Personregister

Nummeranvisning avser tabellnummer.

Abborre-Eliasson, Efraim 1790-1851 ................................ 389

Abrahamsdotter, Alma Katarina 1878- ............................... 545

Abrahamsdotter, Amanda Maria 1870- ................................ 545

Abrahamsdotter, Eva Christina 1839-1920 ........................... 383

Abrahamsdotter, Naemi Lovisa 1868- ............................ 545 546

Abrahamsdotter, Signe Margareta 1883-1883 ......................... 545

Abrahamsson, Erik Alfred 1876- .................................... 545

Abrahamsson, Erik Anton 1872-1874 ................................. 545

Abrahamsson, Johan Hugo 1880-1885 ................................. 545

Abrahamsson, Karl 1804-1879 ............................. 71 72 256 544

Abrahamsson, Karl Jonas 1866- ..................................... 545

Abrahamsson, Nils Helmer 1882-1882 ................................ 545

Abrahamsson, Nils Petter 1826-1897 ................................ 392

Abrahamsson, Set Abraham 1874- .................................... 545

Adamsson, Jonas Ulrik 1855- ....................................... 179

Adamsson, Katarina Eufrosyna 1878- ................................ 179

Adolfsdotter, Johanna 1864-1864 ................................... 237

Adolfsdotter, Katarina Margareta 1872-1875 ........................ 237

Adolfsson, Anna Charlotta 1862- ................................... 237

Adolfsson, Anton 1880- ............................................ 237

Adolfsson, Bror Oskar 1899- ....................................... 238

Adolfsson, Erik 1870-1872 ......................................... 237

Adolfsson, Gustaf Adolf 1914-1914 ................................. 238

Adolfsson, Helge Olaus 1904- ...................................... 238

Adolfsson, Johan Adolf 1874-1956 .............................. 237 238

Adolfsson, Johanna Bernhardina 1877- .......................... 237 239

Adolfsson, John Bernhard 1898- .................................... 238

Adolfsson, Karl Fredrik 1866- ..................................... 237

Adolfsson, Karl Hilding 1901- ..................................... 238

Adolfsson, Markus Anton 1868-1868 ................................. 237

Adolfsson, Nils Martin 1916- ...................................... 238

Adolfsson, Olof Anton 1907- ....................................... 238

Adolfsson, Rut Charlotta 1903- .................................... 238

Adolfsson, Sven Artur 1906-1918 ................................... 238

Adolfsson, Ture Alexander 1909- ................................... 238

Ahlström, Albin Leonard 1887- ..................................... 341

Ahlström, Helge Leonard 1915- ..................................... 341

Ahlström, Hildegard Florentia 1906- ............................... 341

Ahlström, Ingeborg Fredrika 1909- ................................. 341

Ahlström, Karl Gustaf Albin 1912- ................................. 341

Ahlström, Vivan Mari 1917- ........................................ 341

Andersdotter, Anna 1752-1821 ...................................... 105

Andersdotter, Anna 1787-1788 ...................................... 247

Andersdotter, Anna 1796-1880 .................................. 247 288

Andersdotter, Anna Antonia 1808-1879 .......................... 315 350

Andersdotter, Anna Brita 1813-1879 ............................ 611 622

Andersdotter, Anna Catharina 1770-1770 ............................ 518

Andersdotter, Anna Catharina 1771-1814 ........................ 518 595

Andersdotter, Anna Catharina 1782-1855 ............................ 379

Andersdotter, Anna Catharina 1813-1891 ........................ 255 264

Andersdotter, Anna Charlotta 1842-1907 .......................... 47 49

Andersdotter, Anna Christina 1768-1827 ............................ 186

Andersdotter, Anna Christina 1793-1849 ............................ 174

Andersdotter, Anna Christina 1833-1838 ............................ 186

Andersdotter, Anna Fredrika 1818-1874 ............................. 423

Andersdotter, Anna Helena 1784-1837 ............................... 522

Andersdotter, Anna Johanna 1855- .................................. 397

Andersdotter, Anna Magdalena 1763-1763 ............................ 518

Andersdotter, Anna Magdalena 1782-1862 ............................. 47

Andersdotter, Anna Magdalena 1807-1880 ............................ 476

Andersdotter, Anna Magdalena 1835- ............................ 527 530

Andersdotter, Anna Magdalena 1835-1873 .......................... 17 19

Andersdotter, Anna Margareta 1784-1810 ............................. 41

Andersdotter, Anna Maria 1802-1878 ............................ 166 194

Andersdotter, Anna Ulrika 1853-1853 ............................... 263

Andersdotter, Beata 1772-1809 ..................................... 526

Andersdotter, Beata 1779-1846 ..................................... 371

Andersdotter, Beata Magdalena 1825-1896 ........................... 258

Andersdotter, Brita Catharina 1836-1913 ......................... 47 48

Andersdotter, Brita Charlotta 1836-1836 ............................ 17

Andersdotter, Brita Christina 1776- ............................... 105

Andersdotter, Brita Christina 1784-1861 ........................... 476

Andersdotter, Brita Christina 1809-1871 ........................... 175

Andersdotter, Brita Christina 1813-1875 ........................... 327

Andersdotter, Brita Christina 1841-1908 ........................... 601

Andersdotter, Brita Margareta 1804-1877 ..................... 12 13 471

Andersdotter, Brita Margareta 1812-1873 ........................... 604

Andersdotter, Brita Maria 1856-1894 ............................... 486

Andersdotter, Catharina 1725-1795 ............................. 519 584

Andersdotter, Catharina 1755-1844 .................................. 36

Andersdotter, Catharina 1766-1766 ................................. 518

Andersdotter, Catharina Charlotta 1831-1912 ....................... 290

Andersdotter, Catharina Charlotta 1846- ................... 532 548 563

Andersdotter, Catharina Elisabet 1805-1889 ........................ 395

Andersdotter, Catharina Johanna 1807-1891 .......................... 65

Andersdotter, Catharina Johanna 1855-1919 ..................... 170 172

Andersdotter, Catharina Lovisa 1832-1897 .......................... 443

Andersdotter, Catharina Margareta 1855-1902 ................. 17 25 624

Andersdotter, Catharina Ulrika 1806-1843 .......................... 530

Andersdotter, Charlotta Sofia 1841-1905 ........................... 238

Andersdotter, Charlotta Vilhelmina 1843- ........................ 17 21

Andersdotter, Christina 1777- ..................................... 518

Andersdotter, Christina 1783-1847 ................................. 136

Andersdotter, Christina Catharina 1793-1873 ....................... 178

Andersdotter, Christina Catharina 1797-1869 .................... 93 438

Andersdotter, Christina Lena 1791-1791 ............................ 166

Andersdotter, Christina Lovisa 1853-1881 .......................... 395

Andersdotter, Christina Margareta 1786-1871 ................... 247 248

Andersdotter, Christina Margareta 1819-1882 ....................... 523

Andersdotter, Edla Sofia 1852-1891 ............................ 332 338

Andersdotter, Elisabet Catharina 1827-1901 ........................ 178

Andersdotter, Erika Charlotta 1842-1914 .................... 32 527 536

Andersdotter, Eva 1835-1907 ................................... 432 438

Andersdotter, Eva Magdalena 1796-1877 ............................. 182

Andersdotter, Eva Maria 1859-1863 ................................. 170

Andersdotter, Fredrika Albertina 1839-1931 ........................ 484

Andersdotter, Fredrika Evelina 1867-1954 .......................... 148

Andersdotter, Gustava Sofia 1843-1915 ........................... 64 66

Andersdotter, Helena 1802-1802 .................................... 247

Andersdotter, Hulda Charlotta 1838-1838 ............................ 17

Andersdotter, Ingeborg 1719-1752 .................................. 106

Andersdotter, Johanna Carolina 1851-1851 ........................... 17

Andersdotter, Johanna Josefina 1846-1885 ................. 64 67 80 374

Andersdotter, Katarina Agata 1861-1891 ............................ 124

Andersdotter, Katarina Vilhelmina 1860-1910 ....................... 515

Andersdotter, Magdalena 1765-1829 ......................... 495 518 520

Andersdotter, Magdalena 1797-1872 ............................. 247 301

Andersdotter, Magdalena 1805-1850 ................................. 425

Andersdotter, Magdalena 1820-1892 .................................. 56

Andersdotter, Magdalena 1825- ...................................... 76

Andersdotter, Magdalena Catharina 1841-1912 ....................... 277

Andersdotter, Magdalena Charlotta 1815-1880 ....................... 183

Andersdotter, Magdalena Erika 1863- ............................... 398

Andersdotter, Magdalena Lovisa 1840-1878 ........................ 64 65

Andersdotter, Magdalena Sofia 1810-1884 ........................... 307

Andersdotter, Magdalena Sofia 1830-1898 ............... 246 432 433 448

Andersdotter, Magdalena Sofia 1848-1934 ........................... 411

Andersdotter, Magdalena Sofia 1853- ........................... 170 171

Andersdotter, Margareta 1761-1784 ................................. 518

Andersdotter, Margareta 1813-1873 ................................. 214

Andersdotter, Margareta Catharina 1805-1848 ....................... 302

Andersdotter, Margareta Catharina 1812-1857 ....................... 333

Andersdotter, Margareta Helena 1856-1924 ...................... 263 264

Andersdotter, Margareta Sofia 1837-1879 ................... 327 334 564

Andersdotter, Margareta Sofia 1849-1864 ............................ 47

Andersdotter, Margareta Sofia 1855- ............................... 609

Andersdotter, Margeta 1708-1757 ..................................... 3

Andersdotter, Maria 1722-1774 ..................................... 166

Andersdotter, Maria 1768-1862 ..................................... 141

Andersdotter, Maria 1791-1867 ................................. 151 384

Andersdotter, Maria Amalia 1836-1897 .......................... 432 441

Andersdotter, Maria Brita 1772- ................................... 518

Andersdotter, Maria Brita 1787-1787 ............................... 166

Andersdotter, Maria Brita 1826-1868 ............................... 303

Andersdotter, Maria Catharina 1787-1841 ........................ 47 227

Andersdotter, Maria Catharina 1834-1911 ........................... 208

Andersdotter, Maria Charlotta 1828-1916 ........................... 460

Andersdotter, Maria Charlotta 1862-1908 ........................... 263

Andersdotter, Maria Christina 1791-1841 ........................... 459

Andersdotter, Maria Christina 1837-1897 ......................... 17 20

Andersdotter, Maria Johanna 1827-1894 ............................. 125

Andersdotter, Maria Johanna 1838-1913 ............................. 542

Andersdotter, Maria Magdalena 1834-1914 ........................... 370

Andersdotter, Maria Margareta 1796-1865 ......................... 19 21

Andersdotter, Maria Margareta 1852-1852 ........................... 263

Andersdotter, Maria Matilda 1840- .................................. 47

Andersdotter, Maria Vilhelmina 1848-1914 .................... 64 68 501

Andersdotter, Matilda Amalia 1844-1886 ...................... 17 22 552

Andersdotter, Sara 1794-1856 ....................................... 58

Andersdotter, Sara 1795-1875 ...................................... 143

Andersdotter, Sara Catharina 1827-1902 ............................ 179

Andersdotter, Ulrika 1781-1819 ............................ 150 518 613

Andersdotter, Ulrika 1800-1882 .................................... 596

Andersdotter, Ulrika Lovisa 1821-1868 ............................. 411

Andersdotter, Ulrika Magdalena 1846-1898 ........................ 47 51

Andersdotter, Ulrika Margareta 1854-1924 .......................... 278

Andersdotter, Ulrika Maria 1831-1891 .............................. 550

Andersson-Lind, Lars Johan 1835-1899 .............................. 308

Andersson-Ling, Per Otto 1854- ................................ 376 378

Andersson, Agnes Emilia Davida 1903-1974 ........................... 24

Andersson, Aina Erika 1905-1913 ................................... 405

Andersson, Aina Sofia 1919- ....................................... 308

Andersson, Alfrida Elisabet 1901-1903 ............................. 308

Andersson, Alida Sofia 1896- ...................................... 404

Andersson, Alma Adelia 1896-1983 .................................. 581

Andersson, Anders 1732-1766 ....................................... 247

Andersson, Anders 1741-1807 ....................................... 526

Andersson, Anders 1759-1826 ....................................... 247

Andersson, Anders 1788-1866 ....................................... 394

Andersson, Anders 1793-1859 ................................... 166 186

Andersson, Anders 1795-1862 ....................................... 465

Andersson, Anders 1806-1872 ....................................... 411

Andersson, Anders 1807-1868 ..................................... 12 17

Andersson, Anders 1814-1850 ....................................... 532

Andersson, Anders 1827-1827 ....................................... 186

Andersson, Anders 1828- ........................................... 186

Andersson, Anders 1833- ............................................ 47

Andersson, Anders 1835-1873 ....................................... 124

Andersson, Anders 1837-1916 ....................................... 316

Andersson, Anders 1843-1906 ....................................... 567

Andersson, Anders 1862-1862 ....................................... 170

Andersson, Anders Albert 1880-1881 ................................. 18

Andersson, Anders Albin 1902-1987 ................................. 405

Andersson, Anders Edvin 1887- ..................................... 488

Andersson, Anders Edvin 1893-1979 ................................. 173

Andersson, Anders Einar 1891- ..................................... 265

Andersson, Anders Gottfrid 1912-1913 .............................. 602

Andersson, Anders Gustaf 1838-1891 ................................ 351

Andersson, Anders Johan Oskar 1874-1921 ........................... 395

Andersson, Anders Leonard 1863- ................................... 446

Andersson, Anders Ludvig 1874-1952 ................................ 602

Andersson, Anders Otto 1868-1868 .................................. 263

Andersson, Anders Petter 1864-1865 ................................ 170

Andersson, Anders Salomon 1858- ................................... 488

Andersson, Anders Wilhelm 1840-1930 ....................... 432 436 446

Andersson, Anna Augusta 1872-1922 ................................. 351

Andersson, Anna Hedina 1917- ...................................... 405

Andersson, Anna Hildur Maria 1885- ................................ 193

Andersson, Anna Margareta 1870-1944 ........................... 427 428

Andersson, Anny Elvira Lovisa 1913-1972 ........................... 316

Andersson, Augusta Sofia 1872- .................................... 333

Andersson, Axel Algot 1903- ....................................... 265

Andersson, Axel Ferdinand 1885- .................................... 24

Andersson, Betty Maria 1889-1890 .................................. 265

Andersson, Christian 1766-1823 ................................ 518 526

Andersson, Christopher 1796-1797 .................................. 166

Andersson, Christopher 1799-1799 .................................. 166

Andersson, Daniel 1729-1809 ....................................... 503

Andersson, Edla Erika 1872-1926 ........................... 436 446 448

Andersson, Edla Kristina 1869- ............................ 329 333 334

Andersson, Edla Maria 1886-1894 ................................... 488

Andersson, Elsa Vilhelmina 1897- ................................... 24

Andersson, Emeli Augusta 1887-1916 ................................ 404

Andersson, Emma Maria 1893-1947 .................................... 24

Andersson, Erik 1724-1753 ......................................... 220

Andersson, Erik 1775-1775 ......................................... 518

Andersson, Erik 1776- ............................................. 518

Andersson, Erik 1812-1860 .......................................... 54

Andersson, Erik Alfred 1911-1984 .................................. 405

Andersson, Erik Ferdinand 1856-1922 ............................... 404

Andersson, Erik Hjalmar 1885-1890 ................................. 488

Andersson, Erik Hjalmar 1903-1968 ................................. 488

Andersson, Erik Leonard 1891-1965 ................................. 265

Andersson, Erik Viktor 1883-1886 .................................. 404

Andersson, Erika Charlotta 1853-1936 ............................... 76

Andersson, Ester Lovisa 1898- ..................................... 488

Andersson, Frans August 1874- ...................................... 50

Andersson, Fredrik Wilhelm 1874-1934 .............................. 316

Andersson, Gustaf Adrian 1879- .................................... 395

Andersson, Gustaf Albert 1877-1878 ................................ 395

Andersson, Gustaf Erling 1922- .................................... 567

Andersson, Gustaf Fredrik 1853- ............................... 326 581

Andersson, Gustaf Linus 1895-1963 ................................. 567

Andersson, Hanna Katarina 1902- ................................... 488

Andersson, Hedvig Katarina 1902-1902 .............................. 265

Andersson, Helga Alfrida 1908- .................................... 308

Andersson, Hilda Magdalena 1881-1921 ............................... 24

Andersson, Hilda Maria 1897- ...................................... 265

Andersson, Hildur Elisabet 1898- .................................. 488

Andersson, Hildur Johanna 1894-1972 ............................... 265

Andersson, Hilma Karolina 1889-1968 ............................... 326

Andersson, Hilma Kristina 1891-1976 ............................... 488

Andersson, Hilma Maria 1864-1926 .................................. 300

Andersson, Hulda Sofia 1877-1950 .................................. 480

Andersson, Ida Katarina 1875-1955 .................................. 18

Andersson, Isak 1797-1797 ......................................... 166

Andersson, Isak 1800-1800 ......................................... 166

Andersson, Jakob 1811-1882 ................................ 128 508 599

Andersson, Jakob 1825-1890 ............................ 186 187 382 487

Andersson, Jenny Sofia 1890-1959 .................................. 173

Andersson, Johan Abel 1890-1954 .................................... 24

Andersson, Johan Albert 1884-1886 ................................. 395

Andersson, Johan Albin 1875- ...................................... 308

Andersson, Johan Alfred 1906-1976 ................................. 316

Andersson, Johan Anton 1874- ....................................... 18

Andersson, Johan Artur 1900- ...................................... 308

Andersson, Johan Gustaf 1818-1891 ................................. 394

Andersson, Johan Gustaf 1831-1915 ................................. 407

Andersson, Johan Gustaf 1836-1844 .................................. 64

Andersson, Johan Gustaf 1848-1848 .................................. 17

Andersson, Johan Gustaf 1861- ..................................... 403

Andersson, Johan Hjalmar 1886-1886 ................................ 265

Andersson, Johan Hugo 1889-1963 ................................... 488

Andersson, Johan Jakob 1801-1801 .................................. 166

Andersson, Johan Jakob 1823-1900 .............................. 131 465

Andersson, Johan Konrad 1887-1888 ................................. 265

Andersson, Johan Leonard 1859-1932 ............................ 263 265

Andersson, Johan Oskar 1888-1928 .................................. 265

Andersson, Johan Petter 1824-1911 ................................. 202

Andersson, Johan Viktor 1886-1957 ................................. 395

Andersson, Johannes 1794-1796 ..................................... 166

Andersson, Jonas 1790-1845 .................................... 247 267

Andersson, Jonas 1830-1888 ........................................ 272

Andersson, Jonas 1832- ............................................. 47

Andersson, Jonas 1895-1967 ........................................ 173

Andersson, Jonas Albin 1904- ...................................... 308

Andersson, Jonas Gustaf 1854- ..................................... 175

Andersson, Jöns 1705-1758 ........................................... 3

Andersson, Karl 1810-1841 ......................................... 171

Andersson, Karl 1838-1876 .......................................... 65

Andersson, Karl 1848-1853 .......................................... 47

Andersson, Karl Alfred 1864- .................................. 403 405

Andersson, Karl Anton 1841- ........................................ 64

Andersson, Karl Emil 1898-1926 .................................... 405

Andersson, Karl Erik 1830- ........................................ 186

Andersson, Karl Gotthard 1893-1968 ................................ 265

Andersson, Karl Jakob 1845-1911 ................................... 343

Andersson, Karl Johan 1816-1892 ................................... 114

Andersson, Karl Johan 1866- ....................................... 437

Andersson, Karl Konrad 1893-1968 .................................. 404

Andersson, Karl Ludvig 1867-1874 .................................. 446

Andersson, Katarina Sofia 1891-1955 ............................... 395

Andersson, Knut Algot 1908-1908 ................................... 488

Andersson, Knut Ludvig 1886- ....................................... 18

Andersson, Kristina 1882-1882 ...................................... 18

Andersson, Lars 1736-1809 ......................................... 347

Andersson, Lars 1771-1826 ..................................... 518 594

Andersson, Lars 1788-1868 ..................................... 166 167

Andersson, Lars 1836- ............................................. 186

Andersson, Lars 1857- ......................................... 170 173

Andersson, Lars 1858-1859 ......................................... 263

Andersson, Lars Anton 1833-1898 ................................. 17 18

Andersson, Lars August 1879- ....................................... 18

Andersson, Lars Fredrik 1802-1886 ................................. 250

Andersson, Lars Fredrik 1833-1908 ................................. 577

Andersson, Lars Johan 1841-1893 ................................... 484

Andersson, Lars Konrad 1898-1899 .................................. 265

Andersson, Lars Oskar 1855-1855 ................................... 263

Andersson, Linus Holger 1926- ..................................... 567

Andersson, Magdalena Sofia 1857-1918 .......................... 403 404

Andersson, Margareta Matilda 1888- ................................. 24

Andersson, Maria Charlotta 1871- ................................... 50

Andersson, Maria Johanna 1864- .................................... 437

Andersson, Maria Karolina 1862-1933 ................................ 98

Andersson, Maria Kristina 1876-1952 ........................... 427 430

Andersson, Maria Vilhelmina 1865- ............................. 446 447

Andersson, Matthias 1777-1857 ................................. 249 335

Andersson, Nanny Sofia 1896- ...................................... 488

Andersson, Nils 1795-1868 ..................................... 247 284

Andersson, Nils 1861-1923 ......................................... 177

Andersson, Nils Adolf 1867-1868 ................................... 403

Andersson, Nils August 1833-1912 .............................. 329 333

Andersson, Nils Bernhard 1890-1970 ................................ 404

Andersson, Nils Johan 1849- ..................................... 17 23

Andersson, Nils Olof 1838-1912 ..................................... 98

Andersson, Nils Petter 1786-1805 .................................. 166

Andersson, Nils Petter 1808-1892 .................................. 492

Andersson, Nils Petter 1840-1894 .............................. 186 193

Andersson, Olga Erika 1900-1989 ................................... 488

Andersson, Olof 1793-1841 ......................................... 459

Andersson, Olof 1828-1915 ......................................... 192

Andersson, Olof 1837- .............................................. 47

Andersson, Olof 1842-1917 ......................................... 353

Andersson, Olof Albin 1880- ........................................ 24

Andersson, Olof Alfred 1877- ....................................... 18

Andersson, Olof Petter 1810-1889 .................................. 127

Andersson, Olof Petter 1840-1894 .................................. 427

Andersson, Oskar Adrian 1888-1889 .................................. 18

Andersson, Per 1654-1740 ............................................ 1

Andersson, Per 1737-1807 .......................................... 215

Andersson, Per 1787-1865 .......................................... 574

Andersson, Per 1803-1878 ...................................... 441 446

Andersson, Per 1808-1875 ................................ 12 26 536 539

Andersson, Per 1813-1891 ........................................ 28 30

Andersson, Per 1829- .............................................. 207

Andersson, Per 1840-1840 ........................................... 17

Andersson, Per 1844-1922 ........................................ 47 50

Andersson, Per 1854-1926 ........................................ 17 24

Andersson, Per Alfred 1904-1904 ................................... 405

Andersson, Per Anton 1859- ........................................ 403

Andersson, Per Anton 1870-1886 ..................................... 50

Andersson, Per August 1842-1842 .................................... 17

Andersson, Per August 1846-1846 .................................... 17

Andersson, Per Johan 1832-1903 ................................ 432 437

Andersson, Per Leonard 1883-1884 ................................... 18

Andersson, Per Valfrid 1883-1949 ................................... 24

Andersson, Per Wilhelm 1851-1919 .................................. 379

Andersson, Peter 1760-1760 ........................................ 518

Andersson, Petter 1805-1805 ........................................ 12

Andersson, Sally Elvira 1905-1912 ................................. 488

Andersson, Sanny Eufrosyna Augusta 1887-1895 ...................... 193

Andersson, Selma Karolina 1876- ............................... 446 449

Andersson, Set Saul 1895-1901 ...................................... 24

Andersson, Sigrid Maria 1909-1982 ................................. 405

Andersson, Sofia Eugenia 1891-1909 ................................ 171

Andersson, Sven Håkan Augustin 1915-1982 .......................... 602

Andersson, Vanja Maria 1894-1984 .................................. 488

Andersson, Vendla Eugenia 1899-1987 ............................... 405

Andersson, Zakris 1771-1830 .................................... 47 227

Andersson, Zakris 1827-1905 ....................................... 200

Antonsdotter, Anna Matilda 1854-1910 .............................. 258

Apelborg, Anders Adolf 1903-1978 .................................. 316

Arnqvist, Hulda Maria 1880-1950 ................................... 292

Arnqvist, Johan Olof 1844- ........................................ 292

Arvidsdotter, Magdalena 1779-1875 ................................. 305

Arvidsson, Arvid 1734-1809 .................................... 248 305

Arvidsson, Nils 1789-1871 ......................................... 248

Backlund, Anna Nikolina 1874-1953 ............................. 481 484

Backlund, Birgit Vilhelmina Antoinetta 1914- ...................... 482

Backlund, Brita Johanna 1869-1911 ............................. 481 483

Backlund, Edna Emilia Ingegerd 1911- .............................. 482

Backlund, Estrid Anna Eugenia 1903- ............................... 482

Backlund, Gertrud Mirjam Elisabet 1913- ........................... 482

Backlund, Johan Anton 1865- ................................... 481 482

Backlund, Mabel Elisabet Johanna 1906-1912 ........................ 482

Backlund, Magdalena Augustina 1863- ............................... 481

Backlund, Nils Gustaf 1835-1914 ............................... 476 481

Backlund, Ragnhild Edit Maria 1901- ............................... 482

Backman, Christina Margareta 1818-1818 ............................ 108

Backman, Isak 1786- ............................................... 108

Backman, Johan 1828- .............................................. 108

Backman, Jonas 1820- .............................................. 108

Backman, Margareta Catharina 1826- ................................ 108

Backman, Per 1823- ................................................ 108

Bele, Gustaf Adolf 1888- .......................................... 113

Berg-Gabrielsson, Nils 1813-1891 .............................. 348 349

Berg, Anna Catharina 1843-1901 ................................ 349 357

Berg, Brita Margareta 1840-1923 ............................... 349 353

Berg, Christina Sofia 1846-1846 ................................... 349

Berg, Erik Johan 1844-1848 ........................................ 349

Berg, Erik Matthias 1850-1926 ................................. 349 359

Berg, Karl Oskar 1854- ............................................ 349

Berg, Lars Johan 1852- ............................................ 349

Berg, Olof Anton 1847-1855 ........................................ 349

Berg, Ulrika Lovisa 1846-1854 ..................................... 349

Berglund, Konrad 1881- ............................................ 449

Berglund, Per 1845- ............................................... 449

Berglund, Rode 1917-1998 .......................................... 449

Berglund, Rut 1904- ............................................... 449

Bergqvist, Alma Lovisa 1909-1997 .................................. 546

Bergqvist, Anders Gustaf 1866-1961 ................................ 546

Bergqvist, Erik Emanuel 1903-1911 ................................. 546

Bergqvist, Göte Engelbert 1907-1981 ............................... 546

Bergqvist, Helga Maria 1898-1994 .................................. 546

Bergqvist, Karl Gustaf 1901-1993 .................................. 546

Bergqvist, Set Yngve Johannes 1906-1908 ........................... 546

Bergqvist, Viktor Abraham 1900-1907 ............................... 546

Bergström, Anna Hildegard 1909-1991 ............................... 352

Bergström, Anna Karolina 1883- .................................... 492

Bergström, Erik Konrad 1890- ...................................... 492

Bergström, Gabriel 1838-1913 .................................. 349 350

Bergström, Ida Sofia 1889- ........................................ 492

Bergström, Karl Petter 1845-1924 .................................. 492

Bergström, Knut Gabriel Ingevald 1903-1991 ........................ 352

Bergström, Lars Olof 1872-1951 ................................ 350 352

Bergström, Magnus 1884- ........................................... 492

Bergström, Maria Augusta 1893-1971 ................................ 351

Bergström, Maria Kristina 1867-1867 ............................... 350

Bergström, Nils 1844-1910 ..................................... 349 358

Bergström, Nils Albert 1881- ...................................... 492

Bergström, Nils Ferdinand 1868-1954 ........................... 350 351

Bergström, Nils Ivar 1905-1985 .................................... 352

Bergström, Olga Kristina 1897-1968 ................................ 352

Bergström, Olof Adolf 1871-1872 ................................... 350

Bergström, Olof Bernhard 1898-1986 ................................ 352

Bergström, Otto Fridolf 1899-1901 ................................. 492

Bergström, Signe Maria 1894-1972 .................................. 492

Bergström, Signe Maria 1895- ...................................... 352

Bergström, Svea Laura 1912-1982 ................................... 352

Bergström, Vendla Sofia 1902-1903 ................................. 351

Bjurman, Anders 1777-1832 .......................................... 38

Bjurman, Fredrika Vilhelmina 1820-1867 ............................. 38

Blom-Olofsson, Per Albin 1878-1951 ............................ 477 479

Blom, Hedvig Karolina 1913-1993 ................................... 479

Blom, Hilding Johannes 1904-1916 .................................. 479

Blom, Hilma Teolinda 1905-1986 .................................... 479

Blom, Hulda Sofia 1904-1977 ....................................... 479

Blom, Karl Helge 1911- ............................................ 479

Blom, Nils Paul Emanuel 1914- ..................................... 479

Blom, Olof Albin Sixten 1909-1920 ................................. 479

Blom, Rubin August Kornelius 1917- ................................ 479

Blom, Rut Karin Kornelia 1917-1988 ................................ 479

Blom, Valborg Kristina 1907-1916 .................................. 479

Boberg, Alma Kristina 1889-1968 .................................... 92

Boberg, Anders Oskar 1852-1856 ..................................... 89

Boberg, Anna Amanda 1878-1956 ...................................... 91

Boberg, Anna Augustina 1849-1930 ................................ 89 93

Boberg, Göran Petter 1844-1911 .............................. 89 91 103

Boberg, Hulda Kristina 1883-1883 ................................... 91

Boberg, Johan David 1854-1856 ...................................... 89

Boberg, John Georg 1890-1890 ....................................... 91

Boberg, Karl Gunnar 1886-1947 ...................................... 92

Boberg, Karl Olof 1848-1877 ........................................ 89

Boberg, Klara Fredrika Amanda 1858-1928 ......................... 89 94

Boberg, Klara Johanna 1882-1883 .................................... 91

Boberg, Lars Wilhelm 1845-1888 .................................. 89 92

Boberg, Lovisa Charlotta Matilda 1846-1847 ......................... 89

Boberg, Lovisa Johanna 1856-1856 ................................... 89

Boberg, Margareta Charlotta 1882-1974 .............................. 92

Boberg, Maria Georgina Axelia 1879- ................................ 91

Boberg, Maria Margareta 1842-1900 ............................... 89 90

Boberg, Per 1814-1894 .............................................. 89

Boberg, Per Otto 1884-1950 ..................................... 91 103

Boberg, Per Wilhelm 1878- .......................................... 92

Boberg, Tekla Maria Teresia 1880- .................................. 92

Bodén-Andersdotter, Christina 1795-1870 ......................... 14 46

Boman-Johansson, Nils 1807-1852 ............................... 315 350

Boman-Nilsson, Johan 1776-1865 .................................... 317

Boman-Persson, Anders Gustaf 1792-1875 ............................. 58

Boman, Anders 1801-1868 ........................................... 530

Boman, Anders Wilhelm 1826-1907 ................................... 499

Boman, Anna Maria Margareta 1857- ................................. 530

Boman, Carolina 1829-1907 .......................................... 58

Boman, Erik Alfred 1866- .......................................... 530

Boman, Katarina Kristina 1859- .................................... 530

Boman, Per Anton 1834- ............................................ 530

Boman, Per Anton 1862- ............................................ 530

Boström-Eriksson, Matthias 1778-1852 ............................... 36

Boström-Jonsson, Jonas Petter 1805- ............................. 36 41

Boström-Jonsson, Olof 1806-1868 ................................. 36 42

Boström-Karlsson, Jonas 1818- ..................................... 196

Boström-Karlsson, Karl 1823-1882 .............................. 196 197

Boström, Aina Sofia 1909- ......................................... 473

Boström, Alma Johanna 1902-1989 ................................... 558

Boström, Amalia Vilhelmina 1878- .................................. 100

Boström, Amanda Charlotta 1898-1972 ................................ 99

Boström, Anders Gustaf 1853-1881 ................................... 35

Boström, Anna Catharina 1818-1881 ................................. 216

Boström, Anna Elisabet 1905-1987 .................................. 558

Boström, Anna Johanna 1847-1911 .................................... 42

Boström, Anna Katarina 1860- ...................................... 217

Boström, Anna Kristina 1886- ....................................... 96

Boström, Anna Laurentia 1892-1892 ................................. 101

Boström, Anna Laurentia 1893-1974 ................................. 101

Boström, Anna Lovisa 1843-1844 .................................... 216

Boström, Anna Margareta 1851- ....................................... 5

Boström, Anna Sofia 1870- ......................................... 100

Boström, Annie Augusta 1907-1987 .................................. 473

Boström, Anton Wilhelm 1828-1871 ................................ 13 15

Boström, Augusta 1871-1874 ......................................... 46

Boström, Axel Rudolf 1890- ......................................... 96

Boström, Bengt Gunnar 1917-1927 ................................... 473

Boström, Brita Charlotta 1814-1877 ........................... 36 52 77

Boström, Brita Sofia 1843- ......................................... 42

Boström, Catharina Christina 1841- ............................ 216 219

Boström, Catharina Johanna 1847- .................................. 233

Boström, Christina Margareta 1852- ................................. 14

Boström, Edit Charlotta 1906- ..................................... 558

Boström, Elin Karolina 1868- ...................................... 197

Boström, Elsa Matilda 1871-1871 ................................... 197

Boström, Emma Adelina 1910-1977 ................................... 558

Boström, Emma Christina 1854- ..................................... 197

Boström, Emma Margareta 1906- ...................................... 99

Boström, Emma Maria 1912-1921 ..................................... 473

Boström, Erik 1810-1811 ............................................ 36

Boström, Erik Gustaf 1914-1994 .................................... 473

Boström, Erik Reinhold 1859- ...................................... 197

Boström, Ester Maria 1866-1883 ..................................... 43

Boström, Fredrik 1841-1924 .................................. 42 46 558

Boström, Fredrik Valfrid 1865- ..................................... 46

Boström, Fredrik Viktor 1903-1973 ................................. 558

Boström, Fredrika Charlotta 1865- ......................... 100 102 610

Boström, Fredrika Eleonora 1829-1904 ........................... 87 104

Boström, Gustaf Alfred 1858- ....................................... 95

Boström, Gustaf Rickard 1901-1996 .................................. 99

Boström, Gustaf Robert 1881- ....................................... 96

Boström, Gustava 1836- ........................................ 216 218

Boström, Gustava 1862-1863 ........................................ 217

Boström, Göran Petter 1840-1841 .................................... 35

Boström, Hans 1794-1849 ........................................ 13 471

Boström, Hedvig Sofia 1878- ........................................ 46

Boström, Henny Charlotta 1909-1991 ................................ 472

Boström, Henny Kristina 1910- ..................................... 473

Boström, Henrik Johan 1825-1904 ................................. 13 14

Boström, Henrika Sofia 1850-1921 ................................... 14

Boström, Hilma Erika 1863- ........................................ 197

Boström, Hulda Elisabet 1871- ..................................... 197

Boström, Jenny Augusta 1908-1991 .................................. 558

Boström, Johan 1808-1848 ...................................... 215 216

Boström, Johan 1830- ............................................... 42

Boström, Johan Albert 1858- ....................................... 197

Boström, Johan Alfred 1862- ........................................ 16

Boström, Johan August 1877- ........................................ 96

Boström, Johan Edvard 1853-1853 .................................... 42

Boström, Johan Erik 1848- .......................................... 35

Boström, Johan Hilmar 1899-1901 ................................... 101

Boström, Johan Hilmar 1902-1975 ................................... 101

Boström, Johan Petter 1833-1865 ............................... 216 217

Boström, Johan Robert 1858- ........................................ 14

Boström, Johan Wilhelm Linius 1883- ............................... 100

Boström, Johanna Augusta 1856-1863 ................................. 14

Boström, Johanna Sofia 1903-1920 .................................. 472

Boström, Johanna Vilhelmina 1864-1865 ............................. 217

Boström, John Alexis 1918-2003 .................................... 473

Boström, Jonas 1830- ............................................... 41

Boström, Jonas 1837- ............................................ 42 45

Boström, Jonas Anton 1859- ......................................... 16

Boström, Jonas Fredrik 1832-1835 ................................... 42

Boström, Jonas Petter 1830-1903 ............................. 13 16 471

Boström, Karl 1846-1847 ........................................... 216

Boström, Karl Adrian 1895-1976 ..................................... 99

Boström, Karl August 1872-1874 .................................... 100

Boström, Karl August 1875-1927 .................................... 100

Boström, Karl Fredrik 1870- ................................ 16 471 472

Boström, Karl Fridolf 1884-1885 .................................... 96

Boström, Karl Fridolf 1888- ........................................ 96

Boström, Karl Henrik 1906-1993 .................................... 473

Boström, Karl Jakob 1838-1847 ...................................... 13

Boström, Karl Johan 1860-1861 ...................................... 16

Boström, Karl Jonas 1852-1852 ..................................... 197

Boström, Karl Jonas 1865-1933 ................................... 97 99

Boström, Karl Ludvig 1865-1865 ..................................... 95

Boström, Karl Magnus 1853- ........................................ 197

Boström, Karl Olof 1830-1885 .................................... 42 43

Boström, Karl Olof 1858-1880 ....................................... 43

Boström, Karl Olof 1904-1904 ...................................... 473

Boström, Karl Otto 1901- .......................................... 558

Boström, Karl Petter 1814-1888 .................................. 87 88

Boström, Karl Uno 1907-1991 ....................................... 472

Boström, Karl Viktor 1896-1897 .................................... 558

Boström, Klara Olivia 1880-1938 ............................... 100 103

Boström, Lars Hjalmar 1897-1908 ................................... 101

Boström, Lars Johan 1820-1873 ................................... 87 95

Boström, Lars Johan 1854-1923 ................................... 95 96

Boström, Lars Olof 1863-1930 .................................. 100 101

Boström, Lars Oskar 1879- .......................................... 96

Boström, Lars Petter 1809-1867 .................................... 233

Boström, Lars Petter 1849-1854 ..................................... 35

Boström, Lovisa Olivia 1843- ....................................... 35

Boström, Magdalena Charlotta 1853-1926 ............................. 42

Boström, Margareta Katarina 1865- ................................. 100

Boström, Margareta Matilda 1835-1891 ............................ 42 44

Boström, Margareta Vilhelmina 1862-1863 ............................ 15

Boström, Maria Augusta 1850- ....................................... 42

Boström, Maria Augusta 1864-1864 ................................... 43

Boström, Maria Catharina 1850- .................................... 197

Boström, Maria Johanna 1867- ...................................... 100

Boström, Maria Johanna 1902-1951 ................................... 99

Boström, Maria Lovisa 1905- ....................................... 472

Boström, Maria Sofia 1875-1940 ............................. 16 471 474

Boström, Maria Ulrika 1842- ........................................ 35

Boström, Matilda Carolina 1856-1858 ............................... 197

Boström, Nanny Augusta 1875-1916 ................................... 46

Boström, Nanny Lovisa 1869-1874 .................................... 46

Boström, Nils Anton 1847-1849 ...................................... 42

Boström, Nils August 1845-1845 ..................................... 42

Boström, Olga Sofia 1899- ......................................... 558

Boström, Olivia Kristina 1893- .................................... 558

Boström, Olof 1812-1870 ......................................... 34 35

Boström, Olof Albin 1893-1981 ...................................... 99

Boström, Olof August 1846- ......................................... 35

Boström, Olof Daniel 1836-1917 ..................................... 13

Boström, Olof Edvin 1897- ......................................... 558

Boström, Olof Konrad 1895-1962 .................................... 101

Boström, Olof Ludvig 1867-1935 ................................. 46 558

Boström, Olof Wilhelm 1827-1897 ............................ 87 100 610

Boström, Oskar Bernhard 1861- ..................................... 197

Boström, Otto Alexander 1904-1922 ................................. 473

Boström, Per Anton 1854- ........................................... 14

Boström, Per Axel 1873-1874 ........................................ 46

Boström, Per Enus 1903-1988 ....................................... 473

Boström, Per Gustaf 1840-1892 ...................................... 42

Boström, Per Leonard 1856-1887 ..................................... 35

Boström, Per Otto 1871- .................................... 16 471 473

Boström, Rut Helena 1911-1912 ..................................... 472

Boström, Selma Therese 1864- ...................................... 197

Boström, Signe Magdalena 1906-1985 ................................ 473

Boström, Zakarias 1845-1846 ....................................... 216

Boström, Zakris 1789-1870 ......................................... 216

Brandt, Anders Albin 1880- ........................................ 303

Brandt, Lovisa Amalia 1872-1918 ................................... 389

Brandt, Nils Olof 1851-1908 ................................... 388 389

Bredbäck, Sara Christina 1818-1846 ................................. 75

Brorsson, Bror Gustaf 1834-1834 ............................... 495 525

Brorsson, Erik Gustaf 1837- ....................................... 495

Brorsson, Karl Jonas 1835- .................................... 495 525

Brorsson, Olof 1833- .......................................... 495 525

Brändström, Anna Eugenia 1885-1898 ................................ 541

Brändström, Anna Margareta 1874-1963 .............................. 120

Brändström, Emma Maria 1879-1961 .................................. 120

Brändström, Hilda Erika 1884- ..................................... 541

Brändström, Hilda Vilhelmina 1872- ................................ 120

Brändström, Hilma Maria 1893-1973 ................................. 541

Brändström, Johan 1846- ........................................... 120

Brändström, Johan 1856-1926 ....................................... 541

Brändström, Johan Alfred 1887- .................................... 541

Brändström, Johan Erik 1878-1889 .................................. 120

Brändström, Johan Ossian 1875-1877 ................................ 120

Brändström, Karl Ivar 1910-1977 ................................... 274

Brändström, Klara Johanna 1882-1922 ........................... 541 542

Brändström, Olof Magnus 1876-1963 ................................. 120

Brändström, Sofia Amalia 1890- .................................... 541

Brännström, Amanda Lovisa 1864- ................................... 280

Brännström, Anders 1821-1880 ................................... 78 541

Brännström, Anna Matilda 1852-1925 ................................. 78

Brännström, Maria Karolina 1861- .................................. 385

Brännström, Per 1828-1861 ......................................... 385

Burman, Maria Lovisa 1806-1883 .................................... 437

Burström, Anna Johanna 1823-1904 ............................... 78 541

Burvall, Karl Jakob 1829- ..................................... 146 517

Bygdeman-Johansdotter, Anna Magdalena 1817-1891 ..................... 6

Bygdeman, Johan 1784-1847 ........................................... 6

Bygdén, Magdalena Charlotta 1838-1907 ............................. 529

Byström, Jonas 1842- .............................................. 531

Byström, Klara Magdalena 1871- .................................... 531

Bång, Bert Edmund 1911- ........................................... 452

Bång, Erik Rudolf 1902- ........................................... 452

Bång, Frida Augusta 1909- ......................................... 452

Bång, Gustaf Emil 1901- ........................................... 452

Bång, Hulda Josefina 1898- ........................................ 452

Bång, Johan Olof 1896- ............................................ 452

Bång, Karl Gunnar 1900- ........................................... 452

Bång, Karl Johan 1857- ............................................ 452

Bång, Knut Alexander 1907- ........................................ 452

Bång, Nils Adolf 1904- ............................................ 452

Bång, Olof 1829-1908 .............................................. 452

Bång, Set Leander 1905- ........................................... 452

Bång, Sigrid Sofia 1918- .......................................... 452

Bäcklund, Anton 1823-1888 ......................................... 422

Bäcklund, Hulda Amalia 1866-1925 .................................. 422

Bäckman, Lars Gustaf 1841- ........................................ 419

Bäckman, Lovisa Eufrosyna 1858-1898 ............................... 185

Bäckman, Matilda Gustava 1866- .................................... 419

Bäckström-Markusdotter, Sofia 1807- ............................... 495

Bäckström-Markusson, Erik 1837-1916 ........................... 231 240

Bäckström-Markusson, Per Johan 1828-1903 ...................... 231 232

Bäckström, Abraham 1827-1895 ....................................... 48

Bäckström, Abraham Reinhold 1823- ................................. 229

Bäckström, Anna Erika 1866-1880 ................................... 240

Bäckström, Anna Lovisa 1857- ...................................... 232

Bäckström, Anna Lovisa 1865-1865 .................................. 240

Bäckström, Anna Magdalena 1827-1886 ................................ 95

Bäckström, Anton 1864- ............................................ 232

Bäckström, August Robert 1881-1881 ................................. 75

Bäckström, Augusta Kristina 1877-1930 ......................... 240 243

Bäckström, Axel Hugo 1879-1955 ..................................... 75

Bäckström, Catharina Magdalena 1853-1854 .......................... 232

Bäckström, Catharina Magdalena 1856- .......................... 232 234

Bäckström, Christina Catharina 1821-1899 ........................ 28 30

Bäckström, Christina Helena 1824- ................................. 229

Bäckström, Edla Maria 1883- ....................................... 234

Bäckström, Edla Mariana 1879- ................................. 240 244

Bäckström, Elin Ekarda 1891-1973 .................................. 235

Bäckström, Emma Johanna 1857- ...................................... 84

Bäckström, Enok Gustaf 1796-1868 ................................... 95

Bäckström, Erik 1858- ............................................. 232

Bäckström, Fanny Kristina 1893- ................................... 235

Bäckström, Fredrik 1861- ...................................... 232 235

Bäckström, Fritz Anton Alexander 1871-1880 ........................ 240

Bäckström, Gustaf 1864-1898 ................................... 232 236

Bäckström, Gustaf Hildor 1890-1975 ................................ 236

Bäckström, Gustaf Wilhelm 1849- ................................... 230

Bäckström, Hilda Paulina 1886-1944 ................................ 233

Bäckström, Hilda Teresia 1892-1973 ................................ 236

Bäckström, Hilma Charlotta 1880-1951 ............................... 48

Bäckström, Ida 1894-1894 .......................................... 236

Bäckström, Ida Maria 1896-1978 .................................... 236

Bäckström, Johan 1814-1868 ...................................... 75 84

Bäckström, Johan Alfred 1883- ..................................... 233

Bäckström, Johan August 1843-1933 .................................. 75

Bäckström, Johan Fredrik 1827- .................................... 229

Bäckström, Johan Gustaf 1798-1828 ............................. 225 229

Bäckström, Johan Petter 1851- ................................. 232 233

Bäckström, Johanna Fridolfa 1881- ................................. 233

Bäckström, Jonas 1793-1862 ......................................... 48

Bäckström, Karl Erik 1860- .................................... 240 241

Bäckström, Karl Markus 1854- ...................................... 232

Bäckström, Karl Otto 1877-1962 ..................................... 75

Bäckström, Kristina 1869-1869 ..................................... 240

Bäckström, Margareta Magdalena 1862- .............................. 240

Bäckström, Maria Charlotta 1870-1870 .............................. 232

Bäckström, Maria Magdalena 1852- .................................. 230

Bäckström, Matilda Charlotta 1874- ............................ 240 242

Bäckström, Per Gustaf 1822- ................................... 229 230

Bäckström, Per Johan 1875-1966 ..................................... 75

Christiansson, Anders 1798-1881 ..................... 31 32 266 526 527

Christiansson, Johan 1812-1898 ............................ 328 526 556

Christiansson, Lars Gustaf 1804-1810 .............................. 526

Christiansson, Olof 1800-1862 ..................................... 206

Christiansson, Per 1789-1847 ...................................... 269

Christiersdotter, Catharina 1738-1789 ............................. 518

Christiersdotter, Christina 1773-1809 ............................. 305

Christiersdotter, Margareta Ulrika 1793- ........................... 34

Christophersson, Jon 1732-1796 .................................... 220

Dahl-Olofsson, Olof 1797-1881 ..................................... 289

Dahl, Anna Sofia 1892-1982 ........................................ 291

Dahl, Elin Maria 1902-1976 ........................................ 291

Dahl, Erik 1831-1875 .............................................. 289

Dahl, Ester Maria 1895-1895 ....................................... 291

Dahl, Hildur Alfrida 1898-1982 .................................... 291

Dahl, Johan Erik 1863-1913 ........................................ 289

Dahl, Karl Erik Ivar 1907-1911 .................................... 291

Dahl, Karl Magnus 1869-1919 ................................... 289 291

Dahl, Karl Sigurd 1916-1989 ....................................... 292

Dahl, Maria Kristina 1864-1869 .................................... 289

Dahl, Per August 1872- ........................................ 289 292

Dahl, Per Sigfrid 1902- ........................................... 292

Dahl, Signe Erika 1896-1896 ....................................... 291

Dahl, Sigrid Maria Helena 1906-1988 ............................... 292

Dahlberg-Andersson, Johan 1837- ................................... 302

Dahlberg, Alma Josefina 1889-1973 ................................. 273

Dahlberg, Anders 1788-1875 ................................ 247 260 529

Dahlberg, Anders 1824- ............................................ 275

Dahlberg, Anders 1829-1829 ........................................ 268

Dahlberg, Anders Alfred 1859- ..................................... 261

Dahlberg, Anders Ulrik 1819-1819 .................................. 260

Dahlberg, Anna Lovisa 1867-1867 ................................... 271

Dahlberg, Anna Magdalena 1831-1893 ............................ 268 269

Dahlberg, Anna Sofia 1837-1907 .................................... 260

Dahlberg, August Amandus 1893-1975 ............................ 278 283

Dahlberg, Brita Sofia 1850-1854 ................................... 261

Dahlberg, Catharina Magdalena 1859- ........................... 302 303

Dahlberg, Christina Lovisa 1833-1873 ...................... 260 266 529

Dahlberg, Christina Maria 1844- ................................... 268

Dahlberg, Erik Gotthard 1867- ..................................... 261

Dahlberg, Gördis Ulrika Sofia 1924- ............................... 282

Dahlberg, Helena Lovisa 1853- ..................................... 261

Dahlberg, Helena Maria 1823- .................................. 260 262

Dahlberg, Helena Maria 1830-1830 .................................. 268

Dahlberg, Helena Vilhelmina 1883-1965 ......................... 273 274

Dahlberg, Johan 1833-1917 ..................................... 275 277

Dahlberg, Johan Albin 1887-1938 ............................... 278 281

Dahlberg, Johan Anders 1834-1877 .................................. 268

Dahlberg, Johan Anton 1856- ....................................... 302

Dahlberg, Johan Anton 1865-1880 ................................... 261

Dahlberg, Johan Petter 1792-1868 .............................. 247 268

Dahlberg, Johan Sixten 1914-1917 .................................. 281

Dahlberg, Johan Wilhelm 1876- ..................................... 273

Dahlberg, Jonas Anton 1820-1897 ............................... 260 261

Dahlberg, Jonas Wilhelm 1841-1893 ............................. 268 273

Dahlberg, Karl August 1844-1920 ............................... 275 278

Dahlberg, Karl Gustaf 1851- ....................................... 268

Dahlberg, Karl Johan Gösten 1922- ................................. 282

Dahlberg, Karl Robert 1884- ....................................... 278

Dahlberg, Karl Rune 1926-1994 ..................................... 283

Dahlberg, Katarina Augusta 1882-1961 .......................... 278 280

Dahlberg, Kristina Charlotta 1880- ................................ 273

Dahlberg, Kristina Maria 1865- ................................ 271 272

Dahlberg, Lars 1825-1830 .......................................... 275

Dahlberg, Lars 1830-1830 .......................................... 275

Dahlberg, Lars 1842- .............................................. 275

Dahlberg, Lovisa Charlotta 1847- .................................. 268

Dahlberg, Margareta Magdalena 1880- ........................... 278 279

Dahlberg, Maria Magdalena 1862-1863 ............................... 261

Dahlberg, Maria Margareta 1878- ................................... 273

Dahlberg, Maria Ulrika 1848-1854 .................................. 261

Dahlberg, Nils Anton 1844-1888 ................................ 284 285

Dahlberg, Nils August 1886- ....................................... 273

Dahlberg, Nils Jakob 1835-1887 ................................ 268 271

Dahlberg, Nils Petter 1836- ....................................... 275

Dahlberg, Nils Petter 1862- ....................................... 302

Dahlberg, Olof 1793-1868 ...................................... 247 275

Dahlberg, Olof 1827-1892 ...................................... 275 276

Dahlberg, Olof August Harry 1929- ................................. 283

Dahlberg, Olof Petter 1838-1894 ................................... 268

Dahlberg, Olof Rudolf 1889-1981 ............................... 278 282

Dahlberg, Olof Torsten 1931- ...................................... 282

Dahlberg, Sara Ulrika 1827-1885 ............................... 260 263

Dahlberg, Ulrika Sofia 1857-1863 .................................. 261

Dahlgren-Persson, Per 1827-1897 ................................... 269

Dahlgren, Catharina Magdalena 1839- ............................... 597

Dahlgren, Maria Magdalena 1869- ............................... 269 270

Dahlgren, Maria Margareta 1837-1920 ........................... 102 608

Dahlgren, Olof 1810-1842 ...................................... 597 608

Dahlgren, Per Johan 1867- ......................................... 269

Dahlgren, Rut Magdalena 1899-1902 ................................. 270

Dahlman, Christina Maria 1847-1847 ................................ 249

Dahlman, Edla Ulrika 1883- ........................................ 251

Dahlman, Emma Eufrosyna 1860-1915 ......................... 249 252 324

Dahlman, Hilma Maria 1887-1928 .................................... 251

Dahlman, Jonas 1852- .............................................. 249

Dahlman, Jonas Anton 1816-1881 ................................ 249 324

Dahlman, Karl Linus 1885-1979 ..................................... 251

Dahlman, Karl Ulrik 1855-1915 ................................. 249 251

Dahlman, Maria Christina 1848- ................................ 249 250

Dahlman, Nils Erik 1845-1869 ...................................... 249

Dahlman, Nils Johan 1894- ......................................... 251

Dahlqvist, Margareta Christina 1801-1875 .......................... 104

Dahlström, Brita 1784-1860 ........................................ 261

Danielsdotter, Anna Christina 1788-1872 ........................... 119

Danielsdotter, Brita Catharina 1795-1795 .......................... 366

Danielsdotter, Brita Catharina 1797-1866 ...................... 366 367

Danielsdotter, Christina Catharina 1807-1883 ...................... 475

Danielsdotter, Eva Maria 1818-1848 ................................ 171

Danielsdotter, Kristina Amanda 1870-1954 .......................... 325

Danielsson, Anders 1825-1900 .......................... 395 397 398 488

Danielsson, Daniel 1779-1847 ...................................... 174

Danielsson, Daniel 1794-1796 ...................................... 366

Danielsson, Johan 1817-1883 ............................... 7 8 578 582

Danielsson, Johan Daniel 1823-1892 ................................ 174

Danielsson, Johan Petter 1796-1825 ................................ 366

Danielsson, Jonas 1774-1847 ....................................... 367

Danielsson, Jonas 1799-1800 ....................................... 366

Danielsson, Jonas 1804- ........................................... 366

Danielsson, Nils 1788-1849 ........................................ 366

Danielsson, Per 1840-1908 ..................................... 325 330

Danielsson, Peter 1791-1792 ....................................... 366

Danielsson, Petrus 1790-1790 ...................................... 366

Danielsson, Petrus 1793-1793 ...................................... 366

Danielsson, Samuel 1767-1843 .................................. 144 503

Degerfelt, Karolina 1878- ..................................... 568 571

Edström, Anna Kristina 1896- ...................................... 383

Edström, Anna Magdalena 1804-1859 ................................. 240

Edström, Beata Magdalena 1830-1886 ................................. 88

Edström, Erik 1862-1899 ....................................... 313 402

Edström, Erik Uno 1897-1898 ................................... 313 402

Edström, Eva Christina 1806-1837 .................................. 244

Edström, Frans Emil 1904-1983 ..................................... 383

Edström, Gustaf 1898-1976 ......................................... 383

Edström, Göta Matilda 1903- ....................................... 383

Edström, Hans 1833-1926 ........................................... 383

Edström, Hans Ludvig 1900-1900 .................................... 383

Edström, Henny Kristina 1890-1908 ............................. 313 402

Edström, Jonas Petter 1839-1899 ................................... 425

Edström, Jonas Wilhelm 1869-1891 .................................. 425

Edström, Karl Johan Magnus 1887-1961 .......................... 313 402

Edström, Karl Olof 1864-1916 ...................................... 383

Edström, Karl Oskar 1892- ......................................... 383

Edström, Karl Petter 1821-1871 ................................ 313 402

Edström, Klara Sofia 1876- ........................................ 425

Edström, Matilda Charlotta 1872-1874 .............................. 425

Edström, Nils Andreas 1900-1900 ................................... 383

Edström, Nils Ludvig 1901-1984 .................................... 383

Edström, Olof 1804-1854 ............................................ 88

Edström, Olof Adolf 1894-1964 ..................................... 383

Edström, Ulrika Beata 1848-1926 ................................... 601

Edvardsson, Judit Teresia 1917- ................................... 494

Edvardsson, Rudolf Emanuel 1913- .................................. 494

Edvardsson, Vendla Viktoria 1915- ................................. 494

Efraimsdotter, Carolina 1828-1902 ................................. 389

Eklund, Charlotta Sofia 1865-1927 ................................. 472

Eklund, Erik Gustaf 1828-1910 ..................................... 576

Eklund, Gustaf Wilhelm 1868- ...................................... 576

Eklund, Henny Olivia 1889-1974 .................................... 135

Eklund, Jonas Petter 1860-1951 .................................... 135

Eliasdotter, Maria Margareta 1819-1880 ............................ 170

Engman, Margareta Vilhelmina 1845- ................................ 191

Enoksdotter, Magdalena 1774-1847 ................................... 17

Eriksdotter, Anna 1751-1830 ................................... 220 221

Eriksdotter, Anna Charlotta 1844-1901 ............................. 559

Eriksdotter, Anna Erika 1847-1903 ............................. 410 413

Eriksdotter, Anna Sofia 1859- ..................................... 212

Eriksdotter, Catharina Charlotta 1820-1872 ........................ 493

Eriksdotter, Catharina Christina 1802-1880 ........................ 199

Eriksdotter, Catharina Sofia 1831-1912 ............................ 189

Eriksdotter, Catharina Sofia 1856-1857 ............................ 223

Eriksdotter, Catharina Vilhelmina 1852- ....................... 456 458

Eriksdotter, Christina 1792-1853 .................................. 187

Eriksdotter, Christina Magdalena 1803-1870 ........................ 245

Eriksdotter, Emma Lovisa 1866-1932 ................................ 254

Eriksdotter, Emma Sofia 1857- ..................................... 456

Eriksdotter, Erika Amalia 1866- ................................... 212

Eriksdotter, Erika Christina 1846- ................................ 456

Eriksdotter, Erika Lovisa 1862-1865 ............................... 212

Eriksdotter, Erika Matilda 1865-1931 .............................. 290

Eriksdotter, Johanna 1836-1896 .................................... 217

Eriksdotter, Katarina Charlotta 1870- ............................. 223

Eriksdotter, Katarina Sofia 1859- ................................. 628

Eriksdotter, Klara Sofia 1875- .................................... 205

Eriksdotter, Klara Vilhelmina 1859-1922 ................... 311 400 417

Eriksdotter, Lovisa Amalia 1855-1856 .............................. 456

Eriksdotter, Magdalena 1753-1753 .................................. 220

Eriksdotter, Magdalena 1772-1855 .................................. 306

Eriksdotter, Magdalena 1793-1855 .................................. 267

Eriksdotter, Margareta Christina 1795-1825 ........................ 456

Eriksdotter, Maria 1766-1830 ...................................... 372

Eriksdotter, Maria Catharina 1828-1900 ............................. 68

Eriksdotter, Maria Christina 1848- ................................ 224

Eriksdotter, Maria Christina 1855- ................................ 223

Eriksdotter, Maria Katarina 1860- ................................. 212

Eriksdotter, Maria Margareta 1840-1925 ............................ 202

Eriksdotter, Maria Matilda 1850- .............................. 456 457

Eriksdotter, Maria Matilda 1868- .............................. 326 581

Eriksdotter, Matilda Johanna 1867- ................................ 223

Eriksdotter, Sara Christina 1799-1836 ............................. 250

Eriksson-Dahl, Olof Alfred 1866- .............................. 289 290

Eriksson, Adolf Bertil 1918- ...................................... 224

Eriksson, Agda Ingeborg 1912-1996 ................................. 600

Eriksson, Albina Erika 1910-1971 .................................. 290

Eriksson, Alfrida Erika 1896- ..................................... 290

Eriksson, Alma Augusta 1901- ...................................... 600

Eriksson, Alma Lovisa 1884-1954 ................................... 185

Eriksson, Anders 1758-1850 ........................................ 596

Eriksson, Anders Edvard 1877-1918 .................................. 40

Eriksson, Anna Adéle 1907-1983 .................................... 600

Eriksson, Axel Amandus 1902-1977 .................................. 290

Eriksson, Berta Maria 1908-1997 ................................... 444

Eriksson, Ebba Gabriella 1913-1918 ................................ 224

Eriksson, Edvard Gabriel 1908- .................................... 224

Eriksson, Emeli Sofia 1884- ........................................ 27

Eriksson, Emma Maria 1896- ........................................ 600

Eriksson, Erik 1830-1892 .......................................... 295

Eriksson, Erik 1846-1899 .......................................... 185

Eriksson, Erik 1851-1934 ........................................... 54

Eriksson, Erik 1858- .............................................. 223

Eriksson, Erik 1871-1957 .......................................... 295

Eriksson, Erik Adrian 1897-1976 ................................... 290

Eriksson, Erik Albin 1884-1955 ..................................... 40

Eriksson, Erik Alvar 1911-1976 .................................... 600

Eriksson, Erik Edvard 1866- ....................................... 418

Eriksson, Erik Oskar 1861- ........................................ 456

Eriksson, Ester Charlotta 1894-1988 ............................... 600

Eriksson, Ester Matilda 1885-1886 .................................. 54

Eriksson, Gunhild Helena 1909-1995 ................................ 600

Eriksson, Gustaf Johannes 1905- ................................... 224

Eriksson, Gustaf Robert 1874-1957 .................................. 40

Eriksson, Henny Margareta 1903- ................................... 600

Eriksson, Hilda Elisabet 1887-1960 ................................ 410

Eriksson, Johan 1831-1875 ...................................... 92 101

Eriksson, Johan 1833-1933 ..................................... 265 507

Eriksson, Johan 1841-1919 ...................................... 27 444

Eriksson, Johan Arvid 1899-1899 ................................... 290

Eriksson, Johan Erik 1803-1872 .................................... 395

Eriksson, Johan Erik Alvar 1900-1932 .............................. 295

Eriksson, Johan Henrik 1877-1932 ................................... 27

Eriksson, Johan Hjalmar 1885-1962 ................................. 404

Eriksson, Johan Isidor 1872-1911 ............................... 27 444

Eriksson, Johan Magnus 1875- ....................................... 27

Eriksson, Johan Oskar 1874- ........................................ 27

Eriksson, Johan Severin 1898- ..................................... 444

Eriksson, Johannes 1873-1944 .................................. 223 224

Eriksson, Jonas Emil 1897-1980 .................................... 600

Eriksson, Jonas Gustaf 1848- ...................................... 456

Eriksson, Jonas Gustaf 1864- ...................................... 600

Eriksson, Karl 1875- .............................................. 223

Eriksson, Karl Edvard 1886-1975 ................................... 390

Eriksson, Karl Evert 1903- ........................................ 444

Eriksson, Knut Gustaf 1905-1979 ................................... 600

Eriksson, Kristina Emilia 1893- ................................... 600

Eriksson, Lilly Sofia 1903-1981 ................................... 224

Eriksson, Maria Matilda 1868- ...................................... 27

Eriksson, Matthias Edvard 1844-1911 ........................... 410 413

Eriksson, Naema Margareta 1865-1874 ................................ 27

Eriksson, Nils 1869-1869 .......................................... 223

Eriksson, Nils Edvard 1899- ....................................... 600

Eriksson, Nils Magnus 1879-1879 ................................... 458

Eriksson, Nils Petter 1872-1872 ................................... 223

Eriksson, Olof Albin 1894- ........................................ 290

Eriksson, Per 1792-1846 ........................................... 222

Eriksson, Per 1841-1885 ........................................... 390

Eriksson, Per Konrad 1879-1880 ..................................... 27

Eriksson, Per Konrad 1881-1883 ..................................... 27

Eriksson, Per Olof 1818-1881 ...................................... 477

Eriksson, Per Olof 1860-1865 ...................................... 223

Eriksson, Rut Hildur Viktoria 1895-1918 ........................... 418

Eriksson, Rut Mirjam 1914- ........................................ 224

Eriksson, Selma Johanna 1902- ..................................... 224

Eriksson, Vendla Eugenia 1870- ..................................... 27

Eriksson, dödfött barn 1857-1857 .................................. 213

Ersdotter, Margareta 1762-1825 .................................... 347

Ersson, Christier 1702-1783 ....................................... 518

Ersson, Hans 1723-1783 ............................................ 195

Ersson, Jon 1719-1786 ......................................... 519 584

Ersson, Per 1737-1827 ............................................. 371

Esberg, Anders Gustaf 1826-1908 ................................... 626

Esberg, Augusta Margareta 1862-1951 ............................... 626

Feldt-Johansson, Nathanael 1793- .................................. 139

Ferm, Erika Charlotta 1859- ....................................... 352

Flank-Högström, Per 1801-1868 ..................................... 271

Forsberg, Alva Ingeborg 1904-1990 ................................. 501

Forsberg, Anders Nikanor 1881- ..................................... 68

Forsberg, Anders Nikanor 1888-1896 ................................. 86

Forsberg, Anders Nikanor 1897- ..................................... 86

Forsberg, Anders Robert 1859-1918 ............................... 82 86

Forsberg, Anna Nikolina 1895-1896 .................................. 84

Forsberg, Augusta 1891-1979 ........................................ 68

Forsberg, Catharina Erika 1856-1914 ............................. 82 85

Forsberg, Edvin Valdemar 1903-1969 ................................. 86

Forsberg, Elsa Matilda 1903-1987 .................................. 501

Forsberg, Erik 1829-1892 ........................................... 82

Forsberg, Erik Alfred 1874-1875 .................................... 68

Forsberg, Erik Alfred 1876-1953 ................................ 68 501

Forsberg, Erik Algot 1907-1967 .................................... 501

Forsberg, Erik Hjalmar 1889-1973 ................................... 86

Forsberg, Erik Olof 1850-1914 .................................. 68 501

Forsberg, Fanny Augusta 1901-1907 ................................. 501

Forsberg, Fredrik 1862-1862 ........................................ 82

Forsberg, Gerda Maria 1898-1979 .................................... 86

Forsberg, Gunhild Augusta 1907-1996 ................................ 86

Forsberg, Göta Katarina 1901-1984 .................................. 86

Forsberg, Hilda Katarina 1886-1887 ................................. 86

Forsberg, Hilda Katarina 1894-1895 ................................. 86

Forsberg, Hilda Katarina 1904-1961 ................................. 86

Forsberg, Hilda Maria 1860- ....................................... 435

Forsberg, Hilda Maria 1888- ........................................ 68

Forsberg, Hildur Maria 1899-1902 .................................. 501

Forsberg, Hildur Vilhelmina 1906-1981 ............................. 501

Forsberg, Hulda Maria 1885-1885 .................................... 84

Forsberg, Jenny Erika 1883-1950 .................................... 84

Forsberg, Johan Nikanor 1879-1880 .................................. 68

Forsberg, Johan Petter 1850-1929 ............................ 82 84 282

Forsberg, Johan Robert Arvid 1893- ................................. 86

Forsberg, Karl 1828-1888 .......................................... 435

Forsberg, Karl Artur 1911-1985 .................................... 501

Forsberg, Karl Erik 1855- .......................................... 82

Forsberg, Knut Bernhard 1900-1980 .................................. 86

Forsberg, Kristina Elisabet 1862- ................................. 627

Forsberg, Maria Augusta 1887-1887 .................................. 68

Forsberg, Nils 1815-1854 ........................................... 68

Forsberg, Olivia 1891-1891 ......................................... 68

Forsberg, Olof 1849- ............................................ 82 83

Forsberg, Olof Fredrik 1895- ....................................... 86

Forsberg, Olof Gunnar 1884- ........................................ 83

Forsberg, Per 1821-1851 ............................................ 82

Forsberg, Per Olof 1880-1880 ....................................... 83

Forsberg, Rut Ragnhild 1908- ....................................... 86

Forsberg, Sanny Josefina 1913-1995 ................................ 501

Forsberg, Signe Sofia 1893-1972 ................................ 84 282

Forsberg, Signe Sofia 1894-1979 .................................... 86

Forsberg, Sofia Karolina 1881-1884 ................................. 84

Forsgren-Eriksson, Erik 1832-1886 ............................. 188 485

Forsgren, Erik Anton 1859-1923 ................................ 485 486

Forsgren, Erik Gunnar 1902- ................................... 188 487

Forsgren, Erik Signar 1898-1970 ................................... 489

Forsgren, Erik Valfrid 1891- ...................................... 486

Forsgren, Ingrid Alice 1927- ...................................... 583

Forsgren, Johan Edvin 1887-1887 ............................... 188 487

Forsgren, Johan Engelbert 1891-1971 ........................... 188 487

Forsgren, Karl Sigurd 1905-1989 ............................... 188 487

Forsgren, Lars Robert 1856-1932 ................................... 583

Forsgren, Maria Elisabet 1864-1917 ............................ 485 488

Forsgren, Maria Elvira 1893-1894 .............................. 188 487

Forsgren, Maria Elvira 1896-1933 .............................. 188 487

Forsgren, Nanny Kristina 1898-1977 ............................ 188 487

Forsgren, Nils Edvin 1889- .................................... 188 487

Forsgren, Olof Valfrid 1871-1899 .............................. 485 489

Forsgren, Per Johan 1862- ................................. 188 485 487

Forsgren, Per Robert 1886-1958 .................................... 583

Forsgren, Signe Maria 1896- ....................................... 489

Forsgren, Vanja Maria Teresia 1889-1924 ........................... 486

Forsman-Persson, Per 1802-1861 .................................... 615

Forsman, Adéle Augusta 1898-1972 .............................. 626 627

Forsman, Agata 1858-1858 .......................................... 615

Forsman, Alma Katarina 1885- ...................................... 628

Forsman, Annhild Marianne Gustava 1921- ....................... 363 623

Forsman, Axel 1886-1972 ....................................... 622 624

Forsman, Axel Verner 1926- ........................................ 624

Forsman, Bror Sigurd 1929- ........................................ 624

Forsman, Catharina Margareta 1843-1922 ........................ 615 616

Forsman, Helga Anna Maria 1919-1991 ............................... 625

Forsman, Johan Petter 1877-1878 ................................... 622

Forsman, Karl 1853-1856 ........................................... 615

Forsman, Karl 1858- ........................................... 615 628

Forsman, Karl Abel 1892-1960 .................................. 622 625

Forsman, Karl Birger 1923- ........................................ 625

Forsman, Magdalena Fredrika 1855-1862 ............................. 615

Forsman, Maria Johanna 1848-1896 .................................. 615

Forsman, Olof 1850-1942 ....................................... 615 626

Forsman, Olof Arvid 1888- ......................................... 622

Forsman, Per 1844-1921 .................................... 363 615 622

Forsman, Per August 1885-1975 ............................. 363 622 623

Forsman, Ulrika Charlotta 1848- ................................... 615

Forsmark, Anna Magdalena 1795-1856 ................................. 95

Forsmark, Catharina Lovisa 1827-1890 .............................. 272

Forssén, Margareta Johanna 1836-1922 .............................. 499

Fredriksdotter, Catharina Magdalena 1834-1910 .............. 16 463 471

Fredriksdotter, Eva Sofia 1838- ............................... 463 475

Fredriksdotter, Maria Margareta 1829-1868 ................. 131 463 465

Fredriksdotter, Maria Vilhelmina 1876- ............................ 482

Fredriksdotter, Vilhelmina 1833-1833 .............................. 463

Fredriksson, Ann-Marie 1933- ...................................... 573

Fredriksson, Anna Alfrida 1900-1901 ............................... 572

Fredriksson, Frans Rudolf 1905-1995 ............................... 572

Fredriksson, Johan 1892-1971 .................................. 572 573

Fredriksson, Johan Alfred 1855-1914 ............................... 572

Fredriksson, Karl Alfred 1894-1902 ................................ 572

Fredriksson, Karl Hjalmar 1903-1994 ............................... 572

Fredriksson, Klara Lovisa 1896-1901 ............................... 572

Fredriksson, Nanny Alfrida 1898-1899 .............................. 572

Fredriksson, Olof Fredrik 1825-1825 ............................... 463

Fredriksson, Olof Fredrik 1827-1868 ........................... 463 464

Frisk-Andersson, Lars 1784- ........................................ 41

Frisk-Larsson, Gabriel 1759-1833 .................................. 348

Frisk, Johan Olof 1874- ........................................... 416

Frisk, Johan Sigfrid 1903-1987 .................................... 416

Frisk, Nanny Maria 1907-1983 ...................................... 416

From-Johansson, Nils 1855-1893 .................................... 566

From-Nilsson, Abraham 1800-1883 ................................... 392

From, Anna Maria 1898-1984 ........................................ 428

From, Elsa Sofia 1912-1918 ........................................ 428

From, Erik Oskar 1904-1976 ........................................ 428

From, Helga Matilda 1907-1967 ..................................... 428

From, Hilma Kristina 1902- ........................................ 428

From, Jenny Lovisa 1906-1945 ...................................... 428

From, Johan Ragnar 1909- .......................................... 428

From, Karl Anton 1872-1956 ........................................ 428

From, Karl Robert 1900-1955 ....................................... 428

From, Sven Hjalmar 1914- .......................................... 428

Furman, Beda Charlotta 1907-1922 .................................. 538

Furman, Gulli 1921- ............................................... 538

Furman, Karl Hugo Arne 1913-1915 .................................. 538

Furman, Karl Hugo Oskar 1881-1961 ................................. 538

Furman, Per Georg 1910-1921 ....................................... 538

Furman, Sven Lord 1909- ........................................... 538

Fältboga-Jonsson, Johan 1784-1841 ................................. 455

Gabrielsdotter, Anna Magdalena 1809- .............................. 348

Gabrielsdotter, Brita Johanna 1853- ............................... 122

Gabrielsdotter, Christina Margareta 1787-1825 ..................... 376

Gabrielsdotter, Maria Brita 1816- ............................. 348 360

Gabrielsson, Anders 1810- ......................................... 348

Gabrielsson, Johan 1807-1808 ...................................... 348

Gabrielsson, Johannes 1806-1806 ................................... 348

Gabrielsson, Olof 1814-1814 ....................................... 348

Glad-Mattsson, Jonas 1797-1850 ................................ 151 384

Glad, Anders Gustaf 1827-1913 ..................................... 151

Glad, Anna Elisabet 1887-1900 ..................................... 385

Glad, Anna Elisabet 1906-1964 ..................................... 385

Glad, August Albin 1892-1981 ...................................... 385

Glad, Axel Andreas 1894-1915 ...................................... 385

Glad, Erik Samuel 1859-1881 ....................................... 384

Glad, Erika Charlotta 1850-1898 ................................... 384

Glad, Frida Karolina 1902-1966 .................................... 385

Glad, Gustaf 1861- ............................................ 384 386

Glad, Gustaf Leonard 1859- .................................... 151 152

Glad, Hedvig Olivia Johanna 1883- ................................. 386

Glad, Hilda Sofia 1897-1897 ....................................... 385

Glad, Johan Gustaf 1885-1954 ...................................... 385

Glad, Karl Erik 1869-1871 ......................................... 151

Glad, Karl Erik 1889-1956 ......................................... 385

Glad, Lars Hugo 1903-1970 ......................................... 385

Glad, Lars Johan 1859-1913 .................................... 384 385

Glad, Maria Helena 1866-1923 ...................................... 151

Glad, Maria Robertina 1857- ....................................... 384

Glad, Matthias 1822-1883 .......................................... 384

Glad, Naemi Maria 1862-1865 ....................................... 151

Glad, Nils Johan 1851-1855 ........................................ 384

Glad, Olof Matthias 1853-1881 ..................................... 384

Glad, Tekla Maria 1895-1964 ....................................... 385

Glas-Andersson, Jonas 1746-1809 ................................... 196

Grahn, Carolina Sofia 1829-1905 ................................... 200

Grahn, Gabriel 1842-1885 .......................................... 224

Gran, Sofia Fredrika 1876-1926 .................................... 224

Granat, Agda Maria Ottilia 1891-1976 .............................. 501

Granat, Anders Gustaf 1857-1937 ................................... 499

Granat, Gustaf Manfred 1907-1933 .................................. 499

Granberg-Andersson, Nils 1805-1870 ................................ 162

Granberg, Anna Emilia 1884- ....................................... 128

Granberg, Emma Kristina 1863- ..................................... 162

Granberg, Ester Emilia 1903-1975 .................................. 576

Granberg, Gertrud Kristina 1905-1974 .............................. 576

Granberg, Hildur Maria 1897-1973 .................................. 576

Granberg, Karl Almar 1901-1964 .................................... 576

Granberg, Karl Gustaf 1848-1901 ................................... 128

Granberg, Karl Robert 1873- ....................................... 576

Granberg, Olof 1865- .............................................. 212

Granberg, Oskar Bernhard 1912-1984 ................................ 576

Granberg, Sigrid Ingeborg 1907- ................................... 576

Granroth, Jonas 1792-1855 ..................................... 454 456

Granström, Johan 1846-1908 ........................................ 238

Granström, Mariana Charlotta 1875- ................................ 238

Grehn, Christina Lovisa 1837-1903 ................................. 181

Gren-Andersson, Hans Petter 1808-1860 ............................. 276

Griström-Ersson, Olof 1745-1788 .................................... 57

Grubbström, Anders 1802-1893 .................................. 586 590

Grubbström, Anders Hugo 1875- ..................................... 586

Grubbström, Isak Petter 1837- ..................................... 586

Grubbström, Karl Isak 1871- ....................................... 586

Grubbström, Kristina Vilhelmina 1879-1883 ......................... 590

Grubbström, Lars Wilhelm 1842-1902 ................................ 590

Grubbström, Nanna Lovisa 1867- .................................... 586

Gudmundsdotter, Ingeborg 1738-1802 ................................ 453

Göransdotter, Anna Lovisa 1816-1886 ................................ 35

Göransson, Christier 1730-1793 .................................... 305

Hammarberg, Björn Gunnar 1931-1989 ................................ 571

Hammarberg, Brita Elisabet 1835-1906 .............................. 431

Hammarberg, Edit Sofia 1889-1927 ................................... 29

Hammarberg, Jan Olof 1930- ........................................ 571

Hammarberg, Johan 1865-1918 ................................... 568 571

Hammarberg, Johan Magnus 1875- ..................................... 29

Hammarberg, Jonas Edvard 1881- ..................................... 29

Hammarberg, Katarina Paulina 1877-1971 ............................. 29

Hammarberg, Märta Hedvig Linnéa 1906-1943 ......................... 568

Hammarberg, Naema Margareta 1884- .................................. 29

Hammarberg, Paul 1844-1918 ..................................... 29 474

Hammarberg, Paulus 1872- ........................................... 29

Hammarberg, Per Wilhelm 1879-1950 .............................. 29 474

Hammarberg, Selma Antonia 1871-1956 ................................ 29

Hammarberg, Tyko 1899-1976 ........................................ 571

Hammarbäck, Johan Petter 1873-1933 ................................ 270

Hammarbäck, Karl Johan 1906-1995 .................................. 270

Hammarbäck, Maria Christina 1832-1913 .............................. 10

Hammarbäck, Olof Petrus 1913- ..................................... 270

Hammarbäck, Olof Petter 1828-1900 ................................. 270

Hammarbäck, Rut Karin 1908-1995 ................................... 270

Hammarbäck, Selma Maria 1909- ..................................... 270

Hammarstedt, Anna Catharina 1779-1861 ............................. 110

Hammarstedt, Brita Lovisa 1818-1903 ............................... 121

Hammarstedt, Christina Margareta 1812-1889 ........................ 349

Hammarstedt, Erik 1774-1847 ....................................... 349

Hammarstedt, Ester Sofia 1877-1926 ................................ 431

Hammarstedt, Karl 1833-1902 ....................................... 431

Hammarstedt, Magdalena 1810-1868 ................................... 88

Hammarsten, Maria Magdalena 1808-1842 ............................. 349

Hammarsten, Per 1774-1848 ......................................... 349

Hansdotter, Agata 1839- ........................................... 504

Hansdotter, Anna Catharina 1785-1861 .............................. 164

Hansdotter, Anna Charlotta 1849- .................................. 450

Hansdotter, Anna Christina 1833- .................................. 504

Hansdotter, Anna Helena 1793- ..................................... 346

Hansdotter, Anna Magdalena 1814-1884 .............................. 336

Hansdotter, Brita Catharina 1836-1907 ............................. 276

Hansdotter, Brita Charlotta 1822- ................................. 521

Hansdotter, Brita Christina 1824-1906 ............................. 378

Hansdotter, Brita Magdalena 1820-1886 ............................. 241

Hansdotter, Brita Margareta 1805-1881 ............................. 147

Hansdotter, Brita Margareta 1809-1867 ............................. 359

Hansdotter, Catharina 1725-1808 ................................... 345

Hansdotter, Catharina 1769-1843 ................................... 544

Hansdotter, Catharina 1801-1842 ................................... 358

Hansdotter, Catharina Elisabet 1801-1877 ........................... 90

Hansdotter, Catharina Lovisa 1819- ................................ 521

Hansdotter, Catharina Sofia 1846- ............................. 450 451

Hansdotter, Christina Catharina 1805-1868 ......................... 606

Hansdotter, Christina Magdalena 1827-1898 ......................... 421

Hansdotter, Fredrika Vilhelmina 1826- ............................. 521

Hansdotter, Gustava 1832-1832 ..................................... 504

Hansdotter, Gustava 1838-1838 ..................................... 504

Hansdotter, Karolina Matilda 1859-1862 ............................ 450

Hansdotter, Magdalena 1749-1749 ..................................... 2

Hansdotter, Magdalena 1750-1822 ............................... 504 521

Hansdotter, Magdalena 1797-1849 ............................... 528 549

Hansdotter, Magdalena Carolina 1818-1886 ...................... 521 522

Hansdotter, Malin 1686-1753 ......................................... 2

Hansdotter, Margareta 1753-1838 ................................... 463

Hansdotter, Margareta Catharina 1778- ............................. 349

Hansdotter, Margareta Catharina 1794-1844 .......................... 48

Hansdotter, Margareta Sofia 1824- ................................. 521

Hansdotter, Maria Brita 1797- ..................................... 346

Hansdotter, Maria Christina 1821-1821 ............................. 521

Hansdotter, Maria Johanna 1823- ................................... 521

Hansdotter, Maria Johanna 1842-1870 ............................... 180

Hansdotter, Ulrika 1754-1809 ....................................... 57

Hansdotter, Ulrika 1834-1835 ...................................... 504

Hansdotter, Ulrika 1836- .......................................... 504

Hansdotter, Ulrika Charlotta 1837-1898 ........................ 498 500

Hansdotter, Ulrika Charlotta 1867-1867 ............................. 49

Hansdotter, Ulrika Christina 1825-1825 ............................ 521

Hansson, Anders 1753-1777 ....................................... 2 105

Hansson, Anders 1829-1893 ......................................... 177

Hansson, Anders Gustaf 1864- ....................................... 49

Hansson, Anna Augusta 1865-1927 ................................... 625

Hansson, Hans Gustaf 1844-1853 .................................... 450

Hansson, Hans Olof 1812-1868 ...................................... 450

Hansson, Jonas 1826-1903 .......................................... 176

Hansson, Jonas 1828-1829 .......................................... 521

Hansson, Jonas Gustaf 1819-1871 ................................... 467

Hansson, Karl 1775-1861 ............................................ 49

Hansson, Karl Gustaf 1854- ........................................ 450

Hansson, Lars 1782-1835 ............................................ 17

Hansson, Lars 1856- ............................................... 450

Hansson, Matilda Rebecka 1869- .................................... 559

Hansson, Matthias 1762-1834 ....................................... 195

Hansson, Nils 1712-1783 ........................................... 366

Hansson, Nils Petter 1807-1807 ...................................... 4

Hansson, Nils Petter 1842-1842 .................................... 450

Hansson, Olof 1757-1838 ............................................. 4

Hansson, Olof 1847- ............................................... 473

Hansson, Olof Petter 1814-1814 ...................................... 4

Hansson, Olof Petter 1850- ........................................ 450

Hansson, Per 1748-1748 .............................................. 2

Hansson, Per 1751-1796 ............................................ 2 3

Hansson, Per 1771-1832 ............................................ 198

Hansson, Per 1808-1808 .............................................. 4

Hansson, Per 1810-1867 .......................................... 52 77

Hansson, Per 1841- ................................................ 504

Hansson, Per 1885-1907 ............................................. 53

Hedberg, Amalia 1846-1893 ......................................... 434

Hedberg, Per 1806-1884 ............................................ 434

Hedin, Anna Iréne 1905-1905 ........................................ 62

Hedin, Ernst Magnhild 1901-1983 .................................... 62

Hedin, Johan Fritiof 1906-1927 ..................................... 62

Hedin, Karl Eugén 1870-1951 ........................................ 62

Hedin, Tyra Matilda 1902-1983 ...................................... 62

Hedlund, Ester Sofia 1870-1874 ..................................... 44

Hedlund, Gustaf 1833-1914 .......................................... 44

Hedlund, Gustaf 1859- .............................................. 44

Hedlund, Henrik 1797-1865 .......................................... 44

Hedlund, Matilda Augusta 1872-1885 ................................. 44

Hedlund, Matilda Charlotta 1884-1950 .............................. 340

Hedlund, Oskar Fredrik 1875-1952 ................................... 44

Hedman, Katarina Amalia 1843-1882 .................................. 39

Hellström, Johan Oskar 1858- ...................................... 423

Herrman, Christina Catharina 1821-1879 ............................ 442

Holmberg, Agda Cecilia 1914-1914 .................................. 259

Holmberg, Agnes Emerentia 1911-1911 ............................... 259

Holmberg, Agnes Emerentia 1912-1999 ............................... 259

Holmberg, Alice Nikolina 1921-1995 ................................ 259

Holmberg, Annie Matilda 1909-1993 ................................. 259

Holmberg, Ida Axelia 1913- ........................................ 259

Holmberg, Johan Petter 1854-1941 .................................. 259

Holmberg, Johan Saul 1886-1973 .................................... 259

Holmdahl, Anders Leonard 1863- .................................... 126

Holmdahl, Anna Charlotta 1852-1890 ............................ 126 128

Holmdahl, Erik 1865- .............................................. 126

Holmdahl, Johan Erik 1823- ........................................ 126

Holmdahl, Maria Johanna 1850-1907 ............................. 126 127

Holmdahl, Per Johan 1855-1884 ..................................... 126

Holmdahl, Selma Sofia 1860- ....................................... 126

Holmgren-Andersson, Anders 1806-1860 .............................. 245

Holmgren-Andersson, Johan 1805-1869 ............................... 232

Holmgren, Albert 1872- ............................................ 245

Holmgren, Anders 1813-1904 ........................................ 228

Holmgren, Anders Gustaf 1867- ..................................... 245

Holmgren, Anna 1775-1858 .......................................... 589

Holmgren, Anna 1836-1917 .......................................... 242

Holmgren, Anna Elina 1907- ........................................ 244

Holmgren, Beda Augusta 1900-1963 .................................. 243

Holmgren, Edvard 1847-1923 ........................................ 228

Holmgren, Elin Elisabet 1890- ..................................... 228

Holmgren, Elma Matilda 1904- ...................................... 244

Holmgren, Emil 1888-1970 .......................................... 228

Holmgren, Erik 1878-1880 .......................................... 245

Holmgren, Hulda Alexandra 1882-1883 ............................... 245

Holmgren, Ida Lovisa 1895-1928 .................................... 228

Holmgren, Johan Alfred 1874- ...................................... 243

Holmgren, Johan Einar 1903-1974 ................................... 243

Holmgren, Johan Otto 1885- ........................................ 245

Holmgren, Johanna Vilhelmina 1865-1899 .................... 245 246 436

Holmgren, Jonas Gustaf 1840-1932 .............................. 245 436

Holmgren, Karl 1877-1877 .......................................... 228

Holmgren, Karl 1879- .............................................. 228

Holmgren, Karl Egil 1912- ......................................... 244

Holmgren, Karl Evert 1901- ........................................ 244

Holmgren, Karl Oskar 1870-1880 .................................... 245

Holmgren, Klas Edvard 1893-1915 ................................... 228

Holmgren, Maria Magdalena 1875-1880 ............................... 245

Holmgren, Nils Petter 1812-1866 ................................... 244

Holmgren, Per Anton 1835-1912 ................................. 243 244

Holmgren, Selma Augusta 1875-1953 ................................. 228

Holmgren, Teodor 1883-1885 ........................................ 228

Holmgren, Teodor 1887-1887 ........................................ 228

Holmström-Jakobsson, Hans 1786-1852 ............................... 261

Holmström, Anders 1823-1869 ........................................ 54

Holmström, Anders Gustaf 1851-1875 ................................. 54

Holmström, Brita Magdalena 1820- .................................. 261

Holmström, Hulda Maria 1870-1958 .................................. 516

Holmström, Hulda Maria 1874-1875 ................................... 54

Holmström, Maria Margareta 1849- .................................. 444

Holmström, Nanny Augusta Maria 1875- ............................... 54

Håkansson, Anders 1841-1930 ....................................... 602

Håkansson, Edvard 1884- ........................................... 604

Håkansson, Jon 1766-1832 ...................................... 495 520

Håkansson, Katarina Margareta 1883- ............................... 604

Håkansson, Nathanael 1775-1845 .................................... 527

Håkansson, Nils 1771-1848 ......................................... 595

Håkansson, Nils Albert 1881- ...................................... 604

Håkansson, Nils August 1844- ...................................... 604

Håkansson, Olof 1789-1822 ......................................... 164

Hägglund-Jönsson, Mårten 1738-1796 .................................. 4

Hägglund, Agnes Matilda Elisabet 1882- .............................. 8

Hägglund, Anna Adelia 1878- ......................................... 8

Hägglund, Anna Ottilia 1882- ........................................ 7

Hägglund, Carolina Christina 1854-1915 ........................... 6 10

Hägglund, Emma Margareta 1860- ................................... 6 11

Hägglund, Gustaf 1856-1863 .......................................... 6

Hägglund, Hans Petter 1846- ......................................... 6

Hägglund, Johan 1844-1921 ......................................... 6 7

Hägglund, Johan 1881-1885 .......................................... 10

Hägglund, Johan Alfred 1879-1954 .................................... 7

Hägglund, Johan Petter 1820-1868 .................................. 4 6

Hägglund, Johanna Lovisa 1858-1863 .................................. 6

Hägglund, Karl 1849-1887 ............................................ 6

Hägglund, Karl Helmer 1888-1889 ..................................... 7

Hägglund, Karl Johan 1880- .......................................... 8

Hägglund, Klara Johanna 1864-1918 ................................... 6

Hägglund, Lars Anton 1848- ........................................ 6 8

Hägglund, Maria Lisa 1781-1839 ...................................... 4

Hägglund, Maria Magdalena 1852-1918 ............................... 6 9

Hägglund, Olof Emil 1886-1923 ....................................... 7

Häggström, Anna Magdalena 1793-1868 ................................ 74

Hällgren, Edla 1902-1972 ...................................... 160 431

Hällgren, Edvin 1902-1982 ......................................... 160

Hällgren, Henny Lovisa 1893-1956 .................................. 160

Hällgren, Hilma Elisabet 1895-1963 ................................ 160

Hällgren, Johan Gottfrid 1879-1882 ................................ 159

Hällgren, Johan Gottfrid 1886- .................................... 159

Hällgren, Karl Fridolf 1888-1889 .................................. 159

Hällgren, Karl Oskar 1899- ........................................ 160

Hällgren, Klara Olivia 1892- ...................................... 160

Hällgren, Kristina Amanda 1884- ................................... 159

Hällgren, Maria Johanna 1882- ..................................... 159

Hällgren, Olof 1830-1903 ...................................... 159 160

Hällgren, Olof Edvard 1881- ....................................... 159

Hällgren, Olof Johan 1856- ................................ 159 160 431

Hällgren, Signe Karolina 1897- .................................... 160

Högdahl, Alma Johanna 1897-1898 ................................... 618

Högdahl, Anders 1821-1887 ......................................... 616

Högdahl, Anders Oskar 1877-1883 ................................... 616

Högdahl, Anna Augusta 1887-1974 ................................... 616

Högdahl, Anna Lisa 1921- .......................................... 621

Högdahl, August 1873-1956 ..................................... 616 619

Högdahl, August Elof 1902- ........................................ 617

Högdahl, Axel Ivar 1917-1917 ...................................... 621

Högdahl, Elsa Paulina 1910-1977 ................................... 621

Högdahl, Ester Charlotta 1907-1994 ................................ 619

Högdahl, Gunnar Sigfrid 1907-1908 ................................. 621

Högdahl, Gustaf 1879- ............................................. 616

Högdahl, Gustaf Evert 1899-1972 ................................... 617

Högdahl, Hilding Oliver 1923- ..................................... 620

Högdahl, Inez Augusta 1906- ....................................... 619

Högdahl, Johan Anton 1843-1926 .................................... 616

Högdahl, Johan Erhard 1896-1983 ................................... 617

Högdahl, Johan Olof Verner 1926- .................................. 620

Högdahl, Johan Petter 1867-1958 ............................... 616 617

Högdahl, Johanna 1903-1985 ........................................ 618

Högdahl, Johanna Katarina Maria 1884- ............................. 616

Högdahl, Jonas Anshelm 1881-1974 .............................. 616 621

Högdahl, Jonas Artur 1906- ........................................ 621

Högdahl, Jonas Gunnar 1905-1905 ................................... 621

Högdahl, Karl 1869-1953 ....................................... 616 618

Högdahl, Karl Emil 1912-1986 ...................................... 621

Högdahl, Karl Oskar 1901-1978 ..................................... 618

Högdahl, Lilly Katarina Vilhelmina 1913-1971 ...................... 619

Högdahl, Magdalena Charlotta 1871- ................................ 616

Högdahl, Maria Charlotta 1895-1959 ................................ 618

Högdahl, Olga Helny Elisabet 1924- ................................ 620

Högdahl, Olof 1873-1874 ........................................... 616

Högdahl, Olof Anton 1875-1968 ................................. 616 620

Högdahl, Olof Anton 1906-1986 ..................................... 618

Högdahl, Olof Bernhard 1906- ...................................... 617

Högdahl, Otto 1883- ............................................... 616

Högdahl, Rut Anna Katarina 1909-1909 .............................. 621

Högdahl, Rut Vilhelmina 1913-1977 ................................. 617

Högdahl, Signe Katarina 1914-1993 ................................. 621

Högdahl, Tekla Augusta 1899-1985 .................................. 618

Höglund, Amanda 1869-1871 ......................................... 153

Höglund, Anna Alfrida Maria 1909-1992 ............................. 156

Höglund, Dagny Alice Augusta 1917- ................................ 156

Höglund, Hilda Ulrika 1857-1911 ............................... 153 154

Höglund, Johanna Katarina 1865-1871 ............................... 153

Höglund, Karl Anton Magnus 1862-1943 .......................... 153 156

Höglund, Karl Johan Einar 1911-1979 ............................... 156

Höglund, Maria Christina 1859-1905 ............................ 153 155

Höglund, Markus Anton 1830-1906 ................................... 153

Höglund, Per Erik 1864-1864 ....................................... 153

Höglund, Sven Axel Evert 1913-1994 ................................ 156

Högström, Ally Karolina 1906-1964 ................................. 573

Högström, Anna Ulrika 1830-1906 ................................... 562

Högström, Catharina Magdalena 1814-1898 ........................... 353

Högström, Catharina Magdalena 1828- ............................... 387

Högström, Edla Charlotta 1888-1888 ................................ 575

Högström, Erik Anton 1881-1881 .................................... 575

Högström, Johanna Olivia 1874-1876 ................................ 575

Högström, Jonas 1771-1847 ..................................... 260 387

Högström, Karl Jakob 1795-1858 .................................... 336

Högström, Karl Oskar 1876-1922 .................................... 575

Högström, Karl Petter 1786-1850 ................................... 556

Högström, Karl Wilhelm 1848- ...................................... 575

Högström, Lars Ferdinand 1878- .................................... 575

Högström, Maria Christina 1814-1884 ........................... 328 556

Högström, Maria Christina 1847-1902 ............................... 429

Högström, Maria Kristina 1873-1923 ............................ 575 576

Högström, Maria Vilhelmina 1837-1910 .............................. 271

Högström, Nanny Lovisa 1882-1968 .............................. 575 577

Högström, Nils Johan Oskar 1878-1951 .............................. 573

Högström, Sara Catharina 1838- .................................... 336

Högström, Selma Johanna 1885- ..................................... 575

Högström, Ulrika Maria 1796-1863 .............................. 260 529

Högström, Vendla Karolina 1890-1975 ............................... 575

Höijer, Maria Elisabet 1833-1905 .................................. 385

Hörnell, Johan Olof 1838-1913 ..................................... 191

Hörnell, Katarina Vilhelmina 1879-1960 ............................ 191

Isaksdotter, Anna 1763-1832 ....................................... 140

Isaksdotter, Anna 1793-1794 ....................................... 140

Isaksdotter, Anna Catharina 1802-1808 ............................. 140

Isaksdotter, Anna Magdalena 1809-1811 ............................. 140

Isaksdotter, Brita 1744-1833 ........................................ 4

Isaksdotter, Catharina 1750-1838 .................................. 526

Isaksdotter, Catharina 1782-1857 .................................. 168

Isaksdotter, Christina 1805-1805 .................................. 140

Isaksdotter, Christina Margareta 1804-1858 .................... 586 590

Isaksdotter, Christina Margareta 1831-1886 ........................ 481

Isaksdotter, Margareta Sofia 1834-1912 ............................ 358

Isaksdotter, Maria 1729-1790 ...................................... 106

Isaksdotter, Maria Katarina 1862- ................................. 565

Isaksdotter, Maria Magdalena 1836-1911 ............................ 546

Isaksdotter, Maria Margareta 1787-1867 .................... 140 141 511

Isaksson, Abraham 1798-1800 ....................................... 140

Isaksson, Anders 1799-1799 ........................................ 140

Isaksson, Anders 1803-1804 ........................................ 140

Isaksson, Anders August 1878- ..................................... 279

Isaksson, Isak 1788-1811 .......................................... 140

Isaksson, Jakob 1766-1839 ......................................... 186

Isaksson, Jakob 1825-1898 ......................................... 506

Isaksson, Johan 1850-1918 ..................................... 478 479

Isaksson, Lars 1786-1787 .......................................... 140

Isaksson, Lars 1790-1790 .......................................... 140

Isaksson, Lars 1792-1809 .......................................... 140

Isaksson, Lilly Johanna Margareta 1902-1981 ....................... 279

Isaksson, Nils 1752-1836 ............................................ 4

Isaksson, Olof 1796-1798 .......................................... 140

Isaksson, Per 1795-1870 ................................... 140 149 614

Isberg-Esaiasson, Nils Erik 1804-1844 .............................. 45

Isberg, Anders Gustaf 1784-1867 .................................... 74

Isberg, Anders Otto 1848-1917 ................................... 74 76

Isberg, Anna Augusta 1880-1890 ..................................... 78

Isberg, Anna Charlotta 1884-1965 ................................... 76

Isberg, Anna Christina 1832-1868 ................................... 45

Isberg, Anna Sofia 1849- ..................................... 55 74 77

Isberg, Catharina Matilda 1836-1877 ............................... 124

Isberg, Christina Magdalena 1835-1909 ............................. 294

Isberg, Erik Otto 1890-1964 ........................................ 76

Isberg, Erika Karolina 1888-1900 ................................... 76

Isberg, Erika Lovisa 1882-1884 ..................................... 76

Isberg, Henny Augusta 1893-1934 .................................... 78

Isberg, Henny Matilda 1887-1890 .................................... 78

Isberg, Johan Gustaf 1854-1927 .................................. 74 78

Isberg, Johan Otto 1890- ........................................... 78

Isberg, Johanna Kristina Ottilia 1881-1966 ......................... 76

Isberg, Johanna Lovisa 1885- ....................................... 78

Isberg, Klara Johanna 1858-1858 .................................... 74

Isberg, Klara Lovisa 1886-1914 ..................................... 76

Isberg, Magdalena Lovisa 1847-1882 .............................. 74 75

Isberg, Maria Amalia 1888- ......................................... 78

Isberg, Per Otto 1816-1873 ...................................... 55 74

Isberg, Sofia Elisabet 1882-1975 ................................... 78

Israelsdotter, Catharina Margareta 1822-1895 ...................... 410

Ivanoff-Sergi, Johan Erik 1797-1861 ............................... 143

Jakobsdotter, Anna 1794-1865 ...................................... 209

Jakobsdotter, Anna Charlotta 1837- ................................. 39

Jakobsdotter, Anna Johanna 1854- .............................. 465 467

Jakobsdotter, Anna Karolina 1868- ......................... 187 190 382

Jakobsdotter, Anna Sofia 1863-1949 ............................ 506 509

Jakobsdotter, Brita Johanna 1857-1954 ......................... 506 508

Jakobsdotter, Carolina 1867-1867 .................................. 506

Jakobsdotter, Christina Lovisa 1837-1888 .......................... 352

Jakobsdotter, Christina Vilhelmina 1859-1874 ...................... 187

Jakobsdotter, Johanna Helena 1874-1940 ........................ 187 192

Jakobsdotter, Karin 1695-1772 ..................................... 365

Jakobsdotter, Katarina Kristina 1866- ......................... 549 550

Jakobsdotter, Katarina Sofia 1860- ............................ 465 469

Jakobsdotter, Katarina Sofia 1861-1887 ............................ 165

Jakobsdotter, Katarina Sofia 1869-1870 ............................ 187

Jakobsdotter, Magdalena 1761-1832 ................................. 596

Jakobsdotter, Magdalena 1793-1883 ................................. 406

Jakobsdotter, Magdalena Amalia 1861-1932 .................. 187 188 487

Jakobsdotter, Malin 1726-1759 ..................................... 105

Jakobsdotter, Margareta 1762-1810 ................................. 107

Jakobsdotter, Margareta Charlotta 1839-1922 ................... 514 599

Jakobsdotter, Maria Brita 1806-1870 ............................... 268

Jakobsdotter, Maria Charlotta 1864-1873 ........................... 506

Jakobsdotter, Maria Christina 1801-1857 ........................... 465

Jakobsdotter, Sara Christina 1800-1882 ............................ 186

Jakobsdotter, Sara Sofia 1797-1849 ................................ 164

Jakobsdotter, Sofia Charlotta 1825- ............................... 304

Jakobsson, Abraham 1765-1842 ...................................... 544

Jakobsson, Anders 1713-1784 ....................................... 105

Jakobsson, Anders Petter 1863-1863 ................................ 187

Jakobsson, Anders Petter 1866- ................................ 187 189

Jakobsson, Anna Vilhelmina 1899-1978 .............................. 189

Jakobsson, Elvira Johanna 1913-1979 ............................... 510

Jakobsson, Erik 1762-1809 ......................................... 222

Jakobsson, Ester Sofia 1885-1919 .................................. 508

Jakobsson, Göta Lovisa 1897-1973 .................................. 189

Jakobsson, Isak 1803-1839 ......................................... 481

Jakobsson, Isak Petter 1853- ...................................... 506

Jakobsson, Jakob 1728-1811 ........................................ 107

Jakobsson, Jakob 1792-1878 .................................... 528 549

Jakobsson, Jakob 1815-1877 ........................................ 214

Jakobsson, Jakob 1835-1910 .................................... 528 549

Jakobsson, Jakob 1851- ........................................ 506 507

Jakobsson, Jakob Einar 1894- ...................................... 507

Jakobsson, Jakob Wilhelm 1837-1891 ................................ 214

Jakobsson, Johan 1866- ........................................ 506 510

Jakobsson, Johan Aexius 1910-1969 ................................. 510

Jakobsson, Johan Jakob 1802-1848 .................................. 475

Jakobsson, Johan Konrad 1891-1982 ................................. 507

Jakobsson, Johan Levi 1892-1915 ................................... 508

Jakobsson, Johanna Jakobina 1884-1961 ............................. 508

Jakobsson, Jonas Alfred 1886-1923 ................................. 508

Jakobsson, Jonas Edvard 1862- ..................................... 506

Jakobsson, Jonas Evald 1857-1927 .................................. 508

Jakobsson, Karl Jakob 1877- ....................................... 444

Jakobsson, Karl Ludvig 1868-1869 .................................. 506

Jakobsson, Nils Fredrik 1871-1910 ............................. 187 191

Jakobsson, Nils Torvald 1901-1968 ................................. 191

Jakobsson, Per 1801-1836 .......................................... 497

Jakobsson, Per Algot 1893- ........................................ 189

Jakobsson, Sofia Kristina 1895-1966 ............................... 189

Jakobsson, Tora Vilhelmina 1903-1978 .............................. 191

Jakobsson, Torborg Karolina 1905- ................................. 191

Jakobsson, Torhild Elisabet 1907- ................................. 191

Jakobsson, Tormild Kristina 1910-1964 ............................. 191

Jakobsson, Zakris 1864-1865 ....................................... 187

Johansdotter, Amalia Amanda 1872-1948 ......................... 293 295

Johansdotter, Anna 1764-1819 .................................. 344 346

Johansdotter, Anna Helena 1831-1906 ........................... 288 289

Johansdotter, Anna Karolina 1866- ............................. 123 125

Johansdotter, Anna Magdalena 1804-1871 ............................ 232

Johansdotter, Anna Magdalena 1827-1885 ............................ 381

Johansdotter, Anna Magdalena 1851-1905 ........................ 174 175

Johansdotter, Anna Maria 1817-1904 ................... 63 67 79 257 373

Johansdotter, Anna Maria 1823-1905 ........................ 141 144 511

Johansdotter, Anna Maria 1829-1911 ............................ 251 264

Johansdotter, Anna Maria 1852-1922 .................................. 7

Johansdotter, Anna Maria Amanda 1877-1953 ..................... 411 416

Johansdotter, Anna Maria Eleonora 1873-1916 ................... 315 316

Johansdotter, Anna Maria Eufrosyne 1864- .......................... 394

Johansdotter, Anna Matilda 1863- .................................. 498

Johansdotter, Anna Sofia 1835-1921 ................................ 184

Johansdotter, Anna Sofia 1878-1961 ................................ 479

Johansdotter, Barbro Christina 1822-1898 ...................... 455 459

Johansdotter, Beata 1783-1824 ...................................... 52

Johansdotter, Brita Johanna 1814-1868 ........................ 55 63 74

Johansdotter, Brita Margareta 1770-1846 ....................... 344 348

Johansdotter, Brita Maria 1785-1867 ............................. 35 89

Johansdotter, Catharina 1740-1831 ................................. 309

Johansdotter, Catharina Johanna 1826-1888 ......................... 232

Johansdotter, Catharina Magdalena 1829- ....................... 141 147

Johansdotter, Catharina Magdalena 1849- ........................... 168

Johansdotter, Catharina Maria 1820-1896 ............................ 54

Johansdotter, Catharina Sofia 1820-1890 ......................... 63 82

Johansdotter, Christina Lovisa 1833-1841 .......................... 288

Johansdotter, Christina Magdalena 1807-1890 .............. 63 64 80 374

Johansdotter, Christina Margareta 1806-1807 ........................ 63

Johansdotter, Christina Sofia 1854-1855 ........................... 174

Johansdotter, Dorotea Magdalena 1804-1844 ......................... 223

Johansdotter, Emma Elina 1866-1965 ........................ 131 465 470

Johansdotter, Emma Lovisa 1863- ................................... 123

Johansdotter, Erika Margareta 1863- ............................... 507

Johansdotter, Eva Helena 1809-1861 ................................ 496

Johansdotter, Hilma Lovisa 1873- ................................... 70

Johansdotter, Hulda Karolina 1889- ................................ 411

Johansdotter, Ida Sofia 1880-1886 ................................. 411

Johansdotter, Johanna 1830-1881 ................................... 407

Johansdotter, Johanna Amalia 1866-1868 ............................ 411

Johansdotter, Karolina Vilhelmina 1850-1929 ....................... 566

Johansdotter, Katarina Maria 1865- ................................. 86

Johansdotter, Klara Amalia 1868- .................................. 500

Johansdotter, Kristina 1860- .................................. 174 177

Johansdotter, Kristina Charlotta 1857-1930 ..................... 92 101

Johansdotter, Kristina Johanna 1885-1886 .......................... 411

Johansdotter, Lovisa 1810-1877 .................................... 228

Johansdotter, Magdalena 1761-1814 ............................. 344 345

Johansdotter, Magdalena 1762-1812 ................................. 613

Johansdotter, Magdalena Christina 1802-1883 ........................ 40

Johansdotter, Magdalena Karolina 1881-1968 ........................ 478

Johansdotter, Magdalena Margareta 1844-1915 ....................... 395

Johansdotter, Magdalena Sofia 1836-1918 ........................... 152

Johansdotter, Magdalena Sofia 1852-1883 ....................... 394 396

Johansdotter, Margareta 1766-1766 ................................. 344

Johansdotter, Margareta Charlotta 1804-1809 ....................... 215

Johansdotter, Margareta Johanna 1858-1874 ......................... 174

Johansdotter, Margareta Lovisa 1811-1887 ................ 63 69 547 551

Johansdotter, Margareta Magdalena 1841-1909 ....................... 293

Johansdotter, Maria 1851-1912 ................................. 465 466

Johansdotter, Maria Brigitta 1843-1922 ............................ 296

Johansdotter, Maria Catharina 1797-1848 ........................... 389

Johansdotter, Maria Catharina 1804-1882 ........................... 491

Johansdotter, Maria Catharina 1818-1894 ....................... 455 456

Johansdotter, Maria Catharina 1835- ............................... 162

Johansdotter, Maria Christina 1759-1792 ........................... 344

Johansdotter, Maria Christina 1812-1861 ............................ 61

Johansdotter, Maria Erika 1870- ................................... 291

Johansdotter, Maria Johanna 1862- ................................. 265

Johansdotter, Maria Karolina 1855-1933 ............................ 135

Johansdotter, Maria Magdalena 1850-1933 ........................... 273

Johansdotter, Maria Margareta 1808-1868 ....................... 314 317

Johansdotter, Maria Matilda 1854- ................................. 123

Johansdotter, Maria Vilhelmina 1864- .............................. 389

Johansdotter, Matilda 1864-1867 ................................... 465

Johansdotter, Matilda Margareta 1856- ............................... 8

Johansdotter, Sara Johanna 1828- .............................. 143 285

Johansdotter, Sara Karolina 1862-1898 ............................. 567

Johansdotter, Selma Maria 1867-1904 ........................... 293 294

Johansdotter, Ulrika 1827-1895 ..................................... 54

Johansdotter, Ulrika Johanna 1839-1913 ............................ 540

Johansson, Adelina Maria 1873- ..................................... 23

Johansson, Agda Maria 1907- ....................................... 412

Johansson, Alf Harald 1918-1985 ................................... 418

Johansson, Alma Johanna 1887- ................................. 582 583

Johansson, Alma Sofia 1893-1969 ................................... 509

Johansson, Amy Johanna 1900-1964 .................................. 509

Johansson, Anders 1763-1788 ....................................... 344

Johansson, Anders 1815-1895 ....................................... 327

Johansson, Anders Gustaf 1807-1885 .......................... 64 80 374

Johansson, Anders Gustaf 1848-1903 ............................ 394 395

Johansson, Anders Leonard 1871-1957 ........................... 411 413

Johansson, Anders Ragnar 1921-1993 ................................ 413

Johansson, Anna Karolina 1895-1968 ................................ 176

Johansson, Anna Margareta 1916-1968 ............................... 415

Johansson, Anna Sofia 1905- ....................................... 412

Johansson, Anna Teresia 1891- ..................................... 509

Johansson, Annie Kristina 1907-1931 ............................... 484

Johansson, Axel Ludvig 1902-1903 .................................. 509

Johansson, Beda Kristina 1883- .................................... 113

Johansson, Beda Maria 1897-1966 ................................... 176

Johansson, Betty Vilhelmina 1875- ................................. 113

Johansson, Dagmar Erika 1928- ................................. 554 579

Johansson, Davida Matilda 1878- ................................... 457

Johansson, Edla Adelia 1901-1988 .................................. 414

Johansson, Edla Kristina 1887-1908 ................................ 176

Johansson, Elin Erika 1889- ....................................... 398

Johansson, Elin Katarina 1891-1976 ................................ 494

Johansson, Elin Maria 1895-1900 .................................... 85

Johansson, Erik Alfred 1859- ...................................... 123

Johansson, Erik Anton 1824-1886 ............................... 311 400

Johansson, Ester Margareta 1884- ................................... 85

Johansson, Ester Maria 1917- .................................. 554 579

Johansson, Gabriel 1762-1794 ....................................... 13

Johansson, Gurli Johanna 1918- .................................... 413

Johansson, Gustaf Adolf 1872- ................................. 411 414

Johansson, Gustaf Emanuel 1892- .................................... 59

Johansson, Gustaf Ferdinand 1888-1969 ............................. 407

Johansson, Gustaf Magnus 1898-1991 ................................ 414

Johansson, Göta Kristina 1921- ................................ 554 579

Johansson, Harald 1893-1960 ................................... 411 418

Johansson, Hedvig Karolina 1883- ................................... 59

Johansson, Henny Katarina 1875- .................................... 23

Johansson, Henny Maria 1883- ...................................... 457

Johansson, Henny Maria Vilhelmina 1872-1872 ........................ 23

Johansson, Henny Maria Vilhelmina 1873- ........................... 113

Johansson, Henny Sofia 1888- ...................................... 468

Johansson, Henry Alexis 1902-1985 ................................. 202

Johansson, Hilding Valdemar 1913-1920 ............................. 414

Johansson, Hildur Albertina 1900- ................................. 484

Johansson, Hildur Vendela Charlotta 1892- ......................... 202

Johansson, Hilma Albina Matilda 1898- ............................. 202

Johansson, Hilma Johanna Lovisa 1889-1906 ......................... 578

Johansson, Hilma Josefina 1890-1890 ............................... 468

Johansson, Hulda Elvira Johanna 1895- ............................. 202

Johansson, Hulda Nikolina 1888- .................................... 85

Johansson, Inez Katarina 1896-1984 ................................ 468

Johansson, Ingrid Maria Vendelina 1934- ........................... 581

Johansson, Israel 1831- ........................................... 368

Johansson, Jakob Alvar 1904-1986 .................................. 509

Johansson, Jenny Sofia 1882-1967 ................................... 85

Johansson, Johan 1766-1836 ......................................... 64

Johansson, Johan 1772-1773 ........................................ 344

Johansson, Johan 1787-1875 ........................................ 123

Johansson, Johan 1818-1894 ........................................ 493

Johansson, Johan 1845-1905 ........................................ 494

Johansson, Johan 1854-1924 ........................................ 582

Johansson, Johan Albert 1886- ...................................... 85

Johansson, Johan Albert 1892-1949 ............................. 578 581

Johansson, Johan Alfred 1883-1884 ................................. 176

Johansson, Johan Alfred 1890-1963 ................................. 509

Johansson, Johan Algot 1891-1971 .................................. 398

Johansson, Johan Algot 1901-1991 .................................. 413

Johansson, Johan Algot 1903-1960 .................................. 484

Johansson, Johan Anders 1857-1917 ................................. 407

Johansson, Johan Anton 1852-1857 .................................. 465

Johansson, Johan Arvid 1886-1929 .................................. 407

Johansson, Johan August 1852-1916 ............................. 123 124

Johansson, Johan August 1876- ..................................... 142

Johansson, Johan August 1889-1961 ................................. 169

Johansson, Johan Edvard 1869- ................................. 411 412

Johansson, Johan Edvard 1887-1972 ............................. 493 494

Johansson, Johan Einar 1908-1967 .................................. 414

Johansson, Johan Emil 1912-1922 ............................... 554 579

Johansson, Johan Helge 1904-1980 .................................. 202

Johansson, Johan Hilding 1926- .................................... 581

Johansson, Johan Matthias 1848-1918 ................................ 85

Johansson, Johan Olof 1876- ........................................ 59

Johansson, Johan Oskar 1882-1885 .................................. 468

Johansson, Johan Petter 1819-1903 ............................. 498 500

Johansson, Johan Petter 1823-1825 .................................. 63

Johansson, Johan Petter 1823-1888 ................................. 389

Johansson, Johan Petter 1827-1910 ................................. 123

Johansson, Johan Petter 1836-1914 ............................. 288 293

Johansson, Johan Petter 1854- ..................................... 493

Johansson, Johan Petter 1857-1923 ............................. 168 169

Johansson, Johan Petter 1858-1934 ............................. 465 468

Johansson, Johan Robert 1877- ...................................... 23

Johansson, Johan Wilhelm 1861- ................................ 394 398

Johansson, Johanna Erika 1880- ..................................... 85

Johansson, John Daniel 1914-1992 .............................. 554 579

Johansson, John Evert 1911-1949 ................................... 412

Johansson, Jonas 1814-1872 ........................................ 483

Johansson, Jonas 1821-1822 ........................................ 141

Johansson, Jonas 1826-1826 ........................................ 141

Johansson, Jonas 1884-1884 ........................................ 176

Johansson, Jonas Alfred 1863- ..................................... 509

Johansson, Jonas Algot 1888-1908 .................................. 493

Johansson, Jonas Arvid 1897-1924 .................................. 509

Johansson, Jonas Gustaf 1820-1822 ................................. 455

Johansson, Jonas Isak 1816-1883 ............................... 141 142

Johansson, Karl 1853- ............................................. 457

Johansson, Karl 1855-1857 ......................................... 465

Johansson, Karl Anders 1856-1856 .................................. 174

Johansson, Karl Anton 1862- ....................................... 174

Johansson, Karl Anton 1862-1864 ................................... 465

Johansson, Karl Erik 1827-1873 .................................... 406

Johansson, Karl Erik 1874-1961 ........................ 256 553 554 579

Johansson, Karl Ferdinand 1875-1962 ........................... 411 415

Johansson, Karl Gotthard 1881- .................................... 457

Johansson, Karl Gustaf 1880- ...................................... 142

Johansson, Karl Jakob 1840-1920 ............................... 288 296

Johansson, Karl Jakob 1861- ....................................... 123

Johansson, Karl Johan 1886-1932 ................................... 468

Johansson, Karl Ludvig 1885- ....................................... 59

Johansson, Karl Rudolf 1881-1905 ................................... 70

Johansson, Karl Viktor 1917-1990 .............................. 554 579

Johansson, Katarina Johanna 1862-1911 ............................. 138

Johansson, Knut Petrus 1900- ...................................... 202

Johansson, Kristian 1844-1915 ..................................... 113

Johansson, Kristian Axel Edmund 1878-1878 ......................... 113

Johansson, Kristian Axel Marculinus 1879-1879 ..................... 113

Johansson, Lars 1721-1795 ......................................... 348

Johansson, Lars Anton 1873- ....................................... 484

Johansson, Lars August 1860-1910 .................................. 168

Johansson, Lars Johan 1852-1923 ............................... 174 176

Johansson, Lars Lennart 1902-1903 ................................. 484

Johansson, Lars Petter 1857-1883 .............................. 394 397

Johansson, Maria Elisabet 1880-1885 ................................ 59

Johansson, Maria Elisabet 1889- .................................... 59

Johansson, Maria Sofia 1893- ...................................... 169

Johansson, Maria Viktoria 1884-1956 ............................... 468

Johansson, Matilda Ulrika 1893- ................................... 176

Johansson, Nanna Maria 1884-1965 .......................... 554 578 579

Johansson, Nanny Rebecka 1891- .................................... 468

Johansson, Nathanael 1856- ........................................ 123

Johansson, Nils 1706-1764 ......................................... 166

Johansson, Nils 1759-1839 ......................................... 141

Johansson, Nils Petter 1797-1876 .................................. 361

Johansson, Nils Petter 1817-1817 .................................. 141

Johansson, Nils Petter 1818- .................................. 141 143

Johansson, Olof 1824-1861 ..................................... 455 462

Johansson, Olof 1824-1909 ......................................... 254

Johansson, Olof Anton 1835-1835 ................................... 288

Johansson, Olof Anton 1836-1837 ................................... 288

Johansson, Olof Daniel 1851-1927 .............................. 554 578

Johansson, Olof Daniel 1856-1874 .................................. 174

Johansson, Olof Fredrik 1856-1864 ................................. 465

Johansson, Oskar 1877- ............................................. 59

Johansson, Per 1698-1750 ............................................ 2

Johansson, Per 1806-1806 .......................................... 215

Johansson, Per 1812-1812 ........................................... 63

Johansson, Per Albert 1860-1892 ................................... 565

Johansson, Per Anton 1869-1925 .................................... 202

Johansson, Per Gustaf 1864-1874 ................................... 174

Johansson, Per Tyko 1894- ......................................... 468

Johansson, Petrus Leander 1883-1886 ............................... 411

Johansson, Rut Sofia 1908-1980 .................................... 413

Johansson, Selma Karolina 1881-1918 ............................... 468

Johansson, Signe 1876-1876 ........................................ 113

Johansson, Signe Maria 1908-1967 .................................. 415

Johansson, Signe Nikolina 1898-1957 ............................... 484

Johansson, Valborg Matilda 1930- .................................. 581

Johansson, Vilma Adelina 1921-1995 ................................ 581

Jonsdotter, Alma Kristina 1876- ............................... 307 308

Jonsdotter, Anna Catharina 1796-1853 ............................... 16

Jonsdotter, Anna Christina 1824-1898 .................. 395 397 398 488

Jonsdotter, Anna Lisa 1768-1809 ................................... 454

Jonsdotter, Anna Magdalena 1789-1826 .............................. 423

Jonsdotter, Anna Magdalena 1802-1871 ............................ 36 37

Jonsdotter, Anna Magdalena 1804- .................................. 231

Jonsdotter, Anna Magdalena 1805-1857 .......................... 597 608

Jonsdotter, Anna Magdalena 1806-1868 .............................. 531

Jonsdotter, Anna Matilda 1841-1907 ............................ 428 430

Jonsdotter, Anna Sofia 1838- ...................................... 434

Jonsdotter, Anna Sofia 1853-1906 ............................... 84 282

Jonsdotter, Anna Ulrika 1858-1901 ................................. 176

Jonsdotter, Brita Catharina 1801-1835 ..................... 495 520 525

Jonsdotter, Brita Catharina 1804-1865 .............................. 20

Jonsdotter, Brita Elisabet 1804-1854 .............................. 485

Jonsdotter, Brita Margareta 1778-1848 ............................. 317

Jonsdotter, Brita Margareta 1800-1801 .............................. 36

Jonsdotter, Catharina 1733-1815 ................................... 365

Jonsdotter, Catharina 1749-1826 ..................................... 4

Jonsdotter, Catharina 1758-1824 .................................... 37

Jonsdotter, Catharina 1796-1798 ................................... 520

Jonsdotter, Catharina Lovisa 1847- ................................ 335

Jonsdotter, Catharina Margareta 1786-1834 ......................... 196

Jonsdotter, Christina Catharina 1789-1876 ..................... 249 335

Jonsdotter, Christina Catharina 1834-1921 ......................... 331

Jonsdotter, Christina Josefina 1847-1904 .......................... 183

Jonsdotter, Christina Magdalena 1796-1870 ......................... 216

Jonsdotter, Christina Maria 1844-1916 ......................... 335 342

Jonsdotter, Elisabet Margareta 1758-1844 .......................... 226

Jonsdotter, Emma Ulrika 1872-1929 ............................. 599 600

Jonsdotter, Erika Magdalena 1835-1835 ............................. 267

Jonsdotter, Eva Elisabet 1829-1903 ................................ 173

Jonsdotter, Helena 1762-1831 .................................. 220 247

Jonsdotter, Katarina Sofia 1869-1870 .............................. 307

Jonsdotter, Magdalena 1794-1830 ............................... 520 521

Jonsdotter, Magdalena 1812-1893 ................................... 276

Jonsdotter, Magdalena Lovisa 1800-1869 ......................... 66 545

Jonsdotter, Magdalena Matilda 1835- ............................... 335

Jonsdotter, Margareta 1756-1757 ................................... 220

Jonsdotter, Margareta Charlotta 1848-1850 ......................... 335

Jonsdotter, Maria 1788-1860 ....................................... 556

Jonsdotter, Maria 1836-1867 ........................................ 16

Jonsdotter, Maria Brita 1803-1875 ................................. 289

Jonsdotter, Maria Charlotta 1854-1933 ......................... 534 561

Jonsdotter, Maria Christina 1827-1892 ............................. 197

Jonsdotter, Maria Lovisa 1839-1911 ................................ 545

Jonsdotter, Maria Margareta 1809-1889 .............................. 53

Jonsdotter, Sofia Lovisa 1871-1893 ................................ 307

Jonsdotter, Sofia Ulrika 1822-1892 ................................ 469

Jonsdotter, Ulrika 1802-1803 ...................................... 520

Jonsdotter, Ulrika Johanna 1844-1932 .............................. 343

Jonsdotter, Ulrika Maria 1802-1887 ................................ 426

Jonsson, Adelina Augusta 1870- ..................................... 66

Jonsson, Anders 1791-1793 ......................................... 520

Jonsson, Anders 1793-1875 ......................................... 178

Jonsson, Anders 1795-1795 ......................................... 520

Jonsson, Anders 1807-1867 ....................................... 36 47

Jonsson, Anders 1807-1882 ......................................... 404

Jonsson, Anders 1826-1848 ......................................... 267

Jonsson, Anders Edvard 1889- ...................................... 179

Jonsson, Anna Karolina 1890- ...................................... 175

Jonsson, Anna Paulina 1878-1931 ................................... 621

Jonsson, Augusta Josefina 1869-1869 ................................ 66

Jonsson, Axel Edvin 1897-1982 ..................................... 155

Jonsson, Christopher 1701-1763 .................................... 220

Jonsson, Elin Katarina 1898-1979 .................................. 155

Jonsson, Elina Johanna 1867- ...................................... 180

Jonsson, Ellen Sofia 1875-1949 ..................................... 66

Jonsson, Emanuel 1844-1901 ......................................... 66

Jonsson, Erik 1817-1817 ........................................... 520

Jonsson, Erik 1819-1870 ........................................... 456

Jonsson, Erik Ragnar 1900-1971 .................................... 272

Jonsson, Eva 1924- ................................................ 627

Jonsson, Gerda Maria 1897- ........................................ 272

Jonsson, Gustaf 1867-1868 ......................................... 307

Jonsson, Gustaf 1873-1891 ......................................... 307

Jonsson, Göta Margareta 1908- ................................. 514 603

Jonsson, Hanna Kristina 1893-1921 ................................. 155

Jonsson, Hans 1763-1833 ........................................... 346

Jonsson, Hans 1797-1865 ........................................... 425

Jonsson, Henny Charlotta 1875- ................................ 599 602

Jonsson, Henny Maria 1873-1951 ..................................... 66

Jonsson, Hilda Josefina 1881-1970 .................................. 66

Jonsson, Hildur Evelina 1907-1996 ................................. 601

Jonsson, Hulda Charlotta 1884-1899 ................................ 175

Jonsson, Hulda Kristina 1883-1957 ................................. 179

Jonsson, Håkan 1743-1795 ...................................... 520 595

Jonsson, Håkan 1790-1790 .......................................... 520

Jonsson, Håkan 1799-1800 .......................................... 520

Jonsson, Johan 1785-1855 .......................................... 168

Jonsson, Johan Albert 1891- ....................................... 155

Jonsson, Johan Almar 1909- .................................... 514 603

Jonsson, Johan Gustaf 1882-1951 ................................... 175

Jonsson, Johan Ludvig 1881- ............................... 514 599 603

Jonsson, Jon 1781-1857 ............................................ 490

Jonsson, Jonas 1766-1808 .......................................... 231

Jonsson, Jonas 1797-1799 .......................................... 520

Jonsson, Jonas 1811-1884 ...................................... 155 183

Jonsson, Jonas 1817-1868 ........................................... 84

Jonsson, Jonas 1880-1902 .......................................... 307

Jonsson, Jonas Evald 1874-1954 ................................ 599 601

Jonsson, Jonas Manfred 1906-1906 .................................. 601

Jonsson, Jonas Oskar 1858- ........................................ 627

Jonsson, Jonas Petter 1829-1871 ................................... 267

Jonsson, Jonas Petter 1837- ....................................... 335

Jonsson, Jonas Torsten 1916-1994 .................................. 601

Jonsson, Karl 1852-1905 ........................................... 467

Jonsson, Karl Andreas 1886-1956 ................................... 175

Jonsson, Karl Erik 1841-1904 ...................................... 242

Jonsson, Karl Erik 1887- .......................................... 155

Jonsson, Karl Johan 1842-1901 ................................. 335 339

Jonsson, Karl Johan 1868-1888 ..................................... 357

Jonsson, Karl Jonas 1865- ......................................... 272

Jonsson, Karl Valdemar 1894-1978 .................................. 272

Jonsson, Lilly Sofia 1907- .................................... 514 603

Jonsson, Markus 1761-1809 ......................................... 495

Jonsson, Nils 1766-1828 ....................................... 220 305

Jonsson, Nils 1792-1824 ............................................ 15

Jonsson, Nils August 1876- ........................................ 599

Jonsson, Nils Jonas Alexander 1895- ............................... 272

Jonsson, Olof Petter 1804-1867 .................................... 367

Jonsson, Olof Petter 1808-1881 .................................... 490

Jonsson, Oskar 1887- .............................................. 627

Jonsson, Oskar Ferdinand 1889-1978 ................................ 155

Jonsson, Otto Eskil 1895-1979 ..................................... 155

Jonsson, Per 1743-1793 .......................................... 12 36

Jonsson, Per 1758-1835 ........................................ 220 225

Jonsson, Per 1858-1937 ............................................ 155

Jonsson, Peter 1801-1801 ........................................... 36

Jonsson, Peter 1803-1804 ........................................... 36

Jonsson, Samuel 1785-1860 ......................................... 522

Jonsson, Selma Kristina 1878-1925 .................................. 66

Jonsson, Selma Kristina 1883-1884 ................................. 155

Jonsson, Selma Maria 1886-1970 .................................... 155

Jonsson, Vendla Johanna 1893-1959 ................................. 179

Järf-Olofsdotter, Anna Magdalena 1811-1871 .................... 277 278

Jönsdotter, Anna Margareta 1792-1853 .............................. 263

Jönsdotter, Elsa 1731-1806 ........................................ 346

Jönsdotter, Kerstin 1736-1809 ..................................... 247

Jönsdotter, Margareta 1752-1829 ..................................... 3

Jönsson, Jonas 1794-1883 ........................................... 16

Jönsson, Olof 1799-1872 ............................................ 22

Karlgren, Karl Gunnar 1891-1962 .................................... 73

Karlsdotter, Anna Amalia 1861-1947 ............................ 441 442

Karlsdotter, Anna Erika 1854-1892 ................................. 193

Karlsdotter, Anna Gustava 1867- ................................... 218

Karlsdotter, Anna Karolina 1857-1925 .................. 145 362 512 603

Karlsdotter, Anna Margareta 1789-1866 .............................. 42

Karlsdotter, Anna Margareta 1826-1900 .......................... 91 439

Karlsdotter, Catharina Charlotta 1842-1924 ................. 72 544 551

Karlsdotter, Catharina Johanna 1823-1890 .......................... 477

Karlsdotter, Catharina Lovisa 1832-1834 ........................... 544

Karlsdotter, Catharina Magdalena 1817-1818 ........................ 196

Karlsdotter, Catharina Magdalena 1821-1821 ........................ 196

Karlsdotter, Catharina Magdalena 1826- ............................ 196

Karlsdotter, Catharina Magdalena 1834-1908 ........................ 576

Karlsdotter, Catharina Sofia 1842-1903 ............................ 351

Karlsdotter, Catharina Sofia 1857- ........................ 318 319 391

Karlsdotter, Christina Lovisa 1837-1868 ....................... 544 549

Karlsdotter, Christina Margareta 1856-1856 ........................ 318

Karlsdotter, Edla Maria 1866-1913 ................................. 251

Karlsdotter, Edla Sofia 1877-1952 ................................. 573

Karlsdotter, Elisabet 1853-1926 ............................... 227 228

Karlsdotter, Emma Matilda 1846- ............................... 496 502

Karlsdotter, Eva Charlotta 1845-1918 ............................... 40

Karlsdotter, Eva Sofia 1849- ...................................... 496

Karlsdotter, Helena Gustava 1834-1868 ............................. 491

Karlsdotter, Hilma Helena 1879-1888 ............................... 441

Karlsdotter, Hilma Johanna 1872-1917 ............................... 65

Karlsdotter, Hulda Maria 1875-1910 ............................ 296 299

Karlsdotter, Katarina Magdalena 1861-1868 ......................... 182

Karlsdotter, Katarina Ulrika 1867-1867 ............................ 406

Karlsdotter, Kristina Vilhelmina 1861- .................... 318 320 323

Karlsdotter, Lydia Maria 1864-1868 ................................ 441

Karlsdotter, Lydia Maria 1870-1874 ................................ 441

Karlsdotter, Magdalena Charlotta 1847- ............................ 114

Karlsdotter, Magdalena Johanna 1856- .......................... 406 407

Karlsdotter, Maria Amanda 1864-1869 ............................... 296

Karlsdotter, Maria Fredrika 1836-1911 ......................... 496 497

Karlsdotter, Maria Gustava 1860-1860 .............................. 218

Karlsdotter, Maria Johanna 1853-1923 .............................. 156

Karlsdotter, Maria Magdalena 1865-1892 .................... 281 318 321

Karlsdotter, Maria Margareta 1785-1845 .............................. 6

Karlsdotter, Maria Sofia 1861-1885 ................................ 406

Karlsdotter, Sofia Johanna 1866-1944 .......................... 441 443

Karlsdotter, Ulrika Charlotta 1835-1894 ........................... 239

Karlsson, Abraham Anton 1834-1913 ............................. 544 545

Karlsson, Agda Vilhelmina 1902-1979 ............................... 408

Karlsson, Albertina 1876- ......................................... 218

Karlsson, Alfred 1867-1916 ........................................ 242

Karlsson, Alfred 1885- ............................................ 296

Karlsson, Algot 1887-1963 ......................................... 467

Karlsson, Anders 1838-1897 ........................................ 171

Karlsson, Anders Gustaf 1864-1916 ............................. 406 409

Karlsson, Anders Magnus 1901-1952 ................................. 409

Karlsson, Anna Augusta 1896- ...................................... 409

Karlsson, Anna Emilia 1879-1883 ................................... 381

Karlsson, Anna Erika 1877- ........................................ 218

Karlsson, Anna Erika Margareta 1883- ................... 71 533 547 548

Karlsson, Anna Karolina Emilia 1884- .............................. 381

Karlsson, Anna Mari 1922-1922 ..................................... 298

Karlsson, Anna Matilda 1909-1990 .................................. 340

Karlsson, Anny Johanna Amanda 1883- ................................ 94

Karlsson, Anton Hjalmar 1881-1932 ................................. 540

Karlsson, Arvid 1889-1981 .......................................... 25

Karlsson, Augusta Gustava 1869- ................................... 218

Karlsson, Birgit Katarina 1913-1992 ............................... 297

Karlsson, Birgit Kristina 1925- ................................... 300

Karlsson, Edla Kristina 1887-1972 ................................. 580

Karlsson, Edla Maria 1881-1973 ..................................... 25

Karlsson, Edvard Emil 1895-1977 .................................... 94

Karlsson, Elfrid 1899-1978 ........................................ 297

Karlsson, Emma Matilda 1883-1883 ................................... 25

Karlsson, Erik August 1868- ................................... 296 298

Karlsson, Erik Otto 1866-1866 ..................................... 406

Karlsson, Ester Karolina 1889-1977 ................................ 343

Karlsson, Evert 1907-1908 ......................................... 297

Karlsson, Folke Alexis 1909-1987 .................................. 298

Karlsson, Fredrik Gunnar 1875- ..................................... 65

Karlsson, Fredrika Vilhelmina 1881- ............................... 339

Karlsson, Gertrud Ingegerd Birgitta 1915-1999 ..................... 297

Karlsson, Gustaf 1848-1853 ........................................ 544

Karlsson, Gustaf Emil 1905-1953 ................................... 409

Karlsson, Gustaf Otto 1902-1903 ................................... 409

Karlsson, Gustaf Robert 1867- ...................................... 65

Karlsson, Hans Gustaf 1812-1894 .................................... 49

Karlsson, Helge Bertil 1906-1998 .................................. 298

Karlsson, Hilda Kristina 1896- .................................... 210

Karlsson, Hilda Maria 1883-1965 ................................... 467

Karlsson, Hilda Nikolina 1896-1976 ................................. 94

Karlsson, Hildina Johanna 1884-1971 ............................... 620

Karlsson, Hilma Katarina 1885-1958 ................................ 467

Karlsson, Hugo 1882- .............................................. 296

Karlsson, Hulda Johanna 1895- ..................................... 210

Karlsson, Ida Katarina 1877- ....................................... 25

Karlsson, Ines Johanna 1916- ...................................... 298

Karlsson, Ingrid Maria 1922- ...................................... 300

Karlsson, Jenny Matilda 1893-1965 .............................. 25 624

Karlsson, Johan 1870-1871 ......................................... 218

Karlsson, Johan 1873- ............................................. 218

Karlsson, Johan Alfred Algot 1899-1978 ............................ 408

Karlsson, Johan Christian 1840-1840 ............................... 544

Karlsson, Johan Ludvig 1867-1868 ................................... 65

Karlsson, Johan Ludvig 1869-1894 ................................... 65

Karlsson, Johan Nikolaus 1889-1964 ................................. 94

Karlsson, Johan Otto 1884- ......................................... 25

Karlsson, Johan Petter 1844-1918 ...................... 256 544 553 579

Karlsson, Johan Petter 1858-1928 .............................. 406 408

Karlsson, Johan Rudolf 1907-1980 .................................. 409

Karlsson, Johan Samuel 1858-1887 .................................. 264

Karlsson, Johan Ulrik 1834-1835 ................................... 496

Karlsson, Johan Wilhelm 1899-1979 ................................. 242

Karlsson, Johanna Kristina 1875- .................................. 218

Karlsson, Johanna Margareta 1881- ............................. 256 553

Karlsson, Johannes 1864-1868 ...................................... 218

Karlsson, Jonas 1866-1866 ......................................... 218

Karlsson, Jonas Alexander 1915- ................................... 340

Karlsson, Jonas Algot 1879-1956 ............................... 339 340

Karlsson, Jonas Arvid 1881-1959 ................................... 467

Karlsson, Jonas Gustaf 1853-1916 ................................... 94

Karlsson, Jonas Oskar 1888- ....................................... 210

Karlsson, Karl 1766-1798 .......................................... 226

Karlsson, Karl 1791-1867 .......................................... 226

Karlsson, Karl 1819-1819 .......................................... 196

Karlsson, Karl 1862- .............................................. 218

Karlsson, Karl 1862- .............................................. 210

Karlsson, Karl Amandus 1904-1984 .................................. 408

Karlsson, Karl Anton 1863-1869 .................................... 318

Karlsson, Karl Anton 1864-1890 ..................................... 65

Karlsson, Karl Arne 1919-1998 ..................................... 298

Karlsson, Karl Erik 1835-1908 .......................... 71 533 544 547

Karlsson, Karl Erik 1863-1863 ..................................... 406

Karlsson, Karl Evert 1909-1972 .................................... 297

Karlsson, Karl Gustaf 1860-1860 ................................... 406

Karlsson, Karl Gustaf Algot 1885-1961 .............................. 94

Karlsson, Karl Jakob 1872-1875 .................................... 441

Karlsson, Karl Johan 1801-1864 ..................................... 40

Karlsson, Karl Johan 1879- ........................................ 467

Karlsson, Karl Johan 1884- ........................................ 210

Karlsson, Karl Johan Ludvig 1866- ............................. 296 297

Karlsson, Karl Jonas 1820-1905 ..................................... 94

Karlsson, Karl Konrad 1882- ....................................... 381

Karlsson, Karl Olof 1833- ......................................... 496

Karlsson, Karl Olof 1861-1900 ..................................... 580

Karlsson, Karl Olof 1879-1951 ...................................... 25

Karlsson, Karl Petter 1816-1893 ............................... 226 227

Karlsson, Karl Wilhelm 1861-1861 .................................. 441

Karlsson, Klara Maria 1888-1960 .................................... 94

Karlsson, Klas Alfred 1900-1961 ................................... 242

Karlsson, Klas Algot 1908- ........................................ 340

Karlsson, Knut Bernhard 1898-1976 .................................. 25

Karlsson, Kristina Desideria 1876-1926 ........................ 441 445

Karlsson, Lars Gunnar 1887-1930 ............................... 296 300

Karlsson, Lars Johan 1860-1861 .................................... 182

Karlsson, Lars Johannes 1863- ..................................... 182

Karlsson, Ludvig 1886-1948 ......................................... 25

Karlsson, Manda Augusta 1890-1979 ................................. 467

Karlsson, Margit Alfrida 1924-1924 ................................ 300

Karlsson, Maria Helena Birgitta 1903-1987 ......................... 297

Karlsson, Maria Kristina 1877-1958 ........................ 256 553 555

Karlsson, Maria Matilda 1875-1962 ............................. 441 444

Karlsson, Matilda Alfrida Gustava 1897- ........................... 283

Karlsson, Matthias 1816- .......................................... 196

Karlsson, Märta Eva Ragnhild 1912- ................................ 298

Karlsson, Nanny Charlotta Vilhelmina 1891- ......................... 25

Karlsson, Nanny Katarina Lovisa 1874-1889 ...................... 71 547

Karlsson, Nanny Rebecka 1899-1981 ................................. 467

Karlsson, Nils 1872- .............................................. 218

Karlsson, Nils Anton 1862- .................................... 146 517

Karlsson, Nils Fredrik 1817-1817 .................................. 226

Karlsson, Nils Johan 1889-1890 ................................ 256 553

Karlsson, Olga Maria 1894- ........................................ 409

Karlsson, Olof Adolf 1880- ........................................ 296

Karlsson, Olof Albert 1873-1874 ................................... 296

Karlsson, Olof Gerhard 1889-1889 .................................. 210

Karlsson, Olof Petter 1859-1883 ................................... 318

Karlsson, Oskar 1871-1874 ......................................... 296

Karlsson, Oskar 1880-1951 .......................................... 25

Karlsson, Per 1863-1878 ........................................... 218

Karlsson, Per Anton 1859-1874 ..................................... 441

Karlsson, Per Leonard 1877-1958 ................................... 296

Karlsson, Per Ludvig 1879- ........................................ 218

Karlsson, Petrus 1849- ............................................ 381

Karlsson, Rut Eugenia 1895-1950 .................................... 25

Karlsson, Samuel 1834-1883 .................................... 251 264

Karlsson, Sanfrid 1901-1989 ....................................... 297

Karlsson, Sanny Margareta 1893- ................................... 467

Karlsson, Selma Johanna 1877- ..................................... 467

Karlsson, Sigfrid 1898-1917 ....................................... 297

Karlsson, Sigrid Albina Birgitta 1905- ............................ 297

Karlsson, Sofia Erika 1880- ....................................... 381

Karlsson, Sven Johan Ludvig 1911-1991 ............................. 297

Karlsson, Sven Ragnar 1907-1993 ................................... 298

Karlsson, Tekla Maria 1891- ....................................... 210

Karlsson, Tilda Katarina 1883- ................................ 339 341

Karlsson, Vilma Sofia 1896-1968 ................................... 467

Karlsson, gossebarn 1914-1914 ..................................... 340

Klasson, Anna Alida 1903-1996 ..................................... 132

Klasson, Elsa Vilhelmina 1893- .................................... 132

Klasson, Ester Armida 1900-1983 ................................... 132

Klasson, Johan Albert 1865-1906 ................................... 132

Klingberg-Johansson, Olof 1764-1840 ............................... 288

Krigsberg-Markusdotter, Ulrika 1805-1878 .......................... 153

Krigsberg-Nilsson, Olof Daniel 1827-1921 .................. 319 372 388

Krigsberg, Erik Johan 1856-1881 ................................... 388

Krigsberg, Karl August 1860- ...................................... 388

Kriström, Agda Sofia 1908-1986 ................................ 131 470

Kriström, Alfred Henning 1914-1985 ................................ 135

Kriström, Alfred Teodor 1882- ..................................... 118

Kriström, Anders 1772-1822 ................................ 109 149 605

Kriström, Anders 1801-1867 ........................................ 605

Kriström, Anders 1817-1872 .................................... 109 115

Kriström, Anders 1835-1878 ................................ 102 605 608

Kriström, Anders 1855-1856 ........................................ 115

Kriström, Anders 1861- ........................................ 608 609

Kriström, Anders Alfred 1844-1850 ................................. 115

Kriström, Anders Alfred 1857-1857 ................................. 115

Kriström, Anders Alfred 1857-1899 ............................. 115 118

Kriström, Anders Alfred 1871-1874 ................................. 129

Kriström, Anders Alfred 1878-1946 ............................. 129 135

Kriström, Anders Holger 1916- ..................................... 135

Kriström, Anders Oskar 1888-1960 .................................. 118

Kriström, Anders Teodor 1910-1984 ................................. 609

Kriström, Anna Carolina 1841-1914 ............................. 115 116

Kriström, Anna Helena 1869-1874 ................................... 611

Kriström, Anna Magdalena 1824-1879 ............................ 109 126

Kriström, Anna Magdalena 1858- ................................ 129 130

Kriström, Anny Eugenia 1912- ...................................... 609

Kriström, Armida Josefina 1905-1991 ........................... 131 470

Kriström, Axel Berner 1895- ....................................... 118

Kriström, Bert Haldo 1932-1934 .................................... 135

Kriström, Catharina Lovisa 1843-1914 .......................... 110 111

Kriström, Catharina Vilhelmina 1843-1844 .......................... 115

Kriström, Elsa Alfrida 1903-1979 .................................. 135

Kriström, Emil Johan 1883- ........................................ 114

Kriström, Emma Kristina 1872-1947 ................................. 611

Kriström, Emma Kristina 1887-1978 ................................. 118

Kriström, Erik Martin 1890- ....................................... 133

Kriström, Ester Charlotta 1885- ................................... 114

Kriström, Frans Albert 1879- ...................................... 114

Kriström, Frans Gustaf 1905-1974 .................................. 135

Kriström, Gerda Henrietta 1922- ................................... 135

Kriström, Gunnar Olof 1890- ....................................... 134

Kriström, Hedvig 1887- ............................................ 114

Kriström, Hedvig Charlotta Matilda 1881- .......................... 114

Kriström, Helena Lovisa 1861- ................................. 129 132

Kriström, Helfrid Olivia 1930- .................................... 135

Kriström, Helmer 1928-1928 ........................................ 135

Kriström, Hilda Fredrika 1901-1961 ............................ 102 610

Kriström, Hildy Linnéa 1924- ...................................... 135

Kriström, Hilma Karolina 1891- .................................... 118

Kriström, Hulda Ingegerd 1926- .................................... 135

Kriström, Hulda Margareta 1904- ................................... 135

Kriström, Inez Margareta 1892-1962 ............................ 131 470

Kriström, Johan Albin 1889- ....................................... 133

Kriström, Johan Emil 1912- ........................................ 612

Kriström, Johan Erik 1865- .................................... 129 133

Kriström, Johan Erik 1865- ................................ 102 608 610

Kriström, Johan Erik 1903- .................................... 102 610

Kriström, Johan Gunnar 1875- .................................. 611 612

Kriström, Johan Konrad 1894-1978 .............................. 131 470

Kriström, Johan Olof 1883-1883 .................................... 118

Kriström, Johanna Matilda 1883-1883 ............................... 118

Kriström, Johanna Matilda 1884- ................................... 118

Kriström, Johanna Vilhelmina 1847-1907 ........................ 110 113

Kriström, Karl Johan Alvar 1905-1915 .............................. 612

Kriström, Karl Olof Ossian 1877- .................................. 114

Kriström, Katarina Vilhelmina 1874- ............................... 129

Kriström, Klas Birger 1908-1908 ................................... 135

Kriström, Lars Harry 1918-1997 .................................... 135

Kriström, Lars Johan 1830-1883 ............................ 109 129 470

Kriström, Lilly Margareta 1914-1965 ............................... 609

Kriström, Lovisa Johanna 1834-1894 ............................ 109 136

Kriström, Magdalena Catharina 1795-1871 ....................... 149 614

Kriström, Margareta Augusta 1868- ............................. 129 134

Kriström, Margareta Catharina 1820-1896 ....................... 109 119

Kriström, Margareta Catharina 1832-1905 ....................... 605 606

Kriström, Margareta Maria 1906-1975 ............................... 135

Kriström, Maria Christina 1823-1867 ........................... 109 123

Kriström, Maria Elisabet 1900-1991 ............................ 102 610

Kriström, Maria Helena 1878-1910 .................................. 608

Kriström, Maria Magdalena 1868-1868 ............................... 608

Kriström, Maria Matilda 1844-1906 ............................. 110 112

Kriström, Maria Vilhelmina 1849- .............................. 115 117

Kriström, Naima Elina 1897-1899 ............................... 131 470

Kriström, Nathanael 1792-1868 ..................................... 109

Kriström, Nathanael 1827-1849 ..................................... 109

Kriström, Nathanael 1853- ..................................... 110 114

Kriström, Nathanael August 1846-1897 .............................. 115

Kriström, Nathanael August 1859-1933 ...................... 129 131 470

Kriström, Nils Albert 1874-1952 ................................... 608

Kriström, Nils Ludvig 1869-1870 ................................... 608

Kriström, Nils Petter 1840-1909 ............................... 605 611

Kriström, Olof Alfred 1851-1851 ................................... 115

Kriström, Olof Alfred 1852-1853 ................................... 115

Kriström, Olof Alfred 1863-1915 ................................... 608

Kriström, Olof Emil 1908-1911 ..................................... 612

Kriström, Olof Helmer 1893-1893 ................................... 118

Kriström, Olof Petter 1814-1871 ............................... 109 110

Kriström, Per Ludvig 1867-1868 .................................... 608

Kriström, Rut Emilia 1910-1910 .................................... 135

Kriström, Rut Emilia 1911-1912 .................................... 135

Kriström, Uno Helgar 1892- ........................................ 134

Kriström, Viktor Natanael 1889- ................................... 114

Kröger, Anna Elisabet 1825-1910 ................................... 509

Kröger, Karl Olof 1827-1862 ....................................... 606

Kröger, Kristina Magdalena 1862- .............................. 606 607

Kröger, Olof 1791-1879 ............................................ 606

Larsdotter, Adelia Margareta 1871-1871 ............................. 18

Larsdotter, Anna 1731-1796 ........................................ 215

Larsdotter, Anna 1761-1826 .................................... 106 166

Larsdotter, Anna Catharina 1770-1837 .............................. 268

Larsdotter, Anna Lovisa 1826-1858 ............................. 211 213

Larsdotter, Anna Magdalena 1820- ................................... 84

Larsdotter, Anna Margareta 1818-1887 ............................ 87 89

Larsdotter, Anna Maria 1796-1834 .................................. 462

Larsdotter, Anna Sofia 1827-1888 .............................. 198 207

Larsdotter, Anna Ulrika 1819-1882 ............................. 167 168

Larsdotter, Brita Johanna 1826-1826 ................................ 87

Larsdotter, Catharina 1723-1775 ................................... 503

Larsdotter, Catharina 1761-1809 ................................... 222

Larsdotter, Catharina 1787-1847 ................................... 574

Larsdotter, Catharina Magdalena 1823-1897 ..................... 211 212

Larsdotter, Catharina Margareta 1820-1882 ......................... 122

Larsdotter, Christina 1796-1879 ................................... 269

Larsdotter, Christina Catharina 1802-1882 ......................... 392

Larsdotter, Christina Catharina 1817-1870 ......................... 254

Larsdotter, Elisabet Sofia 1865-1865 .............................. 178

Larsdotter, Eva Johanna 1813-1898 ................................. 575

Larsdotter, Fredrika Sofia 1826-1888 ............................... 84

Larsdotter, Ida Katarina 1867-1869 ................................. 18

Larsdotter, Ingeborg 1766-1767 .................................... 106

Larsdotter, Ingrid 1756-1839 ...................................... 288

Larsdotter, Katarina Johanna 1863-1868 ............................ 178

Larsdotter, Magdalena 1762-1834 ............................... 106 195

Larsdotter, Magdalena 1797-1867 .................................... 51

Larsdotter, Magdalena 1802-1889 ................................... 275

Larsdotter, Magdalena 1852-1916 .................................... 56

Larsdotter, Magdalena Christina 1824-1870 ..................... 167 174

Larsdotter, Magdalena Christina 1856- ......................... 178 179

Larsdotter, Magdalena Johanna 1826-1897 ....................... 198 206

Larsdotter, Magdalena Sofia 1862- ................................. 461

Larsdotter, Malin 1692- ........................................... 106

Larsdotter, Malin 1756-1757 ....................................... 106

Larsdotter, Margareta 1741-1808 ................................... 140

Larsdotter, Margareta 1747-1821 ............................... 248 305

Larsdotter, Margareta 1773-1773 ................................... 106

Larsdotter, Margareta Catharina 1776-1809 ..................... 106 215

Larsdotter, Margareta Charlotta 1864-1865 .......................... 97

Larsdotter, Margareta Christina 1828-1906 ....................... 73 83

Larsdotter, Margareta Magdalena 1838-1898 ......................... 299

Larsdotter, Margeta 1706-1771 ..................................... 518

Larsdotter, Maria 1765-1766 ....................................... 106

Larsdotter, Maria Charlotta 1814-1875 .............................. 17

Larsdotter, Maria Charlotta 1822-1866 ........................... 87 97

Larsdotter, Maria Christina 1764-1764 ............................. 106

Larsdotter, Maria Christina 1770-1773 ............................. 106

Larsdotter, Maria Christina 1785-1875 ............................. 420

Larsdotter, Maria Christina 1786-1845 ............................. 394

Larsdotter, Maria Christina 1831-1833 ............................. 198

Larsdotter, Maria Christina 1834-1906 ......................... 198 209

Larsdotter, Maria Elisabet 1828- .............................. 211 214

Larsdotter, Maria Helena 1823-1823 ................................ 167

Larsdotter, Maria Helena 1829-1829 ................................ 198

Larsdotter, Maria Johanna 1828-1828 ............................... 167

Larsdotter, Maria Magdalena 1820-1820 ............................. 167

Larsdotter, Maria Magdalena 1865- .................................. 18

Larsdotter, Maria Margareta 1835-1835 ............................. 167

Larsdotter, Sara Margareta 1805- ................................... 41

Larsdotter, Stina 1751-1751 ....................................... 106

Larsdotter, Ulrika 1793-1851 ...................................... 123

Larsdotter, Ulrika 1803- .......................................... 347

Larsdotter, Ulrika Christina 1823-1883 ............................. 87

Larsson, Alma Katarina 1893-1932 ................................... 98

Larsson, Anders 1776-1814 ......................................... 476

Larsson, Anders 1777-1846 ......................................... 423

Larsson, Anders 1821-1908 ..................................... 167 170

Larsson, Anders 1827-1903 ......................................... 263

Larsson, Anders 1834-1921 ......................................... 250

Larsson, Anders Alfred 1869-1871 ................................... 18

Larsson, Anders Linus 1900- ....................................... 180

Larsson, Anders Linus 1910-1994 ................................... 577

Larsson, Anna Evelina 1907- ....................................... 180

Larsson, Annie Lovisa 1908-1953 ................................... 577

Larsson, Christopher 1833-1833 .................................... 167

Larsson, Eris Alice 1918- ......................................... 577

Larsson, Gustaf Einar 1895-1901 ................................... 181

Larsson, Gustaf Konrad Bror 1904-1982 ............................. 180

Larsson, Göta Linnéa 1911- ........................................ 180

Larsson, Hans 1768-1827 ........................................... 450

Larsson, Helga Charlotta 1899-1978 ................................ 181

Larsson, Hulda Maria 1909-1921 .................................... 577

Larsson, Isak 1759-1816 ....................................... 106 140

Larsson, Jenny Magdalena 1899-1951 ................................ 176

Larsson, Johan 1807-1862 .......................................... 457

Larsson, Johan 1807-1876 .......................................... 451

Larsson, Johan 1829-1829 .......................................... 167

Larsson, Johan Albert 1882-1882 ................................... 397

Larsson, Johan Albin 1890-1947 .................................... 176

Larsson, Johan Almer 1916-1916 .................................... 577

Larsson, Johan Edvin 1897-1897 .................................... 181

Larsson, Johan Einar 1901-1973 .................................... 181

Larsson, Johan Robert 1872-1873 .................................... 18

Larsson, Jon 1698-1771 ............................................ 365

Larsson, Jonas Gustaf 1867-1939 ............................... 178 181

Larsson, Karl Anders 1858- .................................... 178 180

Larsson, Karl Edvin 1898-1920 ..................................... 181

Larsson, Karl Johan 1827-1899 ..................................... 370

Larsson, Karl Johan 1829-1899 ................................. 145 512

Larsson, Karl Johan 1830-1881 ................................. 167 182

Larsson, Karl Magnus 1897- ........................................ 180

Larsson, Lars 1755-1755 ........................................... 106

Larsson, Lars 1766-1832 ........................................... 275

Larsson, Lars 1768-1768 ........................................... 106

Larsson, Lars 1783-1865 ........................................... 263

Larsson, Lars 1816-1816 ........................................... 167

Larsson, Lars Anton 1855-1858 ..................................... 178

Larsson, Lars Anton 1875-1946 ..................................... 577

Larsson, Lars Fredrik 1798-1830 ................................... 211

Larsson, Lars Fredrik 1811-1902 .................................... 56

Larsson, Lars Gustaf 1826-1868 ................................ 167 178

Larsson, Lars Helmer 1883- ........................................ 397

Larsson, Lars Johan 1832-1900 ................................. 198 208

Larsson, Lars Johan 1860-1862 ..................................... 178

Larsson, Lars Olof 1862-1899 .................................... 97 98

Larsson, Maria Augusta 1899-1987 .................................. 180

Larsson, Markus Anton 1816-1852 .................................... 87

Larsson, Matts 1824-1881 ...................................... 198 204

Larsson, Nanny Augusta 1912-1929 .................................. 577

Larsson, Nils 1837-1904 ....................................... 167 183

Larsson, Nils Uno 1902-1911 ....................................... 180

Larsson, Olga Maria 1897-1964 ...................................... 98

Larsson, Olof 1725-1791 ........................................... 345

Larsson, Olof 1754-1816 ........................................... 463

Larsson, Olof 1812-1881 ............................................ 59

Larsson, Olof Anton 1864-1865 ...................................... 18

Larsson, Per 1686-1766 .............................................. 1

Larsson, Per 1751-1751 ............................................ 106

Larsson, Per 1758-1796 ........................................ 106 107

Larsson, Per 1837-1913 ........................................ 369 445

Larsson, Per Wilhelm 1818-1860 .................................... 167

Larsson, Selma Amalia 1914-1914 ................................... 577

Larsson, Tekla Eleonora 1913-1997 ................................. 577

Larsson, Tekla Johanna 1895- ...................................... 180

Lejon, Maria Brita 1839-1914 ...................................... 576

Lidvall, Olivia Karolina 1876- .................................... 612

Liljebäck, Per Leonard 1854- ...................................... 423

Limming, Henrika Johanna 1835-1891 ................................ 243

Lindahl-Ersson, Per 1827-1894 ..................................... 331

Lindahl, Axel Hugo 1902-1990 ...................................... 331

Lindahl, Beda Teolinda 1909-1999 .................................. 331

Lindahl, Bror Albert 1901-1983 .................................... 331

Lindahl, Gerda Kristina 1896-1987 ................................. 331

Lindahl, Göta Margareta 1904-1956 ................................. 331

Lindahl, Katarina Maria 1859-1933 ................................. 583

Lindahl, Lilly Sofia 1899-1990 .................................... 331

Lindahl, Per 1869-1951 ............................................ 331

Lindahl, Per Holger 1910-1992 ..................................... 331

Lindahl, Syster Lovisa 1898-1984 .................................. 331

Lindberg-Hjulman, Olof 1804-1884 .................................. 199

Lindberg, Anna Gustava 1853-1923 .................................. 415

Lindberg, Charlotta Sofia 1836- ................................... 199

Lindberg, Sara Carolina 1838-1911 ................................. 210

Linder-Ling, Karl Jonas 1783-1857 .................................. 43

Linder, Ulrika Lovisa 1826-1914 .................................... 43

Lindfors, Anna Magdalena 1816-1875 ............................ 395 396

Lindgren, Alma Johanna 1891- ...................................... 154

Lindgren, Anna 1901-1901 ...................................... 362 513

Lindgren, Anna Adéle 1900-1977 .................................... 125

Lindgren, Anna Carolina 1858- ..................................... 147

Lindgren, August 1867-1927 .................................... 147 148

Lindgren, August Edvin 1906- ...................................... 148

Lindgren, August Otto Anshelm 1902- ............................... 148

Lindgren, Axelina 1886-1974 ....................................... 361

Lindgren, Carolina 1855-1914 ...................................... 468

Lindgren, Elin Maria 1897-1979 .................................... 154

Lindgren, Elis Valdemar 1905-1905 ............................. 362 513

Lindgren, Emil Gottfrid 1910- ..................................... 148

Lindgren, Emil Gottfrid 1913- ..................................... 148

Lindgren, Emma Johanna 1884- ...................................... 361

Lindgren, Emma Kristina 1863- ..................................... 147

Lindgren, Erik 1849-1915 .......................................... 154

Lindgren, Erik Hjalmar 1896- ...................................... 148

Lindgren, Erik Ragnar 1911-1971 ................................... 148

Lindgren, Erik Valfrid 1891- ...................................... 125

Lindgren, Frans Herman 1900- ...................................... 148

Lindgren, Fredrik Helmer 1894- .................................... 148

Lindgren, Hilda Nikolina 1899-1983 ................................ 154

Lindgren, Hugo Nikanor 1904- ...................................... 148

Lindgren, Ida Katarina 1881-1922 .................................. 609

Lindgren, Jakob 1816-1892 ..................................... 466 468

Lindgren, Johan 1854-1857 ......................................... 147

Lindgren, Johan Arvid 1891- ....................................... 148

Lindgren, Johan Gustaf 1886-1950 .................................. 154

Lindgren, Johan Magnus 1902-1973 .............................. 362 513

Lindgren, Johan Oskar 1872- ............................... 361 362 513

Lindgren, Johan Oskar 1889- ....................................... 125

Lindgren, Johan Petter 1849-1886 ...................... 360 361 513 623

Lindgren, Johannes 1865-1868 ...................................... 147

Lindgren, Karl 1828-1906 .......................................... 609

Lindgren, Karl August 1889- ....................................... 148

Lindgren, Karl Edvin 1898- ........................................ 125

Lindgren, Karl Erik 1888-1907 ..................................... 154

Lindgren, Karl Erik Cyrillus 1882-1886 ............................ 154

Lindgren, Karl Johan 1869- ........................................ 147

Lindgren, Karl Ludvig 1875- ....................................... 361

Lindgren, Karl Oskar 1861-1917 .................................... 125

Lindgren, Katarina Matilda 1860- .................................. 147

Lindgren, Lars Johan 1829-1895 .................................... 147

Lindgren, Lars Petter 1856- ....................................... 147

Lindgren, Manda 1901-1901 ..................................... 362 513

Lindgren, Maria Augusta 1881-1965 ......................... 361 363 623

Lindgren, Nanny Maria 1895- ....................................... 125

Lindgren, Nils Artur 1903-1979 .................................... 125

Lindgren, Nils Fredrik 1883-1910 .................................. 154

Lindgren, Nils Petter 1824-1900 ................................... 125

Lindgren, Olivia Vilhelmina 1861-1866 ............................. 147

Lindgren, Olof 1802-1876 .......................................... 154

Lindgren, Olof 1822-1884 .......................................... 206

Lindgren, Olof Albin 1894-1930 .................................... 154

Lindgren, Olof Anton 1893- ........................................ 148

Lindgren, Olof Edvin 1890-1890 .................................... 154

Lindgren, Olof Gustaf Valdemar 1878- .............................. 361

Lindgren, Olof Ludvig 1906-1934 ................................... 125

Lindgren, Per Albin 1890- ......................................... 148

Lindgren, Sven Edmund 1908-1980 ................................... 148

Lindmark, Anders Georg 1882- ...................................... 466

Lindmark, August Viktor 1891-1975 ................................. 466

Lindmark, Frans Emil 1894-1899 .................................... 466

Lindmark, Ida Margareta 1880- ..................................... 466

Lindmark, Jenny Karolina 1888-1972 ................................ 466

Lindmark, Karl Anton 1846-1925 .................................... 466

Lindmark, Karl Johan 1877-1951 .................................... 466

Lindmark, Maria Josefina 1874-1943 ................................ 466

Lindmark, Per Konrad 1884- ........................................ 466

Lindmark, Sofia Nikolina 1878- .................................... 466

Lindmark, Viktor 1886-1887 ........................................ 466

Lindqvist, Anna Elina 1894-1928 ................................... 184

Lindqvist, Hans Petter 1833-1895 .................................. 189

Lindqvist, Johan Albert 1864-1903 ................................. 184

Lindqvist, Kristina Lovisa 1861- .................................. 189

Lindqvist, Nanny Sofia 1891-1919 .................................. 184

Lindqvist, Per Erik 1836-1901 ..................................... 184

Lindqvist, Signe Albertina 1899-1970 .............................. 184

Lindström-Persson, Anders 1829-1865 ........................... 301 304

Lindström, Anders Gottfrid 1864- .................................. 304

Lindström, Anna Fredrika 1839-1910 ............................ 100 610

Lindström, Aron 1811-1880 ......................................... 100

Lindström, Charlotta 1865-1869 .................................... 304

Lindström, Karl Oskar 1850- ....................................... 429

Lindström, Maria Oskarlina 1874-1952 .............................. 429

Lindström, Selma Amalia 1865- ..................................... 304

Ling-Westman, Anders Gustaf 1815-1853 ............................. 376

Ling, Alma Johanna 1880- .......................................... 377

Ling, Anna Maria 1847- ............................................ 376

Ling, Catharina Charlotta 1844-1845 ............................... 376

Ling, Catharina Magdalena 1849- ................................... 376

Ling, Fredrik Wilhelm 1852-1854 ................................... 376

Ling, Gustaf Leonard 1866-1885 .................................... 377

Ling, Henny Maria 1873-1884 ....................................... 377

Ling, Johan Erik 1842- ............................................ 376

Ling, Karl Anton 1841- ............................................ 376

Ling, Kristina Margareta 1863- .................................... 377

Ling, Maria Augusta 1878-1957 ..................................... 377

Ling, Nils Gustaf 1839-1886 ................................... 376 377

Ling, Olof Daniel 1845- ........................................... 376

Ljungblad, Anna Charlotta 1829-1869 ........................... 159 160

Login, Jonas Albin 1893-1976 ...................................... 180

Lund-Eriksson, Karl Erik 1795-1883 ................................ 153

Lund, Anna Lovisa 1906-1977 ....................................... 430

Lund, Beda Maria 1910- ............................................ 430

Lund, Johan Olof 1908-1978 ........................................ 430

Lund, Per Anton 1839-1906 ..................................... 428 430

Lund, Per Arne 1915-1986 .......................................... 430

Lund, Per Leonard 1880-1963 ....................................... 430

Lundberg, Christina Albertina 1840-1913 ........................... 163

Lundberg, Sara Fredrika 1845-1925 .................................. 70

Lundgren, Catharina Magdalena 1799- ............................... 229

Lundmark, Alexander 1882- ......................................... 475

Lundmark, Gustaf Adolf 1875- ...................................... 475

Lundmark, Hilma Johanna 1874- ..................................... 298

Lundmark, Johan Leonard 1864-1883 ................................. 475

Lundmark, Johan Petter 1839- ...................................... 475

Lundmark, Jonas 1842-1903 ......................................... 298

Lundmark, Karl Fredrik 1873- ...................................... 475

Lundmark, Maria Sofia 1866-1867 ................................... 475

Lundmark, Maria Sofia 1877- ....................................... 475

Lundmark, Nils August 1879- ....................................... 475

Lundmark, Olof Edvard 1869- ....................................... 475

Lundmark, Per Oskar 1871- ......................................... 475

Lundmark, Per Otto 1868-1868 ...................................... 475

Lundqvist, Anders 1840-1910 ....................................... 405

Lundqvist, Anna Erika 1875- ....................................... 405

Lundqvist, Christina Magdalena 1824-1891 .......................... 461

Lundqvist, Eva Maria 1858-1920 .................................... 173

Lundqvist, Per 1830- .............................................. 173

Lundsten, Alma Alfrida 1889-1923 .................................. 440

Lundsten, Anders Emil 1901-1987 ................................... 440

Lundsten, Anna Karolina 1880- ...................................... 93

Lundsten, Anna Petronella 1904-1993 ............................... 440

Lundsten, Catharina Sofia 1826-1893 ................................. 9

Lundsten, Christina Maria 1854- ............................... 438 439

Lundsten, Frida Maria Alexandra 1909- ............................. 440

Lundsten, Hilda Maria 1890-1930 .................................... 93

Lundsten, Hilma Augusta 1879-1952 .................................. 93

Lundsten, Ida Amanda 1884-1973 ..................................... 93

Lundsten, Israel 1830-1900 ......................................... 93

Lundsten, Johan Anshelm 1882-1882 .................................. 93

Lundsten, Johan Gottfrid 1888-1960 ................................. 93

Lundsten, Johan Hjalmar 1898-1939 ................................. 440

Lundsten, Karl Helmer 1882-1882 .................................... 93

Lundsten, Lovisa Emilia 1895- ..................................... 440

Lundsten, Nils Edvard 1892-1958 ................................... 440

Lundsten, Per 1824-1899 ........................................... 438

Lundsten, Per Anton 1858-1920 ................................. 438 440

Lundsten, Per August 1878-1879 ..................................... 93

Lundsten, Per Oskar 1881-1964 ...................................... 93

Lundström, Alfrida Charlotta 1898- ................................ 203

Lundström, Alma Lovisa 1900-1906 .................................. 203

Lundström, Alma Lovisa 1907-1921 .................................. 203

Lundström, Anders 1857-1893 ....................................... 319

Lundström, Anders Axel Einar 1892-1971 ............................ 319

Lundström, Anna Lovisa 1872- .................................. 199 203

Lundström, Anna Olivia 1901- ...................................... 203

Lundström, Astrid Sofia 1904- ..................................... 203

Lundström, Christina Charlotta 1859- .......................... 199 200

Lundström, Elsa Karolina 1896- .................................... 201

Lundström, Ernst Engelbert 1897- .................................. 201

Lundström, Fredrika Karolina 1875-1887 ............................ 199

Lundström, Hulda Matilda 1875-1917 ................................ 414

Lundström, Hulda Sofia 1880- ...................................... 199

Lundström, Johan 1878-1880 ........................................ 199

Lundström, Johan Artur 1895-1901 .................................. 203

Lundström, Johan Signar 1888-1977 ................................. 319

Lundström, John Martin 1912- ...................................... 203

Lundström, Karl Linus 1887-1972 ................................... 319

Lundström, Lars Petter 1861-1869 .................................. 199

Lundström, Margit 1914- ........................................... 203

Lundström, Maria Magdalena 1855- .................................. 292

Lundström, Matilda Johanna 1866- .............................. 199 202

Lundström, Märta Kristina 1910- ................................... 203

Lundström, Olof 1815-1882 ......................................... 319

Lundström, Olof 1845-1883 ......................................... 203

Lundström, Olof Albin 1893- ....................................... 203

Lundström, Olof Alfred 1871-1924 .................................. 203

Lundström, Olof Petter 1847-1918 .................................. 414

Lundström, Olof Ragnar 1890-1892 .................................. 201

Lundström, Olof Rickard 1894- ..................................... 201

Lundström, Olof Wilhelm 1863- ................................. 199 201

Lundström, Per 1823-1894 ...................................... 198 199

Lundström, Petrus 1869- ........................................... 199

Lundström, Rut Olivia 1892- ....................................... 201

Lundström, Sofia Eufrosyna 1853- .................................. 169

Lustigbuss, Johan 1729-1781 ....................................... 309

Lustigbuss, Olof 1778-1854 ............................ 309 327 399 401

Lyckholm, Karolina Elisabet 1857- ................................. 593

Lång-Sundström, Karl Johan 1824-1898 .............................. 161

Lång, Catharina Johanna 1844-1901 ................................. 298

Löf, Anders Emil 1895-1919 ........................................ 483

Löf, Anders Otto 1865-1914 ........................................ 483

Löf, Anna Ottilia 1894-1898 ....................................... 483

Löf, Artur Ingvar 1902-1903 ....................................... 483

Löf, Artur Manfred 1904- .......................................... 483

Löf, Berta Ottilia 1900-1913 ...................................... 483

Löf, Dagny Ragnhild Frideborg 1908- ............................... 483

Löf, Elin Elvira 1898-1919 ........................................ 483

Löf, Johan Valfrid 1901-1921 ...................................... 483

Löf, Nils Robert 1897-1965 ........................................ 483

Löf, Olga Kristina 1893-1913 ...................................... 483

Löf, Sanny Anna Elisabet 1906-1930 ................................ 483

Löf, Selina Johanna 1891- ......................................... 483

Löfbom, Hedda Johanna 1854-1903 ................................... 423

Löfgren, Anders Wilhelm 1837-1913 ................................. 368

Löfgren, Jonas Wilhelm 1866- ...................................... 368

Löfgren, Magdalena Evelina 1872-1931 .......................... 368 369

Löfgren, Maria Olivia 1859-1926 ................................... 535

Löfgren, Maria Vilhelmina 1875-1951 ........................... 368 370

Löfgren, Selma Helena 1865-1934 ................................... 569

Löfgren, flickebarn 1896-1896 ..................................... 369

Löfroth, Amalia Augusta 1839- ..................................... 585

Löfroth, Anna Elisabet 1829- ...................................... 585

Löfroth, Carolina Lovisa 1836- ................................ 585 586

Löfroth, Erik Anders 1832- ........................................ 585

Löfroth, Jakob 1846- ...................................... 585 587 592

Löfroth, Jakob August 1841-1842 ................................... 585

Löfroth, Karl Jakob 1804-1864 ................................. 585 592

Löfroth, Karl Jonas 1838- ......................................... 585

Löfroth, Karl Oskar 1834-1834 ..................................... 585

Löfroth, Sara Maria 1843-1877 ..................................... 585

Marklund, Abraham 1795-1862 ....................................... 462

Marklund, Abraham Anton 1822-1872 ................................. 337

Marklund, August 1868- ............................................ 337

Marklund, Catharina Lovisa 1826-1876 .............................. 462

Marklund, Ester Lovisa 1894-1984 .................................. 337

Marklund, Maria Katarina Augusta 1891-1911 ........................ 337

Marklund, Nils Valdemar 1898- ..................................... 337

Markström, Edla Karolina 1876- ..................................... 10

Markström, Fredrik 1835-1911 ...................................... 104

Markström, Fredrik Anton 1804-1884 ................................ 104

Markström, Helena Viktoria 1893-1992 ............................... 10

Markström, Hildur Maria 1891- ...................................... 10

Markström, Johan August 1832-1909 .................................. 10

Markström, Lars Ferdinand 1869-1869 ............................... 104

Markström, Per Anton 1855-1901 ..................................... 10

Markström, Sigrid Matilda 1895- .................................... 10

Markström, Sigurd Albin 1899- ...................................... 10

Markusdotter, Anna Charlotta 1844- ................................ 231

Markusdotter, Anna Johanna 1829-1831 .............................. 231

Markusdotter, Catharina Matilda 1839- ............................. 231

Markusdotter, Christina Magdalena 1829- ........................... 231

Markusdotter, Johanna 1805-1874 ................................... 154

Markusdotter, Johanna 1840-1929 ........................... 231 245 436

Markusdotter, Maria Margareta 1846-1867 ........................... 231

Markusdotter, Sofia 1841- ......................................... 231

Markusson, Abraham Reinhold 1838-1838 ............................. 231

Markusson, Adolf Fredrik 1837- ................................ 231 237

Markusson, Jonas Gustaf 1835-1874 ................................. 231

Markusson, Karl Olof 1834-1913 .................................... 231

Markusson, Markus Anton 1829- ..................................... 231

Markusson, Nils August 1848-1886 .................................. 231

Markusson, Reinhold 1843- ......................................... 231

Mattsdotter, Anna Margareta 1795-1797 ............................. 195

Mattsdotter, Anna Margareta 1800-1883 ......................... 195 211

Mattsdotter, Brita Christina 1803-1803 ............................ 195

Mattsdotter, Christina 1797-1797 .................................. 195

Mattsdotter, Christina Catharina 1800-1868 ......................... 44

Mattsdotter, Christina Catharina 1810-1883 ........................ 420

Mattsdotter, Elisabet 1732-1788 ................................... 195

Mattsdotter, Elisabet Catharina 1792-1859 ......................... 195

Mattsdotter, Hilma Johanna 1881-1952 .............................. 413

Mattsdotter, Kerstin 1748-1785 ..................................... 63

Mattsdotter, Magdalena Christina 1814-1876 ........................ 335

Mattsdotter, Maria Christina 1806-1876 ............................ 557

Mattsdotter, Maria Elisabet 1786- ................................. 195

Mattsdotter, Maria Magdalena 1789-1859 ............................ 195

Mattsdotter, Sara Christina 1804-1876 ............................. 497

Mattsson, Anna Carolina 1854- ...................................... 73

Mattsson, Bror Alfred 1903- ....................................... 205

Mattsson, Edla Christina 1858- ..................................... 83

Mattsson, Emil Matthias 1913- ..................................... 205

Mattsson, Erik 1751-1833 ........................................... 36

Mattsson, Erik 1794-1796 .......................................... 195

Mattsson, Johan 1821-1857 ...................................... 85 273

Mattsson, Johan 1826-1899 ......................................... 509

Mattsson, Johan 1866-1917 ..................................... 204 205

Mattsson, Johan Axel 1901- ........................................ 205

Mattsson, Johan Konrad 1900-1938 .................................. 205

Mattsson, Jonas Algot 1905- ....................................... 205

Mattsson, Karl Ivar 1910-1992 ..................................... 205

Mattsson, Karl Petter 1788-1835 ............................... 195 196

Mattsson, Knut Einar 1915- ........................................ 205

Mattsson, Lars 1799-1877 ...................................... 195 198

Mattsson, Matts 1778-1852 .......................................... 69

Mattsson, Nils 1811-1868 ................................... 69 547 551

Mattsson, Per 1816-1883 ......................................... 73 83

Mattsson, Syster Elisabet Matilda 1908- ........................... 205

Molin, Erik 1820-1877 ............................................. 163

Molin, Johanna Olivia 1873- ....................................... 163

Morén, Per Anton 1864- ............................................ 368

Moritz, Anders 1803-1896 ....................................... 18 129

Moritz, Christina Erika 1829-1911 ................................. 452

Moritz, Margareta Catharina 1834-1915 ......................... 129 470

Moritz, Sara Sofia 1836-1928 ....................................... 18

Mårtensdotter, Anna 1778-1822 ...................................... 26

Mårtensdotter, Anna 1780-1825 ..................................... 231

Mårtensdotter, Christina Catharina 1840-1917 ...................... 377

Mårtensdotter, Margareta 1724-1763 ................................ 107

Mårtensson, Erik 1805-1861 ........................................ 485

NN, Karin -1744 ..................................................... 1

Nathanaelsdotter, Anna Carolina 1828-1828 ......................... 139

Nathanaelsdotter, Magdalena Catharina 1802-1876 ......... 31 32 266 527

Nathanaelsdotter, Ulrika Sofia 1826- .............................. 139

Nathanaelsson, Håkan 1803-1881 .................................... 604

Nathanaelsson, Johan Petter 1820- ................................. 139

Nathanaelsson, Karl August 1823- .................................. 139

Nathanaelsson, Nathanael 1829- .................................... 139

Nilsdotter, Albertina 1840-1840 ................................... 194

Nilsdotter, Albertina 1845- ....................................... 194

Nilsdotter, Anna Catharina 1782-1855 .............................. 284

Nilsdotter, Anna Catharina 1802- .................................. 595

Nilsdotter, Anna Catharina 1806-1877 .............................. 237

Nilsdotter, Anna Catharina 1808-1838 .............................. 216

Nilsdotter, Anna Catharina 1815-1907 ...................... 128 508 599

Nilsdotter, Anna Catharina 1837- .................................. 194

Nilsdotter, Anna Charlotta 1839-1912 .............................. 412

Nilsdotter, Anna Charlotta 1865- .............................. 183 184

Nilsdotter, Anna Elisabet 1784-1871 ................................ 69

Nilsdotter, Anna Johanna 1835-1919 ................................ 192

Nilsdotter, Anna Lovisa 1832-1832 ................................. 596

Nilsdotter, Anna Lovisa 1836- ..................................... 596

Nilsdotter, Anna Lovisa 1844-1914 ....................... 69 71 533 547

Nilsdotter, Anna Lovisa 1848-1929 ............................. 363 622

Nilsdotter, Anna Magdalena 1787-1814 ................................ 4

Nilsdotter, Anna Magdalena 1803-1868 .............................. 432

Nilsdotter, Anna Magdalena 1819-1886 .............................. 404

Nilsdotter, Anna Magdalena 1822-1914 .......................... 372 384

Nilsdotter, Anna Maria 1819-1901 .......................... 248 249 324

Nilsdotter, Anna Sofia 1801-1859 .................................. 157

Nilsdotter, Brita Catharina 1793-1877 .............................. 82

Nilsdotter, Brita Catharina 1838-1903 ......................... 306 307

Nilsdotter, Brita Charlotta 1842- ................................. 596

Nilsdotter, Brita Christina 1803-1872 ............................. 206

Nilsdotter, Brita Margareta 1775- ................................. 594

Nilsdotter, Brita Margareta 1811-1893 ......................... 293 296

Nilsdotter, Brita Margareta 1815-1899 ............................. 380

Nilsdotter, Catharina 1726-1809 ................................... 348

Nilsdotter, Catharina 1774-1864 ................................... 450

Nilsdotter, Catharina 1795-1870 ................................... 421

Nilsdotter, Catharina Lovisa 1828-1868 ........................ 372 392

Nilsdotter, Catharina Magdalena 1812-1895 .......................... 59

Nilsdotter, Catharina Magdalena 1828- ............................. 596

Nilsdotter, Christina 1836-1875 ................................... 350

Nilsdotter, Christina Catharina 1818-1819 ......................... 248

Nilsdotter, Christina Magdalena 1818-1863 ......................... 127

Nilsdotter, Christina Magdalena 1827-1874 ..................... 321 355

Nilsdotter, Christina Magdalena 1829- ............................. 306

Nilsdotter, Christina Margareta 1822-1863 .......... 81 248 253 375 553

Nilsdotter, Elin Ottilia Vilhelmina 1883- .......................... 22

Nilsdotter, Elisabet Johanna 1841- ................................ 596

Nilsdotter, Elsa Maria 1827-1901 .................................. 176

Nilsdotter, Erena Sofia 1857-1868 .............................. 79 373

Nilsdotter, Erika Margareta 1842- ................................. 194

Nilsdotter, Eva 1838-1912 ......................................... 432

Nilsdotter, Eva Lovisa 1823-1887 .................................. 622

Nilsdotter, Eva Matilda 1846-1913 ................................. 414

Nilsdotter, Gustava 1843-1900 ............................. 361 513 623

Nilsdotter, Henny Amalia 1872-1956 ............................. 22 552

Nilsdotter, Henrika Margareta 1837-1919 ........................... 626

Nilsdotter, Hilda Fredrika Katarina 1883- .......................... 22

Nilsdotter, Hilma Charlotta 1876- .................................. 22

Nilsdotter, Ida Kristina Matilda 1881- ............................. 22

Nilsdotter, Johanna Carolina 1830-1830 ............................ 372

Nilsdotter, Johanna Lovisa 1849-1856 ........................... 79 373

Nilsdotter, Kristina Albertina 1875- .............................. 183

Nilsdotter, Magdalena 1743-1783 ............................... 520 595

Nilsdotter, Magdalena 1801-1877 ............................... 595 605

Nilsdotter, Magdalena 1803-1870 ................................... 481

Nilsdotter, Magdalena 1805-1882 .................................... 22

Nilsdotter, Magdalena 1807-1855 .................................... 50

Nilsdotter, Magdalena 1826-1826 ................................... 306

Nilsdotter, Magdalena Kristina 1863- .............................. 183

Nilsdotter, Magdalena Petronella 1867-1868 ......................... 22

Nilsdotter, Margareta Brita 1824-1881 ....................... 15 85 273

Nilsdotter, Margareta Catharina 1790-1831 ................. 318 322 388

Nilsdotter, Margareta Catharina 1810-1865 ......................... 4 5

Nilsdotter, Margareta Magdalena 1817-1819 ......................... 248

Nilsdotter, Margeta 1705-1784 ..................................... 220

Nilsdotter, Maria 1766-1839 ......................................... 4

Nilsdotter, Maria Catharina 1799-1800 ............................. 305

Nilsdotter, Maria Catharina 1827-1909 .......................... 80 374

Nilsdotter, Maria Christina 1800-1868 ............. 305 309 327 399 401

Nilsdotter, Maria Magdalena 1838- ................................. 194

Nilsdotter, Maria Margareta 1817-1887 ......................... 372 376

Nilsdotter, Maria Margareta 1839- ............................. 596 604

Nilsdotter, Maria Nikolina 1869-1953 ............................... 22

Nilsdotter, Ulla Helena 1825-1826 ................................. 248

Nilsdotter, Ulrika 1821-1888 ...................................... 233

Nilsdotter, Ulrika Christina 1829- ................................ 596

Nilsdotter, Ulrika Helena 1825-1825 ............................... 248

Nilsdotter, Vilhelmina 1849- .................................. 617 619

Nilsson, Adam 1828-1907 ........................................... 179

Nilsson, Agnes Elisabet 1897-1899 .......................... 81 257 375

Nilsson, Alma Lovisa 1886- ........................................ 137

Nilsson, Alma Maria 1896-1899 ..................................... 550

Nilsson, Anders 1755-1813 ......................................... 166

Nilsson, Anders 1805- ............................................. 595

Nilsson, Anders 1807-1807 ......................................... 305

Nilsson, Anders 1813-1813 ......................................... 305

Nilsson, Anders 1831-1832 ......................................... 596

Nilsson, Anders 1833-1834 ......................................... 596

Nilsson, Anders 1840-1853 ......................................... 596

Nilsson, Anders 1870- ............................................. 183

Nilsson, Anders Albin 1883-1963 ............................... 285 286

Nilsson, Anders Leonard 1875- ..................................... 336

Nilsson, Anders Nikanor 1889- ..................................... 461

Nilsson, Andreas 1797-1797 ........................................ 595

Nilsson, Anna Elly Elisabet 1920- ................................. 566

Nilsson, Anna Evelina 1888-1919 .................................... 73

Nilsson, Anna Maria Teresia 1884-1970 ............................. 415

Nilsson, Anna Nikolina 1888-1982 .............................. 258 259

Nilsson, Astrid Matilda 1901-1904 ................................. 294

Nilsson, August Teodor 1900-1989 .................................. 137

Nilsson, Augusta Josefina 1882- ............................. 67 80 374

Nilsson, Axel 1869- ................................................ 22

Nilsson, Axel Lennart 1904-1990 ................................... 550

Nilsson, Bror Gustaf 1893-1987 ............................. 81 257 375

Nilsson, Catharina Vilhelmina 1858- ............................... 387

Nilsson, Daniel 1761-1825 ......................................... 366

Nilsson, Edit Sofia 1912-1996 ..................................... 598

Nilsson, Edla Johanna 1894-1958 .................................... 73

Nilsson, Edvin 1878- .............................................. 336

Nilsson, Elin Charlotta 1904-1975 ................................. 552

Nilsson, Elin Katarina Lovisa 1881-1892 ........................ 72 551

Nilsson, Elin Kristina 1887-1974 .................................. 461

Nilsson, Erena Maria 1894-1909 ................................. 80 374

Nilsson, Erik 1835-1858 ........................................... 596

Nilsson, Erik Arvid 1884- .......................................... 22

Nilsson, Erik August 1858- ........................................ 137

Nilsson, Erik Johan 1848-1901 ..................................... 415

Nilsson, Erik Magnus 1892-1915 .................................... 137

Nilsson, Erik Valdemar 1886-1889 ........................... 81 257 375

Nilsson, Frans Hugo 1863-1863 ................................. 150 614

Nilsson, Fred Gustaf Torsten 1922-1991 ............................ 185

Nilsson, Fredrik 1853-1853 ........................................ 614

Nilsson, Fredrik Johan 1859- .................................. 150 614

Nilsson, Fredrik Manfred 1891- ............................. 81 257 375

Nilsson, Frida Matilda 1895- ...................................... 137

Nilsson, Frideborg Helena 1913- ................................... 598

Nilsson, Fritz Ivan Emanuel 1926- ................................. 185

Nilsson, Gertrud Maria 1915-1986 .................................. 598

Nilsson, Gotthard 1892-1982 ....................................... 566

Nilsson, Greta Hedvig Olivia 1913-1991 ............................ 185

Nilsson, Gustaf Robert 1874- ................................ 67 80 374

Nilsson, Göran Reinhold 1847-1847 ................................. 284

Nilsson, Helena Josefina 1887-1956 ................................ 137

Nilsson, Helga Olivia 1902-1995 ................................... 461

Nilsson, Henny Maria 1871-1944 .............................. 67 80 374

Nilsson, Hildur Maria 1897-1898 ................................... 137

Nilsson, Hilma Kristina 1898-1982 ................................. 294

Nilsson, Hilma Maria 1889-1889 ................................. 80 374

Nilsson, Hilma Vilhelmina 1885-1885 ......................... 67 80 374

Nilsson, Hjalmar 1899-1981 ........................................ 461

Nilsson, Hjördis Astrid Kristina 1917-1994 ........................ 185

Nilsson, Hulda Helena 1879-1934 ................................... 597

Nilsson, Hulda Matilda 1877- ...................................... 502

Nilsson, Håkan 1799-1799 .......................................... 595

Nilsson, Ida Fredrika Margareta 1877-1951 .......................... 70

Nilsson, Isak 1794-1874 ........................................... 358

Nilsson, Jakob Rudolf 1903-1983 ................................... 550

Nilsson, Jenny Kristina 1885-1906 .................................. 73

Nilsson, Jenny Maria 1881- ................................. 81 257 375

Nilsson, Johan 1792-1836 ...................................... 141 511

Nilsson, Johan 1841-1913 .......................................... 315

Nilsson, Johan 1843-1915 ........................................ 69 70

Nilsson, Johan 1890-1968 .......................................... 177

Nilsson, Johan Alfred 1904-1976 ................................... 552

Nilsson, Johan Hugo 1878-1894 ...................................... 22

Nilsson, Johan Petter 1852-1853 ................................ 79 373

Nilsson, Johan Petter 1856- ......................... 79 81 257 373 375

Nilsson, Johan Reinhold 1848- ..................................... 284

Nilsson, Johan Wilhelm 1825-1858 .............................. 372 387

Nilsson, Johanna Erika 1882-1968 ........................... 81 257 375

Nilsson, Johanna Kristina Olivia 1877-1971 .................. 67 80 374

Nilsson, Johannes 1886-1958 ................................... 183 185

Nilsson, John Alexander 1919-1999 ................................. 286

Nilsson, John Erik Almer 1921-1992 ................................ 185

Nilsson, John Fredrik 1887-1888 ............................ 81 257 375

Nilsson, John Ivar 1905- .......................................... 461

Nilsson, Jonas 1795-1796 .......................................... 305

Nilsson, Jonas 1798-1798 .......................................... 305

Nilsson, Jonas 1806- .............................................. 595

Nilsson, Jonas 1807-1876 ....................................... 66 545

Nilsson, Jonas 1811-1850 ...................................... 305 335

Nilsson, Jonas 1832-1832 .......................................... 306

Nilsson, Jonas 1834-1907 .................................. 514 596 599

Nilsson, Jonas Anton 1836- ........................................ 180

Nilsson, Jonas Gustaf 1842-1901 ................................... 307

Nilsson, Jonas Ulrik 1823-1823 .................................... 372

Nilsson, Judit Anna Elise 1923- ................................... 185

Nilsson, Karin Elisabet 1916- ..................................... 598

Nilsson, Karl 1850-1916 ......................................... 69 73

Nilsson, Karl Anton 1872-1874 ..................................... 336

Nilsson, Karl Edvard 1899-1986 .................................... 550

Nilsson, Karl Edvard 1908-1981 .................................... 552

Nilsson, Karl Erik 1818- .......................................... 372

Nilsson, Karl Fredrik 1896-1973 ................................ 80 374

Nilsson, Karl Fredrik Josef 1878-1896 ....................... 67 80 374

Nilsson, Karl Johan Alfred 1873-1875 ........................... 72 551

Nilsson, Karl Leonard 1887- ....................................... 502

Nilsson, Karl Olof 1873-1900 ....................................... 22

Nilsson, Karl Petter 1855-1862 ................................ 150 614

Nilsson, Karl Robert 1848-1849 ..................................... 69

Nilsson, Katarina Magdalena 1864- ................................. 392

Nilsson, Kristina Augusta 1894-1980 ............................... 550

Nilsson, Kristina Evelina 1873-1956 ............................... 152

Nilsson, Kristina Johanna 1884-1956 ....................... 285 287 570

Nilsson, Kristina Johanna 1888-1960 ............................... 177

Nilsson, Lars Albin 1880- .......................................... 22

Nilsson, Lars Fredrik 1820-1848 ................................... 372

Nilsson, Lars Harald 1879- ........................................ 183

Nilsson, Lars Johan 1869-1869 ..................................... 183

Nilsson, Maria Johanna 1864-1956 .................................. 618

Nilsson, Maria Sofia 1901-1902 .................................... 550

Nilsson, Matts Edvard 1830-1830 ................................... 372

Nilsson, Naema Maria 1890-1890 .................................... 258

Nilsson, Nathanael 1845-1845 ...................................... 596

Nilsson, Nikolina Sofia 1892- ..................................... 461

Nilsson, Nils 1742-1823 ........................................... 594

Nilsson, Nils 1763-1809 ........................................... 613

Nilsson, Nils 1766-1866 ........................................... 372

Nilsson, Nils 1787-1868 ........................................ 79 372

Nilsson, Nils 1796-1876 ....................................... 305 306

Nilsson, Nils 1800-1872 ....................................... 595 596

Nilsson, Nils 1811-1855 ........................................... 622

Nilsson, Nils 1824-1824 ........................................... 248

Nilsson, Nils 1827- ........................................... 596 597

Nilsson, Nils 1835-1906 ........................................... 152

Nilsson, Nils 1852- ............................................... 614

Nilsson, Nils Alfred 1870-1944 ..................................... 22

Nilsson, Nils Anton 1827-1910 ................................. 248 258

Nilsson, Nils Anton 1851- ......................................... 502

Nilsson, Nils Artur Johannes 1915-1997 ............................ 185

Nilsson, Nils August 1861-1921 .................................... 550

Nilsson, Nils Edvard 1846-1878 ..................................... 69

Nilsson, Nils Edvard 1876-1934 ................................ 597 598

Nilsson, Nils Erik 1882-1885 ...................................... 258

Nilsson, Nils Fredrik 1821-1899 ................................... 502

Nilsson, Nils Fredrik 1844-1932 ...................... 67 79 80 373 374

Nilsson, Nils Helge 1917-1970 ..................................... 286

Nilsson, Nils Hugo 1906-1982 ...................................... 552

Nilsson, Nils Johan 1876-1950 .............................. 72 551 552

Nilsson, Nils Johan 1881- ......................................... 285

Nilsson, Nils Johan 1884- .................................. 81 257 375

Nilsson, Nils Johan Alfred 1853- .................................. 387

Nilsson, Nils Johan Egon 1921-1996 ................................ 598

Nilsson, Nils Johan Gunnar 1872-1956 ........................ 67 80 374

Nilsson, Nils Johan Konrad 1877-1959 ............................... 70

Nilsson, Nils John 1897-1995 ...................................... 550

Nilsson, Nils Leander 1880- ....................................... 502

Nilsson, Nils Olof 1873- .......................................... 183

Nilsson, Nils Petter 1815-1887 ...................... 67 79 257 372 373

Nilsson, Nils Petter 1828- ........................................ 306

Nilsson, Olof 1786-1858 ....................................... 150 613

Nilsson, Olof 1810-1894 ................................ 18 23 24 25 33

Nilsson, Olof 1828-1916 ........................................... 618

Nilsson, Olof 1832-1832 ........................................... 306

Nilsson, Olof 1837-1837 ........................................... 306

Nilsson, Olof 1845-1889 ........................................... 306

Nilsson, Olof 1849- ............................................... 614

Nilsson, Olof Alexius 1885- ....................................... 461

Nilsson, Olof Anton 1866-1866 ...................................... 22

Nilsson, Olof Daniel 1823-1824 .................................... 372

Nilsson, Olof Daniel 1824-1824 .................................... 372

Nilsson, Olof Petter 1828- ........................................ 248

Nilsson, Olof Petter 1850- ........................................ 342

Nilsson, Oskar Wilhelm 1854- ...................................... 387

Nilsson, Per 1771-1837 ............................................. 26

Nilsson, Per 1797-1868 ............................................ 301

Nilsson, Per 1806-1874 .................................... 305 314 317

Nilsson, Per Alfred 1848-1918 ............................... 69 72 551

Nilsson, Per Anton 1875-1953 ....................................... 22

Nilsson, Per Erik Gotthard 1928- .................................. 566

Nilsson, Per Erik Valdemar 1889- ........................... 81 257 375

Nilsson, Per Fredrik 1884-1885 ..................................... 70

Nilsson, Per Gustaf 1847-1931 ................................. 332 338

Nilsson, Per Hjalmar 1881-1881 .............................. 67 80 374

Nilsson, Per Hjalmar 1889-1889 ................................. 80 374

Nilsson, Per Oskar 1868-1923 ...................................... 294

Nilsson, Petrus 1804-1804 ......................................... 305

Nilsson, Petter 1832-1833 ......................................... 248

Nilsson, Ragnhild Margareta 1919- ................................. 598

Nilsson, Rut Elsa Amalia 1923- .................................... 566

Nilsson, Selma Charlotta 1889- .................................... 137

Nilsson, Set Holger 1907-1979 ..................................... 552

Nilsson, Signe Karolina Margareta 1883- ............................ 73

Nilsson, Signe Kristina 1895- .............................. 81 257 375

Nilsson, Signe Kristina 1901-1989 ................................. 338

Nilsson, Sigrid Rebecka 1907-1909 ................................. 461

Nilsson, Sven Gösta Edmund 1926- .................................. 598

Nilsson, Tekla Amalia 1910-1911 ................................... 552

Nilsson, Tekla Elmina 1896- ....................................... 461

Nilsson, Tekla Kristina Margareta 1878-1903 .................... 72 551

Nilsson, Teolinda Erika 1894-1973 ................................. 461

Nilsson, Zakris 1824-1850 ......................................... 378

Norbrandt, Per 1790-1850 ........................................ 14 46

Norbäck, Catharina Charlotta 1808-1875 ............................ 464

Nordbrandt, Catharina Lovisa 1828-1888 ............................. 14

Nordbrandt, Sofia Charlotta 1839-1907 .......................... 46 558

Nordqvist, Anna Catharina 1825-1871 ........................... 145 512

Nordqvist, Isak Petter 1816-1869 .............................. 395 396

Nordqvist, Johan Arvid 1877-1885 .................................. 396

Nordqvist, Johan Petter 1843-1891 ................................. 396

Nordqvist, Magdalena Maria Carolina 1849-1874 ..................... 395

Nordström-Olofsson, Johan 1778-1838 ............................... 110

Nordström, Bengt Gottfrid 1900- ................................... 239

Nordström, Catharina Vilhelmina 1813-1868 ......................... 120

Nordström, Ester Maria Viktoria 1890-1892 ......................... 121

Nordström, Gunhild Johanna 1902- .................................. 239

Nordström, Henny Vilhelmina 1876-1949 ............................. 121

Nordström, Jakob 1823-1874 ........................................ 121

Nordström, Jakob 1848- ............................................ 121

Nordström, Jakob Edvin 1887-1964 .................................. 121

Nordström, Johan 1839-1922 ........................................ 239

Nordström, Johan Gunnar 1872- ..................................... 239

Nordström, Johan Gustaf 1899- ..................................... 239

Nordström, Johanna Lovisa 1879-1922 ............................... 121

Nordström, Margareta Sofia 1886-1892 .............................. 121

Nordström, Maria Kristina 1868-1918 ............................... 352

Nordström, Maria Ulrika 1817-1885 ................................. 110

Nordström, Nils 1837-1908 ......................................... 352

Norlin, Anders Gustaf 1828-1876 ........................... 246 433 448

Norlin, Anna Amalia 1886-1897 ..................................... 434

Norlin, Anna Brita 1813-1867 ....................................... 88

Norlin, Berta Vilhelmina 1916- .................................... 417

Norlin, Betty Elisabet 1900-1901 .................................. 435

Norlin, Betty Olivia 1904- ........................................ 435

Norlin, Ebba Sofia 1922-1996 ...................................... 417

Norlin, Elin Martina 1901- ........................................ 434

Norlin, Erik Albin 1887-1930 .................................. 411 417

Norlin, Erik Alvar 1915-1982 ...................................... 417

Norlin, Gustaf Alexander 1901-1973 ............................ 436 448

Norlin, Hans Albin 1923-1932 ...................................... 417

Norlin, Hilda Sofia 1892-1893 ..................................... 435

Norlin, Hilda Sofia 1894- ......................................... 435

Norlin, Hjalmar Vincentius 1888-1967 .............................. 434

Norlin, Johan Gustaf 1857-1915 ................................ 433 434

Norlin, John Axel 1920- ........................................... 417

Norlin, Jonas 1778-1847 ........................................ 88 433

Norlin, Jonas Wilhelm 1858- ....................................... 433

Norlin, Karl Algot 1898- .......................................... 435

Norlin, Karl Fredrik 1861- .................................... 433 435

Norlin, Karl Gustaf Leontius 1879-1896 ............................ 434

Norlin, Karl Rune 1925-1930 ....................................... 417

Norlin, Maria Helena 1890- ........................................ 435

Norlin, Olga Sofia 1884-1962 ...................................... 434

Norlin, Olga Susanna 1896- ........................................ 435

Norlin, Oskar Linus 1882-1933 ..................................... 434

Norlin, Oskar Wilhelm 1881-1881 ................................... 434

Norlin, Per Anton 1872-1933 ........................... 246 433 436 448

Norlin, Ragnhild Johanna 1918-1981 ................................ 417

Norlin, Sigrid Maria 1902-1990 .................................... 434

Norlin, Tekla Johanna 1899-1980 ................................... 434

Norlund, Axel Hugo 1909-1972 ...................................... 354

Norlund, Erik Fridolf 1916- ....................................... 354

Norlund, Hanna Olivia 1898-1993 ................................... 354

Norlund, Johan August 1874-1955 ................................... 354

Norlund, Johan Gunnar 1900-1996 ................................... 354

Norlund, Karl August 1905-1979 .................................... 354

Norlund, Maria Linnéa 1914- ....................................... 354

Norlund, Nils Ivar 1904-1996 ...................................... 354

Norlund, Nils Olof 1836-1901 ...................................... 354

Norlund, Olof Hjalmar 1901-1964 ................................... 354

Norlund, Selma Evelina 1919- ...................................... 354

Norlund, Signe Kristina 1912-1981 ................................. 354

Norström, Margareta Catharina 1804- ............................... 230

Nygren, Anna Elisabet 1833-1833 ................................... 588

Nygren, Anna Lovisa 1836-1837 ..................................... 588

Nygren, Catharina Ulrika 1842-1844 ................................ 588

Nygren, Elisabet Margareta 1841-1841 .............................. 588

Nygren, Erik 1840- ................................................ 588

Nygren, Erik Anders 1800-1866 ..................................... 588

Nygren, Erika Sofia 1834- ......................................... 588

Nygren, Jonas 1838- ............................................... 588

Nygren, Magdalena Charlotta 1840-1915 ............................. 308

Nygren, Magdalena Charlotta 1845- ................................. 588

Nygren, Sara Carolina 1837-1838 ................................... 588

Nylander, Anna Magdalena 1821-1906 ................................ 616

Nylén, Anders Gustaf 1834-1917 ..................................... 99

Nylén, Anna Catharina 1825-1907 .................................... 98

Nylén, Anna Charlotta 1796-1865 .................................... 97

Nylén, Christina Elisabet 1843- ........................... 587 591 592

Nylén, Ida Carolina 1850- ......................................... 591

Nylén, Johan 1814-1873 ........................................ 587 591

Nylén, Karl Johan 1847- ....................................... 591 593

Nylén, Karl Jonas 1833-1890 ....................................... 181

Nylén, Karl Olof 1858-1930 ........................................ 538

Nylén, Kristina Karolina 1873-1902 ................................ 181

Nylén, Maria Charlotta 1836-1914 ............................... 92 101

Nylén, Maria Charlotta 1866-1949 ................................... 99

Nylén, Rut Charlotta 1889- ........................................ 593

Nyman, Catharina Magdalena 1836-1904 .............................. 204

Nyrén, Per Erik Oskar 1891-1918 .................................... 85

Nystedt-Göransson, Jonas 1766- .................................... 454

Nystedt, Agnes Maria 1917- ........................................ 287

Nystedt, Astrid Johanna 1915-1998 ................................. 287

Nystedt, Gerda Kristina 1913-1973 ............................. 287 570

Nystedt, Gunhild Amalia 1920-1995 ................................. 287

Nystedt, Karl Ivan 1933- .......................................... 570

Nystedt, Nils Albin 1889-1965 ................................. 287 570

Nystedt, Nils Alvar 1919- ......................................... 287

Nystedt, Nils August 1845- ........................................ 287

Nyström, Karl 1859-1915 ........................................... 515

Nyström, Sofia Rebecka 1889-1969 .................................. 515

Näslund, Anna 1755-1808 ............................................ 87

Näslund, Sara Lisa 1765-1826 ...................................... 584

Näslund, Ulrika 1762- ............................................. 519

Odin-Svensson, Frans Alfred 1845-1900 ............................. 112

Odin, Alma Matilda 1876-1897 ...................................... 112

Odin, Berta Sofia 1881-1888 ....................................... 112

Odin, Frans Bernhard 1883-1884 .................................... 112

Odin, Hildur Maria 1887- .......................................... 112

Odin, Signe 1880-1881 ............................................. 112

Olofsdotter, Albertina Matilda 1857- ............................... 24

Olofsdotter, Anna Brita 1794-1861 .................................. 15

Olofsdotter, Anna Brita 1827-1856 ......................... 7 8 578 582

Olofsdotter, Anna Catharina 1777-1848 .............................. 57

Olofsdotter, Anna Catharina 1790-1868 .............................. 43

Olofsdotter, Anna Catharina 1793-1794 ............................. 453

Olofsdotter, Anna Catharina 1796-1825 ......................... 453 455

Olofsdotter, Anna Catharina 1850-1886 ............................. 354

Olofsdotter, Anna Erika 1839-1892 ................................. 555

Olofsdotter, Anna Magdalena 1794-1854 ............................... 4

Olofsdotter, Anna Magdalena 1834-1915 ......................... 309 315

Olofsdotter, Anna Magdalena 1838-1840 ............................. 490

Olofsdotter, Anna Maria 1852- ..................................... 360

Olofsdotter, Anna Ulrika 1820-1882 ................................ 164

Olofsdotter, Beata Christina 1820-1883 ............................ 319

Olofsdotter, Brita 1738-1809 .................................... 12 36

Olofsdotter, Brita Christina 1843-1922 ............................ 359

Olofsdotter, Brita Magdalena 1834-1908 ........................ 367 368

Olofsdotter, Brita Margareta 1815-1896 ............................ 560

Olofsdotter, Brita Maria 1837-1918 ........................ 188 476 485

Olofsdotter, Catharina 1742-1777 .................................. 305

Olofsdotter, Catharina 1755-1811 .................................. 196

Olofsdotter, Catharina 1772-1826 .................................. 527

Olofsdotter, Catharina Christina 1826-1865 ................ 309 310 399

Olofsdotter, Catharina Johanna 1839- .............................. 389

Olofsdotter, Catharina Lovisa 1823-1909 ....................... 319 388

Olofsdotter, Catharina Lovisa 1846- ............................... 360

Olofsdotter, Catharina Magdalena 1814-1896 ............. 18 23 24 25 33

Olofsdotter, Catharina Magdalena 1816-1884 .................... 613 615

Olofsdotter, Catharina Margareta 1844-1896 ......................... 18

Olofsdotter, Catharina Matilda 1854- .......................... 388 390

Olofsdotter, Catharina Matilda 1856- .............................. 462

Olofsdotter, Charlotta Matilda 1855-1891 .......................... 254

Olofsdotter, Christina 1808-1870 .................................. 271

Olofsdotter, Christina Margareta 1828-1909 ........................ 161

Olofsdotter, Christina Sofia 1827-1897 ............................ 172

Olofsdotter, Elsa Johanna 1823-1899 ............................... 177

Olofsdotter, Emma Christina 1858- ................................. 462

Olofsdotter, Emma Gustava 1860- .................................... 33

Olofsdotter, Emma Sofia 1855- ..................................... 360

Olofsdotter, Eva Maria 1833-1917 .................................. 409

Olofsdotter, Helena Margareta 1849-1886 ........................... 297

Olofsdotter, Ingeborg 1791-1853 ............................... 453 454

Olofsdotter, Johanna Vilhelmina 1827-1915 ..................... 311 400

Olofsdotter, Johanna Vilhelmina 1861- ............................. 462

Olofsdotter, Katarina Kristina 1858-1920 ...................... 459 460

Olofsdotter, Katarina Lovisa 1853-1932 ............................ 580

Olofsdotter, Kristina Teresia 1876-1957 ....................... 353 354

Olofsdotter, Lena Christina 1772-1864 ............................. 198

Olofsdotter, Lisa Catharina 1795-1872 ............................. 360

Olofsdotter, Magdalena 1757-1839 ................................... 13

Olofsdotter, Magdalena 1797-1797 .................................. 453

Olofsdotter, Magdalena Christina 1801-1867 .................... 453 490

Olofsdotter, Magdalena Christina 1840- ............................ 476

Olofsdotter, Magdalena Christina 1848- ............................ 473

Olofsdotter, Margareta 1746-1833 .................................. 594

Olofsdotter, Margareta 1771-1808 .......................... 109 149 605

Olofsdotter, Margareta 1776-1817 .................................. 349

Olofsdotter, Margareta Evelina 1865-1904 .......................... 410

Olofsdotter, Margareta Matilda 1835-1909 .......................... 577

Olofsdotter, Margareta Olivia 1878-1926 ....................... 353 355

Olofsdotter, Margreta 1695-1779 ................................... 344

Olofsdotter, Maria 1834- .......................................... 163

Olofsdotter, Maria 1861- .......................................... 133

Olofsdotter, Maria Albertina 1853- ................................ 462

Olofsdotter, Maria Albertina 1853-1855 ............................ 388

Olofsdotter, Maria Brita 1798-1879 ......................... 16 453 463

Olofsdotter, Maria Brita 1816-1854 ................................ 114

Olofsdotter, Maria Catharina 1792-1792 ............................ 453

Olofsdotter, Maria Catharina 1837-1913 ........................ 325 330

Olofsdotter, Maria Christina 1778-1830 ............................ 216

Olofsdotter, Maria Kristina 1864-1864 ............................. 464

Olofsdotter, Maria Magdalena 1815-1853 ............................ 614

Olofsdotter, Maria Margareta 1821-1899 ............................ 327

Olofsdotter, Maria Margareta 1833-1887 .................... 309 314 327

Olofsdotter, Maria Sofia 1846- ..................................... 23

Olofsdotter, Maria Vilhelmina 1865-1865 ........................... 388

Olofsdotter, Sara Brita 1774-1850 ................................. 367

Olofsdotter, Sara Christina 1821-1889 ............................. 118

Olofsdotter, Selma Johanna 1866-1867 .............................. 464

Olofsdotter, Tekla Maria 1884-1885 ................................ 342

Olofsdotter, Ulrika 1802-1803 ..................................... 453

Olofsdotter, Ulrika 1827-1899 ..................................... 618

Olofsdotter, Ulrika Christina 1819-1878 ........................... 457

Olofsson, Agda Charlotta 1901- .................................... 429

Olofsson, Agda Margareta 1910- .................................... 356

Olofsson, Albina Helena 1872-1922 ................................. 297

Olofsson, Alma Linnéa 1917- ....................................... 356

Olofsson, Alma Teresia 1907- ...................................... 356

Olofsson, Anders 1809-1870 ........................................ 175

Olofsson, Anders 1811-1848 ......................................... 65

Olofsson, Anders 1812-1812 ........................................ 613

Olofsson, Anders 1814-1815 ........................................ 613

Olofsson, Anders 1816-1862 .................................... 277 278

Olofsson, Anders Ferdinand 1865- .................................. 352

Olofsson, Anders Gustaf 1832-1913 ................................. 546

Olofsson, Anna Kristina 1887-1887 ................................. 477

Olofsson, Anna Lisa 1919- ......................................... 429

Olofsson, Anna Margareta 1850-1912 ................................. 60

Olofsson, Anna Maria Albertina 1887-1951 .......................... 352

Olofsson, Anny Olivia 1908-1989 ................................... 356

Olofsson, Axel Torsten 1913- ...................................... 192

Olofsson, Bror Gustaf 1806- ............................... 453 495 525

Olofsson, Christier 1750-1832 ...................................... 34

Olofsson, Elin Sofia 1911-1990 .................................... 192

Olofsson, Elsy Maria 1930- ........................................ 580

Olofsson, Emil Albert 1904-1987 ................................... 192

Olofsson, Erik 1768-1822 .......................................... 267

Olofsson, Erik 1815-1816 .......................................... 613

Olofsson, Erik 1827-1885 ...................................... 212 213

Olofsson, Ester Karolina 1907-1989 ................................ 192

Olofsson, Frans Konrad 1903-1903 .................................. 192

Olofsson, Fredrik 1797-1872 .................................... 16 463

Olofsson, Fredrik 1818-1819 ....................................... 613

Olofsson, Fredrik 1861-1861 ....................................... 464

Olofsson, Fredrik 1863-1865 ....................................... 464

Olofsson, Fredrik 1868-1868 ....................................... 464

Olofsson, Gerda Johanna 1902- ..................................... 192

Olofsson, Gerda Maria 1898-1980 ................................... 429

Olofsson, Greta Albertina 1917-1988 ............................... 429

Olofsson, Göta Kristina 1904-1984 ................................. 429

Olofsson, Hans Olof Alexander 1914- ............................... 478

Olofsson, Henny Lovisa 1909-1910 .................................. 429

Olofsson, Hulda Lovisa 1910-1916 .................................. 429

Olofsson, Hulda Maria 1865- ....................................... 464

Olofsson, Isak 1733-1809 .......................................... 140

Olofsson, Jakob 1851-1918 ......................................... 444

Olofsson, Johan 1790-1856 ......................................... 406

Olofsson, Johan 1791-1868 ......................................... 288

Olofsson, Johan 1828- ............................................. 309

Olofsson, Johan 1841-1915 .......................................... 86

Olofsson, Johan Edvin 1908- ....................................... 429

Olofsson, Johan Gustaf Ragnar 1912-1991 ........................... 478

Olofsson, Johan Olof 1854- ........................................ 462

Olofsson, Johan Olof 1882- ........................................ 427

Olofsson, Johan Petter 1850-1897 ................................... 59

Olofsson, Jonas 1751-1819 ......................................... 345

Olofsson, Jonas 1804-1804 ......................................... 453

Olofsson, Jonas Petter 1835-1835 .................................. 367

Olofsson, Karl 1853-1929 ....................................... 25 624

Olofsson, Karl Birger 1902-1982 ................................... 429

Olofsson, Karl Einar 1920- ........................................ 356

Olofsson, Karl Erik 1820-1889 ............................. 318 323 391

Olofsson, Karl Gerhard 1929- ...................................... 431

Olofsson, Karl Gustaf 1814-1882 ................................... 491

Olofsson, Karl Helge 1901- ........................................ 192

Olofsson, Karl Johan 1878-1879 .................................... 427

Olofsson, Karl Jonas 1811-1878 ................................ 453 496

Olofsson, Karl Konrad 1875-1955 ................................... 192

Olofsson, Karl Olof 1886-1970 ................................. 578 580

Olofsson, Karl Petter 1837-1837 ................................... 490

Olofsson, Karl Robert 1880-1961 ............................... 427 431

Olofsson, Magdalena Augusta 1879-1948 ............................. 473

Olofsson, Maria Axelia 1905-1989 .................................. 356

Olofsson, Nanny Johanna 1912-1963 ................................. 429

Olofsson, Nils 1779-1837 .......................................... 253

Olofsson, Nils 1798-1867 .......................................... 432

Olofsson, Nils 1811-1868 .................................. 150 613 614

Olofsson, Nils Adam 1828-1909 ..................................... 294

Olofsson, Nils Anton 1881-1977 ................................ 477 480

Olofsson, Nils Henning 1913-1986 .................................. 429

Olofsson, Nils Olof 1841-1902 .................................. 22 552

Olofsson, Nils Olof 1861- ..................................... 459 461

Olofsson, Nils Olof 1883-1883 ..................................... 342

Olofsson, Nils Petter 1813-1850 ................................... 194

Olofsson, Olof 1778-1862 .................................. 318 322 388

Olofsson, Olof 1800-1839 ...................................... 453 476

Olofsson, Olof 1800-1854 .......................................... 120

Olofsson, Olof 1813-1814 .......................................... 613

Olofsson, Olof 1826-1903 .......................................... 459

Olofsson, Olof Anton 1829-1918 ..................................... 60

Olofsson, Olof Anton 1834-1902 ................................ 476 477

Olofsson, Olof Anton 1848- ........................................ 360

Olofsson, Olof Anton 1885-1970 ................................ 342 343

Olofsson, Olof Axel 1880- ..................................... 353 356

Olofsson, Olof Bernhard 1924- ..................................... 343

Olofsson, Olof Edvin 1906- ........................................ 192

Olofsson, Olof Edvin 1912-1980 .................................... 356

Olofsson, Olof Gustaf 1875-1953 ............................... 477 478

Olofsson, Per 1770-1862 ........................................... 306

Olofsson, Per 1779-1851 ............................................ 47

Olofsson, Per 1780-1865 ........................................... 432

Olofsson, Per 1783-1863 ........................................... 379

Olofsson, Per 1803-1883 ........................................... 426

Olofsson, Per 1814-1893 ......................................... 57 58

Olofsson, Per 1828-1868 ....................................... 321 355

Olofsson, Per 1830-1901 ................................... 309 312 401

Olofsson, Per Helge 1915-1976 ..................................... 356

Olofsson, Per Leonard 1873-1956 ............................... 427 429

Olofsson, Per Wilhelm 1818-1876 ........................... 252 320 322

Olofsson, Peter 1797-1797 ......................................... 453

Olofsson, Rut Eva Sofia 1917-1999 ................................. 478

Olofsson, Signe Karolina 1911-1976 ................................ 478

Olofsson, Svea Matilda 1907-1982 .................................. 429

Olofsson, Sven Oskar 1915-1974 .................................... 429

Olofsson, Zakris 1795-1863 ........................................ 453

Olsson, Anders 1754-1800 ........................................... 37

Olsson, Per Albin 1897-1973 ....................................... 429

Oppman, Eva Christina 1810-1874 ................................... 142

Orrstiert, Catharina Magdalena 1810-1898 .......................... 434

Orrstiert, Emma Sofia 1862-1863 ................................... 136

Orrstiert, Isak Petter 1827-1867 .................................. 136

Orrstiert, Lars 1782-1845 ......................................... 136

Orrstiert, Lovisa Josefina 1857- .............................. 136 137

Orrstiert, Ludvig 1866-1869 ....................................... 136

Orrstiert, Maria Matilda 1864-1869 ................................ 136

Orrstiert, Per August 1859- ................................... 136 138

Palm-Olofsson, Nils Jakob 1821-1902 ............................... 342

Pellbrant, Karl Magnus 1900-1961 .......................... 328 564 568

Pellbrant, Stig Martin 1938- ...................................... 568

Persdotter, Amanda Margareta 1857-1858 ............................. 58

Persdotter, Amanda Margareta 1858-1860 ............................. 58

Persdotter, Amanda Margareta 1865- .............................. 58 61

Persdotter, Anna 1686-1738 ........................................ 106

Persdotter, Anna 1699-1767 ........................................ 220

Persdotter, Anna Brita 1775-1834 .................................. 490

Persdotter, Anna Brita 1815-1881 .............................. 190 379

Persdotter, Anna Catharina 1762-1779 .............................. 365

Persdotter, Anna Catharina 1803-1803 .............................. 225

Persdotter, Anna Catharina 1804-1820 .............................. 225

Persdotter, Anna Catharina 1810-1877 ....................... 26 536 539

Persdotter, Anna Catharina 1850-1850 ............................... 58

Persdotter, Anna Charlotta 1863-1863 .............................. 322

Persdotter, Anna Christina 1780-1863 ............................... 12

Persdotter, Anna Christina 1794- .............................. 107 139

Persdotter, Anna Christina 1807-1846 .............................. 377

Persdotter, Anna Helena 1826-1868 ............................. 301 302

Persdotter, Anna Karolina 1863-1942 ............................... 135

Persdotter, Anna Kristina 1842- ................................... 449

Persdotter, Anna Lotta 1839-1839 .................................. 317

Persdotter, Anna Lovisa 1844-1889 ............................. 420 427

Persdotter, Anna Magdalena 1800-1878 .................. 310 312 371 393

Persdotter, Anna Magdalena 1835-1899 .............................. 295

Persdotter, Anna Magdalena 1841-1931 ........................ 26 27 444

Persdotter, Anna Margareta 1783- .................................. 221

Persdotter, Anna Margareta 1799-1841 .............................. 403

Persdotter, Anna Maria 1795-1795 .................................. 225

Persdotter, Anna Maria 1802-1890 .............................. 441 446

Persdotter, Anna Maria 1857-1875 .............................. 312 401

Persdotter, Anna Sofia 1824-1877 .............................. 393 394

Persdotter, Anna Sofia 1827-1903 .................................. 422

Persdotter, Anna Sofia 1848-1928 .......................... 317 329 333

Persdotter, Anna Ulrika 1815-1815 ................................. 222

Persdotter, Anna Ulrika 1847-1906 ................................. 405

Persdotter, Brita 1717-1805 ....................................... 366

Persdotter, Brita 1722-1808 ....................................... 1 2

Persdotter, Brita 1780-1830 ...................................... 3 36

Persdotter, Brita Catharina 1824-1895 ............................. 337

Persdotter, Brita Johanna 1835-1916 ........................... 393 406

Persdotter, Brita Margareta 1771-1814 ..................... 144 365 503

Persdotter, Brita Margareta 1775-1775 ............................... 3

Persdotter, Brita Maria 1789- ..................................... 221

Persdotter, Brita Matilda 1848-1856 ................................ 52

Persdotter, Brita Matilda 1857- .................................... 52

Persdotter, Brita Sofia 1815- ................................. 371 450

Persdotter, Catharina 1757-1835 ................................... 211

Persdotter, Catharina 1795-1868 .................................... 45

Persdotter, Catharina Charlotta 1840-1903 .......................... 52

Persdotter, Catharina Charlotta 1847-1915 ......................... 270

Persdotter, Catharina Margareta 1845-1927 ................... 26 29 474

Persdotter, Catharina Ulrika 1841- ............................ 393 419

Persdotter, Charlotta 1820-1888 ................................... 137

Persdotter, Charlotta Lovisa 1796- ................................ 221

Persdotter, Charlotta Sofia 1816- ................................. 222

Persdotter, Christina 1760-1807 ................................... 495

Persdotter, Christina 1776-1847 ................................... 526

Persdotter, Christina 1822-1822 ................................... 222

Persdotter, Christina Catharina 1786-1822 ..................... 221 222

Persdotter, Christina Catharina 1843-1918 ......................... 356

Persdotter, Christina Charlotta 1843-1876 ....................... 26 28

Persdotter, Christina Magdalena 1829-1903 ......................... 157

Persdotter, Christina Magdalena 1836- ......................... 420 424

Persdotter, Christina Margareta 1792-1792 ......................... 225

Persdotter, Christina Margareta 1793-1796 ......................... 225

Persdotter, Christina Margareta 1829-1912 ............. 317 318 323 391

Persdotter, Christina Maria 1838-1840 .............................. 52

Persdotter, Christina Maria 1844-1922 ........................... 52 54

Persdotter, Christina Sofia 1836-1903 ............................. 203

Persdotter, Elisabet Sofia 1864- .................................. 322

Persdotter, Erika Sofia 1843-1919 ............................. 436 446

Persdotter, Eva Catharina 1812- ................................... 222

Persdotter, Eva Christina 1846-1887 ............................... 477

Persdotter, Helena Carolina 1820-1906 ......................... 313 402

Persdotter, Helena Christina 1824-1911 ............................ 435

Persdotter, Helena Christina 1858-1878 ............................ 421

Persdotter, Hulda Margareta 1878-1932 ............................. 330

Persdotter, Hulda Maria 1878- ..................................... 356

Persdotter, Johanna Lovisa 1842-1860 ............................... 52

Persdotter, Johanna Maria 1798-1858 ............................... 198

Persdotter, Katarina Lovisa 1866-1866 ............................. 322

Persdotter, Katarina Margareta 1846-1907 .......................... 602

Persdotter, Kristina Magdalena 1862-1883 .......................... 322

Persdotter, Lovisa 1779-1855 ................................... 63 373

Persdotter, Lovisa Charlotta 1867-1867 ............................ 322

Persdotter, Magdalena 1715-1782 ................................... 221

Persdotter, Magdalena 1745-1783 ................................... 225

Persdotter, Magdalena 1761-1820 ............................... 365 366

Persdotter, Magdalena 1766-1833 ................................... 267

Persdotter, Magdalena 1773-1811 ................................... 371

Persdotter, Magdalena 1780- ....................................... 221

Persdotter, Magdalena 1780-1826 .................................... 49

Persdotter, Magdalena 1790-1862 ............................... 225 226

Persdotter, Magdalena 1794-1887 ................................... 167

Persdotter, Magdalena 1807-1880 ................................... 342

Persdotter, Magdalena Catharina 1791-1856 ..................... 107 109

Persdotter, Magdalena Christina 1829-1908 ................. 312 393 401

Persdotter, Magdalena Sofia 1858-1947 ................. 312 313 401 402

Persdotter, Malin 1691-1769 ......................................... 1

Persdotter, Malin 1730-1819 ..................................... 1 344

Persdotter, Margareta 1727-1798 ................................. 1 220

Persdotter, Margareta Magdalena 1831- ......................... 146 517

Persdotter, Maria 1763-1823 ....................................... 275

Persdotter, Maria 1767-1835 ............................... 365 453 525

Persdotter, Maria Brigitta 1833-1900 ............................... 50

Persdotter, Maria Catharina 1798-1830 ...................... 79 371 372

Persdotter, Maria Charlotta 1821-1902 ............................. 532

Persdotter, Maria Charlotta 1841-1900 ......................... 420 426

Persdotter, Maria Christina 1800-1862 ............................. 361

Persdotter, Maria Elisabet 1779-1809 .............................. 432

Persdotter, Maria Johanna 1819-1877 ............................... 467

Persdotter, Maria Johanna 1836-1894 ................................ 86

Persdotter, Maria Kristina Vilhelmina 1866-1951 ............... 497 499

Persdotter, Maria Lena 1803-1868 .................................. 432

Persdotter, Maria Magdalena 1831-1907 ................. 252 317 320 322

Persdotter, Maria Margareta 1788-1831 ......................... 107 108

Persdotter, Maria Matilda 1846-1874 ............................. 26 30

Persdotter, Sara 1767-1813 ........................................ 260

Persdotter, Sara Christina 1802-1876 .............................. 306

Persdotter, Sara Sofia 1799-1799 .................................. 221

Persdotter, Sofia 1848-1921 ................................. 26 31 539

Persdotter, Sofia Matilda 1839-1916 ........................... 420 425

Persdotter, Ulla Christina 1831-1832 .............................. 301

Persdotter, Ulrika 1788-1809 ...................................... 221

Persdotter, Ulrika 1791-1855 ................................... 88 433

Persdotter, Ulrika Margareta 1814-1851 ............................. 47

Persson, Albert Amandus 1904-1973 ................................. 369

Persson, Alva Evelina 1906-2004 ................................... 369

Persson, Anders 1685-1750 ......................................... 106

Persson, Anders 1732-1818 ....................................... 1 518

Persson, Anders 1778-1847 ........................................ 3 12

Persson, Anders 1803-1882 ......................................... 302

Persson, Anders 1807-1892 ..................................... 371 432

Persson, Anders 1815- .............................................. 34

Persson, Anders 1831-1868 ..................................... 393 403

Persson, Anders 1835-1838 ......................................... 149

Persson, Anders Albert 1874-1952 .................................. 369

Persson, Anders Alexander 1891-1964 ............................... 369

Persson, Anders August 1839-1865 ................................... 26

Persson, Anders Gustaf 1821-1822 .................................. 149

Persson, Anders Gustaf 1822-1824 .................................. 149

Persson, Anna Sofia 1856-1877 ................................. 310 399

Persson, Anton 1817-1898 .......................................... 258

Persson, Edit Maria 1917- ......................................... 369

Persson, Elsa Amalia 1909-1910 .................................... 369

Persson, Erik 1818-1818 ........................................... 222

Persson, Erik 1819-1876 ....................................... 222 223

Persson, Erik 1831-1872 ........................................... 290

Persson, Fred Henning 1917- ....................................... 565

Persson, Fredrik 1861-1861 ......................................... 58

Persson, Fredrik 1862-1862 ......................................... 58

Persson, Fredrik 1863-1864 ......................................... 58

Persson, Fredrik 1871-1872 ......................................... 58

Persson, Gabriel 1818-1899 ........................................ 122

Persson, Göran 1786-1849 ........................................ 35 89

Persson, Hanna Maria 1896-1950 .................................... 625

Persson, Hans 1726-1794 ............................................. 2

Persson, Hans 1776-1843 ........................................... 3 4

Persson, Hans 1779-1861 ............................................ 52

Persson, Hans 1792-1852 ............................................ 51

Persson, Hans 1793-1848 ....................................... 504 521

Persson, Hans 1796-1839 ........................................... 421

Persson, Hans 1821-1898 ........................................... 559

Persson, Ida Matilda 1890-1903 .................................... 423

Persson, Isak Petter 1809-1809 .................................... 225

Persson, Israel 1798-1844 ...................................... 93 438

Persson, Johan 1764-1826 .......................................... 215

Persson, Johan 1785-1869 ..................................... 3 63 373

Persson, Johan 1818- ............................................... 34

Persson, Johan 1832-1833 .......................................... 317

Persson, Johan 1835-1864 .......................................... 301

Persson, Johan 1837-1914 ...................................... 393 411

Persson, Johan 1856-1931 .......................................... 625

Persson, Johan 1858- .............................................. 207

Persson, Johan Albert 1885-1952 ................................... 565

Persson, Johan Anton 1840-1840 .................................... 149

Persson, Johan Gustaf 1832-1921 ............................... 420 423

Persson, Johan Gustaf 1859- ................................... 310 399

Persson, Johan Petter 1834-1834 ................................... 317

Persson, Johan Robert 1864- ................................... 312 401

Persson, Johannes 1728-1730 ......................................... 1

Persson, Jon 1729-1789 ............................................ 346

Persson, Jonas 1766- .............................................. 365

Persson, Jonas 1773-1808 ........................................... 36

Persson, Jonas 1784- .............................................. 221

Persson, Jonas 1841-1855 .......................................... 317

Persson, Jonas Gustaf 1791-1792 ................................... 225

Persson, Jonas Manfred 1910-1985 .................................. 369

Persson, Jöns 1786-1788 ............................................. 3

Persson, Karl 1835- ............................................... 218

Persson, Karl 1838-1911 ........................................... 210

Persson, Karl 1850-1865 ........................................... 420

Persson, Karl Anton 1857- ................................. 320 322 323

Persson, Karl Erik 1822-1891 ...................................... 381

Persson, Karl Jakob 1836-1919 ..................................... 441

Persson, Karl Petter 1852- ......................................... 58

Persson, Lars 1723-1785 ......................................... 1 106

Persson, Lars 1749-1836 ........................................... 211

Persson, Lars 1788-1854 .......................................... 3 87

Persson, Lars 1821- ................................................ 34

Persson, Lars 1830- ............................................... 461

Persson, Lars August 1861- ........................................ 207

Persson, Lars Johan 1857-1857 ..................................... 207

Persson, Markus 1803-1864 ..................................... 225 231

Persson, Matts 1776-1858 .......................................... 420

Persson, Matts Edvard 1834-1838 ................................... 420

Persson, Mårten 1803-1853 ......................................... 377

Persson, Nils 1777-1836 ........................................... 216

Persson, Nils 1801-1867 ........................................... 307

Persson, Nils 1813-1890 ........................................... 137

Persson, Nils 1830-1830 ........................................... 301

Persson, Nils August 1868-1868 .................................... 322

Persson, Nils Olof 1863-1863 ...................................... 322

Persson, Nils Petter 1827-1829 .................................... 301

Persson, Nils Petter 1830- ........................................ 550

Persson, Olof 1782-1850 .......................................... 3 57

Persson, Olof 1790-1860 ............................................ 82

Persson, Olof 1807-1881 ........................................... 359

Persson, Olof 1817-1901 ........................................... 410

Persson, Olof 1821- ............................................... 360

Persson, Olof 1833-1833 ........................................... 301

Persson, Olof 1836-1837 ........................................... 301

Persson, Olof 1852-1856 ............................................ 52

Persson, Olof Anton 1854-1854 ...................................... 58

Persson, Olof Anton 1855- .......................................... 58

Persson, Olof August 1870-1870 .................................... 322

Persson, Olof Petter 1835-1911 .................................... 576

Persson, Olof Petter 1856-1857 .................................... 322

Persson, Per 1726-1726 .............................................. 1

Persson, Per 1730-1809 .......................................... 1 365

Persson, Per 1750-1824 ..................................... 63 504 521

Persson, Per 1764-1817 ........................................ 365 371

Persson, Per 1764-1846 ........................................ 167 393

Persson, Per 1779-1823 ........................................... 3 34

Persson, Per 1790-1872 ............................................ 360

Persson, Per 1792-1854 ............................................ 157

Persson, Per 1793-1868 .................................... 310 312 393

Persson, Per 1803-1855 ........................................ 371 420

Persson, Per 1804-1864 ............................................. 20

Persson, Per 1807-1808 ............................................ 225

Persson, Per 1810- ................................................. 50

Persson, Per 1811- ................................................. 34

Persson, Per 1834-1897 ............................................. 20

Persson, Per Alvar 1913-1995 ...................................... 369

Persson, Per Anton 1830-1891 .................................. 420 421

Persson, Per Anton 1831-1904 ...................................... 497

Persson, Per Anton 1855- .......................................... 207

Persson, Per Anton 1867-1868 .................................. 312 401

Persson, Per Erik 1797-1797 ....................................... 225

Persson, Per Erik Anton 1857- ................................. 310 399

Persson, Per Gustaf 1828-1906 ............................. 310 393 399

Persson, Per Johan 1856-1865 ...................................... 421

Persson, Per Leonard 1872-1950 .................................... 445

Persson, Per Leonard 1884-1910 .................................... 155

Persson, Per Olof 1829-1912 ....................................... 542

Persson, Per Otto 1864-1866 ....................................... 497

Persson, Per Wilhelm 1822-1823 .................................... 393

Persson, Per Wilhelm 1859-1926 ............................ 252 322 324

Persson, Peter 1802-1803 .......................................... 225

Persson, Petrus 1842-1842 .......................................... 26

Persson, Ulrik 1858-1858 .......................................... 322

Persson, Zakris 1736-1812 ......................................... 453

Persson, Zakris 1778-1781 ......................................... 221

Persson, Zakris 1792-1873 ......................................... 187

Pettersson, Agda Birgitta 1916-1994 ............................... 355

Pettersson, Agda Magdalena 1913-1913 .............................. 355

Pettersson, Alf Bengt Laurentius 1904-1977 ........................ 537

Pettersson, Alfred 1882- ........................................... 20

Pettersson, Alfrida Katarina Magdalena 1880-1954 ........... 32 536 538

Pettersson, Alma Gustava 1886- ..................................... 33

Pettersson, Alma Viola Ulrika 1907-1995 ........................... 537

Pettersson, Alvar Engelbert 1908-1908 ............................. 355

Pettersson, Anders Albert 1862-1862 ............................... 327

Pettersson, Anders Alfred 1870- ................................... 116

Pettersson, Anders Alfred 1872-1874 ................................ 20

Pettersson, Anders Edvard 1863- ........................... 327 329 334

Pettersson, Anders Hugo 1883-1883 .............................. 32 536

Pettersson, Anna Augusta 1873-1948 ................................ 116

Pettersson, Anna Catharina 1850- ................................ 58 59

Pettersson, Anna Evelina 1880-1931 ................................. 60

Pettersson, Anna Greta 1914- ...................................... 542

Pettersson, Anna Maria 1894-1918 .............................. 311 400

Pettersson, Anna Viktoria 1884- ................................. 55 77

Pettersson, Anna-Lisa 1918-1918 ................................... 355

Pettersson, Asta Kristina 1898- ................................... 498

Pettersson, Axel Ferdinand 1873- .................................. 327

Pettersson, Berta Eufemia 1910-1999 ............................... 537

Pettersson, Bror Axel 1903-1958 ................................... 355

Pettersson, Charlotta Johanna Ottilia 1874-1875 ................. 55 77

Pettersson, Dan Viktor 1923- ...................................... 326

Pettersson, Elin Maria 1891-1980 .................................. 325

Pettersson, Elin Matilda 1890-1958 ................................ 498

Pettersson, Elina Johanna 1892- ............................... 311 400

Pettersson, Ellen Viktoria 1889-1889 .......................... 252 324

Pettersson, Elsa Marianne 1921- ................................... 542

Pettersson, Emelia 1886- ........................................... 60

Pettersson, Emma Amanda 1890- ...................................... 33

Pettersson, Emma Karolina 1879- ................................... 116

Pettersson, Emma Kristina 1891-1891 ........................... 252 324

Pettersson, Emma Matilda 1871-1946 ............................ 497 501

Pettersson, Erik Abel 1911-1989 ................................... 355

Pettersson, Erik Axel Elof 1892- .................................. 607

Pettersson, Erik Gunnar 1902- ................................. 311 400

Pettersson, Erik Olof 1918-1918 ................................... 326

Pettersson, Ester Elna Elvira 1918-1918 ........................... 537

Pettersson, Ester Regina Elvira 1915-1917 ......................... 537

Pettersson, Eugenia Margareta 1878-1880 ............................ 60

Pettersson, Eugenia Margareta 1882-1967 ............................ 60

Pettersson, Fanny Margareta 1887-1889 ............................. 607

Pettersson, Frans Rickard 1890- .................................... 60

Pettersson, Frida Amalia 1904-1961 ................................ 500

Pettersson, Gerda Augusta 1909-1912 ........................... 329 334

Pettersson, Gerda Kristina 1897- .................................. 607

Pettersson, Gunborg Maria 1913- ................................... 542

Pettersson, Gustaf Albert 1865-1915 ........................... 327 330

Pettersson, Gustaf Albin 1891-1978 ................................. 56

Pettersson, Gustaf Almar 1908-1908 ............................ 329 334

Pettersson, Gustaf Edvard 1859- .................................... 58

Pettersson, Gustaf Georg 1872-1952 ................................ 116

Pettersson, Gustaf Torsten Johannes 1919- ......................... 542

Pettersson, Hanna Lovisa 1895-1979 ........................ 328 564 567

Pettersson, Hans August 1837-1915 ............................... 52 53

Pettersson, Helga Maria 1908-1909 ................................. 498

Pettersson, Henny Augusta 1900-1905 ........................... 329 334

Pettersson, Hilda Teresia 1906- ................................... 500

Pettersson, Hildur Sofia 1898-1899 ............................ 328 564

Pettersson, Hilma Elisabet 1891-1976 ...................... 328 564 566

Pettersson, Hulda Amanda 1896-1962 ................................ 325

Pettersson, Ida Matilda 1896-1974 ............................. 311 400

Pettersson, Johan 1869- ............................................ 20

Pettersson, Johan Albin 1888- ...................................... 60

Pettersson, Johan Albin 1899-1901 ................................. 355

Pettersson, Johan Alvar 1909- ..................................... 355

Pettersson, Johan Arvid 1900- ..................................... 500

Pettersson, Johan August 1879-1956 ................................. 53

Pettersson, Johan Erik 1851- ...................................... 607

Pettersson, Johan Gustaf 1855-1931 .............................. 52 56

Pettersson, Johan Helmer 1896-1983 ............................ 329 334

Pettersson, Johan Hugo 1898-1942 .............................. 311 400

Pettersson, Johan Otto 1891-1903 ................................ 55 77

Pettersson, Johan Wilhelm 1887-1888 ........................... 311 400

Pettersson, Johanna Sofia 1875- ................................. 55 77

Pettersson, Johannes 1853- ...................................... 58 60

Pettersson, John Albin 1904-1956 .............................. 329 334

Pettersson, John Hugo 1906- ....................................... 498

Pettersson, Jonas Albin 1887- ...................................... 33

Pettersson, Jonas Alfred 1878- ............................. 32 536 537

Pettersson, Jonas Bertil 1919-1919 ................................ 537

Pettersson, Jonas Gustaf Bertil 1922-1924 ......................... 537

Pettersson, Jonas Wilhelm 1853- ................................. 26 33

Pettersson, Josefina 1866- ...................................... 58 62

Pettersson, Karin Johanna 1915-1999 ............................... 542

Pettersson, Karl 1866- ............................................ 207

Pettersson, Karl Birger 1917- ..................................... 542

Pettersson, Karl Bruno 1873-1919 .............................. 327 332

Pettersson, Karl Edvin 1893-1974 .............................. 329 334

Pettersson, Karl Ferdinand 1879-1950 .............................. 542

Pettersson, Karl Gunnar 1900-1901 ............................. 311 400

Pettersson, Karl Helge 1909-1909 .................................. 332

Pettersson, Karl Helge 1911-1951 .................................. 332

Pettersson, Karl Johan 1863- ...................................... 447

Pettersson, Karl Johan Egon 1891-1913 ............................. 607

Pettersson, Karl Linus 1895-1936 .............................. 252 324

Pettersson, Karl Olof 1861-1908 ............................... 310 399

Pettersson, Karl Olof 1884- ........................................ 60

Pettersson, Karl Ulrik 1907- .................................. 311 400

Pettersson, Katarina Johanna 1859-1922 ........................ 312 401

Pettersson, Katarina Vilhelmina 1864-1865 .......................... 20

Pettersson, Knut Johan Alfred 1909-1974 ........................... 537

Pettersson, Kristina Amalia 1886-1965 ......................... 328 564

Pettersson, Kristina Augusta 1892-1986 ............................ 325

Pettersson, Kristina Johanna 1857- ............................ 360 364

Pettersson, Lars Gustaf 1861-1931 ............................. 322 325

Pettersson, Lovisa Teolinda 1871- ................................. 327

Pettersson, Lydia Matilda 1881- ................................. 55 77

Pettersson, Maria Charlotta 1882-1884 .............................. 53

Pettersson, Maria Lovisa 1878- .................................. 55 77

Pettersson, Maria Margareta 1855-1923 ............................. 322

Pettersson, Maria Matilda 1864-1865 ................................ 20

Pettersson, Maria Matilda 1874- .................................... 20

Pettersson, Maria Matilda 1876-1882 ............................... 116

Pettersson, Matthias Edvard 1851- .................................. 52

Pettersson, Mildred Semira Charlotta 1906-1990 .................... 537

Pettersson, Nanny Kristina 1902-1904 .......................... 329 334

Pettersson, Nanny Matilda 1905- ................................... 325

Pettersson, Nils 1862- ............................................ 207

Pettersson, Nils Adrian 1906-1926 ................................. 355

Pettersson, Nils Helmer 1913-1997 ................................. 326

Pettersson, Nils Otto 1875-1949 ............................... 322 326

Pettersson, Olga Erika 1888-1889 ................................ 55 77

Pettersson, Olof Albin 1892-1947 .................................. 498

Pettersson, Olof Alfred 1879- ..................................... 327

Pettersson, Olof Alvar 1914-1995 .................................. 326

Pettersson, Olof Anton 1856- ....................................... 58

Pettersson, Olof August 1862-1952 ............................. 497 498

Pettersson, Olof August 1898-1969 ................................. 355

Pettersson, Olof Leonard 1875-1876 ................................ 327

Pettersson, Oskar Wilhelm 1892- .................................... 33

Pettersson, Per 1836-1918 ......................... 314 317 327 334 564

Pettersson, Per 1841-1927 ......................................... 116

Pettersson, Per 1860-1926 ................................. 327 328 564

Pettersson, Per 1863-1863 .......................................... 20

Pettersson, Per 1867-1869 .......................................... 20

Pettersson, Per Albert 1903-1972 .................................. 330

Pettersson, Per Alfred 1873-1874 ................................ 55 77

Pettersson, Per Alfrid 1849- ................................ 26 32 536

Pettersson, Per Anton 1846-1894 .............................. 52 55 77

Pettersson, Per Anton 1858-1858 ................................... 327

Pettersson, Per Arvid 1879- ..................................... 55 77

Pettersson, Per August 1858- .............................. 281 321 355

Pettersson, Per August 1868- ...................................... 116

Pettersson, Per Emil 1906-1907 ................................ 329 334

Pettersson, Per Enar 1919- ........................................ 355

Pettersson, Per Erik 1869- ........................................ 421

Pettersson, Per Gunnar 1887-1979 .............................. 252 324

Pettersson, Per Ludvig 1899-1951 .................................. 500

Pettersson, Per Oskar 1900- ....................................... 498

Pettersson, Per Ulrik 1869- ................................... 497 500

Pettersson, Petrus 1871-1872 ....................................... 20

Pettersson, Petrus 1876- ........................................... 20

Pettersson, Petrus 1881-1882 ....................................... 53

Pettersson, Petter Albin 1901-1920 ................................ 355

Pettersson, Rut Klara Ulrika 1918- ................................ 542

Pettersson, Sanna Johanna 1914-1919 ............................... 355

Pettersson, Selma Lovisa 1877-1914 ............................ 332 338

Pettersson, Selma Maria 1889-1982 ......................... 328 564 565

Pettersson, Selma Maria 1898-1938 ................................. 330

Pettersson, Selma Maria 1904- ..................................... 355

Pettersson, Signe Margareta 1900-1955 ............................. 355

Pettersson, Sofia Kristina 1868-1956 .......................... 327 331

Pettersson, Sven Albert 1914-1997 ................................. 332

Pettersson, Tekla Eugenia Kristina 1885-1889 ...................... 607

Pettersson, Ulrik Wilhelm 1862- ................... 310 311 399 400 417

Pettersson, Vendla Katarina 1894- .................................. 33

Pettersson, Vendla Kristina 1891-1965 ......................... 281 321

Pettersson, Vendla Vilhelmina 1889-1974 ................... 311 400 417

Pettersson, Vera Linnea 1931- ..................................... 568

Ramgren, Alma Vilhelmina 1872- .................................... 451

Ramgren, Anna Johanna 1874- ....................................... 451

Ramgren, Eufrosyna Albertina 1876-1882 ............................ 451

Ramgren, Gustaf Adolf 1879-1882 ................................... 451

Ramgren, Johan Adolf 1847- ........................................ 451

Ramgren, Johan Edmund 1882- ....................................... 451

Ramgren, Karolina Amalia 1880-1882 ................................ 451

Ramgren, Maria Amalia 1887- ....................................... 451

Ramgren, Sofia Augusta 1871- .................................. 451 452

Ramgren, Vilhelmina 1820-1892 ..................................... 451

Rehn-Jonsson, Nils Anton 1840-1887 ............................ 335 336

Rehn, Brita Johanna 1833-1903 ..................................... 464

Rehn, Hulda Magdalena 1867- ....................................... 336

Rehn, Maria Evelina 1865-1900 ................................. 336 337

Rehn, Mårten 1804-1861 ............................................ 464

Rehn, Vendla Kristina 1881- ....................................... 336

Renman, Catharina Vilhelmina Elisabet 1848- ....................... 378

Risberg, Christina Amalia 1818-1893 ............................... 589

Risberg, Johan 1777-1851 .......................................... 589

Rosendahl, Erik Anton 1800-1880 ................................... 237

Rosendahl, Margareta Magdalena 1836-1891 .......................... 237

Rubensson, Johan Rudolf 1883-1971 ................................. 502

Ruth, Christina Carolina 1817-1881 ................................ 543

Rydman, Hulda Elisabet 1887-1947 .................................. 601

Rydman, Johan Adolf 1859-1923 ..................................... 601

Rönnberg, Sara Magdalena 1806-1896 ............................. 18 129

Rönnlund, Hulda Karolina 1881-1911 ................................ 601

Rönnlund, Jonas Gustaf 1842-1906 .................................. 601

Rönnmark, Johan 1800- ......................................... 346 347

Samuelsdotter, Anna Carolina 1851-1883 ............................ 522

Samuelsdotter, Anna Magdalena 1799-1870 ....................... 503 505

Samuelsdotter, Brita Catharina 1798-1870 ...................... 503 504

Samuelsdotter, Catharina Lovisa 1854-1915 ..................... 522 524

Samuelsdotter, Christina 1805- .................................... 503

Samuelsdotter, Fredrika Vilhelmina 1859- .......................... 522

Samuelsdotter, Johanna Erika 1855- ................................ 522

Samuelsdotter, Margareta Magdalena 1846- .......................... 522

Samuelsdotter, Maria Margareta 1802- .............................. 503

Samuelsdotter, Sofia Agata 1857- .................................. 522

Samuelsdotter, Ulrika 1804-1810 ................................... 503

Samuelsdotter, Ulrika 1811-1811 ................................... 503

Samuelsdotter, Ulrika Charlotta 1848- ............................. 522

Samuelsson, Daniel 1801-1801 ...................................... 503

Samuelsson, Johan 1806-1885 ................................... 293 296

Samuelsson, Jonas Peter 1864-1864 ................................. 522

Samuelsson, Samuel 1800-1800 ...................................... 503

Samuelsson, Samuel 1806-1809 ...................................... 503

Samuelsson, Samuel 1816-1876 ...................................... 522

Samuelsson, Samuel 1844-1845 ...................................... 522

Sandberg-Larsson, Simon Petter 1785-1838 .......................... 119

Sandberg, Anna Carolina 1840-1916 ................................. 611

Sandberg, Anna Magdalena 1844-1844 ................................ 119

Sandberg, Anna Maria 1856-1874 .................................... 119

Sandberg, Catharina Vilhelmina 1847-1911 ...................... 119 121

Sandberg, Emma Christina 1845-1879 ............................ 119 120

Sandberg, Emma Kristina 1881-1969 ................................. 122

Sandberg, Eva Christina 1846-1878 ................................. 622

Sandberg, Evald 1820-1902 ......................................... 119

Sandberg, Frida Sofia 1886- ....................................... 598

Sandberg, Johan Daniel 1813-1892 .............................. 611 622

Sandberg, Johan Evald 1853-1902 ................................... 119

Sandberg, Johan Evald 1879- ....................................... 122

Sandberg, Klara Matilda 1882- ..................................... 122

Sandberg, Lars August 1861-1863 ................................... 119

Sandberg, Magdalena 1812-1901 ..................................... 116

Sandberg, Margareta Johanna 1858-1863 ............................. 119

Sandberg, Margareta Johanna 1878-1970 ............................. 122

Sandberg, Nanny Johanna 1888- ..................................... 510

Sandberg, Nathanael 1850-1882 ................................. 119 122

Sandgren, Edit Maria 1904-1990 .................................... 370

Sandgren, Gertrud Vilhelmina 1906- ................................ 370

Sandgren, Gustaf 1869-1961 ........................................ 370

Sandgren, Göte 1908-1986 .......................................... 370

Sandgren, Ingvar 1913-1913 ........................................ 370

Sandgren, Nanna Teresia 1911- ..................................... 370

Sandgren, Ture 1917-1993 .......................................... 370

Sandström-Arvidsson, Aron 1811-1876 ............................... 560

Sandström, Adolf 1824-1916 ........................................ 523

Sandström, Anders 1839-1869 ....................................... 560

Sandström, Anders Nikanor 1874-1933 ............................... 555

Sandström, Anders Valdemar 1906-1990 .............................. 555

Sandström, Anna Fredrika 1879-1961 ................................ 523

Sandström, Anna Margareta 1918-1994 ............................... 555

Sandström, Anna Olivia 1882- ........................................ 9

Sandström, Anna Ottilia 1881-1881 ................................... 9

Sandström, Augusta Katarina 1885-1885 ............................. 523

Sandström, Axel Hugo 1893- ........................................ 516

Sandström, Axel Johannes 1914-1914 ................................ 555

Sandström, Axel Johannes 1916-1987 ................................ 555

Sandström, Bror Erik 1921- ........................................ 555

Sandström, Catharina Fredrika 1856- ............................... 523

Sandström, Edit Maria 1909- ....................................... 555

Sandström, Edla Sofia 1879-1953 ..................................... 9

Sandström, Gudrun Erika 1912-1969 ................................. 555

Sandström, Gustaf Adolf 1883- ..................................... 523

Sandström, Hanna Ottilia 1884- ...................................... 9

Sandström, Helge Nikanor 1904-1982 ................................ 555

Sandström, Johan 1852- ............................................ 522

Sandström, Karl 1847-1886 ..................................... 522 523

Sandström, Karl Anton 1835-1875 ................................... 555

Sandström, Karl Johan 1880-1960 ................................... 523

Sandström, Karl Johan 1902-1978 ................................... 555

Sandström, Karl Olof 1863-1935 .................................... 516

Sandström, Klara Maria 1877- ........................................ 9

Sandström, Kristina Johanna 1867- ................................. 560

Sandström, Kristina Karolina 1877-1949 ............................ 523

Sandström, Märta Kristina 1901-1972 ............................... 555

Sandström, Nils 1824-1896 ........................................... 9

Sandström, Nils Fredrik 1886-1888 ................................. 523

Sandström, Per Oskar 1852-1924 ...................................... 9

Sandström, Samuel 1850- ........................................... 522

Sandström, Set Hjalmar 1910-1997 .................................. 555

Sandström, Viktor Engelbert 1908-1982 ............................. 555

Siklund, Anna Catharina 1785-1858 ................................. 387

Siklund, Anton 1830-1883 .......................................... 443

Siklund, Elin Johanna 1897- ....................................... 443

Siklund, Elin Matilda 1896-1896 ................................... 443

Siklund, Johan Konrad 1899-1983 ................................... 443

Siklund, Karl Helmer 1892-1892 .................................... 443

Siklund, Karl Magnus 1893-1973 .................................... 443

Siklund, Karl Robert 1862-1931 .................................... 443

Siklund, Maria Vilhelmina 1855-1920 ............................... 287

Siklund, Olga Johanna 1894-1897 ................................... 443

Siklund, Tekla Katarina 1890-1891 ................................. 443

Siklund, Tekla Kristina 1908-1910 ................................. 443

Sjöberg, Anna Lovisa 1866- ........................................ 440

Sjöberg, Maria Johanna 1839-1880 .................................. 223

Sjöberg, Nils Petter 1810-1870 .................................... 223

Sjöblom, Anders 1863- ............................................. 219

Sjöblom, Anna Elisabet 1869- ...................................... 219

Sjöblom, August 1845- ............................................. 111

Sjöblom, Augusta Heloise 1876- .................................... 111

Sjöblom, Frans Helmer 1884-1886 ................................... 111

Sjöblom, Johan August 1879- ....................................... 111

Sjöblom, Johan Oskar 1878- ........................................ 219

Sjöblom, Karl Johan 1873-1874 ..................................... 219

Sjöblom, Karl Magnus 1885- ........................................ 219

Sjöblom, Karl Oskar 1886-1889 ..................................... 111

Sjöblom, Katarina Matilda 1880- ................................... 219

Sjöblom, Kristina Nikolina 1875- .................................. 219

Sjöblom, Maria Gustava 1865- ...................................... 219

Sjöblom, Nils 1834- ............................................... 219

Sjöblom, Nils 1872-1874 ........................................... 219

Sjöblom, Nils Otto 1883- .......................................... 219

Sjöblom, Per Arvid 1888- .......................................... 219

Sjöman, Margareta Ulrika 1825-1868 ................................ 117

Sjöström, Anders Gustaf 1826-1881 .................................. 11

Sjöström, Anna Fredrika 1843-1882 ................................. 183

Sjöström, Anna Sofia 1830-1893 ..................................... 11

Sjöström, Erik 1886-1911 .......................................... 127

Sjöström, Erik Harald 1894-1982 .................................... 11

Sjöström, Fanny Maria 1885-1972 ................................... 127

Sjöström, Frans Zakarias 1891- .................................... 380

Sjöström, Gunnar Andreas 1894-1894 ................................ 380

Sjöström, Gustaf Alvar 1901-1903 ................................... 11

Sjöström, Hilda Sofia 1891- ........................................ 11

Sjöström, Johan Ludvig 1887-1966 .................................. 380

Sjöström, Karl Anders 1857-1913 .................................... 11

Sjöström, Karl Erhard 1889-1975 .................................... 11

Sjöström, Karl Johan 1883- ........................................ 127

Sjöström, Karl Olof 1856-1887 ..................................... 127

Sjöström, Kristina Margareta 1885-1921 ............................ 380

Sjöström, Lars 1804-1878 .......................................... 183

Sjöström, Olof Adolf 1875-1948 .................................... 380

Sjöström, Zakarias 1815-1868 ...................................... 380

Sjöström, Zakarias 1845-1919 ...................................... 380

Skomakare-Johansson, Anders 1699-1742 ............................. 344

Sparrman, Olivia Sofia 1856- ...................................... 386

Spjut-Nilsson, Nils Robert 1870-1903 .......................... 336 338

Stein, Christina Olivia 1858- ..................................... 424

Stein, Hans Åke 1835- ............................................. 424

Stein, Josef Frans Åke 1856- ...................................... 424

Stenborg, Emanuel 1815-1854 ....................................... 172

Stenborg, Karl Emanuel 1849-1927 .................................. 172

Stenborg, Karl Magnus 1885-1969 ................................... 172

Stenman, Henny Kristina 1898-1985 ................................. 300

Stenman, Olof Gustaf 1863- ........................................ 300

Stenström, Helga Vilhelmina 1892- ................................. 422

Stenström, Per Algot 1894-1902 .................................... 422

Stenström, Sigrid Sofia 1893-1893 ................................. 422

Stenström, Wilhelm Anton 1860-1897 ............................ 421 422

Stoltz-Olofsdotter, Magdalena Charlotta 1824-1884 .................. 99

Stoltz-Olofsson, Lars 1828-1918 .................................... 97

Stoltz, Olof 1790-1828 ............................................. 97

Stormare, Fredrika 1841- .......................................... 339

Strandberg-Ersson, Anders 1683-1743 ............................... 220

Strid-Andersson, Johan 1804-1894 .................................. 182

Strid, Catharina Charlotta 1832- .................................. 182

Stridfeldt-Andersson, Anders 1812-1858 ............................ 353

Sturk-Johansson, Johan 1819-1874 .................................. 168

Sund-Nilsson, Jakob 1792-1876 ..................................... 403

Sund, Anna Ulrika 1836-1922 ....................................... 403

Sund, Erik Gustaf 1841-1922 ..................................... 37 40

Sund, Hilda Erika 1881- ............................................ 40

Sund, Karl Magnus 1888-1907 ........................................ 40

Sund, Magdalena Charlotta 1872-1901 ................................ 40

Sundbom, Sofia Elina 1824-1897 .................................... 483

Sundqvist, Catharina Sofia 1822- .................................. 230

Sundqvist, Erik 1794- ............................................. 230

Sundström-Nilsson, Erik 1812-1891 ...................... 81 253 375 553

Sundström, Adéle Karolina 1876-1956 ............................... 619

Sundström, Christina Magdalena 1769-1809 .......................... 225

Sundström, Christina Magdalena 1848- .............................. 494

Sundström, Elin Kristina 1878-1883 ................................ 255

Sundström, Ellen Maria 1888-1972 .................................. 255

Sundström, Emeli Kristina 1889-1890 ............................... 255

Sundström, Emelie Kristina 1891- .................................. 255

Sundström, Erik 1742-1796 ......................................... 225

Sundström, Erik 1849-1904 ..................................... 253 255

Sundström, Erik 1879-1956 ......................................... 254

Sundström, Erik 1884- ............................................. 255

Sundström, Erika Maria 1880-1883 .................................. 255

Sundström, Ester Katarina 1882-1883 ............................... 255

Sundström, Hedvig Johanna 1866-1895 ............................... 163

Sundström, Hilma Evelina 1872-1958 ................................ 617

Sundström, Johan 1836-1906 ........................................ 163

Sundström, Johan Engelbert 1891- .................................. 254

Sundström, Johan Jakob 1848- .................................. 617 619

Sundström, John Kristoffer 1895- .................................. 161

Sundström, Karl Olof 1855- ........................................ 161

Sundström, Karl Ossian 1891- ...................................... 161

Sundström, Klara Maria 1888-1891 .................................. 161

Sundström, Margareta Catharina 1775-1844 .......................... 253

Sundström, Margareta Kristina 1850-1932 ............... 253 256 553 579

Sundström, Margareta Maria 1787-1869 ............................... 87

Sundström, Maria Erika 1854- ........................... 81 253 257 375

Sundström, Maria Vilhelmina 1837-1874 ............................. 437

Sundström, Markus 1752-1839 ........................................ 87

Sundström, Markus Anton 1797-1839 ................................. 437

Sundström, Nils 1847-1921 ..................................... 253 254

Sundström, Nils Arvid 1882-1886 ................................... 254

Sundström, Nils Arvid 1888- ....................................... 254

Sundström, Olof 1880- ............................................. 254

Sundström, Olof Edvin 1886-1975 ................................... 255

Sundström, Oskar Rudolf 1885- ..................................... 254

Sundström, Ulrika Charlotta 1777-1863 .............................. 38

Svan-Persson, Lars 1813-1863 ....................................... 90

Svanström, Anders Gustaf 1833-1920 ................................ 412

Svanström, Maria Charlotta 1871- .................................. 412

Svartling, Carolina 1816-1868 ..................................... 115

Svensdotter, Barbro Magdalena 1768-1834 ............................ 64

Säfsten-Hansson, Israel 1794-1853 ............................... 19 21

Säfsten, Anna Karolina 1861-1861 ................................... 19

Säfsten, Anna Matilda 1859-1859 .................................... 19

Säfsten, Axel Hjalmar 1884-1884 .................................... 90

Säfsten, Catharina Vilhelmina 1844-1909 ............................ 53

Säfsten, Edla Maria 1854-1856 ...................................... 19

Säfsten, Edla Vilhelmina 1865- ..................................... 19

Säfsten, Erik Wilhelm 1881-1960 .................................... 90

Säfsten, Hulda Maria 1863-1915 ..................................... 19

Säfsten, Ida Johanna 1880-1881 ..................................... 90

Säfsten, Israel 1827-1902 .......................................... 19

Säfsten, Israel 1855-1892 .......................................... 19

Säfsten, Johan August 1875-1919 .................................... 90

Säfsten, Jonas 1811-1859 ........................................... 53

Säfsten, Karl Oskar 1873-1891 ...................................... 90

Säfsten, Lars Olof 1871-1955 ....................................... 90

Säfsten, Lars Petter 1841-1912 ..................................... 90

Säfsten, Maria Amanda 1877- ........................................ 90

Säfsten, Per 1836- ................................................. 21

Säfsten, Per Anton 1857-1878 ....................................... 19

Säfsten, Per Gottfrid 1869- ........................................ 90

Säfström-Olofsson, Johan Petter 1789-1867 ......................... 164

Säfström, Agnes Maria 1901- ....................................... 165

Säfström, Alma 1909- .............................................. 165

Säfström, Anna Margareta 1819-1864 ........................ 149 150 614

Säfström, Anna Margareta 1903- .................................... 165

Säfström, Anton Albert 1869- .................................. 157 163

Säfström, August 1858- ............................................ 164

Säfström, Catharina Magdalena 1825-1914 ....................... 149 151

Säfström, Catharina Margareta 1824-1892 ........................... 164

Säfström, Christina Johanna 1827-1898 ......................... 149 153

Säfström, Edla Sofia 1854- .................................... 157 158

Säfström, Einar Isidorus 1889- .................................... 162

Säfström, Georg 1857-1915 ..................................... 164 165

Säfström, Georg 1884- ............................................. 165

Säfström, Hilma Lovisa 1873-1873 .................................. 157

Säfström, Ida Maria 1880-1950 ...................................... 50

Säfström, Johan Albin 1895- ....................................... 163

Säfström, Johan Petter 1863- .................................. 157 162

Säfström, Klara Kristina 1861- ................................ 157 161

Säfström, Lars Olof 1866- ......................................... 157

Säfström, Lars Petter 1830-1877 ............................... 149 157

Säfström, Magdalena Johanna 1856-1888 ......................... 157 159

Säfström, Maria Gustava 1859-1930 ......................... 157 160 431

Säfström, Maria Ulrika 1886-1887 .................................. 165

Säfström, Nanny Johanna 1898- ..................................... 163

Säfström, Nathanael 1833- ..................................... 149 164

Säfström, Nils Nathanael 1845-1919 ................................. 50

Säfström, Per August 1855-1855 .................................... 153

Säfström, Rickard 1892- ........................................... 165

Säfström, Saida Vilhelmina 1890- .................................. 165

Säfström, Sven August 1891- ....................................... 165

Säfvenberg, Christina Catharina 1828-1914 ......................... 235

Säfvenberg, Emma Christina 1838-1904 .............................. 557

Säfvenberg, Johan Petter 1796-1872 ................................ 557

Söderberg, Maria Sofia 1825-1860 .................................. 223

Söderlund, Alfrida Evelina 1885-1965 .............................. 439

Söderlund, Anna Maria 1855-1919 ................................ 91 103

Söderlund, Emma Kristina 1877-1899 ................................ 439

Söderlund, Gunnar Linus 1892-1897 ................................. 439

Söderlund, Hilda Maria 1881-1934 .................................. 439

Söderlund, Hjalmar Linus 1888-1889 ................................ 439

Söderlund, Karl Anton 1849-1923 ................................... 439

Söderlund, Karl Johan Valfrid 1879-1886 ........................... 439

Söderlund, Karl Johan Valfrid 1887-1967 ........................... 439

Söderlund, Kristina Charlotta 1850-1930 ........................... 538

Söderlund, Lars Petter 1824-1900 ............................... 91 439

Söderström, Anders 1820-1873 ...................................... 285

Söderström, Anna Lovisa 1848-1919 .................................. 50

Söderström, Christina Amalia 1855-1916 ............................ 285

Söderström, Emmy Maria 1893-1970 .................................. 364

Söderström, Ivar Eugén 1897-1984 .................................. 364

Söderström, Lilly Kristina 1890-1910 .............................. 364

Söderström, Nils 1855-1929 ........................................ 364

Söderström, Nils Einar 1885- ...................................... 364

Söderström, Signe Johanna 1883- ................................... 364

Tegström, Margareta 1813-1897 ...................................... 60

Ternedal, Gunnar Alfred 1912-1989 ................................. 542

Thillman, Alma Maria 1868-1952 .................................... 165

Thomasdotter, Anna 1769-1838 .................................. 167 393

Thomasdotter, Brita Christina 1806-1900 ........................... 492

Thomasson, Jakob 1758-1817 ........................................ 268

Thurnström, Anna Johanna 1827-1907 ................................. 94

Tjernberg, Catharina Charlotta 1838-1904 ...................... 265 507

Tjernberg, Helga Ingeborg 1901-1981 ............................... 299

Tjernberg, Jakob Holger 1905-1956 ................................. 299

Tjernberg, Karl Anton 1869- ....................................... 299

Tjernberg, Karl Viktor 1894-1987 .................................. 299

Tjernberg, Knut Harald 1907-1991 .................................. 299

Tjernberg, Märta Margareta 1903-1950 .............................. 299

Tjernberg, Olof Anton 1836-1888 ................................... 299

Tjernberg, Olof Magnus 1896-1967 .................................. 299

Tjernberg, Otto Fabian 1909-1993 .................................. 299

Tjernberg, Sanny Maria 1898-1982 .................................. 299

Trast-Andersson, Johan 1728-1776 .................................. 344

Tunell, Henny Evelina 1904-1904 ................................... 410

Tunell, Hilda Maria 1911-1954 ..................................... 410

Tunell, John Hilding 1916-1993 .................................... 410

Tunell, Karl Alvar 1906-1988 ...................................... 410

Tunell, Karl Leonard 1871- .................................... 406 410

Tunell, Sven Gustaf 1908-1978 ..................................... 410

Turdin, Johan Fredrik 1789-1840 .................................... 42

Turdin, Margareta Maria 1810-1889 .................................. 42

Vidman, Catharina Fredrika 1837- .................................. 142

Wahlström-Nilsson, Anders 1798-1884 ............................... 333

Wahlström, Erik Gunnar 1915-1918 .................................. 562

Wahlström, Ernst Enok Engelbert 1918- ............................. 562

Wahlström, Ester Kristina 1913- ................................... 562

Wahlström, Hedvig Matilda 1857-1938 ............................... 259

Wahlström, Johan Sigvard 1910-1914 ................................ 562

Wahlström, Karl Anton 1839-1887 ................................... 562

Wahlström, Karl Georg 1907- ....................................... 562

Wahlström, Karl Ludvig 1868-1931 .................................. 562

Wahlström, Märta Emilia Ingeborg 1909-1909 ........................ 562

Wallmark-Olofsson, Per 1839- ...................................... 434

Wallmark, Sigrid Johanna 1873-1958 ................................ 434

Walter, Edla Johanna 1883-1975 .................................... 158

Walter, Emma Augusta 1892- ........................................ 158

Walter, Henny Sofia 1890-1892 ..................................... 158

Walter, Johan 1857- ............................................... 158

Walter, Johan Albin 1887-1973 ..................................... 158

Walter, Klara Maria 1885- ......................................... 158

Wester, Maria Eufrosyna 1866- ..................................... 489

Westerlund, Anders 1832-1884 ...................................... 409

Westerlund, Anna Karolina 1868-1926 ............................... 409

Westerlund, Johanna 1838-1910 ..................................... 316

Westman-Fredriksson, Nils 1786-1867 ............................... 376

Widmark, Apollonia 1864- .......................................... 418

Wiklander, Anders Gustaf 1861- .................................... 349

Wiklund, Edla Kristina 1862-1931 .................................. 235

Wiklund, Karl Erik 1894-1975 ....................................... 61

Wiklund, Karl Fredrik 1890-1890 .................................... 61

Wiklund, Linda Maria 1899-1983 ..................................... 61

Wiklund, Maria 1844-1877 .......................................... 236

Wiklund, Naema Karolina 1891-1986 .................................. 61

Wiklund, Nils Fredrik 1841-1908 .................................... 61

Wiklund, Nils Petter 1813-1878 ..................................... 61

Wiklund, Per Gustaf 1838-1912 ..................................... 235

Wikström, Anna Augusta 1874-1960 .................................. 156

Wikström, Emma Kristina 1884-1962 ................................. 286

Wikström, Johan Petter 1845-1902 .................................. 156

Wikström, Vilhelmina 1867-1907 .................................... 408

Willskytt-Göransdotter, Magdalena 1805-1849 ....................... 284

Willskytt, Göran 1782-1857 ........................................ 284

Wincent, Anna Catharina 1807-1857 ................................. 100

Wärn, Anders Gustaf 1819-1868 ............................. 190 372 379

Wärn, Anders Gustaf 1846-1917 ..................................... 379

Wärn, Anna Kristina 1897-1977 ................................. 190 382

Wärn, Anna Sofia 1853- ........................................ 379 381

Wärn, Catharina Lovisa 1849-1915 .............................. 379 380

Wärn, Edvin Matthias 1908-1908 ................................ 190 382

Wärn, Hanna Margareta 1910-1952 ............................... 190 382

Wärn, Johan Adolf 1857-1857 ....................................... 379

Wärn, Karl Gustaf 1896- ....................................... 190 382

Wärn, Karolina Vilhelmina 1906-1963 ........................... 190 382

Wärn, Maria Magdalena 1899-1976 ............................... 190 382

Wärn, Matilda Carolina 1858- .................................. 379 383

Wärn, Nils August 1844-1865 ....................................... 379

Wärn, Olof Matthias 1855-1915 ............................. 190 379 382

Wärn, Olof Oskar 1903- ........................................ 190 382

Zakrisdotter, Anna Gustava 1821-1910 .............................. 502

Zakrisdotter, Catharina Maria 1811-1843 ............................ 47

Zakrisdotter, Charlotta Sofia 1845-1925 ....................... 369 445

Zakrisdotter, Christina Vilhelmina 1835-1913 .............. 187 382 487

Zakrisdotter, Kerstin 1750-1795 .................................... 34

Zakrisdotter, Sara Christina 1814-1886 ............................ 227

Zakrisdotter, Sara Margareta 1823-1864 ........................ 155 183

Zakrisson, Alma Maria 1897-1978 ................................... 200

Zakrisson, Anders 1858- ........................................... 200

Zakrisson, Anna Karolina 1890- .................................... 200

Zakrisson, Hilda Charlotta 1894- .................................. 200

Zakrisson, Isak 1659-1738 ......................................... 106

Zakrisson, Olof 1768-1850 ..................................... 453 525

Zakrisson, Per 1743-1822 .......................................... 221

Zakrisson, Per 1810-1868 .......................................... 116

Zakrisson, Per 1834-1879 .......................................... 356

Zakrisson, Rut Andrea 1900- ....................................... 200

Zakrisson, Selma Kristina 1892- ................................... 200

Zakrisson, Zakris 1702-1770 ....................................... 221

Zingmark, Carolina Sofia 1816-1879 ............................ 466 468

Zingmark, Jonas Anton 1852- ....................................... 469

Zingmark, Jonas Arvid 1881- ....................................... 469

Zingmark, Karl Erik 1819-1867 ..................................... 469

Åberg-Christiansdotter, Anna Catharina 1802-1886 .... 71 72 256 526 544

Åberg-Christiansson, Erik 1801-1876 ........................... 526 543

Åberg-Christiansson, Per 1799-1839 ................................ 526

Åberg-Johansson, Karl 1840-1896 ............................... 556 557

Åberg, Albertina Johanna 1879- .................................... 557

Åberg, Alfred 1849- ............................................... 589

Åberg, Alma Elisabet 1889- ........................................ 569

Åberg, Anders 1768-1816 ....................................... 518 584

Åberg, Anders 1798-1798 ........................................... 584

Åberg, Anders 1840-1927 ............................... 527 532 548 563

Åberg, Anders 1890-1891 ........................................... 117

Åberg, Anders Gunnar 1885-1954 ............................ 532 534 563

Åberg, Anders Gustaf 1822-1890 .................................... 117

Åberg, Andreas 1878-1878 ....................................... 31 539

Åberg, Anna Elisabet 1852-1918 ................................ 589 590

Åberg, Anna Julia Charlotta 1908-1972 ......................... 533 548

Åberg, Astrid Johanna 1904-1989 ................................... 559

Åberg, Axel Andreas 1866- ..................................... 266 529

Åberg, Axel Birger 1911-1971 .................................. 533 548

Åberg, Axel Sigvard 1909-1909 ................................. 533 548

Åberg, Axel Wilhelm 1883- ................................. 532 533 548

Åberg, Brita Magdalena 1826- .................................. 505 506

Åberg, Carolina Maria 1805-1869 ................................... 584

Åberg, Catharina Christina 1827-1914 .......................... 527 528

Åberg, Catharina Lotta 1798-1798 .................................. 584

Åberg, Christian Reinhold 1828- ................................... 527

Åberg, Christina Amalia 1842-1842 ................................. 543

Åberg, Christina Catharina 1799-1829 .............................. 584

Åberg, Christina Charlotta 1841- .............................. 556 560

Åberg, Christina Lovisa 1817-1898 ............................. 526 574

Åberg, Elin Maria 1890-1902 .................................... 31 539

Åberg, Elma Matilda 1900-1976 ..................................... 559

Åberg, Emma Erika 1876- ........................................... 117

Åberg, Emma Kristina 1869-1926 ................................ 557 558

Åberg, Emma Kristina 1885-1927 ................................ 561 562

Åberg, Emma Lovisa 1861-1955 .................................. 556 572

Åberg, Erik 1852-1928 ..................................... 534 556 561

Åberg, Erik 1859- ............................................. 266 529

Åberg, Erik Albin 1884-1963 ....................................... 561

Åberg, Erik Anders 1847- .......................................... 117

Åberg, Erik Anton 1831- ................................... 266 527 529

Åberg, Erik Olof 1882-1882 ........................................ 117

Åberg, Erik Olof 1884- ............................................ 117

Åberg, Erik Oskar 1845-1845 ....................................... 556

Åberg, Erik Wilhelm Edvard 1849- .................................. 543

Åberg, Erika Charlotta 1841-1845 .................................. 543

Åberg, Erika Christina 1845- ...................................... 543

Åberg, Gunborg Helena 1899-1973 ............................... 569 571

Åberg, Gustaf Albin 1886- ......................................... 117

Åberg, Gustaf Ferdinand 1876- ..................................... 557

Åberg, Gustava Amalia 1856-1926 ........................... 328 556 564

Åberg, Hanna Desideria 1880-1880 .................................. 117

Åberg, Hanna Kristina 1893-1991 ................................... 569

Åberg, Hedvig Charlotta 1809-1883 ......................... 584 587 591

Åberg, Hilda Charlotta 1885-1886 .................................. 426

Åberg, Hilda Katarina 1888- ................................... 532 535

Åberg, Hulda Matilda 1856- ........................................ 543

Åberg, Ida Maria 1881- ............................................ 532

Åberg, Jenny Maria 1874- .......................................... 557

Åberg, Johan 1843-1856 ............................................ 556

Åberg, Johan 1847- ................................................ 589

Åberg, Johan 1859-1912 ........................................ 556 569

Åberg, Johan 1880-1880 ............................................ 561

Åberg, Johan August 1852- ......................................... 543

Åberg, Johan Einar 1898-1900 ...................................... 559

Åberg, Johan Einar 1902- .......................................... 559

Åberg, Johan Gotthard 1877-1898 ................................... 426

Åberg, Johan Magnus 1882-1886 ..................................... 561

Åberg, Johan Verner 1897-1956 ................................. 569 570

Åberg, Johan Wilhelm 1889-1896 .................................... 561

Åberg, Johanna Elisabet 1882-1882 ................................. 561

Åberg, Jonas 1807-1862 ........................................ 584 589

Åberg, Karl 1836-1894 ............................................. 426

Åberg, Karl 1843-1925 ...................................... 31 527 539

Åberg, Karl 1878-1878 .......................................... 31 539

Åberg, Karl 1890-1892 ............................................. 569

Åberg, Karl 1907-1991 ............................................. 569

Åberg, Karl Alvar 1901- ........................................... 559

Åberg, Karl Anton 1874- ........................................... 117

Åberg, Karl Erik 1800- ............................................ 584

Åberg, Karl Erik 1886-1967 ..................................... 31 539

Åberg, Karl Johan 1871- ....................................... 557 559

Åberg, Karl Leonard 1882-1885 .................................. 31 539

Åberg, Karl Teodor 1848- .......................................... 589

Åberg, Karl Verner 1859- .......................................... 543

Åberg, Karl Åke 1862-1951 ......................................... 426

Åberg, Katarina Sofia 1879-1950 ............................ 31 539 540

Åberg, Klara Charlotta 1879- ...................................... 532

Åberg, Klara Gustava 1848-1918 ................................ 527 541

Åberg, Klara Matilda 1884- ..................................... 31 539

Åberg, Kristina Matilda 1870- ..................................... 426

Åberg, Kristina Ulrika 1859-1901 ................................... 96

Åberg, Lydia 1891- ................................................ 532

Åberg, Magdalena Johanna 1848-1868 ................................ 556

Åberg, Maria Christina 1846-1905 .................................. 556

Åberg, Maria Gustava 1881-1885 ................................. 31 539

Åberg, Maria Karolina 1872- ....................................... 117

Åberg, Maria Magdalena 1864-1899 .................................. 426

Åberg, Maria Olivia 1864-1907 ..................................... 201

Åberg, Olof Abel 1891-1957 ........................................ 569

Åberg, Olof Ossian 1887- .......................................... 532

Åberg, Per 1762- .............................................. 518 519

Åberg, Per Gotthard 1874-1874 ..................................... 426

Åberg, Per Oskar 1888-1979 ..................................... 31 539

Åberg, Per Otto 1873- ............................................. 557

Åberg, Sara Lovisa 1802-1874 .............................. 584 585 592

Åberg, Selma Johanna 1887-1965 ............................ 534 561 563

Åberg, Selma Maria 1903- .......................................... 569

Åberg, Sigrid Margareta 1911-1989 ............................. 533 548

Åberg, Sofia Magdalena 1804-1845 .............................. 584 588

Åberg, Tekla Katarina Charlotta 1894-1972 ......................... 561

Åberg, Ulrika 1801-1870 ........................................... 584

Åberg, Ulrika Magdalena 1863-1895 ............................. 266 529

Åberg, Ulrika Sofia 1837- ..................................... 527 531

Åberg, Vendla Maria 1891- ......................................... 561

Ådén, Anders 1823-1901 ............................................ 303

Ådén, Edit Katarina 1897- ......................................... 303

Ådén, Emeli Karolina 1888-1971 .................................... 303

Ådén, Johan Wilhelm 1890- ......................................... 303

Ådén, Karl 1891- .................................................. 303

Ådén, Maria Johanna 1882- ......................................... 303

Ådén, Olof 1850-1927 .............................................. 303

Ådén, Olof Hjalmar 1885-1900 ...................................... 303

Ågren-Andersson, Johan 1828-1897 .................................. 460

Ågren, Axel 1853- ................................................. 262

Ågren, Charlotta Eugenia 1893-1893 ................................ 460

Ågren, Ernst 1895-1916 ............................................ 130

Ågren, Frans August 1899-1985 ..................................... 460

Ågren, Johan Oskar 1894-1961 ...................................... 460

Ågren, Konrad 1848- ............................................... 130

Ågren, Konrad Emanuel 1889- ....................................... 130

Ågren, Per August 1860- ........................................... 460

Ågren, Set Engelbert 1892-1978 .................................... 130

Åkerström, Emilia Maria 1881-1912 ................................. 135

Åkerström, Wilhelm Axel Emanuel 1858-1928 ......................... 135

Åman, Alma Katarina 1901-1901 ................................. 319 391

Åman, August 1869- ................................................. 39

Åman, August Anton 1848- ........................................... 38

Åman, Catharina Lovisa 1828- ....................................... 37

Åman, Emelie Johanna 1855- ......................................... 38

Åman, Erika Christina 1848- ........................................ 37

Åman, Fredrik Edvard 1852-1856 ..................................... 38

Åman, Gustaf Adolf 1858-1926 .............................. 319 388 391

Åman, Gustaf Albert 1897-1976 ................................. 319 391

Åman, Jonas Anton 1826-1867 ..................................... 37 38

Åman, Karl Erik 1800-1873 .......................................... 37

Åman, Karl Gustaf 1872- ............................................ 39

Åman, Karl Magnus 1863- ............................................ 39

Åman, Karl Olof 1833-1874 ....................................... 37 39

Åman, Maria Charlotta 1844- ........................................ 37

Åman, Olof Adolf 1896-1983 .................................... 319 391

Åman, Olof Alfred 1867-1869 ........................................ 39

Åman, Olof Alfred 1871-1871 ........................................ 39

Åman, Per August 1837- ............................................. 37

Åman, Ulrika Matilda 1831- ......................................... 37

Åström-Hansdotter, Anna Karolina 1850-1921 .................... 478 479

Åström-Nilsson, Hans 1821-1887 .................................... 327

Åström-Olofsson, Olof 1788-1855 ................................... 209

Åström-Olofsson, Per 1804-1868 ................................ 453 491

Åström-Samuelsson, Per 1808-1892 .......................... 144 503 511

Åström, Alice Ulrika 1912-1999 .................................... 280

Åström, Anna Amanda 1879- ............................. 145 362 512 513

Åström, Anna Kristina 1862-1864 ................................... 491

Åström, Anna Magdalena 1852- .................................. 144 511

Åström, Augusta Amalia 1857- ...................................... 574

Åström, Brita Margareta 1850-1854 ............................. 144 511

Åström, Bror Oskar Adolf 1894-1899 ............................ 145 512

Åström, Catharina Christina 1849-1901 ......................... 574 575

Åström, Catharina Lovisa 1848-1848 ................................ 574

Åström, Edla Johanna 1855-1915 ................................ 574 582

Åström, Erik Helmer 1886-1910 ................................. 145 512

Åström, Hans Olof 1857-1886 ....................................... 280

Åström, Inez Augusta 1923-1923 .................................... 280

Åström, Inez Axelina 1897- .................................... 145 512

Åström, Johan Petter 1853-1929 ................ 144 145 362 511 512 603

Åström, Johan Valfrid 1909-1995 ................................... 280

Åström, Johanna 1860-1863 ......................................... 209

Åström, Johanna 1864-1926 ......................................... 209

Åström, Johanna Evelina 1892- ................................. 145 512

Åström, Jonas 1867-1888 ........................................... 209

Åström, Jonas Wilhelm 1837-1926 ................................... 209

Åström, Karl Anton 1867- ...................................... 144 511

Åström, Karl Georg 1860- .......................................... 590

Åström, Karl Johan 1883- ...................................... 145 512

Åström, Karl Olof 1865-1868 ....................................... 491

Åström, Karolina Johanna 1859-1926 ............................ 491 493

Åström, Katarina Fredrika 1856-1923 ........................... 491 492

Åström, Katarina Sofia 1860- .......................... 144 146 511 517

Åström, Lars Johan 1870-1925 ...................................... 209

Åström, Lars Petter 1824-1899 ..................................... 574

Åström, Linus Valfrid 1896-1914 ............................... 145 512

Åström, Lydia Maria 1919-1985 ..................................... 535

Åström, Maria 1862-1925 ....................................... 209 210

Åström, Maria Elisabet 1849- .................................. 144 511

Åström, Maria Gustava 1854- ....................................... 491

Åström, Maria Lovisa 1852- ................................ 554 574 578

Åström, Maria Magdalena 1849-1926 ................................. 327

Åström, Maria Vilhelmina 1889- ............................ 145 512 516

Åström, Matilda 1863-1868 ..................................... 144 511

Åström, Nils 1858-1870 ........................................ 144 511

Åström, Olof Konrad 1882-1965 ..................................... 280

Åström, Per 1858-1914 ............................................. 535

Åström, Per Leonard 1887-1972 ............................. 145 512 515

Åström, Petrus 1886-1955 .......................................... 535

Åström, Rut Magdalena 1921-1991 ................................... 280

Åström, Samuel 1856-1870 ...................................... 144 511

Åström, Selma Sofia 1881- ............................. 145 512 514 603

Åström, Tekla Sofia 1881-1884 ..................................... 493

Åström, Ulla Charlotta 1865-1870 .............................. 144 511

Åström, Ulrika Charlotta 1878-1932 ................................ 537

Åström, Vilhelmina 1861-1861 ...................................... 209

Ögren, Adolf 1840-1915 ............................................ 236

Ögren, Anna Margareta 1837-1897 ................................... 240

Ögren, Hilma 1872- ................................................ 236

Öhgren-Andersson, Anders 1795-1873 ................................ 240

Öhman-Hansson, Lars 1836-1891 ...................................... 51

Öhman, Emeli Maria 1882- ........................................... 51

Öhman, Emma Charlotta 1873- ........................................ 51

Öhman, Ester Sofia 1885-1896 ....................................... 51

Öhman, Frans Edvard 1879-1883 ...................................... 51

Öhman, Johan Gunnar 1890-1891 ...................................... 51

Öhman, Lars Ferdinand 1877- ........................................ 51

Öhman, Lars Olof 1869-1874 ......................................... 51

Öhman, Lars Petter 1827-1885 ...................................... 118

Öhman, Maria 1857-1951 ......................................... 80 374

Öhman, Matilda Christina 1859- .................................... 118

Öhman, Per 1826-1880 ........................................... 80 374

Öhman, Selma Edvina 1888- .......................................... 51

Öhman, Ulrika Henrika 1870-1923 .................................... 51

Öqvist, Jonas 1852- ............................................... 524

Östensdotter, Maria 1732-1784 ..................................... 371

Östensson, Jonas Hjalmar 1914- .................................... 540

Östensson, Karin Ragnhild 1916- ................................... 540

Östensson, Karl Jonas 1839-1908 ................................... 540

Östensson, Karl Valdemar 1910-1994 ................................ 540

Östensson, Olof Ragnar 1918-1980 .................................. 540

Östensson, Sigrid Sofia 1911-1999 ................................. 540

Österlund, Anna Evelina 1884-1884 ................................. 442

Österlund, Anna Ottilia 1892-1982 ................................. 442

Österlund, Axel Leander 1887-1889 ................................. 442

Österlund, Erik Leander 1889- ..................................... 442

Österlund, Frans Albin 1885-1900 .................................. 442

Österlund, Henny Evelina 1905- .................................... 442

Österlund, Johan Konrad 1890-1890 ................................. 442

Österlund, Johan Viktor 1897- ..................................... 442

Österlund, Karl Petter Otto 1881- ................................. 442

Österlund, Nils Ludvig 1882- ...................................... 442

Österlund, Nils Olof 1819-1889 .................................... 442

Österlund, Otto 1857-1952 ......................................... 442

Österlund, Signe Kristina 1894-1983 ............................... 442

Österlund, Signe Kristina Amalia 1886-1887 ........................ 442

Österlund, Tekla Amalia 1898-1899 ................................. 442

Österlund, Tekla Amalia 1902-1976 ................................. 442

Österström, Anders 1825-1856 ...................................... 241

Öström, Anders 1844-1899 ........................................ 28 30

Öström, Anders Mauritz 1889-1964 .................................. 264

Öström, Hilma Aurora 1889-1979 .................................... 264

Öström, Hilma Maria 1886-1887 ..................................... 264

Öström, Johan 1882-1961 ........................................... 264

Öström, Katarina Kristina 1855- ................................... 241

Öström, Maria Christina 1849-1924 ................................. 255

Öström, Maria Kristina 1874-1901 ................................... 30

Öström, Mauritz 1884-1884 ......................................... 264

Öström, Olof 1802-1877 ........................................ 255 264

Öström, Olof Anders 1845-1893 ..................................... 264