Brändström, Margareta Johanna Vilhelmina 1921- .............. 1255 1259

Brändström, Margareta Lovisa 1852-1917 ........................... 1115

Brändström, Maria Gustava 1856-1942 ...................... 263 264 1427

Brändström, Nils Almar 1893-1927 .................................. 265

Brändström, Nils August 1873- ..................................... 557

Brändström, Nils Hugo 1898-1972 ................................... 638

Brändström, Olof 1868- ........................................ 453 454

Brändström, Olof Adalbert 1898- ................................... 454

Brändström, Olof Albin 1891-1918 .................................. 454

Brändström, Olof Artur 1902-1979 .................................. 265

Brändström, Otto Amandus 1898-1992 .......................... 1257 1260

Brändström, Ragnhild Alice 1914-1972 ............................. 1257

Brändström, Rune Gustaf Amandus 1918-1997 ........................ 1260

Brändström, Rut Agnes 1908-1924 .................................. 1257

Brändström, Signe Axelia 1902-1986 .......................... 1257 1261

Brändström, Solveig Britt-Marie 1936- ............................. 557

Brändström, Tekla Karolina 1904-1973 .............................. 265

Brändström, Vendla Kristina 1895-1979 ............................. 406

Brännfeldt-Andersdotter, Magdalena 1816-1858 ...................... 856

Brännström-Jonsson, Per 1755-1833 ................................ 1554

Brännström-Larsson, Johan 1804-1886 ........................... 689 692

Brännström-Larsson, Jonas Gustaf 1818-1892 ....................... 1299

Brännström, Agnes Amalia 1906-1907 ............................... 1257

Brännström, Amanda Lovisa 1864- ................................... 504

Brännström, Amanda Sofia 1886- .................................... 699

Brännström, Anders 1838-1906 ................................ 1088 1253

Brännström, Anders Amandus 1863- ....................... 1253 1255 1257

Brännström, Anders August 1857-1917 ......................... 1265 1268

Brännström, Anders Otto 1888-1889 ................................ 1257

Brännström, Anna Amalia 1862- .................................... 1253

Brännström, Anna Aurora 1890-1890 ................................ 1257

Brännström, Anna Aurora 1891-1967 ........................... 1257 1258

Brännström, Anna Ingeborg 1900- ............................. 1271 1272

Brännström, Anna Magdalena 1847-1847 ............................. 1299

Brännström, Arvid Amandus 1894-1896 .............................. 1257

Brännström, August 1862- .......................................... 406

Brännström, Augusta Margareta 1856-1904 .......................... 1029

Brännström, Axel Edvin 1908-1967 ................................. 1271

Brännström, Bror Gustaf 1904-1989 ................................ 1271

Brännström, Carolina Sofia 1846- .................................. 913

Brännström, Catharina Lovisa 1837-1891 ............................ 453

Brännström, Catharina Lovisa 1842-1912 ............................ 692

Brännström, Edla Johanna 1882-1886 ................................ 649

Brännström, Edla Viktoria 1903-1978 ............................... 638

Brännström, Elin Maria 1901-1936 ............................ 1271 1273

Brännström, Elisabet Fredrika 1838-1875 ....................... 665 689

Brännström, Elsa Margareta 1919- ................................. 1271

Brännström, Emeli Johanna 1889- ................................... 649

Brännström, Erik Birger 1906-1957 ................................ 1271

Brännström, Erik Oskar 1857-1921 .................................. 699

Brännström, Ester Charlotta 1895-1918 ............................. 638

Brännström, Ester Kristina 1889-1890 .............................. 638

Brännström, Fredrika Johanna 1860-1928 ................. 1253 1254 1259

Brännström, Gerda Lovisa 1903-1949 ............................... 1268

Brännström, Hans 1824-1872 ....................................... 1029

Brännström, Helge Emanuel 1910-1984 .............................. 1271

Brännström, Hildur Kristina 1905-1987 ............................. 638

Brännström, Hilma Charlotta 1881-1881 ............................. 649

Brännström, Hilma Margareta 1879-1881 ............................ 1253

Brännström, Hulda Christina 1859-1919 ......................... 548 550

Brännström, Ida Christina 1858- ................................... 913

Brännström, Johan 1830-1892 ....................................... 263

Brännström, Johan 1854-1892 ....................................... 649

Brännström, Johan 1884-1886 ....................................... 649

Brännström, Johan Albin 1884-1890 ................................. 638

Brännström, Johan Anton 1827-1910 ................................ 1465

Brännström, Johan Gotthard 1900-1962 .............................. 638

Brännström, Jonas 1860-1931 ....................................... 638

Brännström, Jonas Anton 1853-1854 ................................ 1299

Brännström, Karl 1868-1868 ....................................... 1253

Brännström, Karl Amandus 1899-1952 ............................... 1271

Brännström, Karl Ferdinand 1876- ............................ 1253 1271

Brännström, Karl Olof 1855-1855 ................................... 913

Brännström, Karl Oskar 1872-1873 ................................. 1253

Brännström, Katarina Eufrosyne 1869-1870 ......................... 1253

Brännström, Katarina Lovisa 1864- ............................. 968 970

Brännström, Katarina Lovisa 1879-1979 ............................. 649

Brännström, Katarina Paulina 1870-1881 ........................... 1253

Brännström, Kristina Amanda 1877- ............................. 649 650

Brännström, Lars Gustaf 1846-1871 ................................ 1299

Brännström, Lars Magnus 1893-1893 ................................ 1257

Brännström, Linnéa Elisabet 1916- ................................ 1271

Brännström, Magdalena Charlotta 1849- ............................ 1299

Brännström, Maria Amalia 1861-1862 ............................... 1299

Brännström, Maria Augusta 1896-1967 .............................. 1265

Brännström, Maria Carolina 1855-1856 ............................. 1299

Brännström, Maria Karolina 1861- ................................. 1264

Brännström, Maria Lovisa 1866-1939 ................. 725 1088 1253 1262

Brännström, Matilda Charlotta 1865- .............................. 1253

Brännström, Nils Erik 1856- ....................................... 913

Brännström, Olga Maria 1903-1978 ................................. 1481

Brännström, Olof 1815-1857 ................................... 453 1253

Brännström, Olof 1858- ........................................... 1253

Brännström, Olof Anton 1826-1894 .................................. 550

Brännström, Olof Petter 1847-1848 ................................ 1299

Brännström, Olof Petter 1849-1849 ................................ 1299

Brännström, Olof Petter 1851- .................................... 1299

Brännström, Per 1826- ............................................. 913

Brännström, Per 1827-1870 ..................................... 638 649

Brännström, Per Albert 1887- ...................................... 649

Brännström, Per Anton 1853- ....................................... 913

Brännström, Rut Valborg 1912-1991 ........................... 1271 1274

Brännström, Signe Sofia 1892- ..................................... 649

Bröms, Hans 1740-1809 ............................................ 1532

Bröms, Johan 1709-1765 ........................................... 1532

Burlin, Karl Ludvig 1862- ......................................... 836

Burlin, Nanny Selina 1899- ........................................ 836

Burman-Gabrielsson, Gabriel 1837- ........................... 1503 1523

Burman, Alma 1905-1980 ............................................ 837

Burman, Anders Magnus 1879-1923 .................................. 1668

Burman, Jakob 1865- ............................................... 837

Burman, Jonas Anton 1846- ......................................... 998

Burman, Kristina Evelina 1866- ................................... 1523

Burman, Maria Adelia 1878- ........................................ 998

Burman, Maria Lovisa 1806-1883 ................................... 1139

Burman, Nils 1842-1899 ........................................... 1668

Burström-Mårtensdotter, Margareta Catharina 1795-1847 ............. 895

Burvall, Karl Jakob 1829- .......................................... 10

Bygdeman, Kerstin 1746-1807 ....................................... 162

Bygdén, Anna Margareta 1816-1887 .................................. 248

Bygdén, Anna Maria Frideborg Alice 1920-1991 ...................... 628

Bygdén, Johan 1857- ....................................... 339 341 355

Bygdén, Johan Albin 1896-1969 ..................................... 628

Bygdén, Johan Sixten Lage 1925- ................................... 628

Bygdén, Lars 1789-1857 ............................................ 248

Bygdén, Olof Petter 1814-1883 ..................................... 240

Bygdén, Petrus 1866-1902 .......................................... 628

Bygdén, Rolf Haldo 1934-1998 ...................................... 628

Bygdén, Selma Erika Constance 1855-1882 ........................... 240

Bygdén, Signe Maria 1898-1984 ..................................... 339

Bygdén, Svea Sofia 1905-1966 .................................. 341 355

Bylund, Carolina Erika 1831-1856 .................................. 240

Bylund, Per Erik 1799- ............................................ 240

Bylund, Selma Christina 1839-1877 ................................. 240

Byström-Hansdotter, Margareta Lovisa 1820-1887 ........... 165 450 1359

Byström, Bengt Ingemar 1913-1982 ................................. 1031

Byström, Emma Magdalena 1855-1924 ........................ 138 437 1611

Byström, Gustaf Adolf 1856- ...................................... 1031

Byström, Viktor Engelbert 1890-1969 .............................. 1031

Bång-Johansson, Johan 1797-1865 .................................. 1306

Bång, Eva Lovisa 1829-1897 ....................................... 1306

Bång, Hulda Josefina 1898- ........................................ 726

Bång, Karl Johan 1857- ............................................ 726

Bäck, Frans Gustaf 1845-1848 ...................................... 114

Bäck, Frans Gustaf 1859-1887 ...................................... 114

Bäck, Gustaf Markus 1823-1892 ..................................... 114

Bäck, Gustava Johanna 1856-1911 ............................... 114 116

Bäck, Margareta Amalia 1853- ...................................... 114

Bäck, Regina Magdalena 1851-1855 .................................. 114

Bäck, Regina Sofia 1873- .......................................... 115

Bäck, Sofia Albertina 1846-1848 ................................... 114

Bäck, Sofia Albertina 1848-1881 ............................... 114 115

Bäcklund, Anton 1823-1888 ......................................... 487

Bäcklund, Hulda Amalia 1866-1925 .................................. 487

Bäcklund, Sofia Amalia 1857-1918 .................................. 727

Bäcklund, Sofia Magdalena 1824-1894 .......................... 257 1080

Bäckman-Hök, Johan 1801-1882 ...................................... 172

Bäckman-Jönsson, Anders 1797-1865 ................................. 738

Bäckman-Persson, Hans Petter 1859- ............................... 1292

Bäckman, Anders 1823-1901 ......................................... 738

Bäckman, Anders Alfons 1904-1982 .................................. 767

Bäckman, Andreas 1855-1920 .................................... 759 767

Bäckman, Anna Elisabet 1843- ...................................... 172

Bäckman, Anna Teresia 1881- ......................... 765 766 1528 1577

Bäckman, Catharina Magdalena 1826-1915 .............. 172 173 1340 1373

Bäckman, Charlotta Alfrida 1905-1905 .............................. 767

Bäckman, Christina Johanna 1827-1900 .......................... 172 179

Bäckman, Edit Kornelia 1910- ..................................... 1292

Bäckman, Erik Hjalmar 1909- ...................................... 1292

Bäckman, Eugenia Sofia 1879- ..................................... 1634

Bäckman, Gerda Lovisa 1901-1916 ............................... 592 752

Bäckman, Gustaf 1837-1901 ........................................ 1097

Bäckman, Gustaf Albert 1860-1860 .................................. 183

Bäckman, Göta Erika 1899-1999 ................................. 592 752

Bäckman, Hildur Matilda Augusta 1901- ............................. 767

Bäckman, Ida Johanna 1876-1954 ................................... 1025

Bäckman, Isak Alfred 1881-1881 .................................... 765

Bäckman, Johan Artur 1905-1976 ................................ 767 768

Bäckman, Johan Einar 1908- ....................................... 1292

Bäckman, Jonas Anton 1855-1911 ................................... 1634

Bäckman, Karl Johan Ferdinand 1848-1869 ........................... 172

Bäckman, Karl Olof 1847-1922 ..................................... 1025

Bäckman, Karl Tyko 1906- ......................................... 1292

Bäckman, Margareta Charlotta 1829- ............................ 172 183

Bäckman, Maria Matilda 1893- ...................................... 984

Bäckman, Matilda Johanna Augusta 1879-1952 ....................... 1097

Bäckman, Nils Oskar 1903-1903 ................................. 592 752

Bäckman, Nils Petter 1865-1905 ........................ 590 592 750 752

Bäckman, Nils Sigurd 1904- .................................... 592 752

Bäckman, Olof 1851-1884 ............................. 759 765 1528 1577

Bäckman, Olof Halvar 1895-1896 ................................ 592 752

Bäckman, Olof Ossian 1897- .................................... 592 752

Bäckman, Per Edvin 1905- ......................................... 1292

Bäckman, Per Johan 1836-1837 ...................................... 172

Bäckman, Rune Johannes 1934- ...................................... 768

Bäckman, Rut Märly Charlotta 1902-1903 ............................ 767

Bäckman, Sven Johan Henry 1932- ................................... 768

Bäckman, Vilhelmina 1831- ......................................... 172

Bäckström-Markusson, Erik 1837-1916 ........................ 59 146 155

Bäckström-Markusson, Per Johan 1828-1903 ............... 65 146 147 471

Bäckström-Persson, Lars 1814-1889 ........................... 1087 1254

Bäckström, Abraham Reinhold 1823- ................................. 144

Bäckström, Alma Margareta 1888- ........................ 1254 1255 1259

Bäckström, Anders 1771-1826 ........................................ 92

Bäckström, Anders 1811-1878 ....................................... 574

Bäckström, Anders Aron 1823-1868 ................................. 1159

Bäckström, Anders Aron 1850- ..................................... 1159

Bäckström, Anders Georg 1850-1868 .................................. 95

Bäckström, Anna Alice 1894-1977 ............................. 1162 1163

Bäckström, Anna Brita 1774- ....................................... 952

Bäckström, Anna Erika 1866-1880 ................................ 59 155

Bäckström, Anna Fredrika 1856-1926 ................................ 462

Bäckström, Anna Johanna 1864- ................................ 125 1598

Bäckström, Anna Lovisa 1857- ...................................... 147

Bäckström, Anna Lovisa 1865-1865 ............................... 59 155

Bäckström, Anna Lovisa 1915-1999 ................................... 98

Bäckström, Anna Magdalena 1838-1909 .............................. 1087

Bäckström, Anna Magdalena 1843- .................................... 94

Bäckström, Anna Maria 1848-1857 .................................... 95

Bäckström, Anna Maria 1850- ....................................... 574

Bäckström, Anna Maria 1888-1971 .............................. 110 1547

Bäckström, Anna Ulrika 1852-1853 ................................. 1159

Bäckström, Anna Ulrika 1854-1917 ............................ 1159 1160

Bäckström, Anna Valborg 1911-1991 ................................. 460

Bäckström, Anton 1864- ............................................ 147

Bäckström, Aron 1829-1883 ......................................... 460

Bäckström, Aron 1858-1917 .................................... 460 1267

Bäckström, August Alfred 1854- ..................................... 93

Bäckström, August Robert 1881-1881 ................................. 96

Bäckström, August Wilhelm 1850-1851 ................................ 93

Bäckström, Augusta Kristina 1877-1930 ................... 59 62 155 158

Bäckström, Augusta Margareta 1860-1927 ....................... 125 1598

Bäckström, Axel Hugo 1879-1955 .............................. 96 99 770

Bäckström, Beda Karolina 1919-1991 ................................. 98

Bäckström, Brita Greta 1802-1802 ................................... 92

Bäckström, Britt Vasty Marianne 1933- ............................. 438

Bäckström, Bror Ludvig 1903-1904 ................................... 96

Bäckström, Bror Oskar 1893-1958 ................................... 438

Bäckström, Catharina Magdalena 1803-1809 ........................... 92

Bäckström, Catharina Magdalena 1853-1854 .......................... 147

Bäckström, Catharina Magdalena 1856- .......................... 147 149

Bäckström, Catharina Margareta 1844- .............................. 574

Bäckström, Catharina Sofia 1855- ................................... 95

Bäckström, Christina Helena 1824- ................................. 144

Bäckström, Christina Magdalena 1846- ........................... 95 108

Bäckström, Cristina Carolina 1843-1900 ........................ 562 564

Bäckström, Dagmar Ottilia 1912- .................................... 98

Bäckström, Daniel 1916-1920 ............................... 97 113 1550

Bäckström, Ebba Cecilia 1901-1984 ................................. 463

Bäckström, Ebba Ingeborg 1905-1956 ............................. 96 106

Bäckström, Edla Maria 1883- ....................................... 149

Bäckström, Edla Mariana 1879- ........................... 59 63 155 159

Bäckström, Edvard 1872- ...................................... 125 1598

Bäckström, Elias 1854-1909 ........................................ 463

Bäckström, Elin Ekarda 1891-1973 .................................. 150

Bäckström, Elin Elisabet 1911- ..................................... 98

Bäckström, Elin Sofia 1896-1986 ............................. 1162 1164

Bäckström, Elisabet Sofia 1861- .................................. 1159

Bäckström, Emma Johanna 1857- .................................. 95 109

Bäckström, Enok Gustaf 1796-1868 ................................. 1159

Bäckström, Erik 1858- ............................................. 147

Bäckström, Erik Andreas 1843-1866 .................................. 93

Bäckström, Erik August 1869- ................................. 125 1598

Bäckström, Erik Emanuel 1867- ............................... 1159 1165

Bäckström, Erik Holger 1908-1978 .................................. 463

Bäckström, Erik Valdemar 1897-1970 ............................... 1165

Bäckström, Erika Christina 1853- .................................. 574

Bäckström, Erika Maria 1862- ................................. 125 1598

Bäckström, Erland 1791-1848 .................................. 125 1598

Bäckström, Ester Magdalena 1851- ................................... 93

Bäckström, Fanny Kristina 1893- ................................... 150

Bäckström, Fanny Lovisa 1895-1977 ................................. 410

Bäckström, Fanny Margareta Johanna 1895- ......................... 1485

Bäckström, Fredrik 1861- ...................................... 147 150

Bäckström, Fredrik August 1895-1895 ................................ 96

Bäckström, Fredrika 1867- .................................... 125 1598

Bäckström, Fritz Anton Alexander 1871-1880 ..................... 59 155

Bäckström, Gerda Maria 1894-1970 .................................. 584

Bäckström, Gerda Vilhelmina 1908- .................................. 96

Bäckström, Gotton Karolina 1884-1961 ......................... 126 1599

Bäckström, Gustaf 1864-1898 ................................ 65 147 151

Bäckström, Gustaf Hildor 1890-1975 ............................. 65 151

Bäckström, Gustaf Wilhelm 1849- ................................... 145

Bäckström, Gustaf Wilhelm 1859-1914 .................... 95 97 110 1547

Bäckström, Hanna Ottilia 1885-1966 ........................... 126 1599

Bäckström, Hans 1921- ..................................... 97 113 1550

Bäckström, Hedvig Sofia 1894-1985 ................ 97 110 113 1547 1550

Bäckström, Helge Arne 1918-1994 ................................... 463

Bäckström, Henny Amalia 1892-1981 ........................... 1254 1256

Bäckström, Hilda Paulina 1886-1944 ........................ 148 471 473

Bäckström, Hilda Teresia 1892-1973 ............................. 65 151

Bäckström, Hildur Elisabet 1893-1893 ............................. 1162

Bäckström, Hjalmar Elof 1902-1983 ................................. 460

Bäckström, Hulda Lovisa 1896-1910 ............................ 110 1547

Bäckström, Hulda Maria 1889- ................................. 126 1599

Bäckström, Ida 1894-1894 ....................................... 65 151

Bäckström, Ida Maria 1896-1978 ................................. 65 151

Bäckström, Ingrid Sofia 1933- ................................ 111 1548

Bäckström, Irma Kristina 1916- ............................... 111 1548

Bäckström, Isak Anders 1806-1809 ................................... 92

Bäckström, Jakob 1864-1928 .................................. 1159 1162

Bäckström, Jenny Kristina 1891-1892 ................................ 96

Bäckström, Jenny Teresia 1892-1969 ............................. 96 101

Bäckström, Johan 1814-1868 ................................. 92 95 1547

Bäckström, Johan 1859-1889 .......................... 125 126 1598 1599

Bäckström, Johan Alfred 1883- ................................. 148 471

Bäckström, Johan Anton 1842- ...................................... 574

Bäckström, Johan August 1843-1933 .................. 95 96 113 770 1550

Bäckström, Johan August 1857- .................................... 1159

Bäckström, Johan Erik 1836-1921 .............................. 125 1598

Bäckström, Johan Ferdinand 1863- .................................. 584

Bäckström, Johan Fredrik 1827- .................................... 144

Bäckström, Johan Gustaf 1798-1828 ............................. 140 144

Bäckström, Johan Gustaf 1845- ...................................... 93

Bäckström, Johan Gustaf 1889-1971 ................... 110 111 1547 1548

Bäckström, Johan Petter 1800-1809 .................................. 92

Bäckström, Johan Petter 1851- ............................. 147 148 471

Bäckström, Johan Sigvard 1910- .................................... 463

Bäckström, Johan Ulrik 1866- ...................................... 108

Bäckström, Johanna Adolfina 1892-1972 ............... 110 112 1547 1549

Bäckström, Johanna Fridolfa 1881- ......................... 148 471 472

Bäckström, John Maximi 1887- ................................. 126 1599

Bäckström, Jonas Gustaf 1848- .................................... 1159

Bäckström, Karl Anton 1847-1888 ................................. 93 94

Bäckström, Karl Anton 1857- ................................. 1254 1259

Bäckström, Karl Erik 1809-1809 ..................................... 92

Bäckström, Karl Erik 1860- .............................. 59 60 155 156

Bäckström, Karl Gustaf 1892-1893 ................................. 1161

Bäckström, Karl Gustaf 1898-1974 ................................. 1165

Bäckström, Karl Gustaf 1919-2002 ............................. 111 1548

Bäckström, Karl Jakob 1900-1984 .................................. 1162

Bäckström, Karl Johan Helge 1903- ................................. 463

Bäckström, Karl Johan Konrad 1879- ................................. 94

Bäckström, Karl Magnus 1866- ...................................... 107

Bäckström, Karl Markus 1854- ...................................... 147

Bäckström, Karl Olof 1852- ......................................... 95

Bäckström, Karl Olof 1869- .................................... 410 438

Bäckström, Karl Otto 1877-1962 .................................. 96 98

Bäckström, Karl Ulrik 1810-1885 .................................... 92

Bäckström, Karl Valter 1913- ....................................... 98

Bäckström, Karl Wilhelm 1903-1903 ............................ 110 1547

Bäckström, Katarina Vilhelmina 1866-1922 ..................... 125 1598

Bäckström, Knut August 1900-1901 ................................... 96

Bäckström, Konrad Anton 1876-1965 ................... 125 127 1598 1600

Bäckström, Kristina 1869-1869 .................................. 59 155

Bäckström, Kristina Emilia 1895-1973 ............................. 1267

Bäckström, Kristina Sofia 1889-1889 ................................ 96

Bäckström, Kristina Viktoria 1906- ................................. 96

Bäckström, Lars Reinhold 1855- ................................... 1485

Bäckström, Lovisa Albertina 1899-1939 .............................. 96

Bäckström, Lovisa Vilhelmina 1874-1929 ........................... 1220

Bäckström, Margareta Lovisa 1917-1993 ........................ 111 1548

Bäckström, Margareta Magdalena 1862- ........................... 59 155

Bäckström, Margareta Matilda 1845- ............................. 95 107

Bäckström, Margareta Sofia 1817-1868 ........................... 92 114

Bäckström, Maria Amalia 1898-1991 .............................. 96 104

Bäckström, Maria Antonia 1871-1937 ............................... 1561

Bäckström, Maria Charlotta 1870-1870 .............................. 147

Bäckström, Maria Erika Desideria 1895-1952 ....................... 1165

Bäckström, Maria Magdalena 1852- .................................. 145

Bäckström, Marta Ingegerd 1919- ........................... 97 113 1550

Bäckström, Matilda Charlotta 1874- ...................... 59 61 155 157

Bäckström, Matilda Sofia 1857- .................................... 574

Bäckström, Matthias 1859- ................................... 1159 1161

Bäckström, Nanny Johanna 1906-1983 ................................ 463

Bäckström, Nils Anton 1843-1927 .................................. 1561

Bäckström, Nils Johan 1878-1960 ................................... 463

Bäckström, Olga Maria Elise 1920-1996 ............................ 1267

Bäckström, Olof Anton 1812-1856 ................................. 92 93

Bäckström, Olof Daniel 1842- ....................................... 93

Bäckström, Olof Magnus 1891- ..................................... 1161

Bäckström, Olof Petter 1848- ...................................... 574

Bäckström, Olof Sigurd 1930- ...................................... 105

Bäckström, Olof Wilhelm 1902-1978 .............................. 96 105

Bäckström, Oskar Albert 1894-1973 .............................. 96 102

Bäckström, Per Gustaf 1822- ................................... 144 145

Bäckström, Per Johan 1875-1966 ......................... 96 97 113 1550

Bäckström, Sally Maria Viktoria 1901- ........................ 127 1600

Bäckström, Samuel Erik Martin 1915- .......................... 127 1600

Bäckström, Set Alexander 1905- ............................... 127 1600

Bäckström, Sigfrid Anton 1916- ............................... 127 1600

Bäckström, Signe Augusta 1890-1928 ............................. 96 100

Bäckström, Sigrid Ingeborg Martina 1909-1995 ................. 127 1600

Bäckström, Sigurd Johan Konrad 1904-1971 ..................... 127 1600

Bäckström, Sofia Eugenia 1896-1978 ............................. 96 103

Bäckström, Sonja Johanna 1922-1987 ................................ 104

Bäckström, Svea Augusta Olivia 1902- ......................... 127 1600

Bäckström, Sven Alvar 1906-1914 ................................... 460

Bäckström, Sven Simon Alvar 1918-1990 ........................ 127 1600

Bäckström, Viktor Sigurd 1898-1899 ................................ 460

Christiansdotter, Brita Catharina 1797-1869 ....................... 261

Christiansdotter, Brita Margareta 1796- .......................... 1671

Christiansdotter, Christina Lena 1801-1810 ....................... 1671

Christiansson, Anders 1798-1881 .................................. 1704

Christiansson, Christian 1799-1810 ............................... 1671

Christiansson, Johan 1812-1898 .............................. 1040 1321

Christiersdotter, Anna Christina 1778-1856 ........................ 169

Christiersson, Anders 1717-1790 ................................... 994

Christophersdotter, Maria 1728-1796 .............................. 1671

Christophersson, Jon 1732-1796 .................................... 140

Christophersson, Nils 1774-1838 .................................. 1358

Claesdotter, Johanna Augusta Katarina 1862-1924 .................. 1030

Dahl, Anna Sofia 1892-1982 ........................................ 897

Dahl, Karl Magnus 1869-1919 ....................................... 897

Dahl, Maria Magdalena 1847-1918 .................................. 1401

Dahlberg, Alma Josefina 1889-1973 ................................. 518

Dahlberg, Anders 1788-1875 ....................................... 1545

Dahlberg, Anders Alfred 1859- .................................... 1545

Dahlberg, Brita Sofia 1850-1854 .................................. 1545

Dahlberg, Catharina Magdalena 1859- .......................... 375 1204

Dahlberg, Elisabet Maria 1860- ................................ 812 920

Dahlberg, Erik Gotthard 1867- .................................... 1545

Dahlberg, Helena Lovisa 1853- .................................... 1545

Dahlberg, Helena Vilhelmina 1883-1965 ......................... 518 519

Dahlberg, Johan Albin 1887-1938 ................................... 345

Dahlberg, Johan Anton 1865-1880 .................................. 1545

Dahlberg, Johan Petter 1792-1868 .................................. 518

Dahlberg, Johan Sixten 1914-1917 .................................. 345

Dahlberg, Johan Wilhelm 1876- ..................................... 518

Dahlberg, Jonas Anton 1820-1897 .................................. 1545

Dahlberg, Jonas Wilhelm 1841-1893 ................................. 518

Dahlberg, Karl August 1844-1920 ................................... 345

Dahlberg, Karolina Matilda 1871- ................................. 1657

Dahlberg, Kristina Charlotta 1880- ................................ 518

Dahlberg, Maria Magdalena 1862-1863 .............................. 1545

Dahlberg, Maria Margareta 1878- ................................... 518

Dahlberg, Maria Ulrika 1848-1854 ................................. 1545

Dahlberg, Nils August 1886- ....................................... 518

Dahlberg, Olof 1841- ............................................. 1657

Dahlberg, Sara Ulrika 1827-1885 .............................. 943 1279

Dahlberg, Ulrika Sofia 1857-1863 ................................. 1545

Dahlgren, Elsa Maria 1901-1974 ................................ 816 924

Dahlgren, Erik Ferdinand 1902-1976 ................................ 871

Dahlgren, Eva Ingrid Augusta 1917-1970 ........................ 816 924

Dahlgren, Göta Ottilia 1907- .................................. 816 924

Dahlgren, Jakob Birger 1914-1997 .............................. 816 924

Dahlgren, Jenny Evelina 1885- ................................ 440 1208

Dahlgren, Karl Gunnar 1904-1987 ............................... 816 924

Dahlgren, Kurt Erik Gunnar 1927-1978 .............................. 871

Dahlgren, Lars Ferdinand 1872- .................................... 871

Dahlgren, Lars Sixten 1909-1981 ............................... 816 924

Dahlgren, Maria Margareta 1837-1920 .............................. 1126

Dahlgren, Nils Mauritz 1911-1994 .............................. 816 924

Dahlgren, Olof 1873-1957 .............................. 814 816 922 924

Dahlgren, Olof Lennart 1899-1973 .............................. 816 924

Dahlgren, Per Ossian 1897-1963 ................................ 816 924

Dahlgren, Svea Kristina 1907- ................................. 816 924

Dahlman, Edla Ulrika 1883- ........................................ 949

Dahlman, Emma Eufrosyna 1860-1915 ................................. 329

Dahlman, Hilma Maria 1887-1928 ................................ 949 951

Dahlman, Jonas Anton 1816-1881 ................................ 329 949

Dahlman, Karl Linus 1885-1979 ............................ 949 950 1625

Dahlman, Karl Ulrik 1855-1915 ................................ 949 1625

Dahlman, Nils Johan 1894- ......................................... 949

Dahlqvist, August 1842- ...................................... 129 1602

Dahlqvist, Catharina Magdalena 1808- ......................... 117 1590

Dahlqvist, Catharina Vilhelmina 1839-1846 .................... 129 1602

Dahlqvist, Catharina Vilhelmina 1848- ........................ 129 1602

Dahlqvist, Christina Carolina 1837- .......................... 129 1602

Dahlqvist, Erik Leonard 1853-1929 ................................. 116

Dahlqvist, Eva Margareta 1853- ............................... 129 1602

Dahlqvist, Gustaf 1807- ...................................... 117 1590

Dahlqvist, Hilda Fredrika 1844-1908 ................. 129 130 1602 1603

Dahlqvist, Ida 1850- ................................ 129 135 1602 1608

Dahlqvist, Isak 1779-1857 .................................. 3 117 1590

Dahlqvist, Isak 1804-1877 ........................... 117 129 1590 1602

Dahlqvist, Johan 1806-1806 ................................... 117 1590

Dahlqvist, Klara Johanna 1841- ............................... 129 1602

Dahlqvist, Kristina Matilda 1864- ................................ 1266

Dahlqvist, Magdalena 1776-1857 ................................... 3 92

Dahlqvist, Margareta Catharina 1834-1834 ..................... 129 1602

Dahlqvist, Margareta Christina 1801-1875 ....... 117 118 1540 1590 1591

Dahlqvist, Maria Johanna 1802- ............................... 117 1590

Dahlqvist, Nils Jakob 1826-1897 ................................... 116

Dahlqvist, Uno 1846- ......................................... 129 1602

Dahlström, Brita 1784-1860 .................................. 1532 1541

Dahlström, Erik Johan 1889-1928 .................................. 1438

Dahlström, Gertrud Elisabet 1925- ................................ 1438

Dahlström, Hans Gustaf 1785- ..................................... 1532

Dahlström, Ingeborg Stefania 1927- ............................... 1438

Dahlström, Karin Adele 1920-1997 ................................. 1438

Dahlström, Karl Olof Sture 1922-1980 ............................. 1438

Dahlström, Margareta 1774-1843 ..................... 120 1532 1533 1593

Dahlström, Märta Ann-Marie 1923-1999 ............................. 1438

Dahlström, Rut Ingrid 1928- ...................................... 1438

Danielsdotter, Anna Christina 1803-1803 .......................... 1067

Danielsdotter, Anna Lovisa 1829-1868 ............................. 1201

Danielsdotter, Anna Magdalena 1804-1896 ..................... 1067 1103

Danielsdotter, Catharina Christina 1820-1820 ................ 1384 1685

Danielsdotter, Catharina Magdalena 1819-1819 ................ 1384 1685

Danielsdotter, Christina Catharina 1798-1865 ................ 1067 1068

Danielsdotter, Eva Maria 1818-1848 ............................... 1245

Danielsdotter, Johanna 1835- ..................................... 1201

Danielsdotter, Johanna Magdalena 1826-1826 .................. 1384 1685

Danielsdotter, Klara 1843- .................................. 1201 1244

Danielsdotter, Kristina Amanda 1870-1954 ........ 332 342 356 1232 1233

Danielsdotter, Magdalena 1823-1825 ............................... 1201

Danielsdotter, Magdalena Johanna 1829-1909 ........ 1384 1392 1685 1693

Danielsdotter, Margareta 1752-1776 ........................... 993 1411

Danielsdotter, Margareta Catharina 1824-1825 ..................... 1067

Danielsdotter, Margareta Catharina 1828-1828 ..................... 1067

Danielsdotter, Margareta Catharina 1830-1909 ................ 1201 1210

Danielsdotter, Margareta Ulrika 1826-1827 ........................ 1067

Danielsdotter, Maria 1762-1764 .................................... 993

Danielsdotter, Maria Christina 1828-1883 ............ 185 439 1201 1206

Danielsdotter, Maria Margareta 1802-1806 ......................... 1067

Danielsdotter, Maria Margareta 1809-1809 ......................... 1067

Danielsdotter, Maria Margareta 1820-1821 ......................... 1067

Danielsdotter, Matilda"Tilda" 1845-1924 ..................... 1201 1245

Danielsdotter, Sara Ulrika 1841-1909 .................... 442 1201 1239

Danielsdotter, Sofia 1837-1879 ......................... 1036 1201 1229

Danielsdotter, Ulrika 1810-1811 .................................. 1067

Danielsson, Anders 1758-1765 ...................................... 993

Danielsson, Anders 1765-1842 ............................ 993 1452 1573

Danielsson, Anders 1816-1817 ..................................... 1067

Danielsson, Anders 1818-1818 ..................................... 1067

Danielsson, Anders 1819-1895 ................................ 1067 1112

Danielsson, Anders 1825-1900 .................................. 607 729

Danielsson, Anna Greta 1936- ...................................... 990

Danielsson, Anna Maria 1857-1922 .............. 229 1385 1389 1686 1690

Danielsson, Christina Magdalena 1849-1928 ......... 1385 1386 1686 1687

Danielsson, Daniel 1753-1753 ...................................... 993

Danielsson, Daniel 1818-1818 ..................................... 1067

Danielsson, Elsa Charlotta 1905- .................................. 529

Danielsson, Erik Albert 1895-1974 ................................. 990

Danielsson, Erik Halvar 1932-1986 ................................. 990

Danielsson, Frans Daniel 1865- .................................... 990

Danielsson, Hans 1746-1746 ........................................ 993

Danielsson, Hans 1747-1809 ................................... 993 1178

Danielsson, Hans Gustaf 1824-1825 ................................ 1201

Danielsson, Ivar Henning William 1908- ............................ 529

Danielsson, Johan 1756-1821 .................................. 993 1412

Danielsson, Johan 1817-1883 .................................. 257 1080

Danielsson, Johan Wilhelm 1880- ................................... 529

Danielsson, John Daniel Gustaf 1909- .............................. 529

Danielsson, Jonas 1751-1809 ............................. 993 1318 1685

Danielsson, Jonas 1822-1900 ...................................... 1067

Danielsson, Jonas Petter 1817-1899 ................ 1384 1385 1685 1686

Danielsson, Karl Ferdinand 1857-1857 ............................. 1206

Danielsson, Lars Henning 1942- .................................... 990

Danielsson, Lars Johan 1833-1875 ........................ 208 1201 1225

Danielsson, Margareta Charlotta 1851- ......... 211 1385 1387 1686 1688

Danielsson, Marianne Karolina 1934- ............................... 990

Danielsson, Olof 1749-1821 ................................... 993 1286

Danielsson, Olof Daniel 1823-1823 ................................ 1067

Danielsson, Olof Daniel 1825-1889 ...................... 1067 1129 1651

Danielsson, Per 1745-1809 ..................................... 993 994

Danielsson, Per 1806-1806 ........................................ 1067

Danielsson, Per 1807-1808 ........................................ 1067

Danielsson, Per 1840-1908 .......................... 332 1042 1201 1232

Danielsson, Peter 1796-1799 ...................................... 1067

Danielsson, Petter 1838-1839 ..................................... 1201

Danielsson, Samuel 1767-1843 ........................................ 8

Degerfeldt-Eriksson, Aron 1848-1920 ............................... 182

Degerfelt, Karolina 1878- ............................... 182 1333 1336

Degerstrand, Frans Sigurd 1909-1989 ............................... 706

Drufberg-Nilsson, Anders 1724-1802 ............................... 1286

Dunder-Larsson, Olof 1733-1809 ................................... 1179

Edlund, Katarina Evelina 1870- .............................. 1526 1575

Edlund, Maria Evelina 1866-1918 ............................... 363 364

Edström-Hansson, Hans 1773-1857 ................................... 860

Edström-Hansson, Per 1770-1851 ..................................... 44

Edström, Agnes Karolina 1903- ................................. 443 448

Edström, Agnes Matilda 1929- ..................................... 1266

Edström, Alma Sofia 1869-1874 ..................................... 671

Edström, Anders 1803-1878 ........................................ 1304

Edström, Anders 1813-1880 ................................. 678 740 775

Edström, Anders 1843-1932 ........................................ 1016

Edström, Anders 1858- ............................. 653 680 683 775 838

Edström, Anders Alfred 1878-1903 .................................. 671

Edström, Anders Edvin 1884-1968 ................................... 775

Edström, Anders Gösta 1922-1996 ................................... 779

Edström, Anders Leonard 1868- ..................................... 575

Edström, Anna Agata 1881-1884 .................................... 1347

Edström, Anna Elisabet 1906-1995 .................................. 443

Edström, Anna Lovisa 1865- ....................................... 1629

Edström, Anna Magdalena 1804-1859 ........................... 44 86 155

Edström, Anna Märta Margareta 1929- ............................... 779

Edström, Arvid 1878-1883 .......................................... 575

Edström, Axel Rubin 1922- ........................................ 1349

Edström, Beda Charlotta 1877- ............................... 1347 1348

Edström, Brita Catharina 1845-1909 ................................ 232

Edström, Brita Johanna 1872-1874 .................................. 671

Edström, Bror Herbert 1920- .................................. 132 1605

Edström, Edla Maria 1876-1889 ..................................... 575

Edström, Elin Elisabet 1883- ...................................... 575

Edström, Elin Johanna 1876- ....................................... 671

Edström, Elin Matilda 1875-1956 ................................... 986

Edström, Elina Johanna 1886-1971 .............................. 775 777

Edström, Elma Sigrid Cecilia 1914- ........................... 132 1605

Edström, Elsie Matilda 1918- ................................. 132 1605

Edström, Emelia Kristina 1894-1993 ........................ 683 775 780

Edström, Erik Edvin 1892- ................................... 1347 1349

Edström, Erik Gustaf Åke 1920-2003 ............................... 1266

Edström, Erik Oskar 1888-1965 .................................... 1266

Edström, Erika Eufrosyna 1886- ................................... 1347

Edström, Ester Elisabet 1900-1959 ......................... 775 781 838

Edström, Ester Helena 1884- ...................................... 1347

Edström, Eva Christina 1806-1837 ............................... 63 159

Edström, Fredrika Vilhelmina 1834-1910 ....................... 121 1594

Edström, Gerda Maria Charlotta 1905- ......................... 132 1605

Edström, Gerda Sofia 1888-1980 .......................... 654 1304 1305

Edström, Hans Olof 1824-1901 ..................................... 1629

Edström, Helena Emerentia 1896-1973 ........................... 443 444

Edström, Helga Emerentia 1900-1918 ................................ 577

Edström, Henny Gunilla 1900-1967 .............................. 443 446

Edström, Hilda Erika 1878-1884 ................................... 1347

Edström, Hilma Elvira Karolina 1908- ......................... 132 1605

Edström, Hilma Maria 1869-1965 ................................... 1016

Edström, Hjördis Maria Elisabet 1923- ............................. 779

Edström, Ida Karolina 1870- ............................... 365 575 576

Edström, Ida Maria 1874- ......................................... 1347

Edström, Ingrid Anna Maria 1922-1933 ............................. 1266

Edström, Isak Leonard 1888- ....................................... 775

Edström, Johan 1870- .............................................. 443

Edström, Johan Alfred 1866-1880 ................................... 575

Edström, Johan Arvid 1897-1977 ................................ 443 445

Edström, Johan Hjalmar 1910- ................................. 132 1605

Edström, Johanna Margareta 1866- ............................. 119 1592

Edström, Jonas 1827-1912 .......................................... 575

Edström, Jonas Algot 1877-1945 ................................... 1586

Edström, Jonas Petter 1839-1899 ................................... 490

Edström, Jonas Wilhelm 1869-1891 .................................. 490

Edström, Karl 1836-1919 ...................................... 132 1605

Edström, Karl Ferdinand 1888- .................................... 1347

Edström, Karl Johan 1877- .................................... 132 1605

Edström, Karl Johan Arvid 1874- .................................. 1244

Edström, Karl Johan Gunnar 1897- .................................. 577

Edström, Karl Jonas 1874-1918 ................................. 575 577

Edström, Karl Petter 1821-1871 ................................... 1244

Edström, Karl Ragnar 1902- ................................... 132 1605

Edström, Karl Ruben 1892-1981 ................................. 775 779

Edström, Katarina Matilda 1889-1977 ....................... 680 775 778

Edström, Klara 1814-1893 ................................ 231 1281 1399

Edström, Klara Sofia 1876- ........................................ 490

Edström, Kristina Olivia 1864- ............................... 119 1592

Edström, Lilly Albertina 1911-1980 ................................ 443

Edström, Linus 1878-1879 .......................................... 575

Edström, Magdalena Johanna 1856-1926 .......................... 740 772

Edström, Maria Karolina 1869- .................................... 1244

Edström, Maria Magdalena 1882- ............................ 653 775 776

Edström, Maria Matilda 1866- ...................................... 671

Edström, Matilda Charlotta 1872-1874 .............................. 490

Edström, Mattheus 1838- ...................................... 654 1304

Edström, Matthias 1810-1868 ....................................... 671

Edström, Matthias 1837-1911 ....................................... 671

Edström, Matthias Leonard 1874- ................................... 671

Edström, Nils Gustaf 1839-1928 ................................... 1266

Edström, Nils Olof Henry 1930-1987 ................................ 447

Edström, Olga Johanna 1872- ...................................... 1244

Edström, Olof 1825-1895 ...................................... 119 1592

Edström, Olof 1844- .............................................. 1244

Edström, Olof Alexander 1851-1897 ................................. 678

Edström, Olof Arvid 1902-1989 ..................................... 577

Edström, Olof Edvard 1872-1882 .................................... 575

Edström, Olof Ferdinand 1853- .................................... 1347

Edström, Olof Konrad 1870- ....................................... 1244

Edström, Olof Leonard 1862-1918 ................................... 911

Edström, Olof Petter 1825-1903 ...................... 443 986 1347 1586

Edström, Olof Valdemar 1904- ................................. 132 1605

Edström, Oskar Linus 1881-1881 .................................... 575

Edström, Per Olof 1901- ....................................... 443 447

Edström, Rut Hjördis 1925- ....................................... 1266

Edström, Rut Ingrid Matilda 1919-1922 ............................ 1266

Edström, Saul Emanuel 1905-1920 ................................... 443

Edström, Selma Kristina 1865-1909 ............................. 671 672

Edström, Siv Ingegerd 1926-1993 ................................... 447

Edström, Sofia Augusta 1870- ................................. 119 1592

Edström, Syster Johanna 1917- ................................ 132 1605

Edström, Tyko Mauritz 1908-1964 ................................... 443

Edström, Tyra Hildegard Margareta 1913- ...................... 132 1605

Edström, Ulrika Beata 1848-1926 .................................. 1418

Edström, Valborg Augusta 1924- ................................... 1349

Edström, Vendla Karolina 1892-1977 ................................ 911

Edström, Vendla Matilda 1899- ..................................... 577

Edström, Viktor Johannes 1896- .................................... 775

Edvall, Gustaf Adolf 1862-1937 ................................... 1421

Edvall, Helga Viktoria 1915-1935 ................................. 1421

Edvall, Helge Amandus 1911-1924 .................................. 1421

Edvall, John Folke 1919-1998 ..................................... 1421

Edvall, Karl Emanuel 1913-1961 ................................... 1421

Edvall, Knut Birger 1907-1919 .................................... 1421

Edwall, Axel Viktor 1909-1992 .................................... 1421

Efraimsdotter, Carolina 1828-1902 ........................ 126 350 1599

Ehn, Eva Sofia 1862- ............................................. 1428

Ekberg-Ersson, Hans 1803-1847 ................................ 547 1276

Ekberg, Anna Charlotta 1877- ..................................... 1276

Ekberg, Anna Maria 1922-1922 ..................................... 1278

Ekberg, Anna Maria 1923- ......................................... 1278

Ekberg, Emma Johanna 1902-1986 ................................ 547 549

Ekberg, Erik Johan 1881- ......................................... 1276

Ekberg, Ester Magdalena 1885- .................................... 1276

Ekberg, Hulda Maria 1901-1995 ............................. 547 548 552

Ekberg, Jenny Kristina 1880-1890 ................................. 1276

Ekberg, Johan 1847-1912 .................................. 547 552 1276

Ekberg, Johan Henry 1919- ........................................ 1278

Ekberg, Karl Edvald 1904- ......................................... 547

Ekberg, Karl Hilding Edmund 1926- ................................ 1278

Ekberg, Lars Anton 1887-1928 ................................ 1276 1278

Ekberg, Maj-Britt Iréne 1929- .................................... 1278

Ekberg, Margareta Lovisa 1882-1883 ............................... 1276

Ekberg, Maria Katarina 1875- ................................ 1276 1277

Eklund, Astrid Vilhelmina 1909-1990 .............................. 1344

Eklund, Charlotta Sofia 1865-1927 ................................ 1679

Eklund, Erik Gustaf 1828-1910 ................................ 312 1344

Eklund, Erik Gustaf 1911-1911 .................................... 1344

Eklund, Gustaf Wilhelm 1868- ................................. 312 1344

Eklund, Göta Kristina 1904-1988 .................................. 1344

Eklund, Johan Gustaf 1848- ....................................... 1638

Eklund, Karl Johan 1853-1911 ................................. 419 1383

Eklund, Kristina Johanna 1863- .................................... 599

Eklund, Lars Fredrik 1836-1907 .................................... 599

Eklund, Signe Charlotta 1895- ................................ 419 1383

Eklund, Signe Maria 1907-1979 .................................... 1344

Ekman-Nilsson, Johan Albert 1863- ............................. 833 839

Ekman, Alice Linnéa 1912- ......................................... 839

Ekman, Anna Matilda 1901-1995 ..................................... 839

Ekman, Anna-Britta Eugenia 1923- .................................. 840

Ekman, Elion Maria 1893- .......................................... 839

Ekman, Erik Albert 1906- .......................................... 839

Ekman, Ester Elisabet 1930- ....................................... 840

Ekman, Ester Lovisa 1904-1921 ..................................... 839

Ekman, Frida Elisabet 1909-1985 ................................... 839

Ekman, Fritz Sigurd 1915-1997 ..................................... 839

Ekman, Gunhild Matilda 1920- ...................................... 840

Ekman, Gustaf Albin 1921- ......................................... 840

Ekman, Hildur Kristina 1898-1993 .................................. 839

Ekman, Jakob Gunnar 1895-1968 ................................. 839 841

Ekman, Johan Konrad 1888-1985 ................................. 839 840

Ekman, Kerstin Gunilla 1932- ...................................... 841

Ekman, Nils Albin 1891- ........................................... 839

Ekman, Rut Iris Alice 1928- ....................................... 840

Ekman, Sören Gunnar Emanuel 1930- ................................. 841

Ekström-Eriksson, Karl Jakob 1823-1901 ............................. 49

Ekström, Abel 1893- ................................................ 49

Ekström, Anders Ferdinand 1874-1956 ............................... 967

Ekström, Anders Uno 1896-1980 ..................................... 967

Ekström, Johan Oskar 1891- ......................................... 49

Ekström, Karl Erik 1894-1901 ....................................... 49

Ekström, Karl Erik August 1857-1894 ................................ 49

Ekström, Margit Johanna 1920-1991 ................................. 967

Ekström, Solvig Eugenia 1928- ..................................... 967

Eliasdotter, Magdalena Christina 1814-1868 ........................ 689

Emanuelsdotter, Carolina Christina 1846-1904 ...................... 561

Emanuelsdotter, Margareta Johanna 1854-1921 ................. 1642 1643

Emanuelsson, Erik 1803-1885 ...................................... 1124

Emanuelsson, Jonas 1827-1885 ..................................... 1712

Englund, Bengt Olof 1930- ........................................ 1440

Englund, Märta Ann-Margret 1922- ................................. 1440

Englund, Olof Helmer 1888-1970 ................................... 1440

Engman, Anders 1881-1918 .................................... 1682 1683

Engman, Anders Bertil 1910-1983 .................................. 1682

Engman, Catharina Sofia 1858-1862 ................................ 1058

Engman, Christina Johanna 1855- .................................. 1058

Engman, Erik Wilhelm 1828-1908 ................................... 1058

Engman, Göta Valborg 1914-1983 ................................... 1683

Engman, Johan Anton 1856- ........................................ 1058

Engman, Johan Jakob 1786-1831 .................................... 1058

Engman, Margareta Sofia 1838-1925 ................................ 1374

Engman, Margareta Vilhelmina 1845- ................................ 609

Engman, Margareta Vilhelmina 1853- .......................... 1058 1059

Eriksdotter, Anna 1789-1851 ...................................... 1468

Eriksdotter, Anna Catharina 1791-1853 ......................... 164 402

Eriksdotter, Anna Catharina 1828-1835 ............................ 1289

Eriksdotter, Anna Charlotta 1844-1901 ............................ 1324

Eriksdotter, Anna Erika 1871-1871 ................................ 1202

Eriksdotter, Anna Magdalena 1806-1881 ............................. 319

Eriksdotter, Anna Maria 1801-1877 ............................ 185 1201

Eriksdotter, Anna Sofia 1859- ..................................... 542

Eriksdotter, Augusta Kristina 1869-1874 ........................... 783

Eriksdotter, Brita Maria 1835-1836 ................................ 587

Eriksdotter, Catharina 1769-1838 .................................. 402

Eriksdotter, Catharina Sofia 1831-1912 ........................... 1060

Eriksdotter, Catharina Sofia 1856-1874 ........................... 1202

Eriksdotter, Christina 1813-1834 ................................. 1289

Eriksdotter, Christina Magdalena 1803-1870 .................. 45 52 160

Eriksdotter, Emma Lovisa 1866-1932 ................................ 219

Eriksdotter, Erika 1873-1874 ..................................... 1202

Eriksdotter, Erika Amalia 1866- ................................... 542

Eriksdotter, Erika Helena 1867-1913 .............................. 1217

Eriksdotter, Erika Lovisa 1862-1865 ............................... 542

Eriksdotter, Erika Magdalena 1829-1859 ........................... 1347

Eriksdotter, Eva Maria 1853- .................................. 578 581

Eriksdotter, Fredrika Lovisa 1813-1891 ....................... 453 1253

Eriksdotter, Katarina Sofia 1853-1930 ............................ 1215

Eriksdotter, Kerstin 1731-1820 .............................. 1318 1671

Eriksdotter, Kerstin 1749-1808 ................................... 1289

Eriksdotter, Klara Sofia 1875- .................................... 104

Eriksdotter, Magdalena 1816-1894 ............................ 1289 1290

Eriksdotter, Margareta Catharina 1823-1867 ....................... 1482

Eriksdotter, Margareta Christina 1795-1825 ....................... 1711

Eriksdotter, Margareta Christina 1855- ........................... 1127

Eriksdotter, Margareta Lovisa 1863- .............................. 1202

Eriksdotter, Maria 1766-1830 ...................................... 318

Eriksdotter, Maria 1825-1835 ..................................... 1289

Eriksdotter, Maria Christina 1852- ...................... 374 1202 1203

Eriksdotter, Maria Erika 1839-1911 ............................... 1662

Eriksdotter, Maria Katarina 1860- ................................. 542

Eriksdotter, Maria Magdalena 1779-1866 ......................... 83 468

Eriksdotter, Maria Magdalena 1834- ............................... 1125

Eriksdotter, Maria Matilda 1868- .................................. 335

Eriksdotter, Susanna Magdalena 1831-1907 ......................... 1416

Eriksdotter, Ulrika Matilda 1869-1874 ............................ 1202

Eriksson, Aina Frideborg 1915-1993 ............................... 1308

Eriksson, Alma Adelia 1909-1991 ................................... 273

Eriksson, Alma Kristina 1895- ..................................... 672

Eriksson, Anders 1788-1861 ....................................... 1112

Eriksson, Anders 1797- ............................................. 84

Eriksson, Anders 1833-1902 ............................. 1080 1081 1082

Eriksson, Anders 1862- ............................................ 672

Eriksson, Anders Alfred 1874-1950 ......................... 854 867 884

Eriksson, Anders Mauritz 1900-1920 ................................ 672

Eriksson, Anna Alfrida 1898- ...................................... 672

Eriksson, Anna Erika 1877-1899 ................................... 1302

Eriksson, Anna Fredrika 1848-1889 ...................... 1002 1008 1014

Eriksson, Astrid Maria 1915- ..................................... 1115

Eriksson, Berta Maria 1908-1997 .................................. 1146

Eriksson, Betty Lovisa 1913-1992 ................................. 1115

Eriksson, Bror Ludvig 1906-1913 ................................... 555

Eriksson, Charlotta Amalia 1886-1904 .............................. 783

Eriksson, Edit Maria Augusta 1914-1977 ....................... 376 1205

Eriksson, Elin Ulrika Johanna 1890-1933 .......................... 1280

Eriksson, Elly Iréne Albertina 1931- .............................. 687

Eriksson, Emil 1899- ............................................. 1307

Eriksson, Emma Lovisa 1893- ................................... 379 585

Eriksson, Erik 1764-1808 ......................................... 1201

Eriksson, Erik 1794-1840 .......................................... 578

Eriksson, Erik 1795-1835 ......................................... 1090

Eriksson, Erik 1814-1868 ...................................... 379 578

Eriksson, Erik 1822-1835 ......................................... 1289

Eriksson, Erik Adrian 1890-1891 .................................. 1302

Eriksson, Erik Albin 1884-1955 .................................... 687

Eriksson, Erik Albin 1893- ........................................ 672

Eriksson, Erik Almar 1924- ....................................... 1115

Eriksson, Erik Anton 1844-1904 ................................... 1302

Eriksson, Erik Bernhard 1893- .................................... 1302

Eriksson, Erik Gustaf 1875-1875 ................................... 553

Eriksson, Erik Johan 1844-1847 .................................... 578

Eriksson, Erik Johan 1858- ....................................... 1202

Eriksson, Erik Johannes 1905-1992 ............................. 555 556

Eriksson, Erik Oskar 1858-1917 ............................ 379 578 585

Eriksson, Erik Robert 1886-1971 .................................. 1115

Eriksson, Erika Kristina 1890- ................................... 1308

Eriksson, Ester Ingeborg 1896- .................................... 954

Eriksson, Frida Matilda 1891-1929 ................................. 618

Eriksson, Gerd Siri Viola 1929- .................................. 1426

Eriksson, Gerda Maria 1910-1939 ................................... 619

Eriksson, Gert Emil Stellan 1933- ................................ 1426

Eriksson, Gustaf Anshelm 1921-1988 ............................... 1308

Eriksson, Gustaf Artur 1891- ................................ 1307 1308

Eriksson, Gustaf Magnus 1868-1869 ................................. 553

Eriksson, Gustaf Robert 1867-1867 ................................. 553

Eriksson, Gösta Lennart 1917-2002 ................................. 353

Eriksson, Hilda Elisabet 1915-1994 ............................ 555 557

Eriksson, Hilda Karolina 1888- .................................... 579

Eriksson, Hilda Sofia 1880-1955 ............................... 783 785

Eriksson, Hilma Kristina 1891-1892 ........................... 617 1093

Eriksson, Hilma Kristina 1893-1975 ....................... 617 621 1093

Eriksson, Ingrid Kristina 1916- ................................... 555

Eriksson, Jakob 1731-1814 ........................................ 1067

Eriksson, Jakob 1811-1812 ........................................ 1289

Eriksson, Jakob 1815-1816 ........................................ 1289

Eriksson, Jenny Desideria 1882-1961 ............................... 462

Eriksson, Johan 1831-1875 .................................... 617 1090

Eriksson, Johan 1841-1919 .................................... 273 1146

Eriksson, Johan 1845-1925 ......................................... 235

Eriksson, Johan Anton 1876-1902 ................................... 783

Eriksson, Johan Daniel 1854-1856 ................................. 1202

Eriksson, Johan Edvin 1907-1995 ................................... 273

Eriksson, Johan Harald 1902- ..................................... 1307

Eriksson, Johan Isidor 1872-1911 ................................. 1146

Eriksson, Johan Jakob 1883- .............................. 617 618 1093

Eriksson, Johan Oskar 1874- ....................................... 273

Eriksson, Johan Oskar 1889- ...................................... 1256

Eriksson, Johan Severin 1898- .................................... 1146

Eriksson, John Sixten 1919-1986 ................................... 618

Eriksson, Jonas 1838-1922 ........................................ 1619

Eriksson, Karl 1850-1888 ......................................... 1445

Eriksson, Karl Anton 1863-1934 ............................... 376 1205

Eriksson, Karl August 1890- .................................. 376 1205

Eriksson, Karl Birger 1905- ....................................... 672

Eriksson, Karl Edvard 1886-1975 ............................... 352 353

Eriksson, Karl Edvin 1913- ........................................ 353

Eriksson, Karl Efraim 1883-1885 ................................... 783

Eriksson, Karl Enok 1895- ........................................ 1307

Eriksson, Karl Evert 1903- ....................................... 1146

Eriksson, Karl Ludvig 1876-1951 ............................... 553 555

Eriksson, Karl Oskar Sixten 1908-1971 ............................. 580

Eriksson, Kerstin Erika Ingegerd 1923-1923 ....................... 1256

Eriksson, Knut Almar 1902- ........................................ 672

Eriksson, Knut Emil 1899-1937 .................................... 1426

Eriksson, Knut Tore 1926- ........................................ 1426

Eriksson, Kristina Albertina 1866-1950 ........................... 1717

Eriksson, Lars Johan Helmer 1902-1903 ............................. 273

Eriksson, Lars Leonard 1866-1866 ................................. 1202

Eriksson, Lars Petter 1862-1862 .................................. 1202

Eriksson, Lilly Magdalena 1901-1902 ............................... 273

Eriksson, Lydia Karolina 1883-1957 ........................ 530 783 786

Eriksson, Magdalena Elisabet 1899- ........................ 854 867 884

Eriksson, Magdalena Johanna 1846-1892 ............................. 576

Eriksson, Maria Vilhelmina 1878-1914 .......................... 783 784

Eriksson, Marta Elisabet 1910-1988 ............................... 1115

Eriksson, Matthias Edvard 1844-1911 ............................... 598

Eriksson, Nils Erik Gustaf 1934- .................................. 556

Eriksson, Nils Oskar 1891- .................................... 379 585

Eriksson, Olga Kristina 1899- ..................................... 273

Eriksson, Olof 1820-1835 ......................................... 1289

Eriksson, Olof 1850-1875 .................................. 214 825 933

Eriksson, Olof Andreas 1860- ..................................... 1202

Eriksson, Olof Petter 1857-1899 ............................. 1280 1426

Eriksson, Olof Ragnar 1893- ...................................... 1307

Eriksson, Per 1772-1860 .......................................... 1503

Eriksson, Per 1841-1885 ........................................... 352

Eriksson, Per 1842-1878 .......................................... 1360

Eriksson, Per Anton 1849- ..................................... 578 579

Eriksson, Per Oskar Uno 1886-1971 ............................. 579 580

Eriksson, Rut Gertrud 1919- ...................................... 1256

Eriksson, Rut Maria 1913- ......................................... 353

Eriksson, Selma Davida 1908- ...................................... 672

Eriksson, Selma Margareta 1904-1904 ............................... 273

Eriksson, Selma Sofia 1886-1961 .......................... 617 619 1093

Eriksson, Set Mauritz 1911-1983 ................................... 580

Eriksson, Severina Vilhelmina Naimi 1907- ......................... 105

Eriksson, Siri Karolina 1917-1996 ................................ 1115

Eriksson, Tora Augusta 1912-1921 ................................. 1115

Eriksson, Tyko Matthias 1903-1929 ................................. 672

Eriksson, Vendla Margareta 1910-1979 .............................. 273

Eriksson, Vendla Maria 1888-1961 ......................... 617 620 1093

Eriksson, dödfött barn 1857-1857 .................................. 543

Ersdotter, Brita 1726-1784 ....................................... 1673

Ersdotter, Elisabet 1794-1868 ..................................... 179

Ersson, Anders 1750-1809 ...................................... 318 914

Ersson, Erik Anton 1846-1904 .................................. 530 783

Ersson, Olof 1734-1806 ............................................ 995

Esaiasdotter, Anna Catharina 1811-1812 ........................... 1553

Esaiasdotter, Magdalena Catharina 1808-1809 ...................... 1553

Esaiasdotter, Margareta Catharina 1819-1874 ................. 1553 1565

Esaiasdotter, Margareta Christina 1817-1818 ...................... 1553

Esaiasson, Anders 1806-1806 ...................................... 1553

Esaiasson, Anders 1814- .......................................... 1553

Esaiasson, Esaias 1776-1830 ...................................... 1553

Esaiasson, Johan 1802-1818 ....................................... 1553

Fahlberg, Gun Eivor 1935- ........................................ 1438

Fahlberg, Knut Sigfrid 1886-1961 ................................. 1438

Fahlberg, Sonja 1934- ............................................ 1438

Fahlberg, Stig Gunnar 1931- ...................................... 1438

Fahleson, Margareta Carolina 1813-1898 ....................... 129 1602

Ferm, Anna Christina 1851-1883 .................................... 796

Ferm, Catharina Magdalena 1846-1918 ............................... 693

Ferm, Erika Charlotta 1859- ....................................... 799

Ferm, Ida Kristina 1892-1938 ................................. 111 1548

Fiskare-Palm, Johan Petter 1786-1860 ............................. 1106

Fjällman-Stephansson, Hans Olof 1810-1861 ......................... 386

Fjällman, Brita Fredrika 1843-1907 ................................ 386

Fjällström, Anna Eulalia 1856- .............................. 1047 1311

Flank-Högström, Per 1801-1868 ..................................... 431

Flink, Anders Wilhelm 1855-1901 ................................... 747

Flink, Andreas Amandus 1892-1972 .................................. 747

Flink, Axel Uno 1899-1900 ......................................... 747

Flink, Gustaf Edmund 1897- ........................................ 747

Flink, Hedvig Amalia 1890- ........................................ 747

Flink, Hildur Vilhelmina 1895- .................................... 747

Flink, Johan Gunnar Anatolus 1894- ................................ 747

Flink, Knut Sigfrid 1901- ......................................... 747

Flink, Wilhelm Isidorus 1889-1890 ................................. 747

Flodin, Eva Johanna 1787-1810 ..................................... 317

Flodin, Johanna Vilhelmina 1817-1877 .............................. 323

Flodin, Lars 1755-1809 ............................................ 317

Flodin, Maria Carolina 1823-1864 ............................. 174 1339

Flodin, Per Wilhelm 1792-1867 ................................ 323 1339

Flöjt-Olofsson, Lars 1788-1857 ................................... 1299

Forsberg, Anders 1813-1895 ........................................ 230

Forsberg, Anders Georg 1890-1974 .............................. 769 772

Forsberg, Anna Teolinda 1893-1980 ............................. 769 773

Forsberg, Astrid Karolina 1913-1994 ........................... 830 938

Forsberg, Axel Leander 1892- ...................................... 639

Forsberg, Catharina 1721-1787 ..................................... 252

Forsberg, Catharina Charlotta 1854-1895 ....................... 230 231

Forsberg, Catharina Erika 1856-1914 ............................... 515

Forsberg, Edla Ulrika 1845-1899 .................................. 1538

Forsberg, Erik 1829-1892 .......................................... 515

Forsberg, Fredrik 1844-1905 ....................................... 979

Forsberg, Gertrud Johanna 1918- ............................... 830 938

Forsberg, Gustaf Wilhelm 1851-1854 ............................... 1538

Forsberg, Gustaf Wilhelm 1854-1855 ............................... 1538

Forsberg, Gustaf Wilhelm 1858-1874 ............................... 1538

Forsberg, Hedvig Viola Ing-Britt 1932- ............................ 774

Forsberg, Hilda Maria 1860- ................................. 1137 1176

Forsberg, Hulda Carolina 1858-1911 ........................... 126 1599

Forsberg, Ingrid Josefina 1915- ............................... 830 938

Forsberg, Jenny Erika 1883-1950 ................................... 378

Forsberg, Jenny Margareta 1863- ......................... 120 1540 1593

Forsberg, Jenny Maria 1888-1978 ............................... 769 771

Forsberg, Johan 1858- .......................................... 99 769

Forsberg, Johan Adrian 1894-1894 .................................. 639

Forsberg, Johan Albert 1866- ...................................... 639

Forsberg, Johan Gotthard 1895-1970 ............................ 769 774

Forsberg, Johan Gustaf 1812-1874 ................... 120 1533 1540 1593

Forsberg, Johan Ingemar 1929- ..................................... 774

Forsberg, Johan Petter 1835-1891 .................................. 639

Forsberg, Johan Petter 1850-1929 .............................. 109 378

Forsberg, Jonas Rudolf 1899- ...................................... 769

Forsberg, Josef Gottfrid 1859-1859 ............................... 1538

Forsberg, Karin Sylvia 1929-1998 .............................. 830 938

Forsberg, Karl 1828-1888 .................................... 1137 1176

Forsberg, Karl Anton 1867- ............................... 830 938 1378

Forsberg, Karl Ferdinand 1892-1961 ............................ 830 938

Forsberg, Karl Gustaf Fredrik 1860- ..................... 120 1540 1593

Forsberg, Karl Johan Egil 1933-1933 ............................... 772

Forsberg, Karl Olof 1810-1871 ............................... 1533 1538

Forsberg, Karl Olof 1837-1837 .................................... 1538

Forsberg, Karl Robert 1843- ...................................... 1538

Forsberg, Karl Torsten 1922- .................................. 830 938

Forsberg, Katarina Sofia 1886-1975 ......................... 99 769 770

Forsberg, Kristina Amanda 1871-1875 ............................... 979

Forsberg, Margareta Elisabet 1841- ............................... 1538

Forsberg, Margareta Elisabet 1842- ............................... 1062

Forsberg, Maria Charlotta 1834-1884 .............................. 1536

Forsberg, Maria Florentina 1847- ............................ 1538 1539

Forsberg, Nils August 1852- ....................................... 861

Forsberg, Olof 1774-1845 ................................ 120 1533 1593

Forsberg, Olof 1849- .............................................. 509

Forsberg, Olof 1860-1912 .......................................... 537

Forsberg, Olof Anton 1830-1868 ............................... 126 1599

Forsberg, Olof Gunnar 1884- ....................................... 509

Forsberg, Olof Johan 1840- ....................................... 1538

Forsberg, Per 1821-1851 ....................................... 109 509

Forsberg, Per Olof 1880-1880 ...................................... 509

Forsberg, Selma Katarina 1895- .................................... 537

Forsberg, Sofia Margareta 1806-1874 ......................... 1533 1534

Forsberg, Sven Erik 1924- ..................................... 830 938

Forsberg, Ulrika Magdalena 1804- ................................. 1533

Forsberg, Vendla Maria 1896-1957 ................................. 1378

Forsberg, Vilhelmina 1858-1932 ............................ 230 233 959

Forsgren, Anders 1826-1903 ........................................ 956

Forsgren, Anders Gustaf 1868-1869 ................................. 956

Forsgren, Anders Leonard 1889-1966 ....................... 957 958 1404

Forsgren, Axel Emil 1901-1973 ..................................... 550

Forsgren, Bengt Lennart 1921-1988 ............................ 958 1404

Forsgren, Berndt Östen 1928-1992 .............................. 548 552

Forsgren, Bert Allan 1934- .................................... 548 552

Forsgren, Emma Lovisa 1861-1867 ................................... 546

Forsgren, Emmy Frideborg Adéle 1932-1953 .......................... 963

Forsgren, Frans Ferdinand 1895-1954 ....................... 802 961 962

Forsgren, Frans Fredrik 1865-1924 ......................... 802 956 961

Forsgren, Frans Ture 1928- .................................... 802 962

Forsgren, Fred Augustin 1933- ................................ 958 1404

Forsgren, Hulda Viktoria 1896-1992 ............................ 550 551

Forsgren, Ingrid Alice 1927- ..................................... 1398

Forsgren, Ingrid Linnéa 1920-1920 ............................ 958 1404

Forsgren, Johan Arvid 1864-1912 ........................... 546 548 550

Forsgren, Johan Jakob 1853-1856 ................................... 546

Forsgren, Johan Mattheus 1902-1903 ................................ 550

Forsgren, Johan Petter 1824-1897 .............................. 545 546

Forsgren, Karl Hugo 1897-1969 ............................. 548 550 552

Forsgren, Karl Ludvig 1856-1868 ................................... 546

Forsgren, Karl Olof Lennart 1931- ................................. 960

Forsgren, Lars Algot 1903- ........................................ 961

Forsgren, Lars Gunnar 1931- ................................... 802 962

Forsgren, Lars Konrad 1892-1972 ........................... 236 957 959

Forsgren, Lars Leonard 1865-1928 ..................... 236 956 957 1404

Forsgren, Lars Robert 1856-1932 .................................. 1397

Forsgren, Margareta Christina 1848-1931 .......................... 1668

Forsgren, Maria Elisabet 1864-1917 ............................... 1227

Forsgren, Maria Karolina 1858-1951 ........................ 546 547 552

Forsgren, Maria Lotta 1850-1856 ................................... 546

Forsgren, Matilda Charlotta 1866-1868 ............................. 546

Forsgren, Nils Jakob 1835-1858 ................................... 1397

Forsgren, Nils Robert 1868-1880 ................................... 956

Forsgren, Olof Leander 1897-1952 .............................. 957 960

Forsgren, Per Robert 1886-1958 .............................. 1397 1398

Forsgren, Per Robert 1898- .................................... 961 963

Forsgren, Signe Elisabet 1893-1970 ................................ 899

Forsgren, Ture Andreas 1923-1990 ............................. 958 1404

Forsgren, Ulla-Britta 1933- ................................... 548 552

Forslund, Anders 1829-1908 .................................... 591 751

Forslund, Margareta Sofia 1865-1925 ........................... 591 751

Forsman, Anders 1877-1958 ......................................... 659

Forsman, Anna Augusta 1876-1926 ............................... 656 657

Forsman, Anna Gunhild 1911-1912 ................................... 659

Forsman, Estrid Amalia 1912-1912 .................................. 659

Forsman, Gunborg Axelia 1909-1914 ................................. 659

Forsman, Gunborg Elvira 1922- ..................................... 659

Forsman, Hulda Vilhelmina 1886-1887 ............................... 656

Forsman, Ida Maria 1878-1925 .................................. 656 658

Forsman, Johan Anshelm 1907-1985 .................................. 659

Forsman, Johan Anton 1846-1906 ................................ 651 656

Forsman, Johanna 1886-1890 ........................................ 656

Forsman, Karl Fritjof 1908-1979 ................................... 659

Forsman, Naima Amalia 1917- ....................................... 659

Forsman, Nils Samuel 1822-1902 ................................ 659 801

Forsman, Selma Amalia 1884-1937 ............................... 656 659

Forsman, Selma Kristina 1879-1953 ................................ 1720

Forsman, Selma Kristina 1913-1994 ................................. 659

Forsman, Sixten Andreas 1915-1981 ................................. 659

Forsman, Sven Erland 1919- ........................................ 659

Forsman, Valborg Maria 1920-1984 .................................. 659

Forsmark, Anna Magdalena 1795-1856 ............................... 1159

Forssén, Gustava 1840-1925 ........................................ 289

Forssner, Gabriel 1850-1853 ...................................... 1415

Forssner, Gabriel 1855-1873 ...................................... 1415

Forssner, Gustaf 1813-1879 ....................................... 1415

Forssner, Johan 1858- ............................................ 1415

Forssner, Karl Erik 1844- ........................................ 1415

Forssner, Klara Johanna 1847-1849 ................................ 1415

Forssner, Klara Johanna 1853- .................................... 1415

Forssner, Per 1769-1836 .......................................... 1415

Forssner, Per Gustaf 1842- ....................................... 1415

Fredriksdotter, Anna Catharina 1818-1870 ......................... 1513

Fredriksdotter, Catharina Magdalena 1834-1910 .................... 1678

Fredriksson, Ann-Marie 1933- ..................................... 1338

Fredriksson, Anna Alfrida 1900-1901 .............................. 1337

Fredriksson, Bror Elof 1933- ...................................... 677

Fredriksson, Erik Arne 1921-1995 .................................. 984

Fredriksson, Erik Olof 1871- ...................................... 466

Fredriksson, Erik Verner 1898-1974 ............................ 982 985

Fredriksson, Frans Emil 1897- ...................................... 49

Fredriksson, Frans Rudolf 1905-1995 .............................. 1337

Fredriksson, Fredrik 1857- ......................................... 49

Fredriksson, Fredrik Hjalmar 1891-1979 ............................ 677

Fredriksson, Fredrik Martin 1912-1995 ............................. 466

Fredriksson, Gerda Kristina 1895-1918 ......................... 982 983

Fredriksson, Johan 1892-1971 ................................ 1337 1338

Fredriksson, Johan Alfred 1855-1914 .............................. 1337

Fredriksson, Johan Allan 1919-1988 ................................ 984

Fredriksson, Johan Axel 1871- ..................................... 982

Fredriksson, Johan Erik 1909- ..................................... 466

Fredriksson, Johan Konrad 1896-1975 ........................... 982 984

Fredriksson, Karl Alfred 1894-1902 ............................... 1337

Fredriksson, Karl Gunnar 1911- .................................... 466

Fredriksson, Karl Hjalmar 1903-1994 .............................. 1337

Fredriksson, Karl Olof 1904-1982 ................................... 49

Fredriksson, Klara Lovisa 1896-1901 .............................. 1337

Fredriksson, Knut Adrian 1899-1973 ................................. 49

Fredriksson, Magnhild Paulina 1931- ............................... 677

Fredriksson, Magnus Emanuel 1916- ................................. 466

Fredriksson, Maria 1903-1903 ....................................... 49

Fredriksson, Maria Matilda 1907-1975 ............................... 49

Fredriksson, Nanny Alfrida 1898-1899 ............................. 1337

Fredriksson, Ragnhild Alice Matilda 1918-1981 ..................... 984

Fredriksson, Selma Davida 1914- ................................... 466

Fredriksson, Sigrid Kristina 1901-1984 ............................. 49

Fredriksson, Sonja Margareta 1934- ................................ 985

Fredriksson, Vivan Louise 1932- ................................... 985

Frisk-Larsson, Christian 1751-1827 ............................... 1671

Frisk, Matthias Edvard 1880- .................................. 598 600

Frisk, Vilma Evelina Johanna 1909-1997 ............................ 600

From-Johansson, Johan 1725-1796 .................................. 1411

From-Johansson, Nils 1855-1893 ................................... 1331

From-Nilsson, Abraham 1800-1883 ................................... 268

From, Anna Maria 1898-1984 ........................................ 493

From, Brita Margareta 1769-1826 ............................... 184 239

From, Catharina 1759-1808 .......................................... 31

From, Elsa Sofia 1912-1918 ........................................ 493

From, Erik Oskar 1904-1976 ........................................ 493

From, Helga Matilda 1907-1967 ..................................... 493

From, Hilma Kristina 1902- ........................................ 493

From, Jenny Lovisa 1906-1945 .................................. 493 985

From, Johan Ragnar 1909- .......................................... 493

From, Karl Anton 1872-1956 .................................... 493 985

From, Karl Robert 1900-1955 ....................................... 493

From, Sven Hjalmar 1914- .......................................... 493

Frommelin, Anders 1832-1882 ....................................... 469

Frommelin, Anders Alfred 1864-1874 ................................ 469

Frommelin, Antonia Katarina 1872-1872 ............................. 469

Frommelin, Gustaf Adolf 1879-1885 ................................. 469

Frommelin, Johan Albin 1882- ...................................... 469

Frommelin, Johan August Ernfrid 1873-1874 ......................... 469

Frommelin, Maria Matilda 1866-1919 ............................ 469 470

Frommelin, Nanny Augusta 1875- .................................... 469

Frommelin, Selma Sofia 1877-1878 .................................. 469

Frommelin, Sofia Augusta 1870-1874 ................................ 469

Furman-Edström, Olof Anton 1862- ............................. 119 1592

Furman, Karl Hugo Oskar 1881-1961 ................................ 1078

Fällefors, Sven Johan 1909-1988 ................................... 209

Fällman, Naima Augusta 1900-1972 .................................. 898

Fällman, Per Algot 1877-1905 ...................................... 898

Fält-Nilsson, Lars Johan 1821-1899 ........................... 645 1613

Fältboga-Jonsson, Johan 1784-1841 ................................. 262

Gabrielsdotter, Brita Margareta 1790-1791 ........................ 1673

Gabrielsdotter, Brita Sofia 1841- ........................... 1290 1291

Gabrielsdotter, Catharina Margareta 1822-1833 ..................... 904

Gabrielsdotter, Christina Magdalena 1820-1867 ................ 394 1494

Gabrielsdotter, Christina Margareta 1787-1825 .................... 1109

Gabrielsdotter, Johanna 1830-1845 ................................. 904

Gabrielsdotter, Margareta 1773-1858 .............................. 1503

Gabrielsdotter, Margareta Catharina 1834-1834 ..................... 904

Gabrielsdotter, Maria Brita 1819-1835 ............................. 904

Gabrielsdotter, Maria Catharina 1756-1828 ......................... 903

Gabrielsdotter, Maria Elisabet 1814-1879 ......................... 1523

Gabrielsdotter, Maria Gustava 1854-1869 .......................... 1290

Gabrielsdotter, Maria Johanna 1848-1852 .......................... 1290

Gabrielsdotter, Sara Elisabet 1829-1894 .......................... 1506

Gabrielsdotter, Ulrika Lovisa 1854-1899 .......................... 1501

Gabrielsson, Abraham 1826-1850 .................................... 904

Gabrielsson, Anders 1834-1894 ............................... 1503 1505

Gabrielsson, Frans Artur 1884- ................................... 1645

Gabrielsson, Gabriel 1824-1842 .................................... 904

Gabrielsson, Ingrid Maria 1905-1994 .......................... 647 1616

Gabrielsson, Johan 1759-1843 ...................................... 524

Gabrielsson, Johannes 1791-1791 .................................. 1673

Gabrielsson, Olof 1778-1859 ...................................... 1460

Gabrielsson, Olof 1792-1794 ...................................... 1673

Gabrielsson, Olof 1858-1868 ...................................... 1290

Gabrielsson, Olof 1878-1961 .................................. 647 1616

Gabrielsson, Per 1771-1835 ....................................... 1290

Gabrielsson, Per 1777-1862 .................................... 398 399

Gabrielsson, Per 1830- ...................................... 1503 1504

Gabrielsson, Per Anton 1845-1846 ................................. 1290

Gerdin, Erik 1871-1944 ........................................... 1248

Gerdin, Erik Sigurd 1904-1980 .................................... 1248

Giers-Sundström, Johan Jakob 1773-1808 ........................ 139 171

Gjerpe-Nilsson, Jon 1783-1837 ............................... 1364 1698

Glad-Mattsson, Jonas 1797-1850 ..................................... 15

Glad, Albin Eugén 1926-1991 ...................................... 1264

Glad, Anders Gustaf 1827-1913 ...................................... 15

Glad, Anna Maria 1834-1911 .................................. 1222 1563

Glad, August Albin 1892-1981 ..................................... 1264

Glad, Erik Harald 1927-1996 ...................................... 1264

Glad, Gustaf Leonard 1859- ...................................... 15 16

Glad, Karl Erik 1869-1871 .......................................... 15

Glad, Lars Johan 1859-1913 ....................................... 1264

Glad, Maria Helena 1866-1923 ....................................... 15

Glad, Naemi Maria 1862-1865 ........................................ 15

Glas, Anders Gustaf 1807-1892 .................................... 1013

Glas, Anna Gustava 1841- ......................................... 1013

Glas, Emeli Eufrosyna 1884- ...................................... 1053

Glas, Gustaf 1820-1900 ........................................... 1303

Glas, Josefina Amalia Albertina 1850-1907 ........................ 1303

Glas, Lars Anton 1834-1915 ....................................... 1053

Gradin, Erik Adolf 1868-1908 ................................. 124 1597

Gradin, Johan Adolf 1900-1996 ................................ 124 1597

Grahn-Nilsson, Anders 1790-1843 .................................. 1069

Grahn, Catharina Maria 1843-1905 .................................. 626

Grahn, Eva Maria 1862-1921 .................................. 1477 1493

Grahn, Margareta Kristina 1853- .............................. 131 1604

Granberg-Andersson, Nils 1805-1870 ................................. 26

Granberg, Anna Margareta 1836-1901 ................................ 599

Granberg, Emma Kristina 1863- ...................................... 26

Granberg, Ester Emilia 1903-1975 .................................. 312

Granberg, Gertrud Kristina 1905-1974 .............................. 312

Granberg, Hildur Maria 1897-1973 .................................. 312

Granberg, Karl Almar 1901-1964 .................................... 312

Granberg, Karl Robert 1873- ....................................... 312

Granberg, Klara Josefina 1850-1930 ................................ 570

Granberg, Olof 1865- .............................................. 542

Granberg, Oskar Bernhard 1912-1984 ................................ 312

Granberg, Sigrid Ingeborg 1907- ................................... 312

Granroth, Jonas 1792-1855 ........................................ 1711

Granström, Alma Johanna 1874-1874 ......................... 850 880 886

Granström, Anna Johanna 1851-1852 ................................. 885

Granström, Anna Paulina 1877- ............................. 850 880 886

Granström, Elin Albertina 1885- ........................... 850 880 886

Granström, Emmy Kristina 1887-1908 ........................ 850 880 886

Granström, Eva-Britt 1925-1993 ................................... 1175

Granström, Gustaf 1852- ........................................... 885

Granström, Johan 1846-1908 ........................................ 153

Granström, Johan Lennart 1922- ................................... 1175

Granström, Johan Valfrid 1892-1957 ............................... 1175

Granström, Johanna Adelia 1875-1876 ....................... 850 880 886

Granström, Mariana Charlotta 1875- ................................ 153

Granström, Nanny Maria 1879-1881 .......................... 850 880 886

Granström, Nanny Maria 1883- .................. 850 851 880 881 886 887

Granström, Oskar 1881-1882 ................................ 850 880 886

Granström, Paul 1881-1883 ................................. 850 880 886

Granström, Per 1816-1884 .................................. 850 880 885

Granström, Per 1850- .................................. 850 880 885 886

Granvall, Anna Henrietta 1887-1923 ................................ 665

Grehn, Christina Lovisa 1837-1903 .................. 292 1077 1108 1647

Grehn, Jonas 1804-1869 ........................................... 1077

Gren, Alma Kristina 1900-1994 ..................................... 901

Gren, Anna Erika 1893-1982 ........................................ 901

Gren, Charlotta Karolina 1895-1895 ................................ 901

Gren, Johan Algot 1848- ........................................... 901

Gren, Johan Ludvig 1896-1972 ...................................... 901

Gren, Johan Petter 1819-1899 ...................................... 901

Gren, Maria Matilda 1893- ......................................... 901

Grenholm, Anna Margareta 1882-1958 ................................ 582

Grenholm, Johanna Christina 1851-1856 ............................ 1631

Grenholm, Jonas 1844-1931 ......................................... 582

Griström-Isaksson, Olof 1764-1809 ................................... 3

Grubbström, Adolfina Kristina 1881- ................................ 40

Grubbström, Anders 1802-1893 ....................................... 41

Grubbström, Anders Gustaf 1832-1913 ................................ 41

Grubbström, Anna Augusta 1876-1876 ................................. 43

Grubbström, Anna Sofia 1841-1881 ................................... 42

Grubbström, Anton Sigfrid 1885-1885 ................................ 40

Grubbström, Catharina Lovisa 1821-1913 .......................... 31 35

Grubbström, Christina Charlotta 1823- .............................. 31

Grubbström, Edla Matilda 1873- ..................................... 33

Grubbström, Frans Alfred 1876-1876 ................................. 33

Grubbström, Frans Alfred 1877-1885 ................................. 33

Grubbström, Frans Anton 1886- ...................................... 40

Grubbström, Fredrik Anton 1860-1926 ............................. 39 40

Grubbström, Fredrik August 1855-1856 ............................... 32

Grubbström, Fredrik Wilhelm 1828-1864 ........................... 31 39

Grubbström, Fredrik William 1891- .................................. 40

Grubbström, Guldur Alvina 1890-1952 ................................ 33

Grubbström, Gustaf Adolf 1883-1885 ................................. 33

Grubbström, Gustaf Adolf 1886- ..................................... 33

Grubbström, Gustaf Edvard 1833-1920 ............................. 31 43

Grubbström, Gustaf Leonard 1869- ................................ 41 42

Grubbström, Gustaf Valfrid 1874-1887 ............................... 43

Grubbström, Hilda Lovisa 1879-1879 ................................. 33

Grubbström, Johan Alfred 1850-1931 .............................. 32 33

Grubbström, Johan Otto 1882- ....................................... 33

Grubbström, Karl Anton 1852-1864 ................................... 32

Grubbström, Karl Anton 1875-1965 ................................... 33

Grubbström, Karl August 1867- ...................................... 41

Grubbström, Karl Edvard 1875-1875 .................................. 43

Grubbström, Karl Edvard 1878-1878 .................................. 43

Grubbström, Karl Erik 1789-1836 .................................... 31

Grubbström, Karl Gustaf 1899- ...................................... 42

Grubbström, Karl Johan 1825-1848 ................................... 31

Grubbström, Klara Magdalena 1830-1893 ........................... 31 41

Grubbström, Klas Oskar 1897-1897 ................................... 40

Grubbström, Knut Hugo 1901- ........................................ 42

Grubbström, Lars Alfred 1871- ...................................... 41

Grubbström, Lilly Adelina Sofia 1887-1959 .......................... 33

Grubbström, Margareta Sofia 1819-1910 ........................... 31 34

Grubbström, Matilda Charlotta 1863-1868 ............................ 39

Grubbström, Olof 1758-1822 ......................................... 31

Grubbström, Olof Anton 1817-1866 ................................ 31 32

Grubbström, Rut Ragnhild Margareta 1896-1899 ....................... 33

Grubbström, Signe Lovisa 1889-1979 ................................. 40

Grubbström, Vendla Maria 1880-1899 ................................. 33

Gruffman-Persson, Jonas 1827-1881 ................................. 257

Grön-Johansson, Christopher 1725-1749 ............................ 1589

Grönberg, Anders 1809-1852 ........................................ 739

Grönberg, Anna Johanna 1884- ...................................... 740

Grönberg, Anna Lovisa 1860- ................................... 739 742

Grönberg, Dina Sofia 1866- .................................... 739 743

Grönberg, Elin Amanda 1895-1983 ................................... 740

Grönberg, Hilda Maria 1858- ................................... 739 741

Grönberg, Hilma 1884-1884 ......................................... 742

Grönberg, Hilma Karolina 1889- .................................... 740

Grönberg, Hulda Ottilia 1898-1900 ................................. 740

Grönberg, Jenny Kristina 1891- .................................... 740

Grönberg, Johan 1830-1904 ......................................... 739

Grönberg, Johan Anton 1856-1907 ........................... 739 740 772

Grönberg, Johan August 1882- ...................................... 740

Grönberg, Johanna Amalia 1862-1865 ................................ 739

Grönberg, John Valdemar 1905- ..................................... 740

Grönberg, Karl Hugo 1886- ......................................... 740

Grönberg, Karl Sigfrid 1892- ...................................... 740

Grönberg, Kristina 1864- .......................................... 739

Grönberg, Magda Aurora Elisabet 1901- ............................. 740

Grönberg, Maria Matilda 1888-1957 ............................. 740 772

Grönberg, Matilda 1870-1954 ................................... 739 744

Grönberg, Nanny Viktoria 1897- .................................... 740

Grönberg, Olof August 1873-1874 ................................... 739

Grönberg, Signe Sofia 1892- ....................................... 740

Grönlund-Johansson, Christopher 1780-1834 ................... 1589 1612

Grönlund, Anna Magdalena 1820- ................................... 1612

Grönlund, Catharina Margareta 1818- .............................. 1612

Grönlund, Ida Karolina 1899-1968 .................................. 414

Grönlund, Maria Christina 1816-1817 .............................. 1612

Grönlund, Maria Christina 1818-1818 .............................. 1612

Grönlund, Maria Johanna 1823-1905 ....................... 645 1612 1613

Grönlund, Nils Johan 1858-1951 .................................... 414

Gustafsdotter, Anna Lotta 1818-1869 ......................... 1386 1687

Gustafsson, Anders Gustaf 1890-1893 ............................... 483

Gustafsson, Anna Katarina Elise 1917-1988 ......................... 771

Gustafsson, Edvin Alexander 1891- ................................. 483

Gustafsson, Gustaf Adolf 1913- .................................... 771

Gustafsson, Hildegard Amalia 1896- ................................ 483

Gustafsson, Holger Teofilus 1894-1895 ............................. 483

Gustafsson, Johan Helge 1915- ..................................... 771

Gustafsson, Johanna Elisabet 1888- ................................ 483

Gustafsson, Karl Gustaf 1863- .................................... 1423

Gustafsson, Nils Gustaf 1860- ................................. 482 483

Gustafsson, Nils Ragnar 1893- ..................................... 483

Gustafsson, Per Alfred 1887-1975 .................................. 771

Gustafsson, Per Almar 1920- ....................................... 771

Gustafsson, Siri Maria Viola 1923- ................................ 771

Göransdotter, Christina Magdalena 1807- ........................... 388

Göransdotter, Kristina Johanna 1881-1964 .......................... 706

Göransdotter, Margareta Charlotta 1813-1871 .................. 547 1276

Göransdotter, Sara Magdalena 1817-1900 ............................ 688

Göransson, Anders 1818-1888 ............................ 1389 1660 1690

Göransson, Anders 1824-1890 ................................. 1483 1499

Göransson, Anna Sofia 1900-1975 ................................... 331

Göransson, Göran Johan 1844-1887 .................................. 706

Göransson, Karl Einar 1896- ....................................... 987

Hahne, Bror Ture 1899-1955 ........................................ 741

Hahne, Claes 1809-1868 ............................................ 741

Hahne, Göta Maria 1901- ........................................... 741

Hahne, Petrus Leonard 1847-1931 ................................... 741

Hahr, Axel Harald 1878-1959 ....................................... 779

Hahr, Elna Maria 1902-1975 ........................................ 779

Hallberg, Anna Karolina 1866-1935 ............................. 829 937

Hallberg, Karl Olof 1834- ..................................... 829 937

Hammar, Anna Amalia Birgitta 1864-1907 ............................ 624

Hammarberg, Agnes Rachel Laura 1913-1924 .......................... 182

Hammarberg, Aina Eurora 1904- ..................................... 180

Hammarberg, Anna Helfrid Karolina 1909-1987 ....................... 182

Hammarberg, Axel 1901-1984 ........................................ 182

Hammarberg, Bengt Hilding 1908-1986 ............................... 182

Hammarberg, Betty Maria 1899- ..................................... 180

Hammarberg, Björn Gunnar 1931-1989 ............................... 1336

Hammarberg, Brita Elisabet 1835-1906 ............. 137 366 372 496 1610

Hammarberg, Catharina Vilhelmina 1833-1923 ........................ 362

Hammarberg, Elisabet Erika 1854- .............................. 179 181

Hammarberg, Elise Marianne 1918-1974 .............................. 182

Hammarberg, Erik 1796-1859 ........................................ 179

Hammarberg, Erik 1853- ........................................ 179 180

Hammarberg, Ernst Olof 1885- ...................................... 180

Hammarberg, Gertrud Viola 1910-1920 ............................... 182

Hammarberg, Göta Olivia 1906-1993 ................................ 1191

Hammarberg, Hedvig Eufrosyna Elisabet 1886- ....................... 180

Hammarberg, Helge 1902-1925 ....................................... 182

Hammarberg, Hugo 1905-1924 ........................................ 182

Hammarberg, Ingrid Johanna 1915- .................................. 182

Hammarberg, Jan Olof 1930- ....................................... 1336

Hammarberg, Johan 1865-1918 ......................... 179 182 1333 1336

Hammarberg, Johanna Vilhelmina 1857-1857 .......................... 179

Hammarberg, Johannes 1858-1858 .................................... 179

Hammarberg, Karl Johan 1912-1913 .................................. 182

Hammarberg, Märta Hedvig Linnéa 1906-1943 .................... 182 1333

Hammarberg, Olof 1828-1887 ........................................ 179

Hammarberg, Paul 1844-1918 ....................................... 1684

Hammarberg, Paulus 1872- ............................... 1191 1490 1708

Hammarberg, Per Wilhelm 1879-1950 ................................ 1684

Hammarberg, Ragnar Eugén 1896- .................................... 180

Hammarberg, Ragnhild Kristina 1894- ............................... 180

Hammarberg, Selma Axelina 1891- ................................... 180

Hammarberg, Selma Kristina 1868- .................................. 179

Hammarberg, Sofia Amalia 1859-1863 ................................ 179

Hammarberg, Sofia Karolina 1863- .................................. 179

Hammarberg, Ture Johannes 1889- ................................... 180

Hammarberg, Tyko 1899-1976 ................................... 182 1336

Hammarberg, Tyra Maria 1903-1924 .................................. 182

Hammarberg, Vendla Astrid Paulina 1909- ..................... 1490 1708

Hammarbäck, Christina Magdalena 1801-1847 ......................... 979

Hammarbäck, Johannes 1861- ........................................ 362

Hammarbäck, Katarina Davida 1895-1972 ......................... 362 363

Hammarbäck, Maria Johanna 1873- .................................. 1681

Hammarbäck, Maria Johanna 1899-1988 ........................... 362 364

Hammarbäck, Olof 1836-1884 ........................................ 362

Hammarbäck, Sofia Karolina 1863-1921 .............................. 476

Hammarbäck, Sven Olof 1903-1964 ............................... 362 365

Hammarstedt-Mattsson, Erik 1800-1875 .............................. 598

Hammarstedt, Anna Lovisa 1840-1870 ............................... 1011

Hammarstedt, Anna Sofia 1822-1868 ................................. 526

Hammarstedt, Barbro Christina 1791-1880 .......................... 1060

Hammarstedt, Catharina Erika 1836-1920 ............................ 466

Hammarstedt, Elsa 1909-1909 ....................................... 271

Hammarstedt, Erik 1833-1912 ....................................... 271

Hammarstedt, Erik Alexander 1872-1947 ............................. 372

Hammarstedt, Erik Ivar 1911-1998 .................................. 271

Hammarstedt, Erika Elisabet 1875-1943 ............... 366 610 1228 1352

Hammarstedt, Ester Sofia 1877-1926 ................................ 496

Hammarstedt, Fanny Kristina 1877-1932 ........................ 137 1610

Hammarstedt, Gerda Elvira 1905-1993 .............................. 1238

Hammarstedt, Gunhild Charlotta 1906-1906 .......................... 271

Hammarstedt, Gunhild Charlotta 1915-1997 .......................... 271

Hammarstedt, Hulda Maria Margareta 1858-1881 ...................... 707

Hammarstedt, Johan 1807-1885 ...................................... 269

Hammarstedt, Johan Sigfrid 1900-1986 .............................. 271

Hammarstedt, John Verner 1912-1992 ................................ 271

Hammarstedt, Karl 1833-1902 ...................... 137 366 372 496 1610

Hammarstedt, Karl Erik 1810-1874 .................................. 698

Hammarstedt, Karl Johan 1847-1920 ................................ 1165

Hammarstedt, Karl Olof 1844-1909 .................................. 698

Hammarstedt, Karl Oskar 1904-1990 ................................. 271

Hammarstedt, Leander 1874- ........................................ 271

Hammarstedt, Magda Helena 1902-1978 ............................... 271

Hammarstedt, Magdalena Johanna 1836-1910 .......................... 269

Hammarstedt, Margareta 1787-1856 ................................. 1058

Hammarstedt, Maria Catharina 1801-1883 ....................... 326 1225

Hammarstedt, Maria Christina 1829-1868 ....................... 110 1546

Hammarstedt, Maria Elise 1920-1974 ................................ 271

Hammarstedt, Maria Karolina 1865- ................................. 448

Hammarstedt, Maria Matilda 1870- ................................. 1165

Hammarstedt, Maria Ulrika 1844- ................................... 804

Hammarstedt, Nils Artur 1917-1917 ................................. 271

Hammarstedt, Nils Olof 1867-1908 ................................. 1238

Hammarstedt, Olga Linnéa 1918- .................................... 271

Hammarstedt, Olof 1805-1880 ................................... 598 804

Hammarsten, Anna Amalia 1867- ............................... 1239 1241

Hammarsten, Anna Kristina 1864-1864 .............................. 1239

Hammarsten, Anny Matilda 1908-1967 ............................... 1246

Hammarsten, Berta Gunhild Marianne 1913- ......................... 1249

Hammarsten, Berta Kristina 1906- ................................. 1720

Hammarsten, Betty Johanna 1871-1874 .............................. 1239

Hammarsten, Bror Melker 1893- .................................... 1312

Hammarsten, Elna Matilda 1884-1886 ............................... 1245

Hammarsten, Erika Johanna 1856-1908 .............................. 1588

Hammarsten, Gustaf Emanuel 1888- ............................. 442 1240

Hammarsten, Gustaf Evert 1911-1992 ............................... 1246

Hammarsten, Hans Petter 1802-1870 ................................ 1239

Hammarsten, Hulda Hortilia 1877-1954 ........................ 1245 1247

Hammarsten, Ida Sofia 1903-1980 .................................. 1246

Hammarsten, Ingrid Matilda 1909-1909 ............................. 1249

Hammarsten, Johan 1841-1906 .................................. 442 1239

Hammarsten, Johan Alvar 1914-1993 ................................ 1246

Hammarsten, Johan Emanuel 1865- ......................... 442 1239 1240

Hammarsten, Johan Henrik Emanuel 1904-1991 ....................... 1243

Hammarsten, Johan Viktor Eugén 1906- ............................. 1249

Hammarsten, Karl Ander 1905-1905 ................................. 1243

Hammarsten, Karl Henrik 1881- ............................... 1239 1243

Hammarsten, Karl Johan 1881-1957 ................................. 1720

Hammarsten, Lovisa Eufemia 1865- ............................ 1011 1032

Hammarsten, Margit Alice 1923- ................................... 1312

Hammarsten, Mildrid Davida 1908-1985 ............................. 1243

Hammarsten, Nils Edvard 1876- ............................... 1245 1246

Hammarsten, Nils Ivar 1905-1980 .................................. 1246

Hammarsten, Nils Johan 1848-1920 ................................. 1245

Hammarsten, Per 1833-1905 ........................................ 1011

Hammarsten, Per Albert 1869-1870 ................................. 1239

Hammarsten, Selma Ulrika 1878- .............................. 1239 1242

Hammarsten, Sven Ander 1906-1906 ................................. 1243

Hammarsten, Valborg Elvira 1926- ................................. 1312

Hammarsten, Viktor Emanuel 1881-1957 ........................ 1245 1249

Hammarström, Emil Eugén 1889- ..................................... 279

Hammarström, Erik Gustaf 1819-1875 ................................ 279

Hammarström, Hilda Karolina 1896- ................................. 279

Hammarström, Karl Gustaf 1853- .................................... 279

Hammarström, Karl Valdemar 1885-1886 .............................. 279

Hammarström, Karl Valdemar 1887- .................................. 279

Hammarström, Magdalena 1793-1866 .................................. 997

Hammarström, Maria Adelia 1891- ................................... 279

Hansdotter, Anna 1717-1784 ........................................ 1 2

Hansdotter, Anna 1746-1824 ....................................... 1541

Hansdotter, Anna Brita 1795-1862 .......................... 193 196 266

Hansdotter, Anna Brita 1804-1880 .................................. 667

Hansdotter, Anna Catharina 1782-1788 ............................. 1532

Hansdotter, Anna Catharina 1785-1861 ............................... 28

Hansdotter, Anna Lovisa 1837-1908 ............................... 56 87

Hansdotter, Anna Maria 1799-1800 ................................. 1695

Hansdotter, Anna Maria 1806-1880 .................................. 648

Hansdotter, Anna Sofia 1810- ..................................... 1413

Hansdotter, Beata 1778-1860 ....................................... 995

Hansdotter, Brita 1795-1865 ...................................... 1486

Hansdotter, Brita Magdalena 1820-1886 .......................... 60 156

Hansdotter, Brita Margareta 1805-1881 .............................. 11

Hansdotter, Carolina 1828-1894 ............................... 579 1315

Hansdotter, Catharina 1743-1833 ................................... 995

Hansdotter, Catharina 1769-1843 ............................... 254 294

Hansdotter, Catharina Christina 1822- ............................ 1288

Hansdotter, Catharina Christina 1827-1901 ......................... 272

Hansdotter, Catharina Johanna 1841-1901 ............................ 53

Hansdotter, Catharina Magdalena 1828-1899 .............. 1001 1007 1051

Hansdotter, Catharina Maria 1825-1882 ............................ 1659

Hansdotter, Christina 1739-1791 .................................... 30

Hansdotter, Christina 1770-1843 .................................. 1532

Hansdotter, Christina Magdalena 1827-1898 ......................... 486

Hansdotter, Klara Johanna 1859-1926 .............................. 1474

Hansdotter, Magdalena 1790-1873 ............................. 1178 1179

Hansdotter, Magdalena 1797-1849 ............................. 1695 1697

Hansdotter, Magdalena 1812- ...................................... 1288

Hansdotter, Margareta Catharina 1787-1788 ........................ 1695

Hansdotter, Margareta Catharina 1794-1800 ........................ 1695

Hansdotter, Margareta Catharina 1801-1801 ........................ 1056

Hansdotter, Margareta Catharina 1801-1820 ........................ 1695

Hansdotter, Margareta Catharina 1805-1868 ................... 1056 1063

Hansdotter, Margareta Charlotta 1813-1891 ........ 852 860 882 892 1048

Hansdotter, Maria 1722-1799 ..................................... 1 993

Hansdotter, Maria Christina 1840-1903 ............. 675 744 761 762 839

Hansdotter, Maria Karolina 1852-1920 ............................. 1638

Hansdotter, Maria Margareta 1787-1792 ............................ 1178

Hansdotter, Maria Margareta 1793-1794 ............................ 1178

Hansdotter, Sara Lisa 1788-1864 .................. 121 430 575 980 1594

Hansson-Dunder, Anders 1763-1846 .................................. 163

Hansson, Anders 1766-1830 ........................................ 1504

Hansson, Anders 1778-1844 ..................................... 452 905

Hansson, Anders 1797-1797 ........................................ 1056

Hansson, Anders 1800-1800 ........................................ 1056

Hansson, Anders 1804-1852 ................................... 1056 1057

Hansson, Anders 1812-1885 ................................... 1211 1430

Hansson, Anna Gustava 1877-1928 ................................... 540

Hansson, Augustinus 1834-1926 .................................... 1214

Hansson, Daniel 1793-1878 ............................... 185 1178 1201

Hansson, Erik 1819- .............................................. 1288

Hansson, Erik 1830-1905 ........................................... 672

Hansson, Hans 1728- ................................................. 1

Hansson, Hans 1791-1792 .......................................... 1695

Hansson, Hans 1793-1793 .......................................... 1695

Hansson, Hans 1795-1832 .......................................... 1695

Hansson, Hans 1796-1809 .......................................... 1178

Hansson, Hans 1802-1817 .......................................... 1056

Hansson, Hans 1817-1870 ........................................... 264

Hansson, Hans Gustaf 1781-1781 ................................... 1532

Hansson, Hans Petter 1841-1899 .................................... 806

Hansson, Johan 1772-1790 ......................................... 1532

Hansson, Johanna Eufrosyna 1869- ................................. 1214

Hansson, Jonas 1815-1815 ......................................... 1056

Hansson, Jonas 1836-1888 .......................................... 719

Hansson, Karl 1775-1861 .......................................... 1320

Hansson, Karl Jakob 1778- ........................................ 1532

Hansson, Karl Petter 1842-1897 .................................... 710

Hansson, Katarina Charlotta 1863- ................................. 900

Hansson, Lars 1776-1842 ........................................... 855

Hansson, Lars 1795-1872 ..................................... 1178 1250

Hansson, Lars 1806-1889 ........................................... 889

Hansson, Matilda Rebecka 1869- ................................... 1324

Hansson, Matthias 1762-1834 ....................................... 541

Hansson, Nils 1821-1909 .......................................... 1513

Hansson, Nils Olof 1839-1893 .................................. 816 924

Hansson, Olof 1724-1809 ........................................ 1 1531

Hansson, Olof 1761-1808 ........................................... 902

Hansson, Olof 1768-1834 ........................................... 381

Hansson, Olof 1776- .............................................. 1532

Hansson, Olof 1784-1848 ........................................... 631

Hansson, Olof 1789-1858 ................................. 523 1695 1696

Hansson, Olof 1815- .............................................. 1288

Hansson, Olof 1823-1903 ................................ 1001 1007 1051

Hansson, Olof 1839-1924 ........................................... 634

Hansson, Olof 1847- .............................................. 1680

Hansson, Olof Anton 1828-1882 ..................................... 790

Hansson, Per 1802-1802 ........................................... 1695

Hansson, Per 1807-1830 ........................................... 1056

Hansson, Per 1823-1895 ........................................... 1292

Hansson, Peter 1797-1809 ......................................... 1178

Hansson, Peter 1798-1798 ......................................... 1056

Hedberg, Amalia 1846-1893 ................................... 1136 1173

Hedberg, Anna Gustava 1885-1946 .................................. 1521

Hedberg, Per 1806-1884 ...................................... 1136 1173

Hedlund, Anders Hjalmar 1892-1956 ............................. 773 983

Hedlund, Catharina Christina 1837-1899 ............................ 166

Hedlund, Catharina Johanna 1827-1892 .............................. 279

Hedlund, Edla Johanna 1885-1962 ................................... 944

Hedlund, Frida Magdalena 1899-1965 ........................ 821 929 947

Hedlund, Hans 1806-1844 ........................................... 166

Hedlund, Karl Olof 1858-1931 .................. 773 821 929 944 947 983

Hedlund, Klara Margareta 1856-1951 ............................... 1260

Hedlund, Maria Evelina 1881-1937 .................................. 580

Hedlund, Matilda Charlotta 1844-1897 ............................. 1097

Hedlund, Mildrid Kristina 1918-1984 ............................... 983

Hedlund, Olof 1820-1893 ........................................... 580

Hedman, Berta Elisabet 1911-1993 .................................. 601

Hedman, Elis Birger 1927-1976 ..................................... 601

Hedman, Fritz Ragnar 1916-1995 .................................... 601

Hedman, Gunborg 1913-1998 ......................................... 601

Hedman, Gunnar Emanuel 1921-1993 .................................. 601

Hedman, Ingegerd 1924- ............................................ 601

Hedman, Majlis Karolina 1919- ..................................... 601

Hedman, Olof Birger 1910-1914 ..................................... 601

Hedman, Per Gottfrid 1885-1952 ................................ 598 601

Hellman-Hansdotter, Catharina 1736-1812 .......................... 1056

Hellström, Johan Oskar 1858- ...................................... 488

Henriksdotter, Anna Gustava 1866-1868 ............................ 1447

Henriksdotter, Christina Gustava 1841-1922 ....................... 1183

Henriksdotter, Christina Helena 1796-1879 .............. 1384 1673 1685

Henriksdotter, Katarina Johanna 1861- ............................ 1447

Henriksdotter, Sofia Albertina 1843-1891 .......................... 475

Henriksson, Erik 1786-1816 ....................................... 1544

Henriksson, Henrik 1774-1847 ................................ 1384 1673

Henriksson, Henrik 1798- ......................................... 1673

Henriksson, Henrik 1801-1801 ..................................... 1673

Henriksson, Johan Henrik 1831-1906 .......................... 1557 1718

Henriksson, Jonas Gustaf 1864-1867 ............................... 1447

Henriksson, Karl Bertil 1930- .................................... 1510

Henriksson, Karl Helmer 1890- .................................... 1510

Henriksson, Karl Johan 1851- ..................................... 1510

Henriksson, Karolina Amalia 1891- ................................. 727

Henriksson, Nils Valfrid 1858-1920 ................................ 727

Henriksson, Olof 1797-1800 ....................................... 1673

Henriksson, Olof Petter 1802-1802 ................................ 1673

Hermansson, Hanna 1906-1983 ...................................... 1719

Herrman, Anna Catharina 1813-1872 ................................. 868

Herrman, Christina Catharina 1821-1879 ........................... 1144

Hjelt, Anna Carolina 1849-1934 ................................... 1564

Hjelt, Margareta Catharina 1834-1889 ......................... 123 1596

Holm-Michaelsson, Michael 1776-1809 ................................ 67

Holm-Samuelsson, Johan 1823-1883 .................................. 115

Holm, Anna Matilda 1872- ..................................... 627 1123

Holm, Emma Magdalena 1881- ........................................ 115

Holm, Jenny Ulrika 1879- .......................................... 115

Holm, Klara Amalia 1854- .......................................... 798

Holm, Kristina Rebecka 1858-1892 ............................. 863 1049

Holmberg, Agda Cecilia 1914-1914 ................................. 1362

Holmberg, Agnes Emerentia 1911-1911 .............................. 1362

Holmberg, Agnes Emerentia 1912-1999 .............................. 1362

Holmberg, Alice Nikolina 1921-1995 ............................... 1362

Holmberg, Amalia Vilhelmina 1862-1892 ............................. 998

Holmberg, Anna Eugenia 1881-1883 .............................. 165 450

Holmberg, Annie Matilda 1909-1993 ................................ 1362

Holmberg, Ellen Desideria 1884-1887 .............................. 1359

Holmberg, Erik Ferdinand 1857-1912 ................................ 551

Holmberg, Erik Hilding 1900-1977 .................................. 551

Holmberg, Erik Petter 1829-1882 ................................... 998

Holmberg, Ester Lovisa 1880-1880 .............................. 165 450

Holmberg, Ida Axelia 1913- ....................................... 1362

Holmberg, Ida Lovisa 1881-1955 .......................... 405 1359 1361

Holmberg, Johan Petter 1854-1941 ............................. 405 1359

Holmberg, Johan Saul 1886-1973 .............................. 1359 1362

Holmberg, Karl Gustaf 1825-1876 .......................... 165 450 1359

Holmberg, Karl Gustaf 1852- ................................... 165 450

Holmberg, Karl Gustaf Gottfrid 1887- .......................... 165 450

Holmberg, Karolina Lovisa 1885- ............................... 165 450

Holmberg, Matilda Johanna 1878- ............................. 1359 1360

Holmberg, Matilda Margareta 1883-1951 ............................ 1282

Holmberg, Robert Ferdinand 1858-1883 ............................. 1282

Holmberg, Rut Agnes Viktoria 1927- ................................ 551

Holmberg, Ulrika Maria 1849-1882 .............................. 980 992

Holmgren-Andersson, Anders 1806-1860 ........................ 45 52 160

Holmgren-Andersson, Johan 1805-1869 ............................... 147

Holmgren, Agnes Helén 1932- ....................................... 900

Holmgren, Albert 1872- ............................................ 160

Holmgren, Anders 1813-1904 ............................... 33 80 90 143

Holmgren, Anders Alfred 1877- ..................................... 472

Holmgren, Anders Aron 1843-1900 ................................... 472

Holmgren, Anders Gustaf 1867- ..................................... 160

Holmgren, Anders Oskar 1897-1971 .............................. 896 899

Holmgren, Anna 1836-1917 ....................................... 61 157

Holmgren, Anna Charlotta 1853- .................................... 895

Holmgren, Anna Elina 1907- ..................................... 63 159

Holmgren, Anna Lovisa 1840-1898 ................................. 80 90

Holmgren, Axel Birger 1911- ....................................... 472

Holmgren, Axel Uno 1904-1904 ....................................... 72

Holmgren, Beda Augusta 1900-1963 ............................... 62 158

Holmgren, Catharina Lovisa 1831- ......................... 45 57 88 465

Holmgren, Edit Sofia 1929- ........................................ 900

Holmgren, Edvard 1847-1923 ........................................ 143

Holmgren, Elin Elisabet 1890- ..................................... 143

Holmgren, Elin Sofia 1895-1981 .................................... 896

Holmgren, Elin Ulrika 1885-1944 ................................... 407

Holmgren, Elma Matilda 1904- ................................... 63 159

Holmgren, Emil 1888-1970 .......................................... 143

Holmgren, Emma Augusta 1878-1882 .................................. 407

Holmgren, Emma Augusta 1882-1943 .................................. 407

Holmgren, Erik 1878-1880 .......................................... 160

Holmgren, Erik Herman 1892-1962 ............................... 407 410

Holmgren, Erik Johan 1890- .................................... 896 897

Holmgren, Fredrik Edvin 1889-1940 ............................. 407 409

Holmgren, Gertrud Lovisa 1905- .................................... 408

Holmgren, Gustaf Alfred 1897-1964 ............................. 896 900

Holmgren, Gustaf Georg 1864- ...................................... 895

Holmgren, Helga Ingegerd 1909-1980 ................................ 408

Holmgren, Hildur Elisabet 1905-1982 ................................ 72

Holmgren, Hulda Alexandra 1882-1883 ............................... 160

Holmgren, Ida Lovisa 1895-1928 .................................... 143

Holmgren, Ingeborg Birgitta 1927- ................................. 898

Holmgren, Ingrid Maria 1902-1993 .................................. 408

Holmgren, Johan Alfred 1855- .................................. 895 896

Holmgren, Johan Alfred 1874- ................................... 62 158

Holmgren, Johan Einar 1903-1974 ................................ 62 158

Holmgren, Johan Olof 1852-1912 .................................... 407

Holmgren, Johan Olof 1876- ........................................ 407

Holmgren, Johan Otto 1885- ........................................ 160

Holmgren, Johanna Vilhelmina 1865-1899 .............. 160 161 1138 1177

Holmgren, Jonas Gustaf 1840-1932 ........................ 160 1138 1177

Holmgren, Judit Margareta 1934- ................................... 898

Holmgren, Karl 1877-1877 .......................................... 143

Holmgren, Karl 1879- .............................................. 143

Holmgren, Karl Albert 1899- ....................................... 896

Holmgren, Karl Axel 1880-1973 ...................................... 72

Holmgren, Karl Egil 1912- ...................................... 63 159

Holmgren, Karl Evert 1901- ..................................... 63 159

Holmgren, Karl Fredrik 1845-1931 ............................... 72 473

Holmgren, Karl Hugo 1878-1965 ..................................... 621

Holmgren, Karl Olof 1867-1869 ..................................... 895

Holmgren, Karl Oskar 1870-1880 .................................... 160

Holmgren, Kerstin Erika 1922- ..................................... 898

Holmgren, Kjell Alfred 1935- ...................................... 900

Holmgren, Klas Edvard 1893-1915 ................................... 143

Holmgren, Knut Ludvig 1902-1985 ................................... 896

Holmgren, Knut Paul 1927- ......................................... 899

Holmgren, Lars Markus 1891-1891 ................................... 407

Holmgren, Lars Teodor 1880-1882 ................................... 407

Holmgren, Leonard 1854- .......................................... 1206

Holmgren, Margareta Sofia 1852- .................................... 33

Holmgren, Maria Lovisa 1850- ...................................... 895

Holmgren, Maria Magdalena 1875-1880 ............................... 160

Holmgren, Marianne Elisabet 1919- ................................. 898

Holmgren, Martin Ludvig 1859- ..................................... 895

Holmgren, Matilda Johanna 1857-1915 ........................... 895 901

Holmgren, Nils 1789-1832 .......................................... 895

Holmgren, Nils August 1848- ....................................... 895

Holmgren, Nils Emil 1893-1982 ................................. 896 898

Holmgren, Nils Johan 1824-1912 .................................... 895

Holmgren, Nils Petter 1812-1866 ................................ 63 159

Holmgren, Olof Edvin Gunnar 1929- ................................. 409

Holmgren, Oskar 1892-1892 ......................................... 896

Holmgren, Oskar Fredrik 1862- ..................................... 895

Holmgren, Per 1813-1893 ............................................ 46

Holmgren, Per Anton 1835-1912 ........................... 62 63 158 159

Holmgren, Per Oskar 1877-1920 ................................. 407 408

Holmgren, Selma Augusta 1875-1953 ................................. 143

Holmgren, Stig Martin 1930- ....................................... 899

Holmgren, Svea Alfrida 1909- ...................................... 472

Holmgren, Svea Ingegerd 1930- ..................................... 900

Holmgren, Sven Alexander 1906-1988 ................................ 896

Holmgren, Sven Alfred 1913-1990 .................................... 72

Holmgren, Sven Erik 1928-1998 ..................................... 410

Holmgren, Tekla Lovisa 1896-1896 .................................. 407

Holmgren, Teodor 1883-1885 ........................................ 143

Holmgren, Teodor 1887-1887 ........................................ 143

Holmström-Jakobsson, Hans 1786-1852 .............................. 1541

Holmström, Alfred Ferdinand 1908-1908 ............................ 1095

Holmström, Anders Gustaf 1851-1875 ................................ 299

Holmström, Anna Albertina 1894-1971 .............................. 1174

Holmström, Anna Augusta 1864-1933 ............................ 103 1094

Holmström, Anna Fredrika 1863- .................................... 628

Holmström, Anna Gustava 1841-1896 ...................... 1100 1101 1647

Holmström, Anna Kristina 1866-1866 ............................... 1546

Holmström, Anna Lovisa 1818-1900 ............................ 1541 1544

Holmström, Axel Konrad 1902-1923 ................................. 1095

Holmström, Brita Magdalena 1820- ............................ 1541 1545

Holmström, Charlotta Augusta 1879-1958 ........................... 1563

Holmström, Elin Erika 1888-1964 .................................. 1095

Holmström, Erik Alfred 1905-1905 ................................. 1095

Holmström, Erik Gottfrid 1905- ................................... 1222

Holmström, Eva Christina 1827-1827 ............................... 1541

Holmström, Gustaf 1831-1887 ....................................... 177

Holmström, Hans Johan 1854- ...................................... 1546

Holmström, Hulda Kristina 1864-1952 ................... 177 234 479 616

Holmström, Hulda Maria 1870-1958 .................................. 101

Holmström, Johan Gunnar 1895-1959 ................................ 1095

Holmström, Johan Leonard 1900-1987 ............................... 1222

Holmström, Johan Olof 1826-1898 ......................... 110 1541 1546

Holmström, Johan Wilhelm 1870- .................................... 424

Holmström, Karl 1867-1918 ................................... 1095 1120

Holmström, Karl Algot 1893-1962 .................................. 1095

Holmström, Karl Gustaf 1916-1982 ................................. 1222

Holmström, Karl Jakob 1815-1818 .................................. 1541

Holmström, Karl Jakob 1823- ...................................... 1541

Holmström, Karl Ludvig 1856- ..................................... 1546

Holmström, Karolina Johanna 1860-1923 ............................ 1079

Holmström, Katarina Johanna 1855-1929 ............................. 315

Holmström, Kristina 1861-1861 .................................... 1546

Holmström, Kristina Johanna 1866-1955 ............................. 409

Holmström, Kristina Vilhelmina 1865- .............................. 458

Holmström, Lars Magnus 1904-1991 ................................. 1222

Holmström, Lars Samuel 1871-1931 ................................. 1222

Holmström, Lilly Alfrida 1901- ................................... 1222

Holmström, Margareta Sofia 1814-1875 ........................ 1541 1542

Holmström, Maria Eugenia 1892-1892 ............................... 1095

Holmström, Maria Eugenia 1898-1899 ............................... 1095

Holmström, Maria Lovisa 1858-1917 .................... 97 110 1546 1547

Holmström, Maria Margareta 1849- ................................. 1146

Holmström, Maria Matilda 1854-1907 ................................ 909

Holmström, Markus Anton 1825-1893 .................. 909 1079 1094 1095

Holmström, Nanny Augusta Maria 1875- .............................. 299

Holmström, Nils Manfred 1913-1990 ................................ 1222

Holmström, Olga Johanna 1887-1961 ...................... 1095 1120 1270

Holmström, Olof Albert 1862-1863 ................................. 1546

Holmström, Olof Albert 1864-1873 ................................. 1546

Holmström, Oskar Julius 1900-1969 ................................ 1095

Holmström, Per Gustaf 1830-1896 ............................. 1222 1563

Holmström, Per Olof 1907-1907 .................................... 1222

Holmström, Robert 1862-1933 ...................................... 1174

Holmström, Samuel 1909-1909 ...................................... 1222

Holmström, Saul 1909-1976 ................................... 1222 1223

Holmström, Sven Alvar 1910-1949 .................................. 1095

Holmström, Wilhelm 1841-1906 ...................................... 424

Hultman, Margareta Sofia 1827-1908 ............................ 705 715

Humbla-Johansson, Nils 1753- ...................................... 565

Humbla-Nilsson, Anders 1767-1831 ................................. 1628

Hyding, Eva Margareta 1770-1808 .............................. 118 1591

Håkansdotter, Anna Maria 1758-1809 ............................... 1057

Håkansson, Nathanael 1775-1845 ................................... 1542

Håkansson, Olof 1789-1822 .......................................... 28

Hägg, Augusta Karolina 1870- ..................................... 1498

Hägg, Gustaf Adolf 1842- ......................................... 1498

Hägg, Gustaf Rickard 1874-1891 ................................... 1498

Hägg, Per Hyginus 1877- .......................................... 1498

Häggbom, Ida Matilda 1862-1926 ................................... 1516

Hägglund, Anna Ottilia 1882- ................................ 1489 1707

Hägglund, Christina Charlotta 1843- ............................... 168

Hägglund, Emma Olivia 1853-1858 ................................... 168

Hägglund, Erena Margareta 1849- ................................... 168

Hägglund, Maria Olivia 1858- ...................................... 168

Hägglund, Olof 1818- .............................................. 168

Hägglund, Olof Anton 1844-1846 .................................... 168

Hägglund, Olof Edvin 1846- ........................................ 168

Hägglund, Valborg Maria 1908- ............................... 1489 1707

Häggström, Amalia Charlotta 1862- ................................. 260

Häggström, Anna Magdalena 1793-1868 .......................... 520 1354

Häggström, Hildur Kristina 1888-1945 .............................. 198

Häggström, Johan Gustaf 1865-1931 ................................. 198

Häggström, Johan Petter 1814-1886 ................................. 198

Hällgren, Edla 1902-1972 ....................................... 24 496

Hällgren, Edvin 1902-1982 .......................................... 24

Hällgren, Henny Lovisa 1893-1956 ................................... 24

Hällgren, Hilma Elisabet 1895-1963 ............................. 24 359

Hällgren, Hulda Sofia 1880-1969 .................................. 1183

Hällgren, Ida Johanna 1883- ...................................... 1243

Hällgren, Johan Gottfrid 1879-1882 ................................. 23

Hällgren, Johan Gottfrid 1886- ..................................... 23

Hällgren, Karl Fridolf 1888-1889 ................................... 23

Hällgren, Karl Oskar 1899- ......................................... 24

Hällgren, Klara Olivia 1892- ....................................... 24

Hällgren, Kristina Amanda 1884- .................................... 23

Hällgren, Maria Charlotta 1857-1921 ......................... 1390 1691

Hällgren, Maria Johanna 1882- ...................................... 23

Hällgren, Olof 1830-1903 ................................... 23 24 1183

Hällgren, Olof Edvard 1881- ........................................ 23

Hällgren, Olof Johan 1856- .............................. 23 24 359 496

Hällgren, Signe Karolina 1897- ..................................... 24

Högberg-Jonsson, Abraham 1796-1856 ................................ 237

Högberg, Catharina Magdalena 1821-1907 ............................ 237

Högberg, Fritz Artur 1911-1934 .................................... 951

Högberg, Hans Torsten 1927- ....................................... 951

Högberg, John Rune 1921- .......................................... 951

Högberg, Kristina Vilhelmina "Mina" 1861-1935 ......... 360 413 428 795

Högberg, Olof Engelbert 1879- ..................................... 951

Högberg, Per Johan 1830-1909 ............................. 413 951 1343

Högberg, Rut 1907-1923 ............................................ 951

Högberg, Tyra Betty Fransiska 1873- ...................... 832 940 1648

Högdahl, Anders 1821-1887 .......................................... 68

Högdahl, Magdalena Christina 1845-1927 ............................. 68

Högkvist, Anna Maria 1918- ....................................... 1374

Högkvist, Berta Katarina 1915-1997 ............................... 1374

Högkvist, Elna Elisabet 1914-1999 ................................ 1374

Högkvist, Evert Johannes 1910- ................................... 1374

Högkvist, Ingrid Charlotta 1920- ................................. 1374

Högkvist, Karl Helge 1908-1953 ................................... 1374

Högkvist, Nils 1871-1934 ......................................... 1374

Högkvist, Nils Fridolf 1907-1992 ................................. 1374

Högkvist, Rudolf Ferdinand 1912-1993 ............................. 1374

Högkvist, Signe Margareta 1906- .................................. 1374

Höglund, Amanda 1869-1871 .......................................... 17

Höglund, Anders 1846-1900 ........................................ 1587

Höglund, Anna Alfrida Maria 1909-1992 ......................... 20 1420

Höglund, Dagny Alice Augusta 1917- ............................ 20 1420

Höglund, Hilda Ulrika 1857-1911 ................................. 17 18

Höglund, Johanna Katarina 1865-1871 ................................ 17

Höglund, Karl Anton Magnus 1862-1943 ....................... 17 20 1420

Höglund, Karl Johan Einar 1911-1979 ........................... 20 1420

Höglund, Maria Christina 1859-1905 ................. 17 19 353 845 1200

Höglund, Markus Anton 1830-1906 ............................... 17 1420

Höglund, Per Erik 1864-1864 ........................................ 17

Höglund, Sven Axel Evert 1913-1994 ............................ 20 1420

Höglund, Ulrika Sofia 1879- ...................................... 1587

Högmodig-Larsson, Per 1720-1773 ..................................... 2

Högsint-Johansdotter, Maria Charlotta 1827-1915 .......... 203 512 1182

Högsint, Johan Fredrik 1792-1860 ................................. 1182

Högström, Adelina Kristina 1900- ............................ 1001 1007

Högström, Ally Karolina 1906-1964 ................................ 1338

Högström, Anders 1833-1923 ........................ 1000 1005 1006 1017

Högström, Anders Lennart 1901- .............................. 1001 1007

Högström, Anna Augusta 1871-1874 ............................ 1000 1006

Högström, Anna Augusta 1887-1962 .............................. 431 432

Högström, Anna Charlotta 1874-1908 .......................... 1000 1006

Högström, Anna Johanna 1819- ...................... 848 849 865 879 886

Högström, Anna Kristina 1868-1870 ........................... 1000 1006

Högström, Anna Magdalena 1819-1898 .......................... 1319 1346

Högström, Anna Maria Magdalena 1847-1847 .......................... 857

Högström, Anna Sofia 1856- ....................................... 1339

Högström, Anna Ulrika 1830-1906 .................................. 1327

Högström, Brita Matilda 1862-1928 ........................... 1000 1006

Högström, Catharina Magdalena 1828- ........................... 848 858

Högström, Charlotta Sofia 1821-1876 ......................... 1319 1354

Högström, Charlotta Vilhelmina 1852- ............................. 1339

Högström, Edit Viola 1902- .................................. 1001 1007

Högström, Edla Charlotta 1888-1888 ................................ 311

Högström, Emma Gustava 1862- ..................................... 1339

Högström, Erik Anton 1881-1881 .................................... 311

Högström, Ester Emelia Katarina 1905-1905 ................... 1001 1007

Högström, Eva Lovisa 1823- ....................................... 1319

Högström, Gustava Carolina 1825-1906 ........................ 1319 1357

Högström, Göta Elisabet Katarina 1906- ...................... 1001 1007

Högström, Hedvig 1827-1908 .................................. 1319 1358

Högström, Henrik Michael 1823- .................................... 848

Högström, Hilda Maria 1891-1896 ................................... 431

Högström, Hilma Lovisa 1888-1888 .................................. 431

Högström, Jakob 1733-1813 ......................................... 848

Högström, Jenny Kristina 1885- .................................... 431

Högström, Johan Arvid 1883-1895 ................................... 431

Högström, Johan Gustaf 1855-1856 ................................. 1339

Högström, Johan Wilhelm 1860- .................................... 1339

Högström, Johanna 1829- .......................................... 1319

Högström, Johanna Carolina 1849- ................................. 1339

Högström, Johanna Olivia 1874-1876 ................................ 311

Högström, Jonas 1771-1847 ................................ 848 879 1133

Högström, Jonas 1822-1905 ..................................... 848 857

Högström, Jonas 1859- ............................. 1000 1001 1006 1007

Högström, Jonas Olof 1848-1920 .................................... 431

Högström, Karl Jakob 1795-1858 ................................... 1133

Högström, Karl Jonas Ragnar 1909- ........................... 1001 1007

Högström, Karl Oskar 1876-1922 .................................... 311

Högström, Karl Petter 1786-1850 .................................. 1319

Högström, Karl Petter 1853- ...................................... 1339

Högström, Karl Wilhelm 1848- .............................. 280 310 311

Högström, Lars Ferdinand 1878- .................................... 311

Högström, Magdalena Charlotta 1850-1850 .......................... 1339

Högström, Magdalena Lovisa 1861- ................................. 1339

Högström, Margareta Catharina 1813- ......................... 1319 1320

Högström, Maria Christina 1814-1884 .................... 1040 1319 1321

Högström, Maria Christina 1847-1902 ................. 174 494 1339 1340

Högström, Maria Kristina 1873-1923 ............................ 311 312

Högström, Nanny Elvira Matilda 1905- ........................ 1001 1007

Högström, Nanny Lovisa 1882-1968 .......................... 280 311 313

Högström, Nils 1839-1906 .......................................... 265

Högström, Nils Johan Oskar 1878-1951 ............................. 1338

Högström, Olof 1863- ......................... 1000 1002 1006 1008 1017

Högström, Olof Einar 1908- .................................. 1001 1007

Högström, Olof Oskar 1880- ........................................ 431

Högström, Pedra Astrid Maria 1909- .......................... 1003 1009

Högström, Per 1816-1871 ................................. 174 1319 1339

Högström, Per Anton 1857-1866 ............................... 1000 1006

Högström, Petter 1866- ............................ 1000 1003 1006 1009

Högström, Sara Catharina 1838- .................................... 260

Högström, Sara Lovisa 1820-1909 ............................... 848 855

Högström, Sara Matilda 1835-1836 ................................. 1133

Högström, Selma Johanna 1885- ..................................... 311

Högström, Tekla Magdalena 1874-1959 ............................... 265

Högström, Ulrika Maria 1796-1863 ................................. 1545

Högström, Ulrika Vilhelmina 1833- ................................ 1319

Högström, Vendla Karolina 1890-1975 ............................... 311

Högström, Viktor Johannes 1908-1910 ......................... 1001 1007

Höijer-Christophersson, Erik 1775-1809 ............................ 952

Höijer-Eriksson, Johan 1808-1883 .................................. 952

Höijer, Elma Charlotta 1894- ...................................... 955

Höijer, Elmi Fredrika 1901-1906 ................................... 955

Höijer, Erik 1863- ............................................ 952 955

Höijer, Erik Ivar 1907- ........................................... 955

Höijer, Karl 1866- ................................................ 952

Höijer, Kristina 1866- ............................................ 952

Höijer, Magdalena 1870- ........................................... 952

Hörnell, Betty Johanna Vilhelmina 1914-1914 ....................... 609

Hörnell, Edit Gustava 1911-1911 ................................... 609

Hörnell, Erik Gustaf 1887-1966 .................................... 609

Hörnell, Fritz Gustaf 1919-1988 ................................... 609

Hörnell, Gustaf Bertil 1912-1917 .................................. 609

Hörnell, Johan Olof 1838-1913 ..................................... 609

Hörnell, Nils Mauritz 1915-1989 ................................... 609

Insjö, Anders Gottfrid 1903-1987 .................................. 706

Isaksdotter, Alma Kristina 1886- .................................. 714

Isaksdotter, Anna 1763-1832 ....................................... 3 4

Isaksdotter, Anna 1790- ....................................... 565 842

Isaksdotter, Anna 1793-1794 ......................................... 4

Isaksdotter, Anna Brita 1805-1835 ............................. 586 587

Isaksdotter, Anna Brita 1831-1912 ............................. 738 739

Isaksdotter, Anna Catharina 1802-1808 ............................... 4

Isaksdotter, Anna Christina 1788-1868 ......................... 373 644

Isaksdotter, Anna Christina 1792-1794 ............................. 974

Isaksdotter, Anna Christina 1799- ................................. 974

Isaksdotter, Anna Christina 1845-1846 ............................. 567

Isaksdotter, Anna Christina 1848- ......................... 684 759 760

Isaksdotter, Anna Magdalena 1809-1811 ............................... 4

Isaksdotter, Anna Maria 1859-1907 ....................... 950 1622 1665

Isaksdotter, Anna Sofia 1836-1837 ................................. 567

Isaksdotter, Anna Sofia 1844-1915 .................... 651 652 776 1305

Isaksdotter, Anna Sofia 1848-1898 ............................. 688 698

Isaksdotter, Barbro Christina 1797- ............................... 974

Isaksdotter, Brita Johanna 1850-1850 .............................. 759

Isaksdotter, Catharina 1782-1857 .............................. 565 630

Isaksdotter, Catharina Charlotta 1813-1813 ........................ 586

Isaksdotter, Catharina Charlotta 1815- ............................ 586

Isaksdotter, Catharina Sofia 1843-1844 ............................ 688

Isaksdotter, Catharina Ulrika 1853-1854 ........................... 759

Isaksdotter, Christina 1766-1836 .............................. 3 30 89

Isaksdotter, Christina 1805-1805 .................................... 4

Isaksdotter, Christina Margareta 1786-1867 ....................... 1157

Isaksdotter, Christina Margareta 1804-1858 ......................... 41

Isaksdotter, Christina Margareta 1831-1886 ........................ 669

Isaksdotter, Elisabet Catharina 1839-1928 ......................... 601

Isaksdotter, Elisabet Fredrika 1874-1920 .................. 665 689 690

Isaksdotter, Lovisa 1795-1871 .................................... 1077

Isaksdotter, Lovisa 1817-1885 ................................. 586 611

Isaksdotter, Lucia 1690-1774 ........................................ 2

Isaksdotter, Magdalena 1769-1770 .................................... 3

Isaksdotter, Magdalena Charlotta 1842-1933 ........................ 673

Isaksdotter, Magdalena Sofia 1861- ................................ 689

Isaksdotter, Margareta 1780-1781 .................................... 3

Isaksdotter, Margareta Catharina 1785- .............................. 3

Isaksdotter, Margareta Charlotta 1844-1846 ........................ 567

Isaksdotter, Margareta Maria 1771-1771 .............................. 3

Isaksdotter, Maria 1729-1790 ........................................ 4

Isaksdotter, Maria 1773-1807 .................................. 3 79 82

Isaksdotter, Maria Christina 1836-1885 ...................... 1072 1073

Isaksdotter, Maria Johanna 1830-1830 .............................. 567

Isaksdotter, Maria Katarina 1862- ................................ 1330

Isaksdotter, Maria Magdalena 1811-1900 ........ 586 589 746 750 754 792

Isaksdotter, Maria Magdalena 1836-1911 ...................... 1556 1715

Isaksdotter, Maria Margareta 1787-1867 ............................ 4 5

Isaksdotter, Maria Margareta 1804- ................................ 974

Isaksdotter, Maria Matilda 1860-1917 .......... 653 680 683 759 775 838

Isaksdotter, Sara Katarina 1857-1949 ....................... 99 759 769

Isaksdotter, Sara Maria 1825- ..................................... 586

Isaksdotter, Sofia Albertina 1827-1867 ................... 586 613 1093

Isaksdotter, Ulrika Charlotta 1811- ............................... 974

Isaksdotter, Ulrika Christina 1821- ............................... 586

Isaksson, Abraham 1798-1800 ......................................... 4

Isaksson, Agnes Sofia 1908-1908 ................................... 691

Isaksson, Anders 1793-1793 ........................................ 565

Isaksson, Anders 1799-1799 .......................................... 4

Isaksson, Anders 1803-1804 .......................................... 4

Isaksson, Anders Leonard 1885-1960 ............................ 715 720

Isaksson, Andreas 1789-1789 ....................................... 565

Isaksson, Anna Amalia 1876-1925 ....................... 572 642 715 717

Isaksson, Anna Karolina 1911-1994 ................................. 720

Isaksson, Brita Vilhelmina 1875- ................................. 1431

Isaksson, Bror Hugo Stanley 1909- ................................. 718

Isaksson, Edla Johanna 1896-1983 ............................ 1617 1621

Isaksson, Edla Margareta 1878-1889 ................................ 715

Isaksson, Elin Augusta 1885- ...................................... 583

Isaksson, Emelie Kristina 1892-1970 ......................... 1617 1619

Isaksson, Ester Maria 1891-1934 ........................ 1617 1618 1663

Isaksson, Gertrud Kristina 1918-1981 ............................. 1620

Isaksson, Gunborg Lisbet Amalia 1926- ............................. 720

Isaksson, Gustaf 1848-1869 ........................................ 651

Isaksson, Gustaf Helge 1909-1919 .................................. 720

Isaksson, Göran Petter 1845- ...................................... 688

Isaksson, Hans Gustaf Albert 1916- ................................ 718

Isaksson, Helga Maria 1915-1986 ................................... 691

Isaksson, Helge Manfred Johannes 1911-1997 ........................ 691

Isaksson, Hilma Sofia 1874-1901 ....................... 573 643 715 716

Isaksson, Hilma Ulrika 1888- ..................................... 1617

Isaksson, Iris Karla Gunilla 1922- ................................ 722

Isaksson, Isak 1772-1772 ............................................ 3

Isaksson, Isak 1780-1844 ...................................... 565 586

Isaksson, Isak 1788-1811 ............................................ 4

Isaksson, Isak 1810-1900 .......................................... 586

Isaksson, Isak 1838-1905 .................................. 665 688 689

Isaksson, Isak 1849-1870 .......................................... 651

Isaksson, Isak 1851- .............................................. 805

Isaksson, Isak 1859-1859 .......................................... 759

Isaksson, Isak 1865- .............................................. 689

Isaksson, Isak Adolf 1842-1843 .................................... 567

Isaksson, Isak Albert 1880- ................................... 715 718

Isaksson, Isak Helmer Helge 1906- ................................. 718

Isaksson, Johan 1807- ............................................. 974

Isaksson, Johan 1841- ............................................. 688

Isaksson, Johan 1842-1918 ..................................... 688 692

Isaksson, Johan 1850-1918 ......................................... 650

Isaksson, Johan Alexis 1898-1905 ................................. 1617

Isaksson, Johan Anton 1839-1883 ................... 567 571 641 716 717

Isaksson, Johan Petrus 1888-1961 .................................. 715

Isaksson, Johannes 1871-1874 ...................................... 689

Isaksson, Johannes 1879- ...................................... 689 691

Isaksson, Jonas 1778-1838 ......................................... 651

Isaksson, Jonas 1834-1836 ......................................... 567

Isaksson, Jonas 1843- ............................................. 651

Isaksson, Jonas 1851-1856 ......................................... 688

Isaksson, Jonas 1856- ....................................... 1617 1663

Isaksson, Jonas Edvin 1894-1960 ............................. 1617 1620

Isaksson, Jonas Halvard 1923-1978 ................................ 1620

Isaksson, Karl Gunnar 1896-1974 ............................... 715 722

Isaksson, Karl Jonas Emanuel 1919-1978 ............................ 720

Isaksson, Karl Olof Hjalmar 1920- ................................. 718

Isaksson, Knut Erik Gunnar 1921- .................................. 718

Isaksson, Kristina Albertina 1884-1960 ........................ 715 719

Isaksson, Lars 1782-1782 ............................................ 3

Isaksson, Lars 1786-1787 ............................................ 4

Isaksson, Lars 1786-1868 .................................. 565 807 916

Isaksson, Lars 1790-1790 ............................................ 4

Isaksson, Lars 1792-1809 ............................................ 4

Isaksson, Lars 1802- .............................................. 974

Isaksson, Lars Sverker 1924-1974 ................................. 1620

Isaksson, Maria Emelia 1893-1949 .................................. 805

Isaksson, Olof 1700-1762 ............................................ 3

Isaksson, Olof 1784-1874 ...................................... 565 737

Isaksson, Olof 1796-1798 ............................................ 4

Isaksson, Per 1723-1788 ........................................... 565

Isaksson, Per 1779-1841 ....................................... 565 566

Isaksson, Per 1794-1850 ....................................... 974 975

Isaksson, Per 1795-1870 .......................................... 4 13

Isaksson, Per 1807-1864 ....................................... 586 588

Isaksson, Per Gustaf 1839-1931 ............................... 722 1317

Isaksson, Peter 1768-1777 ........................................... 3

Isaksson, Petrus 1790-1791 ........................................ 974

Isaksson, Petrus 1853-1854 ........................................ 651

Isaksson, Rolf Gustaf 1921-1978 .................................. 1620

Isaksson, Sigfrid Johannes 1915- .................................. 718

Isaksson, Sven Holger Eugén 1912- ................................. 718

Isaksson, Zakarias 1883-1907 ...................................... 689

Isberg-Esaiasson, Nils Erik 1804-1844 .................. 1553 1554 1714

Isberg, Agnes Olivia 1915-1978 .................................... 458

Isberg, Albert Evelin 1890-1962 ................................... 458

Isberg, Anders Gustaf 1784-1867 .............................. 520 1354

Isberg, Anders Gustaf 1818-1876 ................................... 520

Isberg, Anders Gustaf 1858- ....................................... 520

Isberg, Anna Augusta Christina 1851- .............................. 520

Isberg, Anna Christina 1832-1868 ............................ 1554 1558

Isberg, Anna Maria 1848-1849 ...................................... 520

Isberg, Astrid Ottilia 1913-1984 .................................. 458

Isberg, Axel Hugo 1903-1983 ................................... 478 481

Isberg, Bror Oskar Sixten 1920- ................................... 458

Isberg, Catharina Johanna 1827-1848 .............................. 1554

Isberg, Catharina Lovisa 1853- ................................ 520 521

Isberg, Catharina Magdalena 1823-1881 ............................. 198

Isberg, Catharina Margareta 1853-1868 ....................... 1555 1714

Isberg, Catharina Matilda 1836-1877 ............................... 535

Isberg, Christina Magdalena 1835-1909 .............. 906 1022 1199 1568

Isberg, Edla Linnéa 1908-1999 ..................................... 478

Isberg, Elin Maria 1889-1965 .................................. 478 480

Isberg, Elma Amanda 1905-1932 ..................................... 478

Isberg, Emma Sofia 1859- .................................... 1555 1714

Isberg, Erik August 1856-1919 ..................... 1555 1556 1714 1715

Isberg, Esaias Gustaf 1825-1873 ........................ 1554 1555 1714

Isberg, Fanny Viktoria 1894-1951 .................................. 478

Isberg, Folke Viktor Mauritz 1914- ................................ 480

Isberg, Fredrika 1836- ........................................... 1554

Isberg, Fredrika Sofia 1837-1909 ............................ 1554 1559

Isberg, Gunnar Amandus 1900-1973 .................................. 478

Isberg, Gunnar Mauritz 1892-1897 .................................. 478

Isberg, Gustaf Helmer 1897-1970 ........................ 1556 1715 1716

Isberg, Gustaf Volner 1919- ....................................... 479

Isberg, Hulda Lovisa 1862- ........................ 1555 1557 1714 1718

Isberg, Johan Edvin 1912-1973 ..................................... 458

Isberg, Johan Helmer 1862-1867 .............................. 1555 1714

Isberg, Johan Petter 1833-1910 ............................... 478 1650

Isberg, Johanna Elisabet 1865-1875 .......................... 1555 1714

Isberg, Jonas Alfred 1863- ........................................ 458

Isberg, Karin Marianne 1924-1988 ................................. 1716

Isberg, Karolina Amanda 1867- .................................... 1650

Isberg, Lina Amanda 1896-1899 ..................................... 478

Isberg, Magdalena Lovisa 1847-1882 .................... 96 113 770 1550

Isberg, Maria Josefina 1871- .................................. 520 522

Isberg, Maria Margareta 1830- .................................... 1554

Isberg, Mildred Amanda Kristina 1917-1996 ......................... 479

Isberg, Mimmi Maria 1898-1944 .......................... 1556 1715 1717

Isberg, Nils Petter 1834-1834 .................................... 1554

Isberg, Otto Bertil 1913-1981 ..................................... 479

Isberg, Per Olof Melvin 1914-1998 ................................. 479

Isberg, Per Otto 1816-1873 .................................... 96 1354

Isberg, Per Otto 1888-1920 .................................... 478 479

Isberg, Petter 1865-1912 .......................................... 478

Isberg, Rolf Sigvard Torsten 1917-1990 ............................ 458

Israelsdotter, Anna Magdalena 1806-1868 ..................... 1387 1688

Israelsdotter, Charlotta 1835-1888 ............................... 1635

Israelsdotter, Kristina Amalia 1861- ............................. 1511

Israelsson, Olof 1779- ........................................... 1313

Ivanoff-Sergi, Johan Erik 1797-1861 ............................ 7 1365

Jakobsdotter, Anna 1755-1828 ...................................... 268

Jakobsdotter, Anna Christina 1773-1844 ........................... 1544

Jakobsdotter, Anna Johanna 1854- .................................. 555

Jakobsdotter, Anna Magdalena 1822-1898 ...................... 1697 1698

Jakobsdotter, Anna Maria 1838-1840 ............................... 1152

Jakobsdotter, Anna Sofia 1843- ............................... 528 1224

Jakobsdotter, Beata 1775-1827 ..................................... 381

Jakobsdotter, Brita Ulrika 1830-1904 .............................. 266

Jakobsdotter, Carolina Olivia 1835-1844 ........................... 545

Jakobsdotter, Catharina 1799-1865 ................................ 1703

Jakobsdotter, Catharina Christina 1834- ..................... 1152 1153

Jakobsdotter, Catharina Lovisa 1832-1895 .................... 1697 1703

Jakobsdotter, Charlotta 1811-1902 ................................. 501

Jakobsdotter, Emma Margareta 1869-1942 ...................... 1559 1560

Jakobsdotter, Fredrika Charlotta 1833-1886 ............. 1080 1081 1082

Jakobsdotter, Katarina 1867- ................................ 1182 1190

Jakobsdotter, Katarina Kristina 1866- .................. 1487 1704 1705

Jakobsdotter, Katarina Sofia 1861-1887 ............................. 29

Jakobsdotter, Magdalena Charlotta 1830- ........................... 545

Jakobsdotter, Magdalena Christina 1844-1922 ... 606 758 810 811 918 919

Jakobsdotter, Margareta Catharina 1830-1830 ...................... 1697

Jakobsdotter, Margareta Maria 1828-1829 .......................... 1697

Jakobsdotter, Maria Brita 1806-1870 ............................... 518

Jakobsdotter, Maria Magdalena 1865-1956 ................. 512 1182 1188

Jakobsdotter, Maria Magdalena Charlotta 1837- .................... 1697

Jakobsdotter, Matilda Charlotta 1869-1874 ........................ 1182

Jakobsdotter, Sara Christina 1778-1815 ........................... 1067

Jakobsdotter, Sara Sofia 1797-1849 ................................. 28

Jakobsdotter, Ulrika 1811-1889 .............................. 1211 1430

Jakobsson, Abraham 1765-1842 .................................. 254 294

Jakobsson, Agnes Maria 1900-1971 .................................. 762

Jakobsson, Albin Mauritz 1902-1973 ................................ 762

Jakobsson, Anders 1769-1825 ................................... 738 904

Jakobsson, Anders 1822-1883 .............................. 193 422 1024

Jakobsson, Anders 1825-1916 ...................................... 1635

Jakobsson, Anders Georg 1883- ..................................... 561

Jakobsson, Anders Hugo 1901-1970 .................................. 744

Jakobsson, Anders Petter 1863-1941 ................................ 744

Jakobsson, Anders Petter 1866- ................................... 1061

Jakobsson, Anna Augusta 1894-1896 ................................. 554

Jakobsson, Anna Charlotta 1873-1899 ........................... 553 554

Jakobsson, Anna Linnéa 1916-1985 ................................. 1563

Jakobsson, Anna Matilda 1912-1998 ................................. 744

Jakobsson, Anna Vilhelmina 1899-1978 ............................. 1061

Jakobsson, Astrid Charlotta 1906-1979 ............................ 1563

Jakobsson, Bengt Allan 1928-1987 .................................. 627

Jakobsson, Bengt Gunnar 1915-1916 ................................ 1564

Jakobsson, Berta Ingegerd 1922- .................................. 1563

Jakobsson, Bertil Leonard 1914-1995 .............................. 1563

Jakobsson, Dagmar Charlotta 1913-1916 ............................ 1561

Jakobsson, Ebba Elisabet 1924- ................................... 1563

Jakobsson, Ebba Kristina 1921-1995 ............................... 1184

Jakobsson, Edla Margareta 1865-1932 ........................... 613 622

Jakobsson, Edvard Emanuel 1878- ............................... 561 563

Jakobsson, Elsa Maria 1903-1973 .................................. 1561

Jakobsson, Enis Kristina 1907-1925 ................................ 762

Jakobsson, Erik 1789-1835 ........................................ 1289

Jakobsson, Erik Axel 1862-1893 ........................... 613 617 1093

Jakobsson, Erik Gustaf 1833-1877 .............................. 545 553

Jakobsson, Erik Leonard 1891-1902 ................................. 558

Jakobsson, Ester Karolina 1885-1956 ........................... 561 564

Jakobsson, Estrid Albertina 1909-1972 ............................. 762

Jakobsson, Evald Gotthard 1879-1879 ............................... 558

Jakobsson, Evelina Kristina 1883- ................................. 558

Jakobsson, Frans Gustaf Ferdinand 1869- ........................... 558

Jakobsson, Fredrik August 1866-1869 ............................... 558

Jakobsson, Fredrik Evald 1842- ................................ 545 558

Jakobsson, Gerda Erika 1904-1906 ............................. 203 1183

Jakobsson, Gertrud Eugenia Ragnhild 1921- ......................... 629

Jakobsson, Gottfrid 1911- ........................................ 1274

Jakobsson, Gunborg Anna Johnhild 1913- ........................... 1564

Jakobsson, Gunhild 1910-1990 ..................................... 1564

Jakobsson, Gunnar Gerhard 1922-1926 .............................. 1564

Jakobsson, Gustaf Magnus 1865-1865 ................................ 558

Jakobsson, Göta Lovisa 1897-1973 ................................. 1061

Jakobsson, Hanna Maria 1894-1975 ........................ 203 1183 1185

Jakobsson, Helga 1906-1990 ........................................ 960

Jakobsson, Helga Olivia Johanna 1906- ............................. 563

Jakobsson, Henny Adelina 1875-1927 ............................ 561 562

Jakobsson, Hilda Augusta 1889- .................................... 561

Jakobsson, Hilda Teresia 1887-1887 ................................ 561

Jakobsson, Hildur Sofia 1905-1980 ................................ 1561

Jakobsson, Hilma Maria 1897-1979 .............................. 626 628

Jakobsson, Hjalmar 1895-1959 .................................. 626 627

Jakobsson, Hulda Charlotta 1871- .................................. 561

Jakobsson, Jakob 1792-1878 ....................................... 1697

Jakobsson, Jakob 1815-1877 ........................................ 544

Jakobsson, Jakob 1835-1910 ............................. 1487 1697 1704

Jakobsson, Jakob 1836-1836 ....................................... 1152

Jakobsson, Jakob Wilhelm 1837-1891 ................................ 544

Jakobsson, Johan Artur 1905-1997 .................................. 744

Jakobsson, Johan Evald 1872-1873 .................................. 558

Jakobsson, Johan Hugo 1878- ....................................... 558

Jakobsson, Johan Jakob 1824-1825 ................................. 1697

Jakobsson, Johan Jakob 1826-1826 ................................. 1697

Jakobsson, Johan Ragnar 1895- ..................................... 558

Jakobsson, Johan Viktor 1868-1868 ................................. 558

Jakobsson, John Eskil 1921- ....................................... 627

Jakobsson, John Helge Napoleon 1911-1998 ......................... 1183

Jakobsson, Jonas Alfred 1867- ................................. 613 626

Jakobsson, Jonas Signar 1899-1972 ................................. 734

Jakobsson, Julia Maria 1903-1990 .................................. 744

Jakobsson, Karl Almar 1913- ....................................... 762

Jakobsson, Karl Arne 1920-1998 ................................... 1184

Jakobsson, Karl August Evald 1889-1973 ........................ 558 559

Jakobsson, Karl Ferdinand 1873-1952 ......................... 1559 1561

Jakobsson, Karl Henry 1912-1990 .................................. 1564

Jakobsson, Karl Jakob 1826-1866 ................................... 545

Jakobsson, Karl Jakob 1877- ...................................... 1146

Jakobsson, Karl Johan 1878-1938 .............................. 960 1274

Jakobsson, Karl Johan 1890-1891 ................................... 622

Jakobsson, Karl Ludvig 1872-1872 ................................. 1559

Jakobsson, Karl Ludvig 1880- ...................................... 561

Jakobsson, Karl Ludvig 1892-1926 ........................ 203 1183 1184

Jakobsson, Karl Ragnar 1900- .................................. 626 629

Jakobsson, Katarina Lovisa 1875- ............................ 1559 1562

Jakobsson, Klas Harry 1938- ...................................... 1274

Jakobsson, Knut Oskar 1902-1991 .............................. 203 1183

Jakobsson, Kristina Lovisa 1877-1947 .............................. 761

Jakobsson, Lars Anton 1828-1834 ................................... 545

Jakobsson, Lars August 1845-1910 .............................. 545 561

Jakobsson, Lars Johan 1838- ...................................... 1662

Jakobsson, Lars Leonard 1881-1960 ........................... 1559 1563

Jakobsson, Lars Linus 1898-1977 .............................. 203 1183

Jakobsson, Lars Olof 1861-1911 .......................... 203 1182 1183

Jakobsson, Linda Maria 1908-1986 ................................. 1563

Jakobsson, Maria Augusta 1870- .................................... 553

Jakobsson, Maria Matilda 1869- .................................... 839

Jakobsson, Maria Teresia 1893-1961 ............................ 558 560

Jakobsson, Milda Alice 1918- ..................................... 1563

Jakobsson, Mimmi Axelia 1908-1924 ................................ 1561

Jakobsson, Märta Fredrika 1911-1995 .............................. 1561

Jakobsson, Nils 1774-1851 ........................................ 1152

Jakobsson, Nils 1783- ............................................ 1642

Jakobsson, Nils Emanuel 1913- ..................................... 744

Jakobsson, Nils Emil 1908-1908 .................................... 744

Jakobsson, Nils Jakob 1856-1880 ................................... 613

Jakobsson, Nils Leonard 1874- ................................. 675 762

Jakobsson, Nils William 1904-1924 ................................. 762

Jakobsson, Olof 1801-1880 ......................................... 663

Jakobsson, Olof Arvid 1886-1955 ............................. 1559 1564

Jakobsson, Olof Edvard Lennart 1912- .............................. 559

Jakobsson, Olof Hugo 1900-1905 ............................... 203 1183

Jakobsson, Olof Hugo 1907-1995 ................................... 1183

Jakobsson, Per 1836-1908 ...................................... 633 640

Jakobsson, Per Algot 1893- ....................................... 1061

Jakobsson, Per August 1858- ....................................... 613

Jakobsson, Per Valfrid 1867-1921 .................................. 734

Jakobsson, Rut Augusta 1910-1999 ................................. 1563

Jakobsson, Rut Maria Matilda 1899-1899 ............................ 744

Jakobsson, Rut Marianne 1930- .................................... 1564

Jakobsson, Selma Fredrika 1878-1881 .............................. 1559

Jakobsson, Signe Maria 1891-1892 ............................. 203 1183

Jakobsson, Signe Vilhelmina 1896-1985 ................... 203 1183 1186

Jakobsson, Simon 1859- ............................................ 613

Jakobsson, Siri Mariany 1932- .................................... 1187

Jakobsson, Sofia Kristina 1895-1966 .............................. 1061

Jakobsson, Sven Edvard 1904- ...................................... 563

Jakobsson, Sven Leonard 1908-1932 ........................... 1183 1187

Jakobsson, Tyra Evelina 1912-1983 ................................ 1563

Jakobsson, Valborg Alfrida 1920- .................................. 675

Jakobsson, Valldy Maria 1920- ..................................... 559

Jakobsson, Vally Frideborg 1910-1911 .............................. 626

Johansdotter-Giers, Magdalena Johanna 1805-1882 ............... 171 172

Johansdotter, Anna 1813-1868 .................................. 630 651

Johansdotter, Anna Albertina 1874-1875 ............................ 692

Johansdotter, Anna Brita 1781- ................................... 1552

Johansdotter, Anna Catharina 1820-1882 ............................ 181

Johansdotter, Anna Christina 1780-1838 ................. 1524 1552 1572

Johansdotter, Anna Christina 1788-1809 ........................... 1589

Johansdotter, Anna Christina 1812-1859 ............................ 598

Johansdotter, Anna Elisabet 1789-1862 ........................... 32 35

Johansdotter, Anna Erika 1866-1926 ..................... 1090 1095 1120

Johansdotter, Anna Karolina 1866- ............................. 534 536

Johansdotter, Anna Lisa 1833-1886 ................................. 483

Johansdotter, Anna Lovisa 1839-1894 ............... 1524 1525 1573 1574

Johansdotter, Anna Magdalena 1768-1808 ........................... 1449

Johansdotter, Anna Magdalena 1804-1871 ............................ 147

Johansdotter, Anna Magdalena 1822-1883 ........................ 524 525

Johansdotter, Anna Magdalena 1827-1899 ........................... 1190

Johansdotter, Anna Margareta 1806-1876 ....................... 79 82 89

Johansdotter, Anna Maria 1817-1904 ................................ 226

Johansdotter, Anna Maria 1822-1877 ............................... 1160

Johansdotter, Anna Maria 1823-1905 ................................ 5 8

Johansdotter, Anna Maria 1829-1911 .................... 819 914 927 942

Johansdotter, Anna Maria 1872- ................................... 1509

Johansdotter, Anna Matilda 1863- ............................ 1184 1186

Johansdotter, Anna Sofia 1878-1961 ............................ 764 841

Johansdotter, Anna Ulrika 1818-1872 ....................... 652 760 765

Johansdotter, Barbara Magdalena 1851-1904 ......... 1524 1529 1573 1578

Johansdotter, Brita Christina 1804-1866 ...................... 55 82 83

Johansdotter, Brita Christina 1815-1884 ....................... 630 670

Johansdotter, Brita Christina 1840-1922 ................... 851 881 887

Johansdotter, Brita Johanna 1814-1868 .............................. 96

Johansdotter, Brita Lovisa 1841-1868 .............................. 914

Johansdotter, Brita Margareta 1800-1856 ............................ 53

Johansdotter, Carolina 1834- ...................................... 524

Johansdotter, Carolina 1835- ................................ 1393 1694

Johansdotter, Catharina 1775-1828 ........................... 1552 1553

Johansdotter, Catharina 1778-1853 ....................... 117 1589 1590

Johansdotter, Catharina Johanna 1826-1888 .................. 65 147 471

Johansdotter, Catharina Magdalena 1820-1902 ...................... 1641

Johansdotter, Catharina Magdalena 1829- .......................... 5 11

Johansdotter, Catharina Magdalena 1835-1914 ................... 711 718

Johansdotter, Catharina Magdalena 1849- ........................... 700

Johansdotter, Catharina Sofia 1820-1890 ................... 109 509 515

Johansdotter, Catharina Vilhelmina 1855-1908 ...... 1524 1530 1573 1579

Johansdotter, Charlotta Sofia 1834-1909 ....................... 914 956

Johansdotter, Christina 1751-1832 ................................ 1710

Johansdotter, Christina 1787-1861 ........................... 1412 1450

Johansdotter, Christina 1810-1869 ................................. 386

Johansdotter, Christina Carolina 1849- ............................ 182

Johansdotter, Christina Catharina 1817- ........................... 524

Johansdotter, Christina Catharina 1819-1899 ...................... 1464

Johansdotter, Christina Magdalena 1832-1889 ................... 914 952

Johansdotter, Christina Magdalena 1839-1920 ....................... 634

Johansdotter, Elisabet Carolina 1839-1916 ..................... 574 575

Johansdotter, Emma Lovisa 1863- ................................... 534

Johansdotter, Erika Charlotta 1861-1908 .......................... 1195

Johansdotter, Eva Catharina 1835-1909 ............................ 1666

Johansdotter, Eva Johanna 1835-1890 .............................. 1417

Johansdotter, Eva Maria 1843- ............................... 1524 1573

Johansdotter, Helena Lovisa 1866-1868 ............................. 692

Johansdotter, Hilma Lovisa 1873- ............................ 1265 1268

Johansdotter, Hulda Antonia 1877- ................................. 718

Johansdotter, Hulda Elisabet 1891-1963 ........................... 1429

Johansdotter, Hulda Kristina 1871- ............................ 498 676

Johansdotter, Johanna Charlotta 1868- ............................. 692

Johansdotter, Johanna Fredrika 1858- ............................. 1080

Johansdotter, Karolina Vilhelmina 1850-1929 ...................... 1331

Johansdotter, Katarina Fredrika 1869-1922 ..................... 692 693

Johansdotter, Katarina Kristina 1859-1934 ............ 331 646 987 1615

Johansdotter, Katarina Maria 1853-1931 .................. 302 1122 1422

Johansdotter, Klara Amalia 1868- ................................. 1187

Johansdotter, Kristina Albertina 1853-1927 ....................... 1091

Johansdotter, Kristina Albertina 1865-1947 ......................... 96

Johansdotter, Kristina Charlotta 1857-1930 .................. 1090 1092

Johansdotter, Kristina Lovisa 1882-1947 ....................... 692 697

Johansdotter, Kristina Magdalena 1850-1931 .................... 227 721

Johansdotter, Kristina Olivia 1867-1947 ........................... 533

Johansdotter, Lena Christina 1783-1783 ........................... 1412

Johansdotter, Lovisa 1810-1877 ........................... 33 80 90 143

Johansdotter, Magdalena 1792-1872 ........................... 1589 1654

Johansdotter, Magdalena 1804-1852 ................................. 660

Johansdotter, Magdalena Charlotta 1841-1920 ..................... 77 78

Johansdotter, Magdalena Christina 1802-1883 ....................... 942

Johansdotter, Magdalena Christina 1814-1887 ....................... 876

Johansdotter, Magdalena Johanna 1828-1905 ........................ 1622

Johansdotter, Magdalena Sofia 1822-1902 ....................... 630 704

Johansdotter, Magdalena Sofia 1836-1918 ............................ 16

Johansdotter, Margareta 1784-1784 ................................ 1589

Johansdotter, Margareta Catharina 1797-1868 ...................... 1612

Johansdotter, Margareta Catharina 1811-1892 .......... 571 630 631 1614

Johansdotter, Margareta Catharina 1820- ........................... 387

Johansdotter, Margareta Catharina 1823-1901 ...................... 1119

Johansdotter, Margareta Catharina 1826-1901 ........... 256 300 914 941

Johansdotter, Margareta Christina 1809-1809 ....................... 630

Johansdotter, Margareta Christina 1844-1926 ....................... 635

Johansdotter, Margareta Johanna 1842- ....................... 1524 1573

Johansdotter, Margareta Lovisa 1811-1887 .......................... 505

Johansdotter, Margareta Sofia 1836-1907 .......................... 1085

Johansdotter, Maria 1769-1844 .................................... 1628

Johansdotter, Maria 1851-1912 ..................................... 691

Johansdotter, Maria Augusta 1860-1914 ................... 617 1090 1093

Johansdotter, Maria Brita 1796-1798 .............................. 1589

Johansdotter, Maria Catharina 1797-1848 ....................... 263 350

Johansdotter, Maria Catharina 1835- ................................ 26

Johansdotter, Maria Christina 1752-1831 ....................... 318 914

Johansdotter, Maria Christina 1780-1862 ..................... 1412 1413

Johansdotter, Maria Christina 1812-1861 ............................ 64

Johansdotter, Maria Christina 1822-1823 ........................... 914

Johansdotter, Maria Christina 1856-1856 .......................... 1090

Johansdotter, Maria Erika 1870- ................................... 897

Johansdotter, Maria Johanna 1825- ................................. 524

Johansdotter, Maria Lisa 1788-1838 ............................... 1613

Johansdotter, Maria Magdalena 1850-1933 ....................... 514 518

Johansdotter, Maria Margareta 1808-1868 .............. 327 336 347 1039

Johansdotter, Maria Matilda 1854- ................................. 534

Johansdotter, Maria Vilhelmina 1864- .............................. 350

Johansdotter, Sara 1761-1845 ..................................... 1580

Johansdotter, Sara Catharina 1781-1865 ...................... 1412 1414

Johansdotter, Sara Christina 1807-1853 ............... 171 184 245 1206

Johansdotter, Sara Elisabet 1776-1858 ............................ 1105

Johansdotter, Sara Johanna 1828- .................................... 7

Johansdotter, Sara Karolina 1862-1898 ............................ 1332

Johansdotter, Sara Margareta 1802-1845 ........................... 1636

Johansdotter, Sara Sofia 1872- ................................ 692 694

Johansdotter, Sofia 1785-1833 ............................... 1412 1449

Johansdotter, Sofia Charlotta 1862-1886 ........................... 834

Johansdotter, Sofia Eliana 1861-1905 .............................. 257

Johansdotter, Ulrika 1774- ........................................ 319

Johansdotter, Ulrika 1790-1795 ................................... 1412

Johansdotter, Ulrika 1799-1873 ................................... 1074

Johansdotter, Ulrika Charlotta 1819- .............................. 524

Johansdotter, Ulrika Charlotta 1836-1896 ......................... 1456

Johansdotter, Ulrika Johanna 1839-1913 ................ 815 914 923 964

Johansdotter, Vilhelmina 1848-1896 ............................ 835 840

Johansson, Agda Evelina 1898-1917 ........................... 1526 1575

Johansson, Aina Teresia 1922-1997 ................................ 1169

Johansson, Albert 1869- ........................................... 470

Johansson, Albert Algot 1890-1891 ................................. 470

Johansson, Albert Birger 1908-1963 ................................ 965

Johansson, Albert Edvard 1905- .................................... 650

Johansson, Albert Sigvard 1905-1905 ............................... 965

Johansson, Alma Johanna 1887- .................................... 1398

Johansson, Alma Kristina 1883- ..................................... 85

Johansson, Alma Maria 1883-1934 ................................... 338

Johansson, Amalia Sofia 1887- ..................................... 705

Johansson, Amanda Johanna 1877- ................................... 600

Johansson, Anders 1815-1895 .................................. 862 1038

Johansson, Anders 1840-1912 ................................... 600 665

Johansson, Anders Egil Ivan 1911-1975 ............................ 1367

Johansson, Anders Leonard 1871-1957 ........................... 735 736

Johansson, Anders Leonard 1879- ............................... 571 641

Johansson, Anna Albertina 1917-1997 ....................... 572 642 717

Johansson, Anna Elisabet 1899-1982 ................................ 470

Johansson, Anna Johanna 1879-1894 ................................. 202

Johansson, Anna Lena .............................................. 103

Johansson, Anna Maria 1877- ...................................... 1402

Johansson, Anna Sofia 1905- ...................................... 1629

Johansson, Anna Teresia 1899-1982 ................................ 1094

Johansson, Anny Sofia 1904-1997 ............................. 1526 1575

Johansson, Astrid Johanna 1909-1988 ............................... 696

Johansson, Astrid Vendela 1919- ................................... 702

Johansson, August Adolbert 1900-1900 .............................. 784

Johansson, Axel Paulus 1912- ...................................... 784

Johansson, Beda Johanna 1896-1963 ................................ 1094

Johansson, Bengt Gustaf 1915-1915 ................................. 227

Johansson, Bengt Gustaf Johannes 1922-1987 ........................ 227

Johansson, Birgit 1927-1974 ....................................... 106

Johansson, Britt Olga Henrietta 1922- ............................. 707

Johansson, Charlotta Teresia 1873-1873 ........................... 1045

Johansson, Charlotta Vilhelmina 1886-1979 .................. 47 465 467

Johansson, Dagmar Erika 1928- ..................................... 224

Johansson, Dagmar Katarina 1920-1994 .............................. 695

Johansson, Dagny Erika 1920- ...................................... 227

Johansson, Dan Melker Eugén 1925- ................................ 1721

Johansson, Dolly Alexandra 1899- ................................... 85

Johansson, Doris Adina 1925- ...................................... 966

Johansson, Edit Adelia 1903-1990 ................................. 1094

Johansson, Edit Johanna 1901- ..................................... 965

Johansson, Edit Karolina 1898-1898 ................................ 650

Johansson, Edit Kristina 1907-1987 ................................ 696

Johansson, Edla Adelia 1901-1988 .................................. 966

Johansson, Edla Augusta Charlotta 1874-1920 ............ 1012 1045 1046

Johansson, Edvard 1874-1955 ....................................... 650

Johansson, Eleonora 1919- ......................................... 235

Johansson, Elin Augusta 1890-1966 ................................ 1094

Johansson, Elin Katarina 1901- .................................... 711

Johansson, Elin Katarina 1907-1907 ................................ 283

Johansson, Elin Katarina Johanna 1890-1899 ........................ 283

Johansson, Elin Kristina 1910- .................................... 283

Johansson, Elin Margit 1913-1979 .................................. 695

Johansson, Elin Maria 1895-1900 ................................... 515

Johansson, Elof Johannes 1923-1970 ................................ 702

Johansson, Elsa Greta Kristina 1917-1991 .......................... 227

Johansson, Elsa Regina 1906-1983 ................................. 1721

Johansson, Elsy Johanna 1926-1999 ................................. 702

Johansson, Emelie Maria 1884-1885 .................................. 85

Johansson, Emili Ottilia 1888-1959 ................................. 85

Johansson, Emmy Sofia 1921-1988 ................................... 703

Johansson, Engla Viktoria 1894- ................................... 470

Johansson, Erik 1803-1809 ......................................... 171

Johansson, Erik 1869- ............................................. 711

Johansson, Erik Alfred 1859- ...................................... 534

Johansson, Erik Artur 1901- ....................................... 711

Johansson, Erik Ivar 1903- ....................................... 1367

Johansson, Erik Johan 1854-1940 ............................. 1090 1091

Johansson, Erik Martin 1922- ...................................... 235

Johansson, Erik Olaus 1924- .................................. 222 1285

Johansson, Erik Olof 1885-1964 .................................... 235

Johansson, Erik Oskar 1869- ................................. 1365 1367

Johansson, Erik Viktor 1901- ........................... 1557 1718 1720

Johansson, Erika Vilhelmina 1888- ........................... 1365 1371

Johansson, Ester Margareta 1884- .................................. 515

Johansson, Ester Maria 1896- ...................................... 283

Johansson, Ester Maria 1917- ...................................... 224

Johansson, Eva Margareta Lovisa 1928- ............................ 1721

Johansson, Fanny Maria 1877- ..................................... 1365

Johansson, Fredrik August 1843-1915 ............................... 982

Johansson, Fredrik Uno 1904-1950 ................................... 85

Johansson, Fredrika Selina 1876-1916 ........................ 1045 1047

Johansson, Frida Maria 1890-1971 ................................... 85

Johansson, Gabriel 1723-1797 ...................................... 903

Johansson, Gabriel 1762-1794 ..................................... 1673

Johansson, Gerd Birgit 1926- ..................................... 1719

Johansson, Gerda Maria 1908- .............................. 572 642 717

Johansson, Gerda Sofia 1901- ...................................... 666

Johansson, Gertrud Elisabet 1920-1992 ............................. 235

Johansson, Gertrud Sofia 1932-1933 ................................ 702

Johansson, Gunborg Sofia 1911-1996 ................................ 695

Johansson, Gunhild Karolina 1913- ................................ 1370

Johansson, Gustaf Adolf 1872- ..................................... 966

Johansson, Gustaf Adolf Evert 1910- ............................... 650

Johansson, Gustaf Manfred 1904- ............................. 1557 1718

Johansson, Gördis Ingegerd 1928- .................................. 966

Johansson, Gösta Kristoffer 1907- ................................ 1367

Johansson, Göta Kristina 1921- .................................... 224

Johansson, Göta Sofia Ingeborg 1902-1903 ......................... 1367

Johansson, Göta Sofia Johanna 1905-1969 .......................... 1367

Johansson, Hanna Margareta Lovisa 1875- ....................... 571 641

Johansson, Hans Gustaf 1782-1783 ................................. 1589

Johansson, Helga Kristina 1902-1977 ............................... 707

Johansson, Helge Johannes 1917-1964 .............................. 1368

Johansson, Henny Adéle 1891- ..................................... 1570

Johansson, Henny Sofia 1877- ...................................... 528

Johansson, Hilda Karolina 1892-1973 ................................ 85

Johansson, Hilda Maria 1891-1934 .................................. 559

Johansson, Hilma Charlotta 1877- .............................. 571 641

Johansson, Hulda Charlotta 1882-1957 ............................. 1365

Johansson, Hulda Charlotta 1899-1962 .............................. 846

Johansson, Hulda Linnéa 1910- ..................................... 707

Johansson, Hulda Maria "Mia" 1898-1986 ........................... 1267

Johansson, Hulda Nikolina 1888- ................................... 515

Johansson, Ida Axelina 1893-1978 ................................... 85

Johansson, Ida Maria 1883-1918 ................................... 1638

Johansson, Ingrid Maria 1920- ................................ 222 1285

Johansson, Ingrid Sofia 1912-1993 ................................. 696

Johansson, Irja Viktoria 1927- ................................... 1720

Johansson, Isak 1817-1876 ..................................... 630 688

Johansson, Isak Anton 1911- ............................... 572 642 717

Johansson, Isak Leonard 1870-1874 ............................. 571 641

Johansson, Isak Petter 1876-1950 .............................. 692 695

Johansson, Jakob 1797-1858 ........................................ 545

Johansson, Jakob 1830- ............................................ 524

Johansson, Jenny Erika 1881- .................................. 202 206

Johansson, Jenny Sofia 1882-1967 .............................. 515 516

Johansson, Johan 1748-1801 ......................................... 82

Johansson, Johan 1761-1828 ........................................ 545

Johansson, Johan 1774- ........................................... 1589

Johansson, Johan 1778-1808 ...................................... 79 82

Johansson, Johan 1787-1875 ........................................ 524

Johansson, Johan 1806-1870 ........................................ 637

Johansson, Johan 1828-1911 ........................................ 202

Johansson, Johan 1831-1908 ......................................... 96

Johansson, Johan 1845-1905 ........................................ 965

Johansson, Johan 1854-1924 ....................................... 1398

Johansson, Johan 1857- ...................................... 1628 1629

Johansson, Johan 1879- ............................................ 227

Johansson, Johan Adolf 1869-1947 .................................. 846

Johansson, Johan Albert 1871-1957 ................................. 965

Johansson, Johan Albert 1885-1967 ................................ 1169

Johansson, Johan Albert 1886- ..................................... 515

Johansson, Johan Albin 1903- ..................................... 1629

Johansson, Johan Alfred 1872-1914 .................................. 66

Johansson, Johan Alfred 1922- ..................................... 702

Johansson, Johan Algot 1901-1991 .................................. 735

Johansson, Johan Algot 1903-1960 .................................. 106

Johansson, Johan Alvar 1895-1947 .................................. 965

Johansson, Johan Anton 1820-1899 .............................. 914 915

Johansson, Johan Anton 1854-1916 .................................. 202

Johansson, Johan Artur 1900-1912 .................................. 650

Johansson, Johan Arvid 1900-1900 ............................ 1526 1575

Johansson, Johan August 1852-1916 ............................. 534 535

Johansson, Johan August 1876- ....................................... 6

Johansson, Johan August 1889-1961 ............................. 701 702

Johansson, Johan Birger 1908-1980 ................................. 707

Johansson, Johan Edvin 1879- .................................. 692 696

Johansson, Johan Edvin 1894-1968 ................................. 1094

Johansson, Johan Edvin Lennart 1913-1923 .................. 708 817 925

Johansson, Johan Egil 1905- ....................................... 470

Johansson, Johan Emil 1891- ....................................... 283

Johansson, Johan Emil 1895- ....................................... 711

Johansson, Johan Emil 1912-1922 ................................... 224

Johansson, Johan Erik 1838- ...................................... 1365

Johansson, Johan Erik 1838-1911 ................................... 846

Johansson, Johan Erik 1862- ................................. 1393 1694

Johansson, Johan Fredrik 1857-1914 ................................. 85

Johansson, Johan Gunnar 1899-1906 ................................. 666

Johansson, Johan Gustaf 1848-1929 ........................ 222 338 1285

Johansson, Johan Gustaf 1879-1879 ................................ 1093

Johansson, Johan Helmer 1881-1950 ................................ 1091

Johansson, Johan Helmer 1883- .................................. 47 465

Johansson, Johan Magnus 1877-1889 ................................ 1045

Johansson, Johan Manfred 1914-1975 ................................ 707

Johansson, Johan Matthias 1848-1918 ........................... 514 515

Johansson, Johan Olof 1872- ....................... 571 572 641 642 717

Johansson, Johan Olof 1907- ...................................... 1370

Johansson, Johan Olof Hjalmar 1908-1914 .......................... 1367

Johansson, Johan Olof Magnus 1915- ............................... 1367

Johansson, Johan Oskar 1880- ...................................... 540

Johansson, Johan Petter 1823-1888 ............................. 283 350

Johansson, Johan Petter 1827-1910 ............................. 524 534

Johansson, Johan Petter 1831-1900 ............................. 711 718

Johansson, Johan Petter 1857-1923 ............................. 700 701

Johansson, Johan Petter 1859-1889 ................................ 1169

Johansson, Johan Petter 1859-1912 ................................. 283

Johansson, Johan Petter 1872-1956 ........................... 1365 1368

Johansson, Johan Robert 1861- ............................... 1557 1718

Johansson, Johan Samuel 1824-1882 ................................. 666

Johansson, Johan Severin 1900-1974 ..................... 1557 1718 1719

Johansson, Johan Sigurd 1903-1917 ......................... 572 642 717

Johansson, Johanna Erika 1880- .................................... 515

Johansson, Johannes 1802-1803 ...................................... 82

Johansson, Johannes 1871- ......................... 1525 1526 1574 1575

Johansson, Johannes 1876-1959 ........................ 511 705 707 1410

Johansson, John Alfred 1910- ..................................... 1629

Johansson, John Alvar 1907-1962 .................................... 66

Johansson, John Daniel 1914-1992 .................................. 224

Johansson, John Helge 1905- ....................................... 695

Johansson, Jonas 1761-1799 ........................................ 630

Johansson, Jonas 1814-1872 .................................... 630 660

Johansson, Jonas 1821-1822 .......................................... 5

Johansson, Jonas 1826-1826 .......................................... 5

Johansson, Jonas 1826-1892 ....................................... 1190

Johansson, Jonas Isak 1816-1883 ................................... 5 6

Johansson, Judit Kristina 1916-1990 ............................... 235

Johansson, Julia Johanna 1904-1969 ....................... 511 707 1410

Johansson, Karl 1847-1914 ......................................... 664

Johansson, Karl Algot 1897-1978 ............................... 965 966

Johansson, Karl Axel 1909- ........................................ 470

Johansson, Karl Axel Allan 1914- ................................. 1369

Johansson, Karl Edmund 1882- .................................. 571 641

Johansson, Karl Edvin 1893- ....................................... 283

Johansson, Karl Einar 1896-1896 .................................. 1094

Johansson, Karl Einar 1901-1982 .................................. 1094

Johansson, Karl Emil 1909- ........................................ 650

Johansson, Karl Erik 1874-1961 ................................ 223 224

Johansson, Karl Gustaf 1880- ........................................ 6

Johansson, Karl Holger William 1913-1915 ......................... 1065

Johansson, Karl Ivar 1900-1901 ..................................... 66

Johansson, Karl Ivar 1902- ................................ 572 642 717

Johansson, Karl Jakob 1861- ....................................... 534

Johansson, Karl Johan 1857- ........................................ 34

Johansson, Karl Johan 1916-1986 ................................... 696

Johansson, Karl Leonard 1874- ............................... 1365 1369

Johansson, Karl Linus 1896- ....................................... 711

Johansson, Karl Olof 1845-1925 ..................................... 78

Johansson, Karl Oskar Hugo 1900-1965 ............................. 1367

Johansson, Karl Set 1907- ......................................... 695

Johansson, Karl Ulrik 1847- ....................................... 696

Johansson, Karl Viktor 1917-1990 .................................. 224

Johansson, Karolina Matilda 1880- ...................... 1365 1370 1644

Johansson, Katarina Johanna 1867- ........................... 1365 1366

Johansson, Kerstin Maria 1915- .................................... 695

Johansson, Klas Hilding 1897-1983 ................................. 470

Johansson, Knut Elof 1908-1910 .................................... 283

Johansson, Knut Helmer 1902- ...................................... 470

Johansson, Konrad 1859- ............................................ 34

Johansson, Kristina Eugenia 1898-1970 ......................... 965 967

Johansson, Lars 1754-1829 ........................................ 1411

Johansson, Lars 1792-1799 ........................................ 1412

Johansson, Lars Anton 1846- ................... 766 1524 1527 1573 1576

Johansson, Lars Anton 1873- ....................................... 106

Johansson, Lars August 1860-1910 .................................. 700

Johansson, Lars Edvard 1900- ...................................... 283

Johansson, Lars Hjalmar Birger 1917-1918 ......................... 1367

Johansson, Lars Samuel 1865-1936 ................................. 1267

Johansson, Lilly Emelia 1906- ..................................... 965

Johansson, Linda Alfrida 1888- ................................... 1564

Johansson, Lisbet Laura 1924- ..................................... 695

Johansson, Magda Amalia 1906- ..................................... 784

Johansson, Magda Augustina 1901-1903 .............................. 784

Johansson, Magda Sofia 1906-1987 .......................... 572 642 717

Johansson, Maj-Britt Johanna 1933- ................................ 735

Johansson, Margareta Sofia 1904- .................................. 784

Johansson, Margit Elisabet 1918- ............................. 222 1285

Johansson, Maria Elisabet 1913- ................................... 227

Johansson, Maria Johanna 1878- .................................... 557

Johansson, Maria Katarina 1900- ................................... 707

Johansson, Maria Lovisa 1885-1962 .......................... 47 465 466

Johansson, Maria Sofia 1893- .................................. 701 703

Johansson, Marta Sofia 1922- ...................................... 235

Johansson, Märta .................................................. 103

Johansson, Märta Birgitta 1923- .............................. 222 1285

Johansson, Nanna Maria 1884-1965 .................................. 224

Johansson, Nathanael 1856- ........................................ 534

Johansson, Nelly Ingeborg 1895-1983 ................................ 85

Johansson, Nils 1759-1839 ........................................... 5

Johansson, Nils 1790-1860 ........................................ 1636

Johansson, Nils 1821-1839 ......................................... 630

Johansson, Nils August 1877-1949 .................................. 784

Johansson, Nils August Efraim 1907- ............................... 784

Johansson, Nils Erik Verner 1909-1966 ............................ 1065

Johansson, Nils Fredrik 1816-1892 ........................... 1386 1687

Johansson, Nils Hjalmar 1882- .................................... 1065

Johansson, Nils Johan 1846-1928 ............................ 47 464 465

Johansson, Nils Julius 1879-1964 ................................. 1721

Johansson, Nils Petter 1817-1817 .................................... 5

Johansson, Nils Petter 1818- ...................................... 5 7

Johansson, Nils Robert 1869-1869 ................................. 1090

Johansson, Nils Robert 1877-1877 ................................. 1090

Johansson, Nils Samuel 1839-1908 .................................. 637

Johansson, Olga Albertina 1897-1982 ................................ 85

Johansson, Olga Maria 1915-1995 .................................. 1368

Johansson, Olga Viktoria 1905-1918 ................................ 707

Johansson, Olof 1776- ............................................ 1589

Johansson, Olof 1777-1777 ........................................ 1552

Johansson, Olof 1796-1867 ..................................... 257 310

Johansson, Olof 1811-1888 ........................................ 1358

Johansson, Olof 1824-1861 ......................................... 262

Johansson, Olof 1824-1909 ..................... 213 219 808 914 916 945

Johansson, Olof 1857- ............................................. 559

Johansson, Olof Algot 1886-1941 .............................. 222 1285

Johansson, Olof Anton 1840-1883 ............................... 604 756

Johansson, Olof Daniel 1851-1927 ...................... 224 822 930 948

Johansson, Olof Eugén 1895- ....................................... 283

Johansson, Olof Henry Sixten 1919-1991 ............................ 103

Johansson, Olof Petter 1845-1884 ............................ 1524 1573

Johansson, Olof Sigfrid 1892-1965 ............................ 103 1094

Johansson, Olof Wilhelm 1863-1941 ....................... 103 1090 1094

Johansson, Oskar .................................................. 619

Johansson, Oskar Amandus 1902-1993 ................................ 650

Johansson, Oskar Eugén 1903-1977 ....................... 1557 1718 1721

Johansson, Oskar Krisander 1886-1972 ............................... 85

Johansson, Otto Lennart Eugén 1913-1976 .......................... 1367

Johansson, Per 1758-1825 .......................................... 588

Johansson, Per 1824-1824 .......................................... 630

Johansson, Per Albert 1860-1892 .................................. 1330

Johansson, Per August 1854- ....................................... 514

Johansson, Per Edvin 1879- ............................ 705 708 817 925

Johansson, Per Efraim 1842-1907 ................................... 784

Johansson, Per Gustaf 1835-1894 ............................. 1012 1045

Johansson, Per Torsten 1916-1978 .......................... 708 817 925

Johansson, Ragnar Augustin 1919-1983 ............................. 1368

Johansson, Ragnar Eugén 1921-1921 ................................. 103

Johansson, Regina Matilda 1911-1918 .............................. 1370

Johansson, Runo Gerhard 1924- ..................................... 103

Johansson, Rut Laura 1906-1907 ................................... 1094

Johansson, Rut Maria 1903- .................................. 1370 1644

Johansson, Rut Sofia 1908-1980 .................................... 736

Johansson, Samuel 1828-1911 ........................................ 34

Johansson, Samuel 1877- ........................................... 666

Johansson, Sanny Maria 1891-1915 .................................. 470

Johansson, Selma Maria 1875- ..................................... 1224

Johansson, Selma Vilhelmina 1888- ................................. 665

Johansson, Set Paul Emanuel 1930- ................................ 1721

Johansson, Signe Gustava 1907- .................................... 540

Johansson, Signe Maria Vilhelmina 1888-1978 ...................... 1094

Johansson, Sigrid Katarina 1905-1993 .............................. 696

Johansson, Sigrid Viktoria 1910-1911 .............................. 965

Johansson, Stig Gunnar 1917-1995 .................................. 707

Johansson, Svea Maria 1910-1964 .................................. 1065

Johansson, Sven Erik 1910- ........................................ 784

Johansson, Sven Johan 1912-1978 ................................... 227

Johansson, Sven Johan 1913-1975 ................................... 467

Johansson, Sven-Olof .............................................. 103

Johansson, Sverker Teodor 1915-1995 .............................. 1065

Johansson, Tora Maria Margareta 1910- ............................ 1367

Johansson, Ture Lennart 1923-1995 ................................. 103

Johansson, Valborg Evelina 1903-1994 .......................... 965 968

Johansson, Valborg Regina 1919- .................................. 1065

Johansson, Vendla Henrietta 1906-1920 ............................. 707

Johansson, Vivi Laura 1900-1984 .................................... 85

Jonsdotter, Albertina Charlotta 1874-1875 ........................ 1372

Jonsdotter, Alma Kristina 1876- ............................. 1027 1028

Jonsdotter, Anna 1711-1794 ........................................ 994

Jonsdotter, Anna Amanda 1873-1874 ................................ 1229

Jonsdotter, Anna Brita 1787-1864 .................................. 651

Jonsdotter, Anna Brita 1794-1831 ........................ 346 1346 1357

Jonsdotter, Anna Carolina 1857- .................................. 1349

Jonsdotter, Anna Catharina 1758-1826 ........................ 1318 1685

Jonsdotter, Anna Catharina 1796-1853 ................... 1318 1394 1678

Jonsdotter, Anna Catharina 1819- ............................ 1087 1254

Jonsdotter, Anna Catharina 1856- .................................. 597

Jonsdotter, Anna Christina 1822-1891 .............................. 460

Jonsdotter, Anna Christina 1824-1898 .......................... 607 729

Jonsdotter, Anna Christina 1843-1847 .............................. 996

Jonsdotter, Anna Elisabet 1844-1927 ............................... 915

Jonsdotter, Anna Johanna 1870-1870 ................................ 301

Jonsdotter, Anna Katarina 1874-1877 ............................... 301

Jonsdotter, Anna Lovisa 1833-1916 ......................... 50 55 83 86

Jonsdotter, Anna Lovisa 1861-1861 ................................. 412

Jonsdotter, Anna Magdalena 1789-1826 .......................... 488 704

Jonsdotter, Anna Magdalena 1802-1871 .............................. 251

Jonsdotter, Anna Magdalena 1804- ............................... 59 146

Jonsdotter, Anna Margareta 1810-1893 ............................. 1667

Jonsdotter, Anna Margareta 1843-1904 ............................ 67 75

Jonsdotter, Anna Maria 1784-1862 .................................. 586

Jonsdotter, Anna Maria 1822-1901 ....................... 1389 1660 1690

Jonsdotter, Anna Matilda 1841-1907 ............................ 493 495

Jonsdotter, Anna Matilda 1842-1873 ............................ 660 667

Jonsdotter, Anna Matilda 1858-1858 ................................ 412

Jonsdotter, Anna Ottilia 1876-1884 .......................... 1004 1034

Jonsdotter, Anna Sofia 1838- ................................ 1136 1173

Jonsdotter, Anna Sofia 1840-1917 ........................ 510 1394 1408

Jonsdotter, Anna Sofia 1848-1892 .............................. 787 788

Jonsdotter, Anna Sofia 1850-1853 .................................. 412

Jonsdotter, Anna Sofia 1853-1906 .................................. 378

Jonsdotter, Beata Magdalena 1855-1940 ............................ 1295

Jonsdotter, Brita 1790-1853 ....................................... 888

Jonsdotter, Brita Christina 1786-1846 ......................... 807 916

Jonsdotter, Brita Margareta 1778-1848 ............................ 1038

Jonsdotter, Brita Margareta 1802-1875 ......................... 567 641

Jonsdotter, Catharina 1746-1830 .................................. 1067

Jonsdotter, Catharina 1761-1852 .............................. 172 1250

Jonsdotter, Catharina 1794-1877 ................................... 385

Jonsdotter, Catharina Charlotta 1856- ............................. 563

Jonsdotter, Catharina Christina 1845-1905 .................... 951 1343

Jonsdotter, Catharina Lovisa 1853-1856 ............................ 412

Jonsdotter, Catharina Margareta 1799-1884 ........................ 1641

Jonsdotter, Catharina Margareta 1836-1916 ..................... 660 661

Jonsdotter, Catharina Margareta 1839- ............................. 996

Jonsdotter, Catharina Margareta 1843-1915 ................. 214 825 933

Jonsdotter, Catharina Margareta 1854-1854 ......................... 787

Jonsdotter, Christina 1766-1840 .............................. 192 1394

Jonsdotter, Christina 1843-1845 .................................... 67

Jonsdotter, Christina 1849-1864 .................................... 67

Jonsdotter, Christina Carolina 1829-1829 ......................... 1394

Jonsdotter, Christina Carolina 1833-1833 ......................... 1394

Jonsdotter, Christina Catharina 1809-1891 ......................... 981

Jonsdotter, Christina Catharina 1828-1828 ........................ 1394

Jonsdotter, Christina Catharina 1834-1921 .............. 1043 1394 1395

Jonsdotter, Christina Johanna 1850-1853 ........................... 412

Jonsdotter, Christina Lena 1785-1785 ............................. 1318

Jonsdotter, Christina Lovisa 1827-1918 .................... 638 644 649

Jonsdotter, Christina Magdalena 1846-1847 ................... 1385 1686

Jonsdotter, Christina Margareta 1792-1862 ................... 1318 1363

Jonsdotter, Christina Maria 1844-1916 ............................. 309

Jonsdotter, Edla Christina 1859- ................................. 1711

Jonsdotter, Elisabet Margareta 1758-1844 .......................... 141

Jonsdotter, Emma Elina 1870-1871 .................................. 660

Jonsdotter, Erika Elisabet 1847-1857 ............................. 1711

Jonsdotter, Eva Catharina 1858- ................................... 257

Jonsdotter, Eva Maria 1842- ................................. 1711 1712

Jonsdotter, Gustava Carolina 1835- ............................... 1447

Jonsdotter, Johanna 1809-1892 ..................................... 166

Jonsdotter, Johanna Vilhelmina 1857- ............................. 1711

Jonsdotter, Katarina Kristina 1852-1852 ........................... 787

Jonsdotter, Katarina Kristina 1855-1931 ........................... 787

Jonsdotter, Katarina Sofia 1861-1861 .............................. 662

Jonsdotter, Katarina Sofia 1869-1870 ............................. 1027

Jonsdotter, Katarina Sofia 1870-1874 .............................. 662

Jonsdotter, Klara 1853-1913 ............................. 765 1528 1577

Jonsdotter, Kristina Albertina 1866-1882 ......................... 1229

Jonsdotter, Lisa Catharina 1828-1831 .............................. 996

Jonsdotter, Lisa Sofia 1832- ...................................... 996

Jonsdotter, Lovisa Johanna 1862-1863 .............................. 412

Jonsdotter, Magdalena 1784-1859 .................................. 1299

Jonsdotter, Magdalena Charlotta 1835-1874 .......... 996 1000 1006 1017

Jonsdotter, Malin 1719-1771 ....................................... 565

Jonsdotter, Margareta 1747-1819 .................................. 1319

Jonsdotter, Margareta Catharina 1818-1904 ......................... 454

Jonsdotter, Margareta Catharina 1821-1891 ........................ 1294

Jonsdotter, Margareta Catharina 1837-1838 ......................... 996

Jonsdotter, Margareta Christina 1835-1895 ........................ 1114

Jonsdotter, Margareta Magdalena 1831-1876 ....................... 83 84

Jonsdotter, Margareta Sofia 1844- ................................ 1711

Jonsdotter, Margareta Sofia 1848-1910 ..................... 820 928 946

Jonsdotter, Maria 1783-1784 ...................................... 1318

Jonsdotter, Maria 1788-1860 ................................. 1318 1319

Jonsdotter, Maria 1836-1867 ............................ 1394 1407 1678

Jonsdotter, Maria Catharina 1798-1870 ............................. 482

Jonsdotter, Maria Catharina 1800-1857 .................... 790 806 1659

Jonsdotter, Maria Catharina 1830- ................................. 663

Jonsdotter, Maria Charlotta 1854-1933 ............................ 1326

Jonsdotter, Maria Christina 1856-1858 ............................ 1357

Jonsdotter, Maria Erika 1842- ................................ 457 1562

Jonsdotter, Maria Gustava 1863-1864 .............................. 1229

Jonsdotter, Maria Helena 1782-1868 ............................... 1444

Jonsdotter, Maria Lovisa 1831-1907 ............................ 633 640

Jonsdotter, Matilda Johanna 1871-1884 ............................. 301

Jonsdotter, Matilda Sofia 1864- ........................ 1036 1229 1230

Jonsdotter, Sofia Karolina 1891-1892 ............................. 1483

Jonsdotter, Sofia Karolina 1893-1894 ............................. 1483

Jonsdotter, Sofia Lovisa 1871-1893 ............................... 1027

Jonsdotter, Ulrika Carolina 1838-1917 ............................. 455

Jonsdotter, Ulrika Eleonora 1858-1858 ............................. 660

Jonsdotter, Ulrika Johanna 1844-1932 .............. 200 201 304 306 506

Jonsdotter, Ulrika Maria 1802-1887 ............................ 357 491

Jonsson, Abraham 1779-1855 ........................................ 842

Jonsson, Abraham Amandus 1862-1863 ................................ 660

Jonsson, Adelina Augusta 1870- .................................... 537

Jonsson, Agda Almina 1913-1990 ................................... 1638

Jonsson, Agda Jensine 1904-1904 ................................... 462

Jonsson, Agda Ottilia 1912-1995 ................................... 462

Jonsson, Agnes Linnéa 1913-1985 .................................. 1258

Jonsson, Albert Viktor 1911-1975 .................................. 204

Jonsson, Alexander 1884-1885 ....................................... 68

Jonsson, Alfred 1874-1876 .......................................... 68

Jonsson, Alma Ottilia 1913-1924 ................................... 665

Jonsson, Almar 1906-1906 .......................................... 763

Jonsson, Alvar Matthias 1906-1981 ............................. 303 502

Jonsson, Amy Ingegerd 1918-1930 .................................. 1375

Jonsson, Anders 1754-1808 ....................................... 30 89

Jonsson, Anders 1777-1859 ..................................... 589 759

Jonsson, Anders 1838-1889 ....................................... 67 68

Jonsson, Anders Adrian 1916- ..................................... 1638

Jonsson, Anders Gustaf 1805-1868 ................................. 1523

Jonsson, Anders Gustaf 1850-1852 .................................. 787

Jonsson, Anders Hjalmar 1885-1928 ................................ 1619

Jonsson, Anders Leonard 1886- .................................... 1483

Jonsson, Anders Valfrid 1907- ................................. 303 502

Jonsson, Andreas 1880-1934 ......................................... 68

Jonsson, Anna Adelia 1888-1968 .................................. 68 74

Jonsson, Anna Albertina 1881-1897 ................................. 652

Jonsson, Anna Alfrida 1888-1888 ............................... 420 433

Jonsson, Anna Emerentia 1893-1894 ................................ 1015

Jonsson, Anna Ingeborg 1922-1923 .................................. 665

Jonsson, Anna Karolina 1871-1955 .............................. 459 460

Jonsson, Anna Karolina 1872-1955 ............................ 1636 1637

Jonsson, Anna Katarina 1869-1871 ................................... 68

Jonsson, Anna Margareta 1875- .................................... 1713

Jonsson, Anna Matilda 1907-1907 ................................... 204

Jonsson, Anna Regina 1902-1904 ................................... 1015

Jonsson, Anna Sofia 1865-1892 ............................. 194 412 422

Jonsson, Anna Sofia 1886-1909 ................................. 872 892

Jonsson, Anton 1888-1891 ...................................... 872 892

Jonsson, Anton 1892- .......................................... 872 892

Jonsson, Antonia Elisabet 1882-1940 ............................. 68 72

Jonsson, Arvid 1872-1955 ........................................ 68 69

Jonsson, Asta Maria 1898-1988 ..................................... 204

Jonsson, Astrid Maria 1908-1992 ................................... 658

Jonsson, August 1877-1956 ................................... 1636 1639

Jonsson, August Albert 1866- ...................................... 204

Jonsson, August Alvar 1909-1992 .................................. 1639

Jonsson, Augusta Kristina 1876- ................................. 68 70

Jonsson, Augusta Matilda 1873-1912 ............................ 459 461

Jonsson, Axel Edvin 1897-1982 ...................................... 19

Jonsson, Axel Gösta 1917-1993 .................................... 1258

Jonsson, Axel Hugo 1921- ......................................... 1375

Jonsson, Axel Leonard 1872-1872 .................................. 1229

Jonsson, Axel Leonard 1887-1974 .................................. 1258

Jonsson, Beata Kristina Vilhelmina 1878-1941 ...................... 549

Jonsson, Beda Katarina 1898-1951 ................................. 1190

Jonsson, Beda Maria 1895- ..................................... 872 892

Jonsson, Bengt Arvid 1909-1985 ..................................... 69

Jonsson, Bengt Johannes 1924- ................................. 873 893

Jonsson, Betty Alida 1889-1895 ................................ 420 433

Jonsson, Birgit Anna-Lisa 1929- .................................. 1375

Jonsson, Bror Isak 1921-1922 ...................................... 665

Jonsson, Dagmar Charlotta 1919- ............................. 1390 1691

Jonsson, Dagmar Göta Elisabet 1909-1997 .......................... 1190

Jonsson, Daniel 1786-1787 ........................................ 1318

Jonsson, Daniel 1794-1845 .............................. 1318 1384 1685

Jonsson, Daniel 1921-1999 ................................... 1390 1691

Jonsson, Daniel Albert 1847-1894 ............................ 1385 1686

Jonsson, Ebba Maria 1896-1979 .................................... 1190

Jonsson, Edit Margareta 1918- .................................... 1638

Jonsson, Edla Maria 1887- ......................................... 663

Jonsson, Elin Katarina 1898-1979 ................................... 19

Jonsson, Elin Margareta 1899- ................................. 872 892

Jonsson, Emanuel 1803-1846 ....................................... 1712

Jonsson, Emma Kristina 1896-1989 .......................... 360 413 415

Jonsson, Emma Sofia 1857- ................................ 412 418 1382

Jonsson, Enar Mauritz 1915- ...................................... 1375

Jonsson, Enis Sophie Louise 1909- ............................ 654 1305

Jonsson, Erik 1757-1844 ........................................... 402

Jonsson, Erik 1811-1863 ........................................... 587

Jonsson, Erik Arvid 1901- ......................................... 413

Jonsson, Erik Emanuel 1869-1906 .................................. 1015

Jonsson, Erik Manfred 1901-1974 ................................... 462

Jonsson, Erik Oskar 1854-1856 .................................... 1711

Jonsson, Erik Oskar 1861-1868 .................................... 1711

Jonsson, Erik Oskar 1889-1890 .................................... 1636

Jonsson, Erik Tyko Sixten 1923- .................................. 1375

Jonsson, Ester Katarina 1894-1985 ................................. 204

Jonsson, Ester Sofia 1893- ........................................ 900

Jonsson, Frans Isak 1916-1993 ..................................... 719

Jonsson, Frans Valdemar 1916- .................................... 1375

Jonsson, Fredrik Wilhelm 1861-1929 ........................ 605 677 757

Jonsson, Frideborg Gunilla 1914-1977 .............................. 719

Jonsson, Fritz Albert 1911- ....................................... 719

Jonsson, Gerd Marianne 1932- ...................................... 414

Jonsson, Gerda Maria 1907-1988 ................................... 1638

Jonsson, Gerda Sevelina 1904- .................................... 1015

Jonsson, Gertrud Alida Elisabet 1910-1993 .................... 654 1305

Jonsson, Gertrud Elvira 1917-1996 ................................. 658

Jonsson, Gudrun Sofie Elisabet 1930- ......................... 654 1305

Jonsson, Gudrun Viola 1913-1913 ................................... 655

Jonsson, Gunhild Kristina 1904-1995 ............................... 204

Jonsson, Gunhild Matilda 1920- .................................... 658

Jonsson, Gunhild Sofia 1911-1992 .............................. 653 776

Jonsson, Gunnar Severin 1910-1992 ................................ 1637

Jonsson, Gustaf 1860- ............................................. 891

Jonsson, Gustaf 1867-1868 ........................................ 1027

Jonsson, Gustaf 1873-1891 ........................................ 1027

Jonsson, Gustaf 1889- ......................................... 872 892

Jonsson, Gustaf Adolf 1887- ....................................... 652

Jonsson, Gustaf Edmund 1913- ................................. 654 1305

Jonsson, Gördis Aurora 1922- ..................................... 1258

Jonsson, Göta Albertina 1907-1907 ................................. 204

Jonsson, Göta Arvida 1912- ....................................... 1638

Jonsson, Hanna Desideria 1887-1955 ................................. 54

Jonsson, Hanna Kristina 1893-1921 ......................... 19 845 1200

Jonsson, Hans 1797-1865 ........................................... 490

Jonsson, Hans Allan Eugén 1921- .............................. 654 1305

Jonsson, Helge Edvin 1905- ....................................... 1639

Jonsson, Helge Olaus 1904-1993 .............................. 1190 1191

Jonsson, Henning Oliver 1915-1989 ................................ 1639

Jonsson, Henny Maria 1889-1981 ................................... 1569

Jonsson, Hilda Maria 1885- .................................... 760 763

Jonsson, Hildur Albertina 1900-1925 ............................... 663

Jonsson, Ida Alfrida 1904-1986 .................................... 658

Jonsson, Ida Linnéa 1913- ........................................ 1375

Jonsson, Inez Dagny Hildegard 1916- .............................. 1258

Jonsson, Ingrid Alfrida 1903- ..................................... 658

Jonsson, Ingrid Linnéa 1913-1996 .................................. 658

Jonsson, Isak 1809-1887 ........................................... 651

Jonsson, Isak Albert 1876- ........................................ 652

Jonsson, Isak August 1860- ........................................ 660

Jonsson, Isak Petter 1819-1896 .............................. 1617 1622

Jonsson, Isak Petter 1868-1869 .................................... 662

Jonsson, Isak Petter 1874- ................................ 662 665 690

Jonsson, Ivar Emanuel 1913- ...................................... 1639

Jonsson, Ivar Henry Amandus 1927- ................................ 1258

Jonsson, Jenny Albertina 1892-1895 ............................ 420 433

Jonsson, Jenny Kristina 1889-1970 ................................. 663

Jonsson, Jenny Vilhelmina 1902-1984 ............................... 204

Jonsson, Johan 1775-1863 ........................................... 30

Jonsson, Johan 1785-1855 .......................................... 630

Jonsson, Johan 1835-1835 .......................................... 660

Jonsson, Johan 1839- .............................................. 660

Jonsson, Johan 1857- ............................................. 1190

Jonsson, Johan Albert 1878- ....................................... 658

Jonsson, Johan Albert 1891- ........................................ 19

Jonsson, Johan Albert Sigfrid 1915- ............................... 658

Jonsson, Johan Albin 1878-1964 ........................... 652 654 1305

Jonsson, Johan Alf Mattheus 1907- ............................ 654 1305

Jonsson, Johan Alvar 1908-1908 .................................... 378

Jonsson, Johan Anton 1864- .................................... 662 663

Jonsson, Johan Gunnar 1905-1916 ............................... 665 690

Jonsson, Johan Gustaf 1852-1856 .................................. 1711

Jonsson, Johan Hjalmar 1906-1977 ................................. 1638

Jonsson, Johan Ivar 1908-1991 .................................... 1375

Jonsson, Johan Rudolf 1915-1916 ................................... 378

Jonsson, Johan Rudolf 1922- ....................................... 378

Jonsson, Johannes 1866- ........................................... 891

Jonsson, Johannes 1891- ............................... 872 873 892 893

Jonsson, John Arne 1911-1983 ...................................... 658

Jonsson, John Felix 1913- ......................................... 719

Jonsson, Jon 1748-1802 ........................................ 842 894

Jonsson, Jonas 1766-1808 ...................................... 146 567

Jonsson, Jonas 1790-1809 ......................................... 1318

Jonsson, Jonas 1811-1884 ........................................... 19

Jonsson, Jonas 1817-1868 ......................................... 1711

Jonsson, Jonas 1817-1868 .......................................... 769

Jonsson, Jonas 1830-1830 ......................................... 1394

Jonsson, Jonas 1832-1875 ......................................... 1394

Jonsson, Jonas 1850-1854 ......................................... 1357

Jonsson, Jonas 1866-1866 ......................................... 1559

Jonsson, Jonas 1880-1902 ......................................... 1027

Jonsson, Jonas Alfred 1859- ............................... 412 420 433

Jonsson, Jonas Alfred 1878-1928 ............................... 459 462

Jonsson, Jonas Alfred 1894- ....................................... 663

Jonsson, Jonas Almar 1899-1970 .................................... 302

Jonsson, Jonas Anshelm 1870-1871 ................................... 68

Jonsson, Jonas Anton 1838-1910 ............................ 660 662 690

Jonsson, Jonas Anton 1847- ........................................ 787

Jonsson, Jonas Anton 1848-1924 ........................... 652 776 1305

Jonsson, Jonas Anton 1849- .................................. 1711 1713

Jonsson, Jonas Anton 1855- ........................................ 891

Jonsson, Jonas Anton 1862-1862 ................................... 1229

Jonsson, Jonas Anton 1862-1864 .................................... 662

Jonsson, Jonas Anton Alfons 1927- ................................. 665

Jonsson, Jonas Arne 1914-1970 ..................................... 655

Jonsson, Jonas Einar 1888- ....................................... 1483

Jonsson, Jonas Fridolf 1883-1969 .................................. 719

Jonsson, Jonas Gustaf 1800-1881 ............................... 814 922

Jonsson, Jonas Gustaf 1873-1933 ............................. 1636 1638

Jonsson, Jonas Hjalmar 1909-1909 .............................. 303 502

Jonsson, Jonas Holger 1925- ....................................... 719

Jonsson, Jonas Leonard 1875- .............................. 652 653 776

Jonsson, Jonas Olof 1841-1889 ........................... 996 1004 1034

Jonsson, Jonas Petter 1861-1861 ................................... 662

Jonsson, Jonas Valfrid 1876-1903 .............................. 301 302

Jonsson, Jonas Wilhelm 1851-1851 .................................. 412

Jonsson, Jöns Olof 1826-1826 ..................................... 1394

Jonsson, Karl 1852-1905 ........................................... 555

Jonsson, Karl 1856-1917 ........................................... 900

Jonsson, Karl Alfred 1885-1889 .................................... 652

Jonsson, Karl Anton 1860-1868 ..................................... 661

Jonsson, Karl Emanuel 1796-1862 .................................. 1710

Jonsson, Karl Erik 1841-1904 ................................... 61 157

Jonsson, Karl Erik 1887- ........................................... 19

Jonsson, Karl Erik 1922- .................................. 414 428 795

Jonsson, Karl Henrik 1907-1994 ................................... 1375

Jonsson, Karl Hilmer 1893-1961 ........................ 420 421 433 434

Jonsson, Karl Hugo 1919- .......................................... 719

Jonsson, Karl Ivar 1911-1912 ..................................... 1638

Jonsson, Karl Johan 1847-1926 ..................................... 371

Jonsson, Karl Johan 1856-1884 ................................. 787 789

Jonsson, Karl Johan 1864-1885 ..................................... 412

Jonsson, Karl Johan 1875- ........................................ 1636

Jonsson, Karl Johan Oskar 1881- .................................. 1375

Jonsson, Karl Jonas 1882-1883 ..................................... 662

Jonsson, Karl Magnus 1895-1981 ........................ 413 414 428 795

Jonsson, Karl Olof 1885-1888 ...................................... 459

Jonsson, Karl Ruben 1923-1994 ............................... 1390 1691

Jonsson, Karl Sigurd 1903- ....................................... 1639

Jonsson, Karl Viktor 1889-1890 .................................... 459

Jonsson, Karolina Charlotta 1894- ............................. 872 892

Jonsson, Kerstin Danira 1917- ..................................... 719

Jonsson, Kerstin Maria 1927- ................................ 1390 1691

Jonsson, Kerstin Maria 1928-1987 .......................... 414 428 795

Jonsson, Kjell Henning 1930-1965 .............................. 421 434

Jonsson, Klara Johanna 1880-1915 ................................. 1569

Jonsson, Klara Maria 1869- ....................................... 1229

Jonsson, Klas Halvard 1909-1999 ................................... 462

Jonsson, Knut Emil 1900-1944 .................................. 413 416

Jonsson, Knut Melvin 1927- ........................................ 416

Jonsson, Lars 1724-1770 ........................................... 847

Jonsson, Lars Olof 1876-1876 ...................................... 301

Jonsson, Lars Petter 1842- ........................ 708 709 814 922 969

Jonsson, Linda Elisabet 1917- .................................... 1375

Jonsson, Magdalena Eufrosyna 1872-1930 ........................ 662 664

Jonsson, Magdalena Karolina 1884-1957 ......................... 605 757

Jonsson, Margareta Lovisa 1860-1915 ............................... 800

Jonsson, Maria Albertina 1876-1902 ............................ 662 666

Jonsson, Maria Albertina 1903-1916 ............................ 665 690

Jonsson, Maria Christina 1855- .................................... 412

Jonsson, Maria Johanna 1879- ..................................... 1636

Jonsson, Maria Lovisa 1882-1889 ................................... 459

Jonsson, Maria Sofia 1857-1890 .................................... 607

Jonsson, Maria Sofia 1880-1971 ............................... 441 1209

Jonsson, Mary Alfrida 1927- ................................... 421 434

Jonsson, Nils 1792-1824 ...................................... 514 1677

Jonsson, Nils Anton 1829-1889 ................................. 996 997

Jonsson, Nils Arne 1919- ......................................... 1258

Jonsson, Nils August 1876- ........................................ 459

Jonsson, Nils Edvard 1905-1984 .................................... 663

Jonsson, Nils Jakob 1817-1881 ............................ 373 585 1203

Jonsson, Nils Johan 1860- ........................................ 1229

Jonsson, Nils Olof 1870-1870 ...................................... 459

Jonsson, Nils Olof 1878- .......................................... 662

Jonsson, Nils Petter 1838-1911 ................................... 1114

Jonsson, Olivia Charlotta 1879-1968 .............................. 1164

Jonsson, Olof 1731-1801 .......................................... 1453

Jonsson, Olof 1793-1867 .......................................... 1413

Jonsson, Olof 1818-1916 ...................................... 301 1193

Jonsson, Olof 1838-1838 .......................................... 1394

Jonsson, Olof 1858- ....................................... 872 891 892

Jonsson, Olof 1869- .............................................. 1712

Jonsson, Olof 1897-1897 ....................................... 872 892

Jonsson, Olof 1903-1919 ....................................... 872 892

Jonsson, Olof Adrian 1901-1902 .................................... 302

Jonsson, Olof Algot 1900-1979 .................................... 1637

Jonsson, Olof Anton 1828-1919 ................................. 872 891

Jonsson, Olof Anton 1869-1870 ..................................... 301

Jonsson, Olof Artur 1905-1975 ................................. 303 502

Jonsson, Olof Axel 1879-1911 .............................. 301 303 502

Jonsson, Olof Petter 1845- ........................................ 787

Jonsson, Olof Valfrid 1903-1988 ................................... 302

Jonsson, Olof Valter 1912- ....................................... 1375

Jonsson, Oskar 1884-1884 ......................................... 1636

Jonsson, Oskar Engelbert 1893- .................................... 413

Jonsson, Oskar Ferdinand 1889-1978 ................................. 19

Jonsson, Oskar Verner 1909- ...................................... 1375

Jonsson, Otto Eskil 1895-1979 ...................................... 19

Jonsson, Per 1688-1743 ............................................ 993

Jonsson, Per 1725-1790 ............................................ 171

Jonsson, Per 1752-1827 ........................................... 1319

Jonsson, Per 1758-1835 ............................................ 140

Jonsson, Per 1845-1904 ............................................ 996

Jonsson, Per 1849-1942 ............................ 360 412 413 428 795

Jonsson, Per 1858-1937 ................................ 19 353 845 1200

Jonsson, Per 1862-1867 ............................................ 891

Jonsson, Per Adrian 1889-1933 ..................... 1389 1390 1690 1691

Jonsson, Per Albin 1877-1944 .................................. 377 378

Jonsson, Per Alfred Valdemar 1890-1891 ........................ 420 433

Jonsson, Per August 1882-1956 ................................. 652 655

Jonsson, Per Isak Selmer 1926-1990 ................................ 665

Jonsson, Per Johan Adolf 1891- .................................... 413

Jonsson, Per Ludvig 1911- ..................................... 303 502

Jonsson, Per Melker 1929- ......................................... 416

Jonsson, Per Ragnar 1913-1991 ..................................... 378

Jonsson, Per Ulrik 1858- ...................................... 684 760

Jonsson, Petrus 1872-1872 ......................................... 891

Jonsson, Petter 1800-1809 ........................................ 1318

Jonsson, Ragnhild Aurora 1914-1914 ............................... 1258

Jonsson, Ragnhild Sofia 1912- ..................................... 378

Jonsson, Rolf Melfrid 1930- ....................................... 416

Jonsson, Rut Elsy Maria 1922-1988 ................................. 719

Jonsson, Rut Erika 1908-1981 ...................................... 204

Jonsson, Rut Hildegard 1910-1983 .................................. 378

Jonsson, Sally Margareta 1924- ............................ 414 428 795

Jonsson, Selma Ingeborg 1906-1987 ................................. 658

Jonsson, Selma Johanna 1880-1961 .............................. 459 463

Jonsson, Selma Kristina 1883-1884 .................................. 19

Jonsson, Selma Maria 1886-1970 ................................. 19 353

Jonsson, Signe Elisabet 1909-1985 ............................. 665 690

Jonsson, Siri Kristina 1921-1987 .......................... 414 428 795

Jonsson, Sofia 1856- .............................................. 891

Jonsson, Sofia Kristina 1882-1883 ................................ 1636

Jonsson, Sofia Kristina 1885- ............................... 1636 1640

Jonsson, Svea Charlotta 1900-1977 ................................ 1190

Jonsson, Sven Ola 1932- ........................................... 416

Jonsson, Tea Augusta 1909-1985 ................................... 1638

Jonsson, Tyra Adelia 1907-1985 ..................................... 74

Jonsson, Ulrika Karolina 1865-1907 ............................... 1458

Jonsson, Vendla Augusta 1896-1972 ................................. 204

Jonsson, Vendla Johanna 1893-1959 ................................. 702

Jonsson, Vendla Josefina 1905-1997 ............................ 413 417

Jonsson, Vendla Kristina 1890-1891 ................................ 413

Jonsson, Vendla Sofia 1897-1986 ................................... 663

Jonsson, Yngve 1932- ............................................. 1191

Jäderberg, Anna Katarina Elisabet 1903- .......................... 1062

Jäderberg, Elna Katarina Margareta 1899-1899 ..................... 1062

Jäderberg, Elna Sofia Margareta 1906- ............................ 1062

Jäderberg, Erik Amandus 1901- .................................... 1062

Jäderberg, Gustaf Adolf 1866- .................................... 1062

Jäderberg, Gustaf Rudolf 1891- ................................... 1062

Jäderberg, Johan Artur 1897- ..................................... 1062

Jäderberg, Karl Axel 1895-1963 ................................... 1062

Jäderberg, Karl Gustaf 1840-1899 ................................. 1062

Jäderberg, Per Adolf Emanuel 1893- ............................... 1062

Jönsdotter, Anna Margareta 1792-1853 ............................. 1381

Jönsdotter, Christina Magdalena 1793-1861 .................... 168 1722

Jönsdotter, Kerstin 1736-1809 .................................... 1672

Jönsdotter, Magdalena 1743-1813 .................................. 1551

Jönsson, Anders 1733-1758 ........................................... 3

Jönsson, Jonas 1794-1883 .................................... 1394 1678

Jönsson, Olof 1737-1801 ........................................... 191

Jönsson, Olof 1799-1872 ........................................... 192

Jönsson, Per 1774-1850 ....................................... 782 1565

Karlgren, Karl Gunnar 1891-1962 ................................... 505

Karlsdotter, Anna Amalia 1856- .................................... 771

Karlsdotter, Anna Amalia 1861-1947 ...................... 206 1143 1144

Karlsdotter, Anna Karolina 1857-1925 ................................ 9

Karlsdotter, Anna Margareta 1789-1866 ............................. 499

Karlsdotter, Anna Margareta 1826-1900 .................. 1078 1141 1257

Karlsdotter, Anna Matilda 1867-1867 .............................. 1416

Karlsdotter, Catharina Charlotta 1842-1924 ........................ 210

Karlsdotter, Catharina Christina 1844-1908 ........ 215 809 826 917 934

Karlsdotter, Catharina Magdalena 1834-1908 ................... 312 1344

Karlsdotter, Catharina Sofia 1857- .......... 334 336 337 354 1235 1237

Karlsdotter, Christina Catharina 1822-1883 ....................... 1157

Karlsdotter, Christina Lovisa 1837-1868 ..................... 1487 1704

Karlsdotter, Christina Margareta 1856-1856 ........................ 336

Karlsdotter, Edla Johanna 1868-1947 ........................... 964 965

Karlsdotter, Edla Maria 1866-1913 ........................ 942 949 1625

Karlsdotter, Edla Sofia 1877-1952 ................................ 1338

Karlsdotter, Elisabet 1853-1926 ............................... 142 143

Karlsdotter, Emeli Margareta 1886- ................................ 710

Karlsdotter, Emelie Charlotta 1876-1960 ............... 815 923 964 969

Karlsdotter, Eva Charlotta 1845-1918 .............................. 687

Karlsdotter, Hildur Katarina 1883- ................................ 710

Karlsdotter, Hilma Helena 1879-1888 .............................. 1143

Karlsdotter, Hulda Maria 1875-1910 ............................... 1425

Karlsdotter, Johanna 1823-1871 ................................... 1444

Karlsdotter, Katarina Eliana 1864- ............................... 1380

Karlsdotter, Katarina Magdalena 1865-1952 ................... 1416 1436

Karlsdotter, Klara Magdalena 1871-1871 ............................ 964

Karlsdotter, Kristina Albertina 1880- ............................. 696

Karlsdotter, Kristina Amalia 1873- ............................ 710 711

Karlsdotter, Kristina Evelina 1875- ............................... 964

Karlsdotter, Kristina Vilhelmina 1861- .................... 328 336 343

Karlsdotter, Lydia Maria 1864-1868 ............................... 1143

Karlsdotter, Lydia Maria 1870-1874 ............................... 1143

Karlsdotter, Magdalena 1778-1861 ................................... 58

Karlsdotter, Magdalena Charlotta 1852-1927 ....................... 1348

Karlsdotter, Magdalena Sofia 1830-1891 ........................ 591 751

Karlsdotter, Magdalena Vilhelmina 1861- .......................... 1664

Karlsdotter, Margareta Lovisa 1842-1908 ...................... 568 1661

Karlsdotter, Maria Charlotta 1818-1866 ............................ 834

Karlsdotter, Maria Johanna 1853-1923 ..................... 20 1416 1419

Karlsdotter, Maria Lisa 1794-1875 ....................... 269 1465 1546

Karlsdotter, Maria Magdalena 1865-1892 ........................ 336 344

Karlsdotter, Matilda Sofia 1859-1930 ............................. 1163

Karlsdotter, Sara Johanna 1817-1867 ......................... 1414 1415

Karlsdotter, Sofia Albertina 1878- ............................ 710 713

Karlsdotter, Sofia Johanna 1866-1944 .................... 297 1143 1145

Karlsdotter, Ulrika Charlotta 1835-1894 ........................... 154

Karlsson, Albert Georg 1911-1988 .................................. 657

Karlsson, Albin 1903-1903 ........................................ 1431

Karlsson, Alfred 1867-1916 ..................................... 61 157

Karlsson, Alva Linnéa 1921- ...................................... 1423

Karlsson, Anders 1838-1897 .................................... 595 748

Karlsson, Anders 1863- ...................................... 1416 1433

Karlsson, Anders Gustaf 1881- .................................... 1223

Karlsson, Anders Konrad 1902-1998 ................................. 712

Karlsson, Anders Leonard 1880- ................................ 710 714

Karlsson, Anna 1905- ........................................ 1433 1435

Karlsson, Anna Amalia 1887-1948 ................................... 720

Karlsson, Anna Charlotta 1881-1912 ........................... 863 1049

Karlsson, Anna Elida 1885- ....................................... 1430

Karlsson, Anna Katarina 1892-1970 .................................. 78

Karlsson, Anna Olivia 1878-1943 .............................. 127 1600

Karlsson, Anton Hjalmar 1881-1932 ............................. 964 972

Karlsson, Astrid Karolina 1910-1997 ............................... 712

Karlsson, Astrid Lovisa Alice 1915-1971 ....................... 811 919

Karlsson, Astrid Viola 1923- ................................. 333 1234

Karlsson, August Yngvar 1907- ..................................... 657

Karlsson, Augusta Vilhelmina 1885- .......................... 1682 1683

Karlsson, Bert Sune 1925- ................................... 1037 1231

Karlsson, Betty Gunhild 1903- .................................... 1433

Karlsson, Bror Alvar 1909-1910 ................................... 1443

Karlsson, Bror Hjalmar 1907-1994 ................................... 65

Karlsson, Bror Olaus Severin 1865-1911 ............................. 65

Karlsson, Bror Valdemar 1910- ................................. 811 919

Karlsson, Dagmar Maria 1910-1986 .............................. 606 758

Karlsson, Dagny Matilda 1922- ................................ 333 1234

Karlsson, Dan Melker 1924-1924 ................................... 1353

Karlsson, Ebba Viktoria 1915- .................................... 1443

Karlsson, Edit Amanda 1901-1982 ................................... 371

Karlsson, Edit Maria 1908-1995 ................................... 1443

Karlsson, Edla Kristina 1887-1972 ............. 819 822 927 930 945 948

Karlsson, Edvard 1882-1971 ........................................ 473

Karlsson, Edvard Hjalmar 1908-1908 ................................ 473

Karlsson, Edvin 1893-1978 ........................................ 1417

Karlsson, Elfrid 1899-1978 .................................. 1037 1231

Karlsson, Elin Katarina Johanna 1885- ............................. 306

Karlsson, Elin Kristina 1909- ..................................... 699

Karlsson, Elina Lovisa 1875- .................................. 810 918

Karlsson, Ellen Alfhild 1911-1911 ................................. 473

Karlsson, Ellen Karolina 1898- ................................... 1443

Karlsson, Elma Amalia 1912-1912 .................................. 1443

Karlsson, Elma Ingeborg 1901-1984 .................................. 65

Karlsson, Elna Adina 1912-1998 ............................... 333 1234

Karlsson, Elsa Augusta 1915- ................................. 333 1234

Karlsson, Elsa Ingegärd 1913- ..................................... 473

Karlsson, Elsa Kristina 1905- .................................... 1443

Karlsson, Elsa Serena Adolina 1913-1913 ........................... 713

Karlsson, Ester Karolina 1889-1977 ............................ 306 309

Karlsson, Ester Katarina 1887-1888 ........................ 819 927 945

Karlsson, Ester Maria 1909-1998 ............................. 1431 1432

Karlsson, Ester Sofia 1909-1984 ................................... 699

Karlsson, Fanny Amalia 1905-1906 .................................. 713

Karlsson, Frans Oskar 1892- ...................................... 1430

Karlsson, Frida Sofia Eugenia 1903-1976 ........................... 712

Karlsson, Gerda Johanna 1905-1981 ................................. 664

Karlsson, Gerda Maria 1916-1916 ................................... 712

Karlsson, Gertrud 1901- .......................................... 1433

Karlsson, Greta 1918- ............................................ 1437

Karlsson, Gunborg 1916-2001 ...................................... 1437

Karlsson, Gunborg Lovisa 1919-1919 ................................ 699

Karlsson, Gunhild Amanda 1913-1990 ................................ 699

Karlsson, Gustaf 1908-1967 ....................................... 1433

Karlsson, Gustaf Adolf 1904- ...................................... 657

Karlsson, Gustaf Alfon 1914-1999 .................................. 713

Karlsson, Gustaf Holger 1917-1993 ............................. 606 758

Karlsson, Gärda Karolina 1908-1909 ................................ 712

Karlsson, Harry 1898-1905 ........................................ 1433

Karlsson, Henny 1893-1980 ................................... 1433 1434

Karlsson, Henrik 1823-1868 .................................. 1414 1447

Karlsson, Henry 1897-1973 ........................................ 1433

Karlsson, Hilda Maria 1883-1965 ................................... 555

Karlsson, Hilda Maria 1887-1894 .................................. 1445

Karlsson, Hillevi Kristina 1908-1991 .......................... 606 758

Karlsson, Hilma Sofia 1906-1984 ................................... 664

Karlsson, Hilma Viktoria 1903- ..................................... 65

Karlsson, Inga Alfrida 1921-1986 .................................. 473

Karlsson, Ingeborg Maria 1900- ................................ 421 434

Karlsson, Ingrid Kristina 1913- ............................... 811 919

Karlsson, Ingrid Sofia 1920-2002 ................................. 1423

Karlsson, Irma Viola 1918-1918 ................................... 1423

Karlsson, Jakob 1828-1868 ................................... 1414 1448

Karlsson, Jakob Gunnar 1914-1983 .............................. 606 758

Karlsson, Jakob Konrad 1876-1947 .............................. 606 758

Karlsson, Jenny 1895- ............................................ 1433

Karlsson, Jenny Alice 1916- ...................................... 1423

Karlsson, Jenny Sofia 1877-1959 ................................... 871

Karlsson, Jenny Sofia 1883- ...................................... 1430

Karlsson, Johan 1815- ............................................ 1320

Karlsson, Johan 1861- ....................................... 1416 1431

Karlsson, Johan 1882- ............................................ 1445

Karlsson, Johan Adrian 1900-1917 ................................. 1431

Karlsson, Johan Albert 1889- ...................................... 710

Karlsson, Johan Alfred 1884-1886 ................................. 1417

Karlsson, Johan Arvid 1889-1892 .................................. 1428

Karlsson, Johan Edvard 1879-1924 .......................... 306 308 506

Karlsson, Johan Gustaf 1903-1983 ................................. 1443

Karlsson, Johan Konrad 1887-1927 ............................ 1417 1418

Karlsson, Johan Kristian 1888-1963 ............................... 1423

Karlsson, Johan Magnus 1888-1939 ................................. 1437

Karlsson, Johan Petter 1844-1918 .............................. 205 223

Karlsson, Johan Petter 1873-1926 .................................. 664

Karlsson, Johan Samuel 1858-1887 .............................. 942 943

Karlsson, Johan Verner 1887- ..................................... 1430

Karlsson, Johan Wilhelm 1899-1979 .............................. 61 157

Karlsson, Johanna Helena 1865-1867 ............................... 1448

Karlsson, Johanna Lovisa 1881-1884 ................................ 306

Karlsson, Johanna Margareta 1881- ................................. 223

Karlsson, John Almer 1914-1998 ................................... 1423

Karlsson, John Linus 1907-1912 .................................... 712

Karlsson, Jonas Petter 1854- ...................................... 720

Karlsson, Karin Elisabet 1933- ............................ 821 929 947

Karlsson, Karl 1766-1798 .......................................... 141

Karlsson, Karl 1791-1867 .......................................... 141

Karlsson, Karl 1880- ............................................. 1445

Karlsson, Karl Adolf 1879- ........................................ 713

Karlsson, Karl Albert Birger 1906-1984 ........................ 201 307

Karlsson, Karl Albin 1874-1954 ................................ 811 919

Karlsson, Karl Anders 1920-1921 .............................. 333 1234

Karlsson, Karl Andreas 1834-1911 .............. 606 758 810 811 918 919

Karlsson, Karl Anton 1863-1869 .................................... 336

Karlsson, Karl Anton 1872-1874 .................................... 964

Karlsson, Karl Edvard 1880-1962 ............................... 698 699

Karlsson, Karl Elof 1907-1984 ................................. 811 919

Karlsson, Karl Erik 1852-1935 ............................... 1416 1417

Karlsson, Karl Ferdinand 1875-1955 ............................ 710 712

Karlsson, Karl Gustaf 1814-1889 ................................... 868

Karlsson, Karl Gustaf 1876-1956 ................................... 657

Karlsson, Karl Gustaf 1929-1992 ........................... 821 929 947

Karlsson, Karl Gösta 1921- ........................................ 437

Karlsson, Karl Henrik 1859- ...................................... 1447

Karlsson, Karl Henrik 1931- .................................. 333 1234

Karlsson, Karl Ivar 1900- ......................................... 712

Karlsson, Karl Jakob 1857-1857 ................................... 1448

Karlsson, Karl Jakob 1872-1875 ................................... 1143

Karlsson, Karl Johan 1801-1864 .................................... 942

Karlsson, Karl Johan 1818-1903 .............................. 1414 1416

Karlsson, Karl Johan 1856- ................................... 863 1049

Karlsson, Karl Johan 1879-1961 .................................... 964

Karlsson, Karl Johan Arvid 1902- .................................. 657

Karlsson, Karl Johan Ludvig 1866- ........................... 1037 1231

Karlsson, Karl Olof 1861-1900 ......................... 819 927 942 945

Karlsson, Karl Olof 1862- ........................................ 1448

Karlsson, Karl Olof 1870- ......................................... 437

Karlsson, Karl Olof 1876-1927 ..................................... 306

Karlsson, Karl Olof 1886-1886 .................................... 1417

Karlsson, Karl Olof 1890-1897 .................................... 1417

Karlsson, Karl Oskar 1889- ................................ 819 927 945

Karlsson, Karl Petter 1816-1893 ............................... 141 142

Karlsson, Karl Rubin 1912- .................................... 606 758

Karlsson, Karl Signar 1903-1913 ................................... 713

Karlsson, Karl Wilhelm 1861-1861 ................................. 1143

Karlsson, Karl-Ivar 1932-1993 ............................. 821 929 947

Karlsson, Klas Alfred 1900-1961 ................................ 61 157

Karlsson, Knut Bertil 1911-1988 .................................. 1443

Karlsson, Konny Teolinda 1914-1998 ............................... 1418

Karlsson, Kristina Desideria 1876-1926 ...................... 1143 1147

Karlsson, Kristina Elise 1927- ............................... 333 1234

Karlsson, Lars Albert 1878-1954 ........................... 201 306 307

Karlsson, Lars Elof 1917-1988 ................................ 333 1234

Karlsson, Lars Sixten 1909-1960 ............................... 811 919

Karlsson, Linda Teresia 1883-1968 ................................ 1223

Karlsson, Magda Johanna 1902-1977 ............................. 201 307

Karlsson, Magnus Herbert 1915-1992 ............................... 1418

Karlsson, Maria Albertina 1864-1907 .............................. 1174

Karlsson, Maria Karolina 1909- ................................ 201 307

Karlsson, Maria Kristina 1877-1958 ........................ 205 223 225

Karlsson, Maria Lovisa 1884-1966 .............. 819 820 927 928 945 946

Karlsson, Maria Matilda 1875-1962 ........................... 1143 1146

Karlsson, Marta Hillevi 1915-1921 ................................. 473

Karlsson, Nils 1858- ............................................. 1448

Karlsson, Nils Alexius 1889- ..................................... 1430

Karlsson, Nils Anton 1862- ......................................... 10

Karlsson, Nils August 1890-1964 .............................. 333 1234

Karlsson, Nils Elof 1926- ........................................ 1353

Karlsson, Nils Elvin 1913-1997 ............................... 333 1234

Karlsson, Nils Erik 1920-1993 .................................... 1429

Karlsson, Nils Fredrik 1817-1817 .................................. 141

Karlsson, Nils Johan 1858- .................................. 1416 1430

Karlsson, Nils Johan 1889-1890 .................................... 223

Karlsson, Nils Konrad 1917- ...................................... 1443

Karlsson, Nils Olof Adrian 1891-1982 ........................ 1428 1429

Karlsson, Nils Oskar 1909-1992 .................................... 657

Karlsson, Nils Sigurd 1909- ....................................... 712

Karlsson, Nils Åke 1926- .......................................... 473

Karlsson, Olga Sofia 1923- ........................................ 473

Karlsson, Olof 1821-1869 .................................... 1414 1444

Karlsson, Olof 1856-1890 .................................... 1416 1428

Karlsson, Olof 1868- .............................................. 522

Karlsson, Olof Adrian 1891-1892 ................................... 710

Karlsson, Olof Axel 1885-1970 ................. 819 821 927 929 945 947

Karlsson, Olof Harald 1903- ................................... 201 307

Karlsson, Olof Konrad 1888-1972 .................................. 1353

Karlsson, Olof Petter 1821-1899 ................................... 723

Karlsson, Olof Petter 1859-1883 ................................... 336

Karlsson, Oskar 1875-1972 ................................... 1416 1443

Karlsson, Oskar Sigfrid 1900-1985 ................................ 1443

Karlsson, Otto Amandus 1883-1884 .................................. 306

Karlsson, Per Alfred 1871-1871 .................................... 710

Karlsson, Per Anton 1859-1874 .................................... 1143

Karlsson, Per Otto 1907-1979 .................................. 201 307

Karlsson, Per Severin 1895-1923 ................................... 437

Karlsson, Sally Severina 1911- ..................................... 65

Karlsson, Samuel 1834-1883 ................................ 819 927 942

Karlsson, Selma 1858-1921 ......................................... 868

Karlsson, Sigfrid 1907-1907 ....................................... 713

Karlsson, Signe Magnhild 1905- ................................... 1431

Karlsson, Signe Maria 1903-1907 ................................... 664

Karlsson, Signe Maria 1910- ....................................... 713

Karlsson, Sigrid Amalia 1912- .................................... 1223

Karlsson, Sigrid Johanna 1924- ................................ 308 506

Karlsson, Sigurd 1907-1908 ........................................ 713

Karlsson, Siri Margareta 1909-1958 ................................ 473

Karlsson, Sofia Vilhelmina 1873-1953 ............................... 73

Karlsson, Svea Sofia 1904-1988 .................................... 713

Karlsson, Sven Adolf 1908- ........................................ 713

Karlsson, Sven Alvar 1913-1914 ................................... 1443

Karlsson, Sven Erik 1928- ......................................... 473

Karlsson, Sven Joel Knut 1911- .................................... 713

Karlsson, Sven Rubin 1932-1934 ............................... 333 1234

Karlsson, Sven Rune 1926-1927 .................................... 1423

Karlsson, Tekla Augusta 1914- ..................................... 657

Karlsson, Tore Alvar 1921-1988 ................................ 811 919

Karlsson, Ture Alexius 1924-1925 ................................. 1423

Karlsson, Ture Amandus 1916- ..................................... 1443

Karlsson, Ulla Mari 1925- .................................... 333 1234

Karlsson, Vändla Maria 1918-1925 .................................. 473

Karlström, Katarina Lovisa 1867- ................................. 1623

Karlström, Olga Katarina 1891-1970 ............................... 1623

Kling, Aina Augusta 1919- ........................................ 1475

Kling, Harald Kristoffer 1925- ................................... 1475

Kling, Karl August 1852-1923 ..................................... 1475

Kling, Karl Paul 1921-1921 ....................................... 1475

Kling, Karl Paul Efraim 1923- .................................... 1475

Kling, Nils Sigfrid 1884- ........................................ 1475

Klint-Persson, Olof 1792-1831 ............................... 1465 1546

Klint, Eva Johanna 1854-1877 ..................................... 1628

Klint, Johan Christopher 1825-1886 .......................... 1612 1628

Klint, Katarina Magdalena 1863-1878 .............................. 1628

Klint, Lars Anton 1859-1872 ...................................... 1628

Klint, Margareta Christina 1852-1872 ............................. 1628

Klint, Matthias 1852-1880 ......................................... 598

Klint, Olof Valfrid 1879- ......................................... 598

Kraft-Andersson, Per 1771-1852 ............................... 172 1250

Kraft-Persson, Per 1739-1815 ....................................... 92

Krigsberg-Markusdotter, Ulrika 1805-1878 ........................... 17

Krigsberg-Nilsson, Olof Daniel 1827-1921 ...................... 337 349

Krigsberg, Erik Johan 1856-1881 ................................... 349

Krigsberg, Karl August 1860- ...................................... 349

Kriström, Anders 1772-1822 ......................................... 13

Kriström, Anders 1835-1878 ....................................... 1126

Kriström, Anders 1861- ....................................... 556 1126

Kriström, Anders Teodor 1910-1984 ................................ 1126

Kriström, Anny Eugenia 1912- ................................. 556 1126

Kriström, Lilly Margareta 1914-1965 .............................. 1126

Kriström, Magdalena Catharina 1795-1871 ............................ 13

Kriström, Maria Christina 1823-1867 ............................... 534

Kriström, Nathanael 1792-1868 ..................................... 534

Krut, Isak Anton 1854- ........................................ 712 714

Krut, Maria Karolina 1878-1918 .................................... 712

Kröger, Anna Lovisa 1884-1920 ...................................... 78

Kröger, Catharina Vilhelmina 1847-1906 ............................. 78

Kröger, Helena Kristina 1872-1919 .................................. 77

Kröger, Nils August 1844-1923 ................................... 77 78

Käck-Persson, Erik Gustaf 1869-1945 .............................. 1307

Käck, Anders 1816-1889 ............................................ 981

Käck, Anna Sofia 1852-1927 ........................................ 981

Kärrman, Hulda Eugenia 1866- ..................................... 1423

Lantz-Jonsson, Lars Johan 1818-1888 .......................... 175 1364

Lantz, Anna Carolina 1851-1862 ................................... 1364

Lantz, Catharina Christina 1849-1857 ............................. 1364

Lantz, Katarina Kristina 1861- ................................... 1364

Lantz, Lars Johan 1853-1857 ...................................... 1364

Lantz, Margareta Charlotta 1856-1857 ............................. 1364

Lantz, Maria Johanna 1844- .................................. 1364 1365

Lantz, Olof Edvard 1847-1857 ..................................... 1364

Larsdotter, Anna 1702-1784 .......................................... 3

Larsdotter, Anna 1724-1806 ....................................... 1411

Larsdotter, Anna 1766-1803 ....................................... 1453

Larsdotter, Anna 1801-1858 ....................................... 1580

Larsdotter, Anna 1819-1901 .................................. 1453 1454

Larsdotter, Anna Brita 1816-1889 .................................. 553

Larsdotter, Anna Brita 1819-1819 .................................. 807

Larsdotter, Anna Brita 1825-1884 .............................. 807 833

Larsdotter, Anna Catharina 1759-1833 .............................. 847

Larsdotter, Anna Catharina 1770-1837 ............................. 1697

Larsdotter, Anna Catharina 1776-1777 .............................. 401

Larsdotter, Anna Catharina 1782-1859 .......................... 401 451

Larsdotter, Anna Catharina 1830-1910 ............................. 1657

Larsdotter, Anna Johanna 1854-1918 ................................ 797

Larsdotter, Anna Lovisa 1826-1858 ............................. 541 543

Larsdotter, Anna Lovisa 1828- .................................... 1463

Larsdotter, Anna Lovisa 1858- ..................................... 611

Larsdotter, Anna Magdalena 1820- .............................. 95 1547

Larsdotter, Anna Magdalena 1820-1889 ............................. 1014

Larsdotter, Anna Magdalena 1822-1899 ............................. 1701

Larsdotter, Anna Margareta 1818-1887 ............................. 1092

Larsdotter, Anna Margareta 1837-1902 ................... 1088 1250 1253

Larsdotter, Anna Maria 1796-1834 .............................. 253 254

Larsdotter, Anna Maria 1821-1821 ................................. 1179

Larsdotter, Anna Maria 1828-1911 ................................. 1179

Larsdotter, Anna Maria 1843- ...................................... 782

Larsdotter, Anna Ulrika 1819-1882 ................................. 700

Larsdotter, Brita Catharina 1801-1801 ............................. 253

Larsdotter, Brita Christina 1765-1844 ............................ 1358

Larsdotter, Brita Christina 1783-1837 ............................. 745

Larsdotter, Brita Elisabet 1830-1907 ........................ 1463 1465

Larsdotter, Brita Kristina 1852-1920 ............................. 1098

Larsdotter, Brita Lovisa 1824-1897 ................................ 807

Larsdotter, Brita Magdalena 1819-1871 ............................ 1179

Larsdotter, Brita Magdalena 1867-1867 ............................. 387

Larsdotter, Brita Sofia 1827-1868 ............................ 843 1199

Larsdotter, Catharina 1784-1857 ............................... 398 399

Larsdotter, Catharina Charlotta 1828-1868 ................... 1250 1251

Larsdotter, Catharina Charlotta 1831-1910 .................... 418 1381

Larsdotter, Catharina Johanna 1819-1885 .......................... 1107

Larsdotter, Catharina Magdalena 1823-1897 ..................... 541 542

Larsdotter, Catharina Margareta 1820-1882 ........................ 1501

Larsdotter, Catharina Maria 1821- ................................ 1453

Larsdotter, Christina 1755-1824 .................................. 1463

Larsdotter, Christina 1764-1809 ................................... 524

Larsdotter, Christina 1771-1858 .................................. 1201

Larsdotter, Christina Catharina 1802-1882 ..................... 253 268

Larsdotter, Christina Catharina 1817-1870 ..... 213 219 807 808 916 945

Larsdotter, Christina Catharina 1825- ............................ 1463

Larsdotter, Christina Magdalena 1796-1860 ......................... 737

Larsdotter, Christina Magdalena 1831-1908 ......................... 846

Larsdotter, Christina Magdalena 1832-1919 ........................ 1629

Larsdotter, Christina Vilhelmina 1844-1900 ................ 530 782 783

Larsdotter, Emma 1844-1860 ....................................... 1463

Larsdotter, Emma Kristina 1866- ................................... 278

Larsdotter, Eva Johanna 1813-1898 ......................... 253 257 310

Larsdotter, Eva Margareta 1832-1834 .............................. 1463

Larsdotter, Eva Margareta 1834-1876 .............................. 1463

Larsdotter, Fredrika Charlotta 1869- .............................. 278

Larsdotter, Fredrika Sofia 1826-1888 .............................. 769

Larsdotter, Katarina Kristina 1863-1868 ........................... 272

Larsdotter, Kristina Katarina 1859-1932 ................ 1613 1617 1663

Larsdotter, Lovisa Charlotta 1803-1888 ........................ 401 545

Larsdotter, Lovisa Charlotta 1824- ................................ 253

Larsdotter, Lovisa Charlotta 1866-1868 ............................ 272

Larsdotter, Magdalena 1760-1808 ........................... 167 243 277

Larsdotter, Magdalena 1760-1848 .................................. 1178

Larsdotter, Magdalena 1762-1834 ................................... 541

Larsdotter, Magdalena 1789-1861 .......................... 401 523 1696

Larsdotter, Magdalena 1826-1868 .................................. 1250

Larsdotter, Magdalena 1852-1916 ............................... 507 508

Larsdotter, Magdalena Christina 1856- ............................. 702

Larsdotter, Magdalena Sofia 1826-1901 ....................... 1483 1499

Larsdotter, Magdalena Vilhelmina 1856-1919 ........................ 608

Larsdotter, Malin 1692- ............................................. 2

Larsdotter, Margareta 1733-1817 .................................. 1178

Larsdotter, Margareta 1741-1808 .............................. 2 3 1590

Larsdotter, Margareta 1870-1920 ............................... 272 273

Larsdotter, Margareta Amalia 1865- ................................ 387

Larsdotter, Margareta Augusta 1878- ............................... 278

Larsdotter, Margareta Brita 1810-1868 ..................... 253 294 941

Larsdotter, Margareta Catharina 1829-1910 ............... 844 1179 1192

Larsdotter, Margareta Christina 1828-1906 ........... 296 500 1188 1409

Larsdotter, Margareta Johanna 1866-1868 ........................... 304

Larsdotter, Margareta Magdalena 1838-1898 ......................... 178

Larsdotter, Margareta Matilda 1882-1957 ....................... 284 288

Larsdotter, Maria 1770-1853 ....................................... 974

Larsdotter, Maria 1776-1776 ...................................... 1411

Larsdotter, Maria Brita 1808-1879 ................................ 1124

Larsdotter, Maria Carolina 1841- ................................. 1250

Larsdotter, Maria Charlotta 1814-1875 ............................. 207

Larsdotter, Maria Charlotta 1822-1866 ....................... 1071 1089

Larsdotter, Maria Christina 1785-1875 ......................... 401 484

Larsdotter, Maria Elisabet 1828- .............................. 541 544

Larsdotter, Maria Karolina 1863-1863 ............................. 1225

Larsdotter, Maria Lisa 1778-1861 .................................. 566

Larsdotter, Maria Lisa 1785-1839 ............................ 1364 1698

Larsdotter, Maria Lovisa 1877- ................................ 284 286

Larsdotter, Maria Magdalena 1831-1872 ............................ 1463

Larsdotter, Maria Margareta 1850-1926 ................... 645 1613 1614

Larsdotter, Maria Matilda 1864- ............................... 278 279

Larsdotter, Matilda Sofia 1844- .................................. 1250

Larsdotter, Sara 1747-1807 ....................................... 1412

Larsdotter, Sara Johanna 1838- .................................... 388

Larsdotter, Sara Magdalena 1807-1868 .............................. 637

Larsdotter, Sofia Albertina 1866-1866 ............................ 1613

Larsdotter, Ulrika 1793-1851 .................................. 401 524

Larsdotter, Ulrika Carolina 1826-1911 ............................ 1585

Larsdotter, Ulrika Magdalena 1816- ................................ 253

Larsdotter, Ulrika Maria 1806-1884 .................... 274 275 278 546

Larsdotter, Ulrika Sofia 1798-1861 ............................... 1057

Larsson-Sundbom, Olof 1771- ....................................... 391

Larsson, Agda Viola 1928-1929 .................................... 1511

Larsson, Alex Bertil 1912-1986 .................................... 287

Larsson, Alfhild Olona 1909-1990 .................................. 287

Larsson, Alma Katarina 1893-1932 ................................. 1071

Larsson, Anders 1740- ............................................... 2

Larsson, Anders 1777-1846 ..................................... 488 704

Larsson, Anders 1782-1855 ......................................... 243

Larsson, Anders 1811-1861 ................................... 1387 1688

Larsson, Anders 1818-1883 ......................................... 689

Larsson, Anders 1823-1883 ................................... 1463 1464

Larsson, Anders 1823-1888 ................................... 1453 1456

Larsson, Anders 1827-1903 .................................... 943 1279

Larsson, Anders 1843-1909 ........................................ 1026

Larsson, Anders 1849- ............................................ 1250

Larsson, Anders Edvin 1887- ................................... 729 730

Larsson, Anders Harry Alfon 1918- ................................. 730

Larsson, Anders Linus 1910-1994 ............................... 280 313

Larsson, Anna Elisabet 1885-1889 .................................. 233

Larsson, Anna Ottilia 1906-1984 ................................... 287

Larsson, Anna Regina 1888- ........................................ 889

Larsson, Anna Sofia 1898- ........................................ 1622

Larsson, Annie Lovisa 1908-1953 ................................... 313

Larsson, Anton Torvald 1920-1992 .................................. 234

Larsson, Arne Valdemar 1913-1974 ................................. 1623

Larsson, Arvid Johannes 1881- ................. 766 1527 1528 1576 1577

Larsson, Arvid Johannes 1924- .................................... 1476

Larsson, Astrid Olivia 1902- ...................................... 287

Larsson, Augusta 1889-1968 ................................ 233 236 959

Larsson, Axel Viktor 1863- ........................................ 409

Larsson, Beata Kristina 1882-1957 ........................... 1632 1635

Larsson, Beda Johanna 1896-1983 ................................... 409

Larsson, Daniel 1833-1837 ........................................ 1250

Larsson, Daniel 1838- ............................................ 1250

Larsson, Ebba Erika Viola 1923- .................................. 1662

Larsson, Edla Maria 1888-1974 .......................... 1622 1624 1665

Larsson, Elf Anton 1932- ......................................... 1511

Larsson, Elias 1855-1925 .......................................... 497

Larsson, Elin Kristina 1891-1982 ........................ 950 1622 1625

Larsson, Elin Margareta 1890- ..................................... 889

Larsson, Elisabet 1897-1897 ....................................... 233

Larsson, Elsa Maria Davida 1914- ................................. 1662

Larsson, Erik Johan Lambert 1920-1972 ............................. 287

Larsson, Erik Johan Valentin 1925- ................................ 721

Larsson, Eris Alice 1918- ..................................... 280 313

Larsson, Ester Kristina 1884-1961 ............................. 233 235

Larsson, Gerda Charlotta 1888-1889 ................................ 233

Larsson, Gertrud Matilda Kristina 1919- .......................... 1662

Larsson, Greta Marie 1924- ....................................... 1627

Larsson, Gunhild Margareta 1926- ................................. 1626

Larsson, Gunnar Elias 1893-1902 ................................... 497

Larsson, Gust Lennart 1930- ...................................... 1511

Larsson, Gustaf Adolf 1872- ...................................... 1632

Larsson, Gustaf Einar 1895-1901 .................................. 1083

Larsson, Gustaf Engelbert 1893-1896 ......................... 1527 1576

Larsson, Gustaf Helmer 1887- ...................................... 497

Larsson, Gustaf Teodor 1882- ...................................... 889

Larsson, Hans 1820-1820 .......................................... 1179

Larsson, Hans 1831-1832 .......................................... 1179

Larsson, Hans Gunnar 1926-1986 ................................... 1227

Larsson, Hans Gustaf 1823-1825 ................................... 1179

Larsson, Hans Olof 1824- ......................................... 1250

Larsson, Hedvig Lovisa 1886- ...................................... 889

Larsson, Helga Charlotta 1899-1978 ............................... 1083

Larsson, Helmer Laurentius 1895-1896 ........................ 1527 1576

Larsson, Henny Kristina Laurentia 1880- ........................... 889

Larsson, Hilma Sofia 1883- ........................................ 889

Larsson, Hulda Maria 1909-1921 ................................ 280 313

Larsson, Isak 1759-1816 ............................................. 4

Larsson, Isak 1808-1876 ........................................... 233

Larsson, Jakob 1745-1813 ......................................... 1541

Larsson, Jakob 1825-1893 ............................ 203 512 1179 1182

Larsson, Johan 1801-1868 .................................... 1656 1666

Larsson, Johan 1807-1876 .......................................... 656

Larsson, Johan 1835-1857 ......................................... 1250

Larsson, Johan 1858- ............................................. 1476

Larsson, Johan Albert 1875-1886 ............................... 814 922

Larsson, Johan Albert 1886-1956 ............................. 1622 1623

Larsson, Johan Almer 1916-1916 ................................ 280 313

Larsson, Johan August 1873- ....................................... 561

Larsson, Johan Edvin 1897-1897 ................................... 1083

Larsson, Johan Einar 1901-1973 ................................... 1083

Larsson, Johan Evert 1916- ....................................... 1623

Larsson, Johan Gustaf 1853-1903 ............................... 227 721

Larsson, Johan Leonard 1856- ..................................... 1252

Larsson, Johan Robert 1866-1874 .................................. 1225

Larsson, Jon 1731-1808 ............................................. 30

Larsson, Jonas 1801- ............................................. 1466

Larsson, Jonas 1824- ............................................. 1569

Larsson, Jonas Anton 1843- ....................................... 1250

Larsson, Jonas Anton 1870-1902 ............................ 200 304 305

Larsson, Jonas Gustaf 1867-1939 .................................. 1083

Larsson, Jonas Ivar 1899- ..................................... 200 305

Larsson, Jonas Petter 1845-1915 ............................. 1364 1372

Larsson, Judit Matilda 1882- ...................................... 889

Larsson, Karin Aurora 1914-1989 ................... 215 813 826 921 934

Larsson, Karl Adrian 1876- ........................................ 387

Larsson, Karl Adrian 1900-1900 ................................... 1622

Larsson, Karl Albin 1878-1938 .................................... 1662

Larsson, Karl Albin 1883- ......................... 709 814 818 922 926

Larsson, Karl Anton 1821- ......................................... 253

Larsson, Karl Anton 1883-1965 ................................. 233 234

Larsson, Karl Axel 1919-1977 ...................................... 287

Larsson, Karl Edvin 1898-1920 .................................... 1083

Larsson, Karl Fredrik 1872-1874 ................................... 278

Larsson, Karl Gunnar 1925- ........................................ 498

Larsson, Karl Johan 1829-1899 ....................................... 9

Larsson, Karl Johan 1889- .................................... 418 1382

Larsson, Karl Leander 1887- ................................. 1527 1576

Larsson, Karl Olof Tage 1930- ..................................... 234

Larsson, Karl Oskar 1879-1948 ......................... 809 812 917 920

Larsson, Karl Petter 1894-1992 .................................... 721

Larsson, Karl Sigvard Torsten 1916-1997 ........................... 234

Larsson, Karl Sture Emanuel 1920-1993 ............................. 721

Larsson, Karl Ture 1916-1977 ..................................... 1662

Larsson, Karl Wilhelm 1863-1927 ................................... 448

Larsson, Klas Lennart 1927-1927 .................................. 1511

Larsson, Knut Alfred 1902- .................................... 817 925

Larsson, Knut Johan Helmer 1916- .................................. 287

Larsson, Knut Linus 1904-1964 ..................................... 448

Larsson, Kristina Antonia 1886-1886 ......................... 1527 1576

Larsson, Kristina Lovisa 1876-1925 .................... 809 811 917 919

Larsson, Kristina Matilda 1877- ................... 708 814 817 922 925

Larsson, Lars 1714-1791 .......................................... 1412

Larsson, Lars 1760-1837 .......................................... 1057

Larsson, Lars 1761-1842 ........................................... 737

Larsson, Lars 1769-1849 ........................................... 874

Larsson, Lars 1783-1865 .......................................... 1381

Larsson, Lars 1819-1885 ........................................... 253

Larsson, Lars 1830-1855 ..................................... 1250 1252

Larsson, Lars Anton 1845-1896 ................................. 233 959

Larsson, Lars Anton 1861-1953 ..................................... 272

Larsson, Lars Anton 1873-1893 ..................................... 387

Larsson, Lars Anton 1875-1946 ............................. 278 280 313

Larsson, Lars Emanuel 1920- ....................... 215 813 826 921 934

Larsson, Lars Emil 1886- ..................................... 418 1382

Larsson, Lars Eugén 1911-1983 .................................... 1662

Larsson, Lars Fredrik 1798-1830 ............................... 401 541

Larsson, Lars Fredrik 1853- ...................................... 1252

Larsson, Lars Gustaf 1826-1868 ................................... 1083

Larsson, Lars Gustaf 1848-1923 ............................... 889 1052

Larsson, Lars Gustaf Melker 1930- ................................. 721

Larsson, Lars Helmer 1884-1885 .................................... 889

Larsson, Lars Helmer 1894-1894 .................................... 233

Larsson, Lars Helmer 1894-1948 .......................... 208 1226 1227

Larsson, Lars Henning 1918- ...................................... 1623

Larsson, Lars Hjalmar 1895-1980 ............................. 1622 1627

Larsson, Lars Johan Mårten 1917- .......................... 709 818 926

Larsson, Lars Leander 1885-1968 ........... 215 809 813 826 917 921 934

Larsson, Lars Leonard 1864-1921 ..................... 208 368 1225 1226

Larsson, Lars Leonard 1872- ....................................... 284

Larsson, Lars Mauritz 1909-1962 ............................... 810 918

Larsson, Lars Olof 1862-1899 ................................. 481 1071

Larsson, Lars Olof Alvar 1903-1951 ................................ 287

Larsson, Lars Olof Bertil 1919- .................................. 1626

Larsson, Lars Petter 1863-1924 ..................... 950 1613 1622 1665

Larsson, Lars Petter 1872-1874 .................................... 304

Larsson, Lars Sigurd 1908-1908 ................................ 810 918

Larsson, Leander 1879- ............................................ 387

Larsson, Lilly Eugenia 1922- ...................................... 287

Larsson, Lydia Kristina 1889-1889 ........................... 1527 1576

Larsson, Maria Ingeborg 1900- ..................................... 286

Larsson, Maria Matilda 1881-1886 .............................. 809 917

Larsson, Maria Vilhelmina 1882-1948 ............................... 233

Larsson, Mimmi Elsa Kristina 1917- ................................ 287

Larsson, Märta Elisabet 1928- .................................... 1227

Larsson, Nanny Augusta 1912-1929 .............................. 280 313

Larsson, Nanny Johanna 1891- ...................................... 233

Larsson, Nanny Kristina 1890- ............................... 1527 1576

Larsson, Nikolina Johanna 1881- .......................... 889 890 1052

Larsson, Nils 1754-1821 ........................................... 268

Larsson, Nils 1765-1830 ........................................... 975

Larsson, Nils 1808-1886 ....................................... 253 290

Larsson, Nils 1847-1862 .......................................... 1250

Larsson, Nils Adrian 1872-1872 .................................... 387

Larsson, Nils Emil 1889-1918 ...................................... 889

Larsson, Nils Eskil 1914- ........................................ 1625

Larsson, Nils Eskil 1914- ........................................ 1625

Larsson, Nils Gunnar 1896- ................................... 208 1226

Larsson, Nils Olof 1857-1882 ..................................... 1613

Larsson, Nils Petter 1803-1849 ................................... 1559

Larsson, Nils Petter 1816-1869 .................................... 387

Larsson, Olga Adelina 1910-1968 ................................... 287

Larsson, Olga Maria 1897-1964 ................................ 481 1071

Larsson, Olof 1747-1821 ........................................... 252

Larsson, Olof 1780-1858 ........................................... 787

Larsson, Olof 1799-1800 ........................................... 253

Larsson, Olof 1822- .............................................. 1453

Larsson, Olof Axel 1879- ...................................... 284 287

Larsson, Olof Bernhard 1881- ...................................... 387

Larsson, Olof Daniel 1817-1867 ......................... 1035 1179 1180

Larsson, Olof Ferdinand 1875- ......................... 809 810 917 918

Larsson, Olof Henning 1917-1991 ................... 215 813 826 921 934

Larsson, Olof Manfred 1902- ....................................... 286

Larsson, Olof Petter 1806-1871 ................................ 253 277

Larsson, Oskar Fabian 1883- ................................. 1527 1576

Larsson, Oskar Leonard 1898-1962 .............................. 497 498

Larsson, Otto Amandus 1904-1919 ................................... 287

Larsson, Per 1778-1855 .................................... 164 401 402

Larsson, Per 1787-1867 ............................................ 382

Larsson, Per 1794-1826 ...................................... 1180 1354

Larsson, Per 1825-1909 ...................................... 1453 1460

Larsson, Per 1828-1846 ........................................... 1463

Larsson, Per 1831-1867 ........................................... 1250

Larsson, Per 1837-1913 ....................................... 351 1147

Larsson, Per 1852- ............................................... 1511

Larsson, Per Albin 1893-1984 ................................ 1622 1626

Larsson, Per Algot 1894- ......................................... 1476

Larsson, Per August 1887- ........................................ 1511

Larsson, Per Axel 1884- ...................................... 418 1382

Larsson, Per Erik 1887-1887 ....................................... 233

Larsson, Petrus 1869-1885 ......................................... 387

Larsson, Rut Gunborg 1930-1980 .................................... 498

Larsson, Samuel 1836-1836 ........................................ 1463

Larsson, Samuel August 1832-1899 ....................... 1100 1101 1647

Larsson, Sanny Maria 1899-1976 ...................... 208 368 1226 1228

Larsson, Selma Amalia 1914-1914 ............................... 280 313

Larsson, Signe Karolina 1892-1895 ................................. 889

Larsson, Sigvard Johannes 1909- ......................... 766 1528 1577

Larsson, Siv Elsy 1927- ....................................... 812 920

Larsson, Tekla Eleonora 1913-1997 ............................. 280 313

Larsson, Tini Maria 1922- ......................................... 234

Larsson, Tor Göran 1932- .......................................... 234

Larsson, Tori Augusta 1924- ....................................... 234

Larsson, Ture Oliver 1927- ........................................ 234

Larsson, Tyra Vilhelmina 1918- .................................... 234

Larsson, Valborg Konstantia 1925- ................. 215 813 826 921 934

Larsson, Vendla Ulrika 1889- ..................................... 1622

Larsson, dödfött gossebarn 1892-1892 .............................. 233

Lax-Larsson, Anders 1753-1833 .................................... 1710

Lejon, Johan 1824-1876 ............................................. 85

Lejon, Maria Brita 1839-1914 ...................................... 312

Lekare-Larsson, Jon 1751-1819 ..................................... 807

Lidström, Eva Teresia 1885-1957 ................................... 655

Liljebäck, Per Leonard 1854- ...................................... 488

Limming, Henrika Johanna 1835-1891 ............................. 62 158

Lind, Christina Catharina Regina 1708-1800 ........................ 139

Lindahl-Ersson, Per 1827-1894 ............................... 1043 1395

Lindahl, Axel Hugo 1902-1990 ................................ 1043 1405

Lindahl, Beda Teolinda 1909-1999 ............................ 1043 1405

Lindahl, Bror Albert 1901-1983 .............................. 1043 1405

Lindahl, Edla Sofia 1861-1925 ........................... 958 1395 1399

Lindahl, Erik Albert 1856-1911 .............................. 1395 1396

Lindahl, Gerda Kristina 1896-1987 ........................... 1043 1405

Lindahl, Göta Margareta 1904-1956 ........................... 1043 1405

Lindahl, Katarina Maria 1859-1933 ........................... 1395 1397

Lindahl, Lilly Sofia 1899-1990 ..................... 361 1043 1405 1406

Lindahl, Per 1869-1951 ............................. 361 1043 1395 1405

Lindahl, Per Holger 1910-1992 ............................... 1043 1405

Lindahl, Syster Lovisa 1898-1984 ............................ 1043 1405

Lindberg-Johansson, Jonas 1842- .............................. 396 1496

Lindberg-Norman, Anders 1859- ............................... 1454 1455

Lindberg, Agnes Maria 1871-1926 .................................. 1073

Lindberg, Anders Bruno 1895- ..................................... 1455

Lindberg, Anna Albertina 1893- .................................... 724

Lindberg, Anna Elina Kristina 1894- .............................. 1455

Lindberg, Anna-Greta 1923- ........................................ 726

Lindberg, Anton 1891-1926 ..................................... 724 726

Lindberg, Artur Johannes 1915- ............................... 725 1263

Lindberg, Axel 1889-1969 ................................. 724 725 1263

Lindberg, Bertil Johannes 1925-1925 ............................... 727

Lindberg, Catharina Magdalena 1848-1902 ....................... 592 752

Lindberg, Emma Matilda 1869-1960 ................................. 1072

Lindberg, Emmy Matilda 1906-1994 .................................. 447

Lindberg, Ester Margareta 1912- ................................... 971

Lindberg, Eufrosyna 1873-1916 ..................................... 836

Lindberg, Eva Fredrika 1849-1927 .............................. 593 753

Lindberg, Frans Engelbert 1905- .................................. 1455

Lindberg, Frans Oskar 1932- ....................................... 725

Lindberg, Frida Maria 1904-1959 .................................. 1458

Lindberg, Gunhild Maria 1917- ................................ 725 1263

Lindberg, Gustaf 1895- ........................................ 724 727

Lindberg, Gustaf Henry 1924- ...................................... 727

Lindberg, Gustaf Karl Axel 1930- .................................. 725

Lindberg, Hilma Karolina 1898- ................................ 724 728

Lindberg, Hilma Maria Matilda 1908- .............................. 1455

Lindberg, Hjördis Ingegärd 1917- ............................. 396 1496

Lindberg, Hulda Charlotta 1866- ................................... 767

Lindberg, Johan 1818-1868 ......................................... 767

Lindberg, Johan Edvard 1905- ..................................... 1455

Lindberg, Johan Engelbert 1901-1903 .............................. 1455

Lindberg, Johan Gottfrid 1887- .................................... 724

Lindberg, Johanna Alida 1893- ................................. 873 893

Lindberg, Johannes 1861-1928 .................................. 873 893

Lindberg, John Alvar 1913- ................................... 725 1263

Lindberg, Jonas 1820-1899 ......................................... 724

Lindberg, Jonas 1854-1905 .................................... 724 1263

Lindberg, Jonas Albin 1885-1886 ................................... 724

Lindberg, Jonas Albin 1901- ....................................... 724

Lindberg, Jonas Hilmer 1897-1897 .................................. 724

Lindberg, Karl Anton 1924- ........................................ 726

Lindberg, Karl Gösta 1921- ........................................ 727

Lindberg, Kerstin Margit 1909- ............................... 396 1496

Lindberg, Kristina Olivia 1865-1896 .............................. 1072

Lindberg, Magdalena Sofia 1861-1920 .............................. 1626

Lindberg, Maja Lisa 1924- ......................................... 726

Lindberg, Maria Sofia 1888- ....................................... 681

Lindberg, Nanny Johanna Albertina 1903- .......................... 1455

Lindberg, Nils Samuel 1874- ...................................... 1512

Lindberg, Nils Torsten 1922- ...................................... 727

Lindberg, Olga Magdalena Antonia 1897- ........................... 1455

Lindberg, Olof 1874- .............................................. 447

Lindberg, Olof Petter 1835-1896 ............................. 1072 1073

Lindberg, Paul Kristoffer 1911- .............................. 396 1496

Lindberg, Per Valfrid 1879- .................................. 396 1496

Lindberg, Petrus 1859- ............................................ 681

Lindberg, Petter 1857- ........................................... 1458

Lindberg, Sara Carolina 1838-1911 ................................. 522

Lindberg, Selma Ulrika 1865- ...................................... 999

Lindberg, Set Nikolaus 1901- ..................................... 1512

Lindberg, Sigrid Andrea Vilhelmina 1899- ......................... 1455

Lindberg, Sonja Karolina 1928- .................................... 727

Lindberg, Sven Robert 1910-1910 .................................. 1455

Lindberg, Tora Alexandra Vilhelmina 1927- ......................... 725

Lindberg, Ture Axel August 1929-1929 .............................. 725

Linder-Ling, Karl Jonas 1783-1857 ................................. 173

Lindfors, Anna Magdalena 1816-1875 ................................ 792

Lindfors, Anna Magdalena 1841-1907 ................................ 976

Lindfors, Johan 1807-1868 ......................................... 976

Lindgren, Adelina Matilda 1893-1969 .............................. 1515

Lindgren, Alma Johanna 1891- ....................................... 18

Lindgren, Anders 1821-1866 ....................................... 1354

Lindgren, Anna Adéle 1900-1977 ................................ 536 539

Lindgren, Anna Carolina 1858- ...................................... 11

Lindgren, August 1867-1927 .................................. 11 12 731

Lindgren, August Edvin 1906- ....................................... 12

Lindgren, August Otto Anshelm 1902- ................................ 12

Lindgren, Axel Teodor 1856-1875 .................................. 1354

Lindgren, Elin Maria 1897-1979 ..................................... 18

Lindgren, Emil Gottfrid 1910- ...................................... 12

Lindgren, Emil Gottfrid 1913- ...................................... 12

Lindgren, Emma Kristina 1863- ...................................... 11

Lindgren, Erik 1849-1915 ........................................... 18

Lindgren, Erik Hjalmar 1896- ....................................... 12

Lindgren, Erik Ragnar 1911-1971 .................................... 12

Lindgren, Erik Valfrid 1891- ...................................... 536

Lindgren, Erika Karolina 1879-1958 .......................... 1124 1125

Lindgren, Erika Sofia 1863-1931 ................................... 896

Lindgren, Fanny Armida 1890- ..................................... 1369

Lindgren, Frans Herman 1900- ....................................... 12

Lindgren, Fredrik Helmer 1894- ..................................... 12

Lindgren, Hilda Nikolina 1899-1983 ................................. 18

Lindgren, Hugo Nikanor 1904- ....................................... 12

Lindgren, Hulda Charlotta 1871-1949 .............................. 1351

Lindgren, Ida Katarina 1881-1922 ........................ 556 1124 1126

Lindgren, Ingegerd Sofia 1926- .................................... 731

Lindgren, Johan 1854-1857 .......................................... 11

Lindgren, Johan Arvid 1891- ........................................ 12

Lindgren, Johan Gustaf 1886-1950 ................................... 18

Lindgren, Johan Oskar 1889- ................................... 536 537

Lindgren, Johannes 1865-1868 ....................................... 11

Lindgren, Jonas Gustaf 1840-1908 ............................ 1515 1519

Lindgren, Karl 1828-1906 ......................................... 1124

Lindgren, Karl Anton 1849-1856 ................................... 1354

Lindgren, Karl August 1889- .................................... 12 731

Lindgren, Karl Edvin 1898- ........................................ 536

Lindgren, Karl Erik 1888-1907 ...................................... 18

Lindgren, Karl Erik Cyrillus 1882-1886 ............................. 18

Lindgren, Karl Herman 1917-1994 ................................... 731

Lindgren, Karl Johan 1869- ......................................... 11

Lindgren, Karl Oskar 1861-1917 .................................... 536

Lindgren, Katarina Matilda 1860- ................................... 11

Lindgren, Lars Johan 1829-1895 ..................................... 11

Lindgren, Lars Petter 1856- ........................................ 11

Lindgren, Maria Magdalena 1845- ............................. 1354 1355

Lindgren, Matilda Sofia 1878- .................................... 1124

Lindgren, Nanny Maria 1895- ................................... 536 538

Lindgren, Nils Artur 1903-1979 ................................ 536 540

Lindgren, Nils Fredrik 1883-1910 ................................... 18

Lindgren, Nils Petter 1824-1900 ................................... 536

Lindgren, Olivia Vilhelmina 1861-1866 .............................. 11

Lindgren, Olof 1802-1876 ........................................... 18

Lindgren, Olof Albin 1894-1930 ..................................... 18

Lindgren, Olof Anton 1893- ......................................... 12

Lindgren, Olof Edvin 1890-1890 ..................................... 18

Lindgren, Olof Emaus 1889-1960 ................................... 1519

Lindgren, Olof Ludvig 1906-1934 ................................... 536

Lindgren, Per Abraham 1851- ...................................... 1461

Lindgren, Per Albin 1890- .......................................... 12

Lindgren, Per Anton 1844-1844 .................................... 1354

Lindgren, Selma Maria 1876- ...................................... 1124

Lindgren, Sven Edmund 1908-1980 .................................... 12

Lindkvist, Gunhild Maria 1919- .................................... 363

Lindkvist, Gunvor Maria 1925- ..................................... 364

Lindkvist, Inga Katarina 1925- .................................... 363

Lindkvist, Karl Johan 1863-1951 ............................... 363 364

Lindkvist, Nils August 1897-1967 .................................. 364

Lindkvist, Olof Emanuel 1892-1953 ................................. 363

Lindmark, Anders Ludvig 1880- .................................... 1294

Lindmark, Emmy Ottilia 1888- ..................................... 1294

Lindmark, Erik Konrad 1882-1882 .................................. 1294

Lindmark, Erik Leander 1891- ..................................... 1294

Lindmark, Gabriel Albert 1874-1875 ............................... 1294

Lindmark, Hilda Johanna Amalia 1885- ............................. 1294

Lindmark, Karl Anton 1846-1925 .................................... 691

Lindmark, Katarina Amanda 1878- .................................. 1294

Lindmark, Magdalena Sofia 1876- .................................. 1294

Lindmark, Per Adrian 1883- ....................................... 1294

Lindmark, Per Otto 1852- .................................... 1290 1294

Lindmark, Sofia Nikolina 1878- .................................... 691

Lindqvist, Anna Johanna 1871- ..................................... 967

Lindqvist, Anna Lisa 1919- ........................................ 292

Lindqvist, Erik 1787-1857 ........................................ 1060

Lindqvist, Erik Anton 1867-1867 .................................. 1060

Lindqvist, Erik Anton 1869-1874 .................................. 1060

Lindqvist, Erik Rubert Emanuel 1930- ............................. 1717

Lindqvist, Gudrun Karolina 1917- .................................. 292

Lindqvist, Hanna Linnéa 1911-1933 ............................ 292 1086

Lindqvist, Hans Petter 1833-1895 ............................ 1057 1060

Lindqvist, Hilda Charlotta 1870- .................................. 244

Lindqvist, Johan 1872-1874 ........................................ 244

Lindqvist, Johan Albert 1867-1888 ................................. 291

Lindqvist, Karl Engelbert 1892-1962 .............................. 1717

Lindqvist, Karl Heribert 1871-1947 ............................... 1717

Lindqvist, Katarina Amanda 1864- ............................ 1060 1062

Lindqvist, Kristina Elisabet 1891- ................................ 978

Lindqvist, Kristina Lovisa 1861- ............................ 1060 1061

Lindqvist, Lars Hugo 1876-1876 .................................... 291

Lindqvist, Maria Amanda 1870- ..................................... 291

Lindqvist, Maria Catharina 1812- .................................. 739

Lindqvist, Maria Petronella 1869-1933 ............................. 734

Lindqvist, Nils August 1874-1947 ......................... 291 292 1086

Lindqvist, Nils Bernhard 1908-1908 ........................... 292 1086

Lindqvist, Nils Jakob 1831-1916 ................................... 244

Lindqvist, Nils Johan Saul 1913-1991 ......................... 292 1086

Lindqvist, Per Johan 1835-1912 ............................... 291 1086

Lindqvist, Per Ludvig 1868-1889 ................................... 291

Lindqvist, Ragnhild Charlotta 1909-1983 ...................... 292 1086

Lindqvist, Sofia Erika 1858- ..................................... 1060

Lindström-Bäck, Olof Anton 1814-1881 ..................... 904 905 1167

Lindström, Albertina 1845- ........................ 849 850 879 880 886

Lindström, Alma Olivia 1893-1975 .............................. 177 234

Lindström, Anders 1859-1921 ............................... 217 828 936

Lindström, Anna 1879- ............................................ 1701

Lindström, Anna Catharina 1814-1857 ........................... 859 874

Lindström, Anna Charlotta 1841- ............................... 860 861

Lindström, Anna Fredrika 1839-1910 ............................... 1092

Lindström, Anna Fredrika 1863-1874 ............................... 1698

Lindström, Anna Johanna 1852- ..................................... 905

Lindström, Anna Linnéa 1909- ...................................... 178

Lindström, Anna Paulina Sofia 1892- ............................... 868

Lindström, Anna Sofia 1850- ....................................... 429

Lindström, Anna Viktoria 1897-1981 ................................ 177

Lindström, Anna Vilhelmina 1893-1977 ............................. 1664

Lindström, Annie Augusta 1905-1987 ............................ 178 416

Lindström, Anton Helmer 1874- ..................................... 906

Lindström, Artur Ferdinand 1903-1972 .............................. 178

Lindström, Axel 1853- ......................................... 849 879

Lindström, Beda 1892-1894 .................................... 174 1340

Lindström, Beda Josefina 1914-1961 ................................ 178

Lindström, Berta Katarina 1891-1970 ........................... 177 479

Lindström, Cedrik Emanuel 1925-1997 ............................... 798

Lindström, Charlotta 1858- .................................. 1698 1702

Lindström, Christina 1844- .................................... 849 879

Lindström, Christina Amalia 1836-1911 ............................. 860

Lindström, Christina Lovisa 1849-1931 ....................... 1698 1699

Lindström, Christina Sofia 1825- .............................. 904 913

Lindström, Christina Sofia 1847- ......................... 905 908 1167

Lindström, Dagny Emerentia 1923- .......................... 217 828 936

Lindström, Davida 1878- ........................................... 906

Lindström, Ebba Maria Katarina 1910-1986 .......................... 176

Lindström, Elisabet Sofia 1829-1912 ....................... 859 872 891

Lindström, Elna Viktoria 1921-1997 ................................ 798

Lindström, Emma Christina 1857- ................................... 429

Lindström, Emma Elisabet 1881-1960 ...................... 174 1340 1345

Lindström, Erik David 1890-1891 .............................. 174 1340

Lindström, Ester Lovisa 1916-1986 ......................... 820 928 946

Lindström, Eva Carolina 1833-1909 ................................. 859

Lindström, Fredrika Carolina 1827-1828 ............................ 859

Lindström, Gabriel Petter 1842-1849 ............................... 912

Lindström, Gunhild Anna Irene 1930- ............................... 539

Lindström, Gunilla Kristina 1884- ......................... 852 865 882

Lindström, Gustaf 1850-1857 ....................................... 888

Lindström, Gustaf 1856- ........................................... 860

Lindström, Gustaf Saul 1903- ...................................... 177

Lindström, Gustaf Saul 1906-1972 .................................. 177

Lindström, Göta Matilda 1912- ..................................... 178

Lindström, Hanna Charlotta 1879-1879 ...................... 852 865 882

Lindström, Hilda Kristina 1890-1968 ............................... 177

Lindström, Hilda Maria 1899-1901 .................................. 178

Lindström, Hilda Maria 1902-1988 .................................. 178

Lindström, Hilma Lovisa 1877-1965 ....................... 174 1340 1343

Lindström, Hulda Margareta 1901-1982 .......................... 177 616

Lindström, Ida Charlotta 1885-1886 ........................... 174 1340

Lindström, Ida Charlotta 1886- ............................... 174 1340

Lindström, Isak August 1853-1853 .................................. 429

Lindström, Jenny Sofia 1876-1949 ........................ 174 1340 1342

Lindström, Johan Alvar 1921- .............................. 820 928 946

Lindström, Johan Anton 1858-1924 .............................. 173 176

Lindström, Johan Edvin 1888- ................................. 174 1340

Lindström, Johan Ferdinand 1882-1886 ......................... 174 1340

Lindström, Johan Gustaf 1862-1923 ................................ 1664

Lindström, Johan Petter 1817-1842 ............................. 904 912

Lindström, Johan Ragnar 1888-1945 ............................. 868 870

Lindström, Johan Wilhelm 1852-1854 ................................ 173

Lindström, Johanna 1848- .......................... 849 852 865 879 882

Lindström, Johanna 1853- .......................................... 888

Lindström, Johanna Katarina 1883- ................................ 1700

Lindström, Johanna Vilhelmina 1883- .......................... 174 1340

Lindström, Johannes 1850- ..................................... 849 879

Lindström, Johannes 1854- ......................................... 860

Lindström, Jonas Edvard 1880-1924 ......................... 820 928 946

Lindström, Jonas Gustaf 1824-1897 ............................. 859 888

Lindström, Jonas Petter 1853-1937 ........................... 1698 1701

Lindström, Jonas Quirinus 1864-1917 ............................... 539

Lindström, Jonas Viktor 1899-1970 ................................. 539

Lindström, Karin Elisabet 1915- ................................... 869

Lindström, Karl Albin 1863- ....................................... 905

Lindström, Karl Albin 1872-1896 .............................. 174 1340

Lindström, Karl Anton 1824-1890 ......................... 173 1340 1373

Lindström, Karl Hugo 1889- ........................................ 868

Lindström, Karl Ivan 1924- ................................ 820 928 946

Lindström, Karl Johan 1898-1980 ................................... 178

Lindström, Karl Oskar 1850- .......................... 173 174 494 1340

Lindström, Karl Oskar Abraham 1904-1973 ........................... 177

Lindström, Karolina 1859- ......................................... 888

Lindström, Karolina Matilda 1859- ............................. 849 879

Lindström, Katarina Charlotta 1855-1918 .................. 173 175 1373

Lindström, Katarina Ulrika 1851- ............................ 1698 1700

Lindström, Kristina 1849-1930 ............................ 888 889 1052

Lindström, Lars 1812-1868 .................... 852 859 860 882 892 1048

Lindström, Lars 1843- ............................................. 860

Lindström, Lars August 1854-1857 .................................. 429

Lindström, Lars Johan 1851-1876 ................................... 905

Lindström, Lars Johan Algot 1880-1880 ............................. 906

Lindström, Lars Olof 1818-1869 .................................... 429

Lindström, Lars Paulinus 1891-1891 ................................ 868

Lindström, Lydia Johanna 1881- ................ 852 853 865 866 882 883

Lindström, Magdalena Lovisa 1825- ................................. 859

Lindström, Magnus 1855-1856 ................................... 849 879

Lindström, Margareta Albertina 1889-1974 ..................... 174 1340

Lindström, Margareta Carolina 1853-1853 ........................... 860

Lindström, Margareta Christina 1817- .............................. 859

Lindström, Margareta Sofia 1858-1919 ...................... 860 872 892

Lindström, Maria Albertina 1891-1906 ...................... 852 865 882

Lindström, Maria Carolina 1845-1855 ............................... 905

Lindström, Maria Johanna 1820-1852 .................... 850 859 880 885

Lindström, Maria Johanna 1845-1911 ....................... 860 862 1048

Lindström, Maria Magdalena 1847-1916 ............................. 1698

Lindström, Maria Oskarlina 1874-1952 ................ 174 494 1340 1341

Lindström, Maria Terentia 1875- ................................... 906

Lindström, Maria Vilhelmina 1837-1914 .............................. 51

Lindström, Matilda Adelia 1887-1972 ........................... 906 907

Lindström, Matilda Karolina 1860-1895 ............................ 1267

Lindström, Mårten Anton 1824- ..................................... 859

Lindström, Nils 1856- ............................................. 888

Lindström, Nils Jakob 1822- ....................................... 859

Lindström, Nils Jakob 1855- ...................................... 1698

Lindström, Nils Oskar 1873- .................................. 174 1340

Lindström, Nils Oskar 1901-1974 ........................... 217 828 936

Lindström, Nils Otto 1856-1878 .................................... 905

Lindström, Nils Petter 1811-1867 ................................. 1698

Lindström, Olof 1815-1865 ......................... 849 859 865 879 886

Lindström, Olof 1843- ......................................... 849 879

Lindström, Olof 1851-1932 ..................................... 860 868

Lindström, Olof David 1899-1977 ................................... 177

Lindström, Olof Ernfrid 1914-1981 ......................... 820 928 946

Lindström, Olof Fredrik 1861-1920 ................. 173 177 234 479 616

Lindström, Olof Laurentius 1888- .............. 852 854 865 867 882 884

Lindström, Olof Petter 1844-1902 .......................... 820 928 946

Lindström, Olof Sigvard 1919- ..................................... 178

Lindström, Olof Valdemar 1886-1971 ............................ 868 869

Lindström, Otto Ferdinand 1866-1934 ....................... 173 178 416

Lindström, Per 1786-1840 ...................................... 849 859

Lindström, Per 1812-1839 .......................................... 859

Lindström, Per 1838-1846 .......................................... 860

Lindström, Per 1849- .................................. 852 860 865 882

Lindström, Per Alfred 1859- ....................................... 429

Lindström, Per Anton 1846- .................................... 905 906

Lindström, Per Axel 1885- ........................................ 1701

Lindström, Per Emanuel 1891-1958 .................................. 798

Lindström, Per Engelbert 1883-1885 ................................ 906

Lindström, Per Engelbert 1889- .................................... 906

Lindström, Per Gustaf 1851- ....................................... 798

Lindström, Per Olof 1879- .................................... 174 1340

Lindström, Per Olof 1883- ........................................ 1699

Lindström, Petrus 1847- ....................................... 849 879

Lindström, Petrus 1854-1857 ....................................... 888

Lindström, Robert 1847-1900 ....................................... 860

Lindström, Rolf Viktor 1933- ...................................... 539

Lindström, Rubin 1882- .................................... 852 865 882

Lindström, Sara Matilda 1847-1897 ................................. 577

Lindström, Selma Davida Charlotta 1894-1985 ................... 868 871

Lindström, Selma Ingeborg Kristina 1920- .......................... 869

Lindström, Selma Kristina 1878-1914 ..................... 174 1340 1344

Lindström, Signe Johanna 1903-1904 ................................ 176

Lindström, Svea Margareta 1916-1997 ............................... 869

Lindström, Sven Erik 1919-1980 .................................... 798

Lindström, Sven Otto 1908-1982 .................................... 178

Lindström, Tekla Kristina 1881-1890 ............................... 906

Lindström, Tekla Magdalena 1900-1980 .............................. 178

Lindström, Tyra Maria Kristina 1896-1987 .......................... 868

Lindström, Ulrika Charlotta 1818- ................................. 859

Lindström, Vendla Elisabet 1895-1971 .............................. 177

Ling-Nilsson, Matthias Adolf 1834-1868 ........................... 1199

Ling-Nilsson, Olof Wilhelm 1843-1927 .......................... 323 324

Ling, Emma Matilda 1882- .......................................... 324

Ling, Gustaf Wilhelm 1883- ........................................ 324

Ling, Kristina Margareta 1863- ......................... 1111 1171 1196

Ling, Maria Vilhelmina 1880- ...................................... 324

Ljungblad, Anna Charlotta 1829-1869 ............................. 23 24

Lund-Eriksson, Karl Erik 1795-1883 ................................. 17

Lund, Anna Lovisa 1906-1977 ....................................... 495

Lund, Anny Margareta 1920- ........................................ 288

Lund, Beda Maria 1910- ............................................ 495

Lund, Gurli Johanna 1917- ......................................... 288

Lund, Göta Matilda 1915- .......................................... 288

Lund, Johan Albert 1873-1947 ...................................... 288

Lund, Johan Alvar 1922-1988 ....................................... 288

Lund, Johan Olof 1908-1978 ........................................ 495

Lund, Per Anton 1826-1884 ......................................... 288

Lund, Per Anton 1839-1906 ..................................... 493 495

Lund, Per Arne 1915-1986 .......................................... 495

Lund, Per Leonard 1880-1963 ....................................... 495

Lund, Ulrika Christina 1835-1891 ................................. 1081

Lundberg-Jakobsson, Hans Petter 1827-1904 ......... 196 298 305 307 358

Lundberg-Olofsson, Erik 1835-1895 ................................. 667

Lundberg, Aina Vilhelmina 1928-1965 ........................... 360 415

Lundberg, Anders Adolf 1858- ...................................... 730

Lundberg, Anna Charlotta 1821-1866 .......................... 1527 1576

Lundberg, Anna Magdalena 1858-1877 ................................ 196

Lundberg, Axel Viktor 1913-1983 ................................... 620

Lundberg, Bengt Erling 1932- .................................. 360 415

Lundberg, Charlotta 1807-1883 .................................... 1045

Lundberg, Christina Albertina 1840-1913 ............................ 27

Lundberg, Ebba Mari-Anne 1929-1991 ................................ 620

Lundberg, Edit Evelina 1910- ...................................... 668

Lundberg, Else Marie 1927- ........................................ 620

Lundberg, Elvy Kristina 1930- ................................. 360 415

Lundberg, Emma Johanna 1886- ...................................... 730

Lundberg, Enar Mauritz 1925-1974 .................................. 620

Lundberg, Erik Robert 1869-1943 ............................... 667 668

Lundberg, Folke Alexius 1922-1990 ............................. 360 415

Lundberg, Gudrun Ingegärd 1934- ............................... 360 415

Lundberg, Gunborg Vendela 1921-1987 ............................... 620

Lundberg, Gunhild Vilhelmina 1909-1981 ............................ 620

Lundberg, Gustaf Holger 1907- ..................................... 668

Lundberg, Göta Karolina 1907- ..................................... 768

Lundberg, Hans Alvar 1924- .................................... 360 415

Lundberg, Henrika Karolina 1876-1909 ...................... 196 201 307

Lundberg, Hilma Olivia 1879-1929 .................... 130 132 1603 1605

Lundberg, Johan 1826- ............................................. 620

Lundberg, Johan Anton 1872-1874 ................................... 667

Lundberg, Johan Helge Engelbert 1912- ............................. 668

Lundberg, Johan Ossian 1911-1974 .................................. 620

Lundberg, Judit Emelia 1925- .................................. 360 415

Lundberg, Karl Einar 1896-1996 ....................... 197 358 361 1406

Lundberg, Karl Eskil 1931- ................................... 361 1406

Lundberg, Karl Ivar 1923- ......................................... 359

Lundberg, Karl Johan 1884-1954 .................................... 620

Lundberg, Karl Ragnar Eugén 1916-1976 ............................. 620

Lundberg, Katarina Charlotta 1869-1906 .................... 196 199 298

Lundberg, Lillian Kristina 1928- ............................. 361 1406

Lundberg, Magdalena Charlotta 1846-1924 ........................... 461

Lundberg, Margareta 1866-1869 ..................................... 196

Lundberg, Margareta Sofia 1847- .................................. 1307

Lundberg, Maria 1872-1903 ................................. 196 200 305

Lundberg, Maria Lovisa 1866-1892 ............................. 376 1205

Lundberg, Otto Alexander 1894-1973 .................... 197 358 360 415

Lundberg, Per 1893-1966 ................................... 197 358 359

Lundberg, Per Einar 1891-1892 ................................. 197 358

Lundberg, Per Olof Adolf 1857-1857 ................................ 196

Lundberg, Per Olof Bertil 1931-1993 ............................... 359

Lundberg, Per Otto 1861-1927 ..................... 196 197 358 415 1406

Lundberg, Sara Fredrika 1845-1925 ................................. 516

Lundberg, Ture Edmund 1929-1929 ................................... 359

Lundberg, Ulrika Kristina 1863-1895 ........................... 196 198

Lundbom, Anders Gustaf 1812-1876 ................................. 1063

Lundbom, Anna Fredrika 1838-1898 ............................ 1063 1064

Lundbom, Anna Karolina 1860-1860 ................................. 1064

Lundbom, Johan Fredrik 1788-1873 ............................ 1063 1658

Lundbom, Johan Gustaf 1846-1850 .................................. 1063

Lundbom, Johan Petter 1816-1861 .................................. 1658

Lundbom, Sara Lovisa 1826-1876 .................................... 723

Lundgren-Olofsson, Nils Petter 1804- ........................ 1566 1581

Lundgren, Agata Ottilia 1903-1917 ................................ 1569

Lundgren, Alma Eugénia 1879- ..................................... 1581

Lundgren, Alma Johanna 1884-1915 .................................. 570

Lundgren, Anna Augustina 1862- ................................... 1581

Lundgren, August Albin 1888-1975 ............................ 1566 1570

Lundgren, Beata Kristina 1909-1927 ................................ 694

Lundgren, Bertil Seved 1915-1991 .................................. 694

Lundgren, Britt-Marie 1924- ...................................... 1569

Lundgren, Bror Mauritz 1901-1911 ................................. 1295

Lundgren, Catharina Magdalena 1799- ............................... 144

Lundgren, Ellen Alexandra Albertina 1893- ......................... 532

Lundgren, Erik 1856-1918 .................................... 1290 1295

Lundgren, Erik Albin 1891-1982 .............................. 1295 1296

Lundgren, Erik Sten 1913-1983 ..................................... 694

Lundgren, Ester Maria 1888-1958 .................................. 1295

Lundgren, Frans Sigurd 1902-1979 .................................. 694

Lundgren, Gunhild Katarina 1905-1968 .............................. 694

Lundgren, Gustaf Elvar 1913-1982 ................................. 1582

Lundgren, Gustaf Leonard 1875-1961 .......................... 1581 1582

Lundgren, Hilda Axelia 1897- ..................................... 1295

Lundgren, Holger Sixten 1922- .................................... 1569

Lundgren, Hugo Nikanor 1895-1971 ............................ 1295 1297

Lundgren, Jakob Anton 1844-1927 ................................... 570

Lundgren, Johan Algot 1875-1875 .................................. 1566

Lundgren, Johan Algot 1877-1893 .................................. 1566

Lundgren, Johan Sigfrid Halvar 1906-1916 ......................... 1569

Lundgren, Johanna Vilhelmina 1864- ............................... 1212

Lundgren, John Birger 1913- ...................................... 1570

Lundgren, John Elof 1907-1993 .................................... 1569

Lundgren, Jonas Alfred 1871-1929 ............................ 1566 1568

Lundgren, Karl Emil 1909-1973 .................................... 1582

Lundgren, Karl Ingvar 1910-1918 .................................. 1569

Lundgren, Karl Johan 1877- ....................................... 1581

Lundgren, Karl Johan Robert 1865-1875 ............................ 1581

Lundgren, Klara Christina 1832-1887 ............................... 685

Lundgren, Klara Elida 1904-1994 .................................. 1569

Lundgren, Klas Arvid 1884- ....................................... 1566

Lundgren, Klas Ingvar 1908-1909 .................................. 1569

Lundgren, Klas Olof 1829-1907 .................................... 1566

Lundgren, Kristina Albertina 1873- ............................... 1581

Lundgren, Kurt Holmfrid 1927- .................................... 1569

Lundgren, Maria Amalia 1877- ..................................... 1581

Lundgren, Maria Matilda 1870-1906 ........................... 1566 1567

Lundgren, Naima Sofia 1911-1911 .................................. 1569

Lundgren, Nils August Oskar 1871- ................................ 1581

Lundgren, Nils Eugén 1878- ........................................ 694

Lundgren, Nils Johan Sigfrid 1900-1977 ............................ 694

Lundgren, Nils Olof 1907-1964 .................................... 1582

Lundgren, Olof Albert 1873- ...................................... 1566

Lundgren, Olof Konrad 1892-1979 .................................. 1295

Lundgren, Per August 1835-1906 ................................... 1581

Lundgren, Per Jonas Sigfrid 1889- ................................ 1295

Lundgren, Sara Magdalena 1830-1868 ............................... 1713

Lundgren, Sigfrid Almar 1880- ............................... 1566 1569

Lundgren, Sven Simon Eugén 1906-1966 .............................. 694

Lundgren, Tea Johanna 1902- ...................................... 1569

Lundgren, Valdy Margareta 1940- .................................. 1297

Lundgren, Vendla Johanna 1883-1887 ............................... 1581

Lundholm-Nilsdotter, Maria Christina 1836-1913 .................... 997

Lundin, August Erland 1923-1989 ........................... 216 827 935

Lundin, Karl August 1885- ................................. 216 827 935

Lundkvist, Nils Wilhelm 1871-1963 ........................... 1096 1097

Lundmark-Jonsson, Per 1827-1900 .................................. 1379

Lundmark, Anders Alfred 1852-1917 ................................ 1260

Lundmark, Anna Greta 1919-1986 ............................... 136 1609

Lundmark, Anna Josefina 1877-1953 ................................ 1272

Lundmark, Anna Kristina 1863- .................................... 1379

Lundmark, Anny Maria 1919-1934 .............................. 1111 1171

Lundmark, Bror Verner 1906-1951 .............................. 136 1609

Lundmark, Ebba Davida 1909- .................................. 136 1609

Lundmark, Frida Katarina 1887-1889 ............................... 1380

Lundmark, Gerda Johanna 1898-1993 ............................ 136 1609

Lundmark, Hans Albert Arvid 1914-1991 ....................... 1111 1171

Lundmark, Helge Fritjof 1903-1953 ............................ 136 1609

Lundmark, Henny Augusta 1893-1977 ................................ 1196

Lundmark, Hilda Augusta 1898-1980 ................................ 1260

Lundmark, Ida Elise 1899-1997 ................................ 136 1609

Lundmark, Johan 1867-1867 ........................................ 1379

Lundmark, Johan Arvid 1885- ...................................... 1380

Lundmark, Johan Arvid 1889-1969 ............................. 1111 1171

Lundmark, Johan August 1867-1958 ....................... 1111 1171 1196

Lundmark, Jonas 1842-1903 .................................... 136 1609

Lundmark, Jonas 1858- ....................................... 1379 1380

Lundmark, Jonas Erik 1871-1938 ........................... 136 417 1609

Lundmark, Karl Gösta 1920-1998 .............................. 1111 1171

Lundmark, Magdalena Vilhelmina 1866- ............................. 1455

Lundmark, Per 1861- .............................................. 1379

Lundmark, Rut Gunvor 1930- ........................................ 417

Lundmark, Set Runo 1901-1983 ............................. 136 417 1609

Lundmark, Sven Viktor 1902- .................................. 136 1609

Lundqvist-Larsson, Anders 1810-1894 ............................... 389

Lundqvist, Anna Greta 1909-1993 .................................. 1118

Lundqvist, Anna Johanna 1884-1971 ................................ 1117

Lundqvist, Christina Catharina Josefina 1837- ..................... 389

Lundqvist, Ellen Maria 1890- ...................................... 390

Lundqvist, Emma Helena 1891- ...................................... 390

Lundqvist, Ester Lovisa 1887- ..................................... 390

Lundqvist, Fredrika Vilhelmina 1842-1859 .......................... 389

Lundqvist, Johan Gustaf 1888-1909 ................................ 1117

Lundqvist, Lars Petter 1842- ...................................... 389

Lundqvist, Maria Albertina 1839- .................................. 389

Lundqvist, Nanny Emilie 1892- ..................................... 390

Lundqvist, Nils Olof 1844- .................................... 389 390

Lundqvist, Otto Andreas 1850-1857 ................................. 389

Lundqvist, Per 1823-1900 ......................................... 1117

Lundqvist, Per Johan 1849-1897 ................................... 1117

Lundqvist, Signe Kristina Fanny Lovisa 1891-1976 ............ 1117 1118

Lundqvist, Ulrika Serafia 1847- ................................... 389

Lundsten, Alma Alfrida 1889-1923 ................................. 1142

Lundsten, Anders Emil 1901-1987 ............................. 1142 1261

Lundsten, Anders Torgny 1934- .................................... 1261

Lundsten, Anna Barbro Alice 1931- ................................ 1261

Lundsten, Anna Petronella 1904-1993 .............................. 1142

Lundsten, Christina Maria 1854- ......................... 456 1140 1141

Lundsten, Enid Dagny Hermine 1917- .......................... 1488 1706

Lundsten, Frida Maria Alexandra 1909- ............................ 1142

Lundsten, Hilda Maria 1890-1930 ................................... 517

Lundsten, Ingegerd Anna Lovisa 1915- ........................ 1488 1706

Lundsten, Israel 1830-1900 .............................. 517 1488 1706

Lundsten, Ivan Manfred Allan 1920-1921 ...................... 1488 1706

Lundsten, Johan Hjalmar 1898-1939 ................................ 1142

Lundstén, Johan Lennart 1924-1985 ........................... 1488 1706

Lundsten, Karl Uno Petrus 1919- ............................. 1488 1706

Lundsten, Lovisa Carolina 1836-1913 ............................... 875

Lundsten, Lovisa Emilia 1895- .................................... 1142

Lundsten, Maj Gunborg 1922- ................................. 1488 1706

Lundsten, Nils Edvard 1892-1958 .................................. 1142

Lundsten, Per 1824-1899 .......................................... 1140

Lundsten, Per Anton 1858-1920 .......................... 1140 1142 1261

Lundsten, Per Oskar 1881-1964 ............................... 1488 1706

Lundsten, Rut Viola 1926-1926 ............................... 1488 1706

Lundsten, Tore Ivan 1929- ................................... 1488 1706

Lundsten, Ture Allan 1927-1981 .............................. 1488 1706

Lundsten, Åke Birger 1931- .................................. 1488 1706

Lundström, Anders 1857-1893 .................................. 337 1237

Lundström, Anders Axel Einar 1892-1971 ................... 337 340 1237

Lundström, Anna Karolina 1856-1950 ................................ 265

Lundström, Anna Magdalena 1841- .................................. 1109

Lundström, Birgit Maria 1926- ..................................... 338

Lundström, Bror Evert Valfrid 1909- .............................. 1345

Lundström, Bror Linus Eugén 1898-1930 ....................... 1110 1170

Lundström, Christina Margareta 1848- ............................. 1109

Lundström, Edla Elvira 1893-1976 .................. 1110 1111 1170 1171

Lundström, Elin Vilhelmina 1895-1930 ........................ 1110 1170

Lundström, Elis Reinhold Verner 1910-1982 ........................ 1345

Lundström, Ellen Maria 1866- .................................. 241 242

Lundström, Elsa Elisabet 1918-1960 ............................... 1345

Lundström, Emanuel 1824- .......................................... 241

Lundström, Emma Sofia 1862-1921 ................................... 699

Lundström, Emrik Vigot Ingemar 1907-1975 ......................... 1345

Lundström, Erik 1878-1965 ........................................ 1345

Lundström, Erik Edvin 1903- ...................................... 1345

Lundström, Ernst Birger August 1901- ........................ 1110 1170

Lundström, Ester Maria 1888-1929 ............................ 1110 1170

Lundström, Gertrud Amanda Sofia 1928-1992 ......................... 338

Lundström, Gustaf David 1916-1986 ................................. 338

Lundström, Helge 1915-1991 ........................................ 270

Lundström, Hjalmar 1913-1992 ...................................... 270

Lundström, Hulda Maria 1884-1967 ............................. 988 1198

Lundström, Hulda Matilda 1864-1944 ........................... 333 1234

Lundström, Hulda Matilda 1875-1917 ................................ 966

Lundström, Ida Adelia 1868- ....................................... 241

Lundström, Inga Maria 1929- .................................. 340 1237

Lundström, Inga Vivi-Anne 1933- ................................... 549

Lundström, Jakob 1814-1897 ............................. 1067 1109 1170

Lundström, Johan Alfred 1903-1997 ................................. 270

Lundström, Johan Emil 1865-1865 ................................... 241

Lundström, Johan Emil 1867- ....................................... 241

Lundström, Johan Holger 1921- ..................................... 339

Lundström, Johan Jakob 1856-1857 ................................. 1109

Lundström, Johan Olof 1880-1960 ................................... 549

Lundström, Johan Petter 1843-1846 ................................ 1109

Lundström, Johan Signar 1888-1977 ............................. 337 339

Lundström, Johannes 1873-1959 ..................................... 270

Lundström, John Sigurd 1914- ..................................... 1345

Lundström, Jonas Ivar 1905-1977 ................................... 549

Lundström, Karl David 1918- ....................................... 338

Lundström, Karl Henning 1912-1918 ................................. 270

Lundström, Karl Jakob 1858-1932 ........................ 1109 1110 1170

Lundström, Karl Jakob Edvin 1891-1947 ....................... 1110 1170

Lundström, Karl Linus 1887-1972 ............................... 337 338

Lundström, Margareta Christina 1846-1848 ......................... 1109

Lundström, Margareta Sofia 1854-1856 ............................. 1109

Lundström, Margareta Sofia 1863-1910 ............................. 1119

Lundström, Maria 1852-1856 ....................................... 1109

Lundström, Maria Augusta 1889- ................................... 1278

Lundström, Maria Carolina 1839-1849 .............................. 1109

Lundström, Maria Fredrika 1851-1912 ......................... 1515 1519

Lundström, Nils Algot 1908-1994 ................................... 270

Lundström, Nils Gustaf 1835-1867 ................................. 1119

Lundström, Olof 1815-1882 ......................................... 337

Lundström, Olof Axel 1923-1991 .................................... 338

Lundström, Olof Daniel 1850-1869 ................................. 1109

Lundström, Sagda Elisabet 1896-1897 ......................... 1110 1170

Lundström, Sanna Matilda 1905-1998 ................................ 270

Lundström, Selma Maria 1910- ...................................... 270

Lundström, Sigrid Viktoria 1904-1988 .............................. 270

Lundström, Sofia Eufrosyna 1853- .................................. 701

Lundström, Sven Emil 1904-1965 ................................... 1345

Lång-Sundström, Karl Johan 1824-1898 ............................... 25

Lång, Catharina Johanna 1844-1901 ............................ 136 1609

Lång, Gerda Johanna 1918- ........................................ 1099

Lång, Gustaf Anton 1876-1960 ................................ 1096 1099

Lång, Gustaf Edvin 1901-1986 ..................................... 1099

Lång, Ida Maria 1908-1986 ........................................ 1099

Lång, Knut Oskar 1912-1985 ....................................... 1099

Lång, Lars Konrad 1910- .......................................... 1099

Lång, Sven Hugo 1907-1980 ........................................ 1099

Löf, Anders Emil 1895-1919 ........................................ 669

Löf, Anders Otto 1865-1914 .................................... 660 669

Löf, Anna Ottilia 1894-1898 ....................................... 669

Löf, Artur Ingvar 1902-1903 ....................................... 669

Löf, Artur Manfred 1904- .......................................... 669

Löf, Berta Ottilia 1900-1913 ...................................... 669

Löf, Dagny Ragnhild Frideborg 1908- ............................... 669

Löf, Elin Elvira 1898-1919 ........................................ 669

Löf, Johan Valfrid 1901-1921 ...................................... 669

Löf, Nils Robert 1897-1965 ........................................ 669

Löf, Olga Kristina 1893-1913 ...................................... 669

Löf, Sanny Anna Elisabet 1906-1930 ................................ 669

Löf, Selina Johanna 1891- ......................................... 669

Löfberg, Anna Fredrika 1841-1865 ............................. 128 1601

Löfbom, Hedda Johanna 1854-1903 ................................... 488

Löfbom, Kristina Katarina 1864- .......................... 236 957 1404

Löfdahl, Anna Vilhelmina 1836-1900 ............................... 1505

Löfdahl, Johan Efraim 1806-1875 .................................. 1505

Löfgren, Anna Kristina 1866- ................................ 1517 1518

Löfgren, Frida Charlotta 1874- .................................... 955

Löfgren, Karl Olof Georg 1871-1937 ............................... 1164

Löfgren, Maria Olivia 1859-1926 ................................... 503

Löfgren, Matilda Amalia 1856- .................................... 1169

Löfgren, Nils Rudolf 1929- ....................................... 1164

Löfgren, Selma Helena 1865-1934 .................................. 1334

Löfgren, Sigurd Enar 1902-1974 ................................... 1164

Löfgren, flickebarn 1933-1933 .................................... 1164

Lögdström, Karl Anton 1856-1927 .................................. 1588

Lögdström, Karl Evert Amandus 1908- .............................. 1588

Lögdström, Karl Harald 1881-1952 ................................. 1588

Lögdström, Karl Steiner 1906-1907 ................................ 1588

Lögdström, Sven Olof Herbert 1915-1993 ........................... 1588

Magnusson, Göte Adelfos 1919- ................................. 684 764

Magnusson, Ivan Petter 1916-1977 .............................. 684 764

Magnusson, Karl Ingvar 1917-1996 .............................. 684 764

Mann-Andersson, Anders Gustaf 1808-1879 ....................... 54 1702

Mann-Karlsson, Leonard 1871-1915 ............................ 1077 1082

Mann-Lindström, Olof Gustaf 1849-1894 ......................... 905 909

Mann, Albin 1891- ................................................. 909

Mann, Axel 1893- .................................................. 909

Mann, Elon Helge Kornelius 1909- .................................. 910

Mann, Emilia Kristina 1901-1901 .................................. 1082

Mann, Gerda Emerentia 1897-1978 .................................. 1082

Mann, Johan Gustaf 1873- ...................................... 909 910

Mann, Karl Gustaf 1907- ........................................... 910

Mann, Karl Teonard 1881- .......................................... 909

Mann, Naimi Maria Olivia 1878-1881 ................................ 909

Mann, Nanna Kornelia 1905- ........................................ 910

Mann, Nils Anton 1876-1877 ........................................ 909

Mann, Olof Julius 1885- ........................................... 909

Marklund, Abraham 1795-1862 ................................... 254 281

Marklund, Abraham Anton 1822-1872 ................. 254 255 314 370 941

Marklund, Alfred 1880-1936 ...................................... 75 78

Marklund, Alma Eugenia 1912-1980 ................................... 77

Marklund, Anna Alfrida Magdalena 1914- ............................. 78

Marklund, Anna Helena 1898-1978 .................................... 77

Marklund, Anna Lisi Ingegerd 1923- ................................. 78

Marklund, Anna Maria 1870- ...................................... 75 76

Marklund, Anny Maria 1930- ........................................ 371

Marklund, August 1868- ........................................ 255 260

Marklund, August Gotthard 1916-1972 ................................ 78

Marklund, Axel Leander 1897-1973 .................................. 257

Marklund, Catharina Lovisa 1826-1876 .......................... 254 262

Marklund, Catharina Maria 1851- ................................... 255

Marklund, Christina Magdalena 1836-1913 ..................... 1010 1046

Marklund, Daniel 1776- ............................................ 400

Marklund, Edla Johanna 1879- .................................. 257 314

Marklund, Elin Maria 1883-1972 ................................ 257 314

Marklund, Erik Oskar 1861-1925 ................................ 255 259

Marklund, Erik Viktor 1895-1923 ................................... 259

Marklund, Ester Lovisa 1894-1984 .................................. 260

Marklund, Ester Sofia 1899-1982 ................................... 257

Marklund, Eva Johanna 1839-1904 ............................... 281 316

Marklund, Frans August 1908- ...................................... 260

Marklund, Frida Katarina Margareta 1892-1925 ...................... 259

Marklund, Gerda Alfine 1929- ....................................... 78

Marklund, Gustaf Adam 1880- ............................... 257 314 315

Marklund, Gustaf Adolf 1854-1932 ...................... 255 257 282 314

Marklund, Gustaf Gottfrid 1911-1974 ................................ 78

Marklund, Gustaf Sigvard 1916-1996 ................................ 315

Marklund, Hans Gustaf 1839-1925 .................................... 75

Marklund, Helga Ingeborg 1905-1989 ................................ 259

Marklund, Ida Kristina 1876-1876 ................................... 75

Marklund, Isak Petter 1810-1880 .................................. 1010

Marklund, Johan 1834- ............................................. 254

Marklund, Johan Artur 1921-1923 ................................... 315

Marklund, Jonas Gustaf 1871-1872 ................................... 75

Marklund, Jonas Gustaf 1873-1949 ................................ 75 77

Marklund, Jonas Petter 1805-1805 .................................. 400

Marklund, Karl Amandus 1885-1977 .............................. 257 314

Marklund, Karl Gustaf 1926- ........................................ 78

Marklund, Karl Gustaf Edvin 1903-1971 .............................. 77

Marklund, Karl Johan 1849-1908 ............................ 255 256 941

Marklund, Karl Linus 1897- .................................... 258 370

Marklund, Karl Olof 1829-1892 ................................. 254 266

Marklund, Karl Olof 1867-1878 ..................................... 266

Marklund, Konrad 1883-1884 ......................................... 75

Marklund, Kristina Amalia 1878-1878 ................................ 75

Marklund, Lars Olof 1855- ......................................... 255

Marklund, Lars Petter 1824-1898 ............................... 254 261

Marklund, Lovisa Charlotta 1865- .................................. 255

Marklund, Margareta Brita 1828-1892 ........................... 254 263

Marklund, Maria Katarina Augusta 1891-1911 ........................ 260

Marklund, Maria Valborg 1893- ..................................... 259

Marklund, Märta Alborg Teresia 1918-1984 ........................... 78

Marklund, Naimia Sofia 1903-1995 .................................. 257

Marklund, Nanny Katarina Lovisa 1882- ................. 257 282 314 316

Marklund, Nils Adrian 1894-1948 ................................... 257

Marklund, Nils Jakob 1829- ........................................ 254

Marklund, Nils Jakob 1857-1934 ............................ 255 258 370

Marklund, Nils Johan Egon 1904-1979 ................................ 77

Marklund, Nils Magnus 1886-1957 ........................... 258 370 371

Marklund, Nils Mauritz 1874-1885 ................................... 75

Marklund, Nils Mauritz 1898-1966 .................................. 259

Marklund, Nils Valdemar 1898- ..................................... 260

Marklund, Olga Magdalena 1901-1978 ................................. 77

Marklund, Oskar 1884- .............................................. 75

Marklund, Per Abel 1891- ...................................... 258 370

Marklund, Per Anton Robert 1847- .................................. 255

Marklund, Ragnhild Alice 1931- .................................... 315

Marklund, Ragnhild Katarina 1927-1929 ............................. 315

Marklund, Robert 1888-1889 .................................... 257 314

Marklund, Rut Augusta 1906-1994 .................................... 77

Marklund, Selma Adelia 1914-1955 .................................. 315

Marklund, Severin 1904-1996 ....................................... 257

Marklund, Signe Augusta 1893-1975 ................................. 257

Marklund, Sigrid Johanna 1925-1997 ................................ 315

Marklund, Tekla Emilia 1899-1976 ................................... 77

Marklund, Ulrika Carolina 1857-1919 ........................... 266 267

Markström-Olofsson, Per 1786-1844 ................................ 1252

Markström, Alma Katarina Johanna 1880-1960 ....................... 1238

Markström, Anders 1782-1809 .................................. 118 1591

Markström, Anders Adolf 1869- ................................ 121 1594

Markström, Anders Fredrik 1864- .............................. 128 1601

Markström, Anders Gustaf 1866-1869 ........................... 121 1594

Markström, Anders Wilhelm 1830-1908 ................. 118 121 1591 1594

Markström, Augusta Ottilia 1886- .................................. 521

Markström, Axel Leander 1881- ..................................... 521

Markström, Catharina Margareta 1827-1909 ............ 118 119 1591 1592

Markström, Christina Magdalena 1836- ......................... 118 1591

Markström, Christina Vilhelmina 1848- ........................ 118 1591

Markström, Elsa Ulla 1838-1839 ............................... 118 1591

Markström, Erik Robert 1899-1967 ............................. 123 1596

Markström, Fredrik 1835-1911 ........................ 118 128 1591 1601

Markström, Fredrik Anton 1804-1884 ...................... 118 1540 1591

Markström, Fredrika Gustava 1829-1868 .......... 118 120 1540 1591 1593

Markström, Frida Amalia 1891- ................................ 122 1595

Markström, Gerda Eleonora 1901-1990 .......................... 122 1595

Markström, Hedvig Vilhelmina 1897-1926 ....................... 123 1596

Markström, Henny Lovisa 1884- ..................................... 521

Markström, Isak Anton 1826- .................................. 118 1591

Markström, Johan Gustaf 1844- ................................ 118 1591

Markström, Johan Petter 1816-1873 ................................. 521

Markström, Johanna 1843-1910 .................................. 829 937

Markström, Karl Andreas 1896- ................................ 122 1595

Markström, Karl Axel 1890-1890 ............................... 122 1595

Markström, Karl Emil Teodor 1889- ................................. 521

Markström, Karl Fredrik 1860- ....................... 121 122 1594 1595

Markström, Karl Wilhelm 1898- ................................ 123 1596

Markström, Klara Fredrika 1828-1904 .............................. 1252

Markström, Kristina Vilhelmina 1872-1923 ............ 121 124 1594 1597

Markström, Lars Ferdinand 1869-1869 .......................... 128 1601

Markström, Margareta Catharina 1780-1853 ......................... 1415

Markström, Maria Johanna 1833- ...................... 118 125 1591 1598

Markström, Maria Oskarlina 1856-1950 .............................. 551

Markström, Olga Maria 1895- ....................................... 330

Markström, Olof Helmer 1902-1926 ............................. 123 1596

Markström, Per 1845- .............................................. 521

Markström, Per Hjalmar 1879- ...................................... 521

Markström, Robert Wilhelm 1865-1921 ................. 121 123 1594 1596

Markström, Sofia 1837-1839 ................................... 118 1591

Markström, Sofia 1841- ....................................... 118 1591

Markusdotter, Anna Charlotta 1844- ................................ 146

Markusdotter, Anna Johanna 1829-1831 .............................. 146

Markusdotter, Catharina Matilda 1839- ............................. 146

Markusdotter, Christina Magdalena 1829- ........................... 146

Markusdotter, Johanna 1805-1874 .................................... 18

Markusdotter, Johanna 1840-1929 ..................... 146 160 1138 1177

Markusdotter, Maria Margareta 1846-1867 ........................... 146

Markusdotter, Sofia 1841- ......................................... 146

Markusson, Abraham Reinhold 1838-1838 ............................. 146

Markusson, Adolf Fredrik 1837- ................................ 146 152

Markusson, Anders 1739-1813 ...................................... 1067

Markusson, Jon 1736-1809 .................................... 1318 1671

Markusson, Jonas 1790-1851 ....................................... 1379

Markusson, Jonas Gustaf 1835-1874 ................................. 146

Markusson, Karl Olof 1834-1913 .................................... 146

Markusson, Markus Anton 1829- ..................................... 146

Markusson, Nils August 1848-1886 .................................. 146

Markusson, Reinhold 1843- ......................................... 146

Mattsdotter, Anna Magdalena 1812-1891 ......................... 484 499

Mattsdotter, Anna Margareta 1800-1883 ............................. 541

Mattsdotter, Brita 1750-1830 ....................................... 82

Mattsdotter, Brita 1776-1852 ...................................... 587

Mattsdotter, Catharina Magdalena 1846-1920 ....................... 1475

Mattsdotter, Christina Catharina 1810-1883 .................... 484 485

Mattsdotter, Elisabet 1743-1809 .................................. 1132

Mattsdotter, Hilma Johanna 1881-1952 .......................... 735 736

Mattsdotter, Karin 1812-1876 ...................................... 264

Mattsdotter, Kerstin 1748-1785 .................................... 484

Mattsdotter, Magdalena 1738-1789 ................................. 1452

Mattsdotter, Maria Brita 1786-1836 ................................ 855

Mattsdotter, Maria Brita 1798-1867 ................................. 84

Mattsdotter, Maria Christina 1806-1876 ........................... 1322

Mattsdotter, Maria Lovisa 1826-1905 ........................... 484 520

Mattsdotter, Sara Christina 1804-1876 ............................ 1358

Mattsson, Albertina 1860- ........................................ 1249

Mattsson, Anna Carolina 1854- ............................. 308 500 505

Mattsson, Anton Martin 1878- ..................................... 1220

Mattsson, Edla Christina 1858- ................................ 500 509

Mattsson, Elsa Marianne 1924- ..................................... 104

Mattsson, Erena Johanna 1862-1946 .................... 296 500 510 1409

Mattsson, Isak 1829-1872 ......................................... 1622

Mattsson, Johan 1821-1857 ..................................... 484 514

Mattsson, Johan 1866-1917 ......................................... 104

Mattsson, Johan Konrad 1900-1938 .................................. 104

Mattsson, Johan Martin 1901-1986 ................................. 1220

Mattsson, John Bertil 1926- ...................................... 1220

Mattsson, Katarina Johanna 1860- .................................. 538

Mattsson, Maria Johanna 1864-1926 ................................ 1622

Mattsson, Maria Magdalena 1866- ................................... 584

Mattsson, Maria Vilhelmina 1866-1892 ............................. 1199

Mattsson, Nils 1811-1868 .......................................... 505

Mattsson, Per 1816-1883 ......................... 296 484 500 1188 1409

Michaelsdotter, Catharina 1804-1870 ................................ 67

Michaelsdotter, Christina 1801-1870 ................................ 39

Michaelsson, Hans 1806-1857 ........................................ 53

Michaelsson, Per Aron 1834-1914 ................................. 70 76

Modig-Larsson, Nils 1793-1858 .................................... 1613

Modig-Olofsson, Per 1754- ........................................ 1298

Molin, Carolina 1838-1895 .................................... 478 1650

Molin, Emma Karolina 1864- .................................... 410 438

Molin, Erik 1820-1877 .............................................. 27

Molin, Ester Johanna 1893- .................................. 1529 1578

Molin, Henrika Lovisa 1862-1916 .............................. 123 1596

Molin, Johan Teodor 1882- ................................... 1529 1578

Molin, Johanna Olivia 1873- ........................................ 27

Molin, Karl Olof 1831-1907 ................................... 123 1596

Molin, Nils 1853- ........................................... 1529 1578

Morin, Holger Fabian 1912-1978 ................................... 1432

Moritz, Catharina Lovisa 1845- .................................... 390

Moritz, Concordia 1863- ........................................... 390

Moritz, Helena Carolina 1824-1899 ................................. 889

Moritz, Magnus 1826-1922 .................................... 1003 1009

Moritz, Maria Olivia 1868- .................................. 1003 1009

Mosesdotter, Kerstin 1733-1808 ................................... 1067

Mosesson, Lars 1717-1799 ......................................... 1671

Munter-Persson, Isak 1759-1838 .................................. 2 974

Munter-Persson, Isak Adolf 1838-1897 .......................... 975 976

Munter, Anna Amanda 1879-1881 ..................................... 976

Munter, Anna Margareta 1925- ...................................... 978

Munter, Bengt Adolf Kornelius 1910-1987 ........................... 977

Munter, Frans Linus 1887-1958 ................................. 976 978

Munter, Isak Edvard 1875-1879 ..................................... 976

Munter, Johan Adolf 1882-1911 ................................. 976 977

Munter, John Evert 1907-1954 ...................................... 977

Munter, Karl Fredrik 1916- ........................................ 978

Munter, Ulla Elisabet 1919- ....................................... 978

Munter, Valborg Maria 1909-1916 ................................... 977

Mårtensdotter, Anna 1780-1825 ............................. 146 567 737

Mårtensdotter, Anna Magdalena 1823-1866 ........... 1004 1033 1181 1230

Mårtensdotter, Brita 1767-1809 ................................ 738 904

Mårtensdotter, Catharina 1736-1817 ................................ 995

Mårtensdotter, Catharina Magdalena 1825- ......................... 1449

Mårtensdotter, Eva Sofia 1823- ................................... 1449

Mårtensdotter, Margareta 1730-1804 ................................. 30

Mårtensson, Anders 1814-1874 ..................................... 1293

Mårtensson, Johan 1752-1795 ...................................... 1449

Mårtensson, Johan Erik 1822- ..................................... 1449

Mårtensson, Jon 1762-1843 ........................................ 1413

Mårtensson, Karl 1830-1831 ....................................... 1449

Mårtensson, Karl Fredrik 1828-1828 ............................... 1449

Mårtensson, Karl Petter 1821-1822 ................................ 1449

Mårtensson, Nils 1793-1856 ........................................ 997

Mårtensson, Olof Petter 1781-1859 ........................... 1524 1572

Mårtensson, Per 1730-1808 .................................... 380 1452

Mårtensson, Per 1767-1824 ........................................ 1583

Möller, Anna Teresia Aqvilina 1853-1857 ........................... 250

Möller, Axel Reinhold Vallentin 1852-1852 ......................... 250

Möller, Johan Gustaf Oskar 1850- .................................. 250

Möller, Karl Johan 1825-1861 ...................................... 250

Möller, Karl Johan Eugén 1849-1856 ................................ 250

Möller, Maria Paulina Emerentia 1856-1857 ......................... 250

N, N ............................................................. 1424

Nathanaelsdotter, Christina Catharina 1836-1919 ................... 209

Nathanaelsdotter, Magdalena Catharina 1802-1876 .................. 1704

Nilsdotter, Albertina 1851- ...................................... 1634

Nilsdotter, Anna 1732-1809 .................................... 253 847

Nilsdotter, Anna 1737- ........................................... 1067

Nilsdotter, Anna 1751-1839 ........................................ 859

Nilsdotter, Anna 1783-1839 ........................................ 243

Nilsdotter, Anna Amanda 1872-1872 ................................. 997

Nilsdotter, Anna Brita 1804-1884 ................................. 1239

Nilsdotter, Anna Brita 1805-1889 ............................. 392 1467

Nilsdotter, Anna Catharina 1800-1855 .............................. 791

Nilsdotter, Anna Catharina 1806-1877 .............................. 152

Nilsdotter, Anna Catharina 1852-1853 .............................. 423

Nilsdotter, Anna Catharina 1854-1857 .............................. 423

Nilsdotter, Anna Christina 1811-1883 .............................. 710

Nilsdotter, Anna Christina 1820-1871 ............................. 1013

Nilsdotter, Anna Fredrika 1851- .................................. 1587

Nilsdotter, Anna Johanna 1835-1919 ............................... 1639

Nilsdotter, Anna Kristina 1873-1903 ............................... 804

Nilsdotter, Anna Lotta 1817-1817 .................................. 451

Nilsdotter, Anna Magdalena 1785-1857 ............................. 1454

Nilsdotter, Anna Magdalena 1804-1850 .............................. 975

Nilsdotter, Anna Magdalena 1845-1899 .............................. 459

Nilsdotter, Anna Margareta 1769-1846 ............................... 67

Nilsdotter, Anna Maria 1819-1901 .............................. 329 949

Nilsdotter, Anna Maria 1842-1870 ................................. 1165

Nilsdotter, Anna Matilda 1854-1876 ................................ 833

Nilsdotter, Anna Sofia 1801-1859 ................................... 21

Nilsdotter, Anna Sofia 1853- .................................. 373 377

Nilsdotter, Anna Sofia 1858- ..................................... 1486

Nilsdotter, Anna Ulrika 1872- ............................... 1584 1585

Nilsdotter, Augusta Vilhelmina 1884-1884 ......................... 1584

Nilsdotter, Augusta Vilhelmina 1886- ............................. 1584

Nilsdotter, Brita Amalia 1859- ................................... 1486

Nilsdotter, Brita Catharina 1793-1877 ............................ 1536

Nilsdotter, Brita Catharina 1838-1903 ............................ 1027

Nilsdotter, Brita Katarina 1848-1903 ............................. 1356

Nilsdotter, Brita Magdalena 1849- ................................. 674

Nilsdotter, Brita Margareta 1777-1837 ............................. 253

Nilsdotter, Brita Sofia 1857-1916 ................................ 1513

Nilsdotter, Catharina 1714-1799 .................................. 1412

Nilsdotter, Catharina 1783-1870 ................................... 787

Nilsdotter, Catharina 1795-1870 ................................... 486

Nilsdotter, Catharina 1796-1868 ................................... 469

Nilsdotter, Catharina 1796-1868 ................................... 843

Nilsdotter, Catharina Lovisa 1828-1868 ............................ 269

Nilsdotter, Catharina Magdalena 1814- ............................. 451

Nilsdotter, Catharina Magdalena 1833-1918 ............... 194 1020 1021

Nilsdotter, Catharina Margareta 1795-1877 .................... 125 1598

Nilsdotter, Cherstin 1737-1816 .................................... 974

Nilsdotter, Christina 1849- ...................................... 1020

Nilsdotter, Christina Augusta 1850-1857 .......................... 1346

Nilsdotter, Christina Catharina 1807-1808 ......................... 191

Nilsdotter, Christina Johanna 1839-1880 ................ 1099 1561 1649

Nilsdotter, Christina Magdalena 1816- ............................ 1672

Nilsdotter, Christina Magdalena 1817-1880 .......................... 85

Nilsdotter, Christina Magdalena 1827-1874 ......................... 344

Nilsdotter, Christina Margareta 1822-1863 ............ 218 823 931 1283

Nilsdotter, Edla Matilda 1872- .................................... 373

Nilsdotter, Elin Ottilia Vilhelmina 1883- ......................... 207

Nilsdotter, Elna Sofia 1865- ..................................... 1199

Nilsdotter, Emma Charlotta 1854-1933 ............................. 1470

Nilsdotter, Emma Christina 1859- .................................. 373

Nilsdotter, Emma Elisabet 1851-1855 ............................... 323

Nilsdotter, Emma Evelina 1868-1913 ................................ 384

Nilsdotter, Emma Kristina 1856-1907 ............................... 100

Nilsdotter, Emma Kristina 1873-1948 .............................. 1081

Nilsdotter, Emma Lovisa 1843-1924 ................................ 1016

Nilsdotter, Helena 1831-1876 ..................................... 1104

Nilsdotter, Henny Amalia 1872-1956 ............................ 207 210

Nilsdotter, Hilda Fredrika Katarina 1883- ......................... 207

Nilsdotter, Hilma Charlotta 1876- ................................. 207

Nilsdotter, Ida Kristina Matilda 1881- ............................ 207

Nilsdotter, Johanna 1819-1903 ..................................... 451

Nilsdotter, Johanna Margareta 1841-1904 .......................... 1368

Nilsdotter, Karin 1717-1796 ....................................... 565

Nilsdotter, Katarina Lovisa 1861-1918 ..................... 373 379 585

Nilsdotter, Kristina Johanna 1868-1922 ............................ 837

Nilsdotter, Kristina Katarina 1858-1880 ........................... 833

Nilsdotter, Kristina Magdalena 1852-1926 ......................... 1510

Nilsdotter, Kristina Matilda 1853-1924 ............................ 906

Nilsdotter, Kristina Matilda 1874- ............................... 1486

Nilsdotter, Lisa Margareta 1789-1842 ................... 1555 1709 1710

Nilsdotter, Lovisa 1844-1889 ..................................... 1053

Nilsdotter, Magdalena 1777- ....................................... 565

Nilsdotter, Magdalena 1802-1842 ................................... 833

Nilsdotter, Magdalena 1803-1870 ................................... 521

Nilsdotter, Magdalena 1805-1882 ............................... 191 192

Nilsdotter, Magdalena 1807-1855 ................................... 293

Nilsdotter, Magdalena Charlotta 1844-1888 .................... 132 1605

Nilsdotter, Magdalena Charlotta 1865-1871 ......................... 833

Nilsdotter, Magdalena Matilda 1853-1853 ........................... 833

Nilsdotter, Magdalena Petronella 1867-1868 ........................ 207

Nilsdotter, Magdalena Sofia 1836-1911 ............................. 834

Nilsdotter, Margareta 1752-1819 ................................... 630

Nilsdotter, Margareta Brita 1824-1881 ........................ 514 1677

Nilsdotter, Margareta Carolina 1843-1882 ................. 290 291 1086

Nilsdotter, Margareta Catharina 1790-1831 ......................... 318

Nilsdotter, Margareta Christina 1814-1899 ................... 1385 1686

Nilsdotter, Maria Amalia 1856-1933 ............................... 1568

Nilsdotter, Maria Augustina 1864- ................................ 1486

Nilsdotter, Maria Catharina 1804-1879 ............................. 290

Nilsdotter, Maria Catharina 1827-1909 ............................ 1350

Nilsdotter, Maria Elina 1864-1939 ................................. 414

Nilsdotter, Maria Johanna 1851-1861 ............................... 423

Nilsdotter, Maria Lovisa 1845- ................................ 290 293

Nilsdotter, Maria Margareta 1796-1845 ............................ 1456

Nilsdotter, Maria Margareta 1806-1887 ........................ 295 1192

Nilsdotter, Maria Margareta 1811-1872 ............................. 558

Nilsdotter, Maria Nikolina 1869-1953 ................. 207 208 368 1226

Nilsdotter, Maria Vilhelmina 1846- ................................ 323

Nilsdotter, Sara Margareta 1806-1881 ............................. 1010

Nilsdotter, Sofia Helena 1834- ................................... 1448

Nilsdotter, Sofia Magdalena 1799-1884 ............................ 1372

Nilsdotter, Sofia Matilda 1848- ............................... 323 325

Nilsdotter, Ulrika 1821-1888 .............................. 148 451 468

Nilsdotter, Ulrika Johanna 1820-1884 .......................... 54 1702

Nilsdotter, Ulrika Johanna 1871- ................................. 1486

Nilsdotter, Ulrika Matilda 1854-1932 .............................. 463

Nilsson, Agnes Elisabet 1897-1899 ................................. 226

Nilsson, Alfhilda Augusta 1899-1973 .............................. 1114

Nilsson, Alfred 1853-1910 ......................................... 697

Nilsson, Alma Fredrika 1883- ...................................... 475

Nilsson, Alma Maria 1887- ........................................ 1218

Nilsson, Alma Maria 1891- ......................................... 953

Nilsson, Alma Maria 1896-1899 ............................... 1487 1705

Nilsson, Alvar Sixten 1927- ....................................... 676

Nilsson, Anders 1795-1860 .......................................... 39

Nilsson, Anders 1800-1868 ......................................... 670

Nilsson, Anders 1837-1860 ........................................ 1020

Nilsson, Anders 1886-1962 ..................................... 674 676

Nilsson, Anders Alfred 1866- ...................................... 453

Nilsson, Anna Adelia 1897-1897 .................................. 56 87

Nilsson, Anna Albertina 1863-1948 ................................. 613

Nilsson, Anna Augusta 1877- ...................................... 1229

Nilsson, Anna Augusta 1882- ...................................... 1029

Nilsson, Anna Elly Elisabet 1920- ................................ 1331

Nilsson, Anna Evelina 1888-1919 ............................... 505 507

Nilsson, Anna Iréne 1925- ............................... 229 1391 1692

Nilsson, Anna Josefina 1895- ..................................... 1218

Nilsson, Anna Karolina 1891-1892 ............................. 135 1608

Nilsson, Anna Katarina 1880-1930 ............................ 1113 1114

Nilsson, Anna Katarina 1898- ..................................... 1218

Nilsson, Anna Kristina 1882-1969 ................................. 1249

Nilsson, Anna Margareta 1867-1895 ......................... 80 81 90 91

Nilsson, Anna Matilda 1876-1969 ............................... 269 270

Nilsson, Anna Matilda 1901-1995 ................................... 209

Nilsson, Anna Nikolina 1888-1982 ................................. 1362

Nilsson, Anna Ottlia 1899-1988 .................................. 56 87

Nilsson, Anna Ulrika 1871- ........................................ 423

Nilsson, Anny Maria 1903-1930 .................................... 1114

Nilsson, August 1845-1924 ................................... 1020 1029

Nilsson, August 1859- ............................................ 1197

Nilsson, August 1887-1986 ......................................... 907

Nilsson, Axel 1869- ............................................... 207

Nilsson, Axel 1902- .............................................. 1587

Nilsson, Axel Lennart 1904-1990 ............................. 1487 1705

Nilsson, Axel Olaus 1905-1992 ..................................... 209

Nilsson, Beda Kristina 1890-1953 ............................ 1029 1031

Nilsson, Bengt Olaus 1918-1976 ............................... 375 1204

Nilsson, Berta Kristina 1901-1976 ................................. 998

Nilsson, Bror Gustaf 1893-1987 ...................... 226 229 1391 1692

Nilsson, Catharina Vilhelmina 1858- ............................... 858

Nilsson, Charlotta 1878- ...................................... 269 271

Nilsson, Dagny Erika 1926- ................................... 367 1352

Nilsson, Ebba Maria 1907-1982 ..................................... 640

Nilsson, Edla Erika 1912- ......................................... 640

Nilsson, Edla Johanna 1894-1958 ............................... 505 508

Nilsson, Edla Maria 1879- ......................................... 637

Nilsson, Elin 1882-1975 ........................................... 695

Nilsson, Elin Charlotta 1904-1975 ................................. 210

Nilsson, Elin Johanna 1892- ................................... 674 677

Nilsson, Elin Karolina 1907- ...................................... 527

Nilsson, Elin Matilda 1897-1982 .................................. 1030

Nilsson, Ellen Sofia 1915- ........................................ 516

Nilsson, Elna Albina 1908-1994 ................................... 1247

Nilsson, Elsy Emelia 1920- ................................... 375 1204

Nilsson, Elsy Katarina 1929- ...................................... 676

Nilsson, Emanuel 1820-1893 .................................. 1084 1642

Nilsson, Emanuel 1867- ........................................... 1486

Nilsson, Emma Johanna 1872-1895 ................................... 269

Nilsson, Engelbert Konstantin 1880-1882 ...................... 135 1608

Nilsson, Erik Arvid 1884- ......................................... 207

Nilsson, Erik Axel 1904-1982 ..................................... 1072

Nilsson, Erik Valdemar 1886-1889 .................................. 226

Nilsson, Estrid Johanna 1930- ................................ 367 1352

Nilsson, Eva Maria Katarina 1914-1997 ........................ 375 1204

Nilsson, Frans Hugo 1863-1863 ...................................... 14

Nilsson, Fredrik 1821-1906 ......................................... 49

Nilsson, Fredrik 1863- ............................................ 423

Nilsson, Fredrik Anton 1890- .................................... 56 87

Nilsson, Fredrik Johan 1859- ....................................... 14

Nilsson, Fredrik Manfred 1891- .................................... 226

Nilsson, Fredrika Augusta 1876-1934 ........................... 816 924

Nilsson, Frida Eleonora 1876-1960 ............................ 960 1274

Nilsson, Frida Olivia 1898-1984 .................................. 1022

Nilsson, Gerd Gudrun Maria 1934- ............................ 1489 1707

Nilsson, Gerda Elina Sofia 1893-1932 ........................ 1667 1668

Nilsson, Gerda Karolina 1903-1984 ................................ 1197

Nilsson, Gertrud Elisabet 1914-1999 ............................... 209

Nilsson, Gotthard 1892-1982 ...................................... 1331

Nilsson, Gustaf 1824-1909 ..................................... 451 482

Nilsson, Gustaf Engelbert 1886- ............................. 1029 1030

Nilsson, Gustaf Eugén 1906-1979 ................................... 209

Nilsson, Gustaf Johannes 1922-1989 ...................... 229 1391 1692

Nilsson, Gustaf Robert 1874- ..................................... 1242

Nilsson, Gustaf Valter 1901-1977 ................................. 1072

Nilsson, Gustaf Wilhelm 1856- ..................................... 423

Nilsson, Götilda Charlotta 1902- .................................. 640

Nilsson, Hanna Nikolina 1893-1985 ................................ 1213

Nilsson, Hans Åke 1922- .......................................... 1030

Nilsson, Hedvig Eleonora 1894-1895 ............................... 1072

Nilsson, Hedvig Matilda 1904-1984 ........................... 1247 1248

Nilsson, Helena Katarina 1854-1932 ............................... 1518

Nilsson, Helge Valdemar 1908-1918 ................................. 998

Nilsson, Henny Maria 1871-1944 .................................... 176

Nilsson, Hilda Evelina 1903-1943 ................................. 1072

Nilsson, Hilda Kristina 1908-1994 ................................. 209

Nilsson, Hilda Lovisa 1886-1888 ................................. 56 87

Nilsson, Hilda Lovisa 1888- ..................................... 56 87

Nilsson, Hilda Margareta 1871- ................................ 637 639

Nilsson, Hildur Elisabet 1906- ............................... 137 1610

Nilsson, Hildur Linnéa 1905-1976 ................................. 1587

Nilsson, Hildur Margareta 1899-1985 ............................... 774

Nilsson, Ida Adeline 1877- ...................... 135 136 417 1608 1609

Nilsson, Ingeborg Johanna 1901-1975 ......................... 1647 1648

Nilsson, Ingeborg Kristina 1910-1988 .............................. 640

Nilsson, Isak Leonard 1879-1905 ................................... 804

Nilsson, Jakob 1795- ............................................. 1152

Nilsson, Jakob 1830-1915 ................................ 613 1093 1559

Nilsson, Jakob Rudolf 1903-1983 ................... 1487 1490 1705 1708

Nilsson, Jenny Amalia 1904-1975 ................................... 209

Nilsson, Jenny Elisabet 1907-1996 ................................. 999

Nilsson, Jenny Kristina 1885-1906 ................................. 505

Nilsson, Jenny Maria 1881- .................................... 226 227

Nilsson, Johan 1792-1836 ............................................ 5

Nilsson, Johan 1843-1915 .......................................... 516

Nilsson, Johan 1857- ............................................. 1218

Nilsson, Johan Albert 1885-1886 .............................. 374 1203

Nilsson, Johan Alfred 1876-1958 ............................... 637 640

Nilsson, Johan Alfred 1904-1976 ................................... 210

Nilsson, Johan Alfred 1905-1971 ................................... 640

Nilsson, Johan Anton 1836-1912 ............................ 79 80 89 90

Nilsson, Johan Anton 1884-1948 ................................ 953 954

Nilsson, Johan Artur 1917-1982 .................................... 697

Nilsson, Johan Arvid 1888-1968 .................................... 998

Nilsson, Johan August 1879-1879 .................................. 1113

Nilsson, Johan Edvin 1896-1924 ................................... 1350

Nilsson, Johan Erhard 1878- ....................................... 527

Nilsson, Johan Fredrik 1812-1887 ........................... 47 451 464

Nilsson, Johan Göran 1813-1839 .................................... 574

Nilsson, Johan Hugo 1878-1894 ..................................... 207

Nilsson, Johan Jakob 1829-1905 ................................... 1091

Nilsson, Johan Ludvig 1900- ...................................... 1647

Nilsson, Johan Manfred 1912- ...................................... 516

Nilsson, Johan Oskar 1894-1899 ................................... 1647

Nilsson, Johan Petter 1824-1887 ................................... 834

Nilsson, Johan Petter 1856- .................... 221 226 1284 1391 1692

Nilsson, Johan Sigfrid 1885- .................................... 56 87

Nilsson, Johan Wilhelm 1825-1858 .................................. 858

Nilsson, Johanna Erika 1882-1968 ..................... 221 226 228 1284

Nilsson, Johanna Evelina 1890-1988 .......................... 1350 1353

Nilsson, Johanna Matilda 1867-1924 .................... 414 423 426 793

Nilsson, Johanna Olivia 1879-1961 ........................... 1584 1588

Nilsson, John Edgar 1930- ......................................... 954

Nilsson, John Fredrik 1887-1888 ................................... 226

Nilsson, John Fredrik Melvin 1908- ............................... 1242

Nilsson, John Hilding 1904-1977 .............................. 137 1610

Nilsson, John Konrad 1926- ........................................ 516

Nilsson, John Olof 1896-1972 ..................................... 1072

Nilsson, John Petrus 1919- .............................. 211 1388 1689

Nilsson, Jonas 1797-1833 ........................................ 55 83

Nilsson, Jonas 1798-1858 ......................................... 1447

Nilsson, Jonas 1799-1871 ................................ 996 1006 1034

Nilsson, Jonas 1841-1868 ......................................... 1559

Nilsson, Jonas Anton 1806-1888 .................................... 915

Nilsson, Jonas Anton 1833-1911 ......................... 1036 1229 1258

Nilsson, Jonas August 1837-1906 ............................... 195 204

Nilsson, Jonas Gustaf 1838-1922 .................................. 1636

Nilsson, Jonas Gustaf 1842-1901 ............................. 1020 1027

Nilsson, Jonas Olof 1862- ..................................... 997 998

Nilsson, Jonas Petter 1817-1893 .................................. 1357

Nilsson, Jonas Petter 1850-1878 ................................... 373

Nilsson, Jonas Petter 1875-1958 .................................. 1402

Nilsson, Karin Maria 1900-1986 .................................... 209

Nilsson, Karl 1850-1916 ....................................... 308 505

Nilsson, Karl 1853-1883 .......................................... 1020

Nilsson, Karl Anton 1856-1856 ..................................... 373

Nilsson, Karl Artur 1901-1901 ................................... 56 87

Nilsson, Karl Edvard 1899-1986 .................... 1487 1489 1705 1707

Nilsson, Karl Edvard 1908-1981 .................................... 210

Nilsson, Karl Evert 1909- ......................................... 527

Nilsson, Karl Fredrik 1911-1990 .................................. 1114

Nilsson, Karl Gunnar 1896-1968 .............................. 1029 1032

Nilsson, Karl Gunnar 1920- ................................... 138 1611

Nilsson, Karl Gustaf 1864-1874 .................................... 373

Nilsson, Karl Hjalmar 1887- ............................. 367 1350 1352

Nilsson, Karl Hugo 1889-1890 ...................................... 998

Nilsson, Karl Hugo 1898-1969 ...................................... 999

Nilsson, Karl Johan 1854-1892 .................................... 1249

Nilsson, Karl Johan 1856-1857 .................................... 1346

Nilsson, Karl Johan 1862-1875 .................................... 1346

Nilsson, Karl Jonas 1858- ........................................ 1030

Nilsson, Karl Ludvig 1873-1953 ................................... 1114

Nilsson, Karl Martin 1925-1976 ............................... 375 1204

Nilsson, Karl Olof 1873-1900 ...................................... 207

Nilsson, Karl Petter 1842-1932 .................................... 695

Nilsson, Karl Petter 1855-1862 ..................................... 14

Nilsson, Karl Robert Manfred 1903- ............................... 1242

Nilsson, Karl Viktor 1905-1912 .................................... 998

Nilsson, Karolina Augusta 1888- .............................. 863 1049

Nilsson, Karolina Kristina 1882-1956 ........................ 1113 1115

Nilsson, Katarina Johanna 1866-1868 ............................... 637

Nilsson, Katarina Josefina 1869- .................................. 637

Nilsson, Katarina Magdalena 1864- ................................. 269

Nilsson, Klara Johanna 1906-1991 ................................. 1247

Nilsson, Knut Bertil 1907-1907 .................................. 56 87

Nilsson, Knut Ragnar 1899-1957 ................................... 1072

Nilsson, Konrad 1868- ........................................... 80 90

Nilsson, Kristina Augusta 1877- ................................... 195

Nilsson, Kristina Augusta 1894-1980 ............... 1487 1488 1705 1706

Nilsson, Kristina Erika 1890-1960 ................... 374 376 1203 1205

Nilsson, Kristina Evelina 1873-1956 ................................ 16

Nilsson, Kristina Johanna 1884-1956 .............................. 1335

Nilsson, Kristina Magdalena 1880- ................................. 674

Nilsson, Kristina Olivia 1868- .................................... 539

Nilsson, Kristina Sofia 1860-1952 ............................. 423 424

Nilsson, Kristina Sofia 1873- ..................................... 637

Nilsson, Kristina Vilhelmina 1868-1901 ........................... 1478

Nilsson, Lars 1731-1809 ........................................... 566

Nilsson, Lars 1746-1821 ........................................... 859

Nilsson, Lars 1848-1875 .......................................... 1020

Nilsson, Lars Albin 1880- ......................................... 207

Nilsson, Lars Anton 1865-1865 ..................................... 423

Nilsson, Lars August 1851-1920 ............................... 863 1049

Nilsson, Lars Fredrik 1811-1811 ................................... 451

Nilsson, Lars Johan 1840-1889 ..................................... 387

Nilsson, Lina Lovisa 1871-1892 .................................. 80 90

Nilsson, Linnéa Charlotta 1921- ......................... 211 1388 1689

Nilsson, Magdalena Charlotta 1864-1921 ........................ 637 638

Nilsson, Maj-Lis Alida Ingeborg 1919- ............................. 805

Nilsson, Margareta Charlotta 1901-1901 ............................ 640

Nilsson, Maria Augusta 1884- ................................ 1113 1116

Nilsson, Maria Evelina 1882-1918 .................................. 804

Nilsson, Maria Karolina 1869-1930 ......................... 791 801 962

Nilsson, Maria Kristina 1871-1883 ................................. 269

Nilsson, Maria Sofia 1860- .................................... 613 614

Nilsson, Maria Sofia 1901-1902 .............................. 1487 1705

Nilsson, Marit Gunilla 1939- ............................ 229 1391 1692

Nilsson, Mary Lovisa 1925- ....................................... 1032

Nilsson, Matthias 1816-1872 ...................................... 1482

Nilsson, Mauritz Emanuel 1911- ................................... 1242

Nilsson, Milda Sofia 1912- ....................................... 1587

Nilsson, Mildred Josefina 1906- .................................. 1242

Nilsson, Nanna Valborg 1911-1982 ................................. 1084

Nilsson, Nanny Maria 1900-1987 .................................... 999

Nilsson, Nanny Matilda 1903-1967 ................................. 1402

Nilsson, Nanny Sofia 1890-1975 ................................... 1113

Nilsson, Nikolina Kristina 1887- .............. 211 1387 1388 1688 1689

Nilsson, Nils 1766-1866 ........................................... 318

Nilsson, Nils 1780-1845 ..................................... 1385 1686

Nilsson, Nils 1787-1868 ................................... 269 349 858

Nilsson, Nils 1796-1876 .......................................... 1027

Nilsson, Nils 1798-1856 ........................................... 791

Nilsson, Nils 1802-1872 .......................................... 1448

Nilsson, Nils 1802-1884 ........................................... 833

Nilsson, Nils 1818-1868 .......................................... 1245

Nilsson, Nils 1818-1889 ...................................... 459 1113

Nilsson, Nils 1819-1889 .......................................... 1346

Nilsson, Nils 1823-1882 ................................. 861 1530 1579

Nilsson, Nils 1825-1911 ........................................... 833

Nilsson, Nils 1835-1906 ............................................ 16

Nilsson, Nils 1852-1852 .......................................... 1346

Nilsson, Nils 1856-1856 .......................................... 1346

Nilsson, Nils 1862-1862 ........................................... 453

Nilsson, Nils Adolf 1846- .................................... 135 1608

Nilsson, Nils Adolf 1858- ......................................... 423

Nilsson, Nils Albin 1877-1960 .................................... 1247

Nilsson, Nils Alfred 1870-1944 ................................ 207 209

Nilsson, Nils Alfred 1887-1971 .................................... 697

Nilsson, Nils Anton 1827-1910 .................................... 1362

Nilsson, Nils Anton 1856-1869 ..................................... 833

Nilsson, Nils Anton 1883-1883 ................................... 56 87

Nilsson, Nils Anton 1887-1888 ................................... 56 87

Nilsson, Nils August 1848-1900 ................................... 1113

Nilsson, Nils August 1849-1856 .................................... 323

Nilsson, Nils August 1861-1921 ......................... 1486 1487 1705

Nilsson, Nils August 1863- ........................................ 453

Nilsson, Nils August 1879-1927 ...................... 135 137 1608 1610

Nilsson, Nils August 1884- ....................................... 1029

Nilsson, Nils Axel 1877-1961 .................................. 804 805

Nilsson, Nils Bertil 1916-1977 ............................... 138 1611

Nilsson, Nils Edvard 1859-1925 .......................... 367 1346 1350

Nilsson, Nils Edvin 1925- ........................................ 1351

Nilsson, Nils Erik Magnus 1882-1886 .......................... 374 1203

Nilsson, Nils Fredrik 1844-1932 .............................. 176 1242

Nilsson, Nils Fredrik 1859- ............................... 55 56 86 87

Nilsson, Nils Gunnar 1922- ........................................ 516

Nilsson, Nils Göran 1928- ............................... 229 1391 1692

Nilsson, Nils Hugo 1906-1982 ...................................... 210

Nilsson, Nils Johan 1838-1927 ..................................... 907

Nilsson, Nils Johan 1856-1934 ................................. 952 953

Nilsson, Nils Johan 1858-1938 .......................... 1084 1642 1647

Nilsson, Nils Johan 1876-1950 ..................................... 210

Nilsson, Nils Johan 1884- ......................................... 226

Nilsson, Nils Johan Alfred 1853- .................................. 858

Nilsson, Nils Johan Konrad 1877-1959 .............................. 516

Nilsson, Nils John 1897-1995 ................................ 1487 1705

Nilsson, Nils Lennart 1925- ....................................... 907

Nilsson, Nils Leonard 1884-1971 ............................. 1350 1351

Nilsson, Nils Manfred 1913-1999 ................................... 805

Nilsson, Nils Melvin 1911- ....................................... 1247

Nilsson, Nils Olof 1840- ......................................... 1020

Nilsson, Nils Olof 1849-1926 ............................. 373 374 1203

Nilsson, Nils Oskar 1854-1923 ..................................... 774

Nilsson, Nils Oskar 1872-1931 ................................. 997 999

Nilsson, Nils Oskar 1880-1949 .................................... 1377

Nilsson, Nils Petter 1815-1887 .................................... 226

Nilsson, Nils Ragnar 1909-1926 ............................... 137 1610

Nilsson, Nils Ruben 1902-1985 ..................................... 209

Nilsson, Nils Samuel 1838-1887 .......................... 211 1387 1688

Nilsson, Olga Maria 1892-1962 .................................... 1072

Nilsson, Olof 1752-1828 ........................................... 451

Nilsson, Olof 1786-1858 ............................................ 14

Nilsson, Olof 1788- .............................................. 1709

Nilsson, Olof 1798-1889 ........................................... 648

Nilsson, Olof 1806-1807 ........................................... 191

Nilsson, Olof 1806-1876 ........................................... 667

Nilsson, Olof 1807-1872 ....................................... 451 452

Nilsson, Olof 1840-1912 ........................................... 475

Nilsson, Olof 1876- ......................................... 1584 1587

Nilsson, Olof Abdon 1875-1903 ..................................... 804

Nilsson, Olof Albin 1900- ......................................... 998

Nilsson, Olof Andreas 1865-1949 ............................. 1069 1072

Nilsson, Olof Andreas 1868-1871 ................................... 833

Nilsson, Olof Anton 1866-1866 ..................................... 207

Nilsson, Olof Edvard 1859- .................................. 1530 1579

Nilsson, Olof Edvin 1888- ........................................ 1667

Nilsson, Olof Edvin 1901- ........................................ 1587

Nilsson, Olof Erik Bertil 1916-1990 .......................... 375 1204

Nilsson, Olof Fredrik 1859-1932 .................................. 1022

Nilsson, Olof Georg 1892-1894 ................................... 56 87

Nilsson, Olof Georg 1894-1965 ................................... 56 87

Nilsson, Olof Leonard 1883-1886 .............................. 374 1203

Nilsson, Olof Petter 1850- ........................................ 309

Nilsson, Oskar Rudolf 1885-1893 .................................. 1022

Nilsson, Oskar Wilhelm 1854- ...................................... 858

Nilsson, Per 1726-1798 ............................................ 401

Nilsson, Per 1768-1832 ...................................... 1005 1020

Nilsson, Per 1778-1839 ............................................ 423

Nilsson, Per 1801-1876 ............................................ 858

Nilsson, Per 1806-1874 ............................... 327 336 347 1039

Nilsson, Per 1831-1893 .................................... 426 607 791

Nilsson, Per 1835- ............................................... 1020

Nilsson, Per 1844-1926 ........................................... 1667

Nilsson, Per 1849-1870 ............................................ 423

Nilsson, Per Albin 1886- ......................................... 1667

Nilsson, Per Alfred 1848-1918 ..................................... 210

Nilsson, Per Anton 1856- ......................................... 1486

Nilsson, Per Anton 1875-1953 ........................ 207 211 1388 1689

Nilsson, Per Erik 1887-1973 ......................... 374 375 1203 1204

Nilsson, Per Erik Gotthard 1928- ................................. 1331

Nilsson, Per Erik Valdemar 1889- .................................. 226

Nilsson, Per Gunnar 1912-1991 ..................................... 209

Nilsson, Per Gustaf 1836- ........................................ 1307

Nilsson, Per Gustaf 1847-1931 .......................... 1044 1386 1687

Nilsson, Per Leonard 1892-1896 ................................... 1029

Nilsson, Per Robert 1885-1885 ..................................... 953

Nilsson, Petrus 1881-1881 ........................................ 1584

Nilsson, Rudolf Johannes 1919-1992 ................................ 516

Nilsson, Rut Elsa Amalia 1923- ................................... 1331

Nilsson, Rut Johanna 1913-1978 .................................... 697

Nilsson, Rut Marie 1924- ................................ 211 1388 1689

Nilsson, Sanfrid Engelbert 1885-1932 ................ 135 138 1608 1611

Nilsson, Sanny Sofia 1913-1980 .................................... 640

Nilsson, Selma Ingrid Zoraida 1909- .............................. 1587

Nilsson, Selma Kristina 1903-1904 ............................... 56 87

Nilsson, Selma Sofia 1896- ....................................... 1218

Nilsson, Set Adrian 1914-1999 ..................................... 697

Nilsson, Set Holger 1907-1979 ..................................... 210

Nilsson, Signe Karolina Margareta 1883- ................... 308 505 506

Nilsson, Signe Kristina 1895- ..................................... 226

Nilsson, Sigrid Kristina 1908-1987 .............................. 56 87

Nilsson, Sigrid Valborg 1906-1907 ................................ 1072

Nilsson, Sofia Axelia Lovisa 1885-1885 ............................ 379

Nilsson, Sofia Johanna 1885-1888 ................................. 1113

Nilsson, Sven Helge 1915- ......................................... 805

Nilsson, Sven Lennart 1927- ...................................... 1351

Nilsson, Sven Ragnar 1929-1998 ............................... 138 1611

Nilsson, Tekla Amalia 1910-1911 ................................... 210

Nilsson, Tekla Sofia 1888- ....................................... 1029

Nilsson, Ulla Maria 1924- ............................... 229 1391 1692

Nilsson, Ulrika Margareta 1873-1889 ............................... 269

Nilsson, Vendla 1893-1925 ........................................ 1022

Nilsson, Yngve Åke Kristoffer 1919-1991 ........................... 907

Nilsson, Åke Lennart 1927- ................................... 138 1611

Nimrodsson, Bengt Hjalmar 1908-1998 ............................... 456

Nirholm, Karl Fredrik Vincent 1914- .............................. 1293

Norberg, Anna Margareta 1805-1876 ................................. 452

Norberg, Hulda Rebecka 1898-1989 ............................. 845 1200

Norberg, Jonas 1770-1844 .......................................... 452

Norbrandt, Axel 1797-1845 ..................................... 187 243

Norbrandt, Axel Anton 1836-1845 ................................... 243

Norbrandt, Johan Petter 1838-1879 ......................... 187 243 245

Norbrandt, Lars 1796- ............................................. 167

Norbrandt, Magdalena Charlotta 1834-1890 ...................... 243 244

Norbrandt, Margareta Catharina 1792-1871 .......................... 272

Norbrandt, Maria Christina 1803-1862 .............................. 277

Norbrandt, Per 1790-1850 ......................................... 1675

Norbrandt, Sofia Margareta 1841- .................................. 243

Nord-Olofsson, Olof 1813-1884 ............................... 1572 1583

Nordbrandt, Anna Erika 1906- .................................. 188 246

Nordbrandt, Annie Gun-Britt 1925-1985 ......................... 189 247

Nordbrandt, Axel Andreas 1872- ........................ 187 188 245 246

Nordbrandt, Catharina Lovisa 1828-1888 ....................... 170 1675

Nordbrandt, Erik Fritjof 1922- ................................ 189 247

Nordbrandt, Inga Mari 1920- ................................... 189 247

Nordbrandt, Johan Anders 1901-1989 ............................ 188 246

Nordbrandt, Johan Erik 1873-1873 .............................. 187 245

Nordbrandt, Johan Erik 1875-1965 ...................... 187 189 245 247

Nordbrandt, Karin Irene 1930- ................................. 189 247

Nordbrandt, Maria Amanda 1902-1990 ............................ 188 246

Nordbrandt, Per Albert 1904-1974 .............................. 188 246

Nordbrandt, Rut Kerstin 1924- ................................. 189 247

Nordbrandt, Sofia Charlotta 1839-1907 ............................ 1323

Nordbrandt, Ulla Greta 1926-2005 .............................. 189 247

Nordbrandt, Ulla Kristina 1869-1869 ........................... 187 245

Nordengren, Amalia Albertina 1864-1876 ............................ 612

Nordengren, Amanda Albertina 1859-1860 ............................ 612

Nordengren, Anna Maria 1852-1866 .................................. 612

Nordengren, Erik Axel 1816-1870 ................................... 612

Nordengren, Katarina Johanna 1850-1920 ............................ 612

Nordengren, Sofia Elisabet 1854-1867 .............................. 612

Nordengren, Ulrika Lovisa 1856-1857 ............................... 612

Nordin, Adelia Maria 1900-1939 .............................. 1436 1440

Nordin, Agnes Katarina 1889-1889 ................................. 1436

Nordin, Agnes Matilda 1895-1998 ............................. 1436 1439

Nordin, Anna Karolina 1864- ...................................... 1300

Nordin, Elvira Amanda 1897-1951 .................................. 1436

Nordin, Erik Volger 1916-1973 .................................... 1438

Nordin, Ester Stefania 1893-1973 ............................ 1436 1438

Nordin, Fritz 1912- .............................................. 1438

Nordin, Jenny Elida 1906-1983 ............................... 1436 1442

Nordin, Johan Yngve 1915-1987 .................................... 1438

Nordin, Karin 1910-1910 .......................................... 1436

Nordin, Karl 1919-1919 ........................................... 1438

Nordin, Lilly Katarina Ludvika 1890-1980 .................... 1436 1437

Nordin, Linda Ottilia 1902-1942 ............................. 1436 1441

Nordin, Olof Henning 1904-1968 ................................... 1436

Nordin, Olof Ludvig 1860-1939 .................................... 1436

Nordin, Olof Valdemar 1892-1892 .................................. 1436

Nordlander, Erik Johan 1868- ................................ 1131 1653

Nordlander, Fanny Karolina 1895-1895 ........................ 1131 1653

Nordlander, Frans Hilmer 1890- .............................. 1131 1653

Nordlander, Helga Edit Ingeborg 1898- ....................... 1131 1653

Nordlander, Hildur Nanny 1889- .............................. 1131 1653

Nordlander, Karl Marcellus 1893- ............................ 1131 1653

Nordlander, Karl Olof 1892-1893 ............................. 1131 1653

Nordling, Dagmar Pauline 1876-1958 ............................... 1543

Nordling, Fanny Emilia 1869-1943 ................................... 42

Nordling, Karl Adolf Emil 1839-1881 ........................... 42 1543

Nordling, Karl Brynolf Alexander 1875-1875 ....................... 1543

Nordling, Karl Wilhelm Rickard 1877-1878 ......................... 1543

Nordling, Signe Ester Matilda 1873-1919 .......................... 1543

Nordlund, Anna Teresia 1875- ..................................... 1484

Nordlund, Ida Augusta 1900-1900 .................................. 1093

Nordlund, Ida Ottilia 1903-1989 .................................. 1093

Nordlund, Kristina Laurentia 1898-1987 ........................... 1093

Nordlund, Lars 1845-1928 ......................................... 1093

Nordlund, Naema Viktoria 1903-1999 ............................ 622 624

Nordqvist, Anna Catharina 1825-1871 ................................. 9

Nordqvist, Anna Henny Sofia 1887-1892 ............................. 792

Nordqvist, Hilda Johanna 1891-1891 ................................ 792

Nordqvist, Isak Petter 1816-1869 .................................. 792

Nordqvist, Johan Petter 1843-1891 ................................. 792

Nordqvist, Maria Lovisa 1819-1877 ................................. 976

Nordström, Anders 1826-1887 ...................................... 1701

Nordström, Anna Carolina 1850-1933 ............................... 1701

Nordström, Anna Charlotta 1820-1909 ............................... 561

Nordström, Anna Lisa 1914- .................................... 596 749

Nordström, Anna Sofia 1879-1953 ................................... 779

Nordström, Bengt Gottfrid 1900- ................................... 154

Nordström, Bror Artur 1907- ................................... 596 749

Nordström, Enis Sofia 1908-1987 ............................... 596 749

Nordström, Gunhild Johanna 1902- .................................. 154

Nordström, Gustaf Verner Adolf 1905-1975 ...................... 596 749

Nordström, Hilma Emilia 1896- .................................... 1478

Nordström, Ingre Margareta 1910-1994 .......................... 596 749

Nordström, Johan 1839-1922 ........................................ 154

Nordström, Johan Gunnar 1872- ..................................... 154

Nordström, Johan Gustaf 1899- ..................................... 154

Nordström, Karl Otto 1875- .................................... 596 749

Nordström, Knut Holger 1911-1978 .............................. 596 749

Nordström, Olof 1861- ............................................ 1478

Nordström, Sofia Johanna 1855-1921 ............ 773 821 929 944 947 983

Nordström, Ulrika Maria 1876-1954 ................................. 898

Nordvall, Cristina Sofia 1849-1920 .......................... 1130 1652

Norén, Alva Elisabet 1919- ........................................ 531

Norén, Anna Karolina 1878- .................................... 526 527

Norén, Axel 1889-1953 ......................................... 526 532

Norén, Axel Gerhard 1917- ......................................... 532

Norén, Axel Helge 1925-1984 ....................................... 532

Norén, Birgit Karolina 1915- .................................. 530 786

Norén, Erik Valdemar 1885-1973 ............................ 526 530 786

Norén, Gustaf Ferdinand 1877-1877 ................................. 526

Norén, Hedvig Matilda 1882- ................................... 526 529

Norén, Hildur Helena 1896-1970 ................................ 526 533

Norén, Karl Anton 1879- ....................................... 526 528

Norén, Karl Ferdinand 1854-1923 ............................... 526 786

Norén, Karl Ferdinand 1887-1966 ............................... 526 531

Norén, Olof Rickard 1891-1909 ..................................... 526

Norén, Per Anton 1823-1864 ........................................ 526

Norén, Signe Sofia 1913- ...................................... 530 786

Norén, Signe Sofia 1913- .......................................... 528

Norgren, Beda Helena 1888- ....................................... 1241

Norgren, Jakob Wilhelm 1825-1899 ................................. 1241

Norgren, Jakob Wilhelm 1865- ..................................... 1241

Norlin, Anders Gustaf 1828-1876 ............... 161 1135 1150 1154 1172

Norlin, Anna Amalia 1886-1897 ............................... 1136 1173

Norlin, Anna Brita 1813-1867 ................................ 1154 1155

Norlin, Betty Elisabet 1900-1901 ............................ 1137 1176

Norlin, Betty Olivia 1904- .................................. 1137 1176

Norlin, Catharina Maria 1820-1872 ........................... 1154 1158

Norlin, Christina Johanna 1825-1867 ................ 908 1110 1154 1166

Norlin, Edla Maria 1862-1862 ..................................... 1158

Norlin, Elin Martina 1901- .................................. 1136 1173

Norlin, Eva Charlotta 1832-1892 .................................. 1154

Norlin, Fredrik Ferdinand 1855- .................................. 1157

Norlin, Gustaf Alexander 1901-1973 ..................... 1138 1150 1177

Norlin, Hilda Sofia 1892-1893 ............................... 1137 1176

Norlin, Hilda Sofia 1894- ................................... 1137 1176

Norlin, Hjalmar Vincentius 1888-1967 ........................ 1136 1173

Norlin, Johan Gustaf 1857-1915 .................... 1135 1136 1172 1173

Norlin, Jonas 1743-1810 .......................................... 1154

Norlin, Jonas 1778-1847 ..................................... 1135 1154

Norlin, Jonas Gustaf 1850-1925 ................................... 1157

Norlin, Jonas Petter 1818-1888 .............................. 1154 1157

Norlin, Jonas Wilhelm 1858- ................................. 1135 1172

Norlin, Karl Algot 1898- .................................... 1137 1176

Norlin, Karl Fredrik 1861- ........................ 1135 1137 1172 1176

Norlin, Karl Gustaf Leontius 1879-1896 ...................... 1136 1173

Norlin, Karl Robert 1852- ........................................ 1157

Norlin, Lisa Sofia 1822-1884 ................................ 1154 1159

Norlin, Maria Helena 1890- .................................. 1137 1176

Norlin, Olga Sofia 1884-1962 ................................ 1136 1173

Norlin, Olga Susanna 1896- .................................. 1137 1176

Norlin, Oskar Linus 1882-1933 .......................... 1136 1173 1174

Norlin, Oskar Wilhelm 1881-1881 ............................. 1136 1173

Norlin, Per Anton 1872-1933 .............. 161 1135 1138 1150 1172 1177

Norlin, Sigrid Maria 1902-1990 .............................. 1136 1173

Norlin, Tekla Johanna 1899-1980 ........................ 1136 1173 1175

Norlin, Ulla Margareta 1842-1842 ................................. 1156

Norlin, Ulrika Margareta 1815-1866 .......................... 1154 1156

Norlund, Ally Adelina 1931- ....................................... 623

Norlund, Anna Erika 1846-1926 ..................................... 785

Norlund, Anna Teresia 1905-1985 ............................... 622 625

Norlund, Davida Teresia 1925- ..................................... 625

Norlund, Eva Sofia 1840-1930 ...................................... 784

Norlund, Karl Ferdinand 1897-1902 ................................. 622

Norlund, Maria Kristina 1909-1986 ................................. 622

Norlund, Nils Allan 1929- ......................................... 623

Norlund, Nils Konrad 1899-1979 ................................ 622 623

Norlund, Nils Olof 1836-1901 ...................................... 622

Norlund, Olof Petter 1873- ....................................... 1681

Norlund, Per 1809-1856 ............................................ 622

Norlund, Per Elis 1899-1952 ...................................... 1681

Norman-Andersson, Anders 1779-1831 ............................... 1454

Norman-Olsson, Nils 1763-1789 .................................... 1709

Norman-Sundström, Markus 1781-1839 ................................ 114

Norman, Anton 1816-1867 .......................................... 1454

Norström-Johansdotter, Margareta 1785-1862 ............. 1129 1589 1630

Norström, Margareta Catharina 1804- ............................... 145

Nyberg, Alfred 1899-1901 ......................................... 1214

Nyberg, Alma Ottilia 1910-1911 ................................... 1214

Nyberg, Anna Johanna 1889- ....................................... 1212

Nyberg, Anna Margareta Hildur 1884- .............................. 1059

Nyberg, Anna Maria 1865- .................................... 1211 1218

Nyberg, Claés Adam 1847- ......................................... 1059

Nyberg, Elly Alfhild Marianne 1919-1987 .......................... 1213

Nyberg, Erik Anton 1903- ......................................... 1214

Nyberg, Erik Sigfrid 1907-1993 ................................... 1224

Nyberg, Frida Vilhelmina 1896- .............................. 1214 1215

Nyberg, Göta Linnéa 1911- ................................... 1214 1217

Nyberg, Hildur Maria 1906- .................................. 1214 1216

Nyberg, Ingrid Viola Johanna 1917- ............................... 1213

Nyberg, Joel Manfrid 1904-1984 ................................... 1224

Nyberg, Johan 1801-1873 .......................................... 1059

Nyberg, Johan 1888-1967 ..................................... 1212 1213

Nyberg, Johan Daniel 1861-1889 .............................. 1211 1212

Nyberg, Johan Engelbert 1881- .................................... 1059

Nyberg, Johan Magnus 1901- ....................................... 1214

Nyberg, Klara Sofia 1871- ................................... 1211 1221

Nyberg, Knut Alfred 1909-1909 .................................... 1214

Nyberg, Lars Anton 1863- .................................... 1211 1214

Nyberg, Margareta Ulrika 1867- .............................. 1211 1219

Nyberg, Matilda Vilhelmina 1873- ................................. 1211

Nyberg, Olof 1871-1872 ........................................... 1211

Nyberg, Olof 1874-1875 ........................................... 1211

Nyberg, Olof Daniel 1832-1899 ............................... 1201 1211

Nyberg, Olof Magnus 1879- ................................... 1211 1224

Nyberg, Olof Ragnar 1905- ........................................ 1224

Nyberg, Sanna Johanna 1894- ...................................... 1214

Nyberg, Selma Johanna 1877-1916 ............................. 1211 1222

Nygren, Hedvig Sofia 1876- ......................................... 51

Nygren, Jonas Petter 1846- ......................................... 51

Nygren, Karl Gunnar 1932-1996 .................................... 1273

Nygren, Karl Ossian 1900-1978 .................................... 1273

Nygren, Magdalena Charlotta 1840-1915 ............................ 1028

Nygren, Maria Amalia 1857- .................................... 873 893

Nygren, Per Wilhelm 1862- ........................................ 1273

Nylander, Anna Magdalena 1821-1906 ................................. 68

Nylén-Persson, Olof 1752-1842 .................................... 1068

Nylén, Alfhild Teresia 1903- ..................................... 1484

Nylén, Alma Kristina 1899-1970 .............................. 1070 1075

Nylén, Anders August 1869-1904 ................................... 1087

Nylén, Anders Gunnar 1893-1981 .............................. 1477 1479

Nylén, Anders Gustaf 1834-1917 ......................... 1068 1087 1262

Nylén, Anna 1855-1903 ....................................... 1468 1473

Nylén, Anna Augusta 1881-1911 ............................... 1096 1101

Nylén, Anna Catharina 1825-1907 ........................ 1068 1069 1075

Nylén, Anna Charlotta 1796-1865 .................................. 1087

Nylén, Anna Charlotta 1883-1913 ......................... 292 1077 1086

Nylén, Anna Karolina 1883- .............................. 383 1469 1470

Nylén, Anna Maria 1893-1963 ................................. 1070 1075

Nylén, Anna Sellina 1898-1899 .................................... 1484

Nylén, Arvida Gunilla 1924- ...................................... 1485

Nylén, August 1838-1848 .......................................... 1068

Nylén, Bernhardina 1898-1982 ..................................... 1081

Nylén, Betty Kristina 1895- .................................. 383 1469

Nylén, Christina Carolina 1856-1856 .............................. 1074

Nylén, Dan Oskar 1915-1988 ....................................... 1081

Nylén, Edvin Alfred 1898-1900 .................................... 1084

Nylén, Einar Alexis 1887- ........................................ 1477

Nylén, Ejvor Linnéa 1925- ........................................ 1479

Nylén, Emilia Kristina 1901-1999 ................................. 1080

Nylén, Emma Linnéa 1913-1997 ..................................... 1081

Nylén, Erik Oskar 1891-1989 ................................. 1076 1107

Nylén, Ernst Teodor 1890- ................................... 1477 1478

Nylén, Ester Lovisa 1891-1964 ........................... 383 1469 1472

Nylén, Eugenius 1886-1972 ............................... 383 1469 1471

Nylén, Florence Maria 1922- ...................................... 1479

Nylén, Frans Gustaf 1860-1904 .......................... 1074 1076 1107

Nylén, Fritz Teodor 1912-1989 .................................... 1471

Nylén, Gerda Katarina Axelia 1884- ............................... 1477

Nylén, Gunnar Halvdan 1928- ...................................... 1479

Nylén, Helmer 1888-1943 ...................................... 383 1469

Nylén, Henny Lovisa 1888-1901 ............................... 1076 1107

Nylén, Hilda Johanna 1885-1916 ................................... 1078

Nylén, Hjalmar Vallentin 1896-1959 ............................... 1078

Nylén, Hulda Kristina 1900-1927 .................................. 1084

Nylén, Joel Oskar 1911-1930 ...................................... 1081

Nylén, Johan Bernhard 1895-1916 .................................. 1081

Nylén, Johan Oskar 1868-1929 ................................ 1077 1081

Nylén, John Harry 1914-1976 ...................................... 1471

Nylén, Jonas 1822-1882 ....................................... 383 1468

Nylén, Jonas 1870- .......................................... 1468 1484

Nylén, Jonas Arvid 1889-1905 ..................................... 1477

Nylén, Jonas Conon 1886-1886 ..................................... 1477

Nylén, Jonas Wilhelm 1824-1824 ................................... 1068

Nylén, Jonas Wilhelm 1861-1934 ......................... 1077 1079 1108

Nylén, Karl 1893-1940 ....................................... 1079 1108

Nylén, Karl Johan 1887-1916 ...................................... 1096

Nylén, Karl Jonas 1833-1890 ................... 292 1068 1077 1108 1647

Nylén, Karl Olof 1858-1930 .............................. 287 1077 1078

Nylén, Karl Oskar Rune 1925- ..................................... 1471

Nylén, Karolina 1862- ....................................... 1468 1482

Nylén, Katarina Charlotta 1884-1967 ......................... 1096 1102

Nylén, Klara Maria 1880-1909 ................................ 1077 1085

Nylén, Kristina Augusta 1888-1959 ................................ 1080

Nylén, Kristina Karolina 1873-1902 .......................... 1077 1083

Nylén, Kristina Karolina 1892-1892 .......................... 1079 1108

Nylén, Kristina Lovisa 1863-1865 ................................. 1077

Nylén, Kristina Maria 1860-1860 .................................. 1077

Nylén, Kristina Olivia 1879-1962 ............................. 287 1078

Nylén, Kristina Vilhelmina 1898-1972 ............................. 1079

Nylén, Lars Anton 1853-1856 ...................................... 1074

Nylén, Lars Johan 1830-1854 ...................................... 1068

Nylén, Lovisa 1865-1894 ..................................... 1468 1483

Nylén, Lovisa 1878-1932 ................................ 1077 1084 1647

Nylén, Lydia Charlotta 1893-1975 ................................. 1081

Nylén, Magdalena Charlotta 1829-1831 ............................. 1068

Nylén, Margareta Johanna 1832-1832 ............................... 1068

Nylén, Maria Charlotta 1836-1914 ........................ 617 1068 1090

Nylén, Maria Charlotta 1866-1949 ....................... 1087 1089 1269

Nylén, Maria Johanna 1890-1894 ................................... 1081

Nylén, Maria Kristina 1874-1906 ............................. 1096 1098

Nylén, Maria Vilhelmina 1867-1870 ................................ 1096

Nylén, Nils Anton 1857-1921 ............................ 1070 1074 1075

Nylén, Nils Einar 1897-1982 ...................................... 1080

Nylén, Nils Gustaf 1866-1942 ................................ 1077 1080

Nylén, Nils Gustaf 1882-1967 ................................ 1076 1107

Nylén, Nils Konrad 1896-1896 ..................................... 1080

Nylén, Nils Olof 1850-1851 ....................................... 1074

Nylén, Nils Olof Wilhelm 1852-1854 ............................... 1074

Nylén, Nils Petter 1827-1883 ...................... 1068 1070 1074 1107

Nylén, Olga Maria 1896-1982 ............................ 1477 1480 1493

Nylén, Olof 1788-1861 ............................................ 1068

Nylén, Olof 1858- ...................................... 1468 1477 1493

Nylén, Olof 1893-1894 ............................................ 1484

Nylén, Olof Anton 1895-1974 ................................. 1070 1075

Nylén, Olof Daniel 1822-1851 ..................................... 1068

Nylén, Olof Gunnar 1895- .................................... 1484 1485

Nylén, Olof Helge 1899-1910 ...................................... 1477

Nylén, Olof Valfrid 1889-1900 .................................... 1078

Nylén, Per 1854- ........................................ 383 1468 1469

Nylén, Per Anton 1876-1877 ....................................... 1077

Nylén, Per Artur 1897- ........................................... 1484

Nylén, Per Valgot 1902-1974 ................................. 1477 1481

Nylén, Rolf Mandor 1933- ......................................... 1479

Nylén, Signe Magdalena 1893- ................................. 383 1469

Nylén, Sven Olof 1930- ........................................... 1481

Nylén, Tekla Margareta 1883-1888 ................................. 1078

Nylén, Tekla Margareta 1888-1888 ................................. 1078

Nylén, Ulrika Charlotta 1870-1870 ................................ 1096

Nylén, Vilma Karolina 1900- ...................................... 1484

Nylén, Vilma Maria 1897-1918 ................................. 383 1469

Nylén, Vivi Aina Kristina 1918- .................................. 1478

Nylén, Wilhelm 1843-1888 .................................... 1068 1096

Nyman-Nilsson, Lars Petter 1860-1923 ...................... 781 833 834

Nyman, Alma Linnéa Iréne 1926- .................................... 837

Nyman, Anna Carolina 1849-1899 .................................... 580

Nyman, Anna Lovisa 1837-1910 ..................................... 1632

Nyman, Anna Viktoria 1897-1898 .................................... 834

Nyman, Axel Yngve 1927- ........................................... 837

Nyman, Benft Göte Leontin 1925- ................................... 836

Nyman, David Gösta 1921- .......................................... 835

Nyman, Elsy Charlotta 1919- ....................................... 835

Nyman, Emmy Eugenia Matilda 1923- ................................. 835

Nyman, Gunborg Vilhelmina 1914- ................................... 835

Nyman, Gunnar Rudolf 1923- ........................................ 836

Nyman, Harald Johannes 1916- ...................................... 835

Nyman, Jonas Albin 1902-1964 .............................. 781 834 838

Nyman, Jonas Alvar 1913-1991 ...................................... 835

Nyman, Karl Lennart 1921- ......................................... 836

Nyman, Kurt Verner Leonard 1932- .................................. 836

Nyman, Lars Albert 1886-1888 ...................................... 834

Nyman, Lars Leonard 1896- ..................................... 834 836

Nyman, Linus Rune 1928- ........................................... 837

Nyman, Margareta Christina 1822-1910 ............................. 1066

Nyman, Maria Carolina 1846-1906 ................................... 719

Nyman, Nils Johan 1885- ....................................... 834 835

Nyman, Olof Hjalmar 1895-1985 ..................................... 834

Nyman, Per Linus 1898-1968 .................................... 834 837

Nyman, Sven Allan 1927- ........................................... 836

Nyman, Sven Erik Ebbe 1932-1932 ................................... 837

Nyman, Viola Kristina 1930- ....................................... 837

Nyrén, Oskar 1919- ................................................ 517

Nyrén, Per Erik Oskar 1891-1918 ............................... 515 517

Nystedt-Olofsson, Gustaf Adolf 1868-1950 ...................... 603 755

Nystedt, Agnes Magdalena 1907-1962 ............................ 603 755

Nystedt, Anders Sigurd 1909-1985 .............................. 603 755

Nystedt, Dagmar Charlotta 1914- ................................... 322

Nystedt, Gerda Kristina 1913-1973 ................................ 1335

Nystedt, Gerda Sofia 1902-1977 ................................ 603 755

Nystedt, Gustaf Adolf 1905-1981 ............................... 603 755

Nystedt, Hedvig Sofia 1895-1895 ............................... 603 755

Nystedt, Karl Ivan 1933- ......................................... 1335

Nystedt, Karl Petter 1839-1911 .................................... 322

Nystedt, Märta Amalia 1904-1904 ............................... 603 755

Nystedt, Nils Albin 1889-1965 .................................... 1335

Nystedt, Nils Emil Teodor 1881- ................................... 322

Nystedt, Olof Emil 1896-1897 .................................. 603 755

Nystedt, Olof Emil Knut 1899-1917 ............................. 603 755

Nystedt, Per Gottfrid 1894- ................................... 603 755

Nyström-Johansson, Johan 1824-1901 .......................... 1527 1576

Nyström, Johan Gunnar Harry 1926- ................................ 1646

Nyström, Johan Oskar 1903-1974 ................................... 1646

Nyström, Jonas Anton 1868- ....................................... 1646

Nyström, Kristina 1853- ................................. 766 1527 1576

Nyström, Lars Anton 1855- ......................................... 788

Nyström, Lars Leander 1886- ....................................... 788

Nyström, Margareta Matilda 1883-1889 .............................. 788

Nyström, Rolf Sture Harald 1931- ................................. 1646

Olofsdotter, Anna 1724-1789 ....................................... 401

Olofsdotter, Anna 1750- .......................................... 1531

Olofsdotter, Anna 1752-1789 ................................. 1413 1450

Olofsdotter, Anna 1762-1809 ...................................... 1068

Olofsdotter, Anna 1791-1868 ...................................... 1712

Olofsdotter, Anna 1818-1819 ...................................... 1572

Olofsdotter, Anna 1820-1841 ...................................... 1572

Olofsdotter, Anna Albertina 1867-1867 ......................... 590 750

Olofsdotter, Anna Antonia 1871-1871 ........................... 590 750

Olofsdotter, Anna Brita 1738-1807 ................................ 1154

Olofsdotter, Anna Brita 1794-1861 .................... 514 661 688 1677

Olofsdotter, Anna Brita 1832- ..................................... 737

Olofsdotter, Anna Catharina 1760-1853 ............................. 588

Olofsdotter, Anna Catharina 1774-1845 ............................. 874

Olofsdotter, Anna Catharina 1790-1868 ............................. 173

Olofsdotter, Anna Catharina 1796-1825 ............................. 262

Olofsdotter, Anna Catharina 1824-1825 ............................ 1298

Olofsdotter, Anna Charlotta 1830-1919 ............................ 1313

Olofsdotter, Anna Charlotta 1865- ........................... 1306 1309

Olofsdotter, Anna Christina 1839-1898 ..................... 594 745 746

Olofsdotter, Anna Christina 1841-1908 ............................. 553

Olofsdotter, Anna Christina 1854- ................................. 789

Olofsdotter, Anna Erika 1839-1892 .................... 192 202 225 1183

Olofsdotter, Anna Erika 1847-1916 ................................ 1258

Olofsdotter, Anna Erika 1872-1874 ................................ 1021

Olofsdotter, Anna Evelina 1873-1899 ....................... 854 867 884

Olofsdotter, Anna Johanna 1844-1868 .............................. 1033

Olofsdotter, Anna Johanna 1866- ................................... 385

Olofsdotter, Anna Kristina 1868-1868 .............................. 790

Olofsdotter, Anna Kristina 1872-1895 ............................. 1358

Olofsdotter, Anna Lovisa 1825-1828 ............................... 1298

Olofsdotter, Anna Magdalena 1794- ................................ 1313

Olofsdotter, Anna Magdalena 1806-1888 ............................ 1059

Olofsdotter, Anna Magdalena 1833-1834 ............................. 452

Olofsdotter, Anna Margareta 1792-1792 ............................. 903

Olofsdotter, Anna Margareta 1822-1877 ....................... 1363 1379

Olofsdotter, Anna Margareta 1852- ................................ 1583

Olofsdotter, Anna Margareta 1859- ................................ 1444

Olofsdotter, Anna Maria 1782-1798 ................................. 252

Olofsdotter, Anna Maria 1836-1898 ................................ 1199

Olofsdotter, Anna Matilda 1856-1930 .......................... 419 1383

Olofsdotter, Anna Sofia 1812- .................................... 1450

Olofsdotter, Anna Sofia 1847-1915 ................................. 235

Olofsdotter, Anna Ulrika 1820-1882 ................................. 28

Olofsdotter, Beata 1803-1861 ...................................... 913

Olofsdotter, Beata 1810-1893 ..................................... 1021

Olofsdotter, Beata Christina 1820-1883 ............................ 337

Olofsdotter, Beata Matilda 1863- ............................ 1021 1022

Olofsdotter, Brita 1747-1827 ..................................... 1179

Olofsdotter, Brita 1755-1809 ................................ 1531 1671

Olofsdotter, Brita Catharina 1820-1868 .................. 175 1363 1364

Olofsdotter, Brita Christina 1826-1898 ............................ 767

Olofsdotter, Brita Elisabet 1842-1930 ............................ 1377

Olofsdotter, Brita Johanna 1857- .......... 213 808 813 824 916 921 932

Olofsdotter, Brita Juliana 1847-1929 ..................... 222 338 1285

Olofsdotter, Brita Margareta 1785-1786 ............................ 252

Olofsdotter, Brita Margareta 1791- ................................ 252

Olofsdotter, Brita Margareta 1815-1896 ........................... 1325

Olofsdotter, Brita Margareta 1824- ................................ 261

Olofsdotter, Brita Margareta 1843-1918 ...................... 1003 1009

Olofsdotter, Brita Matilda 1839-1894 ............................. 1522

Olofsdotter, Brita Sofia 1826-1826 ................................ 318

Olofsdotter, Carolina 1857-1910 .................................. 1033

Olofsdotter, Catharina 1748-1782 ............................ 1531 1552

Olofsdotter, Catharina 1770-1855 .................................. 975

Olofsdotter, Catharina 1772-1826 ................................. 1542

Olofsdotter, Catharina 1772-1852 ................................. 1554

Olofsdotter, Catharina 1775-1833 ................................. 1152

Olofsdotter, Catharina 1778-1855 .................................. 464

Olofsdotter, Catharina 1780-1847 ................................. 1467

Olofsdotter, Catharina 1780-1848 .............................. 252 380

Olofsdotter, Catharina Charlotta 1818-1863 ........................ 698

Olofsdotter, Catharina Johanna 1839- .......................... 283 350

Olofsdotter, Catharina Lovisa 1823-1909 ................... 318 337 349

Olofsdotter, Catharina Magdalena 1813- ....................... 523 1696

Olofsdotter, Catharina Magdalena 1832-1885 ........... 192 193 422 1024

Olofsdotter, Catharina Magdalena 1835- ........................... 1397

Olofsdotter, Catharina Magdalena 1840-1840 ........................ 452

Olofsdotter, Catharina Margareta 1814- ........................... 1572

Olofsdotter, Catharina Margareta 1841-1842 ........................ 319

Olofsdotter, Catharina Maria 1843-1843 ............................ 452

Olofsdotter, Catharina Matilda 1844-1921 .......................... 663

Olofsdotter, Catharina Matilda 1854- .......................... 349 352

Olofsdotter, Catharina Matilda 1856- .............................. 262

Olofsdotter, Catharina Sofia 1837-1865 ........................... 1212

Olofsdotter, Charlotta 1838-1910 .............................. 737 806

Olofsdotter, Charlotta Matilda 1855-1891 .......... 219 808 823 916 931

Olofsdotter, Christina 1736-1814 ................................. 1673

Olofsdotter, Christina 1802-1877 ............................. 119 1592

Olofsdotter, Christina 1805- ..................................... 1572

Olofsdotter, Christina 1808-1870 .................................. 431

Olofsdotter, Christina 1848-1850 ................................. 1033

Olofsdotter, Christina 1856-1865 ................................. 1033

Olofsdotter, Christina Catharina 1823- ....................... 38 40 69

Olofsdotter, Christina Charlotta 1830-1862 ........................ 192

Olofsdotter, Christina Helena 1807-1883 ....................... 814 922

Olofsdotter, Christina Lena 1784- ............................. 252 400

Olofsdotter, Christina Magdalena 1825-1903 ............ 197 258 318 357

Olofsdotter, Christina Magdalena 1841-1914 ........................ 982

Olofsdotter, Christina Margareta 1810-1872 .................... 737 738

Olofsdotter, Christina Margareta 1828-1909 ......................... 25

Olofsdotter, Christina Maria 1834-1835 ........................... 1363

Olofsdotter, Edla Charlotta 1876-1884 ............................. 501

Olofsdotter, Edla Maria 1877-1914 ..................... 590 593 750 753

Olofsdotter, Edla Maria 1888-1973 ............................. 501 504

Olofsdotter, Emma Christina 1858- ................................. 262

Olofsdotter, Erika Sofia 1861-1889 .......................... 1129 1651

Olofsdotter, Eva 1761-1764 ....................................... 1531

Olofsdotter, Eva 1765-1855 .................................. 1531 1709

Olofsdotter, Eva 1780-1856 ......................................... 44

Olofsdotter, Eva 1789-1867 ........................................ 578

Olofsdotter, Eva Christina 1824-1859 .............................. 787

Olofsdotter, Eva Fredrika 1823-1824 ............................... 737

Olofsdotter, Eva Johanna 1845-1920 ............................ 600 665

Olofsdotter, Eva Magdalena 1856- .................................. 681

Olofsdotter, Eva Maria 1833-1917 ................................. 1023

Olofsdotter, Hedvig Karolina 1865-1921 ............................ 774

Olofsdotter, Helena Catharina 1795-1849 ........................... 902

Olofsdotter, Hulda Elisabet 1878-1961 ............................. 447

Olofsdotter, Hulda Maria 1869-1875 ............................ 590 750

Olofsdotter, Johanna Charlotta 1847-1921 .................. 276 319 320

Olofsdotter, Johanna Vilhelmina 1851-1924 ......................... 472

Olofsdotter, Johanna Vilhelmina 1861- ............................. 262

Olofsdotter, Karin 1688-1755 ..................................... 1531

Olofsdotter, Katarina 1861- ................................. 1444 1446

Olofsdotter, Katarina Johanna 1862-1928 .......................... 1507

Olofsdotter, Katarina Kristina 1866-1917 ...................... 281 283

Olofsdotter, Katarina Lovisa 1851-1926 ................... 877 890 1051

Olofsdotter, Katarina Lovisa 1853-1932 ............ 808 819 916 927 945

Olofsdotter, Katarina Magdalena 1862-1950 .................... 989 1193

Olofsdotter, Kerstin 1749- ........................................ 807

Olofsdotter, Klara Kristina 1862-1910 ............................. 663

Olofsdotter, Kristina Charlotta 1868- ............................ 1514

Olofsdotter, Kristina Evelina 1878- ............................... 386

Olofsdotter, Kristina Josefina 1858-1927 .................. 444 869 870

Olofsdotter, Kristina Katarina 1857-1889 .............. 257 282 310 314

Olofsdotter, Kristina Katarina 1866-1916 ................ 194 1021 1024

Olofsdotter, Lisa Sofia 1828-1909 .................... 318 373 585 1203

Olofsdotter, Lovisa Ulrika 1825-1825 ............................. 1450

Olofsdotter, Magdalena 1753-1757 ................................. 1531

Olofsdotter, Magdalena 1757-1839 ....................... 1384 1531 1673

Olofsdotter, Magdalena 1758-1810 .................................. 310

Olofsdotter, Magdalena 1769-1803 ............................. 523 1695

Olofsdotter, Magdalena 1770-1855 .................................. 452

Olofsdotter, Magdalena 1777-1777 ................................. 1286

Olofsdotter, Magdalena 1779-1815 .................................. 995

Olofsdotter, Magdalena 1785-1786 ................................. 1286

Olofsdotter, Magdalena 1795-1795 ................................. 1286

Olofsdotter, Magdalena 1817-1891 ............................ 1298 1299

Olofsdotter, Magdalena 1824-1899 .......................... 678 740 775

Olofsdotter, Magdalena Carolina 1839- ............................. 319

Olofsdotter, Magdalena Catharina 1798-1853 .................. 1387 1688

Olofsdotter, Magdalena Catharina 1847-1902 ............. 1004 1033 1034

Olofsdotter, Magdalena Charlotta 1868-1874 ........................ 385

Olofsdotter, Magdalena Christina 1848- ........................... 1680

Olofsdotter, Magdalena Johanna 1851- ............................. 1180

Olofsdotter, Magdalena Lovisa 1856-1907 ................... 216 827 935

Olofsdotter, Margareta 1734-1802 .................................. 903

Olofsdotter, Margareta 1746-1829 ............................ 1531 1532

Olofsdotter, Margareta 1771-1808 ................................... 13

Olofsdotter, Margareta 1778-1779 ................................. 1286

Olofsdotter, Margareta 1784-1866 .................................. 248

Olofsdotter, Margareta 1793-1859 ................................. 1182

Olofsdotter, Margareta Carolina 1833-1903 ..... 192 196 298 305 307 358

Olofsdotter, Margareta Carolina 1838-1838 ......................... 319

Olofsdotter, Margareta Catharina 1858-1929 ........ 1129 1131 1651 1653

Olofsdotter, Margareta Charlotta 1840-1913 .................... 631 637

Olofsdotter, Margareta Christina 1806-1849 ........................ 212

Olofsdotter, Margareta Karolina 1879- ..................... 303 501 502

Olofsdotter, Margareta Matilda 1835-1909 .................. 277 278 313

Olofsdotter, Margareta Matilda 1845-1845 .......................... 319

Olofsdotter, Maria 1776-1783 ..................................... 1286

Olofsdotter, Maria 1779-1784 ..................................... 1286

Olofsdotter, Maria 1787-1834 ................................ 1286 1289

Olofsdotter, Maria 1834- ........................................... 27

Olofsdotter, Maria 1849-1912 ........................... 1033 1035 1181

Olofsdotter, Maria 1860- ......................................... 1180

Olofsdotter, Maria Albertina 1853- ................................ 262

Olofsdotter, Maria Albertina 1853-1855 ............................ 349

Olofsdotter, Maria Augusta 1869-1870 .............................. 385

Olofsdotter, Maria Brita 1798-1879 ............................... 1678

Olofsdotter, Maria Brita 1807-1859 ............................... 1416

Olofsdotter, Maria Brita 1818-1877 .......................... 1298 1301

Olofsdotter, Maria Carolina 1856-1922 ....................... 1129 1651

Olofsdotter, Maria Catharina 1783-1813 ............................ 389

Olofsdotter, Maria Catharina 1803-1868 ....................... 121 1594

Olofsdotter, Maria Catharina 1827-1908 ............................ 474

Olofsdotter, Maria Catharina 1837-1913 .................. 332 1042 1232

Olofsdotter, Maria Charlotta 1866-1880 ............................ 790

Olofsdotter, Maria Christina 1751-1838 .................. 117 1531 1589

Olofsdotter, Maria Christina 1814-1815 ........................... 1450

Olofsdotter, Maria Christina 1821- ............................... 1450

Olofsdotter, Maria Johanna 1822-1901 ............................... 49

Olofsdotter, Maria Johanna 1843-1930 ............................. 1584

Olofsdotter, Maria Johanna 1854- ............................ 1444 1445

Olofsdotter, Maria Karolina 1877-1904 ............... 130 131 1603 1604

Olofsdotter, Maria Kristina 1851-1921 ..... 708 709 808 814 916 922 969

Olofsdotter, Maria Lovisa 1828-1908 .......................... 523 1696

Olofsdotter, Maria Lovisa 1862-1912 ......................... 1306 1307

Olofsdotter, Maria Magdalena 1871-1916 ........................... 1512

Olofsdotter, Maria Margareta 1794-1868 ............ 256 300 808 903 914

Olofsdotter, Maria Margareta 1816-1818 ............................ 318

Olofsdotter, Maria Margareta 1821-1899 ........................ 318 346

Olofsdotter, Maria Matilda 1846-1847 .............................. 319

Olofsdotter, Maria Matilda 1858-1896 ......................... 134 1607

Olofsdotter, Maria Olivia 1883-1884 ............................... 501

Olofsdotter, Maria Sofia 1828-1868 ............................ 737 790

Olofsdotter, Maria Ulrika 1864-1929 .............................. 1621

Olofsdotter, Maria Vilhelmina 1842- ............................... 620

Olofsdotter, Maria Vilhelmina 1851-1854 ........................... 192

Olofsdotter, Maria Vilhelmina 1865-1865 ........................... 349

Olofsdotter, Sara Catharina 1812-1883 ............................. 281

Olofsdotter, Sara Catharina 1818- ................................ 1450

Olofsdotter, Sara Christina 1821-1889 ............................ 1366

Olofsdotter, Sara Eugenia 1881-1888 .......................... 130 1603

Olofsdotter, Sara Lovisa 1841-1904 ........................ 853 866 883

Olofsdotter, Ulla Christina 1827-1828 ............................ 1298

Olofsdotter, Ulrika 1826-1901 .................................... 1460

Olofsdotter, Ulrika Brita 1757-1809 .............................. 1462

Olofsdotter, Ulrika Christina 1806-1881 ........................ 47 464

Olofsdotter, Ulrika Christina 1830-1885 ............... 426 607 737 791

Olofsson, Abraham 1858- .......................................... 1310

Olofsson, Adam Gustaf 1825- .................................. 523 1696

Olofsson, Agda Charlotta 1901- ............................... 494 1341

Olofsson, Agna Eva Augusta 1914- .................................. 583

Olofsson, Albina Helena 1872-1922 ........................... 1037 1231

Olofsson, Alexandria Charlotta 1893- ............................. 1473

Olofsson, Algot Johannes 1905- .................................... 583

Olofsson, Anders 1666-1743 ....................................... 1531

Olofsson, Anders 1762-1764 ....................................... 1531

Olofsson, Anders 1781- ...................................... 1286 1287

Olofsson, Anders 1782-1850 ........................................ 168

Olofsson, Anders 1784-1841 ........................................ 385

Olofsson, Anders 1787- ............................................ 252

Olofsson, Anders 1800-1880 .................................... 244 291

Olofsson, Anders 1803-1846 ........................................ 381

Olofsson, Anders 1831-1868 .................................. 1298 1313

Olofsson, Anders 1837-1916 .................................... 452 455

Olofsson, Anders 1862- ........................................... 1180

Olofsson, Anders Albin 1885- ...................................... 386

Olofsson, Anders August 1871- ..................................... 385

Olofsson, Anders Ferdinand 1865- .................................. 799

Olofsson, Anders Gustaf 1816- ..................................... 737

Olofsson, Anders Gustaf 1832-1913 ........................... 1556 1715

Olofsson, Anders Gustaf 1840-1911 ................................ 1401

Olofsson, Andreas 1864-1867 ....................................... 385

Olofsson, Anna Karolina 1886- ............................... 1473 1474

Olofsson, Anna Lisa 1919- .................................... 494 1341

Olofsson, Anna-Lisa 1914-1995 .................................... 1310

Olofsson, Asta Johanna 1900-1974 ................................. 1025

Olofsson, August 1877-1951 .................................. 1021 1026

Olofsson, August Oskar Gotthard 1883-1883 ......................... 581

Olofsson, Axel Uno 1882- ............................ 130 133 1603 1606

Olofsson, Barbro Maria 1911-1999 .................................. 582

Olofsson, Beda Kristina Johanna 1900- ........................ 394 1494

Olofsson, Birgit Gabriella 1921- ................................. 1310

Olofsson, Bo Harry Emanuel 1923- .................................. 799

Olofsson, Daniel 1783-1783 ....................................... 1286

Olofsson, Dorotea Johanna 1899- ............................. 1473 1476

Olofsson, Edit Maria 1904-1910 ................................ 282 316

Olofsson, Elena Katarina Johanna 1902-1984 .................... 282 316

Olofsson, Elin Albertina 1880-1954 ................................ 977

Olofsson, Elof Verner 1921-1972 ................................... 503

Olofsson, Elsa Dagny Ingegerd 1923-1977 ........................... 797

Olofsson, Elsa Maria 1917- ....................................... 1185

Olofsson, Elsy Maria 1930- ................................ 822 930 948

Olofsson, Elvy Margareta 1926- ................................... 1185

Olofsson, Emanuel 1818-1895 ....................................... 561

Olofsson, Erik 1796-1858 ......................................... 1302

Olofsson, Erik 1808-1902 ......................................... 1416

Olofsson, Erik 1816- .............................................. 783

Olofsson, Erik 1827-1885 ...................................... 542 543

Olofsson, Erik Johan 1856-1932 .................................... 462

Olofsson, Erik Olof 1843-1845 ..................................... 319

Olofsson, Erik Rune 1924-1998 ..................................... 584

Olofsson, Erik Valdemar 1890-1892 ................................. 581

Olofsson, Ester Sofia 1893-1955 .................................. 1626

Olofsson, Fredrik 1797-1872 ...................................... 1678

Olofsson, Fredrik 1836-1924 ....................................... 466

Olofsson, Fritz Erling Oliver 1913-1916 .......................... 1310

Olofsson, Gabriel 1789-1841 ................................... 903 904

Olofsson, Gabriel 1839-1917 .................................. 647 1616

Olofsson, Gerda Maria 1898-1980 .............................. 494 1341

Olofsson, Greta Albertina 1917-1988 .......................... 494 1341

Olofsson, Gunborg Johanna 1923- .................................. 1185

Olofsson, Gustaf Adolf 1893- ...................................... 799

Olofsson, Gustaf Adolf Emanuel 1912- .......................... 282 316

Olofsson, Gustaf Folke 1921-1990 ................................. 1185

Olofsson, Gustaf Leonard 1875-1875 ............................ 590 750

Olofsson, Göta Kristina 1904-1984 ............................ 494 1341

Olofsson, Hans -1754 ................................................ 1

Olofsson, Hans 1745-1820 .......................................... 995

Olofsson, Hans 1759-1834 ................................ 523 1531 1695

Olofsson, Hans 1784- ........................................ 1286 1288

Olofsson, Hans 1799-1870 ................................. 790 806 1659

Olofsson, Hans Petter 1804-1879 ................................... 710

Olofsson, Hans Petter 1858-1877 ................................... 790

Olofsson, Helga Ester Ottilia 1926- ............................... 797

Olofsson, Henny Lovisa 1909-1910 ............................. 494 1341

Olofsson, Hilda Ingegärd 1906- ............................... 133 1606

Olofsson, Hildur Erika 1900- ..................................... 1627

Olofsson, Hildur Linnéa 1922- ..................................... 503

Olofsson, Hilma Amalia 1890- ..................................... 1473

Olofsson, Hulda Lovisa 1910-1916 ............................. 494 1341

Olofsson, Ida Linnéa 1914-1990 ................................... 1025

Olofsson, Ines Gunborg 1927- ..................................... 1310

Olofsson, Ingeborg Axelia 1909- .............................. 133 1606

Olofsson, Ingrid Maria 1908- ................................. 133 1606

Olofsson, Isak 1733-1809 ....................................... 3 1590

Olofsson, Isak 1858- ............................................. 1627

Olofsson, Isak Petter 1813-1886 ............................... 737 759

Olofsson, Jakob 1740-1821 ........................................ 1289

Olofsson, Jakob 1851-1918 ........................................ 1146

Olofsson, Johan 1727-1796 ......................................... 565

Olofsson, Johan 1791-1862 ........................................ 1456

Olofsson, Johan 1809-1895 .............................. 1524 1572 1573

Olofsson, Johan 1815-1816 .................................... 523 1696

Olofsson, Johan 1847-1866 ..................................... 808 916

Olofsson, Johan Albin 1890-1941 .................................. 1310

Olofsson, Johan Andreas 1835-1835 ................................. 452

Olofsson, Johan Bertil 1914- ...................................... 100

Olofsson, Johan Edvin 1908- .................................. 494 1341

Olofsson, Johan Fredrik 1818-1841 ................................. 737

Olofsson, Johan Olof 1818- ................................... 523 1696

Olofsson, Johan Olof 1854- ........................................ 262

Olofsson, Johan Olof 1882- ........................................ 492

Olofsson, Johan Olof 1883- ........................................ 765

Olofsson, Johan Petrus 1803-1803 ................................. 1572

Olofsson, Johan Petter 1811- ..................................... 1450

Olofsson, Johan Petter 1855-1892 .......................... 216 827 935

Olofsson, Johanna Olivia 1893- .................................... 501

Olofsson, Johannes 1788-1789 ..................................... 1286

Olofsson, Johannes 1831-1832 ...................................... 318

Olofsson, Johmiel Rode Viola 1929- ................................ 911

Olofsson, John 1889-1963 ...................................... 909 911

Olofsson, John Ernfrid Severin 1915-1978 ......................... 1026

Olofsson, John Olle 1912-1994 ..................................... 582

Olofsson, Jonas 1800-1877 ......................................... 891

Olofsson, Jonas 1807-1886 ..................................... 304 306

Olofsson, Jonas 1822- ............................................ 1413

Olofsson, Jonas 1822-1868 ..................................... 737 787

Olofsson, Jonas 1845-1913 ..................................... 452 459

Olofsson, Jonas 1845-1928 ..................................... 301 502

Olofsson, Jonas 1853-1877 ................................... 1129 1651

Olofsson, Jonas 1864-1866 ......................................... 790

Olofsson, Jonas Alfred 1873-1917 ............................ 1021 1025

Olofsson, Jonas Manfred 1904-1918 ................................ 1025

Olofsson, Jöns 1767-1843 ..................................... 192 1394

Olofsson, Karl Anton 1837-1894 .................................... 319

Olofsson, Karl Anton Ragnar 1915-1922 ......................... 282 316

Olofsson, Karl Birger 1902-1982 .............................. 494 1341

Olofsson, Karl Erik 1820-1889 ......................... 318 328 336 354

Olofsson, Karl Erik 1822- ........................................ 1450

Olofsson, Karl Erik Gustaf 1926-1982 .............................. 799

Olofsson, Karl Fritjof 1924-1924 .................................. 503

Olofsson, Karl Gerhard 1929- ...................................... 496

Olofsson, Karl Johan 1856-1926 ................................... 1473

Olofsson, Karl Johan 1878-1879 .................................... 492

Olofsson, Karl Johan Almar 1911-1992 .............................. 583

Olofsson, Karl Olof 1886-1970 ............................. 822 930 948

Olofsson, Karl Olof 1909- .................................... 394 1494

Olofsson, Karl Oskar 1882-1882 ................................ 590 750

Olofsson, Karl Oskar Bruno 1887-1958 .......................... 581 584

Olofsson, Karl Robert 1858-1921 .................................. 1353

Olofsson, Karl Robert 1872-1874 ................................... 281

Olofsson, Karl Robert 1880-1961 ............................... 492 496

Olofsson, Karl Selem Kurt 1917-1992 ............................... 584

Olofsson, Katarina Amalia 1879- ................................... 765

Olofsson, Katarina Dorotea Johanna 1881-1886 ..................... 1473

Olofsson, Katarina Emerentia 1888- .......................... 1473 1475

Olofsson, Kerstin Frideborg 1918- ................................ 1310

Olofsson, Knut Birger 1916-1921 ................................... 797

Olofsson, Knut Otto 1890-1964 ..................................... 797

Olofsson, Lars 1714-1767 .......................................... 252

Olofsson, Lars 1760-1834 ......................................... 1580

Olofsson, Lars 1773-1832 ...................................... 252 253

Olofsson, Lars 1787-1862 ......................................... 1179

Olofsson, Lars 1793-1859 ......................................... 1453

Olofsson, Lars 1801-1879 ...................................... 500 956

Olofsson, Lars 1820- .......................................... 737 782

Olofsson, Lars 1849-1926 .................. 215 808 809 826 916 917 934

Olofsson, Lars 1853- ............................................. 1180

Olofsson, Lars Bertil Johannes 1919-1987 ......................... 1310

Olofsson, Lars Fredrik 1820- ................................. 523 1696

Olofsson, Lars Gustaf 1817-1905 ............................... 318 326

Olofsson, Lars Johan 1817-1817 .................................... 737

Olofsson, Lars Olof 1858- ............................... 418 1381 1382

Olofsson, Lars Otto Engelbert 1884- .............................. 1474

Olofsson, Lars Petter 1843-1907 ............................... 277 284

Olofsson, Magdalena Augusta 1879-1948 ............................ 1680

Olofsson, Maria Amalia 1878-1973 .................................. 408

Olofsson, Maria Karolina 1878- ................................ 445 634

Olofsson, Maria Nikolina 1874-1952 .......................... 1584 1586

Olofsson, Mårten 1750-1827 ....................................... 1572

Olofsson, Mårten 1802-1802 ....................................... 1572

Olofsson, Mårten 1807- ........................................... 1572

Olofsson, Märta Kristina 1915-1992 ................................ 797

Olofsson, Märta Sofia 1906-1986 .................................. 1025

Olofsson, Naema Olivia 1886-1974 .................................. 909

Olofsson, Nanny Johanna 1912-1963 ............................ 494 1341

Olofsson, Nils 1742-1788 .......................................... 253

Olofsson, Nils 1774-1779 .......................................... 252

Olofsson, Nils 1778-1862 .......................................... 451

Olofsson, Nils 1779-1837 .......................................... 191

Olofsson, Nils 1811-1868 ........................................... 14

Olofsson, Nils 1826- ............................................. 1450

Olofsson, Nils 1835-1901 ...................................... 737 804

Olofsson, Nils 1861-1881 .......................................... 790

Olofsson, Nils Adam 1828-1909 ...................... 906 1022 1199 1568

Olofsson, Nils Bertil 1920-1999 ................................... 797

Olofsson, Nils Henning 1913-1986 ............................. 494 1341

Olofsson, Nils Olof 1836-1868 ................................. 452 453

Olofsson, Nils Olof 1841-1902 .................. 192 207 1226 1388 1689

Olofsson, Nils Olof 1845-1930 ............................... 1583 1584

Olofsson, Nils Petter 1809-1874 ............................... 318 323

Olofsson, Olof 1778-1862 ...................................... 252 318

Olofsson, Olof 1780-1809 .......................................... 464

Olofsson, Olof 1789-1862 .................................... 1286 1298

Olofsson, Olof 1791-1872 .......................................... 261

Olofsson, Olof 1799-1868 ......................................... 1232

Olofsson, Olof 1811-1873 .......................................... 789

Olofsson, Olof 1812-1888 .......................... 590 594 602 737 745

Olofsson, Olof 1815-1817 ......................................... 1298

Olofsson, Olof 1816- ............................................. 1450

Olofsson, Olof 1820-1867 .................................... 1298 1306

Olofsson, Olof 1835-1835 .......................................... 192

Olofsson, Olof 1838-1838 .......................................... 452

Olofsson, Olof 1838-1839 .......................................... 192

Olofsson, Olof 1845-1914 ......................................... 1358

Olofsson, Olof 1847-1847 .......................................... 452

Olofsson, Olof 1849-1849 .......................................... 452

Olofsson, Olof 1850-1878 ......................................... 1033

Olofsson, Olof 1855-1901 ............................... 1035 1180 1181

Olofsson, Olof 1856-1857 ......................................... 1444

Olofsson, Olof 1860- ............................................. 1306

Olofsson, Olof 1863- ......................................... 394 1494

Olofsson, Olof Albert 1874- ....................................... 385

Olofsson, Olof Albin 1877- ........................................ 723

Olofsson, Olof Algot 1909- .................................... 282 316

Olofsson, Olof Algot 1911- ................................... 133 1606

Olofsson, Olof Anders 1808-1868 ............................... 318 319

Olofsson, Olof Anton 1837-1887 ............................ 277 281 316

Olofsson, Olof Anton 1840-1907 ............................ 590 745 750

Olofsson, Olof Anton 1857-1878 .................................... 790

Olofsson, Olof Anton 1864- ................................ 281 282 316

Olofsson, Olof Anton 1869- ....................................... 1021

Olofsson, Olof Anton 1885-1970 .................................... 309

Olofsson, Olof August 1851-1923 .............................. 723 1626

Olofsson, Olof August 1864-1952 .................................. 1195

Olofsson, Olof Bernhard 1924- ..................................... 309

Olofsson, Olof Bruno 1884-1886 ............................... 130 1603

Olofsson, Olof Daniel 1854-1901 ................... 1129 1130 1651 1652

Olofsson, Olof Dick 1902- .................................... 394 1494

Olofsson, Olof Einar 1903-1948 ................................... 1025

Olofsson, Olof Gotthard 1886- ................................. 581 583

Olofsson, Olof Helmer 1888-1959 .................................. 1185

Olofsson, Olof Petter 1814-1869 ................................... 553

Olofsson, Olof Petter 1818-1889 ................................... 501

Olofsson, Olof Petter 1826-1891 ......................... 418 1363 1381

Olofsson, Olof Petter 1836-1840 ................................... 319

Olofsson, Olof Petter 1841-1842 ................................... 452

Olofsson, Olof Petter 1842-1842 ................................... 319

Olofsson, Olof Petter 1847-1910 ............................... 303 501

Olofsson, Olof Petter 1856- ....................................... 100

Olofsson, Olof Ragnar 1918- ...................................... 1185

Olofsson, Olof Viktor 1917-1971 ................................... 503

Olofsson, Oskar Magnus 1882- ...................................... 909

Olofsson, Per 1724-1799 .......................................... 1552

Olofsson, Per 1765-1808 .......................................... 1363

Olofsson, Per 1777-1866 ....................................... 252 317

Olofsson, Per 1780-1865 ...................................... 230 1132

Olofsson, Per 1783-1863 ........................................... 912

Olofsson, Per 1784- ............................................... 903

Olofsson, Per 1786-1844 .......................................... 1468

Olofsson, Per 1803-1883 ....................................... 357 491

Olofsson, Per 1823-1823 .......................................... 1298

Olofsson, Per 1828-1868 ........................................... 344

Olofsson, Per 1853- .............................................. 1033

Olofsson, Per Anton 1823- .................................... 523 1696

Olofsson, Per Anton 1849-1852 .................................... 1583

Olofsson, Per Anton 1856- ........................................ 1479

Olofsson, Per Anton 1857-1857 .................................... 1180

Olofsson, Per Anton 1873-1884 ..................................... 501

Olofsson, Per Gustaf 1848-1932 ............................ 602 745 754

Olofsson, Per Leonard 1873-1956 .......................... 492 494 1341

Olofsson, Per Ludvig 1887- ........................................ 100

Olofsson, Per Olof 1886-1933 .................................. 501 503

Olofsson, Per Oskar 1915-1970 ..................................... 503

Olofsson, Per Otto 1856-1856 ..................................... 1381

Olofsson, Per Otto Alfred 1883-1949 ........................... 581 582

Olofsson, Per Sigfrid 1874- ....................................... 386

Olofsson, Per Wilhelm 1818-1876 ...................... 318 327 343 1233

Olofsson, Peter 1764-1764 ........................................ 1531

Olofsson, Petrus 1792-1792 ....................................... 1286

Olofsson, Petrus 1841-1842 ........................................ 277

Olofsson, Petrus 1849-1928 ....................................... 1356

Olofsson, Rut Astrid Ingeborg 1919- ............................... 797

Olofsson, Rut Elisabet 1923- ...................................... 100

Olofsson, Rut Matilda 1906- .................................. 394 1494

Olofsson, Rut Vivan 1920-1985 ..................................... 584

Olofsson, Selma Augusta 1905-1990 ............................. 282 316

Olofsson, Selma Maria 1898-1975 .................................. 1479

Olofsson, Set Alvar 1904- .................................... 394 1494

Olofsson, Signe Alfrida 1910-1983 ................................ 1025

Olofsson, Signe Charlotta 1901-1956 .............................. 1195

Olofsson, Signe Karolina Johanna 1890-1962 .................... 284 289

Olofsson, Sofia Charlotta 1884-1905 ............................... 804

Olofsson, Svea Matilda 1907-1982 ............................. 494 1341

Olofsson, Sven Gösta 1928-1998 .................................... 797

Olofsson, Sven Oskar 1915-1974 ............................... 494 1341

Olofsson, Tekla Amalia 1883-1886 ................................. 1473

Olofsson, Tekla Amanda 1896- ..................................... 1473

Olofsson, Valborg Maria 1918-1994 ................................. 503

Olofsson, Zakarias 1844-1919 .................................. 408 977

Olsson-Norman, Karl Anton 1869- .................................. 1370

Olsson, Agnes Elvira 1906-1991 ........................ 829 832 937 940

Olsson, Agnes Olivia 1902-1903 ................................ 829 937

Olsson, Aina Maria Hildina 1912-1915 ......................... 134 1607

Olsson, Alfred 1863- ............................................. 1509

Olsson, Anders Sanfrid 1910-1986 ................................. 1026

Olsson, Anna Kerstin 1919- ........................................ 432

Olsson, Anna Kristina 1905-1905 ............................... 829 937

Olsson, Britt Gördis 1921- ................................... 419 1383

Olsson, Bror Ingvar 1919- .................................... 134 1607

Olsson, Bror Reinhold 1912- ................................... 829 937

Olsson, Dagmar Cecilia 1914-1982 .................................. 432

Olsson, Edla Johanna 1892-1977 ................................ 829 937

Olsson, Erik Oskar 1872-1948 .................... 214 825 933 1019 1716

Olsson, Erik Sigvard 1927- ....................................... 1019

Olsson, Gertrud 1924- ............................................ 1019

Olsson, Gulli Viola 1926- ........................................ 1026

Olsson, Gunhild Maria 1908- ................................... 829 937

Olsson, Gustaf Signar 1920-1996 .................................. 1026

Olsson, Hilda Alida Matilda 1914- ............................ 134 1607

Olsson, Hulda Kristina 1874-1960 .............................. 284 285

Olsson, Jenny Augusta 1916-1916 ................................... 432

Olsson, Johan Elof 1910- ..................................... 134 1607

Olsson, Johan Verner 1895-1988 ........................ 829 831 937 939

Olsson, John Holger 1924- .................................... 134 1607

Olsson, Karl Emil 1897-1937 ................................... 829 937

Olsson, Karl Gunnar 1921- .................................... 134 1607

Olsson, Karl Olof Göran 1928- ................................ 419 1383

Olsson, Karl Sigurd 1904-1977 .................................... 1026

Olsson, Karl-Elis 1930- ...................................... 134 1607

Olsson, Kristina Albertina 1866- ............................ 1001 1007

Olsson, Lars Hugo 1898-1899 ................................... 829 937

Olsson, Lars Hugo 1901-1980 ................................... 829 937

Olsson, Lilly Maria 1901-1974 .................................... 1716

Olsson, Märta Ann-Marie 1939- ................................. 831 939

Olsson, Olga Karolina 1890-1978 ....................... 829 830 937 938

Olsson, Olof 1851-1911 ....................................... 130 1603

Olsson, Olof 1860-1927 ................................ 808 829 916 937

Olsson, Olof Alfred Gabriel 1891-1962 ............... 418 419 1382 1383

Olsson, Olof Andreas 1853-1898 .................................... 432

Olsson, Olof Bruno 1889- ............................ 130 134 1603 1607

Olsson, Olof Einar 1916- ..................................... 134 1607

Olsson, Olof Ferdinand 1894- .................................. 829 937

Olsson, Olof Harald 1884-1968 ..................................... 432

Olsson, Olof Sigurd 1899-1976 .................................... 1019

Olsson, Per Albin 1897-1973 .................................. 494 1341

Olsson, Sandra Katarina Alfrida 1890- ............................ 1509

Olsson, Saul Alfons 1912- ........................................ 1026

Olsson, Signe Linnéa 1907-1928 ................................... 1026

Olsson, Signe Maria 1899-1901 ................................. 829 937

Olsson, Svea Olivia 1907- ..................................... 829 937

Olsson, Sven Helge 1905-1980 ..................................... 1026

Oppman, Eva Christina 1810-1874 ..................................... 6

Orre-Olofsson, Per 1810-1868 ................................ 1572 1580

Orre-Persson, Olof 1835- ......................................... 1580

Orre, Catharina Magdalena 1842-1925 ......................... 1580 1581

Orre, Emma Johanna 1854-1902 ..................................... 1485

Orrstiert, Catharina Magdalena 1810-1898 .................... 1136 1173

Ottosson, Karl 1792-1866 ......................................... 1414

Palm, Catharina Lovisa 1826-1891 .................................. 614

Palm, Johan Anton 1855-1874 ...................................... 1613

Pellbrant, Karl Magnus 1900-1961 ....................... 1040 1329 1333

Pellbrant, Stig Martin 1938- ..................................... 1333

Persdotter, Anna 1770-1831 ....................................... 1583

Persdotter, Anna 1793-1868 ....................................... 1379

Persdotter, Anna 1812-1859 .................................. 1168 1584

Persdotter, Anna Augustina 1864- ................................. 1460

Persdotter, Anna Brita 1765-1822 .................................. 163

Persdotter, Anna Brita 1810-1886 ...................... 590 594 602 745

Persdotter, Anna Brita 1815-1881 .................................. 912

Persdotter, Anna Catharina 1782-1849 .............................. 403

Persdotter, Anna Catharina 1789-1873 .............................. 525

Persdotter, Anna Catharina 1803-1803 .............................. 140

Persdotter, Anna Catharina 1803-1882 ............................. 1250

Persdotter, Anna Catharina 1804-1820 .............................. 140

Persdotter, Anna Catharina 1826-1890 .................... 383 1467 1468

Persdotter, Anna Charlotta 1822-1901 ......................... 301 1193

Persdotter, Anna Charlotta 1863-1863 .............................. 327

Persdotter, Anna Christina 1751-1839 ............................ 2 565

Persdotter, Anna Christina 1780-1863 ............................. 1674

Persdotter, Anna Christina 1807-1839 ........................ 1132 1152

Persdotter, Anna Christina 1856-1894 ...................... 607 791 792

Persdotter, Anna Elisabet 1813-1900 ........................... 566 574

Persdotter, Anna Fredrika 1851-1922 .......................... 863 1049

Persdotter, Anna Helena 1760-1837 ................................. 902

Persdotter, Anna Kristina 1842- .................................. 1151

Persdotter, Anna Lena 1782-1784 ................................... 847

Persdotter, Anna Lovisa 1825-1891 ................................. 724

Persdotter, Anna Lovisa 1844-1889 ........................ 485 492 1341

Persdotter, Anna Lovisa 1850- ................................. 430 431

Persdotter, Anna Magdalena 1784-1867 ............................. 1504

Persdotter, Anna Magdalena 1805-1882 .......................... 598 804

Persdotter, Anna Magdalena 1818- .................................. 402

Persdotter, Anna Magdalena 1819- .................................. 902

Persdotter, Anna Magdalena 1821-1880 ............................. 1419

Persdotter, Anna Magdalena 1826-1868 .......................... 404 656

Persdotter, Anna Magdalena 1841-1931 ......................... 273 1146

Persdotter, Anna Magdalena 1864- .................................. 730

Persdotter, Anna Margareta 1772-1855 ......................... 994 1056

Persdotter, Anna Margareta 1799-1841 ............................. 1346

Persdotter, Anna Margareta 1834- ................................. 1580

Persdotter, Anna Maria 1768-1769 .................................. 994

Persdotter, Anna Maria 1795-1795 .................................. 140

Persdotter, Anna Maria 1802-1890 ................... 255 1143 1148 1408

Persdotter, Anna Maria 1812-1812 .................................. 566

Persdotter, Anna Sofia 1827-1903 .................................. 487

Persdotter, Anna Sofia 1847- ...................................... 975

Persdotter, Anna Sofia 1848-1928 ................................. 1041

Persdotter, Brita 1774-1830 ...................................... 1642

Persdotter, Brita Augusta 1868- ................................... 388

Persdotter, Brita Catharina 1782-1792 ............................. 994

Persdotter, Brita Catharina 1803-1845 ......................... 380 381

Persdotter, Brita Catharina 1822-1889 ............................ 1508

Persdotter, Brita Catharina 1824-1895 ................. 255 314 370 941

Persdotter, Brita Christina 1798-1872 ............................ 1447

Persdotter, Brita Ingeborg 1802-1870 ........................ 1000 1005

Persdotter, Brita Magdalena 1812-1884 ............................. 964

Persdotter, Brita Margareta 1771-1814 ............................... 8

Persdotter, Brita Margareta 1801-1868 ............................. 588

Persdotter, Brita Margareta 1810-1863 ............................ 1505

Persdotter, Catharina 1738-1814 ................................... 238

Persdotter, Catharina 1744-1809 .................................. 1695

Persdotter, Catharina 1757-1835 .............................. 401 1696

Persdotter, Catharina 1764-1837 .................................. 1452

Persdotter, Catharina 1795-1868 ............................. 1554 1714

Persdotter, Catharina Christina 1815- ............................. 789

Persdotter, Catharina Elisabet 1799-1868 .................... 1656 1666

Persdotter, Catharina Johanna 1826-1877 ........................... 325

Persdotter, Catharina Lovisa 1817- ............................ 402 411

Persdotter, Catharina Lovisa 1823- ................................ 902

Persdotter, Catharina Magdalena 1824-1876 ..................... 597 607

Persdotter, Catharina Margareta 1845-1927 ........................ 1684

Persdotter, Catharina Sofia 1858-1874 ............................. 791

Persdotter, Catharina Ulrika 1842-1877 ........................ 975 979

Persdotter, Catharina Ulrika 1855- ................................ 399

Persdotter, Christina 1745-1819 .................................. 1572

Persdotter, Christina 1776-1847 .................................. 1321

Persdotter, Christina Amalia 1859-1862 ........................... 1504

Persdotter, Christina Catharina 1818-1818 ......................... 566

Persdotter, Christina Lena 1781-1817 .............................. 994

Persdotter, Christina Lena 1789-1868 ...................... 847 849 859

Persdotter, Christina Lovisa 1831-1912 ........................... 1292

Persdotter, Christina Magdalena 1809-1887 ..................... 380 389

Persdotter, Christina Magdalena 1829-1903 .......................... 21

Persdotter, Christina Magdalena 1836- ......................... 485 489

Persdotter, Christina Magdalena 1838-1896 ................... 1467 1498

Persdotter, Christina Margareta 1792-1792 ......................... 140

Persdotter, Christina Margareta 1793-1796 ......................... 140

Persdotter, Christina Margareta 1829-1912 ................. 328 336 354

Persdotter, Christina Margareta 1836-1906 .................... 396 1496

Persdotter, Christina Margareta 1842-1910 ......................... 259

Persdotter, Christina Maria 1844-1922 ............................. 299

Persdotter, Elisabet Magdalena 1833-1835 ......................... 1467

Persdotter, Elisabet Sofia 1864- .................................. 327

Persdotter, Emma Johanna 1855- ................................... 1569

Persdotter, Emma Johanna 1865- .................................... 388

Persdotter, Emma Johanna 1869-1869 ............................... 1232

Persdotter, Erika Sofia 1843-1919 ...................... 1138 1148 1177

Persdotter, Eva 1788-1850 ........................................ 1112

Persdotter, Eva Christina 1800-1887 .............................. 1306

Persdotter, Eva Fredrika 1846- ..................... 397 1467 1497 1499

Persdotter, Eva Fredrika 1860-1915 ................................ 777

Persdotter, Eva Maria 1806-1807 ................................... 317

Persdotter, Eva Sofia 1826-1909 ............................... 402 429

Persdotter, Eva Sofia 1848-1927 .............................. 647 1616

Persdotter, Eva Sofia 1856-1913 ................................... 805

Persdotter, Eva Ulrika 1805-1809 ................................. 1132

Persdotter, Fredrika 1834-1835 .................................... 402

Persdotter, Hedda 1844- .......................................... 1376

Persdotter, Helena Carolina 1820-1906 ............................ 1244

Persdotter, Helena Christina 1811-1896 ............................ 183

Persdotter, Helena Christina 1824-1911 ...................... 1137 1176

Persdotter, Helena Christina 1858-1878 ............................ 486

Persdotter, Hilma Lovisa 1873-1874 ............................... 1232

Persdotter, Hulda Margareta 1878-1932 .............. 340 1042 1232 1236

Persdotter, Ida Charlotta 1870- ................................... 388

Persdotter, Ida Karolina 1868-1869 ................................ 430

Persdotter, Ida Karolina 1869-1870 ................................ 430

Persdotter, Ida Ottilia 1874-1874 ................................. 430

Persdotter, Ingeborg 1686-1766 .................................... 993

Persdotter, Johanna Elisabet 1806- ................................ 847

Persdotter, Johanna Ottilia 1876-1876 ............................. 430

Persdotter, Katarina Amalia 1875-1910 ............................. 437

Persdotter, Katarina Lovisa 1866-1866 ............................. 327

Persdotter, Klara Matilda 1867-1873 .............................. 1232

Persdotter, Kristina Lovisa 1867-1871 ............................ 1703

Persdotter, Kristina Magdalena 1862-1883 .......................... 327

Persdotter, Lisa Catharina 1792-1846 .............................. 411

Persdotter, Lisa Margareta 1802-1835 ........................ 1132 1133

Persdotter, Lovisa Charlotta 1801- ................................ 847

Persdotter, Lovisa Charlotta 1867-1867 ............................ 327

Persdotter, Lovisa Christina 1810-1868 .................... 568 809 917

Persdotter, Magdalena 1741-1809 ................................... 171

Persdotter, Magdalena 1745-1783 ................................. 2 139

Persdotter, Magdalena 1773-1811 .............................. 485 1134

Persdotter, Magdalena 1780-1826 .................................. 1320

Persdotter, Magdalena 1788-1840 ............................... 452 905

Persdotter, Magdalena 1790-1862 ............................... 140 141

Persdotter, Magdalena 1791-1870 ................................... 237

Persdotter, Magdalena 1794-1887 ................................... 700

Persdotter, Magdalena Catharina 1791-1856 ......................... 534

Persdotter, Magdalena Charlotta 1802-1872 ..................... 689 692

Persdotter, Magdalena Charlotta 1856- ............................. 728

Persdotter, Magdalena Johanna 1859-1907 .......................... 1476

Persdotter, Malin 1738-1809 ....................................... 191

Persdotter, Margareta 1727-1798 ................................... 140

Persdotter, Margareta Fredrika 1818-1888 ...................... 380 398

Persdotter, Margareta Johanna 1842-1848 .......................... 1467

Persdotter, Margareta Magdalena 1831- .............................. 10

Persdotter, Margareta Magdalena 1860- ............................. 399

Persdotter, Margreta 1688-1769 ...................................... 1

Persdotter, Maria 1747-1828 ..................................... 2 252

Persdotter, Maria 1787-1845 ...................................... 1298

Persdotter, Maria Amalia 1865-1883 ............................... 1232

Persdotter, Maria Brita 1799-1873 ................................ 1232

Persdotter, Maria Brita 1814-1814 ................................. 566

Persdotter, Maria Brita 1817-1887 ......................... 379 566 578

Persdotter, Maria Catharina 1798-1830 ..................... 269 349 858

Persdotter, Maria Charlotta 1841-1900 ......................... 485 491

Persdotter, Maria Christina 1794-1877 ............................ 1395

Persdotter, Maria Christina 1796-1860 ............................ 1090

Persdotter, Maria Christina 1816- ................................. 782

Persdotter, Maria Christina 1817-1872 ............................ 1162

Persdotter, Maria Christina 1821-1893 ............ 194 402 412 433 1382

Persdotter, Maria Elisabet 1779-1809 ......................... 994 1132

Persdotter, Maria Helena 1834-1894 ............................... 1241

Persdotter, Maria Johanna 1806-1809 ............................... 380

Persdotter, Maria Johanna 1812-1880 ...................... 380 391 1491

Persdotter, Maria Johanna 1850-1933 ............................... 664

Persdotter, Maria Johanna 1860- ................................... 348

Persdotter, Maria Lena 1803-1868 ....................... 1132 1134 1172

Persdotter, Maria Lisa 1777-1777 .................................. 994

Persdotter, Maria Lovisa 1822-1909 ................................ 598

Persdotter, Maria Lovisa 1832-1875 ............................... 1467

Persdotter, Maria Lovisa 1839- ................................... 1580

Persdotter, Maria Magdalena 1831-1907 .................... 327 343 1233

Persdotter, Maria Magdalena 1839- ................................. 975

Persdotter, Maria Margareta 1792-1862 ......................... 847 894

Persdotter, Maria Margareta 1850- ......................... 303 500 501

Persdotter, Maria Matilda 1846-1874 .............................. 1099

Persdotter, Maria Ulrika 1857- .............................. 1460 1461

Persdotter, Sara 1767-1813 ....................................... 1133

Persdotter, Sara Catharina 1782-1864 .............................. 171

Persdotter, Sara Christina 1802-1876 ............................. 1027

Persdotter, Sara Fredrika 1837-1838 .............................. 1580

Persdotter, Sara Margareta 1801-1869 ......................... 613 1559

Persdotter, Sara Matilda 1848-1932 ................................ 696

Persdotter, Sara Ulrika 1812-1877 ................................ 1583

Persdotter, Sofia 1848-1921 ....................................... 972

Persdotter, Sofia Matilda 1839-1916 ........................... 485 490

Persdotter, Ulrika 1791-1855 ............................ 994 1135 1154

Persdotter, Ulrika 1796- .......................................... 847

Persdotter, Ulrika 1869-1871 ...................................... 430

Persdotter, Ulrika Johanna 1810-1810 .............................. 317

Persdotter, Ulrika Johanna 1824-1874 ...................... 402 423 793

Persdotter, Ulrika Lovisa 1818-1869 ........................... 380 399

Persson, Alida Katarina 1914-1915 ............................. 680 778

Persson, Alma Elisabet 1896- ..................................... 1501

Persson, Anders 1685-1750 ........................................... 2

Persson, Anders 1734-1808 ........................................ 1067

Persson, Anders 1747-1826 ........................................ 1463

Persson, Anders 1769-1838 ..................................... 994 995

Persson, Anders 1778-1847 ........................................ 1674

Persson, Anders 1794-1879 ......................................... 913

Persson, Anders 1803-1882 ........................................ 1202

Persson, Anders 1807-1892 ................................... 1134 1172

Persson, Anders 1808-1809 ......................................... 566

Persson, Anders 1815-1910 ........................................ 1294

Persson, Anders 1816-1826 ......................................... 380

Persson, Anders 1829-1876 ........................... 393 395 1492 1495

Persson, Anders 1835-1838 .......................................... 13

Persson, Anders 1862- ............................................ 1504

Persson, Anders 1868- ............................................ 1508

Persson, Anders 1884-1975 ................................. 679 680 778

Persson, Anders Ferdinand 1855-1857 ............................... 430

Persson, Anders Gustaf 1806-1872 .................................. 183

Persson, Anders Gustaf 1821-1822 ................................... 13

Persson, Anders Gustaf 1822-1824 ................................... 13

Persson, Anders Jakob 1865-1869 .................................. 1703

Persson, Anders Petter 1852-1928 .................................. 777

Persson, Anders Yngve 1916-1917 ............................... 680 778

Persson, Anna Katarina 1884- ..................................... 1501

Persson, Anna Sofia 1877- ........................................ 1246

Persson, Anna Ulrika Peninna 1887-1887 ........................... 1461

Persson, Anton 1836-1928 ........................... 392 1467 1491 1500

Persson, Astly Aurora Katarina 1925- .......................... 680 778

Persson, August 1849- ....................................... 1467 1501

Persson, Bengt Henry 1923- ....................................... 1509

Persson, Bengt Signar 1917- ................................... 683 780

Persson, Christier 1759-1809 .............................. 167 243 277

Persson, Daniel 1720-1788 ......................................... 993

Persson, Daniel 1770-1770 ......................................... 994

Persson, Daniel 1775-1852 ............................... 994 1067 1651

Persson, Elin Eufemia 1919- ...................................... 1509

Persson, Ellen Johanna 1912- ...................................... 681

Persson, Elsa Augusta Elisabet 1927-1930 ......................... 1317

Persson, Elvy Elisabet 1930- ..................................... 1509

Persson, Emeli Kristina Johanna 1888-1977 ..................... 679 682

Persson, Erik 1796-1871 .......................................... 1395

Persson, Fred Henning 1917- ...................................... 1330

Persson, Gabriel 1803-1894 ....................................... 1503

Persson, Gabriel 1813-1875 ....................................... 1290

Persson, Gabriel 1818-1899 ....................................... 1501

Persson, Gabriel Benjamin 1886-1888 .............................. 1501

Persson, Gustaf 1826- ............................................. 902

Persson, Gustaf Wilhelm 1881-1971 ................................ 1317

Persson, Hans 1752-1782 ............................................. 2

Persson, Hans 1779-1861 ...................................... 119 1592

Persson, Hans 1782-1819 .......................................... 1413

Persson, Hans 1796-1839 ........................................... 486

Persson, Hans 1821-1898 .......................................... 1324

Persson, Hans Yngve 1929- ........................................ 1509

Persson, Helga Ingeborg Götilda 1901- ....................... 1508 1512

Persson, Henrik 1729-1809 ........................................ 1673

Persson, Hildegard Elisabet 1894-1974 ............................. 722

Persson, Hulda Evelina 1873-1954 ................................. 1267

Persson, Ida Amalia 1896-1896 ..................................... 351

Persson, Ida Matilda 1890-1903 .................................... 488

Persson, Ingeborg Lovisa 1903-1982 ................................ 351

Persson, Iris Katarina 1920-1988 .............................. 683 780

Persson, Isak 1747-1825 ........................................... 565

Persson, Isak Petter 1805-1878 ............................ 566 567 641

Persson, Isak Petter 1809-1809 .................................... 140

Persson, Israel 1798-1844 .................................... 875 1140

Persson, Johan 1730-1810 ......................................... 1673

Persson, Johan 1753-1801 ......................................... 1552

Persson, Johan 1816-1901 .......................................... 566

Persson, Johan 1830- .............................................. 470

Persson, Johan 1886- .......................................... 679 681

Persson, Johan Albert 1885-1952 .................................. 1330

Persson, Johan Anton 1840-1840 ..................................... 13

Persson, Johan Anton 1843-1896 ................................... 1564

Persson, Johan Bernhard 1895-1895 ................................ 1501

Persson, Johan Evald 1842-1911 ............................... 528 1224

Persson, Johan Gustaf 1832-1921 ............................... 485 488

Persson, Johannes 1861- .......................................... 1507

Persson, Jonas 1790-1868 ...................................... 373 644

Persson, Jonas 1824-1888 ............................. 194 412 433 1382

Persson, Jonas Alfred 1882-1963 ................................... 760

Persson, Jonas Gustaf 1791-1792 ................................... 140

Persson, Jonas Gustaf 1834-1913 .................................. 1246

Persson, Karl 1777-1824 .......................................... 1444

Persson, Karl 1838-1911 ........................................... 522

Persson, Karl 1850-1865 ........................................... 485

Persson, Karl 1890-1960 ................................... 679 683 780

Persson, Karl Anton 1857- ................................. 327 328 343

Persson, Karl Erik 1820-1831 ...................................... 402

Persson, Karl Ingvar 1927- ....................................... 1509

Persson, Karl Jakob 1836-1919 ................................ 297 1143

Persson, Karl Petter 1875-1875 ................................... 1232

Persson, Katarina Adelina Charlotta 1892-1892 .................... 1508

Persson, Klara Medora 1898- ...................................... 1501

Persson, Klara Vilhelmina 1921- .................................. 1317

Persson, Lars 1723-1785 ............................................. 4

Persson, Lars 1731-1807 .......................................... 1178

Persson, Lars 1749-1836 .................................... 2 401 1696

Persson, Lars 1788-1854 ................................. 128 1155 1601

Persson, Lars 1789-1855 ........................................... 843

Persson, Lars 1797-1799 ........................................... 847

Persson, Lars 1806- ............................................... 566

Persson, Lars Petter 1808-1808 .................................... 317

Persson, Maria Augusta 1893- ..................................... 1501

Persson, Maria Sofia 1867- ..................... 392 393 1480 1491 1492

Persson, Markus 1803-1864 .................................. 59 140 146

Persson, Matts 1776-1858 .......................................... 484

Persson, Matts Edvard 1834-1838 ................................... 485

Persson, Nils 1782-1834 ................................. 346 1346 1357

Persson, Nils 1801-1867 .......................................... 1020

Persson, Nils 1804-1886 .......................................... 1667

Persson, Nils August 1856- ....................................... 1213

Persson, Nils August 1868-1868 .................................... 327

Persson, Nils August 1887- ....................................... 1501

Persson, Nils Fredrik 1877-1886 ................................... 792

Persson, Nils Olof 1810- .......................................... 566

Persson, Nils Olof 1863-1863 ...................................... 327

Persson, Nils Petter 1817-1874 ................................ 423 793

Persson, Nils Petter 1830- ............................. 1467 1486 1705

Persson, Nils Rudolf 1897-1985 .................................... 351

Persson, Olof 1741-1782 .......................................... 1132

Persson, Olof 1744-1809 .......................................... 1695

Persson, Olof 1757-1846 ......................................... 2 903

Persson, Olof 1768-1834 .......................................... 1534

Persson, Olof 1777-1848 .......................................... 1450

Persson, Olof 1790-1860 .......................................... 1536

Persson, Olof 1796-1872 .......................................... 1363

Persson, Olof 1801-1818 .......................................... 1132

Persson, Olof 1805-1809 ........................................... 380

Persson, Olof 1808-1808 ........................................... 566

Persson, Olof 1814-1863 ...................................... 130 1603

Persson, Olof 1817-1901 ..................................... 1168 1584

Persson, Olof 1830-1831 ........................................... 902

Persson, Olof 1832-1833 ........................................... 902

Persson, Olof August 1870-1870 .................................... 327

Persson, Olof Petter 1835-1911 .................................... 312

Persson, Olof Petter 1856-1857 .................................... 327

Persson, Per 1743-1787 ...................................... 1413 1450

Persson, Per 1750-1824 ............................................ 484

Persson, Per 1755-1809 .......................................... 2 847

Persson, Per 1764-1817 ....................................... 485 1134

Persson, Per 1768-1854 ............................................ 380

Persson, Per 1782-1844 ............................................ 412

Persson, Per 1787-1790 ............................................ 847

Persson, Per 1792-1854 ............................................. 21

Persson, Per 1793-1837 ........................................ 847 902

Persson, Per 1802-1807 ............................................ 380

Persson, Per 1803-1855 ............................................ 485

Persson, Per 1807-1808 ............................................ 140

Persson, Per 1808- ............................................... 1132

Persson, Per 1810- ................................................ 293

Persson, Per 1814-1836 ............................................ 380

Persson, Per 1819-1886 ........................................ 398 399

Persson, Per 1819-1900 ........................................... 1508

Persson, Per 1822- ................................................ 902

Persson, Per 1828-1901 ...................... 186 402 420 430 1207 1240

Persson, Per 1834-1897 ........................................... 1219

Persson, Per 1854- ................................................ 399

Persson, Per 1895-1895 ............................................ 679

Persson, Per André Axelius 1890- ............................ 1508 1509

Persson, Per Anton 1830-1891 .................................. 485 486

Persson, Per Anton 1856-1861 ...................................... 500

Persson, Per Erik 1797-1797 ....................................... 140

Persson, Per Herbert 1925- ....................................... 1509

Persson, Per Hjalmar 1905-1983 .................................... 351

Persson, Per Johan 1856-1865 ...................................... 486

Persson, Per Leo 1883- ...................................... 1501 1502

Persson, Per Leonard 1872-1950 ............................... 351 1147

Persson, Per Leonard 1884-1910 ..................................... 19

Persson, Per Otto 1844- ........................................... 975

Persson, Per Ulrik 1890-1893 ..................................... 1461

Persson, Per Wilhelm 1859-1926 ................................ 327 329

Persson, Peter 1786-1788 .......................................... 994

Persson, Peter 1802-1803 .......................................... 140

Persson, Rakel Elina 1921- ....................................... 1509

Persson, Rut Rakel 1925- ......................................... 1317

Persson, Sanna Johanna Vilhelmina 1896-1898 ...................... 1508

Persson, Sanna Vilhelmina Eufrosyna 1899- ................... 1508 1511

Persson, Sanny Maria Elisabet 1919- ........................... 680 778

Persson, Sara Teresia 1879- ......................... 392 396 1491 1496

Persson, Selina Magdalena Sofia 1891- ..................... 679 684 764

Persson, Selma Maria 1910- ........................................ 681

Persson, Selma Maria Katarina 1893-1900 ........................... 679

Persson, Set Rudolf 1897- ........................................ 1507

Persson, Signar Andreas 1912- .................................... 1509

Persson, Signe Adela 1915- ....................................... 1509

Persson, Signild Anna Alfrida 1913- .............................. 1509

Persson, Sigrid Axelia 1917- ..................................... 1509

Persson, Syster Katarina Adelina 1894- ...................... 1508 1510

Persson, Ulrik 1858-1858 .......................................... 327

Persson, Ulrika Kristina 1889- ................................... 1501

Persson, Zakris 1809-1857 ......................................... 284

Persson, Zakris 1848- ............................................. 975

Persson, gossebarn 1891-1891 ..................................... 1501

Persson, gossebarn 1930-1930 ..................................... 1317

Petré, Maria Elisabet 1817-1903 .................................. 1538

Pettersson, Adelina Charlotta 1907- ............................... 796

Pettersson, Adolf Albin 1895-1974 ................... 510 511 1409 1410

Pettersson, Adolf Ingvar 1925- ............................... 511 1410

Pettersson, Agda Maria 1915-1917 .................................. 761

Pettersson, Agnes Sofia 1911- ................................. 604 756

Pettersson, Aina Karolina 1922- ............................... 605 757

Pettersson, Aina Kristina 1913-1999 ............................... 761

Pettersson, Alexander 1864-1955 .................................. 1316

Pettersson, Alfred 1901-1902 ..................................... 1219

Pettersson, Alfred Johannes 1913-1977 ......................... 604 756

Pettersson, Allan Johannes 1926- ............................. 511 1410

Pettersson, Alma Augusta 1898-1899 ................................. 70

Pettersson, Alma Johanna 1883-1949 ............................ 320 322

Pettersson, Almar Paulinus 1904- .................................. 796

Pettersson, Anders 1853-1930 ...................................... 728

Pettersson, Anders Albert 1862-1862 .............................. 1039

Pettersson, Anders Arvid 1875- ................................... 1360

Pettersson, Anders Birger 1901-1996 .............................. 1360

Pettersson, Anders Edvard 1863- ............................. 1039 1041

Pettersson, Anders Edvard 1867-1868 .............................. 1010

Pettersson, Anders Edvard 1876-1876 ........................... 602 754

Pettersson, Anders Edvard 1880-1880 ........................... 602 754

Pettersson, Anders Eskil 1914-1994 ................................ 777

Pettersson, Anders Evald 1876- ................................... 1499

Pettersson, Anders Gustaf 1786-1866 .............................. 1005

Pettersson, Anders Gustaf 1871-1923 ................................ 70

Pettersson, Anders Leander 1884-1970 .............................. 777

Pettersson, Anna Albertina 1870-1956 .................. 602 603 754 755

Pettersson, Anna Albertina 1879-1916 .......................... 760 762

Pettersson, Anna Amalia 1872-1947 ................................. 209

Pettersson, Anna Augusta 1873-1948 ............................... 1216

Pettersson, Anna Betty 1890- .................................. 435 436

Pettersson, Anna Elisabet 1910-1999 ............................... 761

Pettersson, Anna Erika 1856- ...................................... 615

Pettersson, Anna Fredrika 1848- ................................... 411

Pettersson, Anna Helvina 1898-1899 ............................... 1316

Pettersson, Anna Johanna 1896-1985 ................................. 76

Pettersson, Anna Josefina 1861- ................................... 720

Pettersson, Anna Karolina 1888- ................................... 320

Pettersson, Anna Matilda 1874-1875 ............................... 1013

Pettersson, Anna Matilda 1900- ................................... 1219

Pettersson, Anna Paulina 1895- .................................... 876

Pettersson, Anna Teodolinda 1871- ........................... 1014 1015

Pettersson, Anne Elise 1923- ...................................... 635

Pettersson, Anny Magdalena 1907- ................................. 1011

Pettersson, Anton 1867- .......................................... 1460

Pettersson, Asta Kristina 1898- .................................. 1184

Pettersson, Augusta Margareta 1907-1956 ........................... 635

Pettersson, Axel Ferdinand 1873- ................................. 1039

Pettersson, Axel Ingvar 1902-1993 ................................ 1011

Pettersson, Beda Maria 1900- .................................. 796 799

Pettersson, Berta Emerentia 1915- ............................. 427 794

Pettersson, Berta Johanna 1902-1981 .............................. 1360

Pettersson, Betty Matilda 1904-1986 .............................. 1360

Pettersson, Brita Margareta 1865-1866 ............................ 1010

Pettersson, Bror Enar 1912-1913 ................................... 796

Pettersson, Bror Holger 1914-1995 ............................. 426 793

Pettersson, Catharina Lovisa 1844- ................................ 411

Pettersson, Dagmar Sofia 1906- .................................... 796

Pettersson, Dagny Sofia 1924- ................................. 605 757

Pettersson, Dan Viktor 1923- ...................................... 335

Pettersson, Edla Johanna 1876-1877 ............................... 1005

Pettersson, Edla Johanna 1883- ................................... 1014

Pettersson, Edla Johanna 1898-1953 .......................... 1018 1019

Pettersson, Elin Kristina Lovisa 1898- ...................... 1012 1046

Pettersson, Elin Maria 1891-1980 .................... 332 333 1233 1234

Pettersson, Elin Maria 1894-1973 ............................ 1393 1694

Pettersson, Ella Margareta 1930- ................................. 1238

Pettersson, Ellen Lovisa 1902-1918 ................................ 435

Pettersson, Ellen Viktoria 1889-1889 .............................. 329

Pettersson, Elna Augusta 1901- .............................. 1012 1046

Pettersson, Elof Emil 1909-1997 ............................... 426 793

Pettersson, Elsa Margareta 1906-1979 ............................. 1219

Pettersson, Emma Kristina 1891-1891 ............................... 329

Pettersson, Emmy Linnéa 1916-1995 ................................. 635

Pettersson, Emmy Margareta 1909- .................................. 796

Pettersson, Emmy Teresia Elisabet 1918- ........................... 777

Pettersson, Erik Einar 1891-1921 ...................... 426 427 793 794

Pettersson, Erik Olof 1918-1918 ................................... 335

Pettersson, Ernst Ferdinand 1894-1979 ............................. 435

Pettersson, Ester Viktoria 1898-1979 .......................... 796 798

Pettersson, Estrid Maria 1900-1957 ................................. 76

Pettersson, Eva Amalia 1850- .................................. 408 977

Pettersson, Eva Katarina 1925-1955 ............................... 1238

Pettersson, Fanny Katarina 1896-1960 ........................ 1316 1317

Pettersson, Fanny Kristina 1888-1889 .............................. 760

Pettersson, Frans Herman 1918-1996 ............................ 605 757

Pettersson, Fredrik 1854- .......................................... 46

Pettersson, Fredrik 1864-1884 ..................................... 430

Pettersson, Fredrik Albin 1889-1901 ................................ 46

Pettersson, Fredrik Halvard 1913- ............................. 605 757

Pettersson, Frida Johanna 1907-1995 ......................... 1393 1694

Pettersson, Frida Maria 1900-1993 ................................. 435

Pettersson, Fritz Leander 1921-1922 ............................... 761

Pettersson, Gerda Augusta 1909-1912 .............................. 1041

Pettersson, Greta Eleonora 1932- .................................. 331

Pettersson, Gunhild Charlotta 1927- ........................... 605 757

Pettersson, Gunhild Lovisa 1914-1914 .............................. 635

Pettersson, Gustaf 1864- ......................................... 1013

Pettersson, Gustaf Albert 1865-1915 ................ 340 1039 1042 1236

Pettersson, Gustaf Albin 1879-1898 ............................... 1014

Pettersson, Gustaf Albin 1891-1978 ............................ 507 508

Pettersson, Gustaf Almar 1908-1908 ............................... 1041

Pettersson, Gustaf Arvid 1892-1907 ................................ 876

Pettersson, Gustaf Arvid 1929- ............................... 877 1054

Pettersson, Gustaf Emil 1903- .................................... 1219

Pettersson, Gustaf Harald 1916- ............................... 605 757

Pettersson, Gustaf Hilding 1901- ................................. 1016

Pettersson, Gustaf Leonard 1862- .................................. 430

Pettersson, Gustaf Magnus 1904-1975 ................................ 76

Pettersson, Gördis Marianne 1932- ............................ 511 1410

Pettersson, Gösta Mauritz Nikolaus 1912- ......................... 1356

Pettersson, Göta Maria 1911- .................................. 605 757

Pettersson, Göta Vilhelmina 1911-1977 ......................... 796 800

Pettersson, Hanna Lovisa 1895-1979 ..................... 1040 1329 1332

Pettersson, Hans Olof 1931- ...................................... 1238

Pettersson, Helga Kristina 1905-1905 ............................. 1219

Pettersson, Helga Sofia 1912-1997 ................................. 635

Pettersson, Helge Alfons 1909-1919 ............................... 1016

Pettersson, Henny Augusta 1900-1905 .............................. 1041

Pettersson, Herman Alexander 1928- ................................ 728

Pettersson, Hilda Eugenia 1889-1909 .............................. 1014

Pettersson, Hilda Kristina 1893-1973 .......................... 796 797

Pettersson, Hilda Kristina 1897- .............................. 435 438

Pettersson, Hilda Maria 1877-1953 ..................... 602 606 754 758

Pettersson, Hilda Teresia 1906- .................................. 1187

Pettersson, Hildur Sofia 1898-1899 .......................... 1040 1329

Pettersson, Hilma Elisabet 1891-1976 ................... 1040 1329 1331

Pettersson, Hilma Kristina 1890-1892 ............................. 1011

Pettersson, Hjalmar Severin 1923- ................................. 728

Pettersson, Hulda Albertina 1895-1932 ......................... 435 437

Pettersson, Hulda Amanda 1896-1962 .......... 332 334 342 356 1233 1235

Pettersson, Hulda Kristina 1886- .................................. 320

Pettersson, Ida Charlotta 1913-1913 ......................... 1012 1046

Pettersson, Ida Emilia 1903-1904 ............................ 1012 1046

Pettersson, Ida Karolina 1857-1922 ............................ 485 497

Pettersson, Ida Kristina 1869-1952 ............................... 1010

Pettersson, Isak 1865-1922 ............................. 1010 1011 1032

Pettersson, Isak Leonard 1877-1960 ............................ 760 761

Pettersson, Isak Petter 1815- ..................................... 411

Pettersson, Jakob Einar 1902-1978 ............................ 512 1188

Pettersson, Jenny Charlotta 1900- ................................. 351

Pettersson, Johan 1869- .......................................... 1219

Pettersson, Johan 1898- .......................................... 1219

Pettersson, Johan Adolf 1904-1998 ............................. 426 793

Pettersson, Johan Alfred 1863- .............................. 1393 1694

Pettersson, Johan Alfred 1890- .................................... 876

Pettersson, Johan Artur 1899-1969 .................................. 76

Pettersson, Johan Bernhard 1921- .................................. 635

Pettersson, Johan Emil 1897- ..................................... 1016

Pettersson, Johan Ferdinand 1898-1899 ....................... 1393 1694

Pettersson, Johan Gustaf 1855-1931 ............................ 507 508

Pettersson, Johan Helmer 1896-1983 ............................... 1041

Pettersson, Johan Ivard 1889-1889 ................................ 1011

Pettersson, Johan Oskar 1874-1962 ........................... 1014 1016

Pettersson, Johan Petter 1866-1955 ................................. 76

Pettersson, Johanna Nikolina 1882-1883 ........................... 1014

Pettersson, Johanna Paulina 1889-1889 ............................. 876

Pettersson, John Albin 1904-1956 ................................. 1041

Pettersson, John August 1915-1915 ................................. 635

Pettersson, John Isak Alexius 1904-1993 .......................... 1011

Pettersson, Jonas Adolf 1864-1895 ....................... 510 1408 1409

Pettersson, Jonas Alfred 1880- ................................... 1014

Pettersson, Jonas Gustaf 1843-1916 ................ 1002 1005 1008 1014

Pettersson, Karl Algot 1899-1901 ................................. 1316

Pettersson, Karl Anton 1829-1896 .................................. 858

Pettersson, Karl Anton 1866-1867 ................................. 1013

Pettersson, Karl August 1884-1959 ................................. 635

Pettersson, Karl Bruno 1873-1919 ............................ 1039 1044

Pettersson, Karl Edvin 1893-1974 ................................. 1041

Pettersson, Karl Emil 1901- ...................................... 1316

Pettersson, Karl Erik Bertil 1916- ............................ 427 794

Pettersson, Karl Helge 1909-1909 ................................. 1044

Pettersson, Karl Helge 1911-1951 ................................. 1044

Pettersson, Karl Johan 1863- ..................................... 1149

Pettersson, Karl Johan 1870-1871 ................................. 1013

Pettersson, Karl Johan 1892- ....................................... 46

Pettersson, Karl Lennart 1908- .................................... 761

Pettersson, Karl Linus 1895-1936 .............................. 329 331

Pettersson, Karl Linus 1900-1962 ............................ 1393 1694

Pettersson, Karl Magnus 1890-1964 ......................... 684 760 764

Pettersson, Karl Magnus 1899- ............................... 1012 1046

Pettersson, Karl Sanfrid 1903-1977 ................................ 635

Pettersson, Karl Sture Leander 1924-1924 .......................... 777

Pettersson, Kerstin Sofia 1931- .............................. 513 1189

Pettersson, Klara Elfrida 1888- .................................... 46

Pettersson, Knut Alfred 1910-1986 .................................. 76

Pettersson, Kristina Albertina 1893-1980 ...................... 427 794

Pettersson, Kristina Amalia 1886-1965 ....................... 1040 1329

Pettersson, Kristina Augusta 1892-1986 ....................... 332 1233

Pettersson, Kristina Erika 1875- .................................. 640

Pettersson, Kristina Eufrosyna 1860-1910 ............. 186 430 439 1207

Pettersson, Kristina Katarina 1865-1934 ........................... 911

Pettersson, Lars Ferdinand 1857- .............................. 430 435

Pettersson, Lars Gustaf 1861-1931 ................ 327 332 342 356 1233

Pettersson, Lars Petter 1859- .................................... 1460

Pettersson, Lovisa Teolinda 1871- ................................ 1039

Pettersson, Magdalena Charlotta 1831-1906 ........................ 1005

Pettersson, Maj-Britt 1922- ....................................... 330

Pettersson, Maria Alida 1895-1929 .................................. 46

Pettersson, Maria Gustava 1865- .......................... 430 442 1240

Pettersson, Maria Johanna 1846- ................................... 411

Pettersson, Maria Lovisa 1869-1952 ................................ 633

Pettersson, Maria Margareta 1855-1923 ............................. 327

Pettersson, Maria Matilda 1894-1894 ........................... 426 793

Pettersson, Maria Matilda 1899-1990 .......................... 512 1188

Pettersson, Maria Nikolina 1878- .......................... 276 320 321

Pettersson, Mary Elise 1917-1917 .................................. 777

Pettersson, Matilda Amanda 1872-1939 ........................ 1005 1018

Pettersson, Matilda Elisabet 1850- ................................ 411

Pettersson, Märta Johanna 1906-1927 ........................... 426 793

Pettersson, Naema Karolina 1905-1993 .......................... 604 756

Pettersson, Naema Kristina 1897-1899 .......................... 426 793

Pettersson, Nanny Kristina 1883- ................................ 57 88

Pettersson, Nanny Kristina 1902-1904 ............................. 1041

Pettersson, Nanny Laurentia 1892-1974 ............................. 435

Pettersson, Nanny Lovisa 1904-1994 ............................... 1316

Pettersson, Nanny Maria Adilgard 1903- ........................ 604 756

Pettersson, Nanny Matilda 1899- ............................... 426 793

Pettersson, Nanny Matilda 1905- .............................. 332 1233

Pettersson, Nils Helmer 1913-1997 ................................. 335

Pettersson, Nils Olof 1848-1896 ............................... 276 320

Pettersson, Nils Olof 1861- ........................... 414 426 791 793

Pettersson, Nils Oskar 1871- ........................... 1010 1012 1046

Pettersson, Nils Oskar 1876-1877 ................................. 1013

Pettersson, Nils Otto 1875-1949 ............................... 327 335

Pettersson, Nils Valfrid 1888- ................................ 426 793

Pettersson, Nils Åke Johannes 1933- .............................. 1238

Pettersson, Olga Emerentia 1871- .............................. 430 443

Pettersson, Olof 1839- ...................................... 1005 1013

Pettersson, Olof 1862-1885 ....................................... 1460

Pettersson, Olof Albin 1892-1947 ................................. 1186

Pettersson, Olof Alfred 1859-1910 ................................. 581

Pettersson, Olof Alfred 1872-1916 ..................... 602 604 754 756

Pettersson, Olof Alfred 1879- .................................... 1039

Pettersson, Olof Allan 1909-1973 .............................. 604 756

Pettersson, Olof Alvar 1914-1995 .................................. 335

Pettersson, Olof August 1862-1952 ........................... 1184 1186

Pettersson, Olof Gösta 1921- ..................................... 1186

Pettersson, Olof Leander 1901- .................................... 796

Pettersson, Olof Leonard 1875-1876 ............................... 1039

Pettersson, Olof Petter 1834-1900 ................................. 209

Pettersson, Olof Petter 1862- .................................... 1013

Pettersson, Oskar 1891- ........................................... 728

Pettersson, Oskar Emanuel 1896-1974 .............................. 1011

Pettersson, Oskar Ingvar 1907-1908 .......................... 1012 1046

Pettersson, Oskar Leander 1892-1893 ........................... 426 793

Pettersson, Per 1836-1900 .............................. 1005 1010 1046

Pettersson, Per 1836-1918 ..................... 347 1039 1236 1329 1405

Pettersson, Per 1841- ............................................. 411

Pettersson, Per 1842-1918 ......................................... 635

Pettersson, Per 1851-1924 .................................... 876 1054

Pettersson, Per 1860-1926 .............................. 1039 1040 1329

Pettersson, Per Albert 1903-1972 ....................... 1042 1236 1238

Pettersson, Per Alvar 1907-1934 .................................... 76

Pettersson, Per Anton 1828-1903 .............................. 510 1408

Pettersson, Per Anton 1858-1858 .................................. 1039

Pettersson, Per Artur 1901-1968 ............................... 604 756

Pettersson, Per August 1858- ...................................... 344

Pettersson, Per Axel 1864-1882 ................................... 1010

Pettersson, Per Axel 1886- ....................................... 1014

Pettersson, Per Birger Emanuel 1908- ............................. 1356

Pettersson, Per Daniel 1928- ..................................... 1238

Pettersson, Per Edvard Mikael 1895-1896 .......................... 1316

Pettersson, Per Emil 1906-1907 ................................... 1041

Pettersson, Per Erik 1869- ........................................ 486

Pettersson, Per Gottfrid 1874-1939 .................... 602 605 754 757

Pettersson, Per Gunnar 1887-1979 .............................. 329 330

Pettersson, Per Hilmar 1919-1996 .................................. 635

Pettersson, Per Johan 1852- ....................................... 430

Pettersson, Per Leander 1884-1886 ................................. 760

Pettersson, Per Linus 1886- ...................................... 1011

Pettersson, Per Ludvig 1918-1990 .................................. 761

Pettersson, Per Oskar 1863-1863 .................................. 1408

Pettersson, Per Ossian 1896- ................................ 1012 1046

Pettersson, Per Ragnar 1909-1971 .............................. 605 757

Pettersson, Per Rudolf 1892-1895 ............................. 510 1409

Pettersson, Per Ulrik 1869- ...................................... 1187

Pettersson, Per Valdemar 1918- ............................... 877 1054

Pettersson, Per Verner 1887- ............................. 876 877 1054

Pettersson, Per Viktor 1895- ...................................... 796

Pettersson, Per Wilhelm 1864-1915 ............................. 791 796

Pettersson, Petrus 1869-1955 ............................. 500 512 1188

Pettersson, Petrus 1879- ......................................... 1356

Pettersson, Petrus Martin 1925- .............................. 513 1189

Pettersson, Petrus Ossian 1896-1950 ................. 512 513 1188 1189

Pettersson, Richard Eugén Napoleon 1911- ......................... 1356

Pettersson, Rut Anne-Marie 1933- .................................. 508

Pettersson, Rut Signe Marie 1925-1926 ............................. 635

Pettersson, Sanna Kristina 1899-1992 ........................ 1011 1032

Pettersson, Sanny Kristina 1910-1991 .............................. 635

Pettersson, Sara Albertina 1853- .......................... 420 430 433

Pettersson, Selma Johanna 1897-1897 ......................... 1393 1694

Pettersson, Selma Johanna 1905-1905 ............................... 635

Pettersson, Selma Kristina 1872- ................................. 1013

Pettersson, Selma Kristina 1875-1901 .............. 1002 1008 1014 1017

Pettersson, Selma Lovisa 1877-1914 ............................... 1044

Pettersson, Selma Maria 1889-1982 ...................... 1040 1329 1330

Pettersson, Selma Maria 1898-1938 .................. 340 1042 1236 1237

Pettersson, Signe Elisabet 1903-1979 ........................ 1219 1220

Pettersson, Signe Johanna 1909-1909 ............................... 635

Pettersson, Signe Lovisa 1894- ................................... 1011

Pettersson, Sigrid Lovisa 1895-1929 ............... 414 426 428 793 795

Pettersson, Simon Petter 1812-1868 .......................... 1393 1694

Pettersson, Sofia Kristina 1868-1956 ............... 361 1039 1043 1405

Pettersson, Sven Albert 1914-1997 ................................ 1044

Pettersson, Sven David 1924-1987 ................................. 1186

Pettersson, Syster Elsa 1912- ..................................... 796

Pettersson, Tekla Maria 1900-1903 ............................. 426 793

Pettersson, Ture Oskar Hjalmar 1910- ........................ 1012 1046

Pettersson, Vendla Kristina 1891-1965 ......................... 344 345

Pettersson, Vera Linnea 1931- .................................... 1333

Plantare-Johansson, Mårten 1792-1865 ............................. 1449

Qvist, Agnes Laurentia 1893-1958 ............................ 1309 1310

Qvist, Alma Kristina 1900- .................................. 1309 1311

Qvist, Anna Magdalena 1824-1899 ................................... 558

Qvist, Artur Ragnar Ossian 1908- ................................. 1309

Qvist, Arvida Sofia 1895- ........................................ 1309

Qvist, Eva Catharina 1830-1897 ................................... 1380

Qvist, Jenny Alice 1903- .................................... 1309 1312

Qvist, Johan Adolf 1895- ......................................... 1309

Qvist, Lars Anton 1858- .......................................... 1309

Raderman, Folke Andreas 1909-1909 ................................ 1342

Raderman, Folke Andreas 1911-1989 ................................ 1342

Raderman, Gerda Viola 1910-1995 .................................. 1342

Raderman, Göta Margareta 1907-1988 ............................... 1342

Raderman, Jonny Altea 1917- ...................................... 1342

Raderman, Nils Petrus 1887- ...................................... 1342

Raderman, Olof Torsten 1916-1916 ................................. 1342

Rahm, Nils Olof 1839-1900 ........................................ 1377

Ramgren, Maria Amalia 1859-1886 ................................... 656

Ramgren, Sofia Augusta 1871- ...................................... 726

Ramgren, Vilhelmina 1820-1892 ..................................... 656

Rask-Christiansson, Nils 1793- .............................. 1671 1672

Rask-Johansson, Lars 1793-1859 .................................... 469

Regulin, Nils 1771-1832 ....................................... 574 996

Rehn-Jonsson, Nils Anton 1840-1887 ................................ 260

Rehn, Brita Johanna 1833-1903 .................................... 1025

Rehn, Christina Catharina 1835-1914 ........................... 195 204

Rehn, Maria Evelina 1865-1900 ..................................... 260

Renberg, Maria Fredrika 1875-1951 ................................ 1248

Renholm, Catharina Johanna 1825-1892 .............................. 482

Renholm, Gerda Jeanette Frideborg 1904-1927 ...................... 1481

Renholm, Jonas Edvard 1875- ...................................... 1481

Renholm, Katarina Ulrika 1861-1897 ................................ 474

Renholm, Per Gustaf 1829-1882 ..................................... 474

Renman, Albertina Olivia 1867-1905 ............................... 1646

Renman, Hilda Elina 1880-1951 ..................................... 668

Renman, Kristina Amanda 1865- ..................................... 406

Renmansson, Karl Uno 1881-1882 ................................... 1539

Renmansson, Olga Maria 1875- ..................................... 1539

Renmansson, Paul Oskar 1835-1893 ................................. 1539

Renmark, Axel Emil 1858- ......................................... 1542

Renmark, Erik 1762- .............................................. 1671

Renmark, Erik Nathanael 1840- .................................... 1542

Renmark, Frans Wilhelm 1854- ..................................... 1542

Renmark, Johan Gustaf 1847- ...................................... 1542

Renmark, Karl Oskar 1845- ........................................ 1542

Renmark, Matilda Sofia 1849- ................................ 1542 1543

Renmark, Nathanael 1812-1865 ..................................... 1542

Renmark, Olof Reinhold 1852- ..................................... 1542

Renström, Anna Lovisa 1858- ...................................... 1273

Risberg-Andersson, Johan 1785-1831 .......................... 1555 1710

Risberg, Anders Daniel 1817- ..................................... 1710

Risberg, Christina Catharina 1816-1857 ........................... 1710

Risberg, Eva Johanna 1826-1915 ......................... 1555 1710 1714

Risberg, Johan Gustaf 1829-1833 .................................. 1710

Risberg, Margareta Magdalena 1821-1882 ...................... 1710 1711

Risberg, Nils Erik 1819- ......................................... 1710

Roos, Karl Petter 1854-1943 ....................................... 621

Rosenberg, Ernst Gustaf 1881-1881 ................................ 1355

Rosenberg, Gustaf Eugén 1856- .................................... 1355

Rosenberg, Maria Dorotea Emerentia 1880- .................... 1355 1356

Rosenberg, Maria Eufrosyne Eugenia 1878- ......................... 1355

Rosendahl, Erik Anton 1800-1880 ................................... 152

Rosendahl, Margareta Magdalena 1836-1891 .......................... 152

Rundblad, Anna Emilia 1870- ...................................... 1430

Runman, Maria Christina 1858- ..................................... 559

Rydman, Johan Adolf 1859-1923 .................................... 1418

Rydman, Ulrika Teresia 1890-1923 ................................. 1418

Röckner, Johanna Magdalena 1795-1866 ......................... 323 1339

Röhana-Eriksson, Esaias 1736-1809 ................................ 1553

Röhse, Berta 1884-1888 ............................................ 249

Röhse, Johan 1885- ................................................ 249

Röhse, Oskar Amandus 1842-1919 .................................... 249

Röhse, Vendla 1879- ............................................... 249

Rönn, Anna Fredrika 1844-1918 ..................................... 658

Rönnblom, Emmy Charlotta 1896-1987 ............................... 1351

Rönnblom, Hildegard Lovisa 1870- .................................. 293

Rönnblom, Nils 1840- .............................................. 293

Rönnblom, Nils Valfrid 1867- ...................................... 293

Rönnblom, Zakarias 1869- ......................................... 1351

Rönngren, Fredrik 1799-1868 ...................................... 1104

Rönngren, Maria Charlotta 1844-1881 .............................. 1104

Rönnmark, August 1851-1856 ....................................... 1156

Rönnmark, Axel Anton 1854- ....................................... 1156

Rönnmark, Gustaf Wilhelm 1849-1849 ............................... 1156

Rönnmark, Johan August 1857-1857 ................................. 1156

Rönnmark, Jonas 1822-1891 ........................................ 1156

Rönnmark, Jonas 1846- ............................................ 1156

Rönnmark, Jonas August 1843-1845 ................................. 1156

Rönnmark, Lars Johan 1848-1852 ................................... 1156

Röring, Anders 1798-1850 ......................................... 1537

Röring, Anna 1847- ................................................ 874

Röring, Christina 1849- ........................................... 874

Röring, Gustaf Albert 1840-1878 ............................... 874 875

Röring, Johan Gustaf 1844- ....................................... 1537

Röring, Johanna 1851-1852 ......................................... 874

Röring, Johanna 1853-1929 ................................ 874 876 1054

Röring, Lars Gustaf 1813-1880 ..................................... 874

Röring, Lars Johan 1843-1861 ...................................... 874

Röring, Matilda 1856- ............................................. 874

Röring, Olof 1845-1873 ............................................ 874

Röring, Per Anton 1842- ........................................... 874

Röring, Robert 1854- .......................................... 874 878

Röring, Robert Arvid 1888- ........................................ 878

Samuelsdotter, Anna Maria 1831-1912 .............................. 1669

Samuelsdotter, Brita 1792-1889 ................................... 1069

Samuelsdotter, Elisabet Margareta 1819-1892 ....................... 435

Samuelsdotter, Johanna Magdalena 1804-1873 .................... 304 306

Samuelsdotter, Katarina Vilhelmina 1875-1913 ..................... 1100

Samuelsdotter, Magdalena 1758-1839 ................................ 545

Samuelsdotter, Magdalena Augusta 1870-1901 ....................... 1647

Samuelsson, Katarina Amanda 1894-1963 ............................. 315

Samuelsson, Lars Johan 1847-1924 .................................. 315

Sandberg-Olofsson, Per 1829- ..................................... 1298

Sandberg, Eva Christina 1843-1888 ................................. 558

Sandberg, Hugo Alexander 1892- .................................... 538

Sandberg, Johanna 1835-1898 ................................. 1557 1718

Sandberg, Lars Gustaf 1807-1883 ................................... 558

Sandberg, Lars Johan 1865-1928 .................................... 538

Sandgren, Elsa Vilhelmina 1903-1990 ................................ 73

Sandgren, Johannes 1870- ........................................... 73

Sandström-Arvidsson, Aron 1811-1876 .............................. 1325

Sandström-Olofsson, Lars Anton 1849-1918 ......................... 1194

Sandström, Anders 1839-1869 ...................................... 1325

Sandström, Anders Elof 1897-1911 .............................. 591 751

Sandström, Anders Nikanor 1874-1933 ....................... 202 205 225

Sandström, Anders Valdemar 1906-1990 .......................... 205 225

Sandström, Anna Heldina 1891-1906 ............................. 591 751

Sandström, Anna Margareta 1918-1994 ........................... 205 225

Sandström, Axel Johannes 1914-1914 ............................ 205 225

Sandström, Axel Johannes 1916-1987 ............................ 205 225

Sandström, Beda Sofia 1906-1912 ............................... 591 751

Sandström, Betty Sofia 1893-1900 .............................. 591 751

Sandström, Bror Erik 1921- .................................... 205 225

Sandström, Catharina Fredrika 1856- .............................. 1443

Sandström, Edit Maria 1909- ................................... 205 225

Sandström, Elin Kristina 1895-1963 ............................... 1194

Sandström, Elna Agata 1898-1911 .................................. 1567

Sandström, Gudrun Erika 1912-1969 ............................. 205 225

Sandström, Gustaf Ferdinand 1901-1979 ............................ 1567

Sandström, Göta Teresia 1921- ..................................... 101

Sandström, Helga Vilhelmina 1905-1991 ............................ 1567

Sandström, Helge Nikanor 1904-1982 ............................ 205 225

Sandström, Johan Albin 1891- ..................................... 1567

Sandström, Johan Arvid 1901- .................................. 591 751

Sandström, Karl 1847-1886 ........................................ 1443

Sandström, Karl Anton 1835-1875 .......................... 202 225 1183

Sandström, Karl Emil 1899-1902 ................................ 591 751

Sandström, Karl Emil 1902- .................................... 591 751

Sandström, Karl Gunnar 1925- ...................................... 101

Sandström, Karl Gustaf 1919-1920 .................................. 101

Sandström, Karl Johan 1902-1978 ............................... 205 225

Sandström, Karl Olof 1863-1935 .................................... 101

Sandström, Karl Olof 1871-1874 .................................... 202

Sandström, Karl Oskar 1891-1970 ................................... 101

Sandström, Katarina Johanna 1881- ................................. 563

Sandström, Katarina Vilhelmina 1868- .......................... 202 204

Sandström, Kristina Johanna 1867- ................................ 1325

Sandström, Kristina Karolina 1877-1949 ........................... 1443

Sandström, Linda Matilda 1903-1907 ............................... 1567

Sandström, Maria Johanna 1862- ................................... 1310

Sandström, Maria Magdalena 1864- ......................... 202 203 1183

Sandström, Märta Kristina 1901-1972 ........................... 205 225

Sandström, Nanny Maria 1895- ..................................... 1567

Sandström, Olof Anton 1863- ........................... 590 591 750 751

Sandström, Olof Ivar 1897-1912 ................................... 1567

Sandström, Olof Tyko 1895-1970 ................................ 591 751

Sandström, Per 1853-1917 ..................................... 563 1567

Sandström, Per Gustaf Danvid 1893-1894 ........................... 1567

Sandström, Per Verner 1908-1908 ............................... 591 751

Sandström, Set Hjalmar 1910-1997 .............................. 205 225

Sandström, Viktor Engelbert 1908-1982 ......................... 205 225

Saverstam, Gustaf Harald 1923- .................................... 555

Saverstam, Helge Alexander 1909-1993 .............................. 555

Saverstam, Johan Edvard 1908-1991 ................................. 555

Saverstam, Karl Bertil 1913-1997 .................................. 555

Schönfeldt, Charlotta Albertina 1854- ............................ 1251

Schönfeldt, Christina Amalia 1857-1870 ........................... 1251

Schönfeldt, Johan 1863- .......................................... 1251

Schönfeldt, Lars Leonard 1859- ................................... 1251

Schönfeldt, Maria Catharina 1851- ................................ 1251

Schönfeldt, Maria Matilda 1867-1883 .............................. 1251

Schönfeldt, Nils Leonard 1830-1868 ............................... 1251

Segren, Beda Maria 1868-1874 ..................................... 1355

Segren, Beda Maria Constancia 1875-1876 .......................... 1355

Segren, Charlotta Constancia 1871-1872 ........................... 1355

Segren, Johan Nikanor 1841- ...................................... 1355

Seherdin, Anna Augustina 1860-1908 ............................... 1479

Sehlstedt-Persson, Joel Artur Petrus 1894- ........................ 384

Sehlstedt-Persson, Lars 1825-1900 ............................ 382 1469

Sehlstedt, Alma Dagny Augusta 1903- ............................... 384

Sehlstedt, Andreas 1864- .......................................... 382

Sehlstedt, Beda Sanny Paulina 1896- ............................... 384

Sehlstedt, Brita Amalia 1866-1868 ................................. 382

Sehlstedt, Brita Antonia 1857-1866 ................................ 382

Sehlstedt, Bror Elof Alfons 1910- ................................. 384

Sehlstedt, Edla Viola Johanna 1902- ............................... 384

Sehlstedt, Eva Fredrika 1859-1898 ........................ 382 383 1469

Sehlstedt, Lars 1872- ............................................. 382

Sehlstedt, Magdalena Amalia 1869- ................................. 382

Sehlstedt, Magdalena Johanna 1855-1868 ............................ 382

Sehlstedt, Olof Michael 1876- ..................................... 382

Sehlstedt, Per 1862- .......................................... 382 384

Sehlstedt, Sigurd Julius Alexander 1900- .......................... 384

Sehlstedt, Svea Marta Linnea 1906- ................................ 384

Seman, Anna Maria 1804-1875 ...................................... 1153

Siklund-Andersson, Olof 1775-1853 ................................. 403

Siklund, Albertina Karolina 1875- ................................. 295

Siklund, Anders 1814-1868 ......................................... 992

Siklund, Anders Adolf 1871- ................................... 295 299

Siklund, Anders Helmer 1901- ...................................... 299

Siklund, Anna Catharina 1785-1858 ......................... 847 848 879

Siklund, Anna Katarina 1890-1890 ................................. 1193

Siklund, Anton 1830-1883 ............................. 199 295 510 1145

Siklund, Axel 1871-1874 .......................................... 1192

Siklund, Axel Adolf 1869-1869 ..................................... 295

Siklund, Beda Adelina 1907-1985 ................................... 299

Siklund, Dagmar Charlotta 1906-1925 ........................... 199 298

Siklund, Douglas Eugén 1921-1968 ............................. 845 1200

Siklund, Elin Johanna 1897- .................................. 297 1145

Siklund, Elin Maria 1898-1979 .................................... 1193

Siklund, Elin Matilda 1896-1896 .............................. 297 1145

Siklund, Elna Johanna 1895-1972 .................................. 1199

Siklund, Elvira Augusta 1909- ..................................... 299

Siklund, Enid Ebba Emilia 1921- .................................. 1194

Siklund, Erik Manfred 1902-1974 ................................... 299

Siklund, Gunhild Maria 1913-1997 .................................. 299

Siklund, Gunilla Frideborg Kristina 1917- ........................ 1194

Siklund, Gustaf Adolf 1901- ................................. 1193 1197

Siklund, Gustaf Herman 1928- ..................................... 1197

Siklund, Hedvig Maria 1904-1997 ................................... 299

Siklund, Hilda Katarina 1894-1894 ................................ 1193

Siklund, Ingrid Viktoria 1905- .................................... 299

Siklund, Jenny Sofia 1904-1988 .......................... 989 1193 1198

Siklund, Johan Albert 1867-1868 .................................. 1192

Siklund, Johan Albert 1869- ...................................... 1192

Siklund, Johan Konrad 1899-1983 .............................. 297 1145

Siklund, Johan Magnus 1892-1893 .................................. 1199

Siklund, Johan Rudolf 1895-1977 ............................. 1193 1196

Siklund, Johan Sigvard 1918-1990 ................................. 1196

Siklund, Karl Helmer 1892-1892 ............................... 297 1145

Siklund, Karl Jonas 1835-1889 ................................ 844 1192

Siklund, Karl Magnus 1893-1973 ............................... 297 1145

Siklund, Karl Olof 1861-1916 ............................ 989 1192 1193

Siklund, Karl Robert 1862-1931 ........................... 295 297 1145

Siklund, Karl Robert 1888-1928 .............................. 1193 1194

Siklund, Katarina Johanna 1873-1873 ............................... 295

Siklund, Lars Gunnar 1887-1930 ...................... 844 845 1199 1200

Siklund, Lars Hjalmar 1864-1941 ........................... 199 295 298

Siklund, Lars Petter 1862-1863 ................................... 1192

Siklund, Lars Petter 1865- .............................. 844 1192 1199

Siklund, Mabel Ingegerd Kristina 1918-1989 ................... 845 1200

Siklund, Margareta Kristina 1870- ................................. 796

Siklund, Margareta Lovisa 1866-1868 ............................... 295

Siklund, Maria Johanna 1875- ..................................... 1192

Siklund, Nils Gustaf Allan 1926- ................................. 1197

Siklund, Olga Johanna 1894-1897 .............................. 297 1145

Siklund, Olof Daniel 1843-1875 .................................... 796

Siklund, Olof Edvard 1891-1973 .............................. 1193 1195

Siklund, Per 1801-1871 ....................................... 295 1192

Siklund, Per Anton Leonard 1860-1920 ...................... 295 296 510

Siklund, Rune Marinus 1920-1978 .................................. 1196

Siklund, Rut Elsy 1924- .......................................... 1196

Siklund, Solveig Karolina 1929- .................................. 1197

Siklund, Tekla Katarina 1890-1891 ............................ 297 1145

Siklund, Tekla Kristina 1908-1910 ............................ 297 1145

Siklund, Ulrika 1812-1882 ......................................... 403

Sikström, Albertina Maria 1892-1892 ............................... 981

Sikström, Anders 1816-1851 .................................... 974 980

Sikström, Anna Augusta 1855-1896 ............................. 404 1361

Sikström, Anna Kristina 1872- ................................. 981 982

Sikström, Bror Hjalmar 1924- ................................. 989 1198

Sikström, Catharina Margareta 1837- ......................... 1534 1535

Sikström, Ebba Maria 1904-1975 ................................ 988 990

Sikström, Edit Teresia 1914-1997 .................................. 988

Sikström, Elof Andreas 1917- ...................................... 988

Sikström, Erik Anton 1874-1938 ................................ 981 986

Sikström, Erik Holger 1897-1897 ................................... 986

Sikström, Erik Otto 1850- ........................................ 1534

Sikström, Ester Karolina 1910-1989 ................................ 988

Sikström, Eva Sofia 1908-1981 ................................. 988 991

Sikström, Hulda Sofia 1886- ....................................... 981

Sikström, Isak 1813- .............................................. 974

Sikström, Johan 1847- ............................................. 980

Sikström, Johan Fredrik 1888-1888 ................................. 981

Sikström, Karl Anton 1805-1868 ................................... 1534

Sikström, Karl Erik 1924-1985 ..................................... 988

Sikström, Karl Johan 1846-1923 .............................. 1534 1536

Sikström, Karl Olof 1841-1841 .................................... 1534

Sikström, Karl Olof 1842-1843 .................................... 1534

Sikström, Katarina Ottilia 1864- ................................. 1535

Sikström, Lars Anton 1845-1896 ................................ 980 981

Sikström, Lars Evert 1906- ........................................ 988

Sikström, Lars Hjalmar 1882-1964 ......................... 981 988 1198

Sikström, Lovisa Augusta 1872- ................................... 1535

Sikström, Maria Matilda 1849-1879 ................................. 656

Sikström, Maria Matilda 1853- ............................... 1534 1537

Sikström, Nils Edvin Hjalmar 1902- ....................... 988 989 1198

Sikström, Olof David 1848- ....................................... 1534

Sikström, Oskar Auxilius 1878-1883 ................................ 981

Sikström, Oskar Auxilius 1884- .................................... 981

Sikström, Per 1822-1861 ....................................... 404 656

Sikström, Siri Sofia 1914-1994 .................................... 986

Sikström, Sofia Ulrika 1844- ..................................... 1534

Sikström, Svea Elin Karolina 1900- ............................ 986 987

Sikström, Ulrika Maria 1839-1839 ................................. 1534

Siljeholm, Ingeborg 1814-1868 ..................................... 741

Singmark, Anna Brita 1737-1797 .................................... 848

Siréus, Sven Ivar 1913-1980 ....................................... 195

Sjöberg, Anna Lovisa 1866- .................................. 1142 1261

Sjöberg, Jonas Gustaf 1814-1864 ................................... 558

Sjöberg, Maria Matilda 1852- ...................................... 558

Sjöberg, Sofia Christina 1804-1860 ................................ 891

Sjöblom, Anna Emilia 1884- ................................... 864 1050

Sjödin, Astrid Maria 1918-1998 ................................... 1403

Sjödin, Johan Konrad 1891-1962 .............................. 1399 1403

Sjödin, John Lennart 1920- ....................................... 1403

Sjödin, Sven Gösta 1923- ......................................... 1403

Sjögren, Katarina Albertina 1854-1930 ............................ 1314

Sjögren, Lars Gustaf 1828-1887 ................................... 1314

Sjölén, Johan Erik 1887-1916 ..................................... 1438

Sjöman-Eriksson, Erik 1775-1839 .................................. 1709

Sjöman, Anders Leonard 1860- ..................................... 1722

Sjöman, Anna Eugenia 1897-1978 ................................... 1723

Sjöman, Anna Magdalena 1858- ................................ 1722 1723

Sjöman, Anna Maria 1803-1803 ..................................... 1709

Sjöman, Bror Birger 1905-1981 .................................... 1125

Sjöman, Ella Linnéa 1909-1996 .................................... 1125

Sjöman, Erik Gustaf 1849- ........................................ 1722

Sjöman, Eva Desideria 1856- ...................................... 1722

Sjöman, Eva Maria 1801-1802 ...................................... 1709

Sjöman, Eva Maria 1812-1815 ...................................... 1709

Sjöman, Hans Gustaf 1807-1877 ............................... 1709 1722

Sjöman, Johan Gustaf 1835- ....................................... 1125

Sjöman, Karl Olof 1871- .......................................... 1125

Sjöman, Margareta Sofia 1856- ............................... 1367 1371

Sjöman, Nils 1799- ............................................... 1709

Sjöman, Nils Erik 1805-1809 ...................................... 1709

Sjöman, Olof Anton 1853-1854 ..................................... 1722

Sjömark, Matilda Carolina 1849- ................................... 621

Sjöström-Östensson, Anders 1777-1852 ............................. 1105

Sjöström, Anders 1846-1922 ....................................... 1400

Sjöström, Anders Hjalmar 1909-1989 ............................... 1085

Sjöström, Anna Adelia 1904- ....................................... 963

Sjöström, Anna Margareta Elisabet 1891-1976 ....................... 869

Sjöström, Anna Matilda 1848- ...................................... 525

Sjöström, Astrid Johanna 1899- ................................... 1123

Sjöström, Axel Leonard 1904-1978 ................................. 1085

Sjöström, Carolina 1856-1906 .............................. 525 526 786

Sjöström, Carolina Vilhelmina 1858-1915 ........................... 725

Sjöström, Christina Albertina 1847- .............................. 1026

Sjöström, Christina Helena 1838-1893 ............................. 1640

Sjöström, Elsa Kristina Emerentia 1918- ........................... 444

Sjöström, Erik Alfred 1862- ....................................... 525

Sjöström, Erik Helmer 1906-1979 .................................. 1085

Sjöström, Erik Leonard 1871-1930 ................................. 1085

Sjöström, Frida Kristina 1893-1967 ................................ 870

Sjöström, Greta Helena 1924- ...................................... 444

Sjöström, Helena Lovisa 1866- ..................................... 525

Sjöström, Helga Maria 1908-1984 .................................. 1085

Sjöström, Hulda Fredrika 1889-1962 ............................... 1400

Sjöström, Johan Edvard 1856- .............................. 444 869 870

Sjöström, Jonas Wilhelm 1869-1933 ............................ 627 1123

Sjöström, Karl Erik 1821-1877 ..................................... 525

Sjöström, Karl Johan 1845- ........................................ 525

Sjöström, Karl Johannes 1886-1966 ................................. 444

Sjöström, Lars 1787-1828 .......................................... 525

Sjöström, Lars Gustaf 1850- ....................................... 525

Sjöström, Margareta Katarina 1857-1922 ...................... 1280 1426

Sjöström, Maria Johanna 1853- ..................................... 525

Sjöström, Maria Johanna 1902-1907 ................................ 1085

Sjöström, Maria Lovisa 1802-1881 ................................. 1105

Sjöström, Nanny Matilda 1895-1971 ................................. 627

Sjöström, Olof 1823-1901 ......................................... 1085

Sjöström, Olof Anton 1859- ........................................ 525

Sjöström, Olof Petter 1850-1851 ................................... 980

Skantz-Andersson, Nils 1840-1907 ................................. 1374

Skantz, Anna Catharina 1825-1883 ............................. 581 1316

Skantz, Zakarias 1799-1875 ........................................ 979

Smed-Larsson, Lars Johan 1829-1896 ............................... 1309

Smedberg-Olofsson, Johan 1746-1826 ............................... 1672

Smedberg, Magdalena 1776-1829 .................................... 1672

Snabbman-Jonsson, Nils 1762-1808 ................................... 83

Snickare-Persson, Johan 1750-1834 ........................... 1612 1654

Spjut-Jonsson, Per Johan 1846-1932 ................................ 658

Spjut, Lars Olof 1816-1889 ........................................ 611

Spolander, Anna Sofia 1816-1862 ................................... 783

Springfeldt-Larsson, Johan 1756-1808 .............................. 310

Stadig-Danielsson, Erik 1826-1903 ....................... 374 1201 1202

Stare-Christophersson, Johan 1746-1807 ....................... 117 1589

Stark, Anders Gustaf 1818- ....................................... 1462

Stark, Johan Petter 1784-1861 .................................... 1462

Stark, Olof Petter 1816- ......................................... 1462

Stein, Christina Olivia 1858- ..................................... 489

Stein, Hans Åke 1835- ............................................. 489

Stein, Josef Frans Åke 1856- ...................................... 489

Stenman-Olofsson, Per 1854-1931 .................................. 1168

Stenman, Anna Teresia 1896-1977 ............................. 1168 1169

Stenman, Edla Vilhelmina 1858-1859 ............................... 1166

Stenman, Edla Vilhelmina 1862-1927 ..................... 1110 1166 1170

Stenman, Johanna 1879- ....................................... 908 1167

Stenman, Johanna Matilda 1864-1865 ............................... 1166

Stenman, Karl Anton 1832- ............................... 908 1110 1166

Stenman, Karl August 1856- .............................. 908 1166 1167

Stenman, Maria Augusta 1887-1975 ................................. 1168

Stenman, Olof Gustaf 1863- ....................................... 1185

Stenman, Selma Johanna 1894-1974 ................................. 1168

Stenman, Ulrika Augusta 1857-1913 ........................... 1166 1168

Stenmark-Eriksdotter, Christina 1790- ............................ 1288

Stenmark-Eriksson, Anders 1798-1847 .............................. 1069

Stenström, Helga Vilhelmina 1892- ................................. 487

Stenström, Per Algot 1894-1902 .................................... 487

Stenström, Sigrid Sofia 1893-1893 ................................. 487

Stenström, Wilhelm Anton 1860-1897 ............................ 486 487

Stephansdotter, Anna 1769-1810 .............................. 1452 1573

Stephansdotter, Brita Christina 1792- ............................ 1287

Stephansdotter, Karin 1709-1787 .................................. 1589

Stoltz-Olofsdotter, Magdalena Charlotta 1824-1884 ........... 1087 1262

Stoltz-Olofsson, Lars 1828-1918 ............................. 1071 1089

Stoltz, Johanna Margareta 1825-1886 .............................. 1293

Stoltz, Olof 1790-1828 ........................................... 1087

Stormare, Maria Johanna 1833-1867 ................................. 202

Strand-Andersson, Anders 1794-1868 ............................... 1486

Strand-Olofsson, Olof 1822-1867 .................................. 1066

Strand, Christina Agata 1849- .................................... 1066

Strand, Edvin Frans Gustaf 1898-1987 ............................. 1434

Strandberg, Erik Axel 1884-1963 .................................. 1215

Strandberg, Johan 1847-1904 ...................................... 1215

Strandgren, Gerda Sofia 1904-1972 ............................ 513 1189

Strandgren, Göta Alexandra 1906-1982 .............................. 803

Strid-Mårtensson, Lars Johan 1801-1826 ........................... 1210

Stridbar-Jonsdotter, Anna 1794-1842 .............................. 1106

Stridfeldt, Albertina Fredrika 1873-1874 .......................... 661

Stridfeldt, Anna Sofia 1870- ...................................... 661

Stridfeldt, Hilma Margareta 1874- ................................. 661

Stridfeldt, Isak 1836-1888 ........................................ 661

Stridfeldt, Isak 1863- ............................................ 661

Stridfeldt, Jonas Fredrik 1865-1868 ............................... 661

Stridfeldt, Maria Matilda 1877- ................................... 661

Strålberg, Anna Lydia 1897-1988 .................................. 1296

Stråth, Axel Isidor 1903-1976 .................................... 1435

Ström, Anna Erika 1808-1885 ....................................... 240

Ström, Elin Maria 1888- ...................................... 134 1607

Ström, Johan 1858-1929 ....................................... 134 1607

Strömberg Larsson, Frans Konrad 1911- ............................ 1633

Strömberg, Anna Kristina 1909- ................................... 1633

Strömberg, Hanna Karolina 1904- .................................. 1633

Strömberg, Johan Edvin 1906- ..................................... 1633

Strömberg, Johan Ragnar 1912- .................................... 1634

Strömberg, Johannes Oskar 1879- ............................. 1632 1634

Strömberg, Karl Johan 1874-1964 ............................. 1632 1633

Strömberg, Karl Oskar 1907- ...................................... 1633

Strömberg, Valborg Eugenia 1917-1922 ............................. 1634

Strömqvist, Anna Karolina 1883- .................................... 98

Sturk-Johansson, Johan 1819-1874 .............................. 630 700

Sturk, Catharina Sofia 1829-1899 ................................. 1091

Sund-Nilsson, Jakob 1792-1876 .................................... 1346

Sund, Erik Gustaf 1841-1922 ....................................... 687

Sund, Frida Ottilia 1910-1998 .................................... 1343

Sund, Gustaf Adolf 1908-1983 ..................................... 1343

Sund, Per Otto 1872-1951 ......................................... 1343

Sundberg-Ersson, Anders 1797-1868 ..................... 274 275 278 546

Sundberg-Ersson, Karl Petter 1799-1836 ....................... 121 1594

Sundberg, Alma Charlotta 1909- ................................ 276 321

Sundberg, Anna Magdalena 1810- .............................. 1566 1581

Sundberg, Carolina 1829-1912 ................................ 1393 1694

Sundberg, Catharina Charlotta 1825-1913 ........................... 546

Sundberg, Catharina Vilhelmina 1828-1863 ..................... 121 1594

Sundberg, Erik Ludvig 1869- ...................................... 1221

Sundberg, Erik Wilhelm 1833-1881 ................................. 1221

Sundberg, Evelina Maria 1879- ..................................... 275

Sundberg, Gustaf Leonard 1864- .................................... 274

Sundberg, Hilma Charlotta 1877-1898 ............................... 275

Sundberg, Johan 1843- ......................................... 275 321

Sundberg, Johan Robert 1875-1912 .......................... 275 276 321

Sundberg, Karl Wilhelm Adolf 1860- ................................ 274

Sundberg, Per Gustaf 1836-1918 .................................... 274

Sundberg, Vendla Maria 1911-1912 .............................. 276 321

Sundbom-Olofsson, Per 1815-1887 .............................. 391 1491

Sundbom, Anders 1849-1900 ......................................... 391

Sundbom, Catharina Fredrika 1840-1841 ............................. 391

Sundbom, Johannes 1853- ........................................... 391

Sundbom, Lars 1850- ............................................... 391

Sundbom, Olof 1842- ............................................... 391

Sundbom, Per 1845- ................................................ 391

Sundbom, Sara Johanna 1839-1907 ..................... 391 392 1491 1500

Sundbom, Sofia Elina 1824-1897 .................................... 660

Sundqvist-Andersson, Aron 1820-1881 ........................... 705 715

Sundqvist, Catharina Margareta 1850- .............. 705 817 818 925 926

Sundqvist, Catharina Sofia 1822- .................................. 145

Sundqvist, Erik 1794- ............................................. 145

Sundqvist, Hilda Margareta 1880- .............................. 573 643

Sundqvist, Kristina 1864- ........................................ 1433

Sundqvist, Sofia Albertina 1852-1905 .............. 572 573 642 643 715

Sundström-Nilsson, Erik 1812-1891 ................ 191 218 823 931 1283

Sundström, Alf Viktor 1906-1913 ................................... 461

Sundström, Anna Gustava 1838-1877 .................................. 54

Sundström, Anna Maria 1771-1829 ............................... 139 162

Sundström, Anna Maria 1847-1928 ............................. 1346 1347

Sundström, Anna Maria 1870-1953 ................................... 626

Sundström, Anna Ulrika 1850-1925 ................................. 1396

Sundström, Bror Olof 1920- ............................... 221 228 1284

Sundström, Catharina Christina 1815-1897 ...................... 191 230

Sundström, Catharina Lovisa 1854-1868 ............................. 212

Sundström, Christina Charlotta 1850-1853 .......................... 212

Sundström, Christina Magdalena 1769-1809 ...................... 139 140

Sundström, Christina Magdalena 1848- .............................. 965

Sundström, Dagmar Charlotta 1908-1912 ............................. 461

Sundström, Edit Emerentia 1896-1978 ........... 213 217 824 828 932 936

Sundström, Elin Kristina 1878-1883 ........................... 220 1283

Sundström, Ellen Maria 1888-1972 .................... 220 222 1283 1285

Sundström, Elma Matilda Augusta 1888-1972 ................. 213 824 932

Sundström, Emeli Kristina 1889-1890 .......................... 220 1283

Sundström, Emelie Kristina 1891- ............................. 220 1283

Sundström, Erik 1742-1796 ......................................... 139

Sundström, Erik 1849-1904 ............................ 218 220 228 1283

Sundström, Erik 1879-1956 ................................. 219 823 931

Sundström, Erik 1884- ........................................ 220 1283

Sundström, Erik Olof 1856-1917 ................ 212 213 813 824 921 932

Sundström, Erik Olof 1886-1890 ............................ 213 824 932

Sundström, Erika Maria 1880-1883 ............................. 220 1283

Sundström, Ester Katarina 1882-1883 .......................... 220 1283

Sundström, Ester Vilhelmina 1884-1961 . 213 215 813 824 826 921 932 934

Sundström, Gunborg Linnéa Ingegerd 1926- ......................... 1644

Sundström, Gustaf 1818-1889 ................................... 191 237

Sundström, Gustaf 1847- .......................................... 1643

Sundström, Gustaf Algot 1883- ............................... 1643 1644

Sundström, Gustava Regina 1795-1871 ............................... 114

Sundström, Hedvig Johanna 1866-1895 ................................ 27

Sundström, Henny Sofia 1880-1884 ................................. 1643

Sundström, Henny Sofia 1887- ................................ 1643 1645

Sundström, Johan 1711-1780 ........................................ 139

Sundström, Johan 1740-1811 ....................................... 1551

Sundström, Johan 1836-1906 ......................................... 27

Sundström, Johan Engelbert 1891- .......................... 219 823 931

Sundström, Johan Erik 1917-1998 .......................... 221 228 1284

Sundström, Johan Valfrid 1882- ................................... 1643

Sundström, Johanna Adelia 1889-1965 ......................... 1643 1646

Sundström, John Kristoffer 1895- ................................... 25

Sundström, Karl 1868-1906 ........................................ 1217

Sundström, Karl Alfred 1875-1955 .................................. 461

Sundström, Karl Anton 1811-1877 .................................. 1396

Sundström, Karl Johan 1836- ....................................... 626

Sundström, Karl Johan 1858- ...................................... 1633

Sundström, Karl Olof 1855- ......................................... 25

Sundström, Karl Ossian 1891- ....................................... 25

Sundström, Karl Viktor Hilding 1904-1905 .......................... 461

Sundström, Karla Augusta 1897-1962 ................................ 461

Sundström, Klara Maria 1888-1891 ................................... 25

Sundström, Konrad 1906- .......................................... 1217

Sundström, Kristina Karolina 1883-1957 ........................... 1633

Sundström, Kristina Olivia 1881-1967 .......... 213 214 824 825 932 933

Sundström, Lars Gustaf 1779-1784 .................................. 139

Sundström, Lilly Maria 1889- .................. 213 216 824 827 932 935

Sundström, Lovisa Johanna 1883- ........................... 213 824 932

Sundström, Magdalena Sofia 1785- ................................. 1551

Sundström, Margareta Catharina 1775-1844 ...................... 139 191

Sundström, Margareta Kristina 1850-1932 ................... 205 218 223

Sundström, Margareta Maria 1787-1869 .................... 128 1155 1601

Sundström, Maria Christina 1812-1852 ............................. 1104

Sundström, Maria Erika 1854- ............... 218 221 226 1284 1391 1692

Sundström, Maria Vilhelmina 1837-1874 ............................ 1139

Sundström, Markus Anton 1797-1839 ................................ 1139

Sundström, Nils 1809-1871 ............................. 191 212 824 932

Sundström, Nils 1847-1921 ............................. 218 219 823 931

Sundström, Nils Arvid 1882-1886 ........................... 219 823 931

Sundström, Nils Arvid 1888- ............................... 219 823 931

Sundström, Nils August 1851-1868 .................................. 212

Sundström, Nils Edvin 1927-1928 .......................... 221 228 1284

Sundström, Nils Lennart 1919-1919 ........................ 221 228 1284

Sundström, Nils Petter 1823-1847 ................................. 1346

Sundström, Olga Irena 1891- ............................... 213 824 932

Sundström, Olof 1880- ..................................... 219 823 931

Sundström, Olof Algot 1899-1918 ........................... 213 824 932

Sundström, Olof Edvin 1886-1975 ................. 220 221 228 1283 1284

Sundström, Oskar Amandus 1886-1923 ............................... 1643

Sundström, Oskar Rudolf 1885- ............................. 219 823 931

Sundström, Per 1843-1909 .......................................... 461

Sundström, Per Erik 1892-1916 ............................. 213 824 932

Sundström, Selma Augusta 1893-1931 ............................... 1643

Sundström, Signe Mari-Ann 1923- .......................... 221 228 1284

Sundström, Ulrika Charlotta 1777-1863 ......................... 139 238

Sundström, Ulrika Margareta 1828-1857 ............................ 1029

Sunnefalk, Karl Josef 1918-1996 .................................. 1343

Svahn, Anders Wilhelm 1837- ............................ 1099 1561 1649

Svan-Olofsson, Olof Anton 1870- ................................... 386

Svan, Maria Johanna 1876-1949 .......................... 1099 1561 1649

Svanström, Brita Ulrika 1825- ..................................... 992

Svanström, Catharina Ulrika 1837-1868 ........................ 208 1225

Svanström, Edit Charlotta 1900-1981 ............................... 686

Svanström, Lars Anton 1862- ...................................... 1315

Svanström, Maria Carolina 1855-1903 ............................... 579

Svanström, Maria Lovisa 1831-1904 ................................. 326

Svanström, Matthias Adolf 1827-1901 .......................... 579 1315

Svanström, Nils Olof 1870-1948 ............................... 686 1670

Svanström, Olof 1793-1862 .................................... 326 1225

Svanström, Olof Anshelm 1907- .................................... 1670

Svanström, Torkel Ingemar 1932- .................................. 1670

Svedberg, Gustaf 1881-1903 ........................................ 785

Svedberg, Gustaf Hilding 1903-1904 ................................ 785

Svensson, Alma Lovisa 1870-1955 ............................... 592 752

Svensson, Frans Ivar 1909-1914 ................................... 1102

Svensson, Frans Ivar 1914- ....................................... 1102

Svensson, Gertrud Charlotta 1911- ................................ 1102

Svensson, Hugo Gerhard 1859-1928 ................................. 1102

Svensson, Karin Maria 1919- ...................................... 1102

Svensson, Karl Gustaf Valdemar 1906- ............................. 1102

Svensson, Sven Hugo 1912- ........................................ 1102

Svensson, Sven Johan 1840-1918 ................................ 592 752

Svärd-Adamsson, Anders Linus 1897-1959 ............................ 599

Svärd-Olofsson, Adam 1846-1928 ............................ 598 682 763

Svärd, Adam Anton 1871- ....................................... 598 599

Svärd, Astrid Charlotta 1899-1976 ................................. 599

Svärd, Gerda Sofia 1900- .......................................... 599

Svärd, John Sigvard 1911- ......................................... 763

Svärd, Katarina Amalia 1878-1921 ............................ 1019 1716

Svärd, Naima Kristina 1902-1977 ................................... 599

Svärd, Per Hjalmar 1909- .......................................... 763

Svärd, Per Sigfrid 1888-1957 ...................................... 763

Svärd, Ragnar Antonius 1905-1977 .................................. 599

Säfsten, Ester Olivia 1902-1963 .................................. 1560

Säfsten, Gunhild Maria 1910-1913 ................................. 1560

Säfsten, Lars Olof 1871-1955 ..................................... 1560

Säfsten, Lars Petter 1841-1912 ................................... 1560

Säfsten, Olof Edvin 1909-1909 .................................... 1560

Säfsten, Rut Margareta 1905-1986 ................................. 1560

Säfsten, gossebarn 1900-1900 ..................................... 1560

Säfström-Olofsson, Johan Petter 1789-1867 .......................... 28

Säfström, Agnes Maria 1901- ........................................ 29

Säfström, Alfrida Celina 1902-1922 ............................... 1459

Säfström, Alma 1909- ............................................... 29

Säfström, Anna Margareta 1819-1864 .............................. 13 14

Säfström, Anna Margareta 1903- ..................................... 29

Säfström, Anton Albert 1869- .................................... 21 27

Säfström, August 1858- ............................................. 28

Säfström, Catharina Magdalena 1825-1914 ......................... 13 15

Säfström, Catharina Margareta 1824-1892 ............................ 28

Säfström, Christina Johanna 1827-1898 ...................... 13 17 1420

Säfström, Christina Lovisa 1846-1854 ............................. 1544

Säfström, Edla Sofia 1854- ...................................... 21 22

Säfström, Einar Isidorus 1889- ..................................... 26

Säfström, Georg 1857-1915 ....................................... 28 29

Säfström, Georg 1884- .............................................. 29

Säfström, Hilma Lovisa 1873-1873 ................................... 21

Säfström, Johan Albin 1895- ........................................ 27

Säfström, Johan Petter 1863- .................................... 21 26

Säfström, Karl Georg 1901-1901 ................................... 1459

Säfström, Karl Johan Olof 1845- .................................. 1544

Säfström, Karl Jonas 1816-1848 ................................... 1544

Säfström, Klara Kristina 1861- .................................. 21 25

Säfström, Lars Olof 1866- .......................................... 21

Säfström, Lars Petter 1830-1877 ................................. 13 21

Säfström, Magdalena Johanna 1856-1888 ........................... 21 23

Säfström, Majne Axelia 1904-1964 ................................. 1459

Säfström, Maria Gustava 1859-1930 ....................... 21 24 359 496

Säfström, Maria Ulrika 1886-1887 ................................... 29

Säfström, Nanny Johanna 1898- ...................................... 27

Säfström, Nathanael 1833- ....................................... 13 28

Säfström, Nils Adrian 1908-1909 .................................. 1459

Säfström, Nils Olof 1868- ................................... 1456 1459

Säfström, Per August 1855-1855 ..................................... 17

Säfström, Rickard 1892- ............................................ 29

Säfström, Saida Vilhelmina 1890- ................................... 29

Säfström, Selma Amanda 1906-1993 ................................. 1459

Säfström, Sven August 1891- ........................................ 29

Säfvenberg, Agda Maria 1932- ..................................... 1216

Säfvenberg, Alfred Verner 1929-1994 .............................. 1216

Säfvenberg, Anders Alfred 1899- .................................. 1216

Säfvenberg, Anders Oskar 1874-1924 ............................... 1216

Säfvenberg, Christina Catharina 1828-1914 ......................... 150

Säfvenberg, Emma Christina 1838-1904 ............................. 1322

Säfvenberg, Henny Maria 1880-1965 .................................. 71

Säfvenberg, Johan Petter 1796-1872 ............................... 1322

Säfvenberg, Karl Erik 1829-1903 .................................... 71

Säfvenberg, Lars Birger 1934- .................................... 1216

Säll-Andersson, Nils Samuel 1817-1857 ............................ 1069

Sällgren, Anders Teodor 1879- ..................................... 682

Sällgren, Axel Heribert 1910- ..................................... 682

Sällgren, Fred Birger 1926-1926 ................................... 682

Sällgren, Mabel Katarina 1914- .................................... 682

Sällgren, Virginia Kristina 1923-1925 ............................. 682

Söderlund, Alfrida Evelina 1885-1965 ............................. 1141

Söderlund, Catharina Margareta 1813-1880 ......................... 1303

Söderlund, Elias 1834-1909 ........................................ 601

Söderlund, Emma Kristina 1877-1899 ............................... 1141

Söderlund, Ester Elisabet 1884-1975 ............................... 601

Söderlund, Gunnar Linus 1892-1897 ................................ 1141

Söderlund, Hilda Maria 1881-1934 ............................. 456 1141

Söderlund, Hjalmar Linus 1888-1889 ............................... 1141

Söderlund, Karl Anton 1849-1923 .............................. 456 1141

Söderlund, Karl Johan Valfrid 1879-1886 .......................... 1141

Söderlund, Karl Johan Valfrid 1887-1967 .......................... 1141

Söderlund, Kristina Charlotta 1850-1930 ...................... 287 1078

Söderlund, Lars Petter 1824-1900 ....................... 1078 1141 1257

Söderlund, Vilhelmina 1867- ................................. 1255 1257

Söderström, Aina Davida 1902-1914 ................................ 1101

Söderström, Arnold Ferdinand 1922-1977 ............................ 616

Söderström, Bror-Gustaf 1931- ..................................... 616

Söderström, Edit Augusta 1906-1921 ............................... 1101

Söderström, Elsa Sofia 1904- ...................................... 614

Söderström, Emili Fredrika Margareta 1889-1890 .................... 614

Söderström, Emma Adéle 1900-1970 .................................. 498

Söderström, Emma Ingeborg 1899-1979 ............................... 614

Söderström, Gustaf 1866- ...................................... 498 676

Söderström, Hjalmar 1896- ......................................... 614

Söderström, Johan Ferdinand 1893-1976 ......................... 614 616

Söderström, Johan Heribert 1905-1995 ............................. 1101

Söderström, Johanna Fredrika 1823-1868 ........................ 586 612

Söderström, Karl Johan Martin 1924- ............................... 616

Söderström, Klas Lennart 1901-1902 ................................ 614

Söderström, Lars Johan 1872-1926 ................................. 1101

Söderström, Majne Viktoria 1926- .................................. 616

Söderström, Nils Ingvar 1909-1980 ................................ 1101

Söderström, Per 1823-1909 ......................................... 614

Söderström, Per Anton 1856- ....................................... 614

Söderström, Per Gunnar 1891-1976 .................................. 614

Söderström, Per Olof Rolf 1928- ................................... 616

Söderström, Selma Maria Katarina 1887-1984 .................... 614 615

Söderström, Vendla Katarina 1898-1956 ............................. 676

Tegström, Amanda 1859- ............................................. 40

Tegström, Anna Brita 1810-1900 ............................... 36 37 43

Tegström, Johanna Maria 1865-1922 ............................... 38 69

Tegström, Per Gustaf 1821-1892 ............................... 38 40 69

Thillman, Alma Maria 1868-1952 ..................................... 29

Thomasdotter, Magdalena 1776-1825 ............................. 589 759

Thomasson, Jakob 1758-1817 ....................................... 1697

Thomasson, Jon 1727-1796 ........................................... 30

Thurnström, Anders Gustaf 1823-1885 ............................... 325

Thurnström, Anna Christina Albertina 1846-1928 .................... 177

Thurnström, Anna Magdalena 1848- .................................. 856

Thurnström, Henny Johanna 1890-1972 ............................... 325

Thurnström, Jonas Petter 1822- .................................... 856

Thurnström, Per Anton 1857- ....................................... 325

Thurnström, Sofia Vilhelmina 1886- ................................ 325

Tjernberg, Hans Gustaf 1813- ..................................... 1461

Tjernberg, Karl Anton 1869- ...................................... 1425

Tjernberg, Linda Maria 1876-1961 .............................. 178 416

Tjernberg, Magdalena Josefina 1865- ...................... 830 938 1378

Tjernberg, Olof Anton 1836-1888 ................................... 178

Tjernberg, Sanny Maria 1898-1982 ................................. 1425

Tjernström-Jonsson, Mårten 1787-1846 .............................. 894

Tjernström, Amalie Albertina Amanda 1895- ........................ 1620

Tjernström, Anders 1822-1891 ..................................... 1301

Tjernström, Anders 1850-1851 ..................................... 1301

Tjernström, Anders 1855- .................................... 1301 1303

Tjernström, Anna Charlotta 1851- ............................ 1301 1302

Tjernström, Brita Eugenia 1862-1862 .............................. 1301

Tjernström, Brita Sofia 1858-1859 ................................ 1301

Tjernström, Catharina Lovisa 1827- ................................ 894

Tjernström, Christina Catharina 1818-1819 ......................... 894

Tjernström, Jonas 1814-1814 ....................................... 894

Tjernström, Jonas Gustaf 1826- .................................... 842

Tjernström, Jonas Olof 1816- ...................................... 894

Tjernström, Maria Charlotta 1822-1899 ......................... 894 895

Tjernström, Maria Johanna 1856- .................................. 1301

Tjernström, Mårten Albert 1830-1831 ............................... 894

Tjernström, Olof 1852-1853 ....................................... 1301

Tjernström, Olof 1854-1857 ....................................... 1301

Tjernström, Olof Robert 1860-1861 ................................ 1301

Tjernström, Per 1823-1841 ......................................... 894

Tjernström, Petter 1821-1821 ...................................... 894

Tjernström, Sofia Elina 1863- ........................... 654 1301 1304

Tjernström, Tekla Amalia Adelina 1892- ........................... 1303

Tjärnström, Ulrika Kristina 1877-1913 ............................ 1481

Trygg-Persson, Anders 1802-1865 .................................. 1703

Trygg-Wiklund, Jonas Anton 1868-1921 ............................. 1669

Trygg, Anna Alinda 1901- ......................................... 1669

Trygg, Astrid Linnéa 1909- ....................................... 1669

Trygg, Elin Sofia 1906- .......................................... 1669

Trygg, Gerda Maria 1904- ......................................... 1669

Trygg, Johan Algot 1898-1910 ..................................... 1669

Trygg, Olof Egnar 1899- .......................................... 1669

Trygg, Rut Viktoria 1912- ................................... 1669 1670

Turdin, Johan Fredrik 1789-1840 ................................... 499

Turdin, Karl Johan 1812-1856 ...................................... 499

Turdin, Margareta Maria 1810-1889 ................................ 1558

Tylin, Selma Kristina 1864- ....................................... 180

Tysk-Johansson, Lars 1815-1884 .................................... 497

Tysk, Johan Anton 1856- .......................................... 1065

Ulin-Persson, Jonas 1810-1898 .................................... 1565

Ulin, Agata Margareta Carolina 1845-1898 .................... 1565 1566

Ulin, Anna Erika 1843- ........................................... 1565

Ulin, Jenny Paulina 1875-1876 .................................... 1571

Ulin, Jonas Albert 1848- ......................................... 1565

Ulin, Maria Magdalena 1852- ................................. 1565 1571

Ulin, Sofia Eufrosyna 1854- ...................................... 1565

Ullgren, Brita Magdalena 1808-1900 ............................... 1304

Viderstedt, Maria Johanna 1861-1906 .............................. 1417

Vidman, Catharina Fredrika 1837- .................................... 6

Vikander, Albert 1884- ............................................. 36

Vikander, Anders 1810-1903 ................................... 36 37 43

Vikander, Anna Margareta 1839-1878 ................................. 43

Vikander, Beda Augusta 1896-1960 ................................... 38

Vikander, Christina Charlotta 1853-1855 ............................ 35

Vikander, Christina Charlotta 1856-1867 ............................ 35

Vikander, Edvard 1854- ............................................. 37

Vikander, Elina Vilhelmina 1886- ................................... 36

Vikander, Ernfrid Julius 1900-1988 ................................ 624

Vikander, Fredrik Wilhelm 1847- ................................... 624

Vikander, Fredrika Lovisa 1861-1861 ................................ 35

Vikander, Fredrika Lovisa 1863-1863 ................................ 35

Vikander, Gustaf 1863-1863 ......................................... 35

Vikander, Gustaf 1866-1903 ...................................... 35 38

Vikander, Gustaf Albert 1848-1924 .................................. 36

Vikander, Gustaf Alvar 1901-1902 ................................... 38

Vikander, Gustaf Robert 1879- ...................................... 36

Vikander, Göta Maria 1903-1992 ..................................... 38

Vikander, Henny Lovisa 1876- ....................................... 36

Vikander, Johan Niklas 1781-1857 ................................ 32 35

Vikander, Johan Oskar 1889- ........................................ 36

Vikander, Johanna Maria 1813-1900 .................................. 32

Vikander, Johanna Maria 1842-1918 .................................. 71

Vikander, John Rudolf 1899-1993 .................................... 38

Vikander, Karl Fredrik 1859-1867 ................................... 35

Vikander, Karl Fredrik 1933- ...................................... 624

Vikander, Klara Adelia 1899-1969 ................................... 37

Vikander, Klara Magdalena 1858- ................................. 35 37

Vikander, Lina Sofia 1875-1878 ..................................... 36

Vikander, Lina Sofia 1882-1882 ..................................... 36

Vikander, Maria Elisabet 1851- ..................................... 35

Vikander, Nils Fredrik 1818-1900 ................................... 35

Vikander, Regina Vilhelmina 1847- ............................... 35 36

Vikander, Signe Maria 1896-1973 .................................... 37

Vikander, Ulrika Sofia 1854-1864 ................................... 35

Viklund, Anna Johanna 1853-1923 ................................... 697

Vikström, Gunilla Maria Viola 1921- .............................. 1427

Vikström, Karl Göte 1923- ........................................ 1427

Vikström, Karl Viktor 1894-1994 ............................. 1419 1427

Vikström, Sven Olof 1924-1978 .................................... 1427

Wahlström, Bengt Saul 1902-1996 .................................. 1272

Wahlström, Charlotta Johanna 1861- ............................... 1358

Wahlström, Christina Vilhelmina 1828-1911 ................. 212 824 932

Wahlström, Erik Gunnar 1915-1918 ................................. 1327

Wahlström, Ernst Enok Engelbert 1918- ............................ 1327

Wahlström, Ester Kristina 1913- .................................. 1327

Wahlström, Hans-Erik 1930- ....................................... 1272

Wahlström, Hedvig Matilda 1857-1938 ..................... 405 1358 1359

Wahlström, Johan Leonard 1871-1951 ............................... 1272

Wahlström, Johan Sigvard 1910-1914 ............................... 1327

Wahlström, Karl Anton 1839-1887 .................................. 1327

Wahlström, Karl Georg 1907- .................................. 991 1327

Wahlström, Karl Johan 1863- ...................................... 1358

Wahlström, Karl Ludvig 1868-1931 ............................. 991 1327

Wahlström, Kjell Åke Georg 1930- .................................. 991

Wahlström, Maria Adelina 1855- ................................... 1358

Wahlström, Märta Emilia Ingeborg 1909-1909 ....................... 1327

Wahlström, Nils 1804-1867 .................................... 212 1358

Wahlström, Per Wilhelm 1852- ..................................... 1358

Wall, Dagny Cecilia 1918- ..................................... 573 643

Wall, Emmy Laurentiia 1911- ................................... 573 643

Wall, Georg Valdemar 1920- .................................... 573 643

Wall, Gösta Evert Oliv 1915- .................................. 573 643

Wall, Karl Alfred 1905- ....................................... 573 643

Wall, Per Alfred 1873- ............................ 571 573 641 643 716

Wall, Sally Margareta 1908- ................................... 573 643

Wallmark-Olofsson, Per 1839- ................................ 1136 1173

Wallmark, Axel 1909-1909 .......................................... 608

Wallmark, Edit Ingeborg 1926- .................................... 1293

Wallmark, Elin Sofia 1878- .................................. 1291 1292

Wallmark, Elna Maria 1906- ........................................ 608

Wallmark, Elsa 1907-1907 .......................................... 608

Wallmark, Fredrik 1843- .......................................... 1291

Wallmark, Karl Johan Oskar 1884- ................................. 1291

Wallmark, Karl Olof 1853- ......................................... 608

Wallmark, Karl Viktor 1885-1957 ................................... 608

Wallmark, Maria Amalia 1880- ................................ 1291 1293

Wallmark, Sigrid Johanna 1873-1958 .......................... 1136 1173

Walter, Edla Johanna 1883-1975 ..................................... 22

Walter, Emma Augusta 1892- ......................................... 22

Walter, Henny Sofia 1890-1892 ...................................... 22

Walter, Johan 1857- ................................................ 22

Walter, Johan Albin 1887-1973 ...................................... 22

Walter, Klara Maria 1885- .......................................... 22

Wangberg, August 1846- ............................................ 910

Wangberg, Nanny Eufrosyna 1886- ................................... 910

Wangberg, Sigrid Catharina 1815-1878 .............................. 662

Wara, Ilona Aurora 1916- ......................................... 1297

Westberg, Hanna Sofia 1894-1949 ............................... 189 247

Westerberg-Johansson, Johan Anton 1844-1924 ....................... 636

Westerberg, Bengt Rudolf 1921- .................................... 636

Westerberg, Betty Linnéa 1923-1988 ................................ 636

Westerberg, Bror Olof 1925- ....................................... 636

Westerberg, Helga Adelia 1914- .................................... 636

Westerberg, Johan Holger 1916-1991 ................................ 636

Westerberg, Lars Ferdinand 1887-1973 .............................. 636

Westerberg, Lars Folke 1919-1994 .................................. 636

Westergren, Eva Johanna 1756-1836 ................................. 317

Westerlund-Isaksson, Olof 1848-1908 ..................... 302 1122 1422

Westerlund-Olofsson, Olof 1805-1868 ...................... 571 631 1614

Westerlund, Adam 1849- ............................................ 631

Westerlund, Adam 1893-1893 ........................................ 632

Westerlund, Adelina Kristina 1904-1972 ........................ 445 634

Westerlund, Albert 1866- .......................................... 242

Westerlund, Albert Fredrik 1902- .................................. 242

Westerlund, Anders 1832-1884 ..................................... 1023

Westerlund, Anders Leonard 1864- ................................. 1023

Westerlund, Anders Oskar 1911-1997 ................................ 633

Westerlund, Anders Petter 1876-1876 ............................... 632

Westerlund, Anders Verner 1923-1986 .............................. 1122

Westerlund, Anders Wilhelm 1846-1846 .............................. 631

Westerlund, Anna Magdalena 1841-1884 .............. 571 631 641 716 717

Westerlund, August Edvard 1877-1955 ....................... 445 632 634

Westerlund, August Hjalmar 1901- .................................. 634

Westerlund, Axel Olof 1910- ....................................... 634

Westerlund, Berta Elvira 1889-1985 ................................ 242

Westerlund, Brita Catharina 1834- ................................. 631

Westerlund, Christina Lovisa 1851-1907 ........................ 631 649

Westerlund, Edor Gottner 1934- ................................... 1122

Westerlund, Ellen Ingrid Sofia 1904-1981 .......................... 242

Westerlund, Eva Sofia 1845- ................................... 631 648

Westerlund, Frans Leonard 1906-1918 .............................. 1023

Westerlund, Frida Sofia 1905-1996 ................................. 634

Westerlund, Gurli Maria 1890-1994 ................................. 242

Westerlund, Gustaf Albert 1896-1896 ............................... 242

Westerlund, Gustaf Herbert 1917-1917 .............................. 634

Westerlund, Göta Eugenia 1918- ................................... 1122

Westerlund, Hilda Amanda 1889-1978 ............................ 632 636

Westerlund, Hilda Maria Märta 1914-1917 ........................... 634

Westerlund, Holsten Mauritz 1917-2004 ............................ 1122

Westerlund, Ida Ines Charlotta 1892- .............................. 242

Westerlund, Johan Albert 1900-1980 ................................ 633

Westerlund, Johan August 1837-1900 ............................ 631 632

Westerlund, Johan Edvin 1889-1976 ................................. 425

Westerlund, Johan Olof 1873- .................................. 632 633

Westerlund, Johanna Lovisa 1883-1978 .......................... 632 635

Westerlund, Jonas Alfred 1906-1964 ................................ 633

Westerlund, Karl Edvard 1906-1982 ................................. 634

Westerlund, Karl Evert 1916-1988 ............................. 646 1615

Westerlund, Katarina Augusta 1880-1880 ............................ 632

Westerlund, Klara Elisabet 1853- ............................. 722 1317

Westerlund, Kristina Albertina 1881-1910 ............ 645 647 1614 1616

Westerlund, Lars Algot 1885- ................................. 645 1614

Westerlund, Lydia Kristina Margareta 1914-1916 ............... 646 1615

Westerlund, Maria Eleonora 1858- .................................. 240

Westerlund, Maria Johanna 1855- ................................... 631

Westerlund, Maria Kristina 1877-1951 .............................. 302

Westerlund, Maria Kristina 1906-1914 ......................... 646 1615

Westerlund, Nanny Karolina 1900-1977 .............................. 634

Westerlund, Nils Otto 1858-1950 ................................... 425

Westerlund, Olof 1833-1834 ........................................ 631

Westerlund, Olof 1842-1928 .................................... 631 644

Westerlund, Olof August 1903-1981 ................................. 633

Westerlund, Olof Gotthard 1887-1968 .............................. 1122

Westerlund, Per 1843-1930 ................................ 631 645 1614

Westerlund, Per 1879- ............................... 645 646 1614 1615

Westerlund, Per Emanuel 1901- ..................................... 633

Westerlund, Rune Eugén 1920-1998 ................................. 1122

Westerlund, Selma Karolina 1885-1946 ......................... 973 1422

Westerlund, Signe Maria 1919-1920 ................................. 634

Westerlund, Sigrid Maria 1908-1909 ................................ 634

Westerlund, Sigvard Harald 1916- ................................. 1122

Westerlund, Sven Olof Signar 1913-1986 ........................... 1122

Westerlund, Tilda Sofia 1887-1887 ................................. 632

Westman-Fredriksson, Nils 1786-1867 .............................. 1109

Westman, Ester Karolina 1920-1988 ................................. 289

Westman, John Holger 1912-1988 .................................... 289

Westman, Karl Gustaf 1910-1974 .................................... 289

Westman, Lars Sigvard 1930- ....................................... 289

Westman, Maria Christina 1816-1895 .......................... 1109 1170

Westman, Olof Daniel 1844-1916 .................................... 289

Westman, Olof Edvard 1909-1984 .................................... 289

Westman, Olof Edvin 1882-1961 ..................................... 289

Widelund, Hildur Margareta 1898- ............................. 131 1604

Widelund, John Heribert 1901- ................................ 131 1604

Widelund, Jonas 1846-1890 .................................... 131 1604

Widelund, Jonas Albert 1875- ................................. 131 1604

Widelund, Maria Albertina 1899-1904 .......................... 131 1604

Widelund, Olof Alexander 1903-1904 ........................... 131 1604

Widman, Anna Catharina 1796-1859 ................................. 1069

Widman, Gustaf Albert 1860- ...................................... 1585

Widman, Olof Gustaf 1828-1912 .................................... 1585

Widmark-Jonsson, Gabriel 1814-1867 ............................... 1506

Widmark, Anders Gustaf 1850- ...................................... 181

Widmark, Anders Marcellus 1887- .................................. 1506

Widmark, Anna Leopoldina Elisabet 1883-1886 ...................... 1506

Widmark, Beda Konkordia Vilhelmina 1895- ......................... 1506

Widmark, Gabriel 1856- ........................................... 1506

Widmark, Gunnar Florentin 1893-1894 .............................. 1506

Widmark, Gunvor Alice 1919- ...................................... 1470

Widmark, Hjördis Minette 1924- ................................... 1470

Widmark, Johan Bernhard 1891- .................................... 1506

Widmark, Karl 1914- .............................................. 1470

Widmark, Karl Emanuel 1850-1911 .................................. 1470

Widmark, Kerstin Linnéa 1917- .................................... 1470

Widmark, Knut Ludvik 1899-1901 ................................... 1506

Widmark, Linda Bernhardina Elisabet 1889-1901 .................... 1506

Widmark, Maria Helena 1824-1902 ................... 1070 1074 1096 1107

Widmark, Maria Kristina Dorotea 1885- ............................ 1506

Widmark, Nils 1826-1891 ........................................... 181

Widmark, Nils Anton 1881- ........................................ 1470

Widmark, Nils Petrus 1922- ....................................... 1470

Widmark, Selina Albertina Johanna 1897- ..................... 1506 1507

Wigren, Eva Johanna 1825-1899 ................................ 169 1676

Wigren, Ulrika Sofia 1819-1885 .................................... 878

Wik-Hansson, Anders 1787- ................................... 1532 1551

Wik-Olofsson, Olof 1750-1789 ...................................... 162

Wiklund-Larsson, Johan 1844-1919 .......................... 853 866 883

Wiklund, Alma Sofia 1885- ......................................... 648

Wiklund, Alvar Edvin 1903-1903 ................................... 1650

Wiklund, Amanda Charlotta 1838- ................................... 163

Wiklund, Anna Johanna 1859-1859 ................................... 169

Wiklund, Anna Margareta 1808-1809 ................................. 162

Wiklund, Anna Maria 1810- ......................................... 162

Wiklund, Anna Sofia 1832-1904 ............................. 163 164 449

Wiklund, Bror Algot 1901-1987 .................................... 1561

Wiklund, Christina Magdalena 1806- ............................ 162 167

Wiklund, Edla Kristina 1862-1931 .................................. 150

Wiklund, Elinda Matilda 1899-1899 ................................ 1650

Wiklund, Elsa Charlotta 1808-1809 ................................. 162

Wiklund, Erik Anders 1835- ........................................ 163

Wiklund, Erik Anton 1803-1839 ............................. 162 163 449

Wiklund, Erik Emanuel 1865- ................................. 1642 1650

Wiklund, Erik Johan 1857- ......................................... 169

Wiklund, Fredrik 1865-1865 ........................................ 169

Wiklund, Gustaf Reinhold 1861-1862 ................................ 169

Wiklund, Helena Johanna 1863-1919 ........................ 169 170 1676

Wiklund, Hilding Johannes 1912- ........................... 853 866 883

Wiklund, Hjalmar Petrus 1914- ............................. 853 866 883

Wiklund, Ida Margareta 1919-1919 ............................. 569 1661

Wiklund, Jakob Sigvard 1910- ...................................... 570

Wiklund, Jenny Charlotta 1892-1970 .......................... 1390 1691

Wiklund, Johan Anton 1836-1882 .................................. 56 87

Wiklund, Johan Engelbert 1882- ............................ 853 866 883

Wiklund, Johannes 1879- ........................................... 648

Wiklund, Jonas 1834-1913 ......................................... 1669

Wiklund, Karl August 1856- ........................................ 725

Wiklund, Karl August 1861-1900 .............................. 1642 1649

Wiklund, Karl Hugo 1880- ...................................... 568 570

Wiklund, Karl Johan 1861-1928 ............................... 1390 1691

Wiklund, Karl Olof 1856-1926 ...................................... 169

Wiklund, Karl Olof 1899-1899 ..................................... 1649

Wiklund, Karl Sanfrid 1912- ....................................... 570

Wiklund, Kristina Lovisa 1862-1927 .............................. 56 87

Wiklund, Kristina Magdalena 1895- ................................. 725

Wiklund, Kristina Maria Andrietta 1870-1928 ....................... 990

Wiklund, Magdalena Charlotta 1834-1835 ............................ 163

Wiklund, Margareta Charlotta 1811-1812 ............................ 162

Wiklund, Margareta Charlotta 1813-1861 ........................ 162 168

Wiklund, Maria 1844-1877 ....................................... 64 151

Wiklund, Maria Augusta 1870-1907 .................................. 446

Wiklund, Nils August 1871- ......................................... 54

Wiklund, Nils Fredrik 1841-1908 .................................... 54

Wiklund, Nils Petter 1813-1878 ..................................... 64

Wiklund, Olof 1774-1835 ........................................... 162

Wiklund, Olof 1835-1914 ........................................... 648

Wiklund, Olof Alfred 1877- ........................................ 648

Wiklund, Olof Anton 1830-1837 ..................................... 163

Wiklund, Olof Emanuel 1916-1916 .............................. 569 1661

Wiklund, Olof Ingvard 1918-1918 .............................. 569 1661

Wiklund, Olof Petter 1805-1810 .................................... 162

Wiklund, Olof Petter 1817-1904 ........................... 162 169 1676

Wiklund, Olof Petter 1832-1902 ........................... 567 568 1661

Wiklund, Per Anton 1837-1906 .................................. 163 166

Wiklund, Per Fredrik 1869- ........................................ 169

Wiklund, Per Gottfrid 1874- .............................. 568 569 1661

Wiklund, Per Gustaf 1838-1912 ..................................... 150

Wiklund, Per Ivar 1911-1911 .................................. 569 1661

Wiklund, Per Julius 1912-1985 ................................ 569 1661

Wiklund, Per Sigurd 1909- ......................................... 570

Wiklund, Petter 1881-1893 ......................................... 648

Wiklund, Ruben Engelbert 1918- ............................ 853 866 883

Wiklund, Svea Lovisa Kristina 1914-1980 ...................... 569 1661

Wiklund, Sven Alfred 1915- ........................................ 570

Wikström, Adelia Margareta 1897-1984 ......................... 264 1427

Wikström, Alice Maria 1925- .................................. 973 1422

Wikström, Alma Eleonora 1891-1973 ................................. 264

Wikström, Alma Kristina 1883-1885 ................................. 264

Wikström, Alma Sofia 1884-1927 .............................. 1419 1423

Wikström, Anna Augusta 1874-1960 ......................... 20 1419 1420

Wikström, Anna Lovisa 1864-1865 .................................. 1106

Wikström, Anna Matilda 1892-1918 .............................. 424 425

Wikström, Augusta Matilda 1875-1894 .................... 1079 1106 1108

Wikström, Charly Augusta 1901-1902 ............................... 1420

Wikström, Ellen Maria Alida 1898-1901 ............................. 424

Wikström, Emilia Fredrika 1889-1968 ............................... 292

Wikström, Erik August 1889-1977 ............................. 1419 1424

Wikström, Erik Magnus 1885- ....................................... 264

Wikström, Erik Oskar 1919- ....................................... 1425

Wikström, Ester Lovisa 1886-1886 ................................. 1419

Wikström, Ester Lovisa 1887-1903 ................................. 1419

Wikström, Frida Viktoria 1895-1928 ............................... 1419

Wikström, Gustaf Algot 1887-1896 .................................. 264

Wikström, Gärdis Maria 1924- ..................................... 1425

Wikström, Hans Emil 1928- ........................................ 1425

Wikström, Helga Zenobia 1906-1992 ................................. 457

Wikström, Henning Martin 1926- ................................... 1425

Wikström, Hildur Maria 1901-1965 .................................. 457

Wikström, Ingeborg Emilia 1903- ................................... 424

Wikström, Jenny Charlotta 1883-1908 .............................. 1419

Wikström, Johan 1868- ............................................. 457

Wikström, Johan 1897-1989 ........................................ 1421

Wikström, Johan Adolf 1890-1894 ................................... 424

Wikström, Johan Algot 1878-1937 ......................... 973 1419 1422

Wikström, Johan Leopold 1877- ..................................... 264

Wikström, Johan Petter 1845-1902 .............................. 20 1419

Wikström, Johan Petter 1861-1884 ................................. 1106

Wikström, Johan Signar 1924- ..................................... 1422

Wikström, John Hilding 1937- ..................................... 1425

Wikström, Jonas 1820-1872 ........................................ 1419

Wikström, Karl 1880-1880 ......................................... 1419

Wikström, Karl August 1872-1881 .................................. 1106

Wikström, Karl Erik 1834-1900 .......................... 1076 1079 1106

Wikström, Karl Erik 1867-1869 .................................... 1106

Wikström, Karl Johan Valfrid 1898- ................................ 457

Wikström, Karl Jonas 1863-1863 ................................... 1106

Wikström, Karl Verner 1917- ...................................... 1425

Wikström, Katarina Amalia 1867- ................................... 436

Wikström, Lars Ivan 1934- ........................................ 1425

Wikström, Maria Amalia 1881-1901 ................................. 1419

Wikström, Maria Christina 1822- ................................... 320

Wikström, Maria Eleonora 1860-1947 ..................... 1076 1106 1107

Wikström, Maria Olivia 1880-1960 .................................. 264

Wikström, Märta Ingeborg 1930-1944 ............................... 1425

Wikström, Olof 1853-1929 ..................................... 264 1427

Wikström, Olof Adrian 1896-1897 .................................. 1419

Wikström, Olof Evald 1876-1965 .................................... 264

Wikström, Olof Oskar Helge 1903-1977 .............................. 457

Wikström, Oskar 1892-1983 ................................... 1419 1425

Wikström, Oskar Enfrid 1890-1890 ................................. 1419

Wikström, Per Valfrid 1849-1903 ................................... 424

Wikström, Sanna Katarina 1893-1974 .......................... 1419 1426

Wikström, Selma Johanna 1876-1963 ........................... 1419 1421

Wikström, Signe Evelina 1926- .................................... 1422

Wikström, Signe Helena 1899-1907 ................................. 1419

Wikström, Tekla Matilda 1888-1917 ................................ 1419

Wikström, Vendla Kristina 1895-1901 ............................... 424

Wikström, Vendla Maria 1887-1892 .................................. 424

Wikström, flickebarn 1933-1933 ................................... 1425

Willdig-Jonson, Karl 1862- ....................................... 1128

Willdig, Karl Helmer 1894-1894 ................................... 1128

Willdig, Karl Verner 1893-1893 ................................... 1128

Willdig, Signe Maria 1890- ....................................... 1128

Willskytt-Jonsson, Erik 1775- ..................................... 319

Willskytt, Maria Christina 1814-1869 .............................. 116

Wänström, Ida Katarina 1894- ..................................... 1446

Wänström, Johan Petter 1856- ..................................... 1446

Wärn-Sjöman, Per 1830-1894 ................................... 581 1316

Wärn, Christina Johanna 1857- ................................. 427 794

Wärn, Dag Evert Oliver 1907-1976 ................................. 1640

Wärn, Fay Wänny Kristina Zenobia 1908-1978 ....................... 1640

Wärn, Milly Sofia Dagmeria Vitekania 1909-1982 ................... 1640

Wärn, Olof Anton 1839-1911 ....................................... 1640

Wärn, Olof Oskar 1873- ........................................... 1640

Zakrisdotter, Anna Brita 1821-1897 ............................... 1117

Zakrisdotter, Catharina 1745- ..................................... 737

Zakrisdotter, Catharina 1767-1848 ................................ 1413

Zakrisdotter, Charlotta Sofia 1845-1925 ...................... 351 1147

Zakrisdotter, Christina Vilhelmina 1835-1913 ..................... 1061

Zakrisdotter, Magdalena 1825-1912 ................................ 1314

Zakrisdotter, Malin 1725-1781 .................................... 1286

Zakrisdotter, Maria Carolina 1849-1891 ............................ 284

Zakrisdotter, Sara 1755-1831 ...................................... 451

Zakrisdotter, Sara Christina 1814-1886 ............................ 142

Zakrisdotter, Sara Margareta 1823-1864 ............................. 19

Zakrisson, Stephan 1737-1776 ..................................... 1452

Zingmark-Jonsdotter, Catharina 1770-1843 ......................... 1534

Zingmark, Eufrosyna 1888-1972 ..................................... 840

Zingmark, Jenny Adelina 1901- ..................................... 623

Zingmark, Jonas Gustaf 1861- .................................. 835 840

Zingmark, Matilda Sofia 1844-1927 ................................. 907

Zingmark, Signe Emilia 1892-1976 .................................. 835

Zingmark, Sofia Beata 1851-1884 ................................... 695

Åberg-Andersson, Mattheus 1832- ................................... 232

Åberg-Christiansdotter, Anna Catharina 1802-1886 ............. 223 1704

Åberg-Johansson, Karl 1840-1896 ............................. 1321 1322

Åberg-Persson, Jonas Fredrik 1831-1909 .................... 164 402 449

Åberg, Albertina Johanna 1879- ................................... 1322

Åberg, Alma Elisabet 1889- ....................................... 1334

Åberg, Anders 1800-1861 ........................................... 857

Åberg, Anders 1840-1927 .......................................... 1328

Åberg, Anders Gunnar 1885-1954 ................................... 1328

Åberg, Anna 1919-1919 ............................................. 406

Åberg, Anna Adela Karolina 1905-1986 .............................. 285

Åberg, Anna Eugenia 1855-1888 ......................... 164 165 449 450

Åberg, Astrid Elvira 1898-1987 ................................... 1517

Åberg, Astrid Johanna 1904-1989 .................................. 1324

Åberg, Axel 1887- ................................................. 404

Åberg, Bengt Herbert 1908- ....................................... 1348

Åberg, Benny Augusta 1902- ....................................... 1348

Åberg, Brita Magdalena 1827-1894 ................................. 1161

Åberg, Bror Ivan 1904- ........................................... 1348

Åberg, Catharina Christina 1827-1914 ............................. 1704

Åberg, Catharina Lovisa 1849- ................................. 403 407

Åberg, Christina Charlotta 1841- ............................ 1321 1325

Åberg, Christina Lovisa 1817-1898 ................................. 311

Åberg, Elma Matilda 1900-1976 .................................... 1324

Åberg, Emma Kristina 1855-1947 ................... 197 357 358 415 1406

Åberg, Emma Kristina 1869-1926 .............................. 1322 1323

Åberg, Emma Kristina 1885-1927 .......................... 991 1326 1327

Åberg, Emma Lovisa 1861-1955 ................................ 1321 1337

Åberg, Erik 1852-1928 ....................................... 1321 1326

Åberg, Erik 1866-1868 ......................................... 164 449

Åberg, Erik 1870-1884 ......................................... 164 449

Åberg, Erik Albin 1884-1963 ...................................... 1326

Åberg, Erik Olaus 1907- ........................................... 285

Åberg, Erik Oskar 1845-1845 ...................................... 1321

Åberg, Erik Saul 1891-1894 ........................................ 404

Åberg, Ernst Eugén 1915- .......................................... 285

Åberg, Ernst Rickard 1900-1967 ................................... 1518

Åberg, Ester Augusta 1884-1892 .................................... 404

Åberg, Ester Gunilla 1894-1894 .................................... 404

Åberg, Eva Christina 1855-1855 .................................... 403

Åberg, Eva Lovisa 1910-1983 .................................. 405 1361

Åberg, Fanny Augusta 1882-1883 .................................... 404

Åberg, Fredrik Anton 1859-1886 ................................ 164 449

Åberg, Fritz Bertil 1915-1984 .................................... 1348

Åberg, Gunborg Helena 1899-1973 ............................. 1334 1336

Åberg, Gustaf Adolf 1851-1924 .................................... 1348

Åberg, Gustaf Adolf 1903- ......................................... 285

Åberg, Gustaf Ferdinand 1876- .................................... 1322

Åberg, Gustava Amalia 1856-1926 ........................ 1040 1321 1329

Åberg, Göta Kristina 1899-1979 ............................ 366 369 610

Åberg, Hanna Kristina 1893-1991 .................................. 1334

Åberg, Hans Ulrik 1828-1907 ............................... 197 258 357

Åberg, Harry Alexander 1927-1988 ............................. 368 1228

Åberg, Hedvig Gunilla 1912-1995 .............................. 405 1361

Åberg, Hedvig Johanna 1883- ....................................... 232

Åberg, Henny Ulrika 1880-1883 ..................................... 404

Åberg, Henny Ulrika 1896-1896 ..................................... 404

Åberg, Hertrud Antonia 1898-1966 .................................. 285

Åberg, Hilda Charlotta 1885-1886 .................................. 491

Åberg, Hulda Eleonora 1908-1911 ................................... 285

Åberg, Ida Eleonora 1917- .................................... 405 1361

Åberg, Inez Augusta 1904- .................................... 405 1361

Åberg, Ingrid Maria 1909-1991 .................................... 1348

Åberg, Jenny Maria 1874- ......................................... 1322

Åberg, Johan 1843-1856 ........................................... 1321

Åberg, Johan 1859-1912 ...................................... 1321 1334

Åberg, Johan 1880-1880 ........................................... 1326

Åberg, Johan Einar 1898-1900 ..................................... 1324

Åberg, Johan Einar 1902- ......................................... 1324

Åberg, Johan Einar 1906-1907 ................................. 405 1361

Åberg, Johan Einar 1907- ..................................... 405 1361

Åberg, Johan Gotthard 1877-1898 ................................... 491

Åberg, Johan Magnus 1882-1886 .................................... 1326

Åberg, Johan Magnus 1889-1898 ..................................... 404

Åberg, Johan Verner 1897-1956 ............................... 1334 1335

Åberg, Johan Wilhelm 1889-1896 ................................... 1326

Åberg, Johanna Elisabet 1882-1882 ................................ 1326

Åberg, Kally Eugenia 1900- ........................................ 285

Åberg, Karin Maria Elisabet 1931- ............................ 368 1228

Åberg, Karl 1836-1894 ............................................. 491

Åberg, Karl 1843-1925 ............................................. 972

Åberg, Karl 1890-1892 ............................................ 1334

Åberg, Karl 1907-1991 ............................................ 1334

Åberg, Karl Alvar 1901- .......................................... 1324

Åberg, Karl Anton 1874-1923 ....................................... 285

Åberg, Karl August 1870-1928 ................................ 1517 1518

Åberg, Karl Axel 1921- ............................................ 406

Åberg, Karl Eskil 1909-1988 .................................. 405 1361

Åberg, Karl Hugo 1877- ............................................ 404

Åberg, Karl Johan 1871- ..................................... 1322 1324

Åberg, Karl Johan 1902- ........................................... 285

Åberg, Karl Olof 1863-1864 ........................................ 357

Åberg, Karl Runo 1933- ........................................... 1518

Åberg, Karl Åke 1862-1951 ......................................... 491

Åberg, Katarina Magdalena 1860-1874 ............................... 357

Åberg, Katarina Sofia 1879-1950 ................................... 972

Åberg, Kerstin Alice 1918- ........................................ 406

Åberg, Klara Sofia 1868-1954 .................................. 357 372

Åberg, Kristina Matilda 1870- ..................................... 491

Åberg, Lars 1815-1867 ......................................... 402 403

Åberg, Lars 1852-1853 ............................................. 403

Åberg, Lars Olof 1929- ............................................ 406

Åberg, Magdalena Johanna 1848-1868 ............................... 1321

Åberg, Maria Christina 1821-1889 .................................. 857

Åberg, Maria Christina 1846-1905 ................................. 1321

Åberg, Maria Gustava 1862-1868 ................................ 164 449

Åberg, Maria Henrika 1865- ....................................... 1161

Åberg, Maria Magdalena 1853-1857 .................................. 357

Åberg, Maria Magdalena 1864-1899 .................................. 491

Åberg, Maria Matilda 1858- .................................... 357 362

Åberg, Nanny Erika 1894- ................................. 366 367 1352

Åberg, Nils Erik 1925-1995 ........................................ 406

Åberg, Nils Petter 1854-1886 .................................. 164 449

Åberg, Olof 1848-1930 .................................... 403 404 1361

Åberg, Olof Abel 1891-1957 ....................................... 1334

Åberg, Olof Anton Torsten 1917-1991 ............................... 285

Åberg, Olof August 1875-1954 ............................. 404 405 1361

Åberg, Olof Edvin 1902-1987 .................................. 405 1361

Åberg, Olof Petter 1825-1908 ..................................... 1161

Åberg, Per 1844-1844 .............................................. 403

Åberg, Per 1845-1870 .............................................. 403

Åberg, Per August 1877-1959 ...................................... 1348

Åberg, Per Axel 1896-1938 ................................ 366 368 1228

Åberg, Per Gotthard 1874-1874 ..................................... 491

Åberg, Per Lennart 1925-1985 ................................. 368 1228

Åberg, Per Leonard 1857-1890 ...................................... 707

Åberg, Per Otto 1873- ............................................ 1322

Åberg, Per Ulrik 1861-1920 ...................... 357 366 610 1228 1352

Åberg, Rut Hildegard 1906-1991 ................................... 1348

Åberg, Samuel 1838- .............................................. 1463

Åberg, Saul 1895-1943 ......................................... 404 406

Åberg, Selm Holger 1913-1973 ...................................... 285

Åberg, Selma Charlotta 1910- ...................................... 285

Åberg, Selma Johanna 1887-1965 .............................. 1326 1328

Åberg, Selma Maria 1903- ......................................... 1334

Åberg, Tekla Katarina Charlotta 1894-1972 ........................ 1326

Åberg, Ulrika Christina 1857-1885 ............................. 164 449

Åberg, Ulrika Karolina 1865-1952 .......................... 258 357 370

Åberg, Vendla Kristina 1880- ............................. 511 707 1410

Åberg, Vendla Maria 1891- ........................................ 1326

Ådén, Anders 1854- ................................................ 800

Ådén, Anna Eva 1856-1913 .......................................... 953

Ådén, Dagmar Maria Fransiska 1898- ............................... 1522

Ådén, Emeli Karolina 1888-1971 ............................... 375 1204

Åden, Ester Maria 1869-1953 ................................... 802 961

Ådén, Frans Mikael 1871- ......................................... 1522

Ådén, Gustaf Helmer 1887-1894 .................................... 1300

Ådén, Jonas Anton 1857- ..................................... 1299 1300

Ådén, Jonas Vigor 1891- .......................................... 1300

Ådén, Maria Charlotta 1874-1953 .............................. 686 1670

Ådén, Maria Karolina 1880- ................................... 133 1606

Ådén, Olga Andrietta Matilda 1901- ............................... 1522

Ådén, Olof 1850-1927 ......................................... 375 1204

Ådén, Olof Egon 1931- ............................................. 800

Ådén, Olof Linus 1901-1978 ........................................ 800

Ådén, Olof Petter 1835- .......................................... 1522

Ådén, Sigrid Karolina 1894- ...................................... 1300

Ådén, Tekla Kristina Serafia 1889- ............................... 1300

Ågeryd, Erik Hilmar 1898-1976 ..................................... 283

Ågeryd, Oskar Evert 1905-1976 ..................................... 283

Ågeryd, Per Enfrid 1902-1969 ...................................... 283

Ågren, Anders Gustaf 1827-1918 .................................... 454

Ågren, Anna Catharina 1844-1907 .................................. 1246

Ågren, Anna Maria Matilda 1854- ................................... 454

Ågren, Christina Sofia 1848-1926 ................................. 1065

Ågren, Elin Charlotta 1880-1966 ......................... 175 1373 1374

Ågren, Emelie Maria 1883- .................................... 175 1373

Ågren, Emma Magdalena 1862-1923 ........................... 217 828 936

Ågren, Fred Torsten 1926- ........................................ 1378

Ågren, Fritjof Karl Johan 1915-1972 .............................. 1376

Ågren, Gördis Konstansi 1911- .................................... 1376

Ågren, Hulda Elisabet 1887-1966 ......................... 175 1373 1377

Ågren, Ida Katarina 1882- ............................... 175 1373 1375

Ågren, Johan Willehard 1890-1903 ............................. 175 1373

Ågren, Karin Maria 1921-1923 ..................................... 1378

Ågren, Karl Elis 1917-1993 ....................................... 1378

Ågren, Karl Evald 1885-1972 ............................. 175 1373 1376

Ågren, Karl Fredrik 1932- ........................................ 1378

Ågren, Karl Olof 1858- .................................. 175 1364 1373

Ågren, Olof Adrian 1896-1977 ............................ 175 1373 1378

Ågren, Olof Lennart 1919-1920 .................................... 1378

Ågren, Olof Lennart 1929- ........................................ 1378

Ågren, Olof Oskar 1893-1894 .................................. 175 1373

Ågren, Valborg Maria 1924- ....................................... 1378

Åman, Alma Katarina 1901-1901 ................................. 337 354

Åman, Anders 1826-1879 ........................................... 1210

Åman, Anders Ferdinand 1853- ..................................... 1210

Åman, August Anton 1848- .......................................... 251

Åman, Axel Albert 1863-1874 ...................................... 1210

Åman, Emelie Johanna 1855- ........................................ 251

Åman, Emma Kristina 1866-1874 .................................... 1210

Åman, Erik Otto 1857- ............................................ 1482

Åman, Erik Robert 1861- .......................................... 1210

Åman, Fredrik Edvard 1852-1856 .................................... 251

Åman, Gunilla Sofia 1859- ........................................ 1210

Åman, Gustaf Adolf 1858-1926 ..................... 334 337 349 354 1235

Åman, Gustaf Adolf 1873-1890 ..................................... 1210

Åman, Gustaf Albert 1897-1976 ................ 334 337 342 354 356 1235

Åman, Ingrid Sofia 1927- ...................................... 341 355

Åman, Johan Oskar 1854- .......................................... 1210

Åman, Jonas Anton 1826-1867 ....................................... 251

Åman, Karin Ingegerd 1923- ........................... 334 342 356 1235

Åman, Karl Erik 1800-1873 ......................................... 251

Åman, Karl Ludvig 1869-1874 ...................................... 1210

Åman, Lars Petter 1856- .......................................... 1210

Åman, Maria Margareta 1852- ...................................... 1210

Åman, Matilda Johanna 1871-1874 .................................. 1210

Åman, Olof Adolf 1896-1983 ............................ 337 341 354 355

Åman, Olof Amandus 1864-1874 ..................................... 1210

Åström-Hansdotter, Anna Karolina 1850-1921 ........................ 650

Åström-Johansson, Samuel 1838- ................................... 1656

Åström-Nilsson, Hans 1821-1887 .................................... 346

Åström-Samuelsson, Per 1808-1892 .................................... 8

Åström-Zakrisson, Erik Johan 1831-1899 ............................ 259

Åström, Agnes Linnea 1912- ....................................... 1657

Åström, Anna 1770-1809 ........................................... 1451

Åström, Anna Amanda 1879- ........................................... 9

Åström, Anna Magdalena 1852- ........................................ 8

Åström, Anna Viktoria 1897-1992 ........................... 801 802 962

Åström, Bengt Allan 1930- ......................................... 803

Åström, Brita Margareta 1850-1854 ................................... 8

Åström, Bror Oskar Adolf 1894-1899 .................................. 9

Åström, Catharina Christina 1849-1901 ......................... 280 311

Åström, Edla Hillevi 1923- ........................................ 504

Åström, Edla Johanna 1855-1915 ................................... 1398

Åström, Edla Maria 1871- .......................................... 259

Åström, Elma Katarina 1900- ...................................... 1657

Åström, Emilia 1869-1952 .......................................... 425

Åström, Erik Helmer 1886-1910 ....................................... 9

Åström, Erika Aurora 1905- ........................................ 801

Åström, Frideborg Matilda 1902- .................................. 1657

Åström, Gertrud Marianne 1912- .................................... 785

Åström, Gunhild Maria 1908- ...................................... 1657

Åström, Gösta Teodor 1908-1980 .................................... 785

Åström, Hans Olof 1857-1886 ....................................... 504

Åström, Hedvig Maria 1915- ........................................ 504

Åström, Hildur Amanda 1921- ....................................... 504

Åström, Hildur Maria 1893-1955 ................................... 1121

Åström, Inez Axelina 1897- .......................................... 9

Åström, Johan Albert 1870- .................................. 1656 1657

Åström, Johan Helmer 1925-1925 .................................... 504

Åström, Johan Petter 1853-1929 .................................... 8 9

Åström, Johan Rudolf 1902- ....................................... 1657

Åström, Johanna Evelina 1892- ....................................... 9

Åström, Johanna Kristina Karolina 1902- ........................... 801

Åström, Jonas 1835-1915 ........................................... 785

Åström, Jonas Teodor 1878-1950 .................................... 785

Åström, Karl 1857- ................................................ 346

Åström, Karl Anton 1867- ............................................ 8

Åström, Karl Johan 1883- ............................................ 9

Åström, Karl Mauritz 1912- ........................................ 801

Åström, Karl Teodor 1898- ........................................ 1657

Åström, Katarina Albertina 1872-1874 ............................. 1656

Åström, Katarina Sofia 1860- ..................................... 8 10

Åström, Lars Petter 1824-1899 ..................................... 311

Åström, Linus Valfrid 1896-1914 ..................................... 9

Åström, Maria Elisabet 1849- ........................................ 8

Åström, Maria Lovisa 1846-1940 ................................... 1096

Åström, Maria Lovisa 1852- ............................ 224 822 930 948

Åström, Maria Magdalena 1849-1926 ............................. 346 347

Åström, Maria Sofia 1856-1927 ..................................... 371

Åström, Maria Vilhelmina 1889- ...................................... 9

Åström, Matilda 1863-1868 ........................................... 8

Åström, Nils 1858-1870 .............................................. 8

Åström, Nils Albert 1855-1857 ..................................... 346

Åström, Nils Holger 1918-1999 ..................................... 504

Åström, Nils Hugo 1885-1970 ....................................... 504

Åström, Nils Oskar 1907-1981 ...................................... 801

Åström, Olof 1861- ............................................ 346 348

Åström, Olof Albert Emil 1897- ................................... 1657

Åström, Olof Hilding 1913-1987 .................................... 504

Åström, Olof Robert 1867-1961 ................................. 801 962

Åström, Per 1858-1914 ............................................. 503

Åström, Per Leonard 1887-1972 ....................................... 9

Åström, Per Ludvig 1843-1905 ..................................... 1121

Åström, Robert Oliver 1900-1954 ............................... 801 803

Åström, Samuel 1856-1870 ............................................ 8

Åström, Selma Sofia 1881- ........................................... 9

Åström, Selma Sofia 1906- ........................................ 1657

Åström, Stellan Teodor 1917- ...................................... 785

Åström, Sten Teodor 1917-1917 ..................................... 785

Åström, Ulla Charlotta 1865-1870 .................................... 8

Åström, Valborg Helena 1890-1966 .................................. 503

Öberg-Persdotter, Maria 1825-1865 ........................... 1035 1180

Öberg, Anna Lovisa 1851-1919 ...................................... 910

Ödling, Frida Ottilia 1897-1960 ................................... 102

Ödling, Göta Karolina 1910- ....................................... 102

Ödling, Vera Götilda 1931- ........................................ 102

Ögren, Adolf 1840-1915 ...................................... 44 64 151

Ögren, Agda Evelina 1907-1915 .................................... 1100

Ögren, Alvar Napoleon 1909-1981 .................................... 51

Ögren, Anna Margareta 1837-1897 ............................. 44 59 155

Ögren, Anna Maria 1870-1880 ........................................ 64

Ögren, Anna Matilda 1869-1869 ...................................... 53

Ögren, Anna Ottilia 1899-1899 ................................ 50 57 88

Ögren, Anna Rebecka 1868-1880 ................................... 55 86

Ögren, Edla Kristina 1862-1864 ..................................... 45

Ögren, Edla Matilda 1875-1931 ................................... 64 66

Ögren, Edla Matilda 1876- .......................................... 45

Ögren, Elsa Lovisa 1901-1903 ................................. 50 57 88

Ögren, Elsa Lovisa 1904-1904 ................................. 50 57 88

Ögren, Ester Helena 1875-1880 ................................... 55 86

Ögren, Eva Christina 1827-1827 ..................................... 44

Ögren, Eva Christina 1828-1897 .................................. 44 52

Ögren, Eva Karolina 1906-1997 .................................... 1116

Ögren, Frida Sofia 1902-1902 ....................................... 51

Ögren, Gerda Maria 1904-1919 ..................................... 1100

Ögren, Gustaf 1870-1930 ................................... 45 50 57 88

Ögren, Gustaf Edvard 1861-1862 .................................. 55 86

Ögren, Gustaf Edvard 1865-1865 .................................. 55 86

Ögren, Gustaf Linus 1896- .................................... 50 57 88

Ögren, Hedvig Sofia 1906-1984 ................................ 50 57 88

Ögren, Hilma 1872- .......................................... 64 65 151

Ögren, Johan Alfred 1873- ....................................... 45 51

Ögren, Johan Alvar 1909-1921 ..................................... 1100

Ögren, Johan Andreas 1826- ............................ 44 45 57 88 465

Ögren, Johan Helmer 1889- .......................................... 48

Ögren, Johanna Vilhelmina 1861- ................................. 53 54

Ögren, Jonas Gustaf 1834-1906 ................................... 44 58

Ögren, Karl Anton 1857- ......................................... 55 86

Ögren, Karl Anton 1868-1880 ........................................ 45

Ögren, Karl Anton 1900-1901 .................................. 50 57 88

Ögren, Karl Fredrik 1832- .......................................... 44

Ögren, Karl Hjalmar 1879- ........................................ 1116

Ögren, Karl Johan 1905-1979 ........................................ 51

Ögren, Karl Johan 1908-1973 ...................................... 1116

Ögren, Katarina Lovisa 1860-1911 ................................ 45 48

Ögren, Klara Magdalena 1836- ....................................... 44

Ögren, Klara Magdalena 1856-1931 ................................ 45 46

Ögren, Klara Maria 1905-1970 ..................................... 1116

Ögren, Klas Edvin 1903-1903 .................................. 50 57 88

Ögren, Kristina 1863-1929 .............................. 50 55 57 86 88

Ögren, Kristina 1865-1922 ....................................... 45 49

Ögren, Matilda 1874-1874 ........................................... 64

Ögren, Nils August 1866-1908 ...................................... 629

Ögren, Nils Olof 1830-1897 ................................ 44 50 55 86

Ögren, Olga Sofia 1903-1918 ...................................... 1100

Ögren, Olof Andreas 1879-1949 ............................... 1096 1100

Ögren, Per Wilhelm 1829-1870 .................................... 44 53

Ögren, Signe Eugenia 1903- ........................................ 629

Ögren, Signe Maria 1895-1981 ................................. 50 57 88

Öhgren-Andersson, Anders 1795-1873 ....................... 30 44 86 155

Öhgren-Andersson, Jonas 1798-1871 ............................... 30 67

Öhgren, Maria Charlotta 1858- ............................... 45 47 465

Öhman-Lundberg, Johan Gustaf 1843-1915 ........................... 1098

Öhman-Olofsson, Lars 1799-1869 ................................... 1153

Öhman, Agata Maria 1862- ......................................... 1153

Öhman, Anna Gustava 1869- ........................................ 1153

Öhman, Elsa Maria 1900-1901 ...................................... 1098

Öhman, Emma Ingeborg 1898-1898 ................................... 1098

Öhman, Emma Kristina 1896-1901 ................................... 1098

Öhman, Gustaf Anton 1859- ........................................ 1104

Öhman, Hulda Kristina 1872- ...................................... 1153

Öhman, Johan Alfred 1866- ........................................ 1153

Öhman, Karl Daniel 1831-1906 ................................ 1103 1104

Öhman, Karl Johan 1855- .......................................... 1104

Öhman, Karl Oskar 1863- .......................................... 1153

Öhman, Katarina Johanna 1865- .................................... 1153

Öhman, Kerstin Johanna 1909- ..................................... 1366

Öhman, Lars Johan 1871- .......................................... 1098

Öhman, Lars Petter 1827-1885 ..................................... 1366

Öhman, Margareta Johanna 1858-1931 ........................... 367 1350

Öhman, Maria Magdalena 1857- ..................................... 1104

Öhman, Nils Otto 1876- ........................................... 1153

Öhman, Olof 1836- ................................................ 1153

Öhman, Olof Anton 1857- .......................................... 1366

Öhman, Olof August 1861- ......................................... 1153

Öhman, Per 1826-1880 ............................................. 1350

Öhman, Ulrika Lovisa 1860- ....................................... 1353

Örjestad, Johan Oskar 1891-1973 ................................... 663

Östberg, Anna Catharina 1787-1861 ................................ 1005

Östensdotter, Anna Magdalena 1814-1896 ........................... 1396

Östensdotter, Brita 1735-1805 ...................................... 92

Östensdotter, Maria 1758-1825 ............................... 1612 1654

Östensson, Bert-Allan 1961- ....................................... 973

Östensson, Eva Margareta 1960- .................................... 973

Östensson, Jonas Hjalmar 1914- .................................... 972

Östensson, Karin Ingegerd 1948- ................................... 973

Östensson, Karin Ragnhild 1916- ................................... 972

Östensson, Karl Jonas 1839-1908 ........................... 815 923 964

Östensson, Karl Valdemar 1910-1994 ................................ 972

Östensson, Karl-Gunnar 1962- ...................................... 973

Östensson, Kjell Rune 1949- ....................................... 973

Östensson, Maj-Britt Viola 1957- .................................. 973

Östensson, Olof Ragnar 1918-1980 .............................. 972 973

Östensson, Sigrid Sofia 1911-1999 ................................. 972

Östensson, Östen Anton 1804-1884 .................................. 964

Österlund, Ally Agnes Martina 1928- .............................. 1311

Österlund, Anna Evelina 1884-1884 ................................ 1144

Österlund, Anna Kristina Emelie 1905- ............................ 1047

Österlund, Anna Linnéa 1905-1991 .................................. 206

Österlund, Anna Ottilia 1892-1982 ................................ 1144

Österlund, Astrid Amalia 1907-1992 ................................ 206

Österlund, Axel Leander 1887-1889 ................................ 1144

Österlund, Edit Sylvia 1911- ..................................... 1047

Österlund, Einar Otto Ludvig 1878- .......................... 1047 1311

Österlund, Ellen Charlotta 1920- ................................. 1311

Österlund, Elsa Maria 1908- ....................................... 206

Österlund, Erik Alexius 1900-1975 ................................. 968

Österlund, Erik Leander 1889- .................................... 1144

Österlund, Erik Sören 1926- ....................................... 968

Österlund, Frans Albin 1885-1900 ................................. 1144

Österlund, Fredrik Emanuel 1906- ................................. 1047

Österlund, Gerda Margareta 1923- ................................. 1311

Österlund, Gustaf Adolf 1900-1905 ................................ 1047

Österlund, Gustaf Einar 1908- .................................... 1047

Österlund, Henny Evelina 1905- ................................... 1144

Österlund, Inga Kristina 1921- ................................... 1311

Österlund, Johan Konrad 1890-1890 ................................ 1144

Österlund, Johan Viktor 1897- .................................... 1144

Österlund, Johannes 1864-1916 ................................. 968 970

Österlund, Karl Anton 1931-1933 .................................. 1311

Österlund, Karl Elof Sigvard 1903- ............................... 1047

Österlund, Karl Petter Otto 1881- ............................ 206 1144

Österlund, Lars Ingvar 1926- ..................................... 1311

Österlund, Nils Ludvig 1882- ..................................... 1144

Österlund, Nils Olof 1819-1889 ................................... 1144

Österlund, Olof Edvin 1910- ...................................... 1047

Österlund, Otto 1857-1952 .................................... 206 1144

Österlund, Rut Sofia 1904- ........................................ 970

Österlund, Signe Kristina 1894-1983 .............................. 1144

Österlund, Signe Kristina Amalia 1886-1887 ....................... 1144

Österlund, Signe Lovisa 1902- .................................... 1047

Österlund, Sten Sture 1934- ....................................... 968

Österlund, Tekla Amalia 1898-1899 ................................ 1144

Österlund, Tekla Amalia 1902-1976 ................................ 1144

Österlund, Valborg Erika 1903-1992 ................................ 206

Österström, Anders 1825-1856 ................................... 60 156

Österström, Anna Charlotta 1818-1888 ............................... 46

Österström, Hans 1789-1862 ......................................... 58

Österström, Lovisa 1828- ........................................... 58

Östman, Katarina 1843-1926 ......................................... 66

Öström-Danielsson, Isak 1760-1801 ............................ 993 1451

Öström, Anders 1844-1899 ......................................... 1099

Öström, Anders Mauritz 1889-1964 ............................ 1279 1280

Öström, Catharina Magdalena 1842-1893 ....................... 1275 1276

Öström, Daniel Erik 1797- ........................................ 1451

Öström, Elisabet Magdalena 1794-1794 ............................. 1451

Öström, Hans Gustaf 1840-1867 .................................... 1275

Öström, Henrik Gustaf 1798-1799 .................................. 1451

Öström, Hilma Aurora 1889-1979 ................................... 1279

Öström, Hilma Maria 1886-1887 ..................................... 943

Öström, Ingrid Johanna 1927- ..................................... 1280

Öström, Johan 1882-1961 ....................................... 943 944

Öström, Katarina Kristina 1855- ................................ 60 156

Öström, Klara Katarina 1878-1934 ................................. 1281

Öström, Lars Fredrik 1847-1890 .............................. 1275 1281

Öström, Lars Olof 1881-1932 ................................. 1281 1282

Öström, Maria Christina 1849-1924 ................... 220 228 1275 1283

Öström, Maria Kristina 1874-1901 ................................. 1099

Öström, Maria Kristina 1919- ..................................... 1282

Öström, Maria Magdalena 1796- .................................... 1451

Öström, Mauritz 1884-1884 ......................................... 943

Öström, Olof 1802-1877 .................................. 220 1178 1275

Öström, Olof Anders 1845-1893 ............................... 1275 1279

Öström, Rut Ingegerd 1928- ....................................... 1280

Öström, Torsten Andreas 1923- .................................... 1280