Vinstrikaste svenskfödda hästar 1970-
Varmblod
Kallblod
2-åriga hingstar och valacker
 
2-åriga ston  
3-åriga hingstar och valacker
3-åriga hingstar och valacker
3-åriga ston
3-åriga ston
4-åriga hingstar och valacker 4-åriga hingstar och valacker
4-åriga ston
4-åriga ston
5-åriga och äldre hingstar och valacker 5-åriga och äldre hingstar och valacker
5-åriga och äldre ston 5-åriga och äldre ston